Visie 28 juni 2013 - editie Limburg

download Visie 28 juni 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 28 juni 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  12

  13jaargang 69 visie nummer 15 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 26 juli 2013

  dixit Ondanks de inspanningen van hulporganisaties blijven de noden in het Syrische vluchtelingenkamp in Zaatari hoog.Annabell Van den Berghe, arabiste en freelance journaliste

  Lees meer op pagina 15

  Femma-vrouwen koken van A tot Z

  Laat je niet verschalken door een teek

  Jobstudenten moeten drie keer tellen

  Tijdens de zomervakantie verdie-nen heel wat jongeren een centje bij als jobstudent. Maar de wetge-ving voor studentenarbeid is een kluwen. De regel van drie, voor sociale zekerheidsbijdrage, belas-tingen en kinderbijslag, is een need-to-know.

  Een extra helpend handje in de horeca

  Voor de horeca kondigt zich met de zomer een drukke periode aan. Maar de manier waarop horeca-zaken die drukte opvangen, is niet altijd even koosjer.

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 28 juni 201315

  De wet op de ziekteverzekering is 50 jaar oud. Sinds 1963 over-leggen ziekenfondsen en zorg-verleners - binnen het budget

  - over de honoraria die artsen vragen en de terugbetaling die daartegenover staat. Hoe zit het met dit systeem na 50 jaar? Dat wilden we weten, zegt CM-voorzitter Marc Justaert.

  Tevreden, maarIn het algemeen zijn de Belgen tevreden over hun huisarts, tandarts en specialist. Meer dan 94 procent van de leden gaf dit aan. De psychiater en de orthopedist sco-ren iets minder goed. Over deze specialis-ten toonde zich respectievelijk 15 en 11 procent van de leden ontevreden.

  Hebben we een kijk op de prijs die we voor een behandeling moeten betalen? Bij de huisarts wel, maar onvoldoende bij de spe-cialisten en zeker niet bij de tandarts. Daar weet 60 procent van de leden vooraf niet hoeveel de behandeling hen kost.

  Rekening valt zwaarWanneer de rekening moet worden be-taald, vindt 14 procent dat moeilijk bij de huisarts. Bij de specialist is dat 20 procent. Bij de tandarts vindt 37 procent de reke-ning zwaar aankomen en bij de psychia-ter zelfs 47 procent. De kostprijs van een behandeling blijft dus de achilleshiel van onze gezondheidszorg. De patint weet op voorhand niet genoeg welke rekening hij mag verwachten, en een aanzienlijk deel van de patinten vindt ze niet betaalbaar, reageert Marc Justaert.

  Stellen mensen een bezoek aan de dokter uit om financile redenen? Ja, antwoordt 11 procent van de CM-leden. Het zijn voor-al mensen in invaliditeit (31 procent van hen), werklozen (28 procent) en alleen-staanden met kinderen (23 procent) die zorg moeten uitstellen. Ook wie jonger is en/of lager opgeleid loopt meer risico om zorg te moeten uitstellen omdat hij ze niet kan betalen. Vooral tandzorg en een con-

  Zorgrekening blijft pijnpuntWe zijn tevreden over de dokter

  We zijn tevreden over onze gezondheidszorg, maar de kostprijs is nog voor een behoorlijke groep mensen een pijnpunt, zeker bij de tandarts en sommige specialisten. We weten vooraf ook onvoldoende hoeveel we moeten betalen. Dat blijkt uit een CM-enqute bij meer dan 20 000 leden.

  sultatie bij de specialist worden uitgesteld.

  Driedubbele kloofLager opgeleide mensen voelen zich vaker ongezond. Ze hebben ook vaker te kam-pen met langdurige ziekte of handicap. Opvallend is ook dat lager en hoger opge-leide mensen op een verschillende manier gebruik maken van de gezondheidszorg. Lager opgeleiden gaan vaker naar de huis-arts maar minder naar de tandarts. Hoger opgeleide mensen gaan vaker op eigen ini-

  tiatief naar de specialist. We zien een driedubbele gezondheids-kloof, zegt Marc Justaert. Lager opgeleide mensen zijn minder gezond, stellen ge-zondheidszorg uit en gebruiken gezond-heidszorg anders. Het is duidelijk dat we nog meer moeten doen om betaalbare zorg te organiseren voor mensen in een moei-lijke financile situatie. En ervoor zorgen dat er geen drempel is om naar de huisarts te gaan.

  Zie pagina 5 en De voorzet op pagina 7

  3

  8

  Onder meer bij de tandarts kan de rekening zwaar aankomen.

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  Meisjes van 16Ik was 16 en wilde voor de eerste keer een studentenjob. Op naar het interimkantoor in de dichtstbijzijnde stad. Ik mocht aan de slag bij een particulier, samen met vijf andere tieners. De opdracht: een herenhuis strippen tot het klaar was voor verbouwingen.

  Een fantastische zomer was het. Al begon mijn eerste studentenjob in mineur. Terwijl de jongens tegels mochten losbeitelen, kreeg ik de opdracht om behangpapier af te steken. Dagen aan een stuk. Omdat ik een meisje was. Gelukkig kreeg mijn opdrachtgever snel genoeg in de gaten wie er hard werkte, en mocht ik vanaf week twee k plafonds afbreken en zakken puin naar de container rijden.

  Wist ik toen veel dat ik halfzwaar en eerder gevaarlijk werk deed, zonder enige opleiding of toezicht. Wist ik toen veel dat mijn loon merkwaardig laag was. Op een dag trakteerde de opdrachtgever alle jobstudenten op een ijsje, toen het karretje voorbijreed. Schuld gevoel?

  Een collega was 16 en wilde voor de eerste keer een studentenjob. Ze kwam terecht achter de toog in een brasserie. In het begin krijg je maar 150 frank per uur, omdat we je nog moeten opleiden, kreeg ze toen, dertien jaar geleden, te horen. Weken later moest ze zelf vragen om het beloofde uurloon van 200 frank. De baas haalde een stapeltje geld uit de kassa en betaalde haar correct uit. En deelde haar meteen mee dat ze niet meer moest terugkomen. Meisjes van 16 denken ook altijd dat ze het beter weten.

  Tip voor jobstudenten? Zorg dat je achteraf niet moet zeggen dat je het op voorhand had moeten weten. Meisjes van zestien weten het soms echt wl beter.

  Lieve Van den Bulck

  Visie vrijdag 28 juni 2013

  Honderden, zelfs duizenden mensen heb-ben de voorbije maanden meegewerkt aan onze Lenteconsultatie, verduidelijkt ACW-voorzitter Patrick Develtere. Het regende ideen, voorstellen en grote en kleine verhalen. Die kwamen van perso-neelsleden, bestuursvrijwilligers en andere betrokken vrijwilligers.

  PartnerorganisatiesDe belangrijkste vraag tijdens de Lenteconsultatie was: Hoe moet een nieuw ACW er in de toekomst uitzien? Dat is geen gemakkelijke vraag. Het ACW verenigt partnerorganisaties (vakbond ACV, mutualiteit CM, vrouwenbeweging Femma, gezinsbeweging kwb, senioren-beweging OKRA, Ziekenzorg en jeugdbe-weging KAJ), geassocieerde partners (armoedevereniging Welzijnszorg, vre-

  ACW rondt Lenteconsultatie voor vernieuwing af

  We voelen dat onze beweging verder kan en moetDe voorbije maanden werkte de christelijke arbeidersbeweging hard aan een vernieuwingsoperatie. Het aCW ging begin dit jaar door een moeilijke periode: de sociale organisatie werd een bedrijf in herstructu-rering en kreeg veel kritiek over zich heen. De resultaten van de Lenteconsultatie werden vorige week besproken tijdens een aCW-raad.

  desbeweging Pax Christi, het Interna tio-naal Comit, Groep Intro en Arktos), vrijetijdsbeweging Pasar en ngo Wereld-solidariteit. Al die organisaties kregen ook hun stem in het inspraakproces.

  Meer samenwerkingWe willen transparant zijn over onze visie, doelstellingen en prioriteiten. We kiezen voor meer samenwerking, met eigen en externe organisaties. Tijdens de Lenteconsultatie voelden we ook dat er veel verbondenheid en inzet is. We voe-len dat onze beweging verder kan en moet. Gezien de evoluties in onze samen-leving is de missie van de christelijke arbeidersbeweging meer dan ooit rele-vant, vindt Patrick Develtere. De werk-nemers blijven onze centrale bekommer-nis.

  Perspectief krijgt Prijs voor vrijwilligerswerkDe Hasseltse vereniging Perspectief heeft de Prijs voor het Vrijwilligerswerk 2013 gewonnen. Perspectief is een multiculturele vereniging die integratie wil bevorderen. Ze organiseert onder andere culturele avonden die openstaan voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst. De Prijs voor het Vrijwilligerswerk wordt elk jaar uitgereikt door de Verenigde Verenigingen en de Vlaamse Gemeenschap.

  Cera-prijs voor jeugdwelzijnswerkBen jij actief in het jeugdwelzijnswerk? Is jouw werking sterk bezig? Stel je dan kandidaat voor de Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk. Die prijs beloont werkingen die zich bijzonder verdienstelijk maken voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

  Stuur je inzending ten laatste op woensdag 18 september naar info@uitdemarge.be. Info en vragen bij Robert Crivit (0477 59 42 31).

  Femma-vrouwenreizen naar egypteFemmaVrouwenreizen gaat van 26 oktober tot 4 november op rondreis door Egypte. Inbegrepen: tiendaags programma, heen en terugvlucht en binnenlandse vluchten, logies, Nederlandstalige gids, maaltijden in volpension, transfers en toegangsgelden

  Prijs: 2 095 euro (tweeper-soonskamer). www.femma.be 02 246 51 15

  kNIpsels

  veR INGbeelDOp vakantie met 55-plussersBen je 55plusser en heb je zin om er op uit te trekken? Doe je dit graag in groep en onder leeftijdsgenoten? Dan ben je bij ouderenvereniging OKRA aan het juiste adres. OKRA organiseert reizen op jouw maat, zowel ver weg als dichtbij. In augustus kun je bijvoorbeeld nog mee op een rondreis door Baskenland, met bezoek aan Bilbao, San Sebastian, het Baskische platteland en het middeleeuwse festival in Olite.

  Info en volledige aanbod vind je op www.okra.be of via 02 246 39 44 (niet op vrijdag).

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 28 juni 2013

  Danille (links): Als je wil samenleven, is elk initiatief goed om dat te bevorderen. Dit zijn vrouwen waar ik anders misschien nooit mee zou praten.

  Gisteren heb ik nog