Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

10
1 Wat levert toetsing op?

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving Improvement Academy, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is te zien wat toetsing vanuit het denkmodel Improvement Model oplevert. Is toetsing leuk? Vooral in een tijd waarin keurmerken niet echt populair meer zijn. Waarom zouden we toetsing nog willen? Moeten we het nog wel willen?

Transcript of Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

Page 2: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

2

Wat levert dit op?

Page 3: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

3

Groen is ook echt groen

Door een stevig fundament vanuit het hart van het primaire proces met stevige uniforme stappen in de toetsing – gebaseerd op het inhoudelijke proces – , is de uitkomst gegarandeerd betrouwbaar.

1. Stevigheid en betrouwbaarheid

Page 4: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

4

Iedereen heeft een rol

Iedere professional in de gehele organisatie verantwoord de eigen taken en verantwoordelijkheden. Iedereen is betrokken. Iedereen doet ertoe. Met elkaar voor een gezamenlijk goed resultaat. Schouder aan schouder.

2. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Page 5: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

5

Verbetercyclus rondom het klantproces

De resultaten van het klantproces zijn de resultaten op medewerkerniveau en beiden zijn de resultaten op organisatieniveau. De verbetercyclus móet dus gaan over de uitkomsten van het klantproces: één verbetercyclus op bestuursniveau op basis van het verhaal van de klant en de medewerker.

3. Verbeteren gaat over de inhoud, gegarandeerd!

Page 6: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

6

Kleur en scores dagen uit

Het terugbrengen van alle indicatoren tot één percentage en een kleur geeft een verbeterimpuls op alle niveau’s. Er is snel zichtbaar waar de winst behaald kan worden. En een hogere score en kleur wil iedereen. Het werkt stimulerend om zo tastbaar de groei te zien.

4. Verbeteren als een tweede natuur

Page 7: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

7

Alle details gebundeld en in samenhang gebracht. Lijkt veel, maar geeft rust

Want de individuele indicatoren zijn niet nieuw. Ze komen uit bestaande wetgeving, regels en werkwijzen. Of je weet dat je er ergens iets mee moet, maar weet niet hoe, wat en wanneer. Of je weet niet dat ze er zijn, maar dat is nog risicovoller. Door de bundeling gegarandeerd bewust van wat er moet en in staat alle indicatoren gestructureerd toe te passen.

5. Rust, want zeker weten: niets vergeten!

Page 8: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

8

Structuur en bedrijfsvoering worden vanuit de klant opgebouwd

Consequent denken vanuit de klant levert een natuurlijke nieuwe kijk op dezelfde werkelijkheid op. 180 graden anders, maar in de juiste volgorde, in de kloppende ordening.

6. Klantgedreven organisatiestructuur

Page 9: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

9

Bewezen effectieve zorg voor de beste prijs

Consequent denken vanuit de klant levert een natuurlijke nieuwe kijk op dezelfde werkelijkheid op. 180 graden anders, maar in de juiste volgorde, in de kloppende ordening.

7. Toewerkend naar de beste resultaten op basis van outcome

Page 10: Wat levert de toetsing van het Improvement Model op?

10

Deze slides maken onderdeel uit van de Improvement Academy.Kijk voor meer informatie op

www.stichtingbim.nl