Visie 17 april 2015 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 17 april 2015 - editie Limburg

 • 54,6 %

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 08

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 30 april 2015

  Regionieuws > p. 16

  Regio MechelenVrijdag 17 april 20158s ese

  Elke Belg mag aan zijn zorgverlener vragen om zijn patintendossier in te kijken. Meer zelfs, hij mag zelf gegevens laten toevoegen. Het is een van de acht rechten van de patint. CM voert vandaag op verschillende plaatsen in Vlaanderen actie om het recht op een patintendossier onder de aandacht te brengen.

  Of het nu bij de huisarts, specialist, apotheker, in het ziekenhuis of in het rusthuis is, elke zorgverlener houdt van al zijn patinten een patintendossier bij. Dat kan zowel elektronisch als op papier.

  De patint heeft daar alleen maar baat bij. Maar het patintendossier is nog veel te weinig bekend, zo blijkt uit gesprek

  ken in focusgroepen die CM en Ziekenzorg CM organiseerden naar aanleiding van de Dag van de Patinten rechten op 18 april.Het belang van een zorgvuldig bijgehou

  den patintendossier valt nauwelijks te onderschatten. Door met elkaar medische gegevens uit te wisselen krijgen zorgverleners een volledig beeld van de patint. In spoedgevallen is de juiste informatie meteen voorhanden en dubbele onderzoeken worden vermeden. De uitwisseling van gegevens helpt zorgverleners om een snelle en correcte diagnose te stellen.

  Vooral zorgmedewerkers hebben een kwaliteitsvol-le of werkbare job. Kortgeschoolde arbeiders zijn het slechtst af. Het voornaamste knelpunt voor werkbaar werk in Vlaanderen is stress. Hier is de afgelopen tien jaar geen enkele vooruitgang geboekt. Dat blijkt uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen).

  > 3

  > 10-11

  > 12 > 15

  > 5 & 7

  Is er kinderopvang voor elk gezin?

  ACV-congres

  Het is alsof die man en die vrouw zeiden: Wij zijn niet alleen goedkope levens die je zomaar kan uitbuiten. Wij zijn mensen zoals iedereen. Wij zijn ook waardevol en onze dromen zijn dat ook.

  Fotografe Taslima Akhter, 2 jaar na instorting Rana Plaza

  900 militanten van ACV verzamelen volgende week in Oostende voor een zeggenschapcongres. Themas op de agenda zijn onder meer het eenheidsstatuut en medebestuur van vakbonden in bedrijven.

  Meer inspraak voor werknemers

  Fabian speelt weer buiten en hij is niet de enige

  Vlamingen heeft werkbare job

  54,6 % INTERVIEW> 8

  Voor sommige ouders is kinderopvang vinden een hele klus. Hoe erg is het gesteld met het tekort aan kinderopvang in Vlaanderen?

  Het patintendossier is nog veel te weinig bekend

  Patint heeft recht op eigen dossier

  Tasl

  ima

  Akh

  ter

 • 2 Visie vrijdag 17 april 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Kinder-KlanKenDaaaaag, mama en papa, tot van-avond! De laatste klanken zijn nog amper te horen, want onze twee nin-jas rennen al door de living om hun grootvader vakkundig in denkbeel-dige mootjes te hakken.

  Het zijn onze ouders die voor onze kinderen zorgen als we aan het werk zijn. De zoektocht naar kinderopvang is bij ons nooit een probleem ge-weest. De grootouders stonden te springen om hun kleinkinderen een warme, veilige plek te bieden. We beseffen dat we daarmee veel geluk hebben. Voor ons geen wachtlijsten of gegoochel met verlofdagen en sportkampen tijdens schoolvakan-ties.

  Dus: bedankt lieve grootouders. Dankzij jullie stappen we iedere morgen met een gerust hart op de trein. En weten we dat we s avonds thuiskomen bij opgewekte kinderen.

  Maar ook: bedankt aan iedereen die, al dan niet professioneel, voor kin-deren zorgt. Alle onthaalouders die kinderen in hun huis met liefde om-ringen. Alle kinderverzorg(st)ers en pedagogen in elke crche die het beste van zichzelf geven om kinde-ren in hun eerste levensjaren te hel-pen groeien. Alle grootouders die een stuk van hun herwonnen vrijheid afstaan. Bedankt.

  En aan alle (toekomstige) ouders: ik wens het jullie toe. Een plek waar je je kind met een gerust gemoed ach-terlaat. En waar de laatste klanken van hun afscheid al overstemd wor-den door het geluid van hun spel.

  Amlie Janssensredactrice Visie

  onze samenleving

  Wou

  ter

  Van

  Voor

  en

  Mobile School trekt met mobiele scho-len naar de straatkinderen, onder ande-re naar de Dominicaanse Republiek. De organisatie leidt ook straathoekwer-kers op om met het educatief materiaal aan de slag te kunnen.

  www.mobileschool.org

  Buiten slapen voor straatkinderenStreetsleep in Leuven

  Al vijf jaar proberen organisaties 12 april door de Verenigde Naties te laten erkennen als internationale dag voor het straatkind. Ook Mobile School trekt mee aan die kar. Zij organiseerden afgelopen weekend de Streetsleep in Leuven.

  Kracht en talent in de kijkerMobile School trekt met 38 mobiele scholen naar straatkinderen in Latijns-Amerika, Afrika, Azi en Europa, vertelt Saskia Dieleman. We proberen op een positieve manier contacten met hen op te bouwen. De drempel om naar een schoolgebouw of een instelling te gaan is

  Deze week ging onze fotograaf op erva-ringsreis naar Java, Indonesi, samen met twaalf kwbers en Wereldsolidari-teit. De groep ging op zoek naar de oor-sprong van onze kledij. Ze bezochten er kledingfabrieken en ontmoetten er kledingarbeiders en vakbondsleiders. Nadien volgde een zesdaagse fietstocht waarbij de groep zoveel mogelijk la-waai maakte voor Schone Kleren.

  Een deelnemer getuigt: Een indruk-wekkend moment was een bezoek aan kledingarbeiders thuis. Sommigen wa-ren ontslagen, omdat ze het lef hadden om te protesteren tegen de uitbuiting en de onwaardige arbeidsomstandighe-den. In Belgi moeten we consumenten en merken ervan overtuigen dat goede werkomstandigheden in de kledingsec-tor levensbelangrijk zijn. (LG)

  beweginginjava.blogspot.be

  Organiseer jij of jouw vereniging een fijne activiteit? Gedeeld geluk is dubbel geluk. laat het ons daarom weten via [email protected] Wie weet komt onze fotograaf langs op jouw activiteit en verschijnt jouw foto in deze rubriek.

  Op ervaringsreis naar indonesi

  voor die kinderen vaak te groot. Wij brengen de school naar hen toe.

  Maar volgens Saskia gaat het om meer dan leren rekenen en lezen. We brengen hen vooral eigenwaarde en zelfvertrouwen bij. Die kinderen hebben ongelooflijk veel kracht en talent. Wij zetten dat in de kijker.

  Straffe gastenMet de Streetsleep wil de organisatie ook aan de buitenwereld tonen hoe sterk die kinderen zijn. Het zijn echt straffe gasten, vindt Saskia. Wij sliepen onder een kartonnen doos in een slaapzak bij een

  150 mensen sliepen vorig weekend onder kartonnen dozen op het Martelarenplein in leuven. Ze vroegen aandacht voor de 150 miljoen kinderen die wereldwijd op straat overleven.

  temperatuur van zes graden. Veel kinderen hebben minder geluk. In Roemeni, bijvoorbeeld, slapen kinderen ook in de winter buiten.

  Dat deze actie aandacht krijgt in de media, is volgens Saskia broodnodig. Toen we met Mobile School begonnen, werkten we vooral in Latijns-Amerika. Maar nu krijgen we ook veel vragen van binnen Europa. Er zijn al mobiele scholen actief in Duitsland, Polen, Roemeni, Albani en Griekenland. Het is belangrijk dat die problematiek zichtbaar wordt. Dat mensen even stilstaan bij de miljoenen straatkinderen en beseffen hoe sterk zij zijn. (AJ)

 • Visie vrijdag 17 april 2015 3 onze samenlevingIs er kinderopvang voor iedereen?

  Uit het leven gegrepen. Ann en Bart doen een zwanger-schapstest. Een felroze streepje verschijnt en hun geluk kan niet op. Ze hou-den het blijde nieuws nog even voor zich, maar bellen de eerste week alvast enkele crches op. Want daarvoor schrijf je je best zo snel mogelijk in. Over juist n jaar heeft het koppel kinderopvang nodig. Maar crche 1 heeft pas plaats over ander-half jaar. Crche 2 is zelfs volgeboekt voor de komende twee jaar. Bij crche 3 en 4 komen Ann en Bart op een wachtlijst terecht met een honderdtal wachtenden voor hen Pas vijf maanden later komt een verlossend telefoontje: bij een ont-haalouder in de buurt is een plaatsje gean-nuleerd. Ann en Bart zeggen snel toe. Met een gerust hart kijken ze verder uit naar de geboorte van hun eerste spruit.

  Kinderopvang vinden is voor sommige toe-komstige ouders een hele klus om te kla-ren. Maar volgens Elke Verdoodt, directeur van Felies, de kinderopvang van Femma, stelt het probleem zich niet overal even scherp. Niet in elke regio, gemeente of wijk in Vlaanderen is er een tekort aan kinder-opvang. Op sommige plaatsen moeten wij zelfs affiches ophangen om kindjes te vin-

  den. Vooral in de steden zijn er te weinig opvangplaatsen: Antwerpen, Brussel, het Leuvense. Daar gaat het om een histo-risch opgebouwd tekort, omdat in het ver-leden het lokaal beleid niet altijd even sterk heeft ingezet op kinderopvang. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de provin-cie Limburg, die daar al lange tijd in in-vesteert. Of ouders makkelijk een plaatsje vinden hangt ook af van hun persoonlijke situ-atie. Hoe vlot kunnen zij zich verplaat-sen? Hebben zij zich tijdig ingeschreven op een wachtlijst? Staan zij open voor ver-schillende types opvang of willen zij enkel die specifieke onthaalouder?

  Professor Michel Vandenbroeck van UGent waarschuwt dat veel onthaal-ouders de komende tien jaar met pensioen gaan. Hij spreekt over een kleine tijdbom onder de kinderop-vang.

  Een vrij grote groep van onthaalouders is inderdaad ingestapt in de jaren 80. Die mensen zijn nu aan het uitbollen, dus moe-ten wij nieuwe kandidaten vinden. Een be-langrijke groep is die van jonge ouders die

  in de zorgsector werken. Het combineren van werken in ploegen en een kind is vaak