Visie 13 september 2013 - editie Limburg

download Visie 13 september 2013 - editie Limburg

of 20

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het wordt uitgegeven door het ACW, koepel van christelijke werknemersorganisaties, en is het gratis ledenblad voor leden van ACV en CM. Elk ACW-verbond heeft zijn regionale pagina's. Dit is editie Limburg.

Transcript of Visie 13 september 2013 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  11

  14

  15jaargang 69 visie nummer 18 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 27 september 2013

  dixit We kunnen niet aanvaarden dat onze gezondheidszorg minder toegankelijk is voor mensen met een laag inkomen.Marc Justaert, voorzitter CM

  Lees meer op pagina 7

  Ban de zware

  boekentas

  Merkel kan vakbond niet bekoren

  Duitsland heeft de grootste lage-loonsector van Europa. Zon kwart van de Duitse werknemers kan niet waardig leven van zijn of haar werk, zegt Stefan Gran van de Duitse vakbond DGB.

  Op reis met alleen-staande mamas:Even aan niets anders moeten denken

  Regionieuws 16

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 13 september 2013185

  Of ze nu stilstaan of rijden: autos palmen een groot stuk van onze openbare ruimte in. Als we meer stappen of fiet-

  sen, zeker voor korte afstanden, dan wordt het een stuk rustiger en veiliger op de weg. De Week van de Mobiliteit is daarom een warme oproep aan iedereen om de auto op stal te laten. Ook het ACW ondersteunt de campagne. Onder de noe-mer Op de kop gevallen werken ACW-afdelingen een jaar lang voor verkeers-leefbaarheid en -veiligheid.

  FietsenmakerEmmanuel Labarque is voorzitter van de Werkgroep Mobiliteit in Bellegem, een deelgemeente van Kortrijk. De werk-groep is een samenwerking van ACW, scholen, Unizo en de Gezinsbond voor een beter en veiliger verkeer in het dorp. Voor de Week van de Mobiliteit organise-ren we fietsworkshops, vertelt Emmanuel. Een fietsenmaker leert de leerlingen van de basisschool hoe je een

  Stappen en trappen, en de auto op stalWeek van de Mobiliteit 16 tot 22 september

  Van 16 tot 22 september voeren heel wat verenigingen, scholen, lokale besturen en bedrijven in Vlaanderen actie voor duurzame mobiliteit en bewust autogebruik. Zo organiseert de Werkgroep Mobiliteit in Bellegem fietsworkshops voor leerlingen van de basisschool.

  ketting kunt opleggen en hoe je een band moet vervangen. Het is belangrijk voor je veiligheid dat je fiets in perfecte staat is. We plannen ook workshops voor volwas-senen en voor Chiro-leden.Maar opdat mensen zich ook duurzaam durven verplaatsen, heb je veilige fiets- en voetpaden nodig. Hoe is de situatie in Bellegem? Er is werk aan de winkel, bij-voorbeeld in de omgeving van de Vrije Basisschool in de Bellegemkerkdreef. Studenten Sociaal Werk van Katho heb-ben de verkeersproblemen daar in kaart gebracht. Vooral bij het afzetten en opha-len van leerlingen heerst er grote chaos. Er zijn fout geparkeerde autos, omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De rijbaan is te smal voor tweerichtingsverkeer. En oversteken is gevaarlijk.

  Zoen & VroemMet een actie op 3 mei hebben we de gemeente aangespoord om de knelpunten op te lossen. Enkele uren lang was de dreef een eenrichtingsstraat. De leerlin-

  gen kleurden een Zoen & Vroem-zone in. En de studenten legden een zebrapad aan op een veiligere plaats. Is er intussen al iets verbeterd aan de schoolomgeving? Nog niet. Maar nu de zomervakantie voorbij is, verwacht ik dat de gemeente en de school er werk van maken. Op korte termijn wordt het zebrapad verlegd. En in de gemeentebegroting van 2014 is een nieuw voetpad voorzien.

  Leen Grevendonck

  Doe mee aan de Week van de Mobiliteit en laat jezelf overtuigen van de voordelen van duurzame mobiliteit. Pendel duur-zaam naar je werk tijdens Car Free Day op 19 september. Breng je kinderen met de fiets of te voet naar school tijdens Strapdag op 20 september. En beleef Autovrije Zondag op 22 september in Brussel en tal van Vlaamse steden.

  www.weekvandemobiliteit.be of 09 331 59 11 www.opdekopgevallen.be

  Leerlingen van de Vrije Basisschool in Bellegem kleuren een Zoen & Vroem-zone in tijdens een actie voor een veilige schoolomgeving.

  De economie moet in dienst staan van de mensen, niet omgekeerd

  ACV-voorzitter Marc Leemans bij de start van een nieuw werkjaar: De jobs, de lonen, de sociale zekerheid: alles moet blijkbaar mini. Alleen voor bonussen en afscheidspremies mag het nog maxi zijn.

 • 2 onze samenlevingWOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /ACW

  _tw

  eet

  ww

  w.fa

  cebo

  ok.c

  om/a

  cwvi

  sie

  Terug ThuisNet voor deze Week van de Mobiliteit moet ik denken aan onze terugtocht uit Zuid-Frankrijk, half augustus. Het was een fameus zwart week-end: de radio waarschuwde voor druk vakantieverkeer. We volgden strikt de snelheidsbeperkingen: maximum 130 op de snelwegen en 110 wanneer die langs een grote stad passeren. Toch werden we vaak voorbijgestoken. Door Duitsers, Nederlanders, Engelsen en Belgen. Logisch. Die gingen dezelfde richting uit: huiswaarts.

  Merkwaardig genoeg werden we vooral door Belgen voorbijgereden. Ze reden sneller dan 130 km per uur, vaker dan de autos met kente-kens uit andere landen. Terwijl je op de Franse snelwegen niet naast de snelheidsplakkaten kunt kijken. Hoe kwam dat toch?

  De meeste passagiers lagen te sla-pen of luisterden naar hun iPod. De chauffeur kon zich dus moeiteloos concentreren. Of luisteren naar een van de vele Franse radiostations, die continu verkeersinformatie doorgaven. Het hoofditem van het nieuws waren de tien verkeersdo-den die dat weekend al gevallen waren op de Franse snelwegen. Wegens overdreven snelheid, nota bene. En de Belgen begrijpen de taal van Voltaire toch beter dan Nederlanders of Engelsen, toch? Ze rijden zo snel omdat de rit nog lang is, dacht ik nog. Maar ook dat kon geen verklaring bieden. Dan zouden vooral de Engelsen en de Nederlanders geneigd zijn om hard op de plank te drukken.

  Maar n verklaring kon ik ten slot-te vinden. Onze landgenoten waren - meer dan de andere vakantiegan-gers - gehaast om terug thuis te zijn. Ze verlangden naar la douce Belgique. Het huis. De tuin. De buren. De familie. De vrienden. De vereniging. Ik moest glimlachen bij die gedachte, maar hoop vurig dat daardoor geen extra verkeersdode is gevallen. Want iedern komt graag terug thuis.

  Patrick Develtere

  Visie vrijdag 13 september 2013

  Mieke Matthijs (66) uit Korbeek-Lo was er snel bij: ze is lid van 55-plusbeweging OKRA sinds de dag dat ze met pensioen ging. Plots kreeg ik een zee van vrije tijd waarvan ik niet goed wist hoe ik die moest invullen. Ik zorg voor mijn bejaar-de moeder, en soms wil ik wel eens aan die zorg ontsnappen. Ik ben blij dat dat kan bij het OKRA-trefpunt. Dankzij mijn moeder leerde ik trouwens OKRA ken-nen. Zij was al langer lid. Maar nu ze slecht te been is, doet ze niet meer mee aan activiteiten.

  De maxHaar favoriete bezigheid in OKRA? Ik ben veel meer organisator dan deelnemer. Dus de activiteiten waar ik me helemaal in kan uitleven, om op een originele manier iets te organiseren, die vind ik de max. Als ik zie dat anderen ook plezier hebben, dan maakt dat mijn dag goed.

  seniorenbeweging OKrA gooit deuren openeen wandeltocht, een feest op zondagnamiddag, een uitstap naar zee of een danscursus Niets zo gek of een OKrA-trefpunt in je buurt organi-seert het. De trefpunten van de seniorenbeweging zetten van 23 tot 27 september overal in Vlaanderen de deuren open, om nieuwkomers te laten kennismaken met hun werking.

  De 1150 OKRA-trefpunten in Vlaanderen en Brussel organiseren honderden activi-teiten voor 55-plussers die niet meer wer-ken. Reizen en uitstapjes, hobby- en lees-clubs, een koor, wandel- en fietstochten in stad en natuur, lijndansen of volleybal-len Je kunt het zo gek niet bedenken of het staat op de agenda van een OKRA-trefpunt in je buurt.

  OpendeurVan 23 tot 27 september zetten die plaat-selijke trefpunten hun deuren open. Ook wij organiseren een opendeur, vertelt Mieke. Daar kunnen mensen uit de buurt ontdekken wat wij allemaal doen. Ik ben er zeker van dat ze versteld zullen staan van ons aanbod.

  Een kijkje nemen bij het OKRA-trefpunt in jouw buurt? www.weekvanokra.be of 02 246 44 41

  Vorming: begrotingsbeleid voor verenigingen

  Procura vzw organiseert op 17 en 24 ok-tober een tweedaagse vorming begro-tingsbeleid, bedoeld voor professionals en verenigingen in de non-profitsector of so-ciale economie. Hoe voer je met je vereni-ging een financieel beleid? Welke plannen kun je financieel realiseren? En hoe kun je de financile verplichtingen nakomen?

  Inschrijven www.procura.be (klik op Vormingen).

  OKrA zoekt energie-ke lesgevers

  Voor het project Ik vind de aarde leuk kun-nen OKRA-trefpunten in 2014 een lesge-ver inhuren, die uitleg geeft over energie-zuinig wonen, leveranciers vergelijken, premies Ben jij de geknipte persoon om in 2014 een energie-ke vorming te geven aan leden van de seniorenbeweging? Les-gevers krijgen vorming van de Low Impact Man, materiaal en een onkostenvergoe-ding.

  Info: pat.rooseleers@okra.be of 02 246 44 32.

  Awel zoekt luisterende oren

  Awel, de vroegere Kinder- en Jongeren-telefoon, beantwoordt vragen van kinde-ren en jongeren. Waar ze ook mee worste-len, Awel geeft hen een luisterend oor. Wil je vrijwilliger worden bij Awel? Je kunt de organisatie leren kennen op infoavonden in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Has-selt, Leuven, Mechelen en Turnhout, van eind september tot begin oktober.

  www.awel.be/word-vrijwilliger

  kNIpsels

  veR INGbeelDACW plAnt bloemetjes in WegdekDe bewoners van Deerlijk keken onlangs vreemd op. Wat stonden die vlijtige liesjes daar te doen, midden op de baan? De bloemetjes werden er geplant door ACW Deerlijk, in een diep gat in het wegdek.

  Met de actie wil de ACW-afdeling op een ludieke manier vragen dat de fiets- en voetpaden in de gemeente beter onderhouden worden.

  De actie gebeurde naar het voorbeeld van de Holes of Happiness (gaten van geluk) in Oost-Londen. Daar toverden enk