Auschwitz Bulletin, 1999, nr. 05 December

download Auschwitz Bulletin, 1999, nr. 05 December

of 8

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comité; postbus 74131,1070 BC Amsterdam Carl Friedman De doden? Och ja, de doden. We zouden ze bij alle heisa bijna vergeten. Naarmate hun nagedachtenis krimpt, wotden onze rituelen bombastischer. En naarmate onze monumenten in omvang toenemen, sterven zij in onze herinnering verder af. Vroeger vergast. Hij zou er een moord voor doen om dit haat in een glazen vitrine tentoon te stellen, zoals dat in Museum Auschwitz ook gebeutt. (met dank aan Trouw)

Transcript of Auschwitz Bulletin, 1999, nr. 05 December

 • 43ste jaargang, nr. 5, december 1 999. Verschijnt 5 x per ja

  Een uitgave van het Nederlands Auschwitz Comit; postbus 74131,1070 BC Amsterdam

  A u s c h w i t z B u l l e t i n Monsterlijk Vluchten kan niet meet. Volgend jaar wordt in Berlijn begonnen met de bouw van het holocaustmonument van Eisenman. Het is een eigentijds Stonehengc, met opvallend meet stone dan henge: een woud van megalieten. Et vlakbij komt een documenta t iecent tum met een bibliotheek die plaats moet bieden aan een miljoen boeken ovet de holocaust. Aangezien et wereldwijd niet meer dan vijftigduizend titels over de holocaust zijn vetschenen, zal het buitengewoon lastig wotden om de kasten te vullen. Hiermee is tie giootheidswaan van het projekt ten voeten uit getekend. Met het monument wil Duitsland op nationaal niveau boete doen voor de vernietiging van zes miljoen joden. Omdat de daad monsterlijk was en de gevolgen verpletterend zijn, moest ook bet monument aan die eigenschappen voldoen. Dat is gelukt. Het wotdt een walgelijk ding. Maar bet kan, hoe walgelijk ook, geen uitdrukking geven aan de betekenis van de holocaust. Toch zullen veel Duitsets het monument bezoeken, bij wijze van zelfkastijding en louteting. Dat lijkt nobeler dan het is. Want het gaat om zelfkastijding met andermans pijn. Het gaat om pijn van de slachtoffers, pijn die bij betreding van het monument in leen wotdt genomen

  en die bij vetttek renteloos wordt ingelevetd. Zelfkastijding was het leidmotief van de meeste inzendingen. Zo was et een plan om de Brandenburger Tor, symbool van het Ptuisische militarisme en Duitslands gtote nationale trots, te vetpulveten tot gtuis. Volgens een andet ontwetp moest een deel van Hitiers Autobahn wotden bestraat met kinderkopjes, waardoor Duitse automobilisten vaart zouden moeten mindeten, om aldus welhaast letterlijk bij de vermoorde joden 'stil te staan'. Veel inzendingen weiden afgewezen, omdat ze niet gtoots en niet spectaculair genoeg w a t e n . Het Duitse holocaustmonument moet nu eenmaal wedijveten met zijn Amerikaanse tegenhangets, die zo supet en mega zijn dat de holocaust zelf erbij dreigt te vetbleken. De Verenigde Staten, van New York tot Boston en van Washington tot Houston, raken volgeplempt met holocaustmonumenten en met musea waar bezoekers een dagje concenttat iekamp kunnen

  meemaken. Dit gebeutt met zo grimmig mogelijke middelen. Hoe waatheidsgettouwet, hoe betet. W a n n e e t vetgassing niet op het programma staat, dan alleen omdat het dodelijk zou zijn voor de klandizie. De directeur van het museum in Washington bezit kilo's haat van joden die in Auschwitz werden

  vergast. Hij zou er een moord voor doen om dit haat in een glazen vitrine tentoon te stellen, zoals dat in Museum Auschwitz ook gebeutt. M a a t de nabestaanden van de slachtoffers maken bezwaar Zij vinden dat het niet zou getuigen van tespect v o o t de doden. De doden? Och ja, de doden. We zouden ze bij alle heisa bijna vergeten. Naarmate hun nagedachtenis krimpt, wotden onze rituelen bombastischer. En naarmate onze monumenten in omvang toenemen, sterven zij in onze herinnering verder af. Vroeger spraken ze tot ons, maat we hebben ze overschreeuwd en overbluft. De doden van Auschwitz zijn nooit zo dood geweest als in deze jaren. Berlijn kan het zondet Eisenman stellen. Het heeft talrijke kleine holocaustmonumenten die in hun bescheidenheid het hatt van de bezoeker raken. In de Lindenstrasse bijvoorbeeld werd in de openlucht het interieur van een verwoeste synagoge nagebouwd. Op het gras staan stenen banken in rijen opgesteld, het en der onderbroken door een boom. De joden die hier eens hun gebeden hebben gezegd zijn lang gedeporteerd en vermoord. Het gefluistet dat wij hoten is niet het hunne. Het wordt veroorzaakt door de bomen, die wiegend in de wind Tora lezen.

  Carl Friedman

  (met dank aan Trouw)

 • Nederlands Auschwitz Comit Ere-voorzitter: Annetje Fels-Kupferschmidt Ere-lid: drs. Eva Tas Ere-lid: Jacques Furth

  Voorzitter: Jacques Grishaver Secretariaat: Herbert Sarfatij Postbus 74131 1070 BC Amsterdam tel/fax 020-67 233 88 website: www.auschwitz.nl E-mail: info@auschwitz.nl

  Penningmeester: Joop Waterman Wulp 30, 1111 WJ Diemen tel. 020-4166810 fax 020-4166812

  Bankrekening: ABN/AMRO: 400.175.088 Postbank: 29.30.87 en 48.755.00 Het doel van de Stichting Nederlands Auschwitz Comit is: * het realiseren van de zinspreuk

  "Nooit meer Auschwitz"; * het ageren regen alle vormen van

  fascisme, racisme en anti-semitisme;

  * het bevorderen van het welzijn van de in de tweede wereldoorlog ver-volgden en hun nabestaanden;

  * het verrichten van alles wat met het voorgaande verband houdt, alles in de ruimste zin

  AUSCHWITZ BULLETIN:

  Eindredactie: Clairy Polak Redactie: Max Arian

  Theo Gerritse Theo van Praag Teresien da Silva Carry van Lakerveld

  Red, secretaris: Sandra Waterman E-mail: redactie@auschwitz.nl Redactieadres: Marketenster 25 1188 D C Amstelveen Voor de inhoud van de artikelen die ondertekend zijn is alleen de auteur verantwoordelijk.

  Abonnementenadministratie: Knoopkruid 54 1112 PV Diemen tel: 020-699 06 58 fax: 020-600 34 55

  Druk: Drukkerij Peters Amsterdam bv

  Auschwitz herdenking in het jaar 2000 Op 27 januari 2000 zal het vijfenvijftig jaar geleden zijn dat het kamp Auschwitz bevrijd werd. Op de eerste zondag daarna wordt, zoals dat al jaren gebruik is, dit ook herdacht in Nederland.

  Het Nederlands Auschwitz Comit organiseert op zondag 30 januari 2000 de herdenking bij het Spiegelmonument in het Wertheimpark te Amstetdam, gevolgd door een lunchbijeenkomst in de RAI. Vanwege het bijzondere herdenkingsjaar wordt bovendien 's middags in de Forumzaal van de RAI een cultuteel ptogfamma geboden. In verband met dit extra programma zijn de aanvangstijden van de onderdelen iets anders dan u gewend bent.

  Herdenking

  De herdenking vindt, zoals gebruikelijk, plaats bij het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz' van Jan Wolkers in het Wettheimpatk te Amstetdam. Vanaf het Stadhuis aan het Watetlooplein loopt men in een stille tocht n a a t het patk. Daat wotden de Kaddisj en Yizkor gebeden gezegd dooi rabbijn Sonny Herman en houdt de buigemeestei van Amstetdam, Schelto Patijn, een korte toespraak. Vervolgens is er gelegenheid voor particulieren en otganisaties hun kransen en bloemen te leggen. De tijden zijn deze keet: vetzamelen vanaf 10.30 uur in de Boekmanzaal van het Stadhuis; 11.00 uur verttek van de stille tocht; 11.30 uur begin van de herdenkingsplechtigheid; 12.00 u u t einde.

  Lunchbijeenkomst

  De lunchbijeenkomst vindt plaats in het Europarestaurant van de RAI. Deelnemets kunnen gebtuik maken van gtatis busvetvoet van het Wettheimpafk n a a t de RAI. In het restaurant houdt de vootzittet van het Nedetlands Auschwitz Comit zijn jaarrede. Tijdens de lunch tteedt het salonorkest Primrose op. De bussen verttekken om 12.00 uur vanaf het Wertheimpatk; restaurant in de RAI open vanaf 12.30 uur; begin lunch om 13.00 uur. Om deel te nemen aan de lunch kan men kaarten bestellen met de speciale bon voor de lunchbijeenkomst (zie onder). De prijs van f 10,- per persoon (12,50 voor een kosjere lunch) is een bijdrage aan de kosten.

  Cultureel programma

  Het culturele programma wordt om 15.15 uur gepresenteetd in de Forumzaal van de RAI (zaal open vanaf 14.45 uur). Ed. van Thijn zal een speciale rede houden. Het orkest van Tata Mirando treedt op met zigeunermuziek en Jenny Arean zingt liedjes uit het onttoetende theatetpiogramma Tip Top. Het ensemble Carmel brengt enkele jiddisje liedeten en er is de toezegging (ondet voorbehoud) van Jeroen Krabb v o o t enkele voordrachten.

  Ook hietvoot kan men kaarten bestellen. Daarvoor is de tweede bon hietondet, speciaal v o o t het cultuteel programma. De prijs van 10,- per persoon is ook nu weer een bijdrage aan de veel hogere kosten.

 • Algeme en Het programma samengevat:

  Wij wijzen u erop dat het aantal plaatsen dat voor de verschillende onderdelen beschikbaar is uiteen-loopt. Voot de herdenking in het patk bestaat vanzelfsprekend geen limiet. Iedereen wordt van harte uitgenodigd daataan deel te nemen. V o o t de lunch in het Europa-restaurant zijn 1200 plaatsen beschikbaat, voot het programma in de Forumzaal echter niet meet dan 700. Het is mogelijk aan beide of aan n van de ondetdelen in de RAI deel te nemen, naar keuze. Wij hopen dat wij iedereen tevreden kunnen stellen, maat gatandeten kunnen wij dat niet. Wacht u dus niet te lang met uw bestelling.

  En tenslotte

  De lunchbijeenkomst heeft altijd het karaktet van een renie waarbij velen elkaar jaarlijks ontmoeten. Maat het is meet dan een gelegenheid waatbij overlevenden en nabestaanden elkaat treffen. Allen die het werk van het Nederlands Auschwitz Comit een wann hart toedragen en dat zijn er gelukkig zeer velen zijn hier in de gelegenheid gelijkgezinden te ontmoeten. En ieder jaar blijkt weet hoe buitengewoon inspirerend dit kan zijn.

  Sponsors Onze activiteiten wotden mede

  mogelijk gemaakt door de opbrengsten uit de BankGiro Loterij.

  Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte

  aanbevolen.

  Met dank aan Vuurwerk Internet BV

  voot het sponsoten van onze website.

  www.auschwitz.nl

  10. .30 uut: verzamelen voor de Stille Tocht in de Boekmanzaal van het Stadhuis , ingang aan de Amstel

  11. .00 uut: begin Stille Tocht naar het Wertheimpark

  11. .30 uur: herdenking bij het Auschwitz Monument

  12. .00 uut: verttek van de bussen naat de RAI

  12. .30 uur: restaurantzaal van de RAI open

  13. .00 uut: begin lunchbijeenkomst

  14. .45 uur: Forumzaal van de RAI open

  15. .15 uur: begin cultuteel programma

  17, .00 uur: einde programma

  BESTELBON LUNCHBIJEENKOMST

  Wilt u plaatsen reserveren voor de lunchbijeenkomst, dan ve