Visie 11 oktober 2013 - editie Limburg

download Visie 11 oktober 2013 - editie Limburg

of 24

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door het ACW, koepel van christelijke werknemersorganisaties, en is het gratis ledenblad voor leden van ACV en CM. Elk ACW-verbond heeft zijn regionale pagina's. Hier vind je editie Limburg

Transcript of Visie 11 oktober 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  16jaargang 69 visie nummer 21 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 25 oktober 2013

  dixit Ik was getroffen over het verhaal in Visie over armoede. Graag had ik deze mensen een steuntje in de rug gegeven. Hoe kan ik dit doen?Lees het antwoord op pagina 4 (lezersbrieven)

  Ik moest kiezen: de dokter of eten

  Op het moment dat ze dacht haar leven weer op de rails te hebben met een job en een normaal inko-men, werd Heidi (45) ziek. Ik houd nog 43 euro per week over om te leven.

  Poetin zal geen seconde overwegen om West-Europa binnen te vallen

  Vlaams ACV wil dat kinderbijslag gezinnen beter ondersteunt

  Neuzen in de koelkast

  Hoe gezond is onze koelkast? We stuurden ditiste Annemie langs bij Steven en Nele en de kinderen Daan en Douwe. Confituur is gezonder dan choco.

  Regionieuws 20

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 11 oktober 201321

  10

  7

  Met een sectorakkoord ma ken we afspraken voor alle werknemers in de sec-tor, verduidelijkt Bart

  Vannetelbosch van ACV Voeding & Diensten. Er zijn veel grote voedingsbe-drijven, maar toch werkt de helft van de werknemers in een klein of middelgroot bedrijf. Daar worden geen bedrijfsak-koorden afgesloten met voordelen voor de werknemers.

  De federale regering heeft eenzijdig beslist dat er voor geen enkele werkne-mer loonopslag mogelijk is. Maar in de voedingssector is nog wel vooruitgang mogelijk op andere vlakken. Het belang-rijkst is de verhoging van het aanvullend pensioen met 0,22 procent. Dat is een bij-drage van de werkgevers. Als je met pen-sioen gaat, krijg je dat mooie extraatje.

  Werkbaar werkIn de voedingssector zijn de werkomstan-

  Akkoord voor 60 000 arbeiders in voedingssector

  De 60 000 arbeiders in de voedingssector krijgen vanaf 2014 onder andere een hoger aanvullend pensioen en extra verlofdagen op het einde van hun loopbaan. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen in een nieuw sectoraal akkoord. Het ontwerpakkoord moet wel nog goedgekeurd worden door de achterban.

  digheden vaak hard. In de vleessector moeten arbeiders in de kou zware stuk-ken vlees uitbenen. In de verpakking doen mensen de hele tijd dezelfde bewe-gingen aan de band. En werken in shiften is op zich al heel zwaar. Omdat alle werknemers langer moeten werken, willen de vakbonden dat het werk draaglijk blijft. Daarom voeren we met dit sectorakkoord extra verlofdagen in op het einde van de loopbaan. Arbeiders die met brugpensioen zouden kunnen gaan, maar dat niet doen, krijgen drie extra dagen vanaf 56 jaar, en zes vanaf 58. Als mensen af en toe aan de druk kunnen ontsnappen, kan dat een beetje helpen om het werk werkbaar te houden.

  InterimVerder wordt ook de regeling voor brug-pensioen behouden en krijgen vakbonds-afgevaardigden meer info over het inte-rimwerk in hun bedrijf. Ik schat dat 10 15 000 mensen in de voedingssector met

  een interimcontract werken, aldus Vannetelbosch. Daar willen we opnieuw grip op krijgen. Interimwerk is bedoeld om tijdelijk te zijn.

  Het overleg tussen vakbonden en werkge-vers in de voedingssector verliep moei-lijk. Nieuwe pistes, zoals de extra verlof-dagen, lagen moeilijk voor de werkgevers. Zij vinden het steeds moeilijker om afspraken te maken voor een grote groep werknemers. Ze zouden het sociaal over-leg liever alleen in hun eigen bedrijf hou-den, of met werknemers individueel. Maar we mogen de mensen in de kleine bedrijven niet vergeten. Zonder sectorak-koord zouden zij terugvallen op het abso-lute wettelijke minimum aan arbeids-voorwaarden. De vakbonden en werkge-vers moeten het ontwerpakkoord nog voorleggen aan hun achterban.

  Lieve Van den Bulck

  IPV-

  IFP

  - L

  ies

  Will

  aert

  3

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  DonDerDag en vrijDagEr zijn zo van die donderdagen dat je gaat slapen met alle mogelijke miserie in je hoofd. Kranten en andere mediaplezanten hadden me de hele week verteld wat er gaande was in de wereld, en dat liet zich niet makkelijk vergeten. Die week waren zestig vluchtende kinderen uit een huis gezet, werd een jonge loodgieter naar een onbekend land gestuurd, verloren alweer honderden mensen hun job en bleek de kleine helft van de bevolking nog altijd - onderwijl lustig milieuvervuilend - voor het minste in de auto te springen. En oh ja, ook voor het eeuwigdurende gevecht tegen racisme en armoede en files en verzuring was het niet zon beste week.

  Er zijn zo van die vrijdagen dat je wakker wordt met de premier op de radiowekker. Amper acht uren slaap scheiden mij van de donkere donderdagavond. Al zijn mijn ogen nog dicht, de oren spitsen zich al voor het nieuws van zeven. Ik hoor flarden van de bevlogen speech die onze eerste minister afsteekt voor de NAVO. Er is slechts n princi-pe dat geldt in mijn land: gelijkheid tussen alle mensen, ongeacht hun situatie of overtuigingen. Ik ben fier dat in mijn land iedereen die dat wil hand in hand over straat kan lopen. Man of vrouw, hetero- of homoseksueel. Dat is vrijheid. Gezwind zwier ik de beentjes uit bed. Ik open het raam, trakteer mijn longen op een portie frisse herfstlucht en mijn borst zwelt van trots. Goeiemorgen, land van vrije mensen! Goeiemorgen Belgi!

  Afschuw en fierheid. Woede en geluk. Donderdag en vrijdag. Verleden tijd en toekomst?

  Lieve Van den Bulck

  Visie vrijdag 11 oktober 2013

  verenigingen moeten overheidsopdrachten gaan uitschrijvenBepaalde verenigingen moeten sinds kort, net zoals de overheid, opdrachten uitschrijven voor bepaalde werken of diensten. of je vereni-ging aan die regels voor overheidsopdrachten moet voldoen, hangt vooral af van waar je financile middelen vandaan komen.

  gezocht: elektrische fietsers

  Wil je (mede-)senioren veilig met de elektrische fiets leren rijden? Dan kun je meedoen aan het nieuwe project Veilig leren fietsen van OKRA Sport, Verenigingen voor Verkeersveiligheid en Mobiel21. Vrijwillige lesgevers krij-gen eerst zelf een opleiding en geven dan workshops in hun eigen regio.

  Meer info via ingrid.peeters@okrasport.be of 02 246 44 35.

  geef je mening over werken en zorgen

  Je werk combineren met zorgen voor kinderen, ouders of zieken: hoe ervaar jij dat? Welke moeilijkheden ondervind je? Wat kunnen politici daar aan veran-deren? Laat het vanaf 12 oktober weten in de enqute op www.femma.be. Met de resultaten stapt vrouwenbeweging Femma naar de politici, in de aanloop naar de komende verkiezingen. Je kunt de enqute invullen tot 14 december. Daarbij maak je ook kans op 1 van de 10 Colruyt-bonnen van 50 euro.

  Schrijf-ze-vaSTdag

  Op de schrijf-ze-VRIJdag schrijven dui-zenden jongeren elk jaar brieven, om activisten voor de mensenrechten uit de gevangenis te krijgen. Maar dit jaar roept Amnesty International op 18 okto-ber op tot een schrijf-ze-VASTdag. Omdat in veel landen geweld wordt gepleegd op holebis, zonder dat de daders ervoor gestraft worden.

  Doe mee en schrijf je in op www.aivl.be.

  kNIpsels

  veR INGbeelDPolitiek moet armoede bestrijden, niet crerenDoe iets tegen armoede. Dat wordt al meer dan 25 jaar gevraagd op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

  Het Netwerk tegen Armoede vraagt niet zomaar om iets te doen. De organisatie eist dat alle uitkeringen en inkomens opgetrokken worden tot de armoede-grens. De nieuwe federale regering moet die maat-regel volgend jaar in haar regeerakkoord opnemen, vindt het Netwerk. Het beleid moet armoede bestrij-den, niet creren. Dat zou ongeveer 1,5 miljard euro kosten. Ter vergelijking: de notionele interestaftrek voor bedrijven kost jaarlijks 5 miljard euro. Hang jij op 17 oktober ook een geknoopt laken uit het raam, als symbool voor ontsnappen uit armoede?

  (LvDB)

  Om de strijd tegen armoede zichtbaar te maken, is er op zondag 13 oktober een betoging op het Sint-Katelijneplein in Brussel (13 uur).

  Bra

  ndpu

  nt

  Overheden, zoals de gemeente, kunnen voor hun opdrachten, leveringen of dien-sten niet zomaar kiezen wie ze gaat uit-voeren. Daarom moeten ze overheidsop-drachten uitschrijven, gebonden aan strikte regels.

  Sinds 1 juli moeten ook bepaalde vereni-gingen zich houden aan die regels. Het gaat om verenigingen die hoofdzakelijk gefinancierd worden door de overheid, met subsidies voor hun werking of activi-teiten. Als dit het geval is, en als de ver-eniging een rechtspersoonlijkheid heeft (bv. een vzw is), moet ze een overheidsop-dracht uitschrijven. Dit geldt voor wer-ken of diensten die meer kosten dan 8 500 euro. Deze wetgeving geldt zowel voor de plaatselijke kaart- en duivenbond als voor grotere verenigingen, zolang ze maar aan de regels voldoet.

  Moet je vereniging een overheidsop-dracht uitschrijven? Dan moet ze kiezen uit verschillende manieren om die opdracht toe te wijzen. Op www.dever-enigdeverenigingen.be vind je een handi-ge leidraad voor jouw vereniging (klik bovenaan op overheidsopdrachten).

  Procura vzw organiseert provinciale vor-mingsavonden voor verenigingen over de nieuwe wet over overheidsopdrachten, op deze data: 22 oktober (Antwerpen), 24 oktober (Roeselare), 5 november (Hasselt), 7 november (Schaarbeek), 5 december (Sint-Niklaas). Deelname: 10 euro.

  Info en inschrijven: info@procura.be of www.procura.be.

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 11 oktober 2013

  Luc Barb: De betoging van 1983 heeft de komst van kernwapens in Florennes niet kunnen verhinderen. Maar de optocht heeft wel duidelijk gemaakt aan de politiek dat de samenleving de wapenwedloop niet meer pikte.

  Hoe komt het dat er kernwapens liggen