Visie 30 oktober 2015 - editie Limburg

download Visie 30 oktober 2015 - editie Limburg

of 24

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 30 oktober 2015 - editie Limburg

 • Aardappelen dikmakers?Voedingsmythes doorprikt

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 20

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 13 november 2015

  Regionieuws > p. 20

  > p. 3> p. 5

  4 EXTRA PAGINAS OVER DE CONGRESSEN VAN ACV-CSC METEA EN ACV BOUW - INDUSTRIE & ENERGIE

  HOE DRAAG IK LENZEN HET BEST?

  1 NOVEMBER: ALLERHEILIGEN

  Op bezoek bij de lenzenspecialist

  Zo rouwt de wereld

  Regio Land van AalstVrijdag 30 oktober 2015

  Brengt het milieu onze jobs in gevaar?

  > p. 6

  > p. 14-17

  Nachtarbeid, flexi-jobs, shoppingzondagen

  Hoeveel flexibiliteit kan je vragen van werknemers?

  SPECIAL

  > p. 12

  De Belg ligt wakker van de klimaatsverandering, zo blijkt uit de recentste Eurobarometer. 1 op 4 vindt het het belangrijkste wereldprobleem. Dat ligt hoger dan het Europese gemiddelde. In de Belgische top van we-reldproblemen staat klimaatverandering op de tweede

  plaats, na armoede, maar voor de economische situa-tie. Streven naar een groenere economie lijkt dus de ideale oplossing, maar blijven er dan wel genoeg jobs over? En welke rol heeft de vakbond te spelen in die overgang?

  > p. 18

  Dirk Raman, uitleendienst Thuiszorgwinkels

  > p. 8

  Met meer dan 18 000 verhuurde bedden zijn wij het grootste ziekenhuis van Vlaanderen

 • 2 Visie vrijdag 30 oktober 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  De pineut 4 op de 5 Belgen geloven dat de strijd te-gen de opwarming van de aarde zal resul-teren in meer jobs en een sterkere Euro-pese economie. Nog volgens de recentste Eurobarometer ziet 1 op de 2 Europeanen de klimaatverandering als n van de be-langrijkste wereldwijde problemen.

  Maar waarom schieten we dan niet alle-maal in actie? Verander de wereld, begin bij jezelf.

  Ok, ik kijk even bij mezelf. Ik heb geen bedrijfswagen, mijn vrouw wel - stan-daard als deel van het loonpakket. Als wij een dagje naar zee gaan, dan is het met de bedrijfswagen. Gratis. Met de trein zou het ons 67 euro en 20 cent kosten.

  Af en toe nemen we toch de trein. Voor onze financin niet zo verstandig, al sus-sen we onszelf met de gedachte dat we vrijwillig de prijs van twee treintickets in onze leefomgeving investeren. We vermij-den extra CO2, extra fijn stof en extra file.

  Maar toegegeven, we zitten daar soms de pineut te wezen. Wat baat het dat wij extra betalen om de trein te nemen, als ande-ren in de file blijven staan? Wat zou die extra auto maken, op de miljoenen autos die in Belgi rondrijden? Zelf verandering zijn, is zo verdomd moeilijk als wetten en budgetten je de auto injagen.

  Misschien denken we met zn allen, of toch 4 op de 5 Belgen: Als alleen ik mijn auto laat staan, of vecht tegen de lucht-vervuiling, dan ben ik de pineut. Maar als we samen ons gedrag en onze economie duurzamer maken en zo zelfs jobs cre-ren waar vandaag nog geen sprake van is, dan is niemand de pineut en dan is ieder-een winnaar.

  Als elke Belg, elke Europeaan, elke be-drijf en elke organisatie vrijblijvend kleine stapjes zet, dan zijn dat lovenswaardige initiatieven, maar dan geraken we er niet.

  We geraken er wel, als we samen ambiti-euze afspraken maken, over bedrijfswa-gens, maar ook binnenkort op de Kli-maatconferentie in Parijs. Dan moet iedereen mee in bad, maar dan is ook ie-dereen winnaar.

  Jurgen DOurs hoofdredacteur Visie

  onze samenleving

  Verlies verwoorden

  Geluk beleef je samen

  We kennen allemaal de pijn van verlies en de eindigheid van het leven. Dat is soms moeilijk onder woorden te brengen. toch willen we graag samen even stilstaan bij onze dierbaren met deze woorden van hoop en herinnering.

  De jeugD beweegtVorige vrijdag, 23 oktober, vier-den alle jeugdbewegingen feest. Op de Dag van de Jeugd-beweging trokken veel jonge-ren in hun uniform naar school of naar het werk. Op veel plaatsen werden ook acti-viteiten georganiseerd. Zo kon je in Gent genieten van enkele optredens, smullen van een hapje of drankje of je helemaal laten gaan op de rodeostier.

  Organiseer jij of je vereniging een fijne activiteit? Gedeeld geluk is dubbel geluk. Laat het ons daarom weten via lezers@visieredactie.be. Wie weet komt onze fotograaf langs op jouw activiteit en verschijnt jouw foto in deze rubriek.

  Ik schreef je naam in het

  zand

  maar toen kwam de zee,

  spoelde alles weg

  en het werd nacht.

  Ik schreef je naam in de s

  neeuw,

  toen kwam de zon,

  smolt alles weg

  en weer kwam de nacht.

  Toen schreef ik je naam i

  n mijn hart

  en noch de zee, noch de

  zon

  krijgen hem daar nog we

  g.

  En zie: nu blijft het dag.

  Anoniem

  In het wondere raakpunt

  van jouw en mijn verhaal

  komt een onvermoede kracht

  tot leven,

  die verder reikt dan jouw dood.

  Op jouw boomstronk ontspringen

  nieuwe levensscheuten.

  Jouw levenskracht ent zich

  als een jonge scheut

  op en in de boom

  van mijn bestaan,

  verbonden voor altijd.

  Naar Manu Verhulst

  Zoals de dag uit de nacht treedt, treedt het leven uit de dood,

  er is liefde die niet sterft.

  Toon Hermans

  Mama, we zijn je dankbaar voor wat je ons hebt meegegeven, aan waarden en wereldbeeld.En bij ieder van ons vind je de sporen op n of andere manier terug. We zullen het niet vergeten.Proficiat met je rijk gevulde leven en dank voor de parels die je ons gaf. Je tocht loopt nu ten einde. Je bent de weg gegaan tot de laatste krachten. Vechtend om er verder te zijn voor papa. Rust nu, we dragen met zn allen verder zorg voor hem.Niks zal verloren gaan. We houden mekaars hand vast en staan op ... zoals jij t ons geleerd hebt.Anoniem

 • Visie vrijdag 30 oktober 2015 3 onze samenleving

  Afscheid in de wereldGelijk waar je woont, afscheid nemen van iemand die je graag ziet, doet pijn. Visie ging na hoe verschillende culturen en wereldgodsdiensten hun doden begraven en eren.

  Christelijke traditieHet geloofGeloof in leven na de dood

  De gebruikenNa het overlijden wordt het lichaam in een fune-rarium gewassen, gebal-semd en opgebaard. Fa-milie en vrienden kun-nen er vaak nog een laat-ste groet brengen. Bin-nen de tien dagen na het overlijden moet het lichaam begraven of gecremeerd worden. De keuze tussen een begrafenis of crematie is heel persoonlijk. Er is meestal een herinnerings-dienst, in de kerk of het crematorium, waar de nabestaanden nauw bij betrokken worden. In de periode van Allerheiligen en Allerzielen worden de doden herdacht.

  Boeddhistische traditieHet geloofGeloof in wedergeboorte (rencarnatie)

  De gebruikenBoeddhisten kiezen meestal voor cre-matie, al kan dat nog verschillen naar-gelang de regio. De nabestaanden en vrienden bidden gedurende 49 dagen om de overledene te helpen bij de ren-carnatie. De dood wordt aanzien als de grote overgang naar de wedergeboorte. Boeddhisten zijn dan ook goed voorbe-reid op de dood. Omwille van het geloof in een wedergeboorte, tonen ze geen verdriet, angst of andere negatieve emoties.

  Moslim traditieHet geloofGeloof in leven na de dood

  De gebruikenNa het overlijden worden de ogen van de overledene gesloten en bidden familie en vrien-den voor hem. Het lichaam wordt be-dekt en drie keer ri-tueel gewassen met reukwater. Gelovigen mogen niet gecremeerd worden. De eerste dagen na de uitvaart brengen vrienden en familie eten naar de dichtste nabestaanden. De rouwperiode duurt veertig dagen. Daarna wordt nog gebeden om de overledene op te nemen in de hemel.

  Hindoe traditieHet geloofGeloof in wedergeboorte (rencarnatie)

  De gebruikenIn de Hindoe traditie kiest men meestal voor crematie, omdat het de snelste manier zou zijn om te rencarneren. Er zijn heel wat rituelen die strikt gevolgd moeten worden om de reis van de ziel naar een ander lichaam goed te laten verlopen. Na het overlijden start voor de familie een periode van sober leven. Dertien dagen na de crematie komen familieleden, vrienden en kennissen samen voor een rouwplechtigheid in het huis van de overledene. Daarna wordt de rouw-periode opgeheven, maar de dichtste familie mag pas na een jaar opnieuw fees-telijkheden organiseren.

  Joodse traditieHet geloofGeloof in wederopstanding

  De gebruikenDe nabestaanden verzorgen zelf de begrafenis, crematie is erg uitzon-derlijk. De Rabbijn is liefst aanwezig bij het sterfbed om samen het laat-ste gebed uit te spreken. Na het overlijden worden de zonden weggewas-sen door een rituele reiniging. Het lichaam wordt in een wit doodsge-waad of een gebedsmantel gekleed. Boven het hoofd van de overledenen wordt een kaars aangestoken, als symbool voor de ziel. Wanneer het li-chaam in de kist gelegd wordt, wordt er aarde van Isral over uitgestrooid of in een zakje toegevoegd. Voor de nabestaanden breekt een periode van rouw aan, die vijf fasen bevat: 1. Aninoet, van het overlijden tot de begrafenis, 2. Aweloet, van de uitvaart tot zeven dagen erna, 3. Niwoel, vanaf de achtste dag na de uitvaart tot en met de dertigste dag erna (bij de dood van de ouders duurt deze fase langer, namelijk drie maanden), 4. Treurjaar, tot n jaar na het overlijden, 5. Jaartijd, jaarlijkse dag van bezinning op de sterfdag.

  Zwart of wit? Kleuren van rouw

  Zwart in de meeste Westerse landen

  Geel Egypte, Mexico en Jordani

  wit Indonesi, Filippijnen, Korea, Borneo, China en veel andere Oos-terse landen

  licHtblauw Zuid-Oost Azi

  rooD Zuid-Afrika

  Paars onder meer in Thailand

  iSto

  ck

  iSto

  ck

  iSto

  ckB

  elga

  Bel

  ga

 • 4 Visie vrijdag 30 oktober 2015 post