Visie 24 januari 2014 - editie Limburg

download Visie 24 januari 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift uitgegeven door ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 24 januari 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 02 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 7 februari 2014

  dixit Wij hadden een kamer over en liefde genoeg voor nog een kindMieke en Andr zorgen al meer dan een jaar voor hun pleegkind Femke, p. 2 en 15

  Dans de kilootjes weg Vrouwen in de menopauze komen vaak enkele kilos bij. Meer bewe-gen, is het advies van de online Kilootje Minder-coach.

  Op de Kop Gevallen: samen voor veiligheid fietsers en voetgangers

  Wie zal dat betalen? Voor mensen die hoge ziektekos-ten niet kunnen betalen, zijn er financile hulpbronnen die uitzonderlijk verlichting kunnen brengen.

  Geen salamipolitiek bij Alma

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 24 januari 201402

  10

  De verschillen tussen mensen worden met de dag groter, stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV, vast.

  We worden steeds meer tegen elkaar opge-zet. Ook op het werk verandert er veel. Het moet alsmaar harder en flexibeler, zonder zekerheid of perspectief. Probeer nu maar eens werk te zoeken. Oudere werknemers zijn niet productief genoeg, jonge mensen hebben niet genoeg ervaring. De economie staat niet meer in dienst van de mensen, het is net omgekeerd. De zorg en openbare dienstverlening passen al helemaal niet meer in dit plaatje. Behalve als ze geprivati-seerd of geliberaliseerd kunnen worden, want dan zal alles beter gaan, zegt men.

  HerverdelenHier wordt niemand beter van, vindt Vermorgen. Zeker de werknemers niet.

  Mini is terug

  In wat voor wereld wil jij leven? En van ieder voor zich, of n waarin mensen voor elkaar zorgen en in de bres springen? De christelijke vakbond ACV kiest resoluut voor dat laatste. ACV gaat in tegen de stroom van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken.

  Daarom roepen wij met het ACV op tot meer solidariteit. Waarover gaat dat dan con-creet? Door solidariteit kan je de enorme rijkdom en kansen in dit land eerlijker her-verdelen. Dat kan door te investeren in goed onderwijs voor iedereen. Of door aan wie ziek wordt of zijn werk verliest, toch een inkomen te waarborgen. Dat is solidariteit.

  Samenleven onmogelijkOp basis van die solidariteit heeft onze samenleving na de oorlog enorme sociale stappen gezet, vindt ACV-voorzitter Marc Leemans. Die vooruitgang is natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Perfect is het ook allemaal niet. Maar laat u niets wijsma-ken: diegenen die het hardst roepen dat soli-dariteit niet goed werkt, hebben vooral al vreselijk goed hun best gedaan om haar uit te hollen. Zij zijn ook de hardste roepers voor een verdere afbouw.

  5

  3

  8

  Het lijkt wel of we sociaal weer in de mini-mode zijn. Mini-jobs, mini sociale zekerheid en minilonen. Een mini-index, minioverleg, een minioverheid en miniregels. Alleen voor flexibiliteit, bonussen, afscheidspre-mies en toplonen mag het nog maxi zijn. Maar wie alleen kiest voor wat hij zelf maxi-maal uit een samenleving haalt, en tegelijk slechts een minibijdrage wil leveren, die maakt samenleven onmogelijk. Wie zo denkt, beduvelt uiteindelijk zichzelf, zegt Marc Leemans. (LVDB/DVB)

  Hoe solidair ben jij? Doe de mini-test op www.miniisback.be. Je kunt er ook je eigen miniaffiche maken of ideen spotten om zelf in solidaire actie te schieten.

  Zie ook mini-overheid op pag. 14.

 • 2 onze samenleving Visie vrijdag 24 januari 2014

  Rud

  i Van

  Bee

  k

  2WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  Patrick, zijt ge tegen de bedrijven?Neen, zeg ik dan, helemaal niet, maar de bedrijven en de overheid alleen kunnen niet alle problemen van vandaag de baas.

  Telkens ontspint zich verder een boeiend gesprek over welke rol sociale organisaties kunnen innemen in het leven van mensen, samen met de bedrijven en de overheid. Mensen voelen dat de economie is dolgedraaid. De combinatie tussen arbeid, zorg, gezin en vrije tijd staat onder druk. We hebben verfrissende ideen nodig en die zullen niet alleen komen van de bedrijven en de overheid.

  Hoe kunnen we mensen helpen om beter grip te krijgen op hun leven? Telkens hoor ik bij de vrijwilligers en onze organisaties veel nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden om het leven heel veel of een beetje kwaliteitsvoller te maken (misschien net dat beetje dat ht verschil kan maken).

  De nieuwe inzichten en mogelijkheden hebben twee dingen gemeen. Ten eerste, ze vertrekken vanuit het belang van de mensen. Ten tweede, ze bewijzen eens te meer dat mensen en sociale organisaties ook met krachtige oplossingen kunnen komen voor de problemen van vandaag. De economie moet daarom ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd.

  En neen, ik ben dus absoluut niet tegen de bedrijven, maar ik zie liever sociale organisaties en bedrijven met aandacht voor het welzijn van mensen, waar naar mensen geluisterd wordt, dan een of ander beursgenoteerd rusthuis op zoek naar efficintiewinsten op de kap van werknemers en bewoners.

  Patrick Develtere

  Waarom heeft Bethani een eigen pleegzorgproject?

  Jo Voets: Het is niet goed voor de ontwik-keling van kinderen als zij heel lang in een leefgroep verblijven. Maar voor de kinderen in Bethani is gewone pleegzorg geen oplossing. Daarvoor zijn hun gedragsproblemen te groot. Daarom zijn wij begonnen met het P&P-project.In vergelijking met gewone pleegzorg begeleiden wij de P&P-ouders intensiever. Onze opvoeders kennen de kinderen door en door. Zij geven tips en komen op huis-bezoek. Wij houden ook de regie in han-den, bijvoorbeeld over de therapien die nodig zijn. Wij grijpen in bij probleemsi-tuaties en kunnen tijdelijk de zorg voor het kind overnemen. En, zeer belangrijk: wij zorgen voor een buffer tussen de ouders en het P&P-gezin, want de relatie tussen hen is erg kwetsbaar.

  Hoeveel kinderen wonen nu bij een P&P-gezin?

  Op dit moment hebben 13 kinderen P&P-ouders. Sommigen verblijven zeven dagen op zeven bij hun pleegouders, ande-ren maar enkele dagen per maand. Dat is allemaal op maat van het kind. Vijf kin-deren staan in de wachtrij. Samen met Pleegzorg Limburg zijn wij op zoek naar geschikte pleegouders.

  Welke gezinnen komen in aanmer-king?

  Wij kijken niet naar afkomst of klasse,

  Pleegouders gezocht voor kwetsbare kinderenin bethani in genk en Hasselt verblijven kinderen met emotione-le moeilijkheden en gedragsproble-men. Het doel is dat ze naar huis terugkeren, maar voor sommige gezinnen is dat niet haalbaar. daarom zijn wij gestart met een pleegzorgproject: Partners in Parenting (P&P), vertelt pedago-gisch directeur jo voets, zodat kin-deren met gedragsproblemen toch in een gezin kunnen opgroeien.

  maar wel naar de draagkracht van pleeg-gezinnen. Welke affiniteit hebben de mensen met opvoeding? Hoe gaan zij om met hun kinderen? Zijn zij bereid om door ons begeleid te worden?Stabiliteit is nodig. Het gezin moet goed georganiseerd zijn. Ook het vermogen om te relativeren is belangrijk. Pleegouders moeten de juiste positie vinden tussen afstand en nabijheid. Wat helpt is wan-neer de ruime familie erachter staat en er vrienden zijn die hand-en-spandiensten kunnen leveren.

  Krijgen P&P-ouders een vergoeding?

  Ja, die bedraagt 33 euro per dag. Dat is hoger dan bij gewone pleegzorg. Maar een P&P-gezin moet een buitengewone inspanning leveren. De opvoeding van een ander kind is niet vanzelfsprekend en het gaat hier om kinderen met gedrags-problemen. De vergoeding is een waarde-ring voor hun engagement en tijd.

  Merk je bij de kinderen vooruitgang?

  Ja. Kinderen in een leefgroep zijn vaak in zichzelf gekeerd. Zij die een P&P-gezin hebben, stralen weer meer levenskracht uit. Zij hebben weer een perspectief en opnieuw het gevoel dat zij ergens bijho-ren. Dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen groeien en leren. De resultaten die we met een aantal kin-deren bereiken, zijn zeer goed. Vooral omdat we het verschil kunnen maken tussen opgroeien in een instelling of in een gezin, in de samenleving.

  Leen grevendonck

  Lees verder op pagina 15, met een getuigenis van pleegmoeder Mieke.

  KNIPSeLSkinderopvang kav wordt Felies

  Kinderopvang KAV heet voortaan Fe-lies. Die naam is een vervlaamsing van het Spaanse feliz dat gelukkig bete-kent. Want voor de organisatie staat het geluk van ieder kind centraal.We zochten ook een naam die inspeelt op de groeiende diversiteit binnen onze werking, vertelt directeur Elke Verdoodt. We gaan die diversiteit niet uit de weg, maar omarmen die. Ieder kind is welkom en verdient een kwalitatieve en betaalbare kinderopvang. Felies overkoepelt initiatieven voor buitenschoolse opvang, crches en meer dan 600 onthaalouders in Vlaanderen

  en Brussel. De organisatie ontstond vanuit vrouwenbeweging Femma.

  infonamiddag verre cultuurreizen

  Govaka & Pasar ondernemen dit jaar enkele verre cultuurreizen, naar Armeni, Abu Dhabi, Myanmar, Mexico en WestCanada. Infonamiddag op zondag 9 februari om 14 uur in CC De Zandloper (Kaasmarkt 75 in Wemmel). Reisbegeleiders presenteren de reizen in woord en beeld en beantwoorden al je vragen.

  Meer info: 02 246 5246 of www.pasar.be.

  Okra-reisbeurs

  Maak kennis met het reisaanbod van OKRA, trefpunt 55+, op zondag 26 januari van 10 tot 16 uur. Je krijgt informatie over elke aangeboden bestemming. Voor de hongerigen zijn er belegde broodjes en verse Belgische wafels. Toegang gratis.Aeropolis, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel. Parking is aanwezig en er is een buspendeldienst met station Schaarbeek voor 1 euro.

  Meer info bij Lucie: 02 246 39 44 of lucie.vanhemelrijk@okra.be

  Pleegouders moeten de juiste positie vinden tussen afstand en nabijheid, zegt Jo Voets, pedagogisch directeur.