Visie 1 juli 2016 - editie Limburg

download Visie 1 juli 2016 - editie Limburg

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 1 juli 2016 - editie Limburg

 • Aan de slag in de zomer?Belangrijkste regels voor studenten-werk

  > p. 13

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 72 visie nummer 13

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 29 juli 2016

  Regionieuws > p. 16

  Regio LimburgVrijdag 1 juli 2016

  Luchthavenpersoneel moet alsmaar flexibeler werken

  Aanslagen zorgen nog altijd voor stress

  > p. 12

  Onze reporter ging mee als vrijwilliger met Intersoc

  Vlaamse sociale bescherming, betaalbare zorg voor iedereen

  GOEDELE DEVROY NA BURN-OUTWat ik zelf wil? Dat vraag ik me al 18 jaar niet meer af.

  > p. 10-11

  > p. 8-9

  ACV MAAKT HET RAPPORT VAN DE REGERING

  > p. 20> p. 14-15> p. 5

  Ouders willen meer verlof

  Maar hoe regel je dat?

  Brussels airport gaat in overdrive

 • 2 Visie vrijdag 1 juli 2016

  Hoe welvarender we worden, hoe in-dividualistischer en hoe banger we zijn om die welvaart te verliezen, zegt VRT-journaliste Goedele Devroy op de ach-terkant van deze Visie. En we hebben aan welvaart gewonnen. De voorbije decennia daalden zowel in Europa als wereldwijd de armoedecijfers (welis-waar te traag), ging voor de meeste Eu-ropese burgers de levensstandaard er-op vooruit en leven we langer. Schrik om dat te verliezen, is begrijpelijk.

  Minstens een deel van de Britten vindt Europa een bedreiging voor hun eigen welvaart. Ze vinden dat Groot-Brittan-ni beter alleen kan doorgaan, zonder de EU. Politici beloofden meer wel-vaart, tot wel 350 miljoen pond (420 miljoen euro) per week extra voor de

  gezondheidzorg. Intussen trokken ze die belofte weer in. Een andere redene-ring is dat zonder Europese verplich-tingen de landsgrenzen makkelijker sluiten voor bijvoorbeeld mensen op de vlucht.

  Ieder voor zich. Bang om iets te verlie-zen. Hoe ver kan of mag je daarmee gaan, individualisitisch ieder voor zich? Betalen om de eigen straat te on-derhouden, ja, absoluut. Daar is ieder-een mee akkoord. Samen onderwijs or-ganiseren, ja, dat ook. Een nationale politiedienst? Zeker. Maar dan.

  Organiseer je die politie niet beter ook wat internationaal, bijvoorbeeld voor de strijd tegen terreur? En hoe pak je luchtvervuiling aan, dat stopt niet aan

  de landsgrenzen. Hoe spreek je regels af voor internationale handel? Kunnen we grote uitdagingen zoals energiebe-voorrading niet beter samen aanpak-ken, dan ieder voor zich?

  De Britten willen hun welvaart be-schermen, door terug te trekken op hun eiland. Maar ironisch genoeg, blijkt enkele dagen na het Brexit-refe-rendum dat ze vooral welvaart verlie-zen. Welvaart die er is gekomen door samen te werken, brokkelt nu af. De be-schermingsreflex heeft een omgekeerd effect. Samen sterk blijkt eens te meer een ijzeren wet.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  WOORD

  VER

  ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  EILAND

  Recent heeft de regering beslist om 10.000 opvangplaatsen voor asielzoekers te sluiten. Het gaat niet enkel om basisopvang voor nieuwe vluchtelingen. Ook een groot deel van de individuele opvangplaatsen om asielzoekers te begeleiden na hun erkenning moeten dicht. Een ramp volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen en de middenveldorganisaties.

  De vluchtelingenstroom is effec-tief gedaald sinds het begin van het jaar. In die zin is het logisch dat het aantal opvangplaatsen teruggedrongen wordt. 10.000 asielop-vangplaatsen zullen in de toekomst moe-ten sluiten. In tegenstelling tot vorige ja-ren worden nu ook structurele individuele opvangplaatsen getroffen. Om hoeveel van die plaatsen het concreet gaat is momen-teel nog niet geweten. Het gaat wellicht om een afname van 75% van onze voorzie-ningen, laat Bieke Purnelle van Vluchte-lingenwerk Vlaanderen weten. Het is mo-menteel nog niet duidelijk welke opvang-plaatsen zullen dichtgaan.

  Minder opvangplaatsenHet afbouwen van dergelijke opvangplaat-sen baart Beweging.net grote zorgen. Het is een ramp wat er nu aan het gebeuren is. Normaal moeten asielzoekers bij een er-kenning na vier maanden weg uit het op-vangcentrum. Dankzij individuele bege-leiding via middenveldorganisaties krijgen ze daarna nog vier maanden de tijd om bij-voorbeeld een woning te zoeken. Hiernaast is er ook psychologische begeleiding voor-zien, verduidelijkt Sofie Put, expert bij de studiedienst van Beweging.net. Dat wordt

  nu grotendeels geschrapt en dat is zeer in-grijpend.

  IntegratieHet middenveld speelt volgens Sofie Put dan ook een cruciale rol in de verdere be-geleiding van nieuwkomers. Wij vinden het heel belangrijk dat er wordt ingezet op een kwalitatieve integratie, gaat ze verder. Opvang van vluchtelingen houdt veel meer in dan enkel voorzien in brood, bad en bed. De vierde b, van begeleiding, is minstens even belangrijk. Middenveldor-ganisaties kunnen zorgen voor dergelijke ondersteuning op maat. We kunnen asiel-zoekers bijvoorbeeld leren hoe de vuilnis-

  Dit is een ramp voor de integratie van vluchtelingen

  ophaling werkt, hoe het zit met de mutu-aliteit, waar het postkantoor is, etc. Hier-door krijgen ze individuele begeleiding bij het zetten van hun eerste stappen in onze samenleving. Ook Beweging.net kan een rol spelen in deze tweedelijnshulp door vluchtelingen te leiden naar verenigingen en sociale diensten. Vrijetijdsbesteding en het leggen van contacten is namelijk even belangrijk als begeleiding en ondersteu-ning. Zo kunnen ze pas cht deel uitma-ken van onze samenleving.

  OntradingCharlotte Vandycke, co-directeur Vluch-telingenwerk Vlaanderen, vindt dat de re-

  gering door deze beslissing een duidelijk statement maakt. In de context van een streng migratiebeleid, waar ontrading pri-meert op bescherming, lopen deze mid-denveldorganisaties in de weg. Toch blijft Vandycke positief. Onze strijd voor de be-scherming van mensen op de vlucht zet-ten we onverminderd verder, met evenveel overtuiging en strijdlust.

  Evelien Van Gerwen

  Meer info op: beweging.net/onbegrensd/ durf-verenigen-onbegrensd

  X In het vluchtelingencentrum in Vilvoorde proberen ze toch ook voor wat randanimatie te zorgen.

  Joel

  Hoy

  laer

  ts

  Regering sluit 10.000 asielopvangplaatsen

 • De hele familie zoekt de Schatten van Vlieg

  Visie vrijdag 1 juli 2016 3

  Op schattenjacht in de WesthoekBen je nog op zoek naar leuke activiteiten met de kinde-ren tijdens de zomervakantie? Dan vind je zeker wat je

  zoekt in het aanbod van de Schatten van Vlieg, zoek-tochten voor kinderen tot en met 12 jaar op de meest interessante locaties in Vlaanderen.

  Voor dit artikel deden mijn twee jongens (Giel is 7, Stef is 3) het zware werk. Zij gingen met veel plezier in opdracht van mama samen met vriendjes Jip en Trix op schattenjacht in Kasteel Beauvoorde (bij Veurne).

  Onder de noemer Uit met Vlieg bundelt CultuurNet Vlaanderen activiteiten en uitstappen voor kinderen tot en met 12 jaar en hun familie. Op de website kan je per regio en per leeftijd zoeken naar muziek, the-ater, film, dans of andere vrijetijdsactiviteiten.

  www.uitmetvlieg.be

  Tussen 1 juli en 31 augustus kan je met de Schatten van Vlieg op zoektocht in bibliotheken, musea, par-ken en cultuurhuizen. Deze keer draait alles rond zie jij wat ik zie?.

  www.uitmetvlieg.be/schattenjacht

  In Veurne bundelen vier locaties de krachten (Bak-kerijmuseum, bibliotheek, Kasteel Beauvoorde, Vrij Vaderland). Breng je drie van de vier zoektochten tot een goed einde, dan win je een extra prijs. Vraag dus je spaarkaart bij een van de vier locaties.

  www.kasteelbeauvoorde.be

  Voor we het kasteel binnen mogen, moeten

  we tellen hoeveel kijkgaten er zijn.

  Voor de kleinsten zijn er aangepaste

  opdrachten.

  Met een vergrootglas proberen we te ontdekken van welk materiaal de

  muren gemaakt zijn.

  Na elke geslaagde opdracht kunnen

  we een tip voor de verstopplaats van de schat opschrijven.

  Alles draait om zoeken en kijken.

  gekke brillen horen daar zeker bij.

  We hebben alle tips verzameld en kunnen

  op zoek naar de schat

  De schat is binnen. Wie de schat vindt, mag een

  logboek invullen.

  1

  5

  6

  2

  3

  4

  7

  Nog snel een vreugdesprong na

  een leuke zoektocht.

  8

  tekst: Amelie Janssensfotos: Wouter Van Vooren

 • Visie vrijdag 1 juli 2016 post

  GECITEERDStreep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeen-komt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat.

  1. Kledingstuk; 2. houtafval; 3. deel van een boom; 4. bedeesd; 5. schoeisel; 6. vergel-ding; 7. hemelgeest; 8. vruchtje; 9. land-bouwwerktuig; 10. zuil; 11. voornemen; 12. afnemer; 13. kandelaar; 14. zotskolf.

  1 H B R E O E T K2 S B P A E L A N3 S A T N A G M R4 IJ B K L S O D E5 K T L E O M I P6 W R N A D A E K7 E M N U G Z E L8 B R I A E A M K9 S P L T O A E G10 K A O L T O M N11 P L I A E N T I12 K N L D A E N T13 B L N A K O E R14 M T A E R N O T

  Oplossing citaat:Het belangrijkste in de muziek staat

  niet in de noten. (G. Mahler)

  UWGEDACHT

  Stuur je lezersbrief naar Redactie Visie, Postbus 20, 1031 Brussel of naar lezers@visieredactie.be. Vermeld je woonplaats.De redactie kan de teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek. Onder elke brief publiceren wij de volledige naam en woonplaats van de auteur. Als je je reactie liever zonder deze gegevens ziet verschijnen, vermeld dit dan uitdrukkelijk.

  Bijverdienen na pensioenReacties op de brief in Visie van 3/6

  Ik ben zelf ook op pensioen (67 jaar)en doe vrijwilligerswerk. Er werd me van bij het begin uitgelegd dat je maximum 1300 euro