Visie 26 juli 2013 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 26 juli 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  11

  7

  jaargang 69 visie nummer 16 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 30 augustus 2013

  dixit Velen zijn het met ons eens dat niet elk type van gespecia- liseerde zorg in elk ziekenhuis kan worden aangeboden.Marc Justaert, voorzitter CM

  Lees meer op pagina 7

  Mensen met een beperking op stap met de motorhomePasar-motorhomeclub Zwervers Regio Vlaanderen gaat elk jaar op uitstap met de gasten van Den Achtkanter in Kortrijk. Je kunt mensen een heel fijne dag bezor-gen. En daar krijg je enorm veel vriendschap voor terug.

  Het is hier de hemel op aardeJosefa en Emmy keuvelen op het terras van het dagverzorgingshuis in Geel.

  Hoog bezoek in Massembre

  RVA gaat schoolverlaters sneller controleren

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio Waas en DenderVrijdag 26 juli 201316

  De discriminatie van arbeiders en bedienden moest - wat betreft de opzegtermijn en de carenzdag - weggewerkt zijn tegen 8 juli. De federale regering keurde net voordien een voorstel goed, waardoor die twee gevallen van discriminatie verleden tijd worden. Arbeiders en bedienden krijgen dezelfde opzegperiode bij ontslag. Die periode wordt vanaf 1 januari 2014 berekend op basis van je ancinniteit (of hoe lang je al bij hetzelfde bedrijf werkt).

  Je begint je ancinniteit op te bouwen vanaf je aanwerving. Elke werknemer begint met een opzegperiode van twee weken. Dat is de periode die je krijgt van de aankondiging van je ontslag tot het moment dat je contract echt afloopt. Per trimester dat je gewerkt hebt, wordt die opzegperiode met n of twee weken opgetrokken. Na twee jaar wer-

  Arbeiders en bedienden eindelijk gelijk voor de wet

  De regering, werkgevers en vakbonden hebben begin juli een doorbraak bereikt om de discriminatie tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) legde een compromis voor, waardoor arbeiders en bedienden gelijke opzegtermijnen krijgen en de carenzdag afgeschaft wordt.

  ken kom je dus uit op een opzegperiode van twaalf weken. Na vier jaar werken komen er bij de opzegperiode elk dienstjaar drie weken bij, tot een plafond van 62 weken na twintig jaar. Nadien komt er bij de opzegperiode nog n week per gewerkt jaar bij.

  Ontslag motiverenAls de opzegperiode langer is dan zes maan-den, dan moet een deel van de opzeg- of ver-brekingsvergoeding gebruikt worden voor maatregelen om de werknemer makkelijker opnieuw aan werk te helpen. Het akkoord voorziet ook dat werkgevers in de toekomst moeten motiveren waarom ze een werkne-mer ontslaan, en dat ze een goed personeels-beleid moeten voeren.

  Opgebouwde rechtenBedienden die nu al een contract hebben, be-

  houden ook de rechten die ze al opgebouwd hebben. Voor arbeiders die al ancinniteit op-gebouwd hebben en die door de nieuwe re-geling een langere opzegperiode krijgen, zal de overheid financieel bijspringen. Daardoor krijgen arbeiders compensatie voor de ach-terstand die ze jarenlang hebben opgelopen. In sommige sectoren, zoals de bouw, maken de sociale partners dit najaar zelf afspraken over uitzonderingen op de nieuwe ontslagre-geling.

  CarenzdagNog goed nieuws voor de arbeiders: de carenzdag verdwijnt vanaf 2014. Dat is de eerste ziektedag, die voor veel arbeiders niet uitbetaald wordt. De carenzdag kwam er ooit om ziekteverzuim tegen te gaan. Nu hij af-geschaft wordt, komen er nieuwe afspraken over verwittiging bij ziekte en controle door een arts. Ten slotte is er ook afgesproken dat de andere verschilpunten tussen arbeiders en bedien-den, zoals de jaarlijkse vakantie of tijdelijke werkloosheid, dit najaar uit de weg geruimd worden.

  Lees ook pagina 11

  3

  2D

  ani

  l Rys

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  OnDeRtuSSen in SintMARgRieteHOuteM

  Mijn buren, het tof gezinnetje met de twee dochtertjes, zijn verhuisd naar een gemeente verderop. In hun huis woont nu een jong Pools koppeltje met een dochter van zes maanden. De man spreekt redelijk goed Nederlands. Met de vrouw kan ik een beetje communiceren in het Engels.

  Waarom zijn jullie in Belgi komen wonen?, vraag ik aan mijn buur-man. Omdat ik hier veel meer kan verdienen, luidt het weinig verras-sende antwoord. In Polen heb ik een bouwgrond. En met het geld dat ik hier verdien, zal ik later mijn eigen huis kunnen bouwen.

  En voelen jullie je hier al wat thuis? Thuis? Nee. Hier is mijn thuis niet. Thuis is in Polen. Hier heb ik mijn huis, mijn werk, maar dat is ook alles. Het is niet mijn bedoeling om hier te blijven. Over een paar jaar wil ik terug naar Polen.

  Voor mij staat de schotelantenne van mijn buren symbool voor hun heimwee naar het vaderland. Satellietsignalen van de Poolse televisie vormen een onzichtbare, maar stevige navelstreng. Mijn buurman kan de band niet door-knippen. Misschien hoeft dat ook niet. Maar ik hoop wel voor hem dat hij er toch het beste van maakt hier. Een paar jaar Belgi kan al snel tien jaar worden, of twintig, of misschien voor altijd.

  Beter een goede buur in Sint-Margriete-Houtem, dan een verre vriend in Polen. Deze zomervakan-tie neem ik mij voor om mijn buren beter te leren kennen. Hopelijk wordt hun huis gauw een beetje meer thuis.

  Leen Grevendonck

  Visie vrijdag 26 juli 2013

  Mensen met beperking op uitstap met motorhome

  Dit jaar gaan wij al voor de achttiende keer samen op uitstap, vertelt Marianne Van Gijsegem, die samen met haar man Marc het Achtkanterweekend organi-seert van 6 tot 8 september. Op vrijdag-avond verzamelen alle motorhomes in Kortrijk. Zaterdagochtend komen de gas-ten aan op de parking. Veerle en Mieke rij-den al 18 jaar mee in onze motorhome. Het is elk jaar opnieuw een blij weerzien.

  BBQ en dansfeestDaarna zetten we koers naar het Kakelend Kippenmuseum in Keiem, bij Diksmuide. Eerst lunchen we en dan bezoeken we het museum. Vervolgens rij-den we door naar het Bijenhof in Bissegem voor een lekkere barbecue. Ook de ouders van de gasten komen hiernaartoe. Na het eten volgt een fantastisch dans-feest. De gasten wachten altijd vol onge-duld tot het eerste liedje wordt gespeeld.

  De gasten feesten en dansen tot middernachtelk eerste weekend van september gaan de leden van de Pasarmotorhomeclub Zwervers Regio Vlaanderen op uitstap met de gasten van Den Achtkanter in Kortrijk. Die vzw ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een nietaangeboren hersenletsel. Onze gasten zijn zo blij om mee te mogen rijden in de motorhome.

  Dan spurten ze naar de dansvloer en springen en dansen ze tot middernacht. Na het feest gaan de gasten met hun ouders terug naar huis. Wij overnachten dan in de motorhome. Na het ontbijt op zondagochtend zit het weekend er op.

  Elk jaar rijden ongeveer veertig motor-homes mee. Wij zijn altijd op zoek naar gezinnen om mee te doen. Waarom zou je meegaan? Je kunt mensen een heel fijne dag bezorgen. En daar krijg je enorm veel vriendschap voor terug.

  Leen grevendonck

  Heb jij een motorhome en wil je mee op Achtkanterweekend? Neem dan contact op met Marc en Marianne via Vangijsegem.marc@skynet.be of 0494 57 02 79. Graag pas vanaf 15 augustus.

  Ontmoetingsdag alleenstaande moedersOp zaterdag 31 augustus organiseert Femma een ontmoetingsdag voor al-leenstaande moeders en hun kinderen in De Nekker in Mechelen. Plezier is verzekerd met de speeltuinen, de zwemvijver en het avonturenparcours. Inkom is 5 euro per persoon. Schrijf je in voor 22 augustus bij chris.oostens@femma.be.

  Meer info op www.femma.be.

  individuele opvang asielzoekersNiet alle asielzoekers in Belgi verblij-ven in een asielcentrum. Gemeenten en organisaties zoals Vluchtelingenwerk vangen de helft van de asielzoekers op in huisjes en appartementen. Die individuele opvang is zon 10 pro-cent goedkoper. En als de asielzoekers een verblijfsstatuut krijgen, kunnen ze vlotter integreren.

  Asielzoekers vertellen op www.individueleopvang.be.

  Beschermde klant voor drinkwaterDe Vlaamse regering voert een socia-ler drinkwaterbeleid in. Watermaat-schappijen die een klant willen afslui-ten van drinkwater, moeten die min-stens zes weken op voorhand verwitti-gen. Ook komt er een statuut van be-schermde klant voor drinkwater. Dat biedt bijkomende rechten zoals een gratis waterscan en een betalingsplan op maat. Leefloners, senioren met een minimumpensioen en gehandicapten met een vervangingsinkomen worden voortaan vrijgesteld van de vaste ver-goeding voor drinkwater.

  kNIpsels

  veR INGbeelDDuuRzaam shoppen in GentDuurzaam kopen is niet altijd gemak-kelijk. Zelden vind je een product dat perfect scoort op alle domeinen: soci-aal, ecologisch, uit eigen streek, eerlij-ke handel... Met het nieuwe Ecoplan van Gent kun je bewust gaan shoppen in de Arteveldestad. Dit papieren stadsplan geeft een over-zicht van meer dan 200 Gentse winkels, restaurants, dienstverleners en ande-re initiatieven die bewust kiezen voor een respectvolle omgang met mens en planeet. Van bio-tatoeerders tot veg-gie-frituren, van fairtrade meubelza-ken tot stadsbijenkorven en autodeel-standplaatsen. De adressen, plus andere duurzame handelaars in Vlaanderen en Brussel, vind je op onderstaande website. (LG)

  www.ecoplan.be

  elk jaar gaan motorhome-liefhebbers marc en marianne op uitstap met Veerle (links) en mieke (midden) van Den achtkanter in Kortrijk.

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 26 juli 2013

  Josefa en emmy, clinten in het dagverzorgingshuis van Familiehulp in Geel: We zijn liever hier, dan dat we thuis tegen de muur moeten praten.

  een zonovergoten dinsdag in juli. Ik ga op bezoek in het dagver-z