Visie 22 maart 2013 - editie Limburg

download Visie 22 maart 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 22 maart 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  2

  3

  8

  14jaargang 69 visie nummer 6 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 29 maart 2013

  dixitDe schrik zit er bij de financile wereld diep in dat de inkomsten uit vermogen meer aangesproken gaan worden bij de begrotingscontrole.Marc Leemans, voorzitter ACV

  Lees meer op pagina 11

  Zet je stapschoenen klaar en haal je fiets van stal Wandelen en fietsen zijn echt trendy en werken aanstekelijk, zegt Tomas Borremans, die het verkeersproject Op de kop geval-len? in goede banen leidt.

  Waarom hebben ARCO-spaarders recht op garantie-regeling?

  Tegenstanders van de garantieregeling vinden dat de ARCO-spaarders er geen recht op zouden hebben. De geschiedenis van Dexia Groep en van de waarborgregeling werpen een ander licht op de zaak.

  Extra vitamines nodig? Zijn voedingssupplementen zoals extra vitamines en omega 3-vetzu-ren nuttig? Of zijn ze vooral slecht voor je portemonnee?

  Hoe krijg je goesting om langer te werken?

  Cao 104 verplicht leeftijdsbewust personeelsbeleid

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 22 maart 201306

  CM onderzocht de websites van 103 zieken-huizen in ons land op de aanwezigheid van informatie over de financile aspecten van een opname en op informatie over de patin-tenrechten. Elke bezoeker van een zieken-huiswebsite moet deze gegevens kunnen te-rugvinden. Een goed genformeerde patint heeft een betere relatie met het ziekenhuis, met de artsen en de verpleging, zegt Marc Justaert. Hij voelt zich dan ook beter in zijn vel. Dat is goed voor de kwaliteit van de zorg. En dankzij goede infor-matie kan hij ook prijsbewuste keu-zes maken.

  Bekroning voorvijf ziekenhuiswebsites Vijf ziekenhuizen krijgen van CM een onderscheiding voor hun patintvriendelijke website. We hopen daarmee andere ziekenhuizen te stimuleren om de kwaliteit van hun website te verbeteren, zegt CM-voorzitter Marc Justaert. Want de helft scoort qua informatie ondermaats.

  Grote verschillenDe kwaliteit van de onderzochte websites va-rieert enorm. 50 procent van de ziekenhuizen vermeldt niet de helft van de noodzakelijke informatie en scoort dus ruim onvoldoende. Justaert: Deze ziekenhuizen maken van hun website dus geen volwaardig communicatie-instrument voor de patint. Ik denk noch-tans dat de patinten recht hebben op deze

  informatie en ook verwachten dat ze deze vinden. Heel wat

  ziekenhuiswebsites in ons land zijn toe aan een inhaalbeweging.

  Honoriarum supplementen onduidelijkBij de financile informatie is er vooral ondui-delijkheid over de honorariumsupplemen-ten die artsen aanrekenen. Daarover zwijgt 48 procent van de websites. In 59 procent van de gevallen is er geen informatie over regelingen voor beschermde patinten zoals mensen die recht hebben op de verhoogde te-gemoetkoming of het Omnio-statuut.Het ziekenhuis is verplicht om een opna-meverklaring voor te leggen. Deze bevat belangrijke informatie over de keuze van de arts, het kamertype en de financile gevolgen daarvan. Nochtans geeft 53 procent van de websites daarover geen informatie.

  Beter scoren de websites dan weer als het gaat over voorschotten op verblijfskosten (te vinden op 69 procent van de websites), kamersupplementen (67 procent) en toelich-ting bij de ziekenhuisfactuur (65 procent).

  Op meer dan driekwart van de ziekenhuis-websites staan de patintenrechten opge-somd. Goed nieuws, vindt Justaert, maar een woordje uitleg lijkt ons op zijn plaats. Dat gebeurt slechts in de helft van de geval-len.

  PatintvriendelijkNiet alleen de informatie werd in de CM-stu-die beoordeeld, maar ook de gebruiksvrien-delijkheid. Van de ziekenhuizen in Vlaande-ren en Brussel kregen er vijf een onderschei-ding als meest patintvriendelijke website: www.aznikolaas.be van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, www.jessazh.be van het Jessa Zieken-huis in Hasselt, www.azdamiaan.be van AZ Damiaan in Oostende, www.azsintblasius.be van AZ Sint-Blasius in Dendermonde en www.azgroeninge.be van AZ Groeninge in Kortrijk.

  www.aznikolaas.be

  www.jessazh.be

  www.azsintblasius.be

  www.azdamiaan.be

  www.azgroeninge.be

 • 2 onze samenleving Visie vrijdag 22 maart 2013

  Heel wat mensen willen hun verontwaardiging of droom-beeld over het verkeer met anderen delen. Ze markeren goede en foute verkeerssituaties met ver-keersbordjes, bloemen of wildbreiwerk. Ze maken er een foto van en posten die op de campagnesite van Op de kop gevallen?, een initiatief van ACW, de Koepel van Verkeersplatforms en tal van andere organi-saties.

  Tentoonstelling

  De meest originele fotos, maar ook kunst-werken over het ver-keer, komen op een mooie lente- of nazo-merdag terecht op een tentoonstelling, zegt Tomas. Die tentoon-stelling wordt georganiseerd in je gemeente door een netwerk van verenigingen, scho-len, gengageerde buurtcomits en inwo-ners. Ook burgemeester en schepenen zijn uitgenodigd. Want van n ding zijn wij alvast overtuigd: het verkeer pak je best samen aan. Spreek dus gerust ook jouw ver-eniging aan om mee te doen.

  Aanstekelijk

  Met de lente in zicht steken we je ook aan om je volledig te laten gaan in de STOP-kunst: ga Stappen en Trappen, gebruik het Openbaar vervoer, en stap pas dan in je Privwagen. Wandelen en fietsen zijn echt

  Hoe werkt het?

  Een maand lang hou je in een logboekje bij hoeveel autokilometers je uitspaart. Als je die invult op www.mijnkorteritten.be, kun je onmiddellijk zien hoeveel extra calorien je al verbrand hebt, hoeveel geld je bespaard hebt en hoeveel uitstoot van CO2 en fijn stof je vermeden hebt. Het doel is om 20 procent van je korte autoritten te vervangen door stappen en fietsen.

  Samen deelnemen

  Op de website van de campagne kun je ook als gezin, vriendengroep, vereniging, bedrijf, school of buurtcomit meedoen. Je kunt er

  Maak samen kunst van het verkeer

  Zet je stapschoenen klaar en haal je fiets van stal

  Verkeersproject Op de kop gevallen?

  21 maart - 21 april: Mijn korte ritten, lentecampagne van Mobiel 21

  Aangestoken door de verkeerscampagne Op de kop gevallen? fotograferen burgers en verenigingen opmerkelijke verkeerssituaties. De fotos komen binnenkort terecht op een tentoonstelling in je gemeente, zegt projectleider Tomas Borremans.

  Samen naar de voetbaltraining? Gauw naar de vergadering van je vereniging? Een terrasje doen? Spring jij hiervoor al te vaak in je auto? Van 21 maart tot 21 april zet Mobiel 21, een beweging voor duurzame mobiliteit, de lente in met de campagne Mijn korte ritten. Campagneleider Patrick Auwerx: We willen mensen goesting geven om voor korte verplaatsingen wat meer te stappen en te fietsen.

  de resultaten van je groep raadplegen. Welke trucjes gebruik jij om meer te fietsen en te stappen? Wat heb je meegemaakt door deel te nemen aan Mijn korte ritten? Je kunt ook je ervaringen tijdens de campagne met elkaar delen. Of je kunt knelpunten signaleren aan je gemeente. Die krijgt zo extra informatie voor haar gemeentelijke verkeers- en mobili-teitsbeleid.

  Griet Verhoeyen

  Zin om mee te doen? www.mijnkorteritten.be Deelnemen is gratis. En aan het eind van de campagne maak je kans op een leuke prijs.

  Wist je dat...... wie elke dag een half uurtje beweegt, op enkele weken 30 procent aan

  conditie kan winnen? Wie regelmatig fietst of wandelt, leeft gezonder: je hart werkt beter, je

  longinhoud neemt toe en je wordt minder stressgevoelig.

  ... korte ritten afleggen met de auto duur is? Bij korte verplaatsingen rijd je met een koude motor en verbruik je veel

  meer brandstof dan normaal: 80 procent meer voor de eerste kilometer, 50 procent meer voor de tweede kilometer. Airconditioning die bij een korte rit op volle toeren draait, kost 25 procent extra brandstof.

  ... een kwart van de verplaatsingen in Vlaanderen amper n kilometer bedraagt?

  Korte afstanden kun je makkelijk te voet of met de fiets afleggen. Je maakt het verkeer minder druk n je verbetert de luchtkwaliteit. Een koude motor stoot meer CO2 en fijn stof uit, zeker als het een dieselmotor is.

  ... je tijd wint door te fietsen en te stappen? Je spaart tijd door niet in de file te staan en je moet geen parkeerplaats

  zoeken.

  ... het volgens het KMI maar 6 procent van de tijd regent? Het weer kun je dus niet al te vaak als voorwendsel gebruiken.

  Een foto posten van een goede of foute verkeerssi-tuatie? Meer info over de STOP-tentoonstellingen?

  www.opdekopgevallen.be

  trendy en werken aanstekelijk. Voor wie twijfelt: gewoon eens uitproberen is de bood-schap. De campagne Mijn korte ritten van Mobiel 21 (zie onder, red.) is een eenvoudige en motiverende opstap voor wie meer wil stappen en trappen. Of neem contact op met je vereniging. Verenigingen zoals Okra, Femma, kwb, Pasar en CM nodigen je uit om met mensen in je buurt gezond en duurzaam te bewegen.

  Griet Verhoeyen

  Wandelen en fietsen zijn echt trendy en werken aanstekelijk.

  Tomas Borremans, projectleider Op de kop gevallen?

  L

  PE

 • overheden en de historische aandeelhouders hebben ingebracht, is dan bijna helemaal verloren. Door een negatieve waardebepaling van ra-tingbureau Moodys op 3 oktober 2011 kan Dexia niet meer lenen op de interbancaire markt. De dag erop halen klanten van Dexia Bank Belgi meer dan 300 miljoen euro spaargeld weg. Ook de dagen nadien blijven klanten geld weghalen en zakt de koers van het aandeel dieper. FSMA, de waakhond van de Belgische financile markt, schorst het aandeel van Dexia. Op 7 oktober 2011 wordt duidelijk dat Dexia Groep opgesplitst zal worden in enerzijds Dexia Bank Belgi en anderzijds de restbank Dexia Holding. De Belgische Staat koopt Dexia Bank Belgi, dat 8,5 miljar