GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

15
13 juni 2022 GfK Supermarktkengetallen 2008 GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

Page 1: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

2

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Supermarktomzet stijgt onverminderd door. Traditionele foodspeciaalzaak staat onder druk door vergrijzend klantenprofiel

In de eerste maand van 2008 (week 1 t/m 4) is de supermarktomzet met 7.6% gestegen van €2.01 miljard (januari 2007) naar €2.16 miljard (januari 2008). Deze stijging wordt deels verklaard door de verschoven oud/nieuw verkopen. In 2007 startte week 1 op maandag 1 januari 2007, terwijl week 1 dit jaar begon op maandag 31 december 2007. Gecorrigeerd voor dit effect is de omzetgroei in januari 2008 5.5% (basis week 2 t/m 4). Door de gestegen prijzen neemt de waarde van de gemiddelde kassabon nog steeds toe. De gecorrigeerde omzetstijging van 5.5% wordt voor 2/3 (3.6%) gerealiseerd door de toegenomen waarde van de kassabon en door 1/3 (1.8%) door het toegenomen aantal kassabonnen.

Gemiddeld aantal kassabonnen per week (x miljoen)

Gemiddelde waarde kassabon

2007 (week 2 t/m 4) 25.49 €20.29

2008 (week 2 t/m 4) 25.94 €21.03

% groei + 1.8% + 3.6%

Page 3: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

3

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

• De klantenkring van de traditionele foodspeciaalzaken zoals bakker,

slager, groentewinkel staat ook in het jaar 2007 onder druk. Daarnaast is

de omzet sterk afhankelijk van de ouderen en behalen ze relatief weinig

omzet bij jongeren en gezinnen.

• De drogisten en warenhuizen (voor het 2e jaar op rij) zien de

klantenkring wel toenemen. Beiden zijn vooral sterk

vertegenwoordigd onder de (jonge) alleenstaanden.

• Hoewel de klantenkring van de reformzaken in 2007 is gedaald is dit

ruimschoots gecompenseerd door een forste stijging van het aantal

bezoeken aan de reformzaak.

Supermarktomzet stijgt onverminderd door. Traditionele foodspeciaalzaak staat onder druk door vergrijzend klantenprofiel

Page 4: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

4

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

• De groothandel en tuincentra ontwikkelen zich positief. De klantenkring van de groothandel blijft stabiel, echter de bezoekfrequentie stijgt in 2007. De

tuincentra zien zowel de klantenkring als de bezoekfrequentie in 2007 stijgen.• Steeds minder huishoudens kopen rechtstreeks bij boer/kweker/teler. In 2007 heeft 1 op 6 huishoudens daar gekocht (2003; 1 op de 5).

• De supermarkten behalen veel omzet bij de gezinnen (45.2%) en de jongeren (14.2%) terwijl het omzetaandeel bij de ouderen, door de keuze van de speciaalzaak, achterblijft (40.6%).

Supermarktomzet stijgt onverminderd door. Traditionele foodspeciaalzaak staat onder druk door vergrijzend klantenprofiel

Klantenkring boer/kweker/tele

r

%

2003 19.5

2004 19.2

2005 18.1

2006 17.3

2007 16.5

Page 5: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

5

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008

Opmerking: de schuingedrukte blauwe getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen.

Week Week Week Week Week 52 1 2 3 4

Omzet (x 1.000)

2006 €482,302 2007 €454,743 €514,856 €511,349 €525,971

2007 €522,913 2008 €521,507 €534,292 €554,518 €548,275

% Groei t.o.v. 2006 8.4 % Groei t.o.v. 2007 14.7 3.8 8.4 4.2

Kassabonnen (x 1.000)

2006 21,130 2007 22,746 25,896 25,172 25,416

2007 22,364 2008 24,265 26,227 25,922 25,682

% Groei t.o.v. 2006 5.8 % Groei t.o.v. 2007 6.7 1.3 3.0 1.0

Omzet per kassabon

2006 €22.83 2007 €19.99 €19.88 €20.31 €20.69

2007 €23.38 2008 €21.49 €20.37 €21.39 €21.35

% Groei t.o.v. 2006 2.4 % Groei t.o.v. 2007 7.5 2.5 5.3 3.2

Cumulatief (t/ m week 4 2008) 2007 2008 2007 2008

€2,006,919 €2,158,592 7.6 €20.22 €21.15 4.6

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

+ 5.5%

+ 1.8%

+ 3.6%

Page 6: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

6

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

€19.96

€19.47

€19.52

€20.36

€20.92

2003

2004

2005

2006

€26.098

€26.118

€26.164

€27.188

€28.270

bedragen x 1.000.000

2003

2004

2005

2006

- 2.4%

+ 0.2%

+ 4.3%

+ 0.1%

+ 0.2%

+ 3.9%

Historie supermarktomzetten (€)

Historie bedrag per kassabon (€)

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

2007+ 4.0%

2007+ 2.7%

Page 7: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

7

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

Totale omzet (x 1.000)

2007

Totale omzet (x 1.000)

2008

Groei tov 2007

Omzet per kassabon

2007

Omzet per kassabon

2008

Groei tov 2007

Januari (week 1 t/ m 4) € 2,006,919 € 2,158,592 7.6 € 20.22 € 21.15 4.6

Februari (week 5 t/ m 8) € 2,054,822 € 20.25

Maart (week 9 t/ m 13) € 2,662,241 € 20.50

Q1 (week 1 t/ m 13) € 6,723,983 € 20.33

April (week 14 t/ m 17) € 2,224,604 € 21.11

Mei (week 18 t/ m 22) € 2,722,168 € 20.91

Juni (week 23 t/ m 26) € 2,196,947 € 21.04

Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,143,719 € 21.02

Juli (week 27 t/ m 30) € 2,122,381 € 20.47

Augustus (week 31 t/ m 35) € 2,720,754 € 20.58

September (week 36 t/ m 39) € 2,176,807 € 20.37

Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,019,942 € 20.48

Oktober (week 40 t/ m 43) € 2,192,696 € 20.95

November (week 44 t/ m 48) € 2,829,628 € 21.30

December (week 49 t/ m 52) € 2,365,061 € 23.37

Q4 (week 40 t/ m 52) € 7,387,385 € 21.87

Page 8: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

8

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Weken in het jaar

Best

edin

gen in e

uro

's (

x 1

.000)

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 14.7 3.8 8.4 4.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 9: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

9

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

Aanta

l kass

abonnen (

x 1

.000)

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.3 1.9 3.6 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 10: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

10

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

bedra

g p

er

kass

abon

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.5 2.5 5.3 3.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 11: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Food klantenkringenspeciaalzaken2003 t/m 2007

Page 12: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Klantenkringen speciaalzaken Food(2003 - 2004 -2005 – 2006 - 2007)

%kopende

huis-houdens

absoluut aantal

kopende huishoudens (x miljoen)

%kopende

huis-houdens

absoluut aantal

kopende huishoudens (x miljoen)

%kopende

huis-houdens

absoluut aantal

kopende huishoudens (x miljoen)

%kopende

huis-houdens

absoluut aantal

kopende huishoudens (x miljoen)

%kopende

huis-houdens

absoluut aantal

kopende huishoudens (x miljoen)

Drogisterijen 81.9 5.75 80.8 5.72 81.6 5.82 80.7 5.78 81.9 5.92

Bakker 53.5 3.76 52.2 3.70 51.4 3.67 50.9 3.65 49.9 3.61

Op de markt 52.6 3.69 51.5 3.65 50.6 3.61 50.0 3.59 48.8 3.53

Warenhuizen 47.5 3.34 45.7 3.24 43.4 3.10 44.0 3.15 45.3 3.27

Slager 48.2 3.39 45.3 3.21 44.1 3.15 40.8 2.93 40.0 2.89

Groentewinkel 39.8 2.80 36.3 2.57 35.9 2.56 35.7 2.56 33.6 2.43

Slijterijen 34.8 2.44 33.5 2.37 33.9 2.42 32.6 2.34 33.0 2.38

Bloemist 36.0 2.53 33.7 2.39 33.5 2.39 34.2 2.45 31.9 2.30

Tuincentra 28.9 2.03 27.7 1.96 27.9 1.99 27.9 2.00 28.7 2.07

Viswinkel 18.5 1.30 17.9 1.27 18.6 1.33 20.2 1.45 18.5 1.34

Boer/kweker/teler 19.5 1.37 19.2 1.36 18.1 1.29 17.3 1.24 16.5 1.19

Groothandel 15.6 1.10 15.1 1.07 14.0 1.00 15.5 1.11 15.2 1.10

Kaasspeciaalzaak 16.2 1.14 14.9 1.05 15.8 1.13 16.2 1.16 14.9 1.08

Reformzaken 10.5 0.74 10.9 0.77 11.5 0.82 13.4 0.96 11.6 0.84

2007

Klantenkringen speciaalzaken Food

20062003 2004 2005

Page 13: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

13

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Bezoekfrequentie van klantenkringen speciaalzaken Food (2005-2006-2007)

2005 2006 2007 % Groei 2006/2007

Bezoek- frequentie

Bezoek- frequentie

Bezoek- frequentie

o.b.v. bezoek-

frequentie

Drogisterijen 15.6 14.2 14.9 5.1

Bakker 18.3 17.3 16.8 -2.6

Op de markt 14.2 13.9 13.5 -3.1

Warenhuizen 5.9 5.6 5.7 3.1

Slager 13.3 13.0 12.1 -7.0

Groentewinkel 11.8 11.3 11.2 -1.1

Slijterijen 5.2 5.5 5.2 -5.8

Bloemist 5.5 4.9 5.0 2.7

Tuincentra 3.5 3.5 3.6 1.1

Viswinkel 5.5 5.7 5.6 -1.2

Boer/kweker/teler 8.7 7.6 7.9 3.9

Groothandel 7.4 5.3 5.5 5.1

Kaasspeciaalzaak 5.0 7.1 7.5 5.6

Reformzaken 8.6 7.9 9.6 21.6

Klantenkringen Speciaalzaken Food

Lees: Gemiddeld wordt de slager ruim 12x bezocht in 2007, in 2006 was dit nog 13x.

Page 14: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

14

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Inkomen < € 1700,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Inkomen > € 1700,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoons huishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd

AOW uitkering (65+ jaar)

- Inkomen < € 1300,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd

AOW uitkering (65+ jaar)

- Inkomen > € 1300,-

>> GfK Life Cycle <<14

Page 15: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200826 juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

15

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Omzetverdeling van de Speciaalzaken Food naar GfK Life Cycle (jaar 2007)

Lees: Binnen de omzet van de slager komt slechts 2.6% van de jonge alleenstaanden, meer dan een kwart van de omzet komt van de welgestelde gepensioneerden.

TotaalJonge alleen- staande

Tweever- dieners

HH met kinderen beperkt inkomen

Welge- stelde HH

met kinderen

Kost- winner (2p)

Alleen- staande

Gepensio-neerden met bep.

ink.

Welge- stelde

gepensio-neerden

Aandeel NLobv bestedingen

100.0 7.0 6.8 13.6 29.5 11.9 7.3 6.6 17.4

Supermarkten 100.0 7.2 7.0 14.4 30.8 11.3 7.0 6.2 16.1

Drogisterijen 100.0 9.0 5.9 12.4 29.8 11.3 7.8 6.7 17.1

Bakker 100.0 3.9 5.0 12.6 29.1 12.9 5.7 7.5 23.4

Op de markt 100.0 3.1 2.4 10.1 23.9 14.9 5.6 10.7 29.4

Warenhuizen 100.0 9.7 5.0 9.4 21.1 12.4 11.4 9.7 21.4

Slager 100.0 2.6 5.0 10.6 25.0 15.1 5.5 10.5 25.8

Groentewinkel 100.0 4.4 5.7 6.5 21.4 15.8 7.3 9.8 29.3

Slijterijen 100.0 7.3 5.9 7.1 18.6 14.1 11.4 5.9 29.8

Bloemist 100.0 5.5 3.7 7.3 16.6 14.1 12.1 8.6 32.2

Tuincentra 100.0 6.9 6.8 7.3 18.1 16.1 11.8 8.6 24.5

Viswinkel 100.0 2.6 6.6 5.2 17.8 14.7 9.1 8.6 35.5

Boer/kweker/teler 100.0 1.0 4.0 8.9 24.7 16.9 6.5 10.9 27.2

Groothandel 100.0 4.1 14.3 7.8 27.7 15.8 5.9 4.5 19.9

Kaasspeciaalzaak 100.0 3.9 7.6 8.8 25.3 14.0 6.8 8.0 25.7

Reformzaken 100.0 19.4 6.2 8.4 16.6 12.0 14.1 9.2 14.2

2007

Omzetverdeling Speciaalzaken obv GfK Life Cycle

*

*