Visie 4 april 2014 - editie Limburg

download Visie 4 april 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 4 april 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 07 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 18 april 2014

  dixit Tienduizenden extra jobs die erbij kunnen komen: voor ons is het duidelijk dat deze aanpak een groot potentieel heeft, met een uitgesproken positief effect op de economie.ACV-voorzitter Marc Leemans over Jobs4Climate

  Drie jaar CM-Infopunt Chronisch Zieken Wat zijn de vijf meest gestelde vragen?

  De juiste prijs bij de tandarts 60 procent van de CM-leden zegt op voorhand niet te weten hoeveel een tandartsbezoek zal kosten. Wat vind jij?

  Ik kwam nog net rond met mijn pensioen

  ACV manifesteert vandaag samen met Europese vakbonden

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 4 april 201407

  Meer dan 60 000 jobs, dat is niet weinig. En dan kozen we er nog voor om voorzichtig te werk te gaan en de laagste beschikbare berekeningen te gebruiken, verduidelijkt Pieter Becuwe van de Klimaatcoalitie. Dat is een netwerk van een zeventigtal organisaties, met onder andere de milieubeweging en de vakbonden (zoals ACV). Ook acteur Warre Borgmans onder-steunt Jobs4Climate: je ziet hem de komen-de dagen op tv of YouTube ongetwijfeld opduiken als Edward Bosmans, van het ministerie van Toegepaste Lapmiddelen.

  Vijf uitdagingenEen sterk klimaatbeleid biedt een giganti-sche sociaal-economische meerwaarde aan de maatschappij, legt Becuwe uit. Investeringen leveren duizenden bijkomen-de jobs op, dringen de luchtvervuiling terug en remmen de klimaatverandering af. Jobs4Climate wil dat de overheid, bedrijven en burgers samen vijf uitdagingen aanpak-ken. Uitdaging 1: verdubbel de energierenova-ties. Vooral huurwoningen op de priv-markt hebben minder vaak isolerende ramen of dak-, muur- en vloerisolatie, weet Sandra Rosvelds van het ACW, dat ook deel uitmaakt van de Klimaatcoalitie. In 2009 was 73 procent van de eigendomswoningen gesoleerd, tegenover slechts 58 procent van de huurwoningen. Hier ligt een pak werk te wachten. Dat werk is goed voor 40 000 jobs. Niet alleen in de bouwsector, maar ook bij verzekeraars, banken, architectenkantoren en in de vastgoedsector.

  Hernieuwbare energieUitdagingen 2 en 3: investeer sneller in her-

  Als politici geld investeren in klimaatvriendelijke activiteiten, dan kan dat meer dan 60 000 extra jobs opleveren in Belgi. De Klimaatcoalitie, een verzameling van zon zeventig organisaties, wil die boodschap laten doordrin-gen met haar nieuwe campagne Jobs4Climate.

  7

  5

  3

  Investeren in klimaat zorgt voor 60 000 extra jobs

  Klimaatcoalitie lanceert campagne Jobs4Climate

  nieuwbare energie en in een modern elektri-citeitsnet. We moeten de elektriciteit die we uit zon, wind, biomassa of aardwarmte halen, op een veilige manier op het net plaatsen, zegt Sandra Rosvelds. De uitbouw van dat net vraagt veel geld, maar levert ook jobs op. 4 000, weet de Klimaatcoalitie uit onderzoek. Meer energie halen uit her-nieuwbare bronnen (zoals wind en zon) cre-eert tot 20 000 bijkomende jobs n dringt de luchtvervuiling terug. Ten slotte vraag Jobs4Climate dat er beter openbaar vervoer en meer fietspaden

  komen. Mensen willen echt wel vaker de auto laten staan, zegt Sandra Rosvelds. Maar dan moeten er andere, goede moge-lijkheden zijn. Het is essentieel dat het open-baar vervoer ruim en betaalbaar is en dat het naadloos op elkaar aansluit. En fietsrou-tes moeten over de hele weg comfortabel en veilig zijn. Wanneer we met het aanleggen van meer fietspaden ook nog jobs creren, wint iedereen erbij. (LVDB)

  www.jobs4climate.beWelke prioriteiten kies jij? Vul de Visie-enqute in op alsikministerwas.be

  alsikministerwas.bedan zou ik...

 • 2 onze samenleving Visie vrijdag 4 april 2014Bekroning voor buren die kapotte spullen herstellen

  2WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  DromenPetekind, in het jaar 2100 ben jij - als alles goed gaat - een kranige bejaarde man. Met 87 jaren levenservaring, weerspiegeld in je knappe, donkere ogen. De groeven in je gezicht zullen onuitwisbaar zijn: zichtbare getuigen van liefde en verdriet, van zorgen en verwon-dering. Lachrimpels om je mond-hoeken en kraaienpootjes om je ogen, daar twijfel ik niet aan. Je hoofd zal een schatkamer aan herinneringen zijn.

  Petekind, ik hoop dat jij op je 87ste nog in onze prachtige stad aan de rivier woont. Of helpen hogere dijken dan niet meer tegen de stij-gende zeespiegel? Zal je moeten verhuizen, op de vlucht voor het water? Ik hoop dat je kleinkinderen nog spelen in de fontein in het park. Of is water tegen dan echt zo schaars dat je elke druppel moet rantsoeneren? Ik hoop dat jij, met je deels zuiderse roots, het goed kan vinden met de klimaatvluchte-lingen. Ze zijn dan niet zomaar meer mensen op het nieuws, maar jouw naaste buren.

  In het jaar 2100 leven jullie anders, en dat begon al toen jij nog een uk was. Onze propere was gooiden we steeds vaker op de wasdraad in plaats van in de droogkast. We lie-ten de auto zoveel mogelijk staan. Je koekjes of fruit gaven we in een herbruikbaar doosje mee naar school. We schreeuwden naar onze politici dat ze verdorie actie moes-ten ondernemen, tot ze dat uitein-delijk ook deden.

  Petekind, in het jaar 2100 is de we-reld anders. En je kan er van op aan dat wij - je ouders, tantes en grootouders, die je zo graag heb-ben gezien - er dan werkelijk alles aan gedaan hebben om de kli-maatopwarming tegen te houden. Voor jou. En voor alle andere kin-deren die nu nog onbezorgd in hun wiegje liggen te dromen.

  Lieve Van den Bulck

  De Prijs voor het Vrijwilligerswerk zet elk jaar de inzet van honderdduizenden vrijwilligers in de bloemetjes. Na veel wikken en wegen gaan dit jaar de meer dan duizend vrijwilligers van Repair Caf met de eer lopen. Repair Cafs zijn gezellige bijeenkomsten, waar buurtgenoten elkaar vrijwillig helpen bij het herstellen van fietsen, elektrische apparaten of andere spullen waar iets aan hapert.

  WegwerpsamenlevingOp 1 december 2012 startte het eerste Repair Caf in Antwerpen. Nu staat de teller al op minstens 1 050 vrijwilligers in 75 Repair Cafs, verspreid over alle Vlaamse provincies en Brussel. De jury van de Prijs voor Vrijwilligerswerk feliciteerde deze werking voor haar enorme groeimogelijkheden en voor de inzet van vrijwilligers met uiteenlopende vaardig

  repair Caf wint Prijs voor Vrijwilligerswerk

  Het project repair Caf van het netwerk Bewust Verbruiken heeft de Prijs voor Vrijwilligerswerk 2014 gewonnen. De Vlaamse Gemeenschap en de Verenigde Verenigingen bekroonden met de prijs voor de zesde keer een vernieuwende vrijwilligerswerking.

  heden. Dit project vervult een grote voorbeeldfunctie als antwoord op onze wegwerpsamenleving. Op een eigentijdse en sociale manier spelen zij in op een groeiende ecologische bewustwording.

  2 500 euroDe prijs voor het Vrijwilligerswerk wordt uitgereikt door de Verenigde Verenigingen, een samenwerkingsverband waarin ACW, 11.11.11, Gezinsbond, het Vlaams Netwerk tegen Armoede en honderden andere organisaties hun krachten bundelen. Het Repair Cafproject kreeg als beloning 2 500 euro uit de handen van ministerpresident Kris Peeters (CD&V).

  Leen Wyn

  www.prijsvrijwilligerswerk.be www.repaircafe.be

  Ieders Stem TeltOp 25 mei zijn het verkiezingen. Wil jij dat de nieuwe politici een sociaal beleid uitvoeren, maar weet je niet goed welke partij welke plannen heeft? Dan helpt de website www.iedersstemtelt.be je verder.

  Je vindt er info over themas waar men-sen echt van wakker liggen (wonen, werk, inkomen en onderwijs), mogelijke politie-ke oplossingen en een quiz. Ieder Stem Telt is een initiatief van Wel-zijnszorg, Welzijnsschakels, Samenle-vingsopbouw en Uit de Marge.

  Hulp aan Syri krijgt Internationale VredesprijsDe organisatie Jesuit Refugee Service (JRS) in Syri krijgt de Internationale Vredesprijs 2014 van Pax Christi.

  JRS verleent bijstand aan vluchtelingen en andere gedwongen ontheemden in meer dan vijftig landen wereldwijd. De organisatie krijgt de Internationale Vre-desprijs voor het verstrekken van nood-hulp aan het Syrische volk. Sinds de oorlog in 2011 uitbrak in Syri, zijn er minstens 8,5 miljoen inwoners op de vlucht.

  kNIpsels

  veR INGbeelD

  In Brussel smulden dinsdag 5 000 mensen van een heerlijke curry, die bereid was met voedsel dat anders weggegooid zou worden. Het initiatief Feeding the 5 000 wil zo de aandacht vestigen op de omvang van voed-selverspilling in ons land en wereldwijd.

  Onder een stralende zon deed een bonte menigte zich tegoed aan een lekkere curry. Raar gevormde aardappelen, wortelen met vreemde kronkels en reusachtige aubergines vormden de ingredinten. Het ging om voed-sel dat perfect eetbaar is, maar normaal in de vuilnisbak zou belanden. Voor Feeding the 5 000 in Brussel werkten verschillende organisaties samen: Sociale Kruideniers Vlaanderen, 11.11.11, Belgische Voedselbanken, Oxfam, Slow Food, Disco Soupe, Velt, KOMOSIE en OIVO. Eerder vond het initiatief plaats in Amsterdam, Parijs en Londen. (TB)

  Vul magen, geen Vuilnisbakken

  Chr

  isti

  ne L

  aure

  ys

  Eli

  sabe

  th V

  erw

  aest

  in 75 Repair Cafs over heel Vlaanderen en brussel herstellen vrijwilligers elektri-sche toestellen, kleding en fietsen.

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 4 april 2014

  PENSIOENENIk kwam nog net rond met mijn pensioenJe bent jong, je trouwt, krijgt kinderen en wordt samen oud? Dan houd je waarschijnlijk een deftig inkomen over. Maar de pensioenen houden minder rekening met mensen die die traditionele levens-weg niet bewandelen.

  Katharina (76) is n van die mensen. Haar levensver-haal zou een bewogen roman kunnen zijn.