Visie 5 april 2013 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 5 april 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  2

  10

  10

  8

  11

  15jaargang 69 visie nummer 8 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 19 april 2013

  dixit Ons werkelijke kapitaal zijn we niet kwijt, dat zijn onze vrijwilligers. Patrick Develtere, voorzitter ACW

  Lees meer op pagina 3

  Vijf Cubaanse gevangenen in de VS

  Vragen over handicap? Aan de dienst Maatschappelijk Werk van CM kun je werkelijk alles vragen, weet Paula, de mama van Jana en Jelien.

  Arbeiders en bedienden Dringend tijd voor n gemeenschappelijk statuut.

  Geen fusie Opera en Ballet zonder extra budget

  Vier extra paginas:Blijven Reizen met Ziekenzorg CM

  Welk voedsel is tandvriendelijk?

  Is fruit gezond of net heel schade-lijk voor je tanden? We vroegen het aan een ditiste en een tandarts.

  Regionieuws 20

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 5 april 201308

  De kwb-leden van Werchter gin-gen onlangs op stap met de warmtecamera. Energiebespa-ring is een thema dat de laatste

  jaren niet meer weg te denken is, vindt Staf Van Espen van kwb Werchter. De vraag is: houden we onze warmte wel goed binnen? En waar zit het verlies?

  WarmtecameraDe kwb-afdeling kreeg de begeleiding van een energiedeskundige. Die gaf ons in het parochiezaaltje eerst informatie over isola-tie, koudebruggen en thermografische fotos. We hebben ook van het zaaltje enkele fotos genomen met de warmtecamera. We konden onmiddellijk zien dat het niet optimaal ge-isoleerd is.

  De kwbers gingen nadien samen met de energiedeskundige fotos nemen van een oudere woning, een gerenoveerde woning en een nieuwbouwwoning. Op de warmte-

  Op stap met de warmtecameraKwb gaat op zoek naar warmteverlies in huis

  Hou jij de warmte in je huis goed binnen? Kwb-afdelingen in heel Vlaanderen gaan sinds kort op stap met een warmtecamera in hun gemeente, om te ontdekken waar de warmte verloren gaat. Een goed gesoleerd huis is geen weggesmeten geld. Integendeel: je energiefactuur vaart er wel bij, vindt energiedeskundige en begeleider Marnix Vergaert.

  fotos kun je meteen zien waar de warmte uit de woning weglekt en waar ze goed bewaard blijft.

  De vloerWat leerden de kwbers ervan bij? Dat de meeste warmte via het dak ontsnapt, weet ondertussen iedereen, vertelt Staf Van Espen. Maar dat er ook zoveel energie via de vloer ontsnapt, was vrij nieuw. Een belangrijke vaststelling die we deden bij het oude, weinig gesoleerde huis, was dat dikke gordijnen be-langrijk zijn. Ongelooflijk, hoeveel warmte die binnenhouden.

  WarmteverschilSamen met begeleider en energiedeskun-dige Marnix Vergaert deden de kwbers nog enkele verrassende vaststellingen. In n huis zagen we zelfs een warmteverschil van twaalf graden Celsius tussen de vloer en het plafond. In een goed gesoleerd huis scheelt dat maar n of twee graden. Bij de oudere

  huizen was duidelijk te merken dat de mees-te warmte verloren ging aan het plafond en aan de vloer. Ook in recentere huizen kun je met zon warmtecamera nog zwakke punten ontdek-ken. In twee huizen dachten de bewoners dat hun woning goed gesoleerd was. Maar met de camera konden we duidelijk zien dat er warmte verloren ging langs een kruipkel-der. De bewoners weten nu wat gedaan: het plafond van de kruipkelder isoleren. In het nieuwbouwhuis konden we zelfs een con-structiefout opmerken. De aannemer was simpelweg vergeten een stukje van de vloer te isoleren. Dat zorgde voor een verschil van vier graden tussen de gesoleerde en de niet-gesoleerde vloer.

  Conclusie van de energiedeskundige? Een goed gesoleerd huis is geen weggesmeten geld. Integendeel: je energiefactuur vaart er wel bij.

  Lieve Van den Bulck

  Fran

  s R

  ooijm

  ans

 • 2 onze samenleving Visie vrijdag 5 april 2013WOORDveR

  veR ingbeelD

  De Cuban Five zijn vijf Cubaanse agenten die genfil-treerd waren in anti-Cubaan-se terreurorganisaties in de

  Verenigde Staten. Die organisaties bera-men vanuit de VS al meer dan vijftig jaar aanslagen op Cuba, waarbij ruim 3 500 doden vielen. In 1998 arresteerde de FBI deze vijf agen-ten. Ze werden veroordeeld voor de inten-tie tot spionage, zonder enig bewijs. Samen zitten zij een gevangenisstraf uit van vier keer levenslang en 75 jaar. Vanuit de hele wereld is er kritiek op het verloop van hun proces. Burgers en organisaties als Amnesty International ijveren voor hun vrijlating. Ook het ACW onder-schrijft die eis.

  Onlangs is er nieuw bewijsmateriaal opgedoken.

  Adriana Perez: De VS heeft grote som-men betaald aan journalisten, om de vijf

  Wij vragen gerechtigheid aan president Obama

  Vijf Cubaanse gevangenen in de VS

  De vijf Cubaanse agenten die sinds 1998 gevangen zitten in de Verenigde Staten kunnen nog altijd rekenen op een wereldwijde solida-riteitsbeweging, die ijvert voor hun vrijheid. Adriana Perez, echtgenote van Gerardo Hernndez - een van de Cuban Five - was onlangs in Belgi. Ik geef de moed niet op om mijn man ooit weer te zien.

  in een slecht daglicht te plaatsen. Zo bewerkten ze de publieke opinie, maar ook de juryleden. Dit is een zware over-treding. Het is voldoende om het proces en de vonnissen te annuleren. De zaak staat vandaag op een keerpunt.

  Wat kun je als burger doen voor de vijf?

  President Obama heeft de grondwettelij-ke macht om hen vrij te laten. Daarom worden wereldwijd mails gestuurd naar het Witte Huis, elke vijfde dag van de maand. De vele blijken van solidariteit helpen de vijf ook om verder te zetten.

  Katrien DemuynckLeen Grevendonck

  Op www.cubanismo.net lees je hoe je Obama kunt aansporen om de vijf vrij te laten.

  Pasar weegt gratis je caravan

  Met een overladen caravan of motor-home loop je meer risico op autopech en veroorzaak je sneller een ongeval. Daarom organiseert Pasar - in samen-werking met Goca, beroepsvereniging van autokeuringscentra - een gratis weegactie op zaterdag 27 april. Tussen 8.30 en 14 uur kun je terecht in de GO-CA-autokeuringscentra in Roeselare, Nazareth, Londerzeel, Geel en Alken.

  Vraag je schooltoelage aan

  De uiterste datum om je schooltoelage in te dienen is 1 juni 2013 (poststempel geldt als bewijs). Je kunt je aanvraag online doen op www.studietoelagen.be. Papieren aanvraagformulieren worden verspreid via universiteiten, hogescho-len, schoolsecretariaten, CLBs, OCMWs, vakbonden, integratiecentra Vragen? Bel naar 1700 (Vlaamse Info-lijn).

  Kwbers kopen LED-lampen

  200 gezinnen namen deel aan de groepsaankoop van LED-lampen die kwb in februari organiseerde. Met die lampen besparen ze samen 25 000 euro per jaar aan elektriciteit. Het verbruik van inefficinte verlichting zoals halogeen kan hoog oplopen, zegt Koenraad Coppens van kwb. De ver-lichting van een gemiddeld gezin kost jaarlijks al snel 240 euro. LED-techno-logie staat nu op punt en daarom dat kwb die promoot.

  knipsels

  ing

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  PASAr KACHtEm zOEKt EIErEn OP PAASmAAnDAG

  Geen Pasen zonder paaseitjes zoeken tussen het gras en in de struiken. In Kachtem, een deelgemeente van het West-Vlaamse Izegem, organiseerde de plaatselijke Pasar-afdeling maandag een paasontbijt met bijhorende eie-renraap. En de bewoners van het rust- en ver-zorgingstehuis, die mochten nadien meegenie-ten van de eitjes.

  De eierenraap op Paasmaandag trok maar liefst 120 mensen aan. Vroeger was er in Kachtem veel open ruimte, maar er wordt snel bijge-bouwd. De nieuwe wijk trekt veel jonge gezinnen met kleine kinderen, weet Donald Horre van Pasar Kachtem. Daarom organiseren we samen met het wijkcomit een paaseierenraap. De acti-viteiten van onze Pasar-afdeling staan open voor iedereen. (LVDB)

  Bel

  ga

  EEn KLEIn GrOOt VErSCHILIk kreeg deze week toevallig een column onder ogen uit de Britse zakenkrant Financial Times. We blijven arme mensen negeren, zelfs op het moment dat armoede het grootste probleem aan het worden is in ontwikkelde landen.

  Toch zie ik ook hartverwarmende signalen. Hoe het verhaal van de uitgestelde koffie aanslaat op Facebook, bijvoorbeeld. Het princi-pe: klanten kopen op caf een uitge-stelde koffie en krijgen daar niets voor in de plaats. Later op de dag kan een medemens in armoede daardoor een gratis koffie komen drinken. Mooi om te zien hoe klanten en koffiebars het idee meteen zien zitten. Al staat dit ver van duurzame armoedebestrijding, armoede laat blijkbaar toch niet iedereen sibe-risch koud.

  Goede wil alleen volstaat niet om zon groot probleem de wereld uit te hel-pen. Met een gratis koffie kan een arm gezin de factuur voor de verwar-ming niet betalen. Maar met veel cre-ativiteit kun je wel je steentje bijdra-gen aan de oplossing van maat-schappelijke problemen. Via de nieu-we website Thuisafgehaald.be kun je resterende maaltijdporties doorver-kopen aan dorps- of stadsgenoten. Dat gaat het probleem van voedse-loverschotten niet oplossen, maar brengt ons daar wel een stapje dich-ter bij. Een gemeenschapstuin in een stadsbuurt is geen wondermiddel tegen vereenzaming, maar betekent misschien wel een groot verschil voor een paar tientallen tuinierende buurtbewoners.

  Mensen hebben de mooiste ideen en bulken van creativiteit. Dat die ingezet wordt om duurzame sociale vernieuwingen te bedenken, geeft mij hoop in barre tijden. Verras mij. Zodat we er geen columns meer over moeten schrijven.

  Lieve Van den Bulck

  Adriana Perez (links op foto): Gerardo kreeg twee keer levenslang plus 15 jaar. En ik heb nooit een reisvisum gekregen. Zonder gerechtigheid zijn wij voor altijd van mekaar gescheiden.

  Viol

  et C

  orbe

  tt B

  rock

 • 3 onze samenlevingVisie vrijd