Visie 25 oktober 2013 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 25 oktober 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  5

  2

  16jaargang 69 visie nummer 22 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 8 november 2013

  dixit Liefst van al wil ik terug naar Angola, maar ik durf niet. Ik voel mij laf dat ik ben weggevlucht.Luiz, niet-begeleide minderjarige uit Angola

  Lees meer op pag. 19

  Kwb wil voor ieder kind een sint

  Met een inzamelactie van speel-goed helpt kwb de Sint een handje. De gezinsbeweging wil ook dat ouders een gesprek met hun kin-deren aanknopen over rijk of arm zijn.

  Weet wat je betaalt

  Hoe weet je of je de juiste prijs betaalt bij de specialist?

  Humor helpt je door moeilijke periode

  Medewerkers callcenters staan zwaar onder druk

  Regionieuws 20

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 25 oktober 201322

  6

  Een bestelling van honderd bussen zorgt voor vijf zes maanden werkzekerheid, vertelt ACV-dlgu Geert De Blauwe. En zo gaat het al jaren: net als concurrent

  Van Hool in Koningshooikt bouwen zij geregeld bussen voor De Lijn, de MIVB en TEC. Maar ook privbedrijven doen een beroep op de 500 werknemers bij VDL. We maken op dit moment touringcars voor een Brits privbedrijf en ook bussen voor het Finse openbaar vervoer.

  Maar voor volgend jaar heeft VDL drin-gend nieuwe bestellingen nodig. Er zijn exportkansen in Congo en Ghana. En we wachten nog op een beslissing van De Lijn. Die maakt deze maand bekend welke constructeur 105 hybride bussen mag maken. Maar als we die niet krijgen, volgt tijdelijke werkloosheid.

  Zonder bestellingen vallen de busbouwers stil

  VDL Bus Roeselare

  Telkens als een vervoersmaatschappij een nieuwe bestelling plaatst, kunnen de mensen bij busbouwer VDL Bus in Roeselare weer even gerust zijn. Tot februari is er nog werkzekerheid, maar voor volgend jaar zijn dringend nieuwe bestellingen nodig.

  Europese aanbesteding

  Welke busbouwer de benodigde bussen mag bouwen, dat beslist de vervoersmaat-schappij. En dus de overheid, die het open-baar vervoer organiseert. Ze moet voor de aankoop een Europese aanbesteding uit-schrijven, waarop verschillende bedrij-ven zich kandidaat kunnen stellen. De busbedrijven moeten een dossier opstellen met gegevens over de uitstoot, het aantal zit- en staanplaatsen, het onder-houd, het comfort De overheid moet rekening houden met al die punten.

  Onlangs greep VDL naast een aantal bestellingen. Vorig jaar is een bestelling van De Lijn naar de Franse fabrikant Irisbus gegaan. Daardoor is er veel onge-rustheid bij de werknemers. De mensen vragen zich af hoe het kan dat Belgische overheden hun bussen in het buitenland

  laten bouwen. Onze buurlanden zetten zich meer in om de tewerkstelling in eigen land te houden. Maar als een bui-tenlands bedrijf aantrekkelijker is, kiest onze overheid daarvoor.

  TerugverdieneffectDie beslissingen zorgen voor onbegrip, bevestigt Olaf Minne, secretaris van ACV-Metea. De overheid vergeet het terugver-dieneffect. Als er niet genoeg werk is voor de Belgische busbedrijven, dan moeten er meer werkloosheidsuitkeringen betaald worden. Toch ziet Minne de toekomst van de Belgische busbouwers rooskleurig in. De kennis en knowhow van de werknemers zijn groot. Alles hangt natuurlijk af van de bestellingen: zonder valt de sector stil.

  Lieve Van den Bulck

  Bel

  ga

  Olaf Minne, secretaris van ACV-Metea: De overheid vergeet het terugverdieneffect. Als er niet genoeg werk is voor de Belgische busbedrijven, dan moeten er meer werkloosheidsuitkeringen betaald worden.

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  Niet kiezeN Zondag ben ik gaan kijken naar de theatervoorstelling Heimat. Hierin gaan vijf jonge mensen op zoek naar antwoorden op al hun vragen over het leven (zie ook pagina 24).

  Uiteraard ben ik niet huiswaarts gekeerd met een handleiding Leven voor Dummies. Maar het stuk bezorgde mij wel een positief, opgelucht gevoel. Omdat ik mij herkende in de verhalen van de acteurs. Heimat verwoordt en ver-beeldt erg mooi de twijfel waar-mee mijn generatie worstelt.Meer dan vorige generaties heb-ben wij vandaag de keuze om het leven in te richten zoals wij dat wil-len. De wereld ligt als een uitge-breide menukaart voor onze neus. En wij hoeven maar aan te duiden waar we zin in hebben: een andere job, een reis rond de wereld, een ander huis

  Die overrompeling aan mogelijk-heden maakt mij bang om de foute keuze te maken, vertelde Freek Vielen, de regisseur van Heimat, mij in een interview. Die angst voel ik soms ook.

  Door voor het ene te kiezen, mis ik een oneindig aantal andere dingen. Die misschien wel beter zijn dan datgene waarvoor ik ben gegaan. Kiezen is verliezen, zegt men dan. Maar eigenlijk moet ik mij bevrij-den van die keuzefobie. Want het dreigt me te verlammen, omdat ik gegijzeld word door twijfels. Het is pas door volop voor iets te gaan, door ergens in te geloven, dat je het leven ten volle beleeft.

  Niets kiezen is verliezen.

  Leen Grevendonck

  Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Kwb wil voor ieder kind een sint

  Een op de tien kinderen in Vlaanderen wordt geboren in armoede. Dat cijfer leert dat niet ieder kind op 6 december (even-veel) cadeautjes zal krijgen, ook al is het een jaar lang braaf geweest. Daarom orga-niseert kwb voor de tweede keer de actie Ieder kind een sint. Afdelingen van kwb zamelen vanaf november speelgoed in. Door samen te werken met een lokale armoedevereniging komt het speelgoed terecht bij kinderen in armoede.

  Twee plezante methoden Maar de actie reikt verder dan het herver-delen van speelgoed. Kwb moedigt ook alle (groot)ouders aan om een gesprek te voeren met hun (klein)kinderen over armoede en ongelijkheid. Maar hoe begin je daaraan?

  Praten met je kind over armoede is perfect mogelijkOver drie weken komt de Sint aan in Antwerpen. Maar zal de goedhei-ligman genoeg speelgoed bij zich hebben om ieder kind blij te maken? Met een inzamelactie helpt gezinsbeweging kwb de Sint een handje. Daarnaast wil kwb dat ouders een gesprek met hun kinderen aankno-pen over rijk of arm zijn.

  Kinderen begrijpen vaak meer dan je zou denken, weet Sarah Vanden Avenne van Kind en Gezin. Al op jonge leeftijd vor-men zij zich snel een eigen mening. De brief van de Sint en het Rad der Raadsels (terug te vinden op www.kwb.be/sint, red.) zijn twee plezante methoden om met je kind te praten over rijk en arm zijn, over waarom de Sint niet overal komt. Het is dus perfect mogelijk om met kinderen te filosoferen over minder vanzelfspreken-de onderwerpen als armoede.

  Leen Grevendonck

  Op www.kwb.be/sint vind je de afdelingen die speelgoed inzame-len, alsook methoden om met je (klein)kind over armoede te pra-ten.

  Petitie voor Mano Mundo

  Het muziekfestival Mano Mundo moet de boeken sluiten doordat de subsidies weg-vallen. Mano Mundo was een samenwer-king van 11.11.11, Wereldsolidariteit, meer dan duizend vrijwilligers, sociaal-cultu-rele organisaties en de Antwerpse pro-vincie. Het festival maakte een groot pu-bliek bewust van mondiale solidariteit. Vrijwilligers lanceren nu een petitie om het festival te behouden. www.petities24.com/mano_mundo_moet_blijven

  Overwinteren met OkRA

  Heb je zin in een beetje zon tijdens de sombere wintermaanden? Snuister dan vlug door de nieuwe reisbrochure van se-niorenbeweging OKRA. Op het program-ma staan onder meer overwinteren in Spanje, een rondreis door Zuid-Afrika en wintersport. Bekijk de brochure op www.okra.be. Of bestel je exemplaar via [email protected] of 02 246 39 44 (niet op vrijdag).

  Goedkope energielening

  Wil je het dak van je woning isoleren, hoogrendementsglas plaatsen of een an-dere energiebesparende investering doen? Dan kun je in aanmerking komen voor een goedkope (2 procent) of rente-loze (0 procent) lening van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) tot maximum 10 000 euro. Op www.frge.be/contact.php kun je nakij-ken of jouw gemeente aangesloten is bij het Fonds. Je vindt er ook de voorwaar-den.

  kNIpsels

  veR INGbeelD12 000 leerlingen doen mee aan ZuiddagMeer dan 12 000 Vlaamse en Brusselse scholieren hebben deelgenomen aan Zuiddag. Op 17 oktober gingen zij n dag aan het werk in een bedrijf, organi-satie of overheidsinstelling. Hun loon staan ze af aan jonge Peruviaanse kof-fieboeren.

  Een zestal jongeren (foto) ging aan de slag bij brouwerij Het Anker in Mechelen. Zij schrobden de ketels waarin het befaamde bier Gouden Carolus gebrou-wen wordt. Daarbij kregen zij de hulp van Elias (links op foto) en Alexander (rechts), twee jonge Peruviaanse koffie-boeren. De opbrengst van Zuiddag gaat namelijk naar een project in Peru, dat jonge boeren helpt te overleven in de bikkelharde koffiesector. (LG)

  www.zuiddag.be

  Zuid

  dag

  vzw

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 25 oktober 2013

  Steeds meer moeders doen na de bevalling een beroep op ons voor kraamzorg, weet Bruno Peelman van Familiehulp. Vorig jaar

  gaven de verzorgenden van de organisatie 100 774 uren zorg aan ouders die wat hulp konden gebruiken met hun pasgeboren kindjes. In 2008 waren dat nog maar 87 698 uren. Het geboortecijfer is quasi stabiel geble-ven, dus dat kan niet de reden zijn voor de stijging. En oorzaak is volgens ons dat kersverse mamas en hun kindjes sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden.

  Steeds meer jonge ouders doen een beroep op kraamzorg

  Jonge mensen wonen dikwijls ook niet meer in de buurt van hun ouders. De grootouders zijn bovendien vaak zelf nog aan het werk en kunnen dus minder mak-kelijk een handje toesteken. Dat zorgt ervoor dat een stukje van de informele zorg voor kleinkinderen wegvalt. Een dienst voor gezinszorg, zoals Familiehulp, kan deze rol gedeeltelijk overnemen.

  Extra ondersteuningKraamverzorgenden geven moeders onder andere tips over borstvoeding, ze geven de baby een badje of gaan een eindje wandelen met het kindje, zodat mama even kan rusten. Want een beetje extra ondersteuning en advies is de eerste dagen na de bevalling zeker welkom, zegt Bruno Peelman. (LVDB)

  100 000 uren: zoveel tijd waren de verzorgenden van Familiehulp vorig jaar bezig met kraamhulp te geven aan jonge mamas. Die varen wel bij een extra helpend handje in de dagen na de geboorte van hun kind.

  Recente GAS-BoeteS: zin oF onzin? In Herentals moet een vrouw een GAS-boete van 250 euro betalen, omdat ze vier bankuittreksels weggooide in de vuilnisbak toen ze een bank buitenkwam.

  Een vrouw kreeg in de Brusselse Nieuwstraat een GAS-boete van 50 euro omdat ze een kersenpitje op de grond had gegooid.

  In Roeselare kreeg een man een aangetekende brief met een GAS-boete in de bus, omdat hij flyers voor rechtvaardige belastingen onder ruiten-wissers van geparkeerde autos stak.

  Een theaterhuis in Antwerpen kreeg een GAS-boete omdat het wegwij-zertjes had opgehangen naar een moeilijk vindbare tentoonstelling.

  Twee bouwvakkers kregen in Lokeren een boete, omdat hun werfradio te luid stond. De twee agenten die dat kwamen vaststellen, deden geen metingen. Het GAS-reglement van Lokeren bepaalt niet vanaf hoeveel decibel geluid overlast is.

  elke gemeente moet dit najaar haar reglement voor GAS-boetes aanpassen. Het platform tegenGAS vraagt dat de gemeen-ten daarbij normaal gedrag van jongeren ontzien en een einde maken aan de huidige willekeur. Daarom is er op zaterdag 26 okto-ber een protestactie in Brussel.

  In mei heeft de regering de leeftijd waar-op je een GAS-boete kunt krijgen verlaagd naar 14 jaar. Nu moet elke gemeente voor zich beslissen hoe ze de nieuwe GAS-wetgeving gaat toepassen op haar grond-gebied. Zo kan gemeente A beslissen om GAS-boetes te geven aan minderjarigen, ter-wijl gemeente B dat niet wil doen. Daarnaast mag elke gemeente ook beslui-ten om de boetes te verhogen. De gemeen-ten kunnen ook zelf kiezen voor welk gedrag ze een GAS-boete geven. In de ene gemeente moet je een boete betalen wan-neer je belletjetrek doet, in de andere niet.

  Systeem wringtWij blijven ons verzetten tegen de asoci-ale GAS-wetgeving, zegt het platform TegenGAS, dat bestaat uit tientallen pro-testerende organisaties. Die vinden het systeem van de Gemeentelijke Admi-nistratieve Sancties onbeheersbaar. Het gemeentebestuur bepaalt niet alleen het reglement, het is ook werkgever van de ambtenaar die de straf bepaalt n vaak ook van de persoon die de feiten vaststelt. Het GAS-systeem wringt met de schei-ding der machten.

  OngelijkheidDe organisaties protesteren ook tegen de willekeur waarmee de GAS-boetes wor-den uitgedeeld. Het is onduidelijk over wat nu precies strafbaar is en waar. Dat zorgt voor ongelijkheid tussen inwoners van verschillende gemeenten. Verder wil TegenGAS dat gemeentes nor-maal gedrag van jongeren niet als crimi-neel beschouwen, en dat ze werk maken van echte, sociale oplossingen voor over-lastproblemen.

  InterpretatieOok het ACW deelt een aantal bekom-mernissen van de verenigingen. Wij vra-gen aan de gemeentebesturen dat ze goed nadenken over de toepassing van de GAS-boetes, zegt Sandra Rosvelds van de ACW-studiedienst. Want elk reglement kan soepel of streng genterpreteerd wor-den. Wij roepen de gemeenten op om hierover te overleggen met hun burgers en om duidelijke afspraken te maken. De GAS-boetes mogen in geen geval gebruikt worden om het democratisch recht op protest en sociale actie te bemoeilijken. (LVDB)

  Verenigingen in opstand tegen GAS-boetes

  NATIONALE BETOGING

  TEGEN GAS26 OKTOBER, 14 U

  NOORDSTATION

  StopSAC.be

  VOOR EEN SOCIAAL ALTERN

  ATIEF

  OP HET REPRESSIEF BELEI

  D

  Nie

  t wild

  plak

  ken

  - Nie

  t op

  de o

  pnba

  re w

  eg g

  ooie

  n au

  b.

  V.

  U. G

  eert

  Coo

  l, P

  B 1

  31, 1

  080

  Mol

  enbe

  ek-S

  ainc

  tele

  tte

  Eerste ondertekenaars:Gasboetes.be, Liga voor Mensenrechten, ACV-Jongeren, CSC-Jeunes, Bruxelles Laque, CGSP-ALR-Bruxelles, MOC Bruxelles, Masereelfonds, Samenlevingsopbouw Gent vzw, Victoria Deluxe, Vrede vzw, Vredesactie, Intro, KIYO, LEF-FGE, Progress Lawyers Network, Vzw Motiek, Jongsocialisten, Kind & Samenleving, ALS/EGA, HCA, HoedGekruid vzw, Onafhankelijk Leven, Ca

  Marche - Het Werkt, COMAC, PTB/PVDA, LSP/PSL, JAC, USE,..

  Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer zette kraamverzorgende Liddy Snijkers (rechts op foto) in de bloemetjes, op de Dag van de Verzorgende op 16 oktober. Liddy steekt mevrouw Huls (midden) uit Riemst een handje toe bij de verzorging van haar drieling.

  Viol

  et C

  orbe

  tt B

  rock

  Bel

  ga

 • 4 post

  UWGEDACHT

  1 3 5 5 8 9 10

  2 3 5 7 6 10

  3 5 3 6 7 3 4

  4 6 1 2

  5 2 6 7 4 6 10

  6 4 10 7 4 2 4 6

  7 4 2 3 4

  8 3 4 6 7 2 4 5

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Sleutelwoord 325

  Sleutelwoord 325

  In sommige vakjes staat een getal dat correspondeert met een getal in de balk onderaan. De lettersdie ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaalvormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord?

  1. Schot dat niet raak is; 2. indrukwekkend; 3. groente; 4. vuur als noodsignaal; 5.versiersel; 6. uitstallen; 7. gekrenkt; 8. ondergeschikte vrouw.

  Oplossing sleutelwoord 325

  misschotimposantspinazienoodvuurornamentetalerengegriefddienares

  De woorden op de eerste en derde verticale regel zijn:MISNOEGD en SPIONAGE.

  Het sleutelwoord luidt: VRIESNACHT.

  sleutelw 325&_sleutelw 325&.qxd 14-02-13 12:05 Pagina 1

  SLEUTELWOORD

  Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Zoek het sleutelwoord in de balk onderaan.In sommige vakjes staat een getal dat overeenkomt met een getal in de balk onderaan. De letters die je in de vakjes met een getal invult, kun je ook op de balk invullen. Verticaal vormen de letters in de eerste en derde kolom ook een woord.

  1. schot dat niet raak is, 2. indrukwekkend, 3. groente, 4. vuur als noodsignaal, 5. Versier sel, 6. uitstallen, 7. gekrenkt, 8. ondergeschikte vrouw.

  Oplossing onderaan pag. 20.

  aDVertentIe

  Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar [email protected] Vermeld je woonplaats.De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

  50 jaar ziekteverzekering

  (1) Proficiat voor het speciale nummer rond 50 jaar ziekteverzekering. Misschien kunnen de teksten worden vertaald in het engels en worden opgestuurd naar de kopstukken van de tea Partybeweging in amerika. Ze kunnen daar nog iets opsteken van 50 jaar solidariteit. Naam en adres bekend bij de redactie

  (2) Ik ben reumapatint en leed al veel pijn. toch heb ik altijd geprobeerd om te blijven werken. Zo kon ik mijn gedachten verzetten en werken gaf mij voldoening. Maar nadien was ik wel uitgeput en kon ik niets meer. tot ik vier jaar geleden behandeld werd met een doeltreffend geneesmiddel. Sindsdien ben ik een ander mens en kan ik weer leven, dankzij de ziekteverzekering. Want zonder terugbetaling zou ik mij die medicatie niet kunnen veroorloven. Naam en adres bekend bij de redactie

  (3) Door stress op het werk kreeg ik af te rekenen met ernstige psychische problemen. Bijna een jaar lang was ik opgenomen. Met de steun van mijn partner, familie en vrienden geraak ik er stilaan weer bovenop. Ik hoop volgend jaar mijn werk te hervatten. Zo kan ik iets terugdoen voor de maatschappij. Want door de goede sociale zekerheid in ons land had ik geen financile problemen. aan dit model mag niet geraakt worden. Naam en adres bekend bij de redactie

  (4) Met meer dan gewone belangstelling las ik het artikel over Siemen. Voor ons is het verhaal zeer herkenbaar, want in juni werd bij onze kleinzoon van 6 jaar ook kanker vastgesteld. De moed van de ouders en de positieve ingesteldheid van het kind troffen mij. CM heeft de ouders van onze kleinzoon met raad en daad bijgestaan. Gelukkig is alles achter de rug en kunnen we nu hoopvol naar de toekomst kijken. Naam en adres bekend bij de redactie

  OutplacementIn Visie 21 verscheen een artikel over outplacement. Graag meld ik u dat wij al in 2007, na het faillissement van ons bedrijf, verplicht waren om outplacement te volgen. Maar wij moesten geen schriftelijke toestemming geven. Op een algemene vergadering werd er op gewezen dat outplacement verplicht was vanaf de leeftijd van 45 jaar. We moesten dan een datum invullen om individueel op gesprek te gaan bij het outplacement bureau. Etienne Holvoet, Izegem

  ArcoDe laatste tijd horen we niets meer van arco. Wordt dit doodgezwegen? Vergeet niet dat vele gewone werkmensen hun spaargeld hier hebben ingestoken, omdat ze dachten dat het goed belegd was. Gaat men ons zo bedriegen dat we daar niets meer van terugzien? Waar is dat geld? Wie heeft dat? Dat verdwijnt toch zomaar niet met de zon. Moeten we nog hoop hebben of zijn we dat kwijt? Van der Vloet, Sint-Genesius-Rode

  De Arco-vennootschappen zijn sinds december 2011 in vereffening. De verantwoordelijkheid voor de vennootschap berust sindsdien bij een college van vereffenaars. Zij staan in voor het te gelde maken van alle activa van de vennootschappen en het terugbetalen van de schuldei-sers van de vennootschappen. Op het eind van de vereffening zal blijken wat de overblijvende waarde is van de coperatieve deelbewijzen. Deze vereffening duurt meerdere jaren. Anderzijds genieten de particuliere Arco-vennoten van een staatswaarborg die op het eind van de vereffe-ning zal tussen komen. Maar tegen deze garantieregeling lopen proce-dures bij de Raad van State enerzijds en bij de Europese Commissie anderzijds. De Raad van State heeft eind maart de waarborgregeling geldig verklaard. Maar het heeft het Grondwettelijk Hof gevraagd om zich uit te spreken over mogelijke discriminatie tussen de coperanten en de aandeelhouders van Dexia. Als het Hof een uitspraak doet, dan gaat de zaak terug naar de Raad van State voor een definitieve uit-spraak. Het ACW weet niet wanneer het Grondwettelijk Hof en nadien de Raad van State zich zullen uitspreken.

  VACATUREm/VCM

  Jurist

  Polyvalent medewerker voor de dienst logistiek

  Stafmedewerker HR ontwikkeling

  Onbepaalde duur voltijds Brussel

  Meer vacatures en info op de nieuwe jobsite van CM: www.cmjobs.be

  ACV

  Softwarespecialist .NET (m/v)

  Voltijds Brussel

  Functional Analysts (m/v) voor het syndicaal domein

  Voltijds Brussel

  Info: www.acv-online.be, [email protected] 02 244 33 02 (informaticadienst ACV)

  www.thuiszorgwinkel.be

  GRATIS bedbodem

  bij aankoop bedpakket**

  DOLLE ACTIEWEKEN

  -15 % op een Tempur

  matras

  Voor de beste nachtrustVoel het comfort,

  voel de ondersteuning,voel TEMPUR

  Voorwaarden van de Tempuractie vind je in de Thuiszorgwinkel en op de website.

  Een zetel op maat biedt maximaal zitcomfortDe Belgische fabrikant REVILAX geeft een snelle en persoonlijke dienst na verkoop.

  Maatname en levering aan huis zijn gratis. Bovendien geniet je 5 jaar garantie!

  Bestel nu en geniet 15 % korting.

  Actie 2de tegen

  halve prijs

  be.care, omdat je huid zoveel zachtheid verdientPakket herstellende en verzorgende handcrme.

  Bij aankoop van dit pakket krijg je de herstellende handcrme TEGEN HALVE PRIJS.

  Totaalprijs pakket: 8,23 euro i.p.v. 11,30 euro

  Acties geldig t.e.m. 9/11/2013 en niet cumuleerbaar met andere voordelen en/of acties. Actie be.care t.e.m. 30/11/2013.

  - 15 %

  2de hoofdkussen

  tegen halve prijs*

  13 10 25 insertacties.indd 1 20/10/2013 0:23:05

 • 5 hoe gaat het met u?Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Hoe raak je door een moeilijke periode?

  Werken aan mentale weerbaarheid

  Goed nieuws voor de pieke-raars onder ons: je goed in je vel voelen kun je leren. Meer nog: je kunt zelfs leren hoe je onder moeilijke omstandigheden toch de zon door de wolken blijft zien. De gebruikers van de Pluk je geluk-coach weten er alles van, en stuurden ons hun eigen tips voor een moeilijke periode door. Wij zetten ze voor jou op een rijtje, volgens de zeven lijnen van het CM-geluksplan.

  Ste

  faan

  Bee

  l

  DikkeDarmkanker opsporen

  in oktober start een Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker voor mannen en vrouwen van 56 tot 74 jaar.

  Behoor je tot de leeftijdsgroep, dan krijg je om de twee jaar een uitnodiging voor deelname. Daarbij zit een afnameset om een staal van de stoelgang te nemen. Je kunt dat zelf thuis doen. Nadien stuur je het staal in een voorgefrankeerde omslag samen met een inge-vuld antwoordformulier naar het laboratorium. In het lab wordt het staal onderzocht op bloedsporen. Zowel jij als je huisarts ontvangen de resultaten. Deelnemen is gratis.Elk jaar krijgen ongeveer 5 000 Vlamingen dikkedarm-kanker. Een bevolkingsonderzoek zou 400 sterfgeval-len in Vlaanderen kunnen voorkomen.

  extra controle op sommige geneesmiDDelen

  Voortaan vind je op de bijsluiter van sommige genees-middelen een omgekeerde zwarte driehoek. Dat wil zeggen dat het geneesmiddel onder extra toezicht staat en je bijwerkingen het best meldt.

  Een intensievere controle gebeurt voor geneesmiddelen waarover minder informatie beschikbaar is, omdat ze bij-voorbeeld nieuw op de markt zijn. Maar het betekent niet dat het geneesmiddel onveilig is. De zwarte driehoek op de bijsluiter wil zeggen dat je aandacht moet hebben voor eventuele bijwerkingen. Ze komen soms pas aan het licht als een geneesmiddel lange tijd door een groot aantal mensen wordt gebruikt. Melden kan via de website.

  www.fagg.be

  griepVaccin Voor risicopersonen

  Behoor je tot een risicogroep of ben je ouder dan 50, dan doe je er goed aan je laten inenten tegen griep. De beste periode daarvoor is oktober of november.

  Vooral voor personen met een chronische aandoening is het griepvaccin aangeraden. Ook vrouwen die min-stens drie maanden zwanger zijn, bewoners van een woonzorgcentrum en personen werkzaam in de gezondheidssector laten zich het best vaccineren. Doe dat ook als je zorgt voor kinderen jonger dan zes maanden of als je samenwoont met een risicopersoon. De ziekteverzekering betaalt een deel van de prijs van het griepvaccin terug voor risicopersonen. Sommige CM-ziekenfondsen geven een extra tegemoetkoming.

  www.cm.be

  GEZO

  ND

  IN t kO

  rt

  Leef naar je doelen

  Als ik het soms wat moeilijk heb, dan ga ik in de tuin werken. (Mia Vandenbempt Lummen)

  In de tuin werken en alles wat met de natuur te maken heeft. (Simonne De Pooter Rotselaar)

  Investeer in relaties

  Ik zoek leuke kennissen en vrienden op. (Marc Hamme)

  Onvoorwaardelijke steun van mijn ouders. (Mireille Husson Paal-Beringen)

  Denk positief

  Ik som die dingen op die wel goed gaan en waarvoor ik dankbaar ben. De meeste dingen lijken vanzelfsprekend, maar zijn dat niet. (C. Jespers Haacht)

  Dan denk ik bij mezelf: Wat is het ergste dat er nu kan gebeuren? Dat helpt me te relativeren en alles in perspectief te plaat-sen. (Kim De Roover Merksem)

  Mijn logisch verstand dat me zegt dat het er in de realiteit niet altijd zo uitziet als ik

  soms denk. Weg met piekeren! (Sofie Plasmans Tielt)

  Het verschil maken tussen helpende en niet-helpende gedachten. (Betty Gabrils Tongeren)

  Heb aandacht voor jezelf

  Gun jezelf een glimlach (Hedwige Vandewiele Brugge)

  Ik speel enkele deuntjes op mijn klarinet. Dan kan ik alles gemakkelijker aan, ver-dwijnt de stress als sneeuw voor de zon. (Rita Pockel De Haan)

  HUMOR! Ik kijk naar een heel grappige film of serie zodat ik luidop kan lachen. Dan word ik onder alle omstandigheden vrolijk. (Anne Aelvoet Zandvoorde)

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  6

  Zelf aan de slagWil je ook werken aan je weerbaar-heid zodat je onvoorziene omstan-digheden beter de baas kunt? De online gelukscoach geeft je nuttige informatie en praktische tips, aan-gepast aan jouw situatie.

  www.plukjegeluk.be

  anne aelvoet: Het helpt mij om luidop te lachen met een grappige serie.

  Leef hier en nu

  Mijn aandacht richten op wat ik op dit moment doe. (Ariane De Booser De Haan)

  Muziek luisteren en spelen, dansen, fiet-sen. (Shari Provost Herzele)

  Mooie muziek geeft mij het gevoel dat het leven de moeite waard is en geeft mij moed om ertegenaan te gaan. (Leen Verschueren Putte)

  Heb grip op je leven

  Ik schreef vrienden hoe ik me voelde, dat ik hun hulp nodig had. Hun advies, tekst-jes, aanbod, ... deden me zo goed! (anoniem Kessel-Lo)

  De cursus Pluk je geluk heeft mij het leven al iets gemakkelijker gemaakt. (Elisabeth Rombaut Sint-Niklaas)

  Leef gezond en beweeg

  Sporten (Rita Neyens Helchteren)

  Een stevige wandeling, frisse lucht opsnuiven in de natuur, overgoten met een straaltje zon. (Sada Wulteputte Lokeren)

  Nele Verheye

 • 6 Visie vrijdag 25 oktober 2013

  26 jaar en nog niet aan-gesloten bij zorgkas?

  Werd of word je dit jaar 26 en woon je in Vlaanderen, dan moet je aan-sluiten bij een zorgkas. Voor CM-leden is de CM-Zorgkas Vlaan-deren een goede keuze.

  Als CM-lid word je niet automatisch lid van de CM-Zorgkas. Je bent pas aangesloten als je hiervoor je eerste bijdrage betaald hebt. Je ontving hiervoor al een uitnodiging van de CM-Zorgkas. Vind je de brief niet meer terug, neem dan vlug contact op met de consulent in je CM-kantoor.

  Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar betalen jaarlijks 25 euro voor de Vlaamse zorgverzekering. Wie op 1 januari van het jaar voordien recht had op de verhoogde tegemoet-koming of het Omnio-statuut, betaalt 10 euro.

  www.zorgverzekering.be

  knipsels

  zoek enwin

  Stuur je antwoord voor 4 november op een gele briefkaart naar Persdienst CM, Postbus 40, 1031 Brussel. Of mail het naar [email protected] Ver-meld welke prijs je wenst: een fami-lieticket (4 personen) voor Disney on Ice op vrijdag 14 februari 2014 om 19 uur in de Lotto Arena in Antwerpen of het boek Onze chemobaby van Andy Cools (Andys vrouw krijgt borstkan-ker tijdens haar eerste zwanger-schap), uitg. Van Halewyck.Uit de juiste inzendingen worden vijf winnaars geloot.

  Oplossing Visie nr. 21Parasiet

  WinnaarsKaren Bosse (Lembeke)Vicky Feremans (Sint-Katelijne-Waver)Lieve Platteau (Hasselt)Agnes Teunkens (Mol)Willy Thybaut (Reninge)

  Neem ook deel aan de CM-webquiz op www.cm.be.

  Speur je in Visie mee naar het antwoord?

  Tip: Paard van mijn dromen

  Oplossing

  C E

  WAT DOe Je Tegen een STInKenDe ADeM?

  dokTeRHUis

  edd

  y F

  liers

  Iedereen stoort zich aan je stinkende adem maar niemand durft het je te zeggen: wat een nachtmerrie. Hoe kom je te weten dat je adem stinkt, en - mis-schien nog belangrijker - wat kun je eraan doen?

  Kun je het zelf ruiken?

  een slecht ruikende adem is een veel voorkomend probleem: zowat een op de vijf volwassenen heeft ermee te maken. Het spijtige van de zaak is dat je er zelf nauwelijks iets van merkt en dat andere mensen er uit gne dikwijls niets over durven te zeggen. Iemand om zn mening vragen is jammer genoeg wel de enige manier om het te weten te komen, want zelf kun je het heel moeilijk objectief vaststellen.

  Hoe komt het?

  Meestal ligt de oorzaak bij bacterin die zich ontwikkelen in de tandplak en op de tong. Deze bacterin zorgen niet alleen voor een slechte geur, maar ver-oorzaken onder andere ook tandvlees-ontstekingen. Omdat je mond s nachts droog is en bacterin dan de kans krij-gen om zich te vermenigvuldigen, heeft bijna iedereen s ochtends last van een slecht ruikende adem. Maar in normale

  omstandigheden zou de slechte geur moeten verdwijnen door s ochtends iets te drinken.

  Wat kun je eraan doen?

  Heb je vaak last van een slecht ruiken-de adem, poets dan zeker twee keer per dag grondig je tanden en besteed extra aandacht aan de rand tussen je tanden en het tandvlees, want daar zet tandplak zich het meest vast. Hou je tandvlees gezond door regelmatig je tanden te flossen en twee keer per jaar op controle te gaan bij de tandarts. Weet dat middeltjes om je mond te spoelen op lange termijn vaak meer nevenwerkingen dan voordelen heb-ben. gebruik ze in ieder geval niet ter compensatie van een slechte mondhy-gine. Maak er verder een gewoonte van om bij het tanden poetsen ook je tong mee te poetsen. ga twee keer over de rug van je tong met een gewone tandenborstel (tandpasta is hierbij niet nodig) of eventueel met een tongschra-per. Dat hoort bij een goede basishygi-ene, ook als je geen slecht ruikende adem hebt. Zorg er ten slotte ook voor dat je voldoende drinkt om een droge mond tegen te gaan en je mond en keel te spoelen.

  Naar de dokter?

  Blijf je ondanks een goede mondhygi-ne toch last hebben van een slechte adem, zonder aanwijsbare oorzaak? ga dan eens langs bij je tandarts. Kan die het probleem niet oplossen, vraag dan raad aan je huisarts. In sommige geval-len ontstaat een slechte adem door een ontsteking van de sinussen of de amandelen, in heel zeldzame gevallen is het een symptoom van sui-kerziekte of nier- of leverproblemen.

  Elise Rummens, preventie-arts CM

  Tekst: Nele Verheye

  hoe gaat het met u?

  De juiste prijs? Niet altijdBij de specialist: weet wat je betaalt

  Rekenen geconventioneerde speci-alisten altijd het afgesproken tarief aan? Niet altijd, zo blijkt uit een CM-bevraging. In 23 procent van de consultaties krijgen patin-ten meer aangerekend. Als de spe-cialist meer aanrekent, is dat gemiddeld 9 euro. Maar hoe weet je of je de juiste prijs betaalt?

  Waarvoor dient een doktersbriefje?

  Ga je op consultatie bij de specialist, dan krijg je op het einde van je bezoek een zogenaamd getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat bewijst welke terugbetaalde zorg er is verstrekt. Met het getuigschrift kun je aan je ziekenfonds terugbetaling vragen.

  Wat krijg ik terugbetaald?

  Je specialist rekent een bepaald bedrag aan. Dat is zijn ereloon of honorarium. Het bestaat uit twee delen. Het remgeld is het bedrag dat je als patint zelf betaalt. De rest (het grootste gedeelte) is ten laste van de ziekteverzekering. Normaal gezien betaal je op het einde van de consultatie het volledige honorarium. Daarna bezorg je het getuigschrift aan je ziekenfonds en krijg je de terugbetaling.

  Wie bepaalt wat artsen mogen aanre-kenen?

  Ziekenfondsen en artsenvertegenwoordi-gers sluiten jaarlijks of tweejaarlijks een akkoord waarin ze de tarieven bepalen

  voor alle terugbetaalde medische presta-ties. Artsen die zich aansluiten bij dat akkoord de zogenaamde conventie zijn verplicht om de afgesproken tarieven te volgen. Zij zijn geconventioneerd. Niet-geconventioneerde artsen moeten zich niet aan het akkoord houden. Zij mogen supplementen aanrekenen bovenop de afgesproken tarieven. Bij hen betaal je als patint niet alleen het remgeld, maar ook deze supplementen.

  Hoe kan ik weten hoeveel ik zal moe-ten betalen?

  Daarvoor is het belangrijk om te weten of je specialist geconventioneerd is of niet. Artsen zijn verplicht om patinten hier-over te informeren en informatie over hun conventiestatuut duidelijk te affiche-ren. Maar het best is om het op voorhand na te gaan. Dat kan op www.cm.be/ zorgverleners. Wil je weten welke tarie-

  Vraag na of je specialist geconventioneerd is. Artsen zijn verplicht om patinten hier-over te informeren.

 • 7Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Het zal uw oma maar zijn

  deVOORZeT

  Vier op de tien Vlamingen vinden dat als we moeten besparen in de gezondheidszorg, een levensnood-zakelijke behandeling van 50 000 euro niet moet worden uitgevoerd bij een 85-plusser. ook bij patinten die terminaal ziek zijn of een ongezonde levensstijl hebben, wil een aanzien-lijk deel van de bevolking dure behandelingen begrenzen. zo blijkt uit een enqute van de Vrije universiteit Brussel.

  Deze vaststellingen houden me bezig. Het zal maar uw familielid zijn dat zwaar ziek is en dat minder krijgt terugbetaald omdat hij of zij te oud is of terminaal ziek is. is dit de keuze die we willen maken? of zijn er ande-re manieren om de uitgaven te beheersen en de zorg toegankelijk te houden? ik denk van wel.

  we kunnen het aanbod in onze gezondheidszorg beter afstemmen op wat patinten nodig hebben. neem nu het aantal ziekenhuisbed-den in ons land. Dat zijn er 6,6 per 1 000 inwoners, terwijl dat er in Denemarken 3,5 zijn. Door de zorg buiten het ziekenhuis beter uit te bouwen, kunnen we de uitgaven voor de dure ziekenhuiszorg beheersen.

  ook op het vlak van de hoog gespeci-aliseerde zorg, kan de overheid besparen zonder te snijden in de kwaliteit en de toegankelijk-heid van de gezondheidszorg zoals we die nu kennen.

  niet elk ziekenhuis moet de meest gespecialiseerde (lees: dure) robot in huis hebben. niet elk ziekenhuis moet elke hoog gespecialiseerde ingreep, zoals bijvoorbeeld een ope-ratie voor slokdarmkanker, kunnen uitvoeren. u zal zich als patint daarvoor misschien iets verder moeten verplaatsen, maar wel met de garantie dat uw behandeling gebeurt door de meest ervaren art-sen met de meest geavanceerde apparatuur.

  we kunnen het solidaire model, dat de zorg betaalbaar houdt voor elk van ons, dus perfect behouden. we hoeven daarvoor niet te kiezen om de zorg in te perken voor wie te oud of te ziek is. er is alleen de politieke moed nodig om het aanbod bij te sturen in functie van de behoeften. uw eigen gezondheid, en die van het overheidsbudget, zullen er wel bij varen.

  Marc JustaertVoorzitter CM

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /Cm

  ziek

  enfo

  nds

  ww

  w.f

  aceb

  ook.

  com

  /Cm

  ziek

  enfo

  nds

  hoe gaat het met u?

  mar

  c D

  etif

  feOm een tegemoetkoming of een parkeerkaart aan te vragen, moe-ten personen met een handicap voortaan niet meer naar het gemeentehuis of het OCMW. CM doet zelf de aanvraag.

  Mensen met een beperking maken aan-spraak op bepaalde tegemoetkomingen en op een medisch attest dat recht geeft op sociale voordelen. De inkomensver-vangende tegemoetkoming, de integratie-tegemoetkoming en de parkeerkaart ont-vangen ze van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken maar ze moesten zelf de aanvraag indienen bij het sociaal loket van de gemeente of het OCMW.

  Tot nog toe konden personen met een handicap bij de dienst Maatschappelijk Werk terecht voor informatie. De dienst onderzocht op welke voordelen en tege-moetkomingen de persoon recht heeft en verwees vervolgens door naar de gemeen-te of het OCMW. Op zijn beurt diende deze de aanvraag in bij de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken.

  Vanaf 1 november kan de dienst Maat-schappelijk Werk zelf de aanvraag indie-nen, zodat je niet langer naar de gemeente of het OCMW moet. Dat komt omdat Communit-e, de toepassing die gebruikt wordt voor de aanvragen, nu ook open-

  De juiste prijs? Niet altijd

  Ziekenfonds vraagt voordelen mensen met handicap aanEenvoudiger administratie

  ven een geconventioneerde arts mag aan-rekenen? Surf dan naar www.cm.be/ tarieven. Heb je geen internettoegang, dan kun je ook terecht bij je CM-consulent. Let wel, er is een uitzondering. Als je uit-drukkelijk een afspraak vraagt na 21 uur, in het weekend of op een feestdag, mogen geconventioneerde artsen toch een sup-plement aanrekenen.

  Kan ik op mijn doktersbriefje zien wat de arts mij aangerekend heeft?

  Niet altijd. Je specialist is namelijk niet verplicht om het betaalde bedrag op het getuigschrift voor verstrekte hulp te note-ren. Onderaan het doktersbriefje staat er een invulvakje met de vermelding K.B. 15.7.2002. Je arts kan kiezen wat hij daar invult. Dat kan het bedrag van zijn ere-loon zijn. Maar het kan ook gewoon ja of neen zijn. Neen betekent dat het rem-geld niet betaald is.

  Heb ik dan geen enkel bewijs van wat ik betaald heb?

  Bij artsen die voor eigen rekening werken, hangt er onderaan het getuigschrift voor verstrekte hulp nog een strookje met een ontvangstbewijs. Daarop moet de arts invullen welk bedrag hij aangerekend heeft. In de praktijk vullen veel specialis-ten het ontvangstbewijs echter niet in. Of ze scheuren het af en geven het niet mee aan de patint. Bij artsen die niet voor eigen rekening werken (maar in een ven-nootschap) hangt er geen strookje met ontvangstbewijs aan hun doktersbriefjes.

  Wat kan ik doen als mijn geconventio-neerde arts te veel aanrekent?

  In principe kan dat niet, maar misschien is er toch een verklaring. Hij kan bijvoor-beeld een onderzoek uitgevoerd hebben

  waarvoor hij extra mag aanrekenen. Sowieso is het altijd belangrijk om je arts hierover aan te spreken. Je hebt recht op informatie over de financile aspecten van de zorg. Krijg je geen duidelijk ant-woord, neem dan contact op met CM.

  Wat kan ik doen als ik vind dat mijn niet-geconventioneerde arts te veel vraagt?

  Een niet-geconventioneerde arts mag supplementen aanrekenen. Je kunt hier als patint weinig aan doen. Je mag wel op voorhand informeren hoeveel extra hij zal aanrekenen. In jouw buurt zal je wellicht ook geconventioneerde artsen vinden die dezelfde zorg bieden zonder supplementen. Dit kun je nagaan op www.cm.be/zorgverleners.

  Wat stelt CM als oplossing voor?

  Omdat je als patint recht hebt op volledi-ge prijstransparantie, is CM voorstander van een duidelijke doktersfactuur. Daar moet het bedrag van de prestaties van de arts op staan, uitgesplitst volgens terug-betaling, remgeld en supplement. De fac-tuur moet ook de conventiestatus van de arts vermelden en het bedrag van de pres-taties die niet voor terugbetaling in aan-merking komen.

  Dieter Herregodts

  www.cm.be/tariefonderzoek of je CM-consulent (contactgege-vens op de regionale bladzijden)

  staat voor de ziekenfondsen. Eenmaal de aanvraag gebeurd kon de dienst Maatschappelijk werk de stand van zaken volgen via www.handiweb.be. Dat kan ook in de toekomst nog. Wie een

  Personen met een handicap kunnen terecht bij de dienst Maatschappelijk werk.

  pc, een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer heeft, kan lopende aanvra-gen ook zelf raadplegen op de website www.handiweb.be.

  Andere voordelenDe dienst Maatschappelijk werk van CM geeft ook informatie over alle mogelijke voordelen waarop personen met een han-dicap recht hebben indien ze aan bepaal-de voorwaarden voldoen. Dat zijn onder meer de sociale tarieven voor gas en elek-triciteit en voor een kabelabonnement of telefoon, vrijstelling van verkeersbelas-ting en belasting op ingebruikstelling van een wagen, of BTW-vermindering bij aankoop van een wagen. Ook bij de aan-vraag van hulpmiddelen bij het Vlaams agentschap voor personen met een handi-cap helpt de dienst Maatschappelijk werk van CM. (CVH)

  Kijk op www.cm.be/handicap welke voordelen en diensten er zijn voor personen met een han-dicap en waarvoor je terecht kunt bij de dienst Maatschappelijk werk van CM.

  edd

  y F

  liers

 • Visie vrijdag 25 oktober 20138 hoe gaat het met u?

  knipsels

  sMAkeliJk

  Fran

  k C

  roes

  Helpen op vakantie?Ziekenzorg CM organiseert vakan-ties voor chronisch zieke en zorgbe-hoevende mensen. Voor de einde-jaarsperiode zijn nog vrijwilligers nodig. Zij helpen vakantiegangers bij de dagelijkse verzorging en de maaltijden en begeleiden de activi-teiten. Kun je je vrijmaken voor de kerstweek in Nieuwpoort (20-27 december) of de nieuwjaarsweek in Nieuwpoort of Zandhoven (27 december tot 3 januari)? Aarzel niet om te reageren.

  [email protected] Tel. 02 246 47 83

  Ontwerp een postzegelSimiles en UilenSpiegel organise-ren samen een postzegelwedstrijd met als thema Stop seksueel mis-bruik en erken de slachtoffers. Je kunt meedoen en een kunstwerk rond dit onderwerp maken. Mis-schien wordt jouw beeld wel gese-lecteerd om een postzegel van te maken. Stuur je kunstwerk tegen 22 november naar Patrick Allegaert, Guislainmuseum, Jozef Guislain-straat 43, 9000 Gent met vermel-ding postzegelwedstrijd. De win-naar krijgt 500 euro. Met deze wed-strijd willen beide verenigingen sensibiliseren rond seksueel mis-bruik en zo helpen om slachtoffers een stem te geven.

  http://stopseksueelmisbruik.wordpress.com

  Met korting naar Disney on IceVan 14 tot 16 februari wordt Disney on Ice opgevoerd in de Lotto Arena in Antwerpen. Alle Disney-prinses-sen stellen zich voor. Als CM-lid kun je tickets kopen met 25 procent korting. Reserveer ze telefonisch op het nummer 070 345 345 of via de CM-website. En vermeld daarbij het codewoord CM. De korting geldt voor de voorstellingen op vrijdag 14 februari (19 uur) en op zaterdag 15 februari (11 en 18 uur). Wil je kans maken op gratis familietickets (4 personen), speel dan mee met Zoek en Win op pag. 6.

  www.cm.be/disneyonice

  Naar het buitenlandGa je in de herfstvakantie naar het buitenland, neem dan een Mutaskaart (World Assistance Card) met daarop een gele klever mee. Afhankelijk van je bestem-ming heb je nog andere documen-ten nodig.

  www.cm.be/reisbijstand

  Wij wilden niet nog een kindje verliezenTien weken zwanger en toen kreeg Lesley kanker

  Het was 23 december. Op Kerstmis wilden we onze ouders verrassen met het nieuws dat er een kindje op komst was. En toen belde het ziekenhuis. Lesley Verley (37) was tien weken zwan-ger toen ze te horen kreeg dat ze kanker had. In een aangrijpend boek beschrijft echtgenoot Andy Cools (37) haar strijd tegen kan-ker.

  Zie je het zitten om nog eens naar buiten te gaan en opnieuw op de bel te drukken? Veel amusanter kan een interview niet starten. Andy heeft geen andere keus dan het mij te vragen. Even daarvoor had hij mij verwelkomd in zijn huis in Laakdal. Maar zoontje Marnix (3) wil dolgraag zelf de deur opendoen. De vrolijke kleuter vraagt meteen wanneer we een foto zul-len maken. De meneer van de fotos komt straks, Marnix. Ik ga eerst even met mama en papa babbelen.

  Als je Marnix ziet rondhuppelen, zou je niet vermoeden dat jullie een zware zwangerschap achter de rug hebben.

  Andy: Hij is nog jong natuurlijk. Hij beseft het allemaal nog niet. Maar wij weten dat we heel veel geluk hebben gehad. Was alles enkele jaren eerder gebeurd, dan hadden we waarschijnlijk moeten kiezen tussen de gezondheid van mijn vrouw of die van mijn zoon.

  Wat was er aan de hand?

  Andy: In november 2009 raakte Lesley zwanger van Marnix. We waren onge-looflijk gelukkig. We hadden eerder een dochtertje verloren. Toen Lesley zeven maanden zwanger was, stelden dokters vast dat het kindje een open ruggetje had. Het meisje was niet levensvatbaar. We konden niet anders dan de zwangerschap stopzetten. Nu moest het wel lukken.

  Maar we wilden nog even wachten om het blije nieuws aan onze familie en vrienden te vertellen. Tot Kerstdag.

  Zo lang hebben jullie niet kunnen wachten.

  Lesley: Kort na de positieve zwanger-schapstest voelde ik een knobbeltje in mijn borst. Ik maakte mij niet meteen veel zorgen. Door de zwangerschap zal de melkklier wat gezwollen zijn, dacht ik. Maar ik ging toch naar de gynaecoloog voor een echo. Hij nam meteen ook een

  biopsie. Op 23 december kwam er een telefoontje van het UZ Leuven. Of ik met-een naar het ziekenhuis wilde komen. En

  Worden jijzelf of een van je naas-ten met kanker geconfronteerd, dan kun je bij CM terecht met al je vragen over de ziekteverzekering en nuttige diensten en voordelen. De CM-consulent helpt je graag verder.

  ZUIDERSE RooDbAARS MEt oLIJVEN EN AARDAPPELKoEKJESIngredinten voor 4 personen: 4 roodbaarsfilets 3 eetlepels olijfolie 2 teentjes knoflook 4 tomaten 1 ui 1 gele paprika 65 g zwarte olijven 250 g boontjes tijm dragon 3 dl witte wijn 500 g aardappelpuree 125 g bloem 40 g kaas 1 koffielepel Italiaanse kruiden olijfolie peper zout oregano

  hak ui en knoflook fijn pel de tomaten en snijd ze grof snijd de paprika in reepjes en de olijven in schijfjes kook de boontjes 7 minuten in licht

  gezouten water stoof ui en paprika in de hete olie voeg knoflook en tomaten toe, samen met olijven, tijm en dragon laat even stoven

  voeg de witte wijn toe en laat 10 minuten sudderen kruid de visfilets met peper en zout en leg ze in een ingevette schaal

  schep de saus erover dek af en plaats 20 minuten in een oven van 180 C roer de kaas, zout, peper en de kruiden met de aardappelpuree laat afkoelen vorm dikke koek-jes en bak ze in olie schik de vis en de koekjes op borden bestrooi met oregano

  Recept uit het boekje Koken voor starters, een uitgave van De Praktische School partner van Femma, www.femma.be - 02 246 51 11

  Marnix (3) is ondertussen een vrolijke kleuter.

  Com

  pagn

  ie G

  agar

  ine

 • Visie vrijdag 25 oktober 2013 9 hoe gaat het met u?

  Wordt je kind in het ziekenhuis opgeno-men, dan kun je er als ouder blijven overnachten. Deze rooming-in is wel een bijkomende kost.

  Bij opname in het ziekenhuis moet de patint altijd een opnameverklaring invullen en ondertekenen. Die gegevens zijn belangrijk voor de factuur nadien. Blijf je als ouder bij je kind overnachten, dan moet het ziekenhuis een bijkomende opnameverklaring voorleggen. Daarop duid je aan of je verzorging tegen verbin-tenistarief (officile tarieven) of verzor-ging in een eenpersoonskamer wenst.Kies je voor verzorging tegen verbintenis-tarief, dan mogen de artsen en het zieken-huis geen kamer- en ereloonsupplemen-ten aanrekenen. Ook niet als jij en je kind

  Hoeveel mag het ziekenhuis aanrekenenals ik er bij mijn kind blijf slapen?

  toch in een eenpersoonskamer worden opgenomen. Wil je verzorging in een een-persoonskamer, dan kunnen er wel ere-loonsupplementen worden aangerekend maar geen kamersupplementen. In beide gevallen kan het ziekenhuis jou als ouder hotelkosten laten betalen, onder meer voor de maaltijden en de overnachting.

  Is je kind lid van CM, dan krijg je de kos-ten voor rooming-in terugbetaald tot 12,39 euro per dag. Op voorwaarde dat een andere verzekering de kosten niet ver-goedt. Het CM-Hospitaalplan geeft een tegemoetkoming tot 18,60 euro per dag.

  www.cm.be/hospitalisatie

  ? !

  SaSkia DelSaerDt (39) iS CM-Vrijwilliger

  HELPENDEHANDEN

  Als CM-vrijwilliger vang je op wat mensen bezighoudt, zegt Saskia Delsaerdt van de CM-kern in Aarschot. Hen helpen geeft me telkens weer een goed gevoel.

  ik werk als opvoeder en ik wou ook vrijwilligerswerk doen. een dame uit de buurt die al een half leven CM-vrijwilliger is, vroeg me of ik er zin in had. Na de eerste vergade-ring zag ik het meteen zitten. De gemoedelijke sfeer en de vele con-tacten spraken me aan.

  in onze kern zijn er zowel ouderen als jongeren. iedereen brengt zijn ervaringen mee. Dat geeft een goed beeld van wat er leeft bij de mensen in onze buurt. ik heb een zoon van 10 en hoor aan de school-poort wat andere ouders bezig-houdt. ik steek altijd mijn voel-sprieten uit, bijvoorbeeld tijdens de info-avonden die we organiseren. we hadden er een over coeliakie en over piekeren. Nadien spreken de mensen ons aan.

  een vraag die tegenwoordig vaak terugkomt, is waarom psychothe-rapie niet wordt terugbetaald. CM geeft zelf een vergoeding voor jon-geren maar de ziekteverzekering voorziet niets. 30 of 40 euro per consultatie is veel geld. is het niet vooral via therapie dat je denken verandert en je bij psychische pro-blemen weer op de goede weg

  geraakt? Spijtig genoeg houdt het hoge prijskaartje mensen tegen om zich te laten begeleiden. Medicatie wordt dan weer wel terugbetaald.

  Tipswe kunnen vaak goede tips geven, bijvoorbeeld wat je allemaal gratis of voordelig kunt ontlenen in de thuiszorgwinkel. Bij andere ouders promoot ik ook de vakan-ties van kazou omdat ik weet dat bij kazou de monitoren heel goed opgeleid zijn. je kunt dus gerust zijn dat ze je kind goed opvangen als er problemen zijn.

  De onderwerpen waarover de mensen ons aanspreken gaan niet verloren. in de groep leggen we de ervaringen samen en nemen die mee naar het hoofdbestuur. Daaruit groeien voorstellen. Het contact met mensen en hen kun-nen helpen, dat spreekt me aan en geeft enorm veel voldoening.

  Chris Van Hauwaert

  Droom jij al van een witte kerst?

  Meer informatie, prijzen en reserveren via www.intersoc.be en 070 233 119

  Er waren zoveel mooie momenten die we nooit zullen vergeten. Leuke collegas tijdens het werk en toch ook wat vakantie om te genieten. We willen graag onze directie en al onze chefs bedanken voor de toffe samenwerking in het afgelopen seizoen! We konden altijd bij hen terecht. De animatieploegen hebben het beste van zichzelf gegeven voor al die gezellige momenten! Hopelijk zien we elkaar weldra terug! (Danil, Scherpenheuvel-Zichem)

  Ook zin om mee te werken als vrijwilliger?Meer info op www.intersocwerkvakanties.be of op 02 246 47 49

  Wil jij met de feestdagen zeker zijn van een mooi sneeuwtapijt? Vier dan samen met Intersoc Kerstmis of Nieuwjaar in de sneeuw!

  Je logeert in volpension in het Intersoc-hotel Fabiola. Voor de kinderen zijn er kinderclubs en skilessen met Nederlandstalige Intersoc-monitoren. De bar, het restaurant en de dienstverlening zijn Belgisch. Het skigebied, 60 km, telt vooral blauwe en rode pistes. Skin kan tot aan het hotel.

  Periodes en prijzen:

  Lic. 7013 - A5654

  21 tot 28 december 2013 728 euro per persoon in volpension Kinderkortingen van 10 tot 100 % Korting grote gezinnen Supplement skipas, -materiaal en -lessen

  28 december 2013 tot 4 januari 2014 777 euro per persoon in volpension Kinderkortingen van 10 tot 100 % Supplement skipas, -materiaal en -lessen

  Werken en toch op vakantie?Dat zijn Intersoc-werkvakanties!

  Visie 25-10_White X-mas.indd 1 17/10/2013 15:46:18

  Hoe kunnen we je helpen? CM geeft raad.

  Wij wilden niet nog een kindje verliezenof ik mijn echtgenoot wilde meebrengen. Ik wist hoe laat het was.Andy: Is het kanker? Ik vroeg het meteen toen we bij de dokter binnen kwamen. Het antwoord was bevestigend. Kan Lesley genezen? Ook op die vraag kregen we een ja te horen. En dan bleef er nog n over: kunnen we ons kindje houden?

  Wat was het antwoord van de dokter?

  Lesley: Ja. Ondanks de chemo die ik moest krijgen en de zware behandelingen die zouden volgen, kon de zwangerschap gewoon doorgaan. Maar we hebben heel veel geluk gehad. Nog niet zo lang geleden zou in zon situatie altijd voor een abortus gekozen zijn. Want een zwangerschap en chemo dat ging niet samen. Pas kort daar-voor hadden wetenschappers van het UZ Leuven ontdekt dat het wel mogelijk was.

  Je hebt zes chemokuren ondergaan. Ondervindt je baby daar dan geen enkele hinder van?

  Vreemd genoeg niet omdat de placenta als een filter optreedt. Maar 3 tot 7 pro-cent van de chemo komt in het bloed van de baby terecht. De dokters zeiden ons altijd dat alcohol veel schadelijker was. Toegegeven, helemaal gerust waren we er ook niet op. Dat kan moeilijk anders als er dagen zijn dat je op enkele uren tijd van de gynaecoloog naar de oncoloog en terug stapt. Bovendien moest ik twee operaties ondergaan, waarbij de baby mee in slaap ging. Misselijk ben ik nooit geweest, maar de chemo putte mij wel uit. Er waren dagen dat ik in de zetel moest gaan liggen nadat ik nog maar n aardappel geschild had. Hoe ga ik ooit een kind ter wereld zetten, vroeg ik mij af. Maar ik bleef vechten. Ik wilde niet nog een kindje verliezen.

  Maar de kleine Marnix had het naar zijn zin in de buik van Lesley?

  Andy: Hij werd natuurlijk ongelooflijk goed opgevolgd. Na elke behandeling van

  Lesley onderzocht de gynaecoloog ook onze baby. Het was telkens een opluch-ting als we zijn hartje hoorden kloppen. Marnix is uiteindelijk na 37 weken zwan-gerschap ter wereld gekomen. Een kern-gezonde baby van 51 centimeter groot en 3 kilogram en 20 gram zwaar. Je kunt je niet voorstellen wat er op dat moment door je heen gaat. Eindelijk was hij daar.

  Je hebt over de zwangerschap van je vrouw een boek geschreven.

  Andy: Omdat ik de boodschap wil uit-dragen. Het is perfect mogelijk om ondanks kanker een gezonde baby op de wereld te zetten. In veel landen zijn ze daar nog niet van overtuigd. Daar staat de diagnose kanker nog altijd gelijk aan abortus. Wij hebben die keuze gelukkig nooit moeten maken.Lesley: Meer zelfs, de zwangerschap gaf mij de kracht om te vechten tegen mijn kanker. Ik wilde niet in een hoekje zitten huilen. Wij zijn hier als gezin zeker ster-ker uitgekomen. Niet dat we anders zijn gaan leven, maar we proberen wel het kaf van het koren te scheiden. Wat is echt belangrijk in het leven? Sinds mijn ziekte stellen we niet meer uit, maar doen we gewoon.

  Dieter Herregodts

  Onze chemobaby. Vechten voor twee levens van Andy Cools, Uitgeverij Van Halewyck, 17,50 euro. Wil je kans maken op een gratis exemplaar? Speel mee met Zoek en Win op pagina 6.

  De zwangerschap gaf mij de kracht te vechten tegen mijn kanker.Leslie Verley (37)

  Ook zin om vrijwilliger te worden bij CM? Kijk op www.cm.be/vrijwilligers.

  Cg

  /Cre

  pusc

  ule

 • 10 Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Wij streven naar duurzame tewerkstellingHoe ga je om met uitzendwerk in je onderneming? Hendrik Vancoppenolle vertelt hoe de ACV-militantenkern

  dat aanpakt bij Greenyard Foods in Westrozebeke. Bij overmatig gebruik van uitzendwerk eisen we op de ondernemingsraad dat er een paar mensen vast in dienst komen.

  In het diepvriesgroentebedrijf Greenyard Foods in het West-Vlaamse Westrozebeke worden groenten en fruit verwerkt en ingevroren tot gebruiksklare

  bereidingen en conserven. Een groot deel van al dat lekkers wordt verkocht in het buitenland. Het bedrijf telt 350 mensen met een contract van onbepaalde duur. Er werken ook uitzendkrachten. ACV-afgevaardigde Hendrik Vancoppenolle en de andere militanten zien er op toe dat alles volgens de regels verloopt.Een kleine twintig jaar ben ik aan de slag geweest in de productie, vertelt Hendrik. Sinds kort ben ik onthaalcordinator: ik sta in voor de werkkledij, kleine leveringen en het stockbeheer. Daarnaast doe ik het onthaal van nieuwe werknemers. Vaak zijn dat uitzendkrachten. Voor een vakbondsafgevaardigde is dat natuurlijk een dankbare taak. Ik ben meestal het eerste vaste personeelslid dat de uitzendkracht hier op de werkvloer ontmoet.

  Hoeveel uitzendkrachten werken hier?

  Dat hangt af van de tijd van het jaar. Als voedingsbedrijf zijn we afhankelijk van de seizoenen. Zo zijn er doorheen het jaar dalperiodes en drukke periodes. In de dalperiodes werken hier tien tot vijftien uitzendkrachten, naargelang de schorsings-

  uren van vaste werknemers. Dan worden zij vooral ingezet om bijvoorbeeld vaste werknemers die ziek zijn of met verlof te vervangen. I n d r u k ke p e r io de s worde n me e r uitzendkrachten ingezet onder het motief

  tijdelijke vermeerdering van werk. Soms gaat het om twintig mensen, soms met pieken tot 45. Er is hier permanent een medewerker van Adecco aanwezig om uitzendkrachten te zoeken en naar de onderneming te sturen.

  Hoe verloopt het overleg over uit-zendarbeid in de ondernemingsraad?

  Uitzendwerk is al een tijdje een vast agendapunt in de ondernemingsraad. We vragen daar het aantal uren uitzendarbeid en schorsing op. Vroeger kregen we die cijfers vaak niet te zien, maar nu gaat dat een stuk vlotter. De werkgever vraagt dan o o k o n z e t o e s t e m m i n g v o o r d e vermeerdering van werk die verwacht wordt in de volgende maand. Als het volgens ons om te veel uren gaat, dan vragen we verduidelijking.

  Bij overmatig gebruik van uitzendarbeid slaan we op tafel en eisen we dat er een paar mensen vast in dienst komen. De werkgever antwoordt dan meestal dat het extra personeel te veel is voor de dalperiodes en dat er dan gestempeld zal moeten worden. Maar wij vinden dat het doel moet zijn om in de dalperiodes meer werk te creren en bepaalde proefprojecten te doen. Dan hebben meer mensen een vast contract en zijn de inkomsten in die periode ook hoger.

  Er zijn alleszins al minder dagcontracten en meer weekcontracten dan vroeger. Al gebeurt het helaas ook dat mensen die plots ziek vallen of een arbeidsongeval hebben op een dagcontract worden gezet. Jaarlijks krijgen ongeveer tien mensen een contract

  VLOERDE GREEnyARD FOODs

  In de rustige periodes werken hier zon 15 uitzendkrachten. Maar in de piekperiodes zijn er dat algauw 45

  Hendrik Vancoppenolle, dlgu bij Greenyard Foods

  van bepaalde duur van zes maanden. Die worden verlengd tot maximum twee jaar. En daarna worden ze meestal omgezet naar contracten van onbepaalde duur.

  Hebben jullie nog meer ideen over hoe je uitzendarbeid kunt controle-ren?

  Er werken heel wat deeltijdse werknemers in ons bedrijf. Dat zouden we graag opvangen door nieuwe mensen met een vast contract te aanvaarden. Zo krijgen we een meer gestructureerde personeelsgroep, die vlot draait. En dan moeten er niet altijd uitzendkrachten instaan om n dag hier en de andere dag daar in te springen. Hier moeten we wel goed over nadenken, want zon polyvalente arbeider moet natuurlijk zijn positie krijgen in de functieclassificatie.

  Daarnaast proberen we om dagcontracten te vermijden. Want dat is lastig voor het vaste personeel. De uitzendkrachten zijn vaak Franstalig en moeten verschillende taken doen. De vaste personeelsleden leiden de uitzendkrachten op en staan hen bij. Maar het is frustrerend en tijdrovend als je elke dag dezelfde uitleg moet geven aan telkens een andere uitzendkracht. Dat is sowieso al niet makkelijk in het Frans en het is ook niet bevorderlijk voor de sfeer. Uitzendkrachten met weekcontracten zouden ook niet altijd mogen wisselen van afdeling. Een beetje meer continuteit zou het voor hen en het vaste personeel een stuk gemakkelijker maken.

  Jolien Pollet

  Hendrik Vancoppenolle: We proberen dagcontracten te vermijden. Het is frustrerend en tijdrovend als je elke dag dezelfde uit-leg moet geven aan telkens een andere uitzendkracht.

  uw job, ons werk

  KunstWerKje in GraFFitiJeunes CSC de Charleroi is de plaatselijke jongerenwerking van ACV in de industrie-stad aan de Samber. Begin oktober organiseerde de groep een initiatie graffiti. De bedoeling was om een illustratie te maken van de vakbond en solidariteit. Op de foto zie je het resultaat van deze creatieve namiddag. (LG)

 • Hello Happiness!Hello Happiness vrijdag 25 oktober 2013 www.vayamundo.be 11

  Vayamundo heet u welkom!

  Bezoek ons op Facebook en word fan van Vayamundo!

  Vayamundo is het nieuwe platform met interessante aanbiedingen van reizen in binnen- en buitenland, daguitstappen, evenementen en koopvoordelen.

  Bezoek ons op

  www.vayamundo.be

  Speciale arrangementen voor VISIE-lezers!

  Kursaal Oostende25 januari 2014Deuren: 20u00Aanvang: 20u30

  Gala of HappinessMet veel trots presenteren we u het Gala van Vayamundo, een leuk spektakel

  met gerenommeerde artiesten en een daverende after party.

  De Heverse Concertband o.l.v. Jan Ceulemans

  Andrei LugovskiJean Bosco Safari

  Jokomo

  Please dont kill the Clown (afterparty met de meest gekke coverband van Vlaanderen)

  Belle Perez

  WIN100 x 2 kaarten De lezers die het snelst reageren op [email protected] met vermelding VISIE maken kans op een leuke avond!

  Vayamundo_VISIE_katern_4p_285x400.indd 11 21/10/13 11:42

 • Hello Happiness! Hello Happiness vrijdag 25 oktober 2013www.vayamundo.be12

  Vayamundo De Kinkhoorn&Ravelingen / Zeedijk 290, 8400 Oostende - Tel 059/55 27 55 - www.vayamundoclubs.be

  Activamidweek Verwen arrangementGeniet van de gezelligheid van de Belgische kust en diverse andere activiteiten tijdens onze Activa-midweek.

  Inbegrepen 5 dagen / 4 nachten Volpension vanaf het avondmaal op maandag tot en met het middagmaal

  op vrijdag, 1 drankje inbegrepen (water, frisdrank of glas wijn)

  Lakens inbegrepen

  Dansavond

  Natuurwandeling

  Belevenistocht

  Onbeperkte toegang tot het zwembad en de tness

  Beschikbaarheid Maandag 17 tot vrijdag 21 februari 2014

  Maandag 24 tot vrijdag 28 februari 2014

  Maandag 10 tot vrijdag 14 maart 2014

  Maandag 17 tot vrijdag 21 maart 2014

  Maandag 24 tot vrijdag 28 maart 2014

  Maandag 31 maart tot vrijdag 4 april 2014

  Prijs per persoon1ste en 2de

  volwvanaf

  3de volwkind -3j

  kind 3-5j

  kind 6-11j

  midweek 254 166 Gratis 88.50 115

  Single supplement: 60/midweek

  Ontspan en kom helemaal tot rust tijdens dit verwenweekend. De zee, het strand, de duinen laten je ongetwijfeld ontspannen en genieten van de natuur en van elkaar.

  Inbegrepen 3 dagen / 2 nachten op een studio of appartement met lakenpakket, aan-

  komst op vrijdag

  Vrijdag :Koud avondmaal in buffet, drankje inbegrepen

  1 ochtend een ontbijt buffet en 1 ochtend een VIP-ontbijt

  Zaterdagavond: 3-gangenmenu incl. 2 drankjes

  Gratis toegang tot zwembad en tness

  Vrijblijvende animatie

  Beschikbaarheid Alle weekends in 2014

  Prijs per persoon1ste en 2de

  volwvanaf

  3de volwkind -3j

  kind 3-5j

  kind 6-11j

  17/1 tem 31/3 + 3/10 tem 31/12

  115 75 Gratis 32.25 45

  4/4 tem 29/6 + 5/9 tem 28/9

  129 85 Gratis 34.25 47

  4/7 tem 31/8 139 125 Gratis 36.25 49

  Single supplement: 30/arrangement

  Vayamundo is een totaalconcept waarmee we u, als gast, een unieke inspiratiebron voor nog meer levenskwaliteit bieden. Niet alleen n onze vakantieclubs,

  ook daarbuiten. De Kinkhoorn en Ravelingen slaan de handen in elkaar om geleidelijk aan de NR.1 Vakantieclub op de Belgische Zeedijk te worden. Meer keuze voor iedereen met behoud van de authenticiteit!

  Koen De Weerdt Directeur Gastheer Vayamundo

  De Kinkhoorn/Ravelingen

  Vayamundo De Kinkhoorn&Ravelingen

  Vayamundo_VISIE_katern_4p_285x400.indd 12 21/10/13 11:42

 • Hello Happiness! Hello Happiness vrijdag 25 oktober 2013www.vayamundo.be12

  Vayamundo De Kinkhoorn&Ravelingen / Zeedijk 290, 8400 Oostende - Tel 059/55 27 55 - www.vayamundoclubs.be

  Activamidweek Verwen arrangementGeniet van de gezelligheid van de Belgische kust en diverse andere activiteiten tijdens onze Activa-midweek.

  Inbegrepen 5 dagen / 4 nachten Volpension vanaf het avondmaal op maandag tot en met het middagmaal

  op vrijdag, 1 drankje inbegrepen (water, frisdrank of glas wijn)

  Lakens inbegrepen

  Dansavond

  Natuurwandeling

  Belevenistocht

  Onbeperkte toegang tot het zwembad en de tness

  Beschikbaarheid Maandag 17 tot vrijdag 21 februari 2014

  Maandag 24 tot vrijdag 28 februari 2014

  Maandag 10 tot vrijdag 14 maart 2014

  Maandag 17 tot vrijdag 21 maart 2014

  Maandag 24 tot vrijdag 28 maart 2014

  Maandag 31 maart tot vrijdag 4 april 2014

  Prijs per persoon1ste en 2de

  volwvanaf

  3de volwkind -3j

  kind 3-5j

  kind 6-11j

  midweek 254 166 Gratis 88.50 115

  Single supplement: 60/midweek

  Ontspan en kom helemaal tot rust tijdens dit verwenweekend. De zee, het strand, de duinen laten je ongetwijfeld ontspannen en genieten van de natuur en van elkaar.

  Inbegrepen 3 dagen / 2 nachten op een studio of appartement met lakenpakket, aan-

  komst op vrijdag

  Vrijdag :Koud avondmaal in buffet, drankje inbegrepen

  1 ochtend een ontbijt buffet en 1 ochtend een VIP-ontbijt

  Zaterdagavond: 3-gangenmenu incl. 2 drankjes

  Gratis toegang tot zwembad en tness

  Vrijblijvende animatie

  Beschikbaarheid Alle weekends in 2014

  Prijs per persoon1ste en 2de

  volwvanaf

  3de volwkind -3j

  kind 3-5j

  kind 6-11j

  17/1 tem 31/3 + 3/10 tem 31/12

  115 75 Gratis 32.25 45

  4/4 tem 29/6 + 5/9 tem 28/9

  129 85 Gratis 34.25 47

  4/7 tem 31/8 139 125 Gratis 36.25 49

  Single supplement: 30/arrangement

  Vayamundo is een totaalconcept waarmee we u, als gast, een unieke inspiratiebron voor nog meer levenskwaliteit bieden. Niet alleen n onze vakantieclubs,

  ook daarbuiten. De Kinkhoorn en Ravelingen slaan de handen in elkaar om geleidelijk aan de NR.1 Vakantieclub op de Belgische Zeedijk te worden. Meer keuze voor iedereen met behoud van de authenticiteit!

  Koen De Weerdt Directeur Gastheer Vayamundo

  De Kinkhoorn/Ravelingen

  Vayamundo De Kinkhoorn&Ravelingen

  Vayamundo_VISIE_katern_4p_285x400.indd 12 21/10/13 11:42

  Hello Happiness!Hello Happiness vrijdag 25 oktober 2013 www.vayamundo.be 13

  Vayamundo Ol Fosse dOuth / Ol Fosse dOuth 1 - 6660 Houffalize - T 061/28 88 01 - www.vayamundoclubs.be

  Kerstspecial Midweek van 2 tot 6 december 2013

  Een culinaire wandeling door het herfst- en wildseizoen

  Een gezellige wintermidweek met begeleid bezoek aan 2 mooie kerstmarkten

  Inbegrepen 5 dagen/ 4 nachten Welkomstdrink op maandag avond

  4 x ontbijt

  2 x lunch op donderdag en vrijdag

  4 x avondmaal in zelfbediening

  Dinsdag 3/12 :daguitstap naar de Kerstmarkt in Trier* lunch niet inbegrepen

  Woensdag 4/12 daguitstap naar het kerstdorp in Luik* lunch niet inbegrepen

  Donderdag 5/12 bezoek aan de Chocolaterie Cyril (met eigen vervoer inkom 5 niet inbegrepen)

  Donderdagavond dansavond

  Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua lO* en het tnesscenter* badmuts verplicht

  Beschikbaarheid Volgens beschikbaarheid van 2 tot 6 december 2013

  Prijs per persoonvolwassene kind

  4-12jkind 0-3j

  van 2/12 tot 6/12 285 90 gratis

  * Geen single supplement voor maximum 25 personen

  Geniet in de chte Ardennen van de herfst met onze culinaire wildgerechten.

  Inbegrepen 3 dagen/2 nachten 2 x ontbijtbuffet

  Vrijdagavond: 3 gangenmenu, es wijn en water/ volwassene inbegrepen

  Zaterdagavond: 4 gangenmenu, es wijn en water/ volwassene inbegrepen

  Onbeperkte toegang tot het waterparadijs Aqua lO* en het tnesscenter* badmuts verplicht

  Op volgende zaterdagen kan je met de huifkar en Ardeense trekpaar-den naar de markt van Houffalize rijden: 5/10 -19/10-2/11-16/11-30/11/2013 (tussen 10 en 15 uur) 3/volwassene - 1,50/kind)

  Beschikbaarheid Geldig volgens beschikbaarheid tijdens al de weekends van de maanden

  november en tijdens het weekend van 6-8 december 2013

  Prijs per persoonvolwassene kind

  4-12jkind 0-3j

  van 2/12 tot 6/12 147 42 gratis

  * Single supplement: 30

  Vayamundo Ol Fosse dOuth is n blijft met grote voorsprong de Nummer 1 van de echte Ardennen! Geen moeite is ons immers teveel om onze gasten een onvergetelijke familievakantie of

  groepsreis te bieden in volle natuur n in alle comfort! Voor het voorjaar van 2014 staan er dan ook enkele infrastructuurprojecten op het programma: het gebouw wordt extra gesoleerd, de kamers 1000 tot 5000 krijgen een complete face-lift en de vergaderzalen, restaurants en bars worden volledig vernieuwd. Tijdens deze

  werkzaamheden blijft Vayamundo Ol Fosse dOuth natuurlijk beschikbaar voor u zonder dat u last heeft van de werken!

  Robert PepelsDirecteur Gastheer

  Vayamundo Ol Fosse dOuth.

  Vayamundo Ol Fosse dOuth

  Vayamundo_VISIE_katern_4p_285x400.indd 13 21/10/13 11:42

 • Hello Happiness! Hello Happiness vrijdag 25 oktober 2013www.vayamundo.be14

  Vayamundo.be is ons online

  forum waar van alles te beleven

  en te ontdekken valt. Niet alleen

  over onze vakantieclubs, ook

  over reizen in het algemeen,

  cultuur, gezondheid, trends,

  evenementen, koopjes enz. Kijk

  maar op www.vayamundo.be. Tip: als u zich registreert krijgt

  u extra informatie. Doen, het is

  (nu nog) GRATIS!

  Surf naar www.vayamundo.be,een wereld gaat voor u open!

  Leuke vakantieverhalenDe gasten van onze vakantieclubs vormen steeds meer een hechte community. Veel bezoekers houden contact met elkaar en spreken af om in dezelfde periode terug te komen. Dat vraagt om een communicatieplatform! Op vayamundo.be delen onze clubleden hun tofste vakantiebelevenissen, leukste fotos, komende vakantiedata ...

  Exclusieve arrangementenVayamundo biedt haar gasten unieke weekend- en vakantie-arrangementen aan. Hou deze rubriek best goed in de gaten. Want of het thema nu cultuur, muziek, gastronomie, geschiedenis of iets anders is, onze arrangementen zijn altijd direct volgeboekt!

  Alles kan altijd beter!Wat vindt u van onze service? Hebt u opmerkingen over onze catering? Hoe vond u de animatie? Was het personeel vriendelijk tijdens uw verblijf? Om onze service telkens opnieuw te verbeteren, vragen we permanent

  naar de mening van onze bezoekers. Iets op te merken? Of net heel tevreden? Aarzel niet en laat het ons weten op vayamundo.be!

  Fantastische prijzenOp de website vindt u ook allerlei vragen en wedstrijden waarmee u toffe prijzen kan winnen: een gratis arrangement, een kortingbon op uw volgende weekend, een gratis maaltijd in een van onze overheerlijke restaurants

  Tips en weetjesVerstandig zonnen Hoe blaren vermijden bij het wandelen Toeristische tips bij

  daguitstappen Leuke adresjes om te proeven en te degusteren Streekproducten die je absoluut eens moet uitproberen Niet te missen evenementen in de buurt vayamundo.be is uw onmisbare gids om voluit te BELEVEN!

  Hebt u toch nog vragen? Is er toch iets dat u niet vindt op www.vayamundo.be? Aarzel niet en neem rechtstreeks contact op met het Vayamundo-team in uw vakantieclub! Mail naar [email protected]

  Wat vindt uallemaal op vayamundo.be?

  Vakantieparticipatie - een initiatief van Toerisme Vlaanderen geeft mensen die in armoede zijn verzeild geraakt kans op een betaalbare vakantie. Vakantieclubs De Kinkhoorn & Ravelingen en Vayamundo Ol Fosse dOuth zijn van bij de oprichting een trouwe partner van Vakantieparticipatie. Iedern heeft immers het recht om af en toe de batterijen eens ink op te laden!

  Het project Twese Hamwe is een technisch opleidingscentrum in Rwanda voor kappers en schoonheidsspecialisten, huispersoneel, koks en hotelmedewerkers. Vayamundo ondersteunt Twese Hamwe, een modelproject inzake heropbouw via opleiding in Rwanda.

  Vakantie is een recht voor iedereen!

  Vayamundo in RwandaSteun aan Twese Hamwe

  Vayamundo_VISIE_katern_4p_285x400.indd 14 21/10/13 11:42

 • Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Van de ene dag op de andere hebben de ouders van 75 kin-deren in Herent geen kinder-opvang meer. En dat terwijl je voor een plaats in de kin-

  deropvang al bijna moet inschrijven voor je nog maar aan kinderen denkt, stelt natio-naal ACV-secretaris Ann Vermorgen vast. Kind en Gezin zoekt nu naar noodopvang voor de kinderen. Noodopvang, treffender kun je het moeilijk samenvatten, vindt Vermorgen. Als dat niet lukt, moeten mama en papa maar minder gaan werken. Of snel op zoek gaan naar een grootouder die tijd heeft. Hopelijk brengt hun werkgever begrip op voor de situatie.

  AlarmbelDoor het faillissement van de kinderdagver-blijven in Herent dreigen vijftien mensen hun baan te verliezen. Een paar jaar geleden was er in het betrokken paritair comit een verzoening met de betrokken werkgever no-dig. De werknemers trokken aan de alarmbel, omdat de werkgever de lonen niet tijdig be-taalde. Toen al stelde LBC-NVK, de vakbonds-centrale die de sector opvolgt, wanbeleid vast.

  De situatie in Herent bewijst dat het geen goed idee is om de vrije markt een steeds ster-kere rol te laten spelen in de zorg voor kinde-

  ren. Hetzelfde geldt ook voor andere vormen van zorg. Als we goede zorg willen, moet de overheid strenge regels opleggen en die con-troleren. Vermorgen vindt ook dat de overheid zelf ge-noeg initiatieven moet nemen of voldoende

  subsidiren. Dat is nodig om de betaalbaar-heid, de beschikbaarheid en de kwaliteit op peil te houden. Want het Nederlandse voor-beeld, waar men voor kinderopvang uitging van een heilig geloof in de marktwerking, be-wijst na enkele jaren dat die aanpak niet ren-

  deert. De kwaliteit van de opvang is er ver-slechterd. Bovendien nam het aantal opvang-plaatsen enkel toe in dichtbevolkte buurten met bovengemiddelde inkomens. Tot daar de marktwerking, dus.

  OnthaaloudersAls we goede zorg willen, moet er ook gen-vesteerd worden in zorgwerkers. Het slecht-ste voorbeeld daarvan is het statuut voor ont-haalouders. Niet minder dan 7 000 onthaal-ouders vangen elke dag 30 000 kinderen op. Maar het aantal onthaalouders neemt af. Geen wonder, als je weet dat zij nog altijd geen volwaardig werknemersstatuut hebben. Ze werken meer dan 50 uur per week. Daar-voor krijgen zij geen loon, maar een onkos-tenvergoeding. Hiermee moeten ze ook bed-jes, parkjes, kinderstoelen, twee maaltijden per dag en nog veel meer betalen. Omgere-kend houden onthaalouders netto zon drie euro per uur over. Ze hebben geen recht op betaalde vakantie, vakantiegeld, een dertien-de maand of een eindejaarspremie. Enkel een armzalig pensioen en een beperkt ziektever-lof is voorzien, weet Vermorgen.

  Om al deze redenen is het belangrijk dat de Vlaamse regering voldoende blijft investeren in zorg. Want zorg is te belangrijk om over te laten aan de vrije markt.

  Drie kindercrches in Herent faillietIn Herent gingen vorige week drie zelfstandige kinderdagverblijven failliet. Ouders, die veel geld betalen voor de kinderopvang, vernamen het nieuws van de sluiting via een briefje op het raam van hun crche. De media maakten weinig woorden vuil aan dit nieuws, zegt Ann Vermorgen van ACV. Toch zijn de gevolgen groot. En kun je je veel vragen stellen over de rol van commercile initiatieven in de zorgsector.

  uw job, ons werk 15Wanneer de vrije markt faalt

  EurOpEsE fITnEss Is OngEzOnD

  Zo zullen de Europese bonzen niet nalaten om te benadrukken dat ze de crisis nu ook op sociaal vlak aanpak-ken. Ze zullen wijzen op de beslissin-gen over de sociale dimensie van de muntunie. Met deze sociale dimen-sie komt niet langer alle nadruk te liggen op de harde saneringsaanpak, zullen ze zeggen. Europa krijgt nu ook een set sociale knipperlichten: over inkomensarmoede, sociale ongelijk-heid, jeugdwerkloosheid Maar wat als zon knipperlicht op rood springt?

  Om de saneringen en economische hervormingen door te drukken heeft de Europese Commissie miljoenen-boetes in petto, moeten de nationale wetten de begrotingsdiscipline veran-kerd worden, en wil Europa elk jaar de nationale begrotingen tegen het licht houden. Maar voor inbreuken tegen het sociaal Europa zijn er ech-ter geen sancties, geen dwingende normen. Enkel een scorebord. Een bescheiden stapje vooruit, maar dat is nog wat anders dan de armoede, de

  werkloosheid en de ongelijkheid daadwerkelijk aanpakken. Dit komt veel te laat voor miljoenen zwaar getrof fen Grieken, Spanjaar den, Italianen, Portugezen of Ieren. Al is er n lichtpunt: Europa zal aankondi-gen om eindelijk zes miljard euro vrij te maken om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

  Maar wat Europa met de ene hand geeft, neemt het met de andere. En daarover zult u veel minder horen. Zo staat op de agenda van de regerings-leiders ook de REFIT (Regulatory Fitness and Performance). Die REFIT klinkt gezonder dan het is. Het komt erop neer dat men onder het mom van administratieve vereenvoudiging cru-ciale onderdelen van het sociale Europa jaren wil terugdraaien. Want al die wetten en regels maken het leven voor ondernemers zogenaamd te moeilijk. Als de REFIT-plannen doorgaan, hebben in Belgi werkne-mers van honderden bedrijven geen recht meer op essentile economi-

  sche en sociale informatie over hun bedrijf. Exit betrokkenheid van werk-nemers. Wetgeving over kankerver-wekkende stoffen en over musculo-skeletale aandoeningen (rug, gewrich-ten), de meest verspreide beroeps-ziekten, gaat in de koelkast. Exit gezondheid op het werk. Europese kader-caos zoals die voor kappers en zeevissers worden niet algemeen bin-dend verklaard. Exit Europees sociaal overleg.

  Daarentegen is er geen enkele aanzet voor een Europees minimumloon. Nochtans een cruciaal element om oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de kiem te smoren.

  Dat alles terwijl Europa dringend zijn sociaal blazoen moet oppoetsen. Om bij werknemers en burgers aan kre-diet te winnen. Dat besef dringt door, maar de daden volgen niet. Integen-deel, sociaal gaat het met Europa van kwaad naar erger. Neen, het is niet op die manier dat Europa opnieuw ver-trouwen in plaats van angst zal inboe-zemen. Heel jammer is dat.

  Marc Leemans, voorzitter ACV

  Onder het mom van administratieve vereenvoudiging draait men cruciale onderdelen van het sociale Europa jaren terug.

  deFOCUS

  ww

  w.t

  wit

  ter.

  com

  /Acv

  onlin

  eht

  tps:

  //w

  ww

  .face

  book

  .com

  /het

  .acv

  Eind deze week verzamelen de regeringsleiders voor de Europese herfsttop. Brussel gonst dan weer twee dagen van Europese hyperacti-viteit. Met een haast voorspelbare uitkomst.

 • 16 Visie vrijdag 25 oktober 2013

  bondigvakIs werk in textielsector werkbaar?Werk je in een textielbedrijf? Neem dan 15 minuten de tijd om een online enqute in te vullen over werkbaar-heid in je sector.

  Met de (anonieme) enqute willen werknemers en werkgevers te weten komen of jobs in de textielsector werkbaar zijn. Werkbaar wil zeggen dat je genoeg opleidingskansen krijgt, dat je je werk kunt combineren met je privleven, dat de werkstress niet te hoog is en dat het goed zit met je motivatie.

  Surf naar www.cobot.be (klik rechts op Watch)

  Syndicale premie metaalsectorArbeiders die in de metaalsector werken en aangesloten zijn bij ACV Metea, krijgen vanaf 1 november hun syndicale premie. Dit jaar krijg je ook een ristourne, een gedeelte-lijke terugbetaling van je ledenbij-drage.

  Ben je al minstens een jaar lid van ACV Metea, dan krijg je je syndicale premie automatisch. Als je voltijds werkt in een metaalbedrijf, krijg je 110 euro. Voor werkzoekenden, men-sen met brugpensioen (of SWT) en deeltijdse arbeiders bedraagt de premie 60 euro. Langdurig zieken krijgen 40 euro. Daarnaast wordt dit jaar een ris-tourne voorzien. Dat is een gedeel-telijke terugbetaling van de ledenbij-drage voor de leden van ACV Metea. De ristourne bedraagt 10 euro voor voltijds werkende leden en 5 euro voor de niet-actieve leden. Vul zeker de controlekaart in die je opgestuurd krijgt. Meer info bij een ACV-dienstencentrum, bij de dl-gus in je bedrijf of op het secretari-aat van ACV Metea.

  Sociale partners bereiken akkoord in sector beheer gebouwenDe vakbonden en werkgevers heb-ben onlangs een akkoord bereikt in de sector voor het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden. Het sectorakkoord geldt voor 2013 en 2014.

  Het aanvullend pensioen werd onder andere verhoogd van 2 naar 3,5 pro-cent op drie jaar tijd. De jongerenlo-nen worden afgeschaft, zodat ook jongeren een volwaardig loon krij-gen.

  ACV Voeding & Diensten is zeer tevreden over het akkoord. De sec-tor kent veel kleine ondernemingen, waar we met dit akkoord speciale aandacht aan hebben geschonken. Verder werkt het eindelijk een aantal discriminaties weg. Het toont aan dat sociaal overleg werkt, als vakbonden en werkgevers zich samen inzetten voor een sector. Zo kunnen we zor-gen voor een stabiele tewerkstelling en betere loon- en arbeidsvoorwaar-den.

  IndIsche dIenstbodes hebben eIndelIjk vakbondIn Madras, de vierde grootste stad van India, werd een nationale vakbond voor huispersoneel opgericht.

  De bekende Belgische zuster Jeanne Devos en haar team zetten hiermee de kroon op hun jarenlange werk om de situatie van het huispersoneel te verbe-teren. Ook de Belgische vakbondscen-trale ACV Voeding en Diensten draagt haar steentje bij om iets te doen voor de arbeidsvoorwaarden van deze mensen.

  In India worden dienstbodes vaak uitge-buit, onderbetaald, mishandeld en zelfs misbruikt. Nu de dienstbodes een eigen vakbond hebben, kunnen ze hun stem laten horen in het sociaal overleg met hun werkgevers. (LVDB)

  Geen makkelijke job, producten of dien-sten verkopen in een callcenter. Dat weet Lisette Meeus (62), ACV-dlgue en al 15 jaar coach van operators in callcenters bij Mobistar, Proximus en nu Belgacom. Je moet communicatief vaardig zijn en goed met de computer kunnen omgaan. Je moet je sociaal opstellen naar klanten toe en mensen echt willen helpen. En goed kun-nen verkopen, dat staat sky high bovenaan het lijstje. Als je twee jaar als operator werkt, doe je heel veel ervaring op: luiste-ren naar klanten, verkoopservaring en snel met verschillende software werken.

  Werken in een callcenter zorgt ook voor stress. Je moet dagelijks omgaan met boze of ontevreden klanten. Wanneer je start met de job, krijg je een volledige opleiding over de computerprogrammas, producten en diensten. Omgaan met boze klanten krijgen operators niet aangeleerd. Het gebeurt regelmatig dat een werknemer in tranen uitbarst of crasht na een gesprek. In een callcenter werken is n van de meest stresserende jobs die bestaan, besluit Meeus.

  1 200 euroVoor wat ze moeten doen, heel stresse-rend en repetitief werk, krijgen die men-sen een heel slecht loon, zegt Dirk Callaert van ACV-Transcom. 1 150 1 200 euro per

  Veel mensen staan onder grote druk op het werk, en zeker medewerkers in een callcenter voelen die druk aan den lijve. Ze moeten steeds meer presteren, steeds meer verkopen. En de medewerkers worden langs geen kanten gewaardeerd. Omdat zij ook een erg laag loon krijgen, voerden de vakbonden dinsdag actie.

  maand, daar kom je niet ver mee. Bij Belgacom valt het nog mee, daar heeft men vaste loonschalen. Maar zeker in de privsector is de druk om nieuwe klanten binnen te halen moordend. In deze call-centers moet men steeds meer verkopen en presteren. Het minimumloon wordt dan aangevuld met individuele premies. Vroeger waren de lonen heel goed, beves-tigt Meeus, want toen waren er medewer-kers te kort. Nu werven ze nieuwe mede-werkers aan met een minimumloon. Die kunnen extra commissies verdienen als ze targets halen.

  AfvalraceACV-Transcom en bediendevakbond LBC-NVK klagen ook aan dat callcenter-mede-werkers de job niet lang kunnen volhou-

  den. Het verloop is groot: een medewerker blijft gemiddeld 15 maanden, weet Callaert. En de ziektecijfers zijn overal hoog: Belgacom geeft bijvoorbeeld toe dat de ziektecijfers in hun callcenter de hoog-ste zijn van heel het bedrijf, maar wil ze niet vrijgeven. Dat zegt al genoeg.

  De druk om meer te verkopen en meer targets te halen is zo groot, ziet Meeus als oorzaak. Alles wordt ook getraceerd: hoe-lang je in gesprek bent, of een gesprek opgevolgd moet worden, Er zijn altijd mensen ziek. Dat kaarten we zeer geregeld aan bij de directie. Het is de opdracht van het bedrijf om ervoor te zorgen dat de job menselijk is. Jammer genoeg kiest men niet voor die aanpak. Nu is het een afval-race.

  uw job, ons werk

  de vakbonden kwamen dinsdag op straat voor de werknemers in callcenters. die moeten steeds meer presteren, maar krijgen een slecht loon.

  Bedrijf moet ervoor zorgen dat job in callcenter menselijk is

  Cia

  Jan

  sen

 • 17Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Iedereen kan wel eens ziek worden of een ongeval meemaken. Wat moet je dan doen om in orde te zijn met je werk?

  Bij ziekte of een ongeval ben je arbeidson-geschikt. Je moet je werkgever dan meteen verwittigen.

  De dokter kan je een medisch getuig-schrift geven. In de meeste gevallen is dat verplicht. Het getuigschrift vermeldt hoe-lang je vermoedelijk ziek zal zijn en of je je kunt verplaatsen. In je arbeidsreglement, arbeidsovereenkomst of cao staat of je het getuigschrift nodig hebt, en binnen welke termijn je het aan je werkgever moet bezorgen. Als de termijn niet vastgelegd is, moet het binnen de twee werkdagen.

  Wat doe je bij ziekte voor het werk? Je werkgever mag controleren of je echt arbeidsongeschikt bent. Dat doet een con-trolearts. Als hij langskomt, moet je je laten onderzoeken. Het kan ook zijn dat je zelf op doktersbezoek moet.

  De arts mag alleen zaken controleren die gevolgen hebben voor je werk: of en hoe-lang je ziek bent, of je kans hebt om te her-vallen Hij mag je behandeling niet veran-deren en hij mag de diagnose niet doorge-ven aan je werkgever.

  Opgepast: vanaf januari 2014 veranderen de regels voor het bezoek van de contro-learts. Werknemers zullen dan meer ver-plichtingen hebben. Hierover later meer in Visie. (LVDB)

  ? !

  Bij Belgacom zijn er wel sociaal assisten-ten, in verschillende vestigingen. Als je eraan onderdoor gaat, kun je daar op gesprek, vertelt Meeus. Samen bekijk je wat er gedaan kan worden om het vol te houden. Ik ben in de wolken over dat sys-teem, maar denk tegelijkertijd ook: zorg er in de eerste plaats voor dat het niet nodig is. Je wordt betaald om te kunnen werken, maar niet om eraan onderdoor te gaan. Ik wil zo graag dat de werkomstandighe-den veranderen. Mensen willen op een comfortabele manier hun werk kunnen doen. De statistieken zijn heilig, maar het werk en de kennis van de medewerkers worden veel te weinig gewaardeerd.

  Lieve Van den Bulck

  Werknemers van de Europese Unie kunnen sinds 1996 ook in een andere EU-lidstaat gaan

  werken. Om hen te beschermen tegen uit-buiting en om de concurrentie eerlijk te houden, stelde de EU daarvoor toen een detacheringsrichtlijn op. Maar de deta-chering zorgt er in de praktijk onder andere voor dat werknemers letterlijk gedumpt worden. Vorig jaar was er in ons land bijvoorbeeld ophef over een brand in een loods in Wingene, waarbij twee Poolse chauffeurs omkwamen. De chauf-feurs moesten in een loods overnachten.

  De Europese Commissie wil nu dat de detacheringsrichtlijn beter nageleefd wordt, zodat misbruik, fraude en uitbui-ting moeilijker worden. De bedoeling is dat bedrijven de regels