Visie 20 maart 2015 - editie Limburg

download Visie 20 maart 2015 - editie Limburg

of 20

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 20 maart 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 06

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 3 april 2015

  Regionieuws > p. 16

  Regio MechelenVrijdag 20 maart 20156s ese

  > 2 en 15 > 12

  > pagina 3

  > pagina 8

  Discriminatie op de Vlaamse arbeidsmarkt

  blijft een groot probleem. Slechts 46 procent van de mensen met niet-Europese roots is aan de slag.

  De rek is eruit, veel mensen trekken het niet meer. Het is nu aan de politiek om te reageren.

  Gerechtsdeurwaarders helpen mensen met schulden

  Bij MyTrustO neemt niet de schuldeiser het initiatief, maar de persoon met schuldenGerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggenhout over MyTrustO

  Ook overheid onder druk

  Onhoudbare werkdruk door besparingen

  zonder einde

  Dienstverlening voor de burger neemt af

  en wordt duurderHervorming statuut

  baart zorgen

  1 op 6 Vlamingen grijpt naar slaapmiddelEen op de zes Vlamingen gebruikt regelmatig slaapmiddelen. Dat blijkt uit CM-onderzoek. Vrouwen gebruiken ze meer dan mannen, ouderen meer dan jongeren.

  En dat terwijl we weten dat slaapmiddelen enkel zin hebben in zeer ernstige gevallen of voor acute situaties, zegt CM-voorzitter Marc Justaert. Slaap-middelen zijn verslavend en heb-ben bovendien nevenwerkingen zoals duizeligheid en verminder-de concentratie.Met goede slaapgewoonten kom je vaak al een grote stap vooruit. Bij chronische slapeloosheid is het soms aangewezen om een slaaptraining te volgen. CM geeft daarvoor een steuntje. Kijk op www.cm.be/slaaptherapie.

  De bedgeheimen van piloot Filip Aerts.

  Maatschappelijk werkers krijgen meer en meer hulpvragen over dementieGoedele Florentie, maatschappelijk werkster CM

  Wat is er aan de hand?

  > 6

  46

  > pagina 10

  s eNaar schatting 40 procent van de Belgen heeft schulden die zij niet on-middellijk kunnen betalen. Vaak komt dat door grote pech in het leven: langdurige ziekte, je werk verliezen, Mensen komen in geldnood en onbetaalde facturen stapelen zich noodgedwongen op.

  Schuldeisers nemen een incassokantoor of gerechtsdeurwaarder onder de arm om de schulden in te vorderen. Bijkomende kosten of inbeslagname duwen mensen nog dieper in een negatieve spiraal. Er is als het ware een hele industrie opgebouwd rond de schul-denproblematiek die geld verdient door de miserie van anderen.

  Gerechtsdeurwaarders zijn dus geen graag geziene figuren bij mensen met schulden.

  Daarom ook dat MyTrustO het systeem dras-tisch omdraait. MyTrustO is een nieuwe dienstverlening van beweging.net Antwerpen voor mensen met schulden in samenwerking met gerechtsdeurwaarders. Hierbij neemt

  niet de schuldeiser maar de persoon met schulden het initiatief. Onder begeleiding van

  een gerechtsdeurwaarder betaalt hij zijn schulden af.

  Gerechtsdeurwaarder Patrick Van Buggen-hout richtte mee de nieuwe dienst op. Met MyTrustO pakken we de nefaste gevol-gen van de vaak industriegedreven invorde-ringspraktijken aan. De persoon met schul-den erkent op eigen houtje zijn schulden en wordt geholpen door een neutrale gerechts-deurwaarder die een haalbaar afbetalings-plan opstelt. Zo is er geen invordering of pro-cedure voor de rechtbank nodig. Dat be-spaart de schuldenaar tot duizenden euros gerechts- en andere kosten. Maar ook schuldeisers en justitie doen hun voordeel hiermee in tijd en kostprijs. (LG)

  Marijke Pinoyactrice en mede-organisator Hart boven Hardparade

  s e

 • 2 Visie vrijdag 20 maart 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Hart boven HardUitgeput ploft een alleenstaande moeder in haar versleten zetel neer. Ze wil wel een nieuwe zetel kopen, maar daar is na het betalen van de maandelijkse facturen en huishuur geen geld meer voor. Het hoofd bo-ven water houden, is al moeilijk ge-noeg, vindt ze. Net voor ze in slaap valt, vat ze haar week samen in haar dagboek: Werken. Eten. Slapen. Werken. Eten. Sl...

  Het antwoord om uit dat doodlo-pend straatje te geraken, althans volgens sommigen? Gewoon nog harder je best doen. Nog beter doen. Altijd meer. Altijd sneller. Ge-woon nog sterker zijn. Want als je echt wil, dan kan je het zelf oplos-sen.

  Zulke redeneringen zijn bijzonder onzinnig en asociaal. Waar stopt het? We moeten samen stop roe-pen, zeker als sommige harde maatregelen een doel op zich wor-den. Als in een samenleving harde mid-delen een doel op zich worden, dan vervaagt het echtedoel. Dat doel is voor beweging.net heel duidelijk. En we blijven op dat doel hameren, samen met iedereen die er ook van overtuigd is. Beweging.net wil een kwaliteitsvol leven voor lle mensen, waarbij we kwaliteisvol samen-leven, waarbij het doel nooit de middelen heiligt, waar Hart boven Hard komt.

  Die positieve boodschap dragen we op 29 maart uit tijdens de Hart bo-ven Hardparade, elke organisatie en elke vrijwilliger vanuit zijn specifie-ke invalshoek. Want dat is de kracht van mensen samen. Heel graag tot dan!

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  onze samenleving

  Wim

  Tro

  ch

  enkel samen kunnen we aan de bel trekken

  10 hartenwensen voor betere samenleving kleuren Hart Boven Hardparade

  Harde en slechte beslissingen hou je niet tegen vanuit je zetel. Enkel samen kunnen we aan de bel trekken en alternatieven voorstellen, zegt initiatiefnemer Wouter Hillaert. Meer en meer burgers, gezinnen, verenigingen en jongeren beginnen de ef-fecten van hardvochtige en asociale maat-regelen te voelen. Burgers en organisaties formuleren via Hart boven Hard samen alternatieven voor de huidige gang van za-ken.

  De alternatieven zijn gebundeld in tien hartenwensen, waarrond de parade is op-gebouwd. Wie deelneemt aan de parade, kan de parade mee vorm geven door aan te sluiten bij n van de tien hartenwensen. De hartenwensen gaan onder andere over

  eerlijke belastingen, gedeelde menselijke rijkdom, werkbaar werk, investeren in jong en oud, een leefbare buurt, ecologi-sche verandering, internationale solida-riteit, meer democratie, een samenleving zonder armoede of discriminatie. (Jdo)

  Hart boven Hardparade, 29 maart vanaf 13 uur aan Brussel-Noord. Meer achtergrond en praktische informatie voor deelnemers via hartbovenhard.be

  Actrice Marijke Pinoy vertelt waarom ze de Hard Boven Hardparade mee organiseert op pagina 15.

  D E G ROT EPARADE

  Zondag 29 maart 2015 - 13u00 - Noordstation BrusselKom op straat, er is een alternatief!

  tien hartenwensen. n Kleurrijke optocht.

  Samen trekken we aan de bel: willen we een menselijke toekomst voor iedereen, dan moet onze samenleving dringend anders.

  VU W

  oute

  r Hill

  aert

  , Eng

  else

  lei 2

  1/40

  2, 2

  140

  Borg

  erho

  ut

  Zondag 29 maart trekt een bont gekleurde Hart boven Hardparade door de straten van brussel. Wat begon als een spon-tane reactie op de beleids-verklaringen van de fede-rale en de vlaamse rege-ring, groeit uit tot een brede samenwerking van zowel bur-gers als organisaties. Wat hen bindt? allen zijn ze overtuigd dat onze samenleving anders en beter kan. en dat willen ze op een positieve manier onder de aandacht brengen.

  Komen eten, maar dan een avond waarop iedereen mee kookt en verschillende (kook)culturen het fornuis en de tafel delen.

  De dames van de IC-groep Sym-biose uit Antwerpen hadden zich speciaal voor de activiteit in tradi-tionele klederdracht getooid, blikt Gert Paulussen van kwb Sint-Job terug. De voor ons soms onbeken-de ingredinten waren vaak aanlei-ding voor een babbel.Het viel zo goed mee dat we bin-nenkort een tweede kookavond or-ganiseren, met Vlaamse gerechten dan. Het zal niet makkelijk zijn om de Afrikaanse dames te verrassen, want ze wonen al acht jaar in Bel-gi. Onze klassiekers zoals stoof-vlees of vol-au-vent met frieten kennen ze dus al. (lacht)

  vrijwilligers en verenigingen zijn het kloppend hart van vlaanderen. elk nummer laat visie je meegenieten van een bijzonder moment. deze week trok onze fotograaf naar Sint-Job, waar hij te gast was op de activiteit Samen eten van kwb en het Internationaal Comit (IC).

  Lourdes

  Van 8 tot en met 13 juni kan je met OKRA naar Lourdes. Met eigen vieringen, een mooi cultureel en toeristisch program-ma en vooral met sterke begeleiding. Deelnemen kost 640 euro (CM-leden krijgen 15 euro korting).

  Meer info en inschrijving: veerle.maertens@okra.be of 051 265 207.

  Schrijfwedstrijd

  Inspiratie opgedaan tijdens bovenstaan-de reis naar Lourdes? Of ben je een schrijftalent en een vat vol inspiratie? Het Catechesehuis organiseert een nieuwe uitgave van de schrijfwedstrijd Het Goe-de Verhaal. Deze keer is het onderwerp Leven na de dood: fictie of werkelijk-heid? Een jury beoordeelt de ingezon-den stukken. De dertig meest treffende teksten worden in het najaar in boek-vorm uitgegeven.

  Inzendingen van n pagina kunnen tot 1 juli. Meer informatie via hetgoedeverhaal.be.

  kNIpsels

  Geluk beleef je samen

  Organiseer jij of jouw vereniging een fijne activiteit? Gedeeld geluk is dubbel geluk. Laat het ons daar-om weten via lezers@visieredactie.be en wie weet komt onze fotograaf langs op jouw activiteit.

 • 3 onze samenleving Visie vrijdag 20 maart 2015

  Mensen met schulden pakken problemen zelf aan

  Nieuw project MyTrustO biedt antwoord op schuldenproblematiek

  Schulden hebben hoeft niet altijd een probleem te zijn. Zo zijn veel Belgen geld verschuldigd aan hun bank, omdat zij geleend hebben voor de aankoop van hun huis. Schulden zijn pas een probleem wanneer je er niet meer in slaagt om tijdig je rekeningen te betalen. Dan spreken we van schuldoverlast.

  Schuldover