Visie 19 april 2013 - editie Limburg

download Visie 19 april 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 19 april 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  10

  11

  20jaargang 69 visie nummer 9 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 3 mei 2013

  dixit Een verschil maken tussen mensen die werken met hun handen of met hun hoofd, dat is niet meer van deze tijd.Marc Leemans, voorzitter ACV

  Pajottenland bespaart fors op energie

  Je leven lang dansen? Wie blijft dansen en bewegen, behoudt beter zijn evenwicht en voorkomt valpartijen.

  Europa maakt werk-nemers mobieler

  De Hongaarse Erzsi Ference Ills, stikster bij Van de Velde: Ik voel me thuis in Belgi.

  De nieuwe werkvloer

  Het congres van het Vlaams ACV hakt knopen door.

  Zin in een avondje gezonde burgers maken in goed gezelschap?

  Ga dan eens mee koken met een Femma-groep in je buurt.

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 19 april 201309

  De opname kwam nogal over-rompelend over. Heb ook geen vragen gesteld. Ik was mentaal ingesteld op mijn opname en de

  behandeling. Dat opnamedocument werd door de bediende ingevuld. Ik heb dat maar vijf seconden gezien om mijn handtekening te zetten. Ik stond er niet bij stil, ik was nogal zenuwachtig voor de operatie. Dit zijn enke-le ervaringen die de onderzoekers opteken-den in gesprekken met patinten die recent naar het ziekenhuis moesten.Bij de opname moet de patint een docu-ment invullen waarbij hij belangrijke keu-zes maakt, de opnameverklaring. Zowel het kamertype als de keuze om al dan niet ver-zorgd te worden tegen de officile tarieven, hebben een grote invloed op de ziekenhuis-factuur. Zo is een gemiddelde opname in een eenpersoonskamer tot vier keer duurder dan een verblijf in een kamer van twee of meer personen.

  Opnamestress68 procent van de patinten ondertekent de verklaring op de dag van de opname. En dat blijkt niet het ideale moment. Mensen ge-ven aan dat ze dan voornamelijk bezig zijn met hun medische toestand en de praktische aspecten van de opname, zegt CM-voorzit-ter Marc Justaert. Het brengt dus een zekere stress met zich mee. Ook zijn de omstandig-heden aan de onthaalbalie niet ideaal om de informatie en de gevolgen van je keuzes in te schatten: er zijn wachtrijen en er praten mensen op de achtergrond.

  Financile gevolgenHet recht op genformeerde toestemming is een van de acht rechten van de patint. 83 procent van de ondervraagden is vrij te-vreden over de uitleg die ze krijgen over de kamer- en tariefkeuze. Toch begrijpt 40 pro-cent achteraf niet wat de financile gevol-gen zijn van hun keuzes. Marc Justaert: De cijfers geven ook aan dat 88 procent van de artsen geen uitleg geeft over de kostprijs van

  Stress aan de balieDag van opname in ziekenhuis niet ideaal om bewuste keuzes te maken

  Het moet snel gaan aan de balie want er wachten nog mensen en je bent met je hoofd bij de operatie. De dag van opname in het ziekenhuis is niet het beste moment om een document in te vullen en het kostenplaatje goed in te schatten. Dat blijkt uit onderzoek van CM en Ziekenzorg CM naar aanleiding van de Dag van de Patintenrechten.

  de ingreep, ook al heeft die daar zeker een rol in te spelen. Een goede commu-nicatie zou immers een samenwerking moeten zijn tussen arts en ziekenhuis, elk vanuit hun eigen rol.

  CM stelt de ziekenhuizen voor om de op-nameplanning met alle aspecten, ook de financile, op voorhand te organi-seren. Zo kan de patint voor de dag van opname weten waar hij aan toe is. CM ziet daarbij een sterkere rol voor de behandelende arts. Driekwart van de pa-tinten is voorstander van een kostenraming voor de ingreep. Voor de meeste ingrepen moet dat mogelijk zijn, vindt CM-voorzitter Marc Justaert.

  www.cm.be/ mijnrechten

  Zie ook pagina 5: Als patint moet je opkomen voor je rechten

  3

  8

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  Moet er nog nieuws zijn?Kun jij je een leven voorstellen zonder nieuws? Je bant simpelweg alle kranten uit je huis, zapt weg als Martine Tanghe of Dany Verstraeten op de beeldbuis ver-schijnen en schakelt je gehoor uit als het radionieuws wordt uitge-zonden.

  Iemand die ik ken heeft heel bewust de keuze gemaakt om het nieuws niet te volgen. Waarom? Omdat ik er niet gelukkig van word, zegt ze. Meestal is het negatief en het zijn veelal dingen die je zelf niet kunt veranderen.

  Ik doe even de test en overloop enkele krantenkoppen. Vandaag in de aanbieding zijn bomaanslagen in Boston, meer slachtoffers van mensenhandel en het einde van Alfacam. Niet meteen kwesties die ik als burger kan oplossen. En vro-lijk word ik er inderdaad niet van. Maar wat de krant mij ook vertelt, is dat twaalf experts een nieuwe pensioenhervorming voor Belgi zullen voorbereiden. En dat er door een Europese maatregel een nieuw type vrachtwagen zou komen, dat verkeersveiliger en milieuvriende-lijker is. Dat stemt mij hoopvol.

  Zonder nieuws leven, kan best. Maar dan loop je wel enkele voor-delen mis. De actualiteit volgen helpt je om de wereld net iets beter te begrijpen. Je wordt er ook een meer kritische en betrokken bur-ger van. Bovendien is kennis macht. Hoe beter je genformeerd bent, hoe sterker je in het leven staat. Een verwittigd lezer is er twee waard.

  Leen Grevendonck

  Visie vrijdag 19 april 2013

  kwb zoekt nieuwe lesgevers voor de work-shops Watt met je verlichting?, Het ABC van sociale media en Op stap met de warmtecamera. Die activiteiten staan op de kalender van het werkjaar 2013-2014 en worden gegeven in heel Vlaanderen.

  Watt met je verlichting?Ben jij gebeten door duurzaamheid, heb je technologisch inzicht en kun je voor een groep staan? Dan ben je de ideale lesgever voor de vorming Watt met je verlich-ting? Tijdens deze activiteit leer je men-sen zonder voorkennis hoe ze de energie-verslinders in hun woning kunnen her-kennen en hoe ze duurzame verlichting installeren.

  Sociale mediaTijdens de vorming Het ABC van de soci-ale media leren deelnemers welke sociale media waarvoor worden gebruikt. Als les-

  Kwb zoekt lesgeversgezinsbeweging kwb biedt haar plaatselijke groepen elk jaar een aan-tal interessante vormingen aan. experts komen dan uitleg geven over bijvoorbeeld duurzame verlichting, sociale media of hoe je je huis kunt isoleren. Voor die vormingen gaat kwb nu op zoek naar lesgevers.

  gever geef je hen de nodige tips om zelf aan de slag te gaan en leer je de basisbe-grippen en beveiligingsinstellingen aan.

  WarmtecameraEnergiedeskundigen met enige ervaring zijn de geknipte mensen om een vorming over duurzaam wonen en isoleren te begeleiden. Tijdens de vorming Op stap met de warmtecamera analyseer je een aantal woningen en bespreek je de resul-taten met de bewoners en andere gente-resseerden.

  Interesse? Neem contact op met steven.buelens@kwb.be (0472 600 208), voor vrijdag 3 mei. Lesgevers krijgen een specifieke vorming, lesmateriaal en eventueel een vergoeding (als vrijwilliger of freelancer).

  Petitie voor automatische toekenning schooltoelage

  Netwerk tegen Armoede, de koepelorga-nisatie van 55 armoedeverenigingen, start een petitie voor de automatische toekenning van schooltoelagen vanaf volgend schooljaar. Nu is dat pas voor-zien vanaf het schooljaar 2014-2015. De organisatie vindt ook dat ouders die dit jaar hun aanvraag te laat indienden, toch nog een schooltoelage moeten krijgen. De Vlaamse regering stelt de automa-tisering uit, niet om technische maar om budgettaire redenen. Dat vinden wij onbegrijpelijk, gezien armoedebestrij-ding een topprioriteit is van de Vlaamse regering, aldus het Netwerk Tegen Armoede.

  Onderteken de petitie op www.ipetitions.com/petition/automatische-toekenning-schooltoelage-vanaf

  Betrek verenigingen bij gemeentebeleid

  De Verenigde Verenigingen, de spreekbuis van het maatschappelijk middenveld, heeft een open brief ge-stuurd naar alle burgemeesters in Vlaanderen en Brussel. In de brief dringt het samenwerkingsverband erop aan om lokale verenigingen te ondersteunen en sterk te betrekken bij het lokale beleid. De Verenigde Vereni-gingen is ervan overtuigd dat dat zowel de verenigingen als het gemeentebe-leid ten goede komt. Bij de brief staan ook tips om de daad bij het woord te voegen.

  Lees de open brief na op www.deverenigdeverenigingen.be

  kNIpsels

  veR INGbeelDKapotte spullen Krijgen tweede levenWat doe je met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waarin een gaatje zit? Kapotte spullen hoef je niet weg te gooien, want in een Repair Caf leer je hoe je ze kunt herstellen.

  Een Repair Caf is een gratis bijeen-komst waarop mensen hun spullen repareren met de hulp van deskundi-gen. Alles waar wat aan hapert krijgt er een tweede leven: kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, servies of speelgoed. Gereedschap is voorhan-den. Er worden bijeenkomsten georga-niseerd in Antwerpen, Oost-Vlaande-ren, Vlaams-Brabant en Brussel.

  www.repaircafe.be 02 894 46 15 (Netwerk Bewust Verbruiken)

  Joer

  i Thi

  ry, S

  TUK

  Kun

  sten

  cent

  rum

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 19 april 2013

  Bruno Moens (midden op de foto) van Kyoto in het Pajottenland: In december 2011 tekenden 14 Pajotse organisaties, waaronder ACW, kwb, Okra en ACV, een charter voor meer duurzaam energiegebruik.

  Een infoavond over woningisolatie in Gooik.

  Bruno Moens werkt in een 19de-eeuwse boerderij in Gooik, omringd door glooiende fruit-boomgaarden. Een klein para-dijsje, waar het natuur-educatief centrum de Paddenbroek een thuis heeft. Het Pajottenland is het Toscane van het Noorden, zegt Bruno. En voel maar: ondanks de kou geeft de zon de indruk dat de lente, waar we zo naar sna