Visie 6 maart 2015 - editie Limburg

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 6 maart 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 05

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 20 maart 2015

  Regionieuws > p. 16

  Door een reeks besparingsmaatregelen van de federale regering worden heel wat generische geneesmiddelen zes procent goedkoper. Het gaat om geneesmiddelen die uit patent zijn en zes jaar of langer in de Riziv-referentieterugbetaling (goedkope geneesmiddelen) zit-ten. Volgens berekeningen van FeBelGen zou de nieuwe maatregel meer dan 85 procent van de generische ge-neesmiddelen in prijs doen dalen.

  Als patint zal je daardoor iets minder remgeld betalen. En ook voor de ziekteverzekering zal dat een besparing opleveren. De regering hoopt met deze maatregel elk jaar 28 miljoen euro uit te sparen.

  Door eerdere prijsdalingen zakte de gemiddelde prijs van een generisch geneesmiddel tussen 2001 en 2014 al met 20 procent. Deze nieuwe prijsdaling komt daar nog bo-venop. CM is tevreden dat de patint door deze maatregel minder zal moeten betalen.

  Op pagina 5 van deze Visie lees je hoe de prijs van ge-neesmiddelen tot stand komt, en hoe je zelf kunt bespa-ren op je kosten bij de apotheker.

  Pilletjesgoedkoper

  De samenleving wordt nog altijd grotendeels door mannen vormgegeven

  8 maart is Internationale Vrouwendag

  Regio MechelenVrijdag 6 maart 20155s ese

  We zijn allemaal een beetje zot, maar we kunnen ermee lachen.

  Werkgevers en vakbonden bereiken nieuw sociaal akkoord over beschikbaarheid SWTers en oudere werklozen

  Wannes Cappelle tourt met Te Gek!?

  > p. 19

  > p. 14 tot 17

  > p. 13> p. 5

  > p. 3

  > p. 11

  Prijs meeste generische geneesmiddelen daalt met 6 procent

  Zorgsector vernieuwt

  Zorgbehoevenden kunnen terecht in dagverzorgingshuizen Familiehulp

  Dossier rechtvaardige fiscaliteit en tax shift

  36 000 mensen gebruiken CM-personenalarm

  > p. 2 > p. 8

  Einde van de papieren maaltijdcheque

 • Samen met anderen een gezellige dag beleven

  Armoede voorkomen beter dan genezen

  2 Visie vrijdag 6 maart 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  LeefbAre StedenSinds een klein jaar woon ik een centrumstad. Op vijf minuten wan-del ik naar het station waar ik de trein neem naar mijn werk in Brus-sel. Op vijf minuten stap ik naar de supermarkt om boodschappen te doen. In evenveel tijd ben ik bij het cultureel centrum, cafeetjes en res-taurants. Qua levenskwaliteit kan dat tellen: ik verlies geen tijd met verplaatsingen in de wagen en aan-schuiven aan verkeerslichten, en parkeerstress is van de baan. Toch kriebelt het soms om meer in het groen te gaan wonen. Want daar is de doorstroom van verkeer toch veel beperkter en is de luchtkwali-teit toch veel beter.

  Maar mijn kleine zorg hierover is kattenpis in vergelijking met de zor-gen van een vriendin die niet ver van de Antwerpse Ring op Linkeroever woont. Sinds haar verhuis sukkelt zij opmerkelijk meer met infecties aan de luchtwegen. Haar apparte-ment ligt op een boogscheut van de fileslang die de stad elke ochtend en avond wurgt en kwistig fijn stof en stikstofdioxide uitspuwt. Hoe zal het haar gezondheid en die van andere omwonenden vergaan als straks die gecontesteerde Oosterweelverbin-ding een feit is? Zullen de kinderen in twaalf nabijgelegen scholen en 75 kinderkribbes met een mond-maskertje moeten ronddartelen? Of zal een overkapping van de Ring voor hen soelaas bieden?

  Ik ben ervan overtuigd dat leven in een stad de toekomst is en mee het mobiliteitsprobleem in ons land kan verhelpen. Maar leefbaarheid moet hier voorop staan. Hopelijk verliest de politiek dat niet uit het oog en houdt ze rekening met de bekom-mernissen van de stadsbewoners.

  Leen Grevendonckredactrice Visie

  onze samenleving

  Op 15 maart zetten verschillende zorgorganisaties hun deuren open voor de dag van de Zorg. Ook de nieuwe nOAH dagverzorgingshui-zen van familiehulp laten je even binnenkijken in hun dagopvang voor zorgbehoevende mensen.

  15 maart is Dag van de Zorg

  Huurprijzen wel aanpassen aan stijgende index, lonen niet?

  Bij NOAH draait het allemaal rond Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid, vertelt Agnes Bode van Familiehulp.

  Gezelligheid en rustHet is de bedoeling om zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun eigen

  Bijzonder onrechtvaardig, zegt Linde De Corte, algemeen secretaris van beweging.net. Het zou onbegrijpelijk zijn mochten de federale of de Vlaamse regering beslissen om de indexsprong voor huurgelden te schrappen. Jawel, de federale en/of de Vlaamse regering. Want intussen wordt de hete aardappel naar elkaar doorgeschoven, van mag niet beslissen, wil niet beslissen tot kan niet beslissen. Het is een raadsel waarom men nu zou beslissen om de indexsprong toe te passen op de lonen, ook de lonen van artsen, maar voor het eerst niet op de huurinkomsten, legt Linde De Corte uit. Dat is onrechtvaardig en dat is op geen enkele manier goed te praten.

  De indexsprong voor lonen is al een verlies

  In de nieuwe NOAH dagverzorgingshuizen kunnen mensen samen met anderen een gezellige dag beleven, vertelt Agnes Bode van Familiehulp.

  huis te laten wonen. Overdag kunnen ze bij ons terecht voor de nodige persoonsverzorging en activiteiten. Samen met anderen kunnen ze een gezellige dag beleven of tot rust komen. Zo verlichten we de taak van familie en mantelzorgers. En door meerdere clinten samen te brengen op n plaats, zetten we onze middelen ook efficint in.

  Menswaardig zelfstandig bestaanIn heel Vlaanderen nemen zorgorganisaties vernieuwende initiatieven. De Vlaa mse regering gaat in haar zorgbeleid onder andere voor vermaatschappelijking van

  De 7 privileges van de Zorg van Lon Holtzer. Over zorg ontvangen, uitdagingen en opportuniteiten, en het voorrecht om in zorg en welzijn te mogen wer-ken. Uitgeverij Acco, 22,50 euro.

  7 privileges van de zorg7De0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Lon Holtzer De 7 privileges van de zorg

  Lon Holtzer

  Over uitdagingen en opportuniteiten en het immense voorrecht in zorg en welzijn te mogen werken

  Het is een privilege om in de zorg- en welzijnssector te mogen werken, zegt Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer vol overtuiging.De sector kampt met grote uitdagingen. Tegelijk dienen zich ongekende opportuniteiten aan. Lon Holtzer gaat hierover in gesprek met economen en ethici, onderwijsdeskundigen en sociologen, beleidsvoerders en zorg-verleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Verfrissend, zonder taboes en recht voor de raap.

  De 7 privileges van de zorgverlener vormen de rode draad doorheen deze boeiende verkenningstocht. Een eigenzinnige hertaling van de 7 werken van barmhartigheid. Themas als diversiteit, technologie, auto-nomie, ontmoeting, kwetsbaarheid en zelfrealisatie krijgen vanuit het perspectief van zorg en welzijn een hedendaagse interpretatie.De hoofdrol in dit verhaal is weggelegd voor elke zorgverlener die dage-lijks het beste van zichzelf geeft. In dat geven vindt hij/zij de essentie van zichzelf, het mens-zijn en het leven. De clint krijgt, zoals het hoort, het laatste woord.

  Met de medewerking van onder meer Willy Camps, Paul Schotsmans, Dirk Geldhof, Inge Vervotte, Fons Leroy en Ilse Weeghmans.

  Eleonora (Lon) Holtzer werd eind 2010 door de Vlaamse overheid aangesteld als Zorgambassadeur. Samen met de zorg- en welzijnssector wil zij de rijkdom en de loopbaanopportuniteiten van die sector beter bekend maken. Zij doet dat enthousiast, onverbloemd en met een zin voor realisme die steunt op haar ruime praktijkervaring als verpleeg-kundige, hoofdverpleegkundige en directie verpleegkunde in het UZ Leuven. Naast haar opdracht als Zorgambassadeur engageert Lon Holtzer zich als bestuurder in diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Zij is ook deeltijds verbonden aan de associatie KU Leuven, waar ze de gezond-heidsopleidingen cordineert.

  7

  Em

  y E

  lleb

  oog

  de zorg en zorgvernieuwing. Het uitgangspunt van een goed zorgbeleid is dat alle mensen, ook zij die kwetsbaar zijn, nog een volwaardige plaats kunnen innemen in de maatschappij, zegt de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer. De tijd dat zorg alleen bestond uit het opnemen van mensen in een zorgvoorziening is al lang voorbij. Thuiszorg wint aan belang en alles wordt in het werk gezet om mensen zo lang mogelijk een volwaardige plaats in de maatschappij te geven in functie van een betekenisvol en waardevol leven voor iedereen. Waar mogelijk streven we ernaar om de autonomie van mensen te ondersteunen. Zo komen we tot nieuwe vormen van zorgverlening zoals mantelzorg, mobiele teams in de psychiatrie en dagopvang, waarvan NOAH een mooi voorbeeld is. Deze nieuwe vormen verhogen de kwaliteit van de zorg voor de patint en zijn omgeving. (AJ)

  Meer informatie: www.dagvandezorg.be www.familiehulp.be

  Vorige week vrijdag keurde de ministerraad de indexsprong goed. Intussen raakte bekend dat de indexsprong zeker geldt voor lonen, maar mogelijk niet zou gelden voor huurgelden. Huurgelden zouden dan gelij-ke tred kunnen houden met een stijgende index en dus stijgen, terwijl de lonen bevroren blijven tot de index 2% gestegen is.

  van inkomsten. Als de huurprijs wel wordt gendexeerd, vergroot dat inkomensverlies nog. Huurders die hun huurprijs zien stijgen maar niet hun loon, moeten een

  groter deel van hun inkomen aan huur uitgeven. Dat terwijl meer dan de helft van de huurders al meer dan n derde van zijn inkomen aan huur besteedt. Uit onderzoek blijkt ook dat n huurder op de drie na het betalen van de maandelijkse huur onvoldoende overhoudt om menswaardig te leven.

  De strijd tegen armoede is een brede strijd, gaat Linde De Corte verder. We moete