Menu Home / Lerende Organisatie / Continous Improvement ... Improvement - Expertis... ·...

of 8 /8
Menu Home / Lerende Organisatie / Continous Improvement Continous Improvement ‘No one escapes continuous improvement’ - Jay Marino Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren. Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten, teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan (focus) en een continu lerende attitude hebben. In verbinding en samen met leerlingen, collega’s en omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan. Het gaat om continu doelgericht verbeteren van het onderwijs met bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleid en een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. De kernbegrippen: Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voor in de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. De kracht van de lerende organisatie, parallelle processen en eigenaarschap op alle niveaus, in verbinding (alignment) en vanuit een duidelijke focus werken. Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten, teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, weten waar ze voor staan (focus) en een continu lerende attitude hebben. In verbinding en samen met leerlingen, collega’s en omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan. Het gaat om continu doelgericht verbeteren van het onderwijs met bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleid en een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. De kernbegrippen: Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voor in de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. De kracht van de lerende organisatie, parallelle processen en

Embed Size (px)

Transcript of Menu Home / Lerende Organisatie / Continous Improvement ... Improvement - Expertis... ·...

 • Menu

  Home / Lerende Organisatie / Continous Improvement

  Continous Improvement

  No one escapes continuous improvement -Jay Marino

  Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelfduidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren enverantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent hetbeste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren enontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is hetvan het grootste belang dat iedereen blijft leren.

  Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten,teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, wetenwaar ze voor staan (focus) en een continu lerende attitudehebben. In verbinding en samen met leerlingen, collegasen omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan.Het gaat om continu doelgericht verbeteren van hetonderwijs met bijvoorbeeld professioneleleergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleiden een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. Dekernbegrippen: Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voorin de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. De kracht vande lerende organisatie, parallelle processen eneigenaarschap op alle niveaus, in verbinding (alignment) envanuit een duidelijke focus werken.

  Eigenaarschap bij leerlingen veronderstelt dat leerkrachten,teams en directeuren eigenaar zijn van hun werk, wetenwaar ze voor staan (focus) en een continu lerende attitudehebben. In verbinding en samen met leerlingen, collegasen omgeving zoeken ze naar wat werkt en wat beter kan.Het gaat om continu doelgericht verbeteren van hetonderwijs met bijvoorbeeld professioneleleergemeenschappen, verbeterteams, gericht HRM-beleiden een sterke focus in de organisatie: hier staan wij voor. Dekernbegrippen: Wat je wilt dat kinderen leren, leef je voorin de eigen onderwijspraktijk op alle niveaus. De kracht vande lerende organisatie, parallelle processen en

  http://www.expertis.nl/onze-diensten/vve/opbrengstgericht-werken-in-het-vve-http://www.expertis.nl/leerkrachtiberhttp://www.expertis.nl/kindvolgsysteemhttp://www.expertis.nl/bestuurleidinghttp://www.expertis.nl/schoolontwikkelinghttp://www.expertis.nl/doorgaande-lijnhttp://www.expertis.nl/continous-improvementhttp://www.expertis.nl/basisonderwijshttp://www.expertis.nl/doe-de-scanhttp://www.expertis.nl/lerende-organisatiehttp://www.expertis.nl/schoolplan-20152019https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.expertis.nl%2Fcontinous-improvement&region=follow_link&screen_name=Expertisadvies&source=followbutton&variant=2.0http://www.expertis.nl/jonge-kind/gemeentelijke-coordinatiehttp://www.expertis.nl/programmas-en-certificeringhttp://www.expertis.nl/dienstverlening-voor-academieshttp://www.expertis.nl/vvecoachhttp://www.expertis.nl/verhalenhttp://www.expertis.nl/competentieontwikkeling-pohttp://www.expertis.nl/onze-diensten/vve/beleid/ouderbetrokkenheidhttp://www.expertis.nl/onderzoek-de-lerende-organisatiehttp://www.expertis.nl/http://www.expertis.nl/leiderschap-pohttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/schoolontwikkelingenbeleidhttp://www.expertis.nl/ontwikkeling-vanuit-drijfverenhttp://www.expertis.nl/jonge-kindhttp://www.expertis.nl/modellen-de-lerende-organisatiehttp://www.expertis.nl/http://www.expertis.nl/lerende-organisatiehttp://www.expertis.nl/paperhttp://www.expertis.nl/instrumentarium-de-lerende-organisatie

 • eigenaarschap op alle niveaus, in verbinding (alignment) envanuit een duidelijke focus werken.

  De benadering van continuous improvement sluit aan bij detheorie over succesvol veranderen van Kotter, die wijst ophet belang van de volgende kritische succesfactoren:

  Ontwikkel gevoel van urgentieCreer een leidende coalitieOntwikkel een heldere visieDeel de visie, communiceer.Geef de mogelijkheid om obstakels weg te ruimenVeranker de veranderingConsolideer en blijf in bewegingBorg successen

  Wie is Jay Marino?

  Jay Marino richt zich als eindverantwoordelijk schoolleiderin primair en voortgezet onderwijs in verschillendedistricten Amerika op het proces van continu verbeteren, delerende organisatie en het leren in de 21e eeuw. Hij is gepromoveerd op dit onderwerp en heeft over ditonderwerp verschillende boeken en publicatiesgeschreven. In Nederland is hij een veel gevraagd eninspirerend keynotespeaker bij landelijke conferenties,besturen en op scholen. Zijn good practice spreekt eenbreed publiek aan, omdat hij vanuit verbinding eneigenaarschap op alle niveaus een eigentijds antwoordbiedt op passend onderwijs in een eigentijdseleeromgeving, passend bij de competenties van de 21eeeuw.

  http://www.expertis.nl/passend-onderwijs-2http://www.expertis.nl/gemeentehttp://www.expertis.nl/gedraghttp://www.expertis.nl/page1431756http://www.expertis.nl/schoolontwikkeling-en-beleidhttp://www.expertis.nl/docentcompetentieshttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/rekenenhttp://www.expertis.nl/risicoscholen-en-zeer-zwakke-scholenhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/beleids-en-visieontwikkelinghttp://www.expertis.nl/rekenenwiskunde-vohttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/leerlingenzorghttp://www.expertis.nl/passend-onderwijs-3http://www.expertis.nl/bestuurleiding-vohttp://www.expertis.nl/ouderbetrokkenheidhttp://www.expertis.nl/docenthttp://www.expertis.nl/schoolontwikkeling-vohttp://www.expertis.nl/onze-diensten/competentieontwikkelinghttp://www.expertis.nl/zorgbeleid-vohttp://www.expertis.nl/vaardighedenhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/professionaliseringhttp://www.expertis.nl/particulieren-en-individuele-studentenhttp://www.expertis.nl/taallezen-vohttp://www.expertis.nl/over-expertis/privacybeleidhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/taalhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/oudershttp://www.expertis.nl/onze-diensten/duurzame-onderwijsontwikkelinghttp://www.expertis.nl/dienstverlening-voor-academies-2http://www.expertis.nl/opbrengstgericht-werken-vohttp://www.expertis.nl/voortgezet-onderwijs

 • Bezoek Jay Marino in maart 2015 enseptember 2015

  Jay Marino was in de week en van 23-29 maart voor de 14ekeer in Nederland. Inmiddels werken zon 100 scholen methet gedachtegoed van continuous improvement. Hij geeftpresentaties voor besturen en scholen, maar ookmasterclasses en train-de-traineropleidingen voordirecteuren, teams en leerkrachten/ docenten. Bij Schoolaan Zet is hij een graag gezien gast. Programma in september:

  Presentaties bij besturen voor alle medewerkersSchool aan ZetMasterclass voor bestuurders / directiesTrain-de-traineropleidingen (te Amersfoort)

  Hoe ziet Continuous Improvement erconcreet uit in de school en de klas?

  Inmiddels zijn er verschillende good practices in Nederland.Mocht u een school willen bezoeken of een bestuurderwillen spreken dan kunnen wij u in contact brengen. Mail of bel hiervoor naar:Dea Knol, E: [email protected],M: 06-166 14 283.

  Ook aan de slag met uw school?

  Volg een Masterclass of Train de trainer!

  Masterclass: In een dagdeel vertelt Jay Marino hoe het luktom de onderwijsresultaten duurzaam te verbeteren. Hij

  http://www.expertis.nl/lokaal-educatieve-agendahttp://www.expertis.nl/teamshttp://www.expertis.nl/over-expertis/partnershttp://www.expertis.nl/klanten-aan-het-woordhttp://www.expertis.nl/over-expertis/agendahttp://www.expertis.nl/inspirende-sprekershttp://www.expertis.nl/aanmeldsethttp://www.expertis.nl/onze-experts/associeshttp://www.expertis.nl/webshophttp://www.expertis.nl/onze-experts/alle-adviseurshttp://www.expertis.nl/over-expertis/kwaliteithttp://www.expertis.nl/onderzoek/kenniskringenhttp://www.expertis.nl/onderzoekhttp://www.expertis.nl/zorg-in-en-om-de-schoolhttp://www.expertis.nl/centrum-voor-leiderschaphttp://www.expertis.nl/onze-expertshttp://www.expertis.nl/integraal-kindcentrumhttp://www.expertis.nl/over-expertis/werkwijzehttp://www.expertis.nl/taal-en-rekenenhttp://www.expertis.nl/nieuwshttp://www.expertis.nl/centrum-voor-onderwijskwaliteit-http://www.expertis.nl/centrum-voor-de-leerlinghttp://www.expertis.nl/doorlopende-leerlijnenhttp://www.expertis.nl/over-expertishttp://www.expertis.nl/ondersteuning-vvehttp://www.expertis.nl/over-expertis/werken-bij-expertishttp://www.expertis.nl/contacthttp://www.expertis.nl/onderzoek/lectoratenhttp://www.expertis.nl/kenniscentrum

 • vertelt op inspirerende wijze hoe hij iedereen in de schoolweet te betrekken, de verbinding legt tussen alle niveausen hoe hij gedeeld eigenaarschap en focus creert. Hij linktde theorie heel herkenbaar aan de praktijk van alle dagdoor concrete voorbeelden, fotos en videos. Jay Marino isiemand van de kleine stappen in een continu proces, endaar zit ook de aansluiting op het ontwikkelproces van uwschool.

  Train de trainer:Vanaf oktober 2015 starten we met de train detrainersopleiding Continuous Improvement. Directeuren enintern begeleiders worden voorbereid om leiding enuitvoering te geven aan duurzame schoolontwikkeling ophet niveau van de school, het team, de klas en de leerling.De opleiding start met een inspirerende startbijeenkomstvan Jay Marino waarin hij de principes van ContinuousImprovement toelicht aan de hand van voorbeelden uit depraktijk. In de volgende bijeenkomsten werken we hetconcept van duurzame schoolontwikkeling voor uw schooluit waarbij expliciet aandacht is voor de verbinding tussenbestuur, school, klas en leerling.

  Themas die aan de orde komen:ID: identiteit op alle niveaus: waar sta je voor, wat zijn jedrijfveren (van individu, klas, team) en wat betekent datvoor je school, het team, de klas de leerling en je eigenleren?Gedrag en cultuur: wat vraagt deze werkwijze aangedrag van alle betrokkenen in de organisatie en watbetekent dat voor de schoolcultuur?Doelen en resultaten: hoe stel je doelen vanuit

  http://www.expertis.nl/contact/nieuwsbriefhttp://www.expertis.nl/contact/route--locaties

 • eigenaarschap, hoe maak je anderen eigenaar van hundoelen en hoe evalueer je de doelen?Werken met de PDSA-cyclus met het accent op hetanalyseren en gebruiken van data.Ontwikkel- en verbeterstructuur. Welkeorganisatievormen helpen mee om deze werkwijzevorm te geven? Denk bijvoorbeeld het werken inprofessionele leergemeenschappen.

  In de opleiding draait het steeds weer om de vraag: hoezorg je op alle lagen voor continu verbeteren, vooreigenaarschap en voor leren bij iedere leerling? Wat vraagtdit van het gedrag van leerkrachten en van uwleiderschapsstijl? Theorie en ervaring vanuit deveranderkunde zijn de basis voor onze manier van werken.

  De opleiding bestaat uit 14 dagdelen. De dagdelen bestaanuit theorie, afgewisseld met opdrachten en voorbeelden.We brengen een bezoek aan scholen die met succesContinuous Improvement hebben doorgevoerd in hun helemanier van werken.

  De opleiding vindt plaats bij Expertis in Amersfoort, en isbestemd voor directeuren en intern begeleiders (minimaal2 mensen per school) Bij voldoende deelnemers is het ookmogelijk de opleiding op uw locatie uit te voeren.

  Wilt u meer informatie over de masterclass of de train detrainer? Neem hiervoor contact op met:Gerreke Gierveld, E: [email protected], M: 06-4618 98 90Marieke van Logchem, E: [email protected],M: 06-433 51 318Dea Knol, E: [email protected], M: 06-166 14 283

 • Nieuw boek: 'Regie over eigen leren'

  Binnenkort komt er in de serie van PicaBasisschoolmanagement in de praktijk een nieuwe boekuit: 'Regie over eigen leren'. Dit boek is geschreven door adviseurs van ExpertisOnderwijsadviseurs. Om succesvol te kunnen werken metonze leerlingen aan de 21e eeuwse vaardigheden is hetvoorwaardelijk dat zij zich eigenaar voelen van het eigenleerproces, daarvoor verantwoordelijkheid nemen en er zelfsturing aan geven. Welke concrete stappen kan deschoolorganisatie zetten om leerlingen duurzaamverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces? Hoekomen scholen in deze van A naar B? En hoe houden wedaarbij de onderwijsresultaten op peil?In deze publicatie bieden we u een kort theoretischfundament, meerdere handvatten en veelpraktijkvoorbeelden, waarbij leerlingen de regie nemen.Binnenkort te bestellen. Houd hiervoor onze website in degaten.

 • Over Expertis

  Alle adviseurs

  Nieuwsbrief

  Werkwijze

  Werken bij Expertis

  Contact

  Basisonderwijs

  Bestuurder/Leidinggevende

  Leerkracht/ib'er

  Ouders

  Voortgezet onderwijs

  Bestuurder/Leidinggevende

  Taal/lezen

  Rekenen/wiskunde

  Doorgaande lijnen po-vo

  Gemeenten

  Lokaal educatieve agenda

  Integraal kindcentrum

  Ondersteuning VVE

  Zorg in en om de school

  Taal en rekenen

  2012 Expertis T. 074-8 516 516Sitemap

  http://www.expertis.nl/onze-experts/alle-adviseurshttp://www.expertis.nl/zorg-in-en-om-de-schoolhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/taalhttp://www.expertis.nl/integraal-kindcentrumhttp://www.expertis.nl/over-expertis/werken-bij-expertishttp://www.expertis.nl/sitemaphttp://www.expertis.nl/page17984634http://www.expertis.nl/lokaal-educatieve-agendahttp://www.expertis.nl/taal-en-rekenenhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/oudershttp://www.expertis.nl/contact/nieuwsbriefhttp://www.expertis.nl/onze-diensten/po/rekenenhttp://www.expertis.nl/leerkrachtiberhttp://www.expertis.nl/bestuurleidinghttp://www.expertis.nl/contacthttp://www.expertis.nl/ondersteuning-vvehttp://www.expertis.nl/bestuurleiding-vohttp://www.expertis.nl/over-expertis/werkwijze

 • http://www.linkedin.com/company/1913048?trk=tyahhttps://www.facebook.com/Expertisadvieshttps://twitter.com/Expertisadvies