Visie 25 maart 2016 - editie Limburg

download Visie 25 maart 2016 - editie Limburg

of 24

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 25 maart 2016 - editie Limburg

 • Wit.

  Omdat er geen woorden zijn voor wat ons de voorbije dagen

  overkomen is.

  Omdat het niet te vatten is.

  Omdat we onzeker zijn.

  jaargang 72 visie nummer 06 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 8 april 2016

  Regio Mechelen Vrijdag 25 maart 2016

 • 2 Visie vrijdag 25 maart 20162

  Wit.

  Omdat er geen woorden zijn

  voor wat ons de voorbije dagen overkomen is.

  Omdat het niet te vatten is.

  Omdat we onzeker zijn.

  We hoopten dat dit nooit zou gebeuren. Dat niemand slachtoffer zou worden

  van barbaarse moorden op de metro en in de luchthaven. Maar het is gebeurd.

  En hoe moeilijk het op dit moment ook is om de aanslagen te plaatsen, hoe ge-

  schokt we ook zijn, zwijgen is vandaag voor niemand een optie. We zijn het

  aan onszelf verplicht om in de krachtigste bewoordingen afstand te nemen

  van dergelijke laffe terroristische daden. We leven mee met de nabestaanden

  van de onschuldige slachtoffers, mensen die gewoon hun best deden om iets

  te maken van hun leven en dat van mensen rondom hen.

  De daders van de aanslagen en hun medestanders willen angst zaaien in onze

  samenleving. Maar als we ons laten leiden door die angst, dan geven we ons

  gewonnen. Angst leidt bovendien tot egosme en haat, angst leidt tot een sa-

  menleving waarin we niet willen leven.

  De daders en hun medestanders willen elk menselijk en democratisch ant-

  woord op samenlevingsproblemen onmogelijk maken. Het is onze plicht, de

  plicht van mensen en sociale organisaties, om die antwoorden wl te vinden.

 • Visie vrijdag 25 maart 2016 3

  We moeten dat niet goedgelovig doen. We moeten niet alleen ook na 22/03

  onze samenleving vormgeven, we moeten ook antwoorden zoeken op de vra-

  gen hoe we omgaan met de angstcultuur die als doel heeft onze samenleving

  te ontwrichten, en hoe we omgaan met mensen die zich in naam van religie

  buiten de samenleving plaatsen. Onszelf moeten we de vraag stellen hoe het

  zover is kunnen komen. Waarom zijn deze mensen geradicaliseerd? En hoe

  kunnen we daar een antwoord op bieden. Daarvoor zullen we hoe dan ook

  moeten praten, luisteren en samen consequent het goede nastreven.

  Het is vandaag nodig dat iedereen, landen, individuen en organisaties, dit ge-

  weld krachtig veroordeelt en zijn geloof in democratische en menselijke waar-

  den bevestigt. Niet alleen in woorden, maar ook in daden en via acties die ver-

  enigen. Want alleen zo en alleen samen kunnen we vorm geven aan een sa-

  menleving waarin dit geweld geen plaats kan opeisen. En alleen zo en alleen

  samen houden we de dictatuur van de angst buiten.

  Patrick Develtere, beweging.net Lode Draelants, Internationaal Comit

  Johan Tourn, Ziekenzorg CM Jan Vandecasteele, OKRA Luc Van Gorp,

  CM Michel Vandendriessche, Pasar Michel J. De Samblanx, Pax

  Christi Vlaanderen Eva Brumagne, Femma Marc Justaert, Welzijnszorg

  Erik Vanwoensel, Arktos Marc Leemans, ACV Andre Kiekens,

  Wereldsolidariteit Wim Verlinde, kwb Els Michiels, KAJ Ann

  Demeulemeester, Familiehulp Vicky Coryn, Groep Intro

  Beste lezer,

  Visie gaat elke twee weken op dinsdag in druk. Deze week was dat op de dag van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Bij het ter perse gaan is sprake van 30 doden en 230 gewonden. Op deze bladzijde publiceren we treffende reacties die op sociale media gedeeld wer-den. Hierboven publiceren we een gezamenlijke tekst van beweging.net, de 11 part-nerorganisaties en 4 geassocieerde partners. In volgende nummers van Visie berich-ten we hier verder over.

  De redactie.

 • Visie vrijdag 25 maart 2016 post

  GECITEERDStreep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeen-komt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat.

  1. Krachtig; 2. bouwmateriaal; 3. golf; 4. kleur; 5. deel van een wiel; 6. kwajongen; 7. hindoestische yogi; 8. rijtuig; 9. deel van een gebouw; 10. balspel; 11. koningskind; 12. soort perkament; 13. deel van het hoofd; 14. bijkomend.

  1 S I T N E E R K2 S E T E N E O N3 P B G A E A R R4 G U R I O M E N5 S P D A E A K K6 A B L M A A E G7 F R A K V O I R8 K A E L R O T S9 M E G E N V E L10 Z G I O L C H F11 P O R O I N S K12 V E O P L G IJ N13 S E L A R A U P14 I E M X T D R A

  Citaat-222

  Citaat-222

  Streep op elke regel de letters weg,die samen het woord vormen datovereenkomt met de omschrijving.De resterende letters vormen vanboven naar beneden en van linksnaar rechts een citaat.

  1. Krachtig; 2. bouwmateriaal; 3. golf;4. kleur; 5. deel van een wiel; 6. kwa-jongen; 7. hindoestische yogi; 8. rijtuig; 9. deel van een gebouw; 10. balspel; 11. koningskind; 12. soort perkament; 13. deel van het hoofd; 14. bijkomend.

  Oplossing citaat 222

  Sterk, steen, baar, groen, spaak, blaag, fakir,karos, gevel, golf, prins, veIijn, slaap, extra.

  Het citaat is van E. von Feuchtersleben:In een opgeruimde kamer voelt men zichook opgeruimd..

  citaat-222&_citaat-222&.qxd 22-12-15 13:57 Pagina 1

  Oplossing citaat: In een opgeruimde kamer voelt men

  zich ook opgeruimd. (E. von Feuchtersleben)

  UWGEDACHT

  Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats.De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

  Vele lezers voelden zich aangesproken door het artikel over kinderen die slecht slapen in vorig nummer. Enkele reacties.

  Extra bedOnze oudste zoon sliep goed in, maar werd s nachts wakker. Soms helemaal in paniek. Wij zagen het niet meer zitten om hem telkens bij ons in bed te nemen of een uur naast hem te zitten op zijn kamer terwijl hij insliep. We hebben toen een extra bed op onze kamer gezet, heel dicht tegen het onze. Als hij dan s nachts wakker werd, namen we hem mee en legden hem direct in dit bed zonder iets te zeggen. Indien nodig hield een van ons zijn hand nog vast. Zo sliep hij in. Dicht bij ons, maar toch in een eigen bed. Stilaan schoven we het bed ver-der van ons af tot tegen de muur. Na een tijd werd hij s nachts niet meer wakker of we konden hem terug in zijn bed leggen en hij sliep zelf weer in. Voor ons was dit een succes. Naam en adres bekend bij de redactie

  Kleur van muurTijdens een uiteenzetting over slapen vernam ik dat de kleur van de slaapkamer belangrijk is. Het is niet omdat je ogen dicht zijn s nachts dat de kleur van je muur geen invloed heeft. Rustgevende kleuren zijn heel belangrijk. Rood werkt eerder stimulerend dan kalmerend. Er zijn natuurlijk veel factoren die een rol spelen, maar rustige kleuren gebruiken in de slaapka-mer is toch het proberen waard. Manon Delvael

  NekprobleemMijn dochtertje sliep heel slecht. Met een totaal overver-moeide moeder en een zeer ongelukkig kind als gevolg. Pas na drie jaar ben ik door een artikel in een tijdschrift bij een osteopaat terechtgekomen. De volgende dag was het pro-bleem opgelost. Mijn dochter bleek een verschoven nekwer-vel te hebben door de vlugge geboorte. Wij hebben het ook eerst allemaal geprobeerd: voorspelbare bedrituelen, kordate aanpak, consequent zijn. Als er een li-

  chamelijk probleem aan de basis ligt, laat je zo je kind toch een beetje in de kou staan, vind ik nu. Yvette Vanhoorne

  Slecht horen20 maanden lang hield onze 5-jarige zoon ons uit onze slaap. Elke nacht werd hij gemiddeld vijf keer wakker. Hij raakte ook in paniek. Hij wilde dan altijd bij ons slapen maar dat stonden wij niet toe. Met alle problemen van dien. We hebben alles geprobeerd: straf, slaapdruppels, een slaapconsulent en zelfs twee kinderpsychologen. Maar niets hielp. Tot we een brief van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding via de school kregen waarin stond dat onze zoon minder goed zou horen. We consulteerden een oorarts maar vertelden niet over de slaapproblemen. Volgens de arts moesten de neuspoliepen bij ons zoontje weggehaald worden. De nacht na de ingreep sliep hij ineens door. Severine Catteeuw Bereken je inkomensverlies Met veel aandacht heb ik het artikel gelezen over inkomensver-lies. Ik begrijp dat men niet gelukkig is met de regeringsmaat-regelen van de jongste maanden. Hierbij is het voor iedereen duidelijk dat het broodnodige geld om de tekorten bij te passen, gehaald wordt waar dit het makkelijkst gebeurt: bij de grote massa (On les aura par leur nombre.). En het is ergens wel juist: ze geven het geld aan de mensen (via minder bedrijfsvoorheffing), maar ze nemen daarna dan wel meer terug via een aantal onrechtstreekse belastingen en heffingen. Anderzijds: in deze moeilijke tijden hebben mensen ook wel nood aan positieve boodschappen. Het installeren en het promoten van een berekeningsmodule waarbij je bij bena-dering te weten komt hoeveel de huidige bestuursploeg in je zakken zit, draagt mijns inziens niet meteen bij tot het geluks-gevoel waarop meer en meer organisaties terecht willen focus-sen. Of hoe een wellicht goed bedoeld initiatief zijn doel ver voorbijschiet. Of het zou moeten zijn dat men een ander doel voor ogen heeft. Bert Vanden Herrewegen, Geraardsbergen

  VACATUREM/VCM

  Projectleider verzekeringstechnische diensten

  Expert domein Vlaamse sociale bescherming

  Medewerker communicatie

  Projectverantwoordelijke MOB Verzekeringen

  Test Engineer

  Organisatieadviseur

  Changemanager

  Software Engineer

  Voltijds onbepaalde duur Schaarbeek

  Meer info over deze en andere vacatures op www.cm.be/jobs