Visie 25 oktober 2013 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 25 oktober 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  5

  2

  16jaargang 69 visie nummer 22 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 8 november 2013

  dixit Liefst van al wil ik terug naar Angola, maar ik durf niet. Ik voel mij laf dat ik ben weggevlucht.Luiz, niet-begeleide minderjarige uit Angola

  Lees meer op pag. 19

  Kwb wil voor ieder kind een sint

  Met een inzamelactie van speel-goed helpt kwb de Sint een handje. De gezinsbeweging wil ook dat ouders een gesprek met hun kin-deren aanknopen over rijk of arm zijn.

  Weet wat je betaalt

  Hoe weet je of je de juiste prijs betaalt bij de specialist?

  Humor helpt je door moeilijke periode

  Medewerkers callcenters staan zwaar onder druk

  Regionieuws 20

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 25 oktober 201322

  6

  Een bestelling van honderd bussen zorgt voor vijf zes maanden werkzekerheid, vertelt ACV-dlgu Geert De Blauwe. En zo gaat het al jaren: net als concurrent

  Van Hool in Koningshooikt bouwen zij geregeld bussen voor De Lijn, de MIVB en TEC. Maar ook privbedrijven doen een beroep op de 500 werknemers bij VDL. We maken op dit moment touringcars voor een Brits privbedrijf en ook bussen voor het Finse openbaar vervoer.

  Maar voor volgend jaar heeft VDL drin-gend nieuwe bestellingen nodig. Er zijn exportkansen in Congo en Ghana. En we wachten nog op een beslissing van De Lijn. Die maakt deze maand bekend welke constructeur 105 hybride bussen mag maken. Maar als we die niet krijgen, volgt tijdelijke werkloosheid.

  Zonder bestellingen vallen de busbouwers stil

  VDL Bus Roeselare

  Telkens als een vervoersmaatschappij een nieuwe bestelling plaatst, kunnen de mensen bij busbouwer VDL Bus in Roeselare weer even gerust zijn. Tot februari is er nog werkzekerheid, maar voor volgend jaar zijn dringend nieuwe bestellingen nodig.

  Europese aanbesteding

  Welke busbouwer de benodigde bussen mag bouwen, dat beslist de vervoersmaat-schappij. En dus de overheid, die het open-baar vervoer organiseert. Ze moet voor de aankoop een Europese aanbesteding uit-schrijven, waarop verschillende bedrij-ven zich kandidaat kunnen stellen. De busbedrijven moeten een dossier opstellen met gegevens over de uitstoot, het aantal zit- en staanplaatsen, het onder-houd, het comfort De overheid moet rekening houden met al die punten.

  Onlangs greep VDL naast een aantal bestellingen. Vorig jaar is een bestelling van De Lijn naar de Franse fabrikant Irisbus gegaan. Daardoor is er veel onge-rustheid bij de werknemers. De mensen vragen zich af hoe het kan dat Belgische overheden hun bussen in het buitenland

  laten bouwen. Onze buurlanden zetten zich meer in om de tewerkstelling in eigen land te houden. Maar als een bui-tenlands bedrijf aantrekkelijker is, kiest onze overheid daarvoor.

  TerugverdieneffectDie beslissingen zorgen voor onbegrip, bevestigt Olaf Minne, secretaris van ACV-Metea. De overheid vergeet het terugver-dieneffect. Als er niet genoeg werk is voor de Belgische busbedrijven, dan moeten er meer werkloosheidsuitkeringen betaald worden. Toch ziet Minne de toekomst van de Belgische busbouwers rooskleurig in. De kennis en knowhow van de werknemers zijn groot. Alles hangt natuurlijk af van de bestellingen: zonder valt de sector stil.

  Lieve Van den Bulck

  Bel

  ga

  Olaf Minne, secretaris van ACV-Metea: De overheid vergeet het terugverdieneffect. Als er niet genoeg werk is voor de Belgische busbedrijven, dan moeten er meer werkloosheidsuitkeringen betaald worden.

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  Niet kiezeN Zondag ben ik gaan kijken naar de theatervoorstelling Heimat. Hierin gaan vijf jonge mensen op zoek naar antwoorden op al hun vragen over het leven (zie ook pagina 24).

  Uiteraard ben ik niet huiswaarts gekeerd met een handleiding Leven voor Dummies. Maar het stuk bezorgde mij wel een positief, opgelucht gevoel. Omdat ik mij herkende in de verhalen van de acteurs. Heimat verwoordt en ver-beeldt erg mooi de twijfel waar-mee mijn generatie worstelt.Meer dan vorige generaties heb-ben wij vandaag de keuze om het leven in te richten zoals wij dat wil-len. De wereld ligt als een uitge-breide menukaart voor onze neus. En wij hoeven maar aan te duiden waar we zin in hebben: een andere job, een reis rond de wereld, een ander huis

  Die overrompeling aan mogelijk-heden maakt mij bang om de foute keuze te maken, vertelde Freek Vielen, de regisseur van Heimat, mij in een interview. Die angst voel ik soms ook.

  Door voor het ene te kiezen, mis ik een oneindig aantal andere dingen. Die misschien wel beter zijn dan datgene waarvoor ik ben gegaan. Kiezen is verliezen, zegt men dan. Maar eigenlijk moet ik mij bevrij-den van die keuzefobie. Want het dreigt me te verlammen, omdat ik gegijzeld word door twijfels. Het is pas door volop voor iets te gaan, door ergens in te geloven, dat je het leven ten volle beleeft.

  Niets kiezen is verliezen.

  Leen Grevendonck

  Visie vrijdag 25 oktober 2013

  Kwb wil voor ieder kind een sint

  Een op de tien kinderen in Vlaanderen wordt geboren in armoede. Dat cijfer leert dat niet ieder kind op 6 december (even-veel) cadeautjes zal krijgen, ook al is het een jaar lang braaf geweest. Daarom orga-niseert kwb voor de tweede keer de actie Ieder kind een sint. Afdelingen van kwb zamelen vanaf november speelgoed in. Door samen te werken met een lokale armoedevereniging komt het speelgoed terecht bij kinderen in armoede.

  Twee plezante methoden Maar de actie reikt verder dan het herver-delen van speelgoed. Kwb moedigt ook alle (groot)ouders aan om een gesprek te voeren met hun (klein)kinderen over armoede en ongelijkheid. Maar hoe begin je daaraan?

  Praten met je kind over armoede is perfect mogelijkOver drie weken komt de Sint aan in Antwerpen. Maar zal de goedhei-ligman genoeg speelgoed bij zich hebben om ieder kind blij te maken? Met een inzamelactie helpt gezinsbeweging kwb de Sint een handje. Daarnaast wil kwb dat ouders een gesprek met hun kinderen aankno-pen over rijk of arm zijn.

  Kinderen begrijpen vaak meer dan je zou denken, weet Sarah Vanden Avenne van Kind en Gezin. Al op jonge leeftijd vor-men zij zich snel een eigen mening. De brief van de Sint en het Rad der Raadsels (terug te vinden op www.kwb.be/sint, red.) zijn twee plezante methoden om met je kind te praten over rijk en arm zijn, over waarom de Sint niet overal komt. Het is dus perfect mogelijk om met kinderen te filosoferen over minder vanzelfspreken-de onderwerpen als armoede.

  Leen Grevendonck

  Op www.kwb.be/sint vind je de afdelingen die speelgoed inzame-len, alsook methoden om met je (klein)kind over armoede te pra-ten.

  Petitie voor Mano Mundo

  Het muziekfestival Mano Mundo moet de boeken sluiten doordat de subsidies weg-vallen. Mano Mundo was een samenwer-king van 11.11.11, Wereldsolidariteit, meer dan duizend vrijwilligers, sociaal-cultu-rele organisaties en de Antwerpse pro-vincie. Het festival maakte een groot pu-bliek bewust van mondiale solidariteit. Vrijwilligers lanceren nu een petitie om het festival te behouden. www.petities24.com/mano_mundo_moet_blijven

  Overwinteren met OkRA

  Heb je zin in een beetje zon tijdens de sombere wintermaanden? Snuister dan vlug door de nieuwe reisbrochure van se-niorenbeweging OKRA. Op het program-ma staan onder meer overwinteren in Spanje, een rondreis door Zuid-Afrika en wintersport. Bekijk de brochure op www.okra.be. Of bestel je exemplaar via lucie.vanhemelrijk@okra.be of 02 246 39 44 (niet op vrijdag).

  Goedkope energielening

  Wil je het dak van je woning isoleren, hoogrendementsglas plaatsen of een an-dere energiebesparende investering doen? Dan kun je in aanmerking komen voor een goedkope (2 procent) of rente-loze (0 procent) lening van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) tot maximum 10 000 euro. Op www.frge.be/contact.php kun je nakij-ken of jouw gemeente aangesloten is bij het Fonds. Je vindt er ook de voorwaar-den.

  kNIpsels

  veR INGbeelD12 000 leerlingen doen mee aan ZuiddagMeer dan 12 000 Vlaamse en Brusselse scholieren hebben deelgenomen aan Zuiddag. Op 17 oktober gingen zij n dag aan het werk in een bedrijf, organi-satie of overheidsinstelling. Hun loon staan ze af aan jonge Peruviaanse kof-fieboeren.

  Een zestal jongeren (foto) ging aan de slag bij brouwerij Het Anker in Mechelen. Zij schrobden de ketels waarin het befaamde bier Gouden Carolus gebrou-wen wordt. Daarbij kregen zij de hulp van Elias (links op foto) en Alexander (rechts), twee jonge Peruviaanse koffie-boeren. De opbrengst van Zuiddag gaat namelijk naar een project in Peru, dat jonge boeren helpt te overleven in de bikkelharde koffiesector. (LG)

  www.zuiddag.be

  Zuid

  dag

  vzw

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 25 oktober 2013

  Steeds meer moeders doen na de bevalling een beroep op ons voor kraamzorg, weet Bruno Peelman van Familiehulp. Vorig jaar

  gaven de verzorgenden van de organisatie 100 774 uren zorg aan ouders die wat hulp konden gebruiken met hun pasgeboren kindjes. In 2008 waren dat nog maar 87 698 uren. Het geboortecijfer is quasi stabiel geble-ven, dus dat kan niet de reden zijn voor de stijging. En oorzaak is volgens ons dat kersverse mamas en hun kindjes sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden.

  Steeds meer jonge ouders doen een beroep op kraamzorg

  Jonge mensen wonen dikwijls ook niet meer in de buurt van hun ouders. De grootouders zijn bovendien vaak zelf nog aan het werk en kunnen dus minder mak-kelijk een handje toesteken. Dat zorgt ervoor dat een stukje van de informele zorg voor klein