GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze...

of 16 /16
22 juni 2022 GfK Supermarktkengetallen 2008 GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze...

Page 1: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

2

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Groei totaalomzet

Groei aantal kassabonnen/

bezoeken

Groei waarde kassabon

% % %Januari 2008 7.6 3.0 4.5Februari 2008 7.9 1.5 6.3Maart 2008 12.6 1.9 10.5April 2008 2.1 0.1 2.0Mei 2008 8.2 1.1 7.0Juni 2008 8.0 4.5 3.3Juli 2008 6.8 1.8 4.9Augustus 2008 4.0 0.3 3.6September 2008 4.6 0.6 3.9

In de maand september (weken 36-39) is de totale supermarktomzet met 4.6% gestegen van € 2,18 miljard (september 2007) naar € 2,28 miljard (september 2008).

De groei in omzet zwakt daarmee iets af ten opzichte van de maanden januari t/m juli.

Omzetgroei in het 3e kwartaal 2008 lag met 5% ook lager dan in q1 2008 (+9.3%) en q2 2008 (+6.3%)

*7.3 *0.9 * Verschoven Pasen*6.3

Omzetgroei in september zwakt iets af. Wekelijks bijna 1,3 miljoen bezoekers voor de websites van de supermarkten. Vooral aanbiedingen en recepten worden steeds populairder. Website van Albert Heijn het best beoordeeld.

Page 3: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

3

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Website van supermarkten steeds vaker bezocht.

Bijna 3 miljoen Nederlandse huishoudens bezoeken wel eens een website van een supermarkt. Bijna 1,3 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt. Ten opzichte van 2002 zijn dit forse stijgingen. Toen waren er zo’n 878.000 huishoudens die wel eens een website van een supermarkt bezochten; 222.900 deden dat toen wekelijks.

Vooral jonge alleenstaanden, tweeverdieners en huishoudens met kinderen zijn bezoekers van de websites van supermarkten.

Met name huishoudens met kinderen en tweeverdieners zijn frequent op de website van een supermarkt te vinden. 1 op de 4 huishoudens met kinderen met een beperkt inkomen bezoekt wekelijks de website van een supermarkt.

Page 4: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

4

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Website van Albert Heijn wordt het beste beoordeeld.

Ruim 1 op de 4 Nederlandse huishoudens (26.7%) is bezoeker van de website van Albert Heijn. Ze beoordelen de site met het rapportcijfer 7.34. Van de vaste Albert Heijn klanten bezoekt 44.3% de website met een beoordeling van 7.45. Dit is het hoogste rapportcijfer dat door de vaste klanten voor hun “eigen” supermarkt website wordt gegeven.

De aanbiedingen van de supermarkt zijn nu de belangrijkste reden om de website van de supermarkt te bezoeken (in 77,5% van de bezoeken). Ook voor extra informatie en recepten wordt de website vaak geraadpleegd. In 2002 was de extra informatie een belangrijkere reden dan de aanbiedingen van de supermarkt.

De vaste klanten van C1000 bezoeken relatief vaak een website voor de aanbiedingen en voor de fun. De vaste AH klanten zoeken met name extra informatie en recepten. De vaste Plus klanten zoeken extra informatie en services en kopen producten via de websites. De vaste Jumbo klanten zijn met name geïnteresseerd in recepten en extra services.

Page 5: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

5

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Bezoek van supermarkt websites

40.4% (=2.936.700 huishoudens) van alle Nederlandse huishoudens bezoekt in 2008 wel eens een website van een supermarkt (in 2002: 12.6%).

Van deze huishoudens bezoekt:

43.1% wekelijks een supermarktsite (in 2002: 25.2%)

21.2% maandelijks een supermarktsite (in 2002: 19.8%)

35.7% minder vaak een supermarktsite (in 2002: 55.1%)

Oftewel:

2002: wekelijks bezoek supermarktsite: 3.2% (= 222.900 hh)

2008: wekelijks bezoek supermarktsite: 17.4% (=1.264.800 hh)

Page 6: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

6

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

17.4

2.5

8.6

6.9

14.4

3.2

2002 2008

Minder vaak

Elke maand

Elke week

Bijna 1,3 miljoen huishoudens bezoeken wekelijks de website van een supermarkt

40.4

12.6

(=222.900 hh)

(=1.264.800 hh)

% huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt + de frequentie

Page 7: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

7

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

40.4

55.7

48.4 48.4 47.3

39.4 38.0

21.0

25.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T otaal Neder land J onge al leenstaande T weever diener s HH met kinder en

beper kt inkomen

Welgestelde HH met

kinder en

Kostwinner (2p) Al leenstaande Gepensioneer den

met bep. ink.

Welgestelde

gepensioneer den

Vooral jongeren en huishoudens met kinderen zijn bezoekers van de websites van supermarkten. Vooral huishoudens met kinderen en tweeverdieners zijn frequent op de website van een supermarkt. 1 op de 4 hh met kinderen met beperkt inkomen bezoekt wekelijks de website van een supermarkt.

7.11 7.09 7.40 7.16 7.07 7.06 7.19 7.04 6.83

Schoolcijfer voor supermarkt websites door bezoekers supermarkt websites:

% huishoudens dat wel eens een website van een supermarkt bezoekt per gezinsfase (2008)

Wekelijks op de website: 17.4 15.5 21.4 24.7 19.9 16.3 13.1 9.7 12.0

Page 8: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

8

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Ruim 1 op de 4 Nederlandse huishoudens (26.7%) is bezoeker van de website van Albert Heijn. Ze beoordelen de site met het rapportcijfer 7.34. Van de vaste Albert Heijn klanten bezoekt 44.3% de website met een beoordeling van 7.45.

7.34

7.00

7.14

7.09

7.29

7.45

7.16

7.32

7.38

7.35

AH

SdB

Pl

Ju

Door de website bezoekers binnen de vaste klantenkring van de formule

Door de website bezoekers totaal

% bezoekers + schoolcijfers voor supermarkt websites (2008)

33.9%6.6%

31.8%7.0%

29.5%14.1%

33.2%8.7%

44.3%26.7%

Page 9: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

9

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

De aanbiedingen zijn nu de belangrijkste reden om de website van de supermarkt te bezoeken. Ook voor extra informatie en recepten wordt de website vaak geraadpleegd.

62.4

68.2

37.6

36.0

24.0

12.0

77.5

71.6

43.1

33.1

24.9

11.0

Aanbiedingen

Extra info

Recepten

Extra services

Kopen vanproducten

Fun 2008

2002

77.5% van de huishoudens die wel eens een supermarkt website bezoekt, bezoekt de site vanwege de supermarktaanbiedingen (in 2002: 62.4%).

Redenen om de supermarktwebsite te bezoeken, binnen hh die een supermarkt website bezoeken

Page 10: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

10

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

De vaste klanten van C1000 bezoeken relatief vaak een website voor de aanbiedingen en voor de fun. De vaste AH klanten zoeken met name extra informatie en recepten. De vaste Plus klanten zoeken extra informatie en services en kopen producten via de websites. De vaste Jumbo klanten zijn met name geïnteresseerd in recepten en extra services.

77.5

71.6

43.1

33.1

24.9

11.0

72.1

75.5

53.8

35.0

22.5

9.4

73.1

70.5

38.5

35.9

17.9

10.3

81.3

70.5

38.1

25.6

21.6

13.6

77.5

76.1

43.7

39.4

32.4

9.9

64.7

71.6

50.0

42.2

17.6

10.8

Aanbiedingen

Extra info

Recepten

Extra services

Kopen van producten

Fun Vaste klanten van Jumbo

Vaste klanten van Plus

Vaste klanten van C1000

Vaste klanten van Super de Boer

Vaste klanten van Albert Heijn

Totaal Nederland

Redenen om de website te bezoeken binnen hh die een supermarktwebsite bezoeken (2008)

Page 11: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

11

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen.

Week Week Week Week Week 35 36 37 38 39

Omzet (x 1.000)

2007 €545,850 €545,034 €532,985 €547,689 €551,100

2008 €566,046 €563,910 €555,949 €569,455 €587,318

% Groei t.o.v. 2007 3.7 3.5 4.3 4.0 6.6

Kassabonnen (x 1.000)

2007 26,788 26,895 26,743 26,505 26,699

2008 26,707 26,730 26,731 26,972 27,132

% Groei t.o.v. 2007 -0.3 -0.6 0.0 1.8 1.6

Omzet per kassabon

2007 €20.38 €20.27 €19.93 €20.66 €20.64

2008 €21.19 €21.10 €20.80 €21.11 €21.65

% Groei t.o.v. 2007 4.0 4.1 4.4 2.2 4.9

Cumulatief (t/ m week 39 2008) 2007 2008 2007 2008

€20,887,643 €22,312,940 6.8 €20.61 €21.66 5.1

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 12: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

€19.96

€19.47

€19.52

€20.36

€20.92

2003

2004

2005

2006

€26.098

€26.118

€26.164

€27.188

€28.270

bedragen x 1.000.000

2003

2004

2005

2006

- 2.4%

+ 0.2%

+ 4.3%

+ 0.1%

+ 0.2%

+ 3.9%

Historie supermarktomzetten (€)

Historie bedrag per kassabon (€)

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

2007+ 4.0%

2007+ 2.7%

Page 13: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

13

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

Totale omzet (x 1.000)

2007

Totale omzet (x 1.000)

2008

Groei tov 2007

Omzet per kassabon

2007

Omzet per kassabon

2008

Groei tov 2007

Januari (week 1 t/ m 4) € 2,006,919 € 2,159,729 7.6 € 20.22 € 21.14 4.5

Februari (week 5 t/ m 9) € 2,590,203 € 2,794,146 7.9 € 20.25 € 21.53 6.3

Maart (week 10 t/ m 13) € 2,126,860 € 2,395,857 12.6 € 20.50 € 22.65 10.5

Q1 (week 1 t/ m 13) € 6,723,983 € 7,349,732 9.3 € 20.33 € 21.75 7.0

April (week 14 t/ m 17) € 2,224,604 € 2,271,160 2.1 € 21.11 € 21.54 2.0

Mei (week 18 t/ m 22) € 2,722,168 € 2,947,394 8.3 € 20.91 € 22.36 6.9

Juni (week 23 t/ m 26) € 2,196,947 € 2,371,677 8.0 € 21.04 € 21.74 3.3

Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,143,719 € 7,590,231 6.3 € 21.02 € 21.92 4.3

Juli (week 27 t/ m 30) € 2,122,381 € 2,266,967 6.8 € 20.47 € 21.45 4.7

Augustus (week 31 t/ m 35) € 2,720,754 € 2,829,378 4.0 € 20.58 € 21.32 3.6

September (week 36 t/ m 39) € 2,176,807 € 2,276,632 4.6 € 20.37 € 21.16 3.9

Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,019,942 € 7,372,977 5.0 € 20.48 € 21.31 4.1

Oktober (week 40 t/ m 43) € 2,192,696 € 20.95

November (week 44 t/ m 48) € 2,829,628 € 21.30

December (week 49 t/ m 52) € 2,365,061 € 23.37

Q4 (week 40 t/ m 52) € 7,387,385 € 21.87

Page 14: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

14

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Weken in het jaar

Best

edin

gen in e

uro

's (

x 1

.000)

2006 2007 2008

GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 14.7 3.8 8.4 4.5 8.2 8.4 5.2 10.3 7.3 13.1 12.3 29.8 -4.5 -9.3 16.3 7.0 -1.5 10.4 15.6 7.4 -4.2 13.8 8.4 7.2 8.9 7.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 527.7 7.9 5.5 6.2 6.8 1.2 5.6 2.8 3.7 3.5 4.3 4.0 6.6

Page 15: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

15

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

Aanta

l kass

abonnen (

x 1

.000)

2006 2007 2008

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 6.7 1.3 3.0 1.5 1.1 0.9 3.8 1.7 1.4 4.7 2.2 8.4 -8.8 -6.1 10.3 0.8 -2.3 -2.0 5.1 -1.8 -3.0 9.0 4.1 4.7 4.7 4.5

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 524.1 3.8 2.7 -2.6 0.4 1.9 2.9 -3.0 -0.3 -0.6 0.0 1.8 1.6

Page 16: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20084 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

16

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

bedra

g p

er

kass

abon

2006 2007 2008

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 7.5 2.5 5.3 2.9 7.1 7.4 1.3 8.4 5.9 8.0 10.0 19.8 4.6 -3.4 5.4 6.1 0.8 12.7 10.1 9.4 -1.2 4.4 4.1 2.5 4.0 2.7

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 523.5 4.0 2.7 9.0 6.4 -0.7 2.6 6.0 4.0 4.1 4.4 2.2 4.9