Visie 24 december 2015 - editie Limburg

download Visie 24 december 2015 - editie Limburg

of 24

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 24 december 2015 - editie Limburg

 • > p. 9

  De ziekenhuis-factuur in een nieuw kleedje gestoken.

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 24

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 15 januari 2016

  Regionieuws > p. 20

  Ilona vonD werk In 2015

  Ik ben terecht- gekomen in een tof en warm team

  > p. 4

  Regio Mechelen Donderdag 24 december 2015

  Stevia is meer dan een hype

  > p. 6

  > p. 5

  De mooiste kerstherinneringen in beeld

  Het jaaroverzicht. 2015 anders bekeken

  Kerstnummer

  > p. 3

  > p. 12-13

  verDwIjnt onze

  prIvacy Helemaal?

  eten we StrakS allemaal InSecten?

  De trends voor 2016:

  > p. 10

  Zalig

  Kerstfeest

  &

  Gelukkig

  Nieuwjaar

  > p. 7

  op weg naar nog meer burn-outS?

 • 2 Visie donderdag 24 december 20152

  uMarc Leemans: In 2015 hebben we een hele reeks akkoorden kunnen sluiten. Maar telkens met de werkgevers, nooit met de regering. Daar kregen we telkens te horen ja maar wij gaan dat niet zomaar aanpakken.

  KERSTINTERVIEW ACV-voorzitter Marc Leemans over het recept voor 2016

  Vaak in het nieuws, met 100 000 betogers in Brussel, talloze vergaderingen n akkoorden met de Groep van 10. Het was een druk jaar voor Marc Leemans. Aan de vooravond van de kerstvakantie zetten we samen de tijd even stil. Hij is net terug van een vergadering met het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Ook dat komt er nog bij. Stopt het ooit, vraag ik terwijl hij zijn das uitdoet. Ja, zegt hij, als ik mijn kleinkinderen zie. Zij weten niet dat ik voorzitter ben van de vakbond.

  Wat betekent de kerstperiode voor jou?Het is een moment om rustig samen te zijn met familie, met de kleinkinderen bezig te zijn, en daar wat sfeer rond te ma-ken. Professioneel valt het meeste even stil.

  Sta je dan zelf achter het fornuis?Ja, als ik thuis ben altijd. Op zondagen zeker, zaterdagen iets minder, maar in vakantieperiodes altijd. Ik doe dat graag, het is een hobby.

  Koken is jouw uitlaatklep na een zware werkweek?Ja, al is dat misschien niet altijd aan het resultaat te zien (lacht). Maar ik amuseer mij daar wel mee ja.

  Kan je een zwaar dossier of stevige kritiek makkelijk van je afzetten? Ik lig daar s nachts niet wakker van. Gelukkig.

  Dus ook niet van de terugkerende kritiek dat de vakbonden te behoudsgezind zijn?Neen. Dat klopt trouwens niet. Wij gaan juist wel heel ver mee in veranderingen. Het ACV is de vakbond die al heel lang

  de factor arbeid financieren? Waarom moet bijvoorbeeld kinderbijslag alleen op die manier gefinancierd worden?Als een vakbond die vraag stelt, is dat blijkbaar bedreigend voor sommigen die vandaag minder bijdragen. Dat aankaar-ten is niet behoudsgezind, integendeel.

  Waaraan trek je je op?Aan de kleine resultaten die we toch el-ke keer kunnen neerzetten. In 2015 heb-ben we een hele reeks akkoorden kunnen sluiten. Maar telkens met de werkgevers, nooit met de regering. Daar kregen we telkens te horen ja maar wij gaan dat niet zomaar aanpakken. Ook al sloten we het akkoord samen met werkgevers. Tja, dan moet men geen akkoord of advies vragen

  zegt dat de druk op arbeid naar beneden moet en dat we een aantal dingen op een

  bredere manier moet financieren. Waar-om moeten alleen bijdragen op arbeid de gezondheidszorg financieren voor de ganse bevolking? Waarom alleen vanuit

  h. Je kan niet tegelijk zeggen wij geven het sociaal overleg veel kansen, dat soci-aal overleg een unaniem advies laten uit-brengen en daar dan toch overstappen. Ik stel trouwens hetzelfde vast bij rechts-instanties. Ook daar wil de regering ge-woon over stappen. Denk aan de juridi-sche procedures over Uplace of de Turtel-taks, waarvan de regering zegt: wij zijn niet verplicht met de Raad van State re-kening te houden.

  Maar, zeggen de politici, mensen hebben voor dit beleid gekozen.Is dat zo? Mensen kiezen niet voor een beleid maar voor partijen, die na de ver-kiezingen een meerderheid en een regeer-akkoord maken. De indexsprong is voor

  Met kerst ben ik de kok

  Waarom moeten alleen bijdragen op arbeid de gezondheidszorg financieren voor de ganse bevolking? Marc Leemans, voorzitter ACV

  u Marc Leemans: Koken is een hobby, al is dat misschien niet altijd aan het resultaat te zien (lacht).

  Bar

  t De

  Wae

  le

 • Visie donderdag 24 december 2015 3

  In januari reageren cartoonisten, kun-stenaars en journalisten met een golf van creativiteit op de terreur in het re-dactielokaal van CharlieHebdo. Overal ter wereld worden cartoonsge-drukt en gedichten voorgelezen.

  In Antwerpen ontstaat een groot soli-dariteitsfeest van hart boven hard als antwoord op een haatbetoging van de Duitse organisatie Pegida. Duizenden mensen dansenenvieren de diversi-teit in de straten.

  In februari wordt MyTrustO gelan-ceerd. Het iniatief om mensen met schulden te begeleiden om zelf initia-tief te nemen in hun financin en niet te wachten op schuldeisers, zorgt er mee voor dat een neerwaartse spiraal doorbroken kan worden.

  Op 21 maart plant Hart boven hard eeneigenbos om de duurzaamheid te promoten en de lente te maken. 4000 jonge boompjes zien het levenslicht.

  En dag later schuimen ruim duizend vrijwilligers onder leiding van zeven-tien surfclubs de Belgische kust af. Sa-men halen ze6.5tonafvalvan de Bel-gische stranden.

  In april en mei beeft de aarde in Nepal, de ravage is gigantisch. Deerlijkenaar Jasper Demeurie wil niet werkloos toe-kijkenen trekt naar Nepal om te hel-pen om schooltjesweerop tebou-wen.

  Paus Franciscus neemt in juni duide-lijk stelling tegen klimaatverandering met een encycliek, Laudato si. Waar-nemers denken dat de paus hiermee druk wilt zetten op de wereldleiders om in december tot een klimaatak-koord te komen.

  100.000 bezoekers komen naar deGayPridein Antwerpen op 9 augstus. Ie-der jaar wordt het een beetje makke-lijker om jezelf te zijn.

  In augustus stijgt het aantal asielaan-vragen van vluchtelingen tot 4500 per maand. De vluchtelingen zoeken sa-men beschutting in het Maximiliaan-park in Brussel. EengolfvanSolida-riteit komt op gang. Belgen delen graag eten en kleren en honderden vluchtelingen krijgen een tijdelijke plek in een tent.

  Kompas vzw, een behandelingscen-trum voor illegale drugsgebruikers, krijgt op 5 september eenkloosterca-deauvan de Broeders Van Dale.

  Dewereldiseropverschillendevlakkeneenstukbeteraantoedan25jaargeleden.Deextremearmoedeisdriekeerzoklein.Kindersterfteneemtdriekeerzosnelaf.Enindelaatstevijftienjaarishetaantalkinderendatgeen lagerescholingkrijgtgehalveerd.Hetgaat somslangzaam,maardemensheidiserin2015alweereenbeetjebeteraantoe.Visiekijktopeeneigenzinnigemaniernaarhetjaar.

  Op 9 september geeft een Duits meis-je een snoepje cadeau aan een Syrisch meisje dat met haar papa gevlucht is. Zowel in Mnchen als in Berlijn wor-den vluchtelingen metgejuichont-vangen. De videos van deze gebeur-tenissen worden miljoenen keren be-keken en gedeeld.

  De breekbare videoclip van het num-mer QuandCest, van de Belgische muzikant Stromae, maakt kanker overal bespreekbaarder.

  Femma brengt 30-urenweek op de agenda.

  Op 1 oktober wordt het vluchtelingen-kamp in het Maximiliaanpark ont-ruimd, op initiatief van de burgerbe-weging. In een mum van tijd worden honderden Belgische gezinnen opge-trommeld. Ze staan klaar omiemandtijdelijk inhuis tenemen en een warm bed aan te bieden.

  Op 3 oktober lanceert ACV een webtool waarmee je kan berekenen wat de besparingen van de regering je kost. In drie dagen tijd doen meer dan 100.000 mensen de oefening.

  Op 7 oktober trekken 100.000 Belgen de straat op in Brussel. Ze betogente-genhetbesparingsbeleidvan de re-gering Michel en Bourgeois.

  Na de gruwelijke aanslagen van 13 no-vember in Parijs stellen Parijzenaars hun woning ter beschikking voor wie even wil bekomen. Met de hashtag #porteouvertegeven ze op sociale me-dia aan dat hun deur openstaat.

  Enkele dagen later organiseert de po-litie in Brussel een klopjacht. De Bel-gen reageren op de gevraagde radio-stilte metfotosvankatten.

  De boot van Sinterklaas vindt veilig de weg naar Belgi. Er zijn dit jaargeenstoutekinderen!

  Omdat de betoging in Parijs van 29 no-vember nergens mocht plaatsvinden vanwege de terreurdreiging, betogen de Belgen een week later in Oostende. 14.000mensenlopenover de dijk van Oostende om aandacht te vragen voor het milieu.

  Er is geluisterd naar de roep van de be-volking. Op 12 december keuren 195 landen een vrij ambitieusklimaat-plangoed.

  KasperGoethals

  Ook dit was 2015

  de verkiezingen nooit ter sprake gekomen, net als het verhogen van de pensioenleef-tijd. En toch gebeurt dat allemaal in dit be-leid. Zeg dan nog eens dat de mensen voor dat beleid hebben gekozen.

  Jezouzelfindepolitiekkunnengaan.Zoujeministerwillenworden?Ik zou niet weten hoe. Ik heb geen partij-kaart, dat is een voorwaarde denk ik. Maar vooral, ik ben voorzitter van een vakbond, wij zijn een kracht die de politieke macht in evenwicht moet houden, dat moet ook gebeuren. In landen zonder middenveld heb je alleen politieke macht, als dictatuur. Een samenleving heeft democratische krachten nodig die op tijd en stond de po-litiek van buiten het parlement interpel-leren over hun beleid.Dat is een rol die broodnodig is. De sociale correcties en waardige jobs waar wij voor ijveren, vormen een dam tegen ongebrei-deld kapitalisme. Kapitalisme zonder so-ciale correcties is de harde koude Far West, met ieder voor zich en enkel de wetten van de sterksten. Als mensen na een reis terug-keren, vraag ik ze vaak of ze daar zouden willen wonen. Of werknemer zijn. Vaak is het antwoord neen. Ongeacht of het nu gaat over Thailand, Mexico, Spanje of Grie-kenland