Auschwitz Bulletin, 1986, nr. 01 Januari

download Auschwitz Bulletin, 1986, nr. 01 Januari

of 36

 • date post

  20-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

r _p - ^ I. T T r >"-JT. 1 L 4 - - J _ f _ ii •- 1 • • L Tak SPECIAAL SCHOENEN AMSTERDAM DI^PuOND CENTER Bilderdijkstraat 69 1053 KM Amsterdam-W. I tel. 124193-129465 ' SINDS 1737 Kom eens praten met Uw Piedro-dealer: Rokin 1 -5,1012 KK/Dam, Amsterdam, 020-24 57 87 Telex 17167 adc (Ook op zondag geopend) Filialen Kalverstraat 56 / Nieuwendijk 140/^ Damrak 12 (Donderdag tot 21 uur open) P H ASSCHER DIRECTEUR ZEVEN GENERATIES DIAMANT

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1986, nr. 01 Januari

 • 4 T r

  - - J

  -^ F 1

  1

  - 1

  -,V-

  _ f

  L 4

  - ^ I. T

  >"-JT.

  r _p L

  _ ii

  *

  JA

 • F van Lanschot Bankiers

  S I N D S 1737

  Voor al uw bank- en assurantiezaken. 16 vestigingen.

  Hoofdkantoor: 's-Hertogenbosch, Hoge Steenweg 29, tel. 15 34 61.

  knikvoetjes... dan p iedro

  kor rek t ie schoenen

  Kom eens praten met Uw Piedro-dealer:

  Tak SPECIAAL SCHOENEN Bilderdijkstraat 69 1053 KM Amsterdam-W. I tel. 124193-129465 '

  Adem benemend

  Het Amsterdam Diamond Cen-ter heeft de grootste collectie ringen, armbanden, colliers, horloges en siervoorwerpen van Nederland. Ook in de prijsklas-se die u in gedachte hebt. Wc hebben beroemde merken als Les Must de Cartier, Christian Dior en Van Cleef & Arpels. L* kunt bij ons diamantslijpers aan het werk zien en een film over diamant bekijken. Kortom: het Amsterdam Diamond Center is een adembenemende belevenis.

  AMSTERDAM DI^ PuOND CENTER ZEVEN GENERATIES DIAMANT

  P H ASSCHER DIRECTEUR Rokin 1 -5,1012 KK/Dam, Amsterdam, 020-24 57 87 Telex 17167 adc

  (Ook op zondag geopend) Filialen Kalverstraat 56 / Nieuwendijk 1 4 0 / ^ Damrak 12

  (Donderdag tot 21 uur open)

 • nederlands a u s c h w i t z c o m i t

  HERDENKINGSNUMMER Oplaag: 25.000 exemplaren

  30e jaargang nr. 1, januari 1986 Verschijnt 6x per jaar

  Secr . E. Furth, Diemerkade 43, 1111 AC Diemen, tel : 020-905310 Bankrek.' AMRO BANK, Dijk. van Baerlestr. 58, 1071 BA Amsterdam, spaarrek 40.01.75.088 Gem giro: 4875500, postgiro' 293087 t n v. NAC Redaktie- Drs Eva Tas, Amsteldijk 23, tel 020-795716, 1074 HS Amsterdam. Administratie krant: D. v Geens, Renkumhof 50, 1106 JB Amsterdam, tel. 020-972869.

  Het wonder der herleving Aartsvader Abraham op Rembrandts ets onthaalt de goddelijke afgezanten die hem het wonder zijn komen aanzeggen: zijn eveneens hoogbejaarde vrouw Sara zou een zoon krijgen. Zal het onze hoogbejaarde wereld zo ver-gaan en zal er jong leven ontspruiten? 'Hou nou eens op met dat Auschwitz van jullie!' hoorde Henryk Broder in Frank-furt. Broder, een uit Polen afkomstige, in Duitsland opgegroeide Joodse publicist, die nu in Isral woont, signaleerde een 'platonische haat' tegen Joden niet on-danks, maar dankzij Auschwitz. Het is heel goed mogelijk tegen 'Ausch-witz' en toch antisemiet te zijn, lezen we in zijn artikel in Vrij Nederland van 14 december j.1. Bovenstaande rauwe uitla-ting acht Broder de authentieke stem van dat an tisemi tisme - vanwege - Auschwi tz. Als we de jeugd vertellen over de kampen, zeggen ze: jullie stakkers! meent onze vriend Teo Ducci. Maar het KZ was de eindfase na handenvol uitgestrooide haat. We moeten de jongen mensen van nu laten zien waartoe het onbegrip van hun toenmalige leeftijdgenoten heeft geleid. Het hele kampsysteem had immers ten doel waarden als vrijheid en menswaardig-heid af te schaffen. En juist om die waar-den te behouden kwamen toen vooral jonge mensen in beweging, in verzet. Er is verband tussen het cynische op-schrift 'Arbeit macht frei' op de kamp-poort en het bordje 'Verboden voor Joden' op straat. En zowaar: in Mnchen zijn onlangs stickers 'Koopt niet bij Joden' verschenen, uiteraard met hakenkruis. De plakkers kwamen cr, in 1985, met 200 DM boete af.

  Rembrandt: Abraham ontvangt de drie engelen. 1656, ets en droge naald. Collectie Rem-brandthuis Amsterdam.

  Hoogbejaard is intussen een deel van de -meestal loslopende - oorlogs- en nazimis-dadigers. Voor hun nestor, Rudolf Hess, deed Bondspresident von Weiszsacker met Kerstmis een goed woordje. Tegen Barbie, de slachter van Lyon en daar nu gevangene, werd nieuw materiaal aange-bracht. Een andere oude rakker, Erich Raja(kowitsch), eens juridisch adviseur van de Duitse bewindhebbers in Den Haag en persoonlijk verantwoordelijk voor dc deportatie naar Auschwitz van 82 Nederlandse Joden, werkte aan zijn rehabilitatie. Er werd gepoogd om hem zijn doctorstitel, die hem twintig jaar gele-den door een Weense rechtbank was ont-nomen, via de universiteit van Graz terug te geven. Het Nederlands Auschwitz Comit protesteerde tegen dit voor-nemen bij het Oostenrijkse ministerie voor wetenschap en wees erop dat in Nederland nog steeds een bevel tot inhechtenisneming tegen de oude nazi-jurist bestaat. De protestactie, die natuur-lijk vooral door onze Oostenrijkse vrienden werd gevoerd, had succes. Rajakowitsch krijgt zijn oude titel niet terug. Evenmin behoren de twee van Breda ooit vrij te komen, dat is geen schending van de rechtsstaat. Geen rechtsstaat kan hun misdaad noch doen boeten.

  Pompeji en Amsterdam

  Wij menen dat wij en niet alleen als restanten van een afgesloten periode iets mee te delen, iets te delen hebben. Weer komen we bij onze aartsvader Abraham en zijn wonder. 'Uit al die verhalen van mensen die een kamp hebben overleefd valt niets te generaliseren. Iedereen die het overleefd heeft is een uit-zondering; het was altijd een wonder, een

  lotsbestemming.' Primo Levi, uit Turijn, che-micus en verzetsman, als Jood naar Aus-chwitz gestuurd en sindsdien veelbekroond Italiaans schrijver, dichtte 'op ongewisse tijd'. Hij vergeleek Anne Frank met het meisje in Pompeij wier omtrek in gips kon worden vastgelegd. 'Niets blijft onder ons van je verre zusje, het meisje in Holland, in-gemetseld binnen vier muren, die toch haar jeugd zonder dag van morgen heeft neerge-schreven. Haar stomme as is door de wind verstrooid, haar korte leven ligt besloten in een vergeeld schrift.' Een andere lotgenoot, de psychiater Musaph, heeft erop gewezen dat de door hem gesignaleerde grote veerkracht van de weinige overlevende Joden niet inhoudt dat de vervolging - kamp of onderduik - voor alle individuen of later voor hun gezin zon-der nasleep is gebleven. Toch heeft die veer-kracht menigeen ook een wonder geschenen.

  Realistisch Het wonder waarover Abraham op Rem-brandts prent te horen kreeg heeft te maken met de figuren op een tekening in dit num-mer: de Arabieren in Jeruzalem. Een groot deel van Israls bevolking bestaat uit over-levenden, d.i. ontsnapten aan de vernieti-ging, de massamoord. Zij kwamen naar het antieke heilige land, maar leeg was dat land niet. Yehoshafat Harkabi, hoogleraar politicolo-gie te Tel-Aviv, heeft in een lezing voor Joodse en Arabische leraren gezegd dat hij van Isral geen ethischer gedrag dan van andere staten verwacht. Te minder is dit te verwachten waar aan alle kanten geweld losbarst, aanslagen op de luchthavens van Rome en Wenen b.v., ter-wijl de kaping en het drama van de Achille

 • i W E i r

  FIRET bv, Postbus45,3900AA Veenendaal, Holland

  Boetiek Tric mode voor jonge mensen

  Kinkerstraat 111 Amsterdam

  Telefoon 18 62 03

  69

  Het werk van Clara de Jong k w a m tot stand tussen herfst 1982 en begin 1985. D e serie omvat 19 tekeningen (techniek krijt, formaat 65 x 50 cm) en 16 schilderijen (techniek olieverf, formaat 60 x 80 cm). In deze uitgave zijn reprodukties van alle tekeningen en in kleur vier schilderijen opgenomen.

  Verkoopprijs 25,-

  Uitgave Heiermann & Co CV Van Hallstraat 685 1051 HG A m s t e r d a m Tel : 020-84 05 05

  U en ik we ten w a t een bril kost . Wij zijn misschien NIET het goedkoopst

  maar WEL het zuinigst op uw ogen1 IJILIAUSBP 't Is maar wal je het belangrijkst vindt.

  Omdat het beste voor uw ogen Hoofddorpplsin 12-14 1058 PD Amsterdam pas goed genoeg is. Telefoon (020) 17 0431

  Aangeboden door

  G. A. K. O. Mister Groep

 • Auschwitz Herdenking 1986 De 4lste Auschwitz-herdenking zal op zondag 26 januari plaats vinden. De eigenlijke herdenking wordt, zoals gebruikelijk, gehou-den op de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amster-dam bij het monument 'Nooit meer Auschwitz'. Daar zal A.S. Hermann, rabbijn van de Liberale Joodse gemeente Amsterdam, Kaddisj, het gebed voor de do-den, zeggen. De burgemeester van Amsterdam, drs. Ed. van Thijn, .zal een kort herden-kingswoord spreken. 12 uur: vertrek vanaf ingang Kruislaan voor de stille tocht naar

  het spiegelmonument. Aansluitend: renielunch in het RAI-restaurant, Europaplein, Amsterdam. 13.15 uur: zaal open. De lunch wordt aangeboden door het ge-meentebestuur van Amsterdam. Toegang alleen op vertoon van (gratis) toegangskaart. Kosjere lunch alleen voor wie vooraf heeft besteld. Aan het programma werken mee het koor van de Liberale Joodse Gemeente Amsterdam o.l.v. Ora Sofer en het Roemeense orkest van Andrei Serban.

  Andrei Serban en de zijnen

  Andrei Serban en zijn Roemeens orkest vormen een begrip, allang. Andrei speelde al viool in het orkest van zijn vader Gre-gor. Sinds 1970 is hij zelf orkestleider. Hij is grondig opgeleid aan het conservato-rium van Maastricht, waar hij nu zelf les-geeft. Een Roemeense collega daar, Nicolae Pirvu onderscheidt zich op de

  panfluit. D e Nederlanders D o n Bies-broek op het cembalo, Jan Prent met con-trabas en Theo van Tol op accordeon completeren het gezelschap, dat zijn repertoire baseert op de Roemeense volksmuziek. En dat overal een succes oogst even bruisend als hun eigen spel.

  f 1 Dank u!

  Heel hartelijk dank voor de talloze blijken van warme belangstelling en grote sympathie die ik van u mocht ontvangen, zowel in het ziekenhuis en thuis. Het was en is een grote steun voor mi] en ik zal het niet gauw vergeten!

  Eva Furth-Halverstad

  V J

  Hollandsche Schouwburg 1985

  Bij het opruimen van een van de vele laad-jes in ons huis kwam ik een veelzeggende enveloppe tegen. Ik maak niet alle weken o f maanden zo een laadje schoon, maar het was alsof ik ertoe gedrongen werd. Die enveloppe bevatte een trouwboekje met foto. N u is natuurlijk een foto van vroeger vin-den niets bijzonders. Maar deze foto wel. Het was de trouwfoto van mijn man met zijn overleden vrouw (Sobibor). Het trouwboekje