Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

4
1 Beoordelen eindopdrac ht Procedure Improvement Academy

Transcript of Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

Page 1: Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

1

Beoordelen eindopdracht

ProcedureImprovement Academy

Page 2: Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

2

De procedures van de Improvement AcademyDe Improvement Academy kent de volgende procedures:

1. Aanmelden studenten2. Inrichten werk- en leeromgeving3. Uitvoeren opleiding4. Afhandelen tickets servicedesk5. Monitoren voortgang opleiding studenten6. Maken eindopdracht7. Beoordelen eindopdracht8. Certificeren9. Evalueren opleiding

Page 3: Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

3

De procedure beschrijft de manier waarop de docent (docent of trainer) de eindopdracht beoordeelt en de manier waarop de punten worden verwerkt ten behoeve van de persoonlijke certificering.

1. De docent ontvangt in de werkomgeving het opdracht-gereed-bericht.

2. De docent bekijkt eerst in de leeromgeving de ingezonden reflectie om te zien hoe de student de opdracht zelf heeft ervaren.

3. Vervolgens neemt de docent de Beoordelingsrichtlijn.4. De docent gaat naar de werkomgeving van de

student door deze te openen onder ‘Mijn medewerkers’. Conform de BRL doorloopt de docent de opdrachten en kijkt na wat de student heeft gedaan.

5. Conform BRL kent de docent punten toe en noteert deze in het daarvoor bestemde formulier. Ook schrijft de docent een terugkoppeling aan de student.

6. De docent neemt het puntenformulier en de terugkoppeling op in het bericht en zendt deze door naar de volgende stap. Het bericht komt aan bij de servicedesk van Novire.

7. Novire verwerkt de punten ten behoeve van de persoonlijke certificering en zendt het bericht vervolgens door naar de student. De docent ontvangt een bericht dat de punten verwerkt zijn.

Page 4: Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

4

De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.