Visie 26 februari 2016 - editie Limburg

download Visie 26 februari 2016 - editie Limburg

of 24

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 26 februari 2016 - editie Limburg

 • > p. 17

  Ellen Van Stichel over rechtvaardigheid:

  Ik snap dat we angsten hebben.

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 72 visie nummer 04 afgiftekantoor

  brussel x p806000volgend nummer op 11 maart 2016

  Regionieuws > p. 18

  Regio MechelenVrijdag 26 februari 2016

  > p. 10 > p. 24

  CM-huISdoktEr lEgt uIt:

  Vrouwen staan hun mannetje in de metaalsector

  > p. 8 > p. 12

  Diversiteit prioriteit bij Femma > p. 2-3-7

  Felix Van Groeningen laat iconisch caf herleven in nieuwste film Belgica

  Waarom vallen we flauw?

  Voorjaarspret in Massembre

  Actie Durf verenigen. Onbegrensd.

  Zin om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger

  27/2-6/3

 • 2 Visie vrijdag 26 februari 20162WOORDveR ING

  AAnstekelijkTijdens de Week van de Vrijwilliger wor-den jaarlijks meer dan 1 miljoen Vlaam-se vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Meer dan terecht! Ook beweging.net en partnerorganisaties bedanken de ko-mende dagen de meer dan 250 000 aan-gesloten vrijwilligers. Overal te lande vinden bedankingsacties plaats onder de slogan Vrijwilligers aanstekelijk.

  Want vrijwilligerswerk is aanstekelijk. Eenmaal je erdoor aangestoken bent, is het een vlam die blijft branden. Je steekt ook andere mensen aan met je enthou-siasme. Uit naam van beweging.net wil ik heel graag iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet voor anderen en voor een warme samenleving. We mo-gen terecht trots zijn op het bloeiend verenigingsleven in Vlaanderen. Stel je eens een wereld voor zonder vrijwilli-gers en hun verenigingen!

  Net omwille van hun sterkte, mogen we van vrijwilligers en verenigingen veel verwachten bij de integratie van vluch-telingen. Daarom start beweging.net in het verlengde van de Week van de Vrij-williger de actie Durf verenigen. Onbe-grensd.

  Als we vluchtelingen betrekken bij on-ze activiteiten, dan worden het uitgele-zen ontmoetingsmomenten. Om elkaar te leren kennen, om verhalen te vertel-len, om samen Nederlands te oefenen, om een huis en werk te zoeken, om sa-men dingen te beleven en om deel uit te maken van dezelfde vereniging en dezelfde samenleving. En om de aanste-kelijke vlam van vrijwilligerswerk door te geven.

  Meer informatie vind je op de website www.beweging.net/onbegrensd en op de volgende paginas van deze Visie.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  De organisaties van beweging.net zijn altijd op zoek naar vrijwil-ligers. Op de campagnesite van de Week van de vrijwilliger, www.beweging.net/weekvandevrijwilliger, vind je vrijwilligers-vacatures. Visie sprak alvast met mensen die met passie en vuur een beetje tijd in vrijwilligerswerk steken.

  Vrijwilligersgezocht

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Hoe ziet een gemiddelde vakantiedag eruit?Katleen: We zijn altijd vroeg uit de veren om naar de bakker te gaan en het ontbijt klaar te zetten. Veerle: En tijdens het ontbijt beginnen we al met de voorbereiding van het mid-dageten. Na het ontbijt ruimen we af Katleen: en gaan er anderen bood-schappen doen. De rest van de voormid-dag staan we in de keuken.Veerle: Na het middageten volgt de af-was samen met de kinderen. Onze kook-ploeg is een geoliede machine en dat zorgt ervoor dat er tijd is voor ontspan-ning. Het moet voor een kookploeg ook een beetje vakantie zijn.Katleen: Minstens even belangrijk is het dagelijks poetsen van de keuken want we dragen hygine hoog in het vaandel.

  Welke wijze raad zouden jullie aan genteresseerde keukenpieten en prinsessen geven?Katleen: Probeer het met veel liefde en enthousiasme te doen. En zorg dat je goed voorbereid bent want een goeie voorbereiding is al de helft van het werk.Veerle: Maak het zeker ook niet speci-aal. Keep it simple! Zeker op een eerste vakantie. De doodgewone kost is voor de kinderen nog altijd het lekkerst. Het is beter dan thuis of bij oma, krijgen we

  soms te horen bij de afwas. En dat is voor ons het mooiste compliment. Katleen: Het doet ons eveneens plezier als kinderen zich spontaan komen aan-bieden voor de afwas.Veerle: Of als ze een babbeltje komen slaan want kinderen blijven soms han-

  De hongerigen spijzen is een werk van barmhartigheid en dat is precies wat katleen Vanrie (47) en Veerle De Zutter (41) al 25 jaar met veel plezier bij kazou Brugge doen. komende zomer zullen maar liefst 264 andere kookploegen het beste van zichzelf geven op de zelfkookvakan-ties van kazou. katleen en Veerle vertellen ons waarom.

  gen in de keuken als ze met een ei zitten. Dus ja, je zou ons een beetje een moeder-figuur voor hen kunnen noemen.

  tot slot: welke producten nemen jul-lie deze zomer zeker mee naar respec-tievelijk Frankrijk en spanje?Veerle: Peperkoek en speculaas, want beter dan bij ons kan je niet krijgen.

  tom Degrande

  Koken op Kazouvakantie smaakt altijd naar meer

  uu Katleen en Veerle: Wij koken met veel liefde en enthousiasme op Kazouvakanties.

  Kook je graag voor een enthousiaste groep kinderen op een Kazouvakantie in binnen- of buitenland? Je vindt de vrijwilligersva-catures van Kazou en de andere organisaties van beweging.net op www.beweging.net/weekvandevrijwilliger

  Com

  pagn

  ie G

  agar

  ine

  Stem voor vurige vrijwilligersVoor de Week van de Vrijwilliger organiseert beweging.net een wedstrijd op Facebook. Nog tot 3 maart kunnen verenigingen, groepen of individuen filmpjes insturen die aantonen hoe aanstekelijk vrijwilligerswerk is. Het filmpje met de meeste likes aan het einde van de campagne wint een barbecue voor 20 personen.

  www.beweging.net/ weekvandevrijwilliger of www.facebook.com/ weekvandevrijwilliger

  onze samenleving

 • Visie vrijdag 26 februari 2016 3 onze samenleving

  Ste

  faan

  Bee

  l

  Raf De Vlamynck (70) is een gepas-sioneerd wandelaar en fietser. Voor Pasar controleert hij ieder jaar 13 fietsroutes.

  Wat zijn de taken van een fietspeter bij Pasar?Fietsliefhebbers vinden op de website van Pasar uitgestippelde fietsroutes. Het is na-tuurlijk de bedoeling dat zij die routes zon-der problemen kunnen fietsen, dat ze geen obstakels op hun weg vinden. Ik fiets elk jaar de routes die me zijn toegewezen en controleer of alles nog klopt. Bij de fiets-tochten via het knooppuntennetwerk kijk ik vooral of de bordjes nog juist hangen. Ik heb altijd een rugzakje bij met een platte sleutel, kleine herstellingen kan ik zelf doen. Lukt dat niet, dan noteer ik het pro-bleem en geef ik het door om hersteld te worden. Ik kijk ook altijd of de routebe-schrijving nog klopt, zodat de fietsers een-voudig de juiste weg vinden.

  Deed je vroeger ook al vrijwilligers-werk?Ik doe al 38 jaar vrijwilligerswerk voor Pa-sar. Ik heb nog in het animatieteam geze-ten van de vakantiecentra van Pasar, toen nog Vakantiegenoegens. Ik heb ook lange tijd met de promotiestand getoerd om men-sen te laten kennis maken met Pasar en le-

  den te werven. En tot drie jaar geleden had-den we in de zomermaanden een kustactie. Tussen half juli en half augustus trokken we elke maandag en donderdag met de pro-mobiel naar een Belgische kuststad, waar we info gaven over fietstochten van de kust naar het binnenland. Soms fietsten wel duizend deelnemers mee.

  Wandelen en fietsen zijn wel de rode draad?Ik ben heel actief, dat klopt. Twee weken geleden was ik een weekje op vakantie in Mallorca. Ik heb daar toch ongeveer 100 ki-lometer gewandeld en 270 kilometer ge-fietst. Gezond, gezellig en ontspannend, dat is mijn motto. Voor een andere organi-satie begeleid ik trouwens ook wandel- en fietsreizen voor senioren in Mallorca, Me-norca en Lanzarote. Ik ben zon twaalf we-ken per jaar in het buitenland. Stil zitten is niets voor mij. (AJ)

  Wil je net als Raf fietsers en wandelaars op het juiste pad houden? Pasar zoekt mensen die de routes administratief op punt houden. Je vindt de vrijwilligers-vacatures van Pasar en de ande-re organisaties van beweging.net op www.beweging.net/ weekvandevrijwilliger

  uu Caroline Bossu zal voor Femma schrijven op de blog.

  Wou

  ter

  Van

  Voor

  en

  Lis

  a D

  evel

  tere

  Gezond, gezellig en ontspannend, dat is mijn motto

  Als mensen hun talent mogen inzetten, zijn ze enthousiastIk zal vooral schrijven over wat er in plaatselijke groepen van Femma gebeurt en over themas die aanleunen bij mijn leef-tijdscategorie, vertelt Caroline Bossu (53). Zij reageerde heel snel op de vrijwilligersvacature voor gastblogger of journalist bij Femma.

  Heb je al ervaring met vrijwilli-gerswerk?Ik ben zeer actief binnen Femma. Ik ben al twintig jaar teamlid van Fem-ma Emelgem. Ik volg de organisatie ook op facebook en de website. Op die manier zag ik dat Femma op zoek was naar journalisten en bloggers.

  Wat sprak je aan in deze vrijwilli-gersvacature?Ik verkondig al jaren dat Femma mensen moet aanspreken om iets met hun specifieke talenten te doen. Vrijwilligerswerk is vaak zo alge-meen. Maar als je mensen vraagt om hun talent in te zetten, zullen ze daar met veel plezier en enthousiasme tijd in steken. Dat geldt voor alle vrijwil-ligerswerk. Dankzij deze vacature kan ik dit nu in praktijk brengen en mijn steentje bijdragen, want ik schrijf erg graag.

  Wat wil je vooral doen als blogger of journalist voor Femma?De blog van Femma is een heel actie-ve en interessante blog. Toch denk ik dat veel mensen van mijn leeftijd er zich niet meteen thuis voelen. Het gaat bijvoorbeeld vaak over kleine kinderen opvoeden. Maar wij hebben al volwassen kinderen of studenten, of misschien al kleinkinderen. Die invalshoek kan ik brengen in mijn stukjes. Daarnaast zal ik ook de link leggen met de plaatselijke groepen van Femma, zodat de lezers weten wat daar allemaal gebeurt.

  Wat gebeurde er nadat je op de