Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

of 4 /4
1 Beoordelen eindopdrac ht Procedure Improvement Academy

Embed Size (px)

Transcript of Improvement Academy | Procedure Beoordelen eindopdracht

  1. 1. 1 Beoordelen eindopdracht Procedure Improvement Academy
  2. 2. 2 De procedures van de Improvement Academy De Improvement Academy kent de volgende procedures: 1. Aanmelden studenten 2. Inrichten werk- en leeromgeving 3. Uitvoeren opleiding 4. Afhandelen tickets servicedesk 5. Monitoren voortgang opleiding studenten 6. Maken eindopdracht 7. Beoordelen eindopdracht 8. Certificeren 9. Evalueren opleiding
  3. 3. 3 De procedure beschrijft de manier waarop de docent (docent of trainer) de eindopdracht beoordeelt en de manier waarop de punten worden verwerkt ten behoeve van de persoonlijke certificering. 1. De docent ontvangt in de werkomgeving het opdracht-gereed-bericht. 2. De docent bekijkt eerst in de leeromgeving de ingezonden reflectie om te zien hoe de student de opdracht zelf heeft ervaren. 3. Vervolgens neemt de docent de Beoordelingsrichtlijn. 4. De docent gaat naar de werkomgeving van de student door deze te openen onder Mijn medewerkers. Conform de BRL doorloopt de docent de opdrachten en kijkt na wat de student heeft gedaan. 5. Conform BRL kent de docent punten toe en noteert deze in het daarvoor bestemde formulier. Ook schrijft de docent een terugkoppeling aan de student. 6. De docent neemt het puntenformulier en de terugkoppeling op in het bericht en zendt deze door naar de volgende stap. Het bericht komt aan bij de servicedesk van Novire. 7. Novire verwerkt de punten ten behoeve van de persoonlijke certificering en zendt het bericht vervolgens door naar de student. De docent ontvangt een bericht dat de punten verwerkt zijn.
  4. 4. 4 De Improvement Academy is een product van Novire, kenniscentrum en strategisch adviesbureau. De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.