Visie 15 mei 2015 - editie Limburg

download Visie 15 mei 2015 - editie Limburg

of 24

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 15 mei 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 10

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 29 mei 2015

  J

  oris

  Sna

  et

  Regionieuws > p. 20

  s eseBreek huis van sociale bescherming niet af. Versterk het.

  Belgische sociale zekerheid in cijfers > 3

  Sociale bescherming op kindermaat > 4

  Supporter voor sociale bescherming wereldwijd > 7

  Mossel noch vis: statuut schijnzelfstandige, Jerzy Pasek getuigt

  Hans Meganck vertelt over zijn depressiein openhartig boek> 16> 9 > 19

  EXTRA DOSSIER> 2 - 7

  Sofie Van Den Eynde is miljoenste lid van CM-Hospitaalplan

  Wie ziek wordt, krijgt een groot deel van zijn ziektekosten terugbetaald. Wie zijn werk verliest, vangen we op met een werkloosheidsuitkering. Ouders ontvangen kinderbijslag en alle Belgen hebben recht op jaarlijks verlof. We bouwden het huis van onze sociale bescherming de afgelopen jaren zorgvuldig op, en daar worden we internationaal voor ge-roemd. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen en noden die nopen tot renovatie van onze sociale bescherming. Zo leeft 15 procent van de Belgen in armoede. Zonder sociale bescherming zou dat 40 procent zijn. Cijfers om over na te denken. In deze Visie lees je meer over het belang van een sterke sociale bescherming, in Belgi en wereldwijd.

  Regio MechelenVrijdag 15 mei 201510

 • 2 Visie vrijdag 15 mei 20152 sociale beschermingVersterken, niet VerzwakkenWe zijn in Belgi met zn allen vier keer zo rijk als vijftig jaar geleden. En daarbovenop leven we tien jaar langer. De meeste ouders hebben nu in ver-gelijking met vroeger een betere balans tussen werken, opvoeding, huishou-den en ontspanning. En als we pech tegenkomen, wordt ons hele leven niet overhoop gegooid door torenhoge ziekenhuiskosten of plots inkomensver-lies. Die zekerheid, dat is de verdienste van ons unieke model van sociale bescherming.

  Maar helaas is niet iedereen voldoende beschermd door een huis van sociale be-scherming, zoals het huis op de voorpa-gina van deze Visie. Veel mensen in het buitenland zijn onderbeschermd. Daar is het nodig dat systemen als het onze worden opgebouwd. En dat gebeurt. Op pagina 6 lees je het verhaal van Emma. Zij vertelt over de uitdagingen sociale be-scherming in de Filippijnen.

  Maar ook in ons land zijn er uitdagingen voor ons eigen huis van sociale bescher-ming. 15% van de mensen leeft hier in armoede. Zonder sociale bescherming zou 40% van de mensen in armoede le-ven. Of nog: op pagina 16 lees je het ver-haal van Jerzy Pasek die getuigt over het

  gebrek aan sociale bescherming in het nepstatuut schijnzelfstandige.

  Een andere uitdaging is de betaalbaar-heid van het systeem. Opvallend is dat de onbetaalbaarheid steevast wordt in-geroepen door partijen en mensen die geen haast maken bij een echte tax shift, die het normaal lijken te vinden dat een euro uit arbeid veel zwaarder wordt be-last dan een euro uit vermogen. Sociale bescherming en solidariteit zijn keuzes. Grote cadeaus geven aan wie al veel heeft ten nadele van kwetsbare groepen of ten koste van sociale bescherming voor iedereen, dat is ook een keuze. Maar zeker niet onze keuze.

  Op deze 124e verjaardag van Rerum No-varum is dit onze boodschap: breek het huis niet af om het te verbouwen. Een verbouwing is zeker nodig, de uitdagin-gen zijn bekend, de noden en de bevol-king van het huis zijn veranderd, maar verbouwen doe je altijd om te versterken, nooit om te verzwakken. Het is de rol van sociale organisaties om de meerwaarde van sociale bescherming te promoten, hier en elders in de wereld. We moeten, hoe vanzelfsprekend ook, de verdiensten van het systeem in de verf zetten en strij-den voor sociale bescherming voor ie-dereen, hier en elders in de wereld.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  15% van de mensen leven hier in armoede. Zonder sociale bescherming zouden 40% van de mensen in armoede leven.

  Huis niet afbreken voor verbouwing124e verjaardag Rerum Novarum

  Versterk de sociale bescherming waar nodig, breek ze niet af. Dat was te horen in zowat alle toespraken ter gelegenheid van rerum novarum. Op zon 120 locaties in heel Vlaanderen werd de 124e verjaardag van rerum novarum gevierd.

  Volgend jaar viert de christe-lijke werknemersbeweging dus 125 jaar Rerum Novarum. 125 jaar is een hele tijd, stelt ook ACV-voorzitter Marc Leemans vast. Maar de uitdagingen van toen, zijn vandaag in veel gevallen nog brandend actueel. De taal van 125 jaar geleden is dan misschien ouderwets, we zien vandaag ook dat zij die veel hebben, niet geneigd zijn om op een rechtvaardige manier bij te dragen. Daartegen moeten werknemers zich ook vandaag verenigen, om hun belangen te verdedigen.

  In de toespraak van Marc Leemans kon een forse oproep voor rechtvaardige fiscaliteit dan ook niet ontbreken. In een correcte tax shift, doen ook de vermogenden eindelijk eens hun deel. Fiscale rechtvaardigheid is simpel. Een euro is een euro en wordt naar draagkracht gelijk belast. Met hoogstens afwijkingen als die echt gerechtvaardigd zijn, zoals voor sociale uitkeringen. Leem-

  ans haalde ook fors uit naar de flexi-jobs die de regering wil invoeren in de horeca.

  ArmoedeEen andere rode draad in de meeste Re-rum Novarumtoespraken was armoede. Als vandaag 15 procent van de mensen in Belgi in armoede leeft, dan is dat een bijzonder belangrijke uitdaging bij de verbouwing van het huis van sociale ze-kerheid. Het is ook een reden om het huis niet af te breken, maar wel te verbouwen, te versterken. Zonder sociale bescherming zou 40 procent van de mensen in armoede leven, stelde CM-voorzitter Marc Justaert.

  De CM-voorzitter, die op 1 juli met pensi-oen gaat, was gastspreker op de evenemen-ten in Brugge, Tielt en Sint-Niklaas.Hij stelt vast dat onze gezondheidszorg voor serieuze uitdagingen staat. 9 11 procent van de Belgen stelt gezondheids-zorg uit om financile redenen. Met een

  Gent vierde afgelopen zondag Rerum Novarum met een nieuwe formule voor het hele gezin, RENO, in de tuin van CM Midden-Vlaanderen. In heel Vlaanderen vonden de afgelopen

  week meer dan 120 Rerum Novarumvieringen plaats.

  groeivoet van 1,5 procent vanaf 2016 tot 2019 blijft er weinig marge over om de terugbetaling te verbeteren of nieuwe prestaties of materialen op te nemen in de terugbetaling. De uitdaging voor de ko-mende jaren zal zijn om binnen het bud-get te blijven en toch de kwaliteit en de betaalbaarheid te handhaven.

  Conflict of overlegBeweging.net-voorzitter Patrick Develtere riep op om meer in te zetten op overleg en samenwerking, want je bouwt geen samenleving op een slagveld van conflic-

  ten. We hebben nood aan overleg tussen werkgevers, werknemers, overheid, artsen en patinten, bedrijven en consumenten. Wie snel wil gaan, gaat alleen. Wie ver wil gaan die gaat samen. Wij gaan deze weg al 124 jaar samen.

  Vlaams Minister Hilde Crevits nam in Gent en Brugge het woord. Zij kondigde een sociale groeiagenda voor Vlaanderen aan. Als je economisch groeit, maar niet sociaal, dan ga je achteruit. (JDO)We hebben nood aan

  overleg tussen werk-gevers, werknemers, overheid, artsen en patinten, bedrijven en consumenten.

  Cia

  Jan

  ssen

 • Visie vrijdag 15 mei 2015 3

  Hoe beschermt de sociale zekerheid jou?

  Wat als we in Belgi geen sociale zekerheid zouden hebben? Dan schiet het armoede-cijfer meteen de hoogte in van 15 naar 40 procent. Maar hoe ziet onze sociale zeker-heid er nu eigenlijk uit? Er zijn ongelooflijk veel verschillende regelingen en bereke-ningen waar we soms zelf niet bij stilstaan. Visie zet een aantal situaties op een rij.

  66,9MILJARD EURO

  UITGAVEN SOCIALE ZEKERHEID

  1. GEZIN: papa Pieter (27 jaar), mama Ilse (28 jaar), bedienden

  2. GEpENsIoNEErdE: Louis, 65 jaar, alleenstaande

  3. wErkloos: SUZANNE, 38 jaar, samenwonend, laatste brutoloon 2 700 euro

  66,9 MILJARD EURO wORDT HERVERDEELD VIA DE SOCIALE ZEKERHEID

  30 % pensioenen

  14 % werkloosheids-uitkeringen

  3 % vakantiegeld

  7 % kinderbijslag

  4 % beroepsziekten

  42 % ziekte en invaliditeits-

  uitkeringen

  wAT ALS Ilse moet bevallen?

  15 weken betaalde moederschapsrust

  1 223,11 euro kraamgeld

  (920,25 euro voor elk volgend kind)

  wAT ALS Pieter zwaar ziek wordt?

  aanvankelijk recht op een

  gewaarborgd loon, uitbe-

  taald door de werkgever

  nadien een uitkering van

  het ziekenfonds

  wAT ALS...Suzanne niet onmid-dellijk een nieuwe job vindt?

  1 603 euro werkloos-

  heidsuitkering per maand

  (bruto), als ze de laatste

  18 maanden meer dan 468

  dagen heeft gewerkt

  na 3 maanden begint haar

  uitkering te dalen

  wAT ALS... Pieter en Ilse twee kinderen krijgen? 90,28 euro basiskinderbijslag per maand voor het eerste kind

  167,05 euro per maand voor het tweede kind

  wAT ALS... Pieter en Ilse met het gezin op reis willen? ze hebben elk recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar

  (als ze vijf dagen per week werken)

  enkel vakantiegeld: 1 904,76 euro per jaar (bruto)

  dubbel vakantiegeld: 613,33 euro per jaar (bruto)wAT ALS... Louis met pensioen gaat na een carrire van 45 jaar voltijds werken als arbeider?

  pensioen van rond 1 500 euro

  per maand

  Cijfers RSZ 2013, volgens de meest recente statistieken.

  Meer cijfers en uitleg op www.rsz.be

  VErstErkEn, niEt VErzWakkEn

 • Visie vrijdag 15 mei 2015sociale bescherming

  1850 1860 18701880

  18901900

  1910

  1920

  1930

  4

  Levende Muziek heeft ervaring in educatief muziektheater. Ze brengen al ruim negen jaar themas als klimaat, milieu, overconsumptie en verke