Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

6
1 nstructie Inrichting werkomgeving Hoe richt ik klassen in?

Transcript of Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

Page 1: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

1

InstructieInrichting werkomgeving Hoe richt ik klassen in?

Page 2: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

2

Inleiding1 Wat is de leeromgeving en wat is de werkomgeving?

De leeromgeving In de leeromgeving vind je de hele module.Hier begin je, vind je de inhoud, uitleg en opdrachten.

Met de werkomgeving heb je een compleet elektronisch dossier ter beschikking. Wat we leren, gaan we hier toepassen.

De werkomgeving

Page 3: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

3

Inleiding2 De werkomgeving moet kloppen met de leeromgeving

De werk- en de leeromgeving praten met elkaar.In de leeromgeving gaat het over ‘leren’, onderwijs, een onderwijsinstelling.In de werkomgeving gaat het over ‘werken’, in het werkveld, bij een zorg- of welzijnsorganisatie.

Docent =Student =Klas =Casus =

LeidinggevendeMedewerkerTeam | AfdelingKlant

Page 4: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

4

Inleiding3 Studenten, docenten en klassen indelen

1. Een student start met een opleiding.Een docent heeft meerdere studenten.

2. De studenten en de docent vormen samen een klas.

3. De docent is van iedere student de ‘leidinggevende’.

4. Studenten zijn de ‘medewerkers’.

5. De medewerkers zijn eerst verantwoordelijke van hun eigen casusklanten.

6. De leidinggevende bewaakt de resultaten van de klant en de medewerker.

7. De docent kent de punten toe aan de student.

8. De punten worden verwerkt in de persoonlijke certificering van de student.

Page 5: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

5

Inleiding4 Inrichting werkomgeving

1. Een docent start met een klas. Maak daarvoor een team / afdeling aan.

2. Maak de accounts van de studenten aan en meld deze medewerkers ‘in dienst’.

3. Zorg ook dat de docent ‘in dienst’ is.

4. Alle studenten uit de klas komen onder deze afdeling.

5. De leerresultaten en de punten die de docent toekent komen in het individuele dashboard van de student / medewerker terecht. De resultaten van de klas komen in het dashboard van de docent / leidinggevende.

6. Is de opleiding beëindigd, meld dan de studenten uit dienst en beëindig de accounts.

7. Leg de definitieve meting van de resultaten van de docent vast t.b.v. hercertificering van de docent.

8. Maak de docent leidinggevende van een nieuwe klas.

Page 6: Improvement Academy | Hoe richt ik klassen in?

6

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.