Improvement Academy | Hoe werkt de persoonlijke certificering?

of 17 /17
1 Handleiding Improvement Academy Hoe werkt de persoonlijke certificering?

Transcript of Improvement Academy | Hoe werkt de persoonlijke certificering?

1

HandleidingImprovement AcademyHoe werkt de persoonlijke certificering?

2

Inhoud1. Denkmodel

2. Toetsing en inrichting

3. Toetsing

4. Persoonlijke certificering

3

1.Een denkmodel

4

Het denkmodel

1. Het Improvement Model is het nieuwste kwaliteitsmodel voor de zorg- en welzijnssector;

2. In de kern is het een denkmodel van Novire;3. Het denkmodel helpt ‘180-graden-andersom’ te

denken en te werken:- Van organisatie-gestuurd naar klant-gestuurd;- Van aanbod naar vraag;- Van publiek naar privaat;- Van bureaucratisch naar ondernemend;- Van star naar flexibel en dynamisch.

4. Aanleiding: is het mogelijk om ‘andersom’ te denken en het in alle finesses, inclusief alle wet- en regelgeving, door te voeren? Om zó ruimte voor klant, medewerker en daarmee ook de organisatie te creëren?

5. Proces: er was een lang proces voor nodig om deze aannames en veronderstellingen te staven, te testen en in de praktijk te valideren.

6. Uitkomst: ja, het is mogelijk en ja, het levert prachtige resultaten op!

5

2.Toetsing en inrichting

6

Toetsing en inrichting

ToetsingFormele certificering van organisaties en professionals op basis van een norm (certificatieschema).Score en kleur wordt onafhankelijk vastgesteld door een gecertificeerde auditor.

InrichtingEerst moet je aan de normen gaan voldoen. De scores gaan over resultaten en uitkomsten. In de praktijk moeten de uitkomsten goed. Om daarbij te helpen, is er het inrichtingskader.

7

3.Toetsing (kan leiden tot certificering)

8

Toetsing: een toetsingskader

Het toetsingskader

Het blauwe boekje1. Bevat normen die beschrijven waaraan een

organisatie moet voldoen (normenschema);2. De normen zijn concreet gemaakt in een hele set

aan indicatoren (indicatorenset).3. Er is een certificatieschema, welke beschrijft hoe

een organisatie getoetst en gecertificeerd kan worden (certificatieschema).

De indeling van de normen en indicatoren isop basis van de 7 hoofdstukken:Klant – Missie – Product – Medewerker – Middelen – Financiën – Organisatie.

9

Toetsing: de schemabeheerder

De schemabeheerder

1. Dit blauwe boekje is ontwikkeld en wordt beheerd door stichting Beheer Improvement Model.

2. Deze stichting heeft van Novire het recht en de opdracht gekregen om het denkmodel Improvement Model te ontwikkelen en beheren als een sertificatieschema (toetsingsinstrument).

10

Toetsing: stichting BIM

De schemabeheerder

1. Stichting BIM vervult dus de rol als schemabeheerder.

2. Als schemabeheerder wordt het schema en de stichting getoetst door de Raad voor Accreditatie.

11

Toetsing: College van Deskundigen

1. Stichting BIM werkt samen met een College van Deskundigen.

2. Dit is een eis vanuit de norm van de Raad voor Accreditatie.

3. Maar eerst vooral heel waardevol!4. Brede kennis en expertise wordt

ingezet.

12

SchemabeheerderOntwikkelt, beheert en

onderhoudt het certificatieschema – Improvement Model

Certificerende instelling

Bijvoorbeeld een TUV, Kiwa

of Lloyds.Auditoren van

deze CI toetsen

organisaties. CI werkt

volgens het schema.

CI werkt alleen met

persoonlijk gecertificeerd

e auditoren die door BIM

gecertificeerd zijn.

Raad voor AccreditatieToetst de schemabeheerder (en accepteert deze),Toetst de certificerende instelling (en accrediteert deze).

ZorgorganisatieVoldoet aan de normen in

het schema, laat zich toetsen door een CI en

ontvangt certificaat

Toetsing: wie zijn er betrokken?

13

4.Persoonlijke certificering

14

Stichting BIMLeidt auditoren op

en toetst hen.Kent persoonlijke

certificeringen toe. Conform de eisen die onder controle van de RvA staan. Er is

geen andere schemabeheerder in de zorg die dat

doet. BIM zet hiervoor de Novire

Academy in.

Certificerende instellingZet alleen gecertificeerde auditoren in.

Persoonlijke certificering

15

1. Zo zijn er in deze structuur veel toepassingen mogelijk.

2. Het inrichtingskader kent namelijk veel toepassingen, concreet gemaakt in de Qsuite, als werkomgeving.

3. Dit wordt ondersteund met de leeromgeving (Qsuite).

4. Iedere toepassing heeft eigen opleiding en eigen persoonlijke certificatie.

5. Als certificeringen worden in het landelijke register van BIM opgenomen.

Verschillende toepassingen

16

17

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.