Achtergronden kwaliteitssystemen Improvement Model

of 25 /25
1 Wat is kwaliteitsmanagement en wat onderscheidt het Improvement Model? Improvement Model

Embed Size (px)

Transcript of Achtergronden kwaliteitssystemen Improvement Model

Dia 1

1

Wat is kwaliteitsmanagement en wat onderscheidt het Improvement Model?Improvement Model

2

Er zijn al veel kwaliteitsmodellen en keurmerken (certificatieschemas) in de zorg. Ze zijn allemaal hulpmiddelen voor een goed kwaliteitssysteem!

Kwaliteitssystemen

3Wat is een kwaliteitssysteem?Een kwaliteitssysteem is een hulpmiddel om te verbeteren. Om daarmee de kwaliteit van de uitkomsten, resultaten, producten zoveel mogelijk positief te benvloedenDit betekent continue zoeken naar en werken aan verbetering. Op een gestructureerde en navolgbare wijze.Volgens de verbetercyclus.

> Vanuit de jaren 60, auto-industrie met name

> Om hierbij te helpen, internationale standaarden ontwikkeld, in de vorm van de ISO-normeringen.

> In Nederland beheerd door de NEN

Kwaliteitssystemen

4Kwaliteitssystemen

5Kwaliteitsmanagement in de zorg

Kwaliteitssystemen in de zorg zijn als volgt gentroduceerd:

> In 1993 Leidschendamconferenties

> Besluit tot instellen Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996)

> Wettelijke verplichting tot het hebben van een kwaliteitsmanagementsysteem

> ISO teveel industrieel getint (?), dus om te helpen om de vertaalslag naar de zorg te maken, wordt besloten tot de oprichting van een aparte stichting: HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector). De HKZ is nu ook weer op zijn retour. Daarom nu ook ISO voor de zorg.

6Hoe ziet de rolverdeling eruit?

FinancierBeleid en wetgeving middels Kwaliteitswet Zorginstellingen

Schemabeheerder, bijvoorbeeld HKZCertificerende instellingKeurmerkZorgaanbieder

7De input

ZorgaanbiederFinancierBeleid en wetgeving middels Kwaliteitswet Zorginstellingen

Schemabeheerder, bijvoorbeeld HKZCertificerende instellingInput belanghebbenden verzameld door een (Centraal) College van Deskundigen

8Accreditatie

ZorgaanbiederFinancierBeleid en wetgeving middels Kwaliteitswet Zorginstellingen

Schemabeheerder, bijvoorbeeld HKZCertificerende instellingWaarborg op kwaliteit van de certificering op zich = accreditatie

9Accreditatie

Accreditatie; ja of nee?RvA beoordeelt op basis van NEN schemasRvASchemabeheerderCertificerende instellingTe certificeren organisatie

10Verschillende soorten modellen

Wat past het beste bij iedere organisatie?Verschillende modellen, verschillende mogelijkheden:

ISO algemeenHKZ, specifiek voor de zorg, maar veel verschillende sectorenISO voor de zorg, het algemene model, in zorgtaal, maar voor alle verschillende organisaties te gebruikenNIAZ voor ziekenhuizen vooralJCI, internationale standaard voor ziekenhuizenPerspekt (Prezo), voor de ouderenzorg, van origine vanuit de brancheverenigingOER modelWeCareImprovement Model

11Een middelEen middel, maar wel een behulpzaam middelEen kwaliteitssysteem is in de ogen van Novire slechts een hulpmiddel. Daarom staat het kwaliteitssysteem in de modules pas op plaats 10. Richtinggevend en leidend is het klantproces. Een kwaliteitssysteem helpt echter wel om stevigheid te geven aan het klantproces. Het helpt om het klantproces te structureren en ordenen, te beschrijven en te verbeteren.

Verschillende normenEr zijn veel verschillende normen beschikbaar om een kwaliteitssysteem langs op te bouwen. Ook hier geldt: het klantproces is leidend en de normen zijn een hulpmiddel. Alle onderdelen in de Qsuite helpen om aan de kwaliteitsnormen te voldoen. Dat geldt voor alle normen. Of het nu gaat om ISO, HKZ, Prezo, INK enzovoorts.Wij hebben onze kwaliteitsmethodiek in Novire vertaald naar alle normen, zodat je zeker weet dat je werkendeweg aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Hier in de hoek een stukje van de kwaliteitsmethodiek gekoppeld aan de HKZ/GGZ normeringen.Waar gaat het echt om?

12Het volledige kwaliteitsmodelHet volledige kwaliteitsmodel omvat het klantproces en het medewerkersproces.De volgende onderdelen ondersteunen en borgen dit klantproces:

1. Input

2. Output

Uitgangspunten en doelen 3. Kernprocessen Producten, methodieken10. Borging door jaarplanning

2. KlantprocesRegistraties en meldingenResultaten en risicosEvaluatiesImprovement ScanDirectiebeoordeling

14

1. Input

Uitgangspunten en doelen 3. Kernprocessen Producten, methodieken10. Borging door jaarplanning

1. Uitgangspunten en doelenLeg je beleid vast. Voorbeelden staan in de kennisbank. In het beleid ligt vast wie onze klanten zijn, wat ons product is, hoe onze manieren zijn en welke doelen we nastreven.3. KernprocessenKernprocessen beschrijven op hoofdlijnen hoe het werkt en wie waarvoor verantwoordelijk is. De processen worden gelinkt aan de documenten en instructie uit het documentenbeheerssysteem.

4. Producten, methodieken, protocollenAan de hand van welke (door de beroepsgroep geaccepteerde methodieken en werkwijzen) werken de professionals en de klanten?10. JaarplanningDe verbetercyclus in het kwaliteitssysteem draait doordat er periodiek evaluaties worden uitgevoerd. Alle periodieke acties op een rij en niets meer vergeten? Door de jaarplanning blijft de cirkel draaien.

15

2. Klantproces

2. KlantprocesHet uitvoeren van het methodische klantproces.

Zoals het in alle handleidingen staat beschreven:

1. Meten2. Plan opstellen3. Indiceren4. Plannen5. Personeelsmanagement6. Rapporteren, registreren en declareren7. Documentenbeheer

16

2. Output

Registraties en meldingenResultaten en risicosEvaluatiesImprovement ScanDirectiebeoordeling

5. Registraties en meldingenIncidenten, klachten, ideen ter verbetering of complimentjes kan je hier melden. Om risicos te beheersen en meldingen netjes en navolgbaar af te wikkelen, maar vooral ook om van te leren.6. Resultaten en risicosEven bewust stil staan bij de wet- en regelgeving en jouw organisatie op dit moment: Hoe hebben we alles geregeld en klopt dat nog met de stand van zaken in de wetgeving? Wat zijn de uitkomsten van onze zorg en diensten en kunnen we daarop bijsturen? Zie ook de module over de dashboards.

7. EvaluatiesBewust en nadrukkelijk stil staan bij het klantproces en het medewerkersproces. Langs een gestructureerd aantal themas. Wat valt ons dan op? Zie ook de module over audits en toetsingen.8. Improvement ScanEen volledig nieuwe methode van auditen: met informatie die rechtstreeks uit het klant- en medewerker proces komt. Gestructureerd geordend, leidt dit tot een valide score. Zie ook de module over audits en toetsingen.

9. (Directie)beoordelingOm tenslotte echt even stil te staan bij de uitkomsten van alles, een oordeel te vormen en verbetermaatregelen te nemen.Zodat de verbetercyclus blijft draaien. Zie ook de module over maatschappelijk resultaat verantwoorden.

17

Een kwaliteitssysteem geeft structuur, richting en duidelijkheid.Je kan prima een klantproces uitvoeren met de Qsuite zonder het onderdeel Kwaliteitssysteem. Het onderdeel Kwaliteitssysteem voegt wel waarde toe, omdat het je helpt om gestructureerd te blijven verbeteren.

Automatische herinneringen, gestructureerde evaluaties, beoordelen en verbeteren: zo blijft de verbetercyclus draaien.

Is het noodzakelijk een HKZ-, ISO-, of Prezo-keurmerk te behalen? Bijvoorbeeld omdat een financier of toezichthouder dat wenst? Dan heb je met deze module alles in huis om kwaliteit voor je te laten werken en ook nog eens aan alle normen te voldoen. We hebben alle kwaliteitsnormeringen in de zorg onderzocht en de verbanden gelegd.

18Kwaliteitssystemen

Als er al zoveel modellen zijn, waarom dan nog een Improvement Model erbij?

19Aanleiding

Het gaat niet om het keurmerk op zich. Het Improvement Model is een keurmerk, omdat het zo reproduceerbaar en toetsbaar is gemaakt. Het is onafhankelijk getoetst door de Raad voor Accreditatie en het kan onafhankelijk worden getoetst door Certificerende Instellingen.

Met het keurmerk (certificatieschema) is het gedachtegoed van het Improvement Model gevalideerd en heeft het de statuur die het verdient.

Maar het gaat om iets anders!

20Aanleiding

Het gaat om het denken van binnen naar buiten. Van de klant naar de organisatie.Van de klant naar de hle organisatie.Inclusief bedrijfsvoering.

Waar bestaande modellen denken vanuit systemen en processen en de klant daar onderdeel van is, neemt het Improvement Model consequent de Klant als vertrekpunt voor alles.De organisatie en de processen volgen.

En vervolgens meten we de uitkomsten van alle processen afgezet tegen de Klantvraag en de Maatschappelijke opdracht.

Dat is nodig omdat in de huidige tijd de andere modellen uitgeput raken en onvoldoende waarde toevoegen. Vandaag gecertificeerd, maar morgen een probleem met de Inspectie? Of de bedrijfsvoering? In de huidige tijd in de zorg is dat niet meer geloofwaardig.

21Filosofie

22Unieke elementen

De focus op de klant en de maatschappelijke meerwaardeDe volledige integratie met de bedrijfsvoeringEn de concrete verbeterscore maken het Improvement Model tot het enige volledige keurmerk dat een waarde geeft aan de uitkomsten van de zorg. De scores zijn altijd vergelijkbaar en reproduceerbaar.Het Improvement Model is daarmee een productcertificering (net als het CE keurmerk op tastbare producten).

23Unieke elementen

Natuurlijk heeft het Improvement Model ook de verbetercyclus in zich. Het gaat immers steeds om continu verbeteren.Maar daarnaast geeft het een concrete score op de uitkomsten van alle dossiers en processen in de organisatie.Daarmee maken we een grote move: Van: we hebben een verbetercyclus, dus dan zullen de uitkomsten van de zorg ook vast goed zijn En van: we hebben de verbetercyclus, maar onderdelen als bedrijfsvoering zijn hier niet inbegrepen

Naar: we meten de uitkomsten; we weten exact waar we op basis van uitkomsten kunnen verbeteren en de ver betercyclus helpt ons daarbij

Naar: met het Improvement Model hebben we alle onderdelen van de organisatie steeds vanuit het perspectief van de klant in beeld en weten we op alle onderdelen wat de stand van zaken is

24Samengevat

Even op een rijtje:Het Improvement Model is dusPrimair een verbetermodel en transitiemiddelMaar ook een geaccepteerd certificatieschema voor status, stevigheid en borgingProductcertificering; reproduceerbaarheid, vergelijkbaarheidBrancheoverstijgendFlexibel door verschillende lagen daardoor snel inspelen op ontwikkelingen en zo waardebehoudendObjectief en onafhankelijk initiatief vanuit het werkveldObjectieve en onafhankelijke geaccrediteerde toetsingOrganisatie zelf in de lead; talloze varianten mogelijk en zelf grip door self-assessmentCertificering en uitkomsten certificering transparant en navolgbaarKlantgestuurd en organisatie volgt i.p.v. organisatiegestuurdUitkomsten zichtbaar te maken voor alle stakeholders

25

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.