1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

of 17 /17
1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

Page 1: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

1© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

2© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Nauwelijks omzet groei supermarkten; volume onder druk. Consumentenvertrouwen trekt aan in November. Bijna 1 op 3 huishoudens bespaart op voeding. Kleine kerstpiek voor supermarkten verwacht.

Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer van 2.6% voor het supermarktassortiment (CBS voeding/dranken incl alcoholdranken/tabak) is het volume in de supermarkt in oktober met ruim 2% gedaald.

In oktober 2013 is de supermarktomzet met 0.2% gestegen van €2.48 miljard (oktober 2012) naar €2.49 miljard (oktober 2013).

Omzet groei Aantal kassabonnen

Omzet per kassabon

Maart/April + 4.3 + 2.6 + 1.7

Mei + 3.9 + 1.3 + 2.6

Juni + 3.9 + 1.9 + 2.0

Juli + 3.2 + 0.4 + 2.8

Augustus + 1.5 + 0.6 + 0.9

September + 1.3 + 1.0 + 0.3

Oktober +0.2 - 0.1 + 0.3

Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met 0.3%, nl. van €21.55 (oktober 2012) naar €21.61 (oktober 2013).

Supermarktomzet oktober 2013

Page 3: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

3© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Consumentenvertrouwen verbetert fors: consument bezuinigt op voeding.

Bijna 1 op de 3 huishoudens (32.1%) geeft aan het afgelopen jaar minder en bijna 1 op de 7 huishoudens meer aan de dagelijkse boodschappen uit te hebben gegeven. Per saldo een score van -17,5% in november (nl. minder 32.1% - meer 14.6%).

Het consumentenvertrouwen verbetert fors in november naar -28 (oktober -40). Hoewel nog negatief lijkt er sprake van een trendbreuk.

Naast het consumentenvertrouwen meet GfK nu maandelijks middels de GfK Voedingsbarometer de perceptie van het huishoudbudget voor voeding bij de consument middels een drietal vragen.- Afgelopen jaar meer, minder of evenveel uitgegeven aan dagelijkse boodschappen?- Indien meer of minder op welke manier?- Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder of evenveel uit te geven aan de dagelijkse boodschappen?

De huishoudens die meer uitgeven kochten meer producten of werden geconfronteerd met prijsverhogingen. De huishoudens die minder uitgaven bespaarden vooral door meer aanbiedingen of huismerken te kopen of vaker naar een goedkopere supermarkt te gaan.

Voor het komend jaar is het saldo uit de GfK Voedingsmonitor iets minder negatief nl. -12.8. Ruim 1 op de 3 huishoudens verwacht evenveel uit te geven en ruim 1 op de 5 huishoudens (22.2%) wil komend jaar besparen op voeding.

Page 4: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

4© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Kentering in consumentenvertrouwen? In november beduidend minder negatief.

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Feb-

09M

ar-0

9Ap

r-09

May

-09

Jun-

09Ju

l-09

Aug-

09Se

p-09

Oct

-09

Nov

-09

Dec

-09

Jan-

10Fe

b-10

Mar

-10

Apr-

10M

ay-1

0Ju

n-10

Jul-1

0Au

g-10

Sep-

10O

ct-1

0N

ov-1

0D

ec-1

0Ja

n-11

Feb-

11M

ar-1

1Ap

r-11

May

-11

Jun-

11Ju

l-11

Aug-

11Se

p-11

Oct

-11

Nov

-11

Dec

-11

Jan-

12Fe

b-12

Mar

-12

Apr-

12M

ay-1

2Ju

n-12

Jul-1

2Au

g-12

Sep-

12O

ct-1

2N

ov-1

2D

ec-1

2Ja

n-13

Feb-

13M

ar-1

3Ap

r-13

May

-13

Jun-

13Ju

l-13

Aug-

13Se

p-13

Okt

-13December

2009: -16December 2010: -17

December 2011: -48

December 2012: -51

November 2013: -28

Oktober 2013: -40

Page 5: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

5© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Voedingsbarometer November 2013 Meer of minder uitgaven gedaan?

Heeft u de afgelopen 12 maanden meer, minder ...

32.1

53.3

14.6

Meer

Evenveel

Minder

N= 1.522

Op welke manier bent u meer gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? %

Ik ben minder aanbiedingen gaan kopen 2Ik ben meer A-merken gaan kopen en minder huismerken (in het algemeen) 10

Ik ga naar een duurdere supermarkt 5

Ik koop minder vaak voordeelverpakkingen 3

Ik koop duurdere producten binnen één productcategorie 5

Ik koop meer eten en drinken 27

Anders 63

Op welke manier bent u minder gaan uitgeven aan uw dagelijkse boodschappen? %

Ik ben meer aanbiedingen gaan kopen 64

Ik ben minder A-merken gaan kopen en meer huismerken (in het algemeen) 44

Ik ga naar een goedkopere supermarkt 46

Ik koop vaker voordeelverpakkingen 33

Ik koop goedkopere producten binnen één productcategorie 35

Ik koop minder eten en drinken 32

Anders 8

Met name ‘gestegen prijzen’

Page 6: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

6© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Voedingsbarometer November 2013Meer of minder verwacht uitgaven te gaan doen?

Verwacht u de komende 12 maanden meer, minder...

22.2

68.4

9.4

Meer

Evenveel

Minder

N= 1.522

Actuele score: -17.5

Verwachte score: -12.8

Score berekend op basis van antwoorden

‘meer uitgeven’ en ‘minder uitgeven’

Page 7: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

7© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Kerstmis 2013

In bijgaand artikel “Strijd tussen Sinterklaas en de Kerstman om gunst van de consument” dat binnenkort verschijnt in de GfK Jaargids 2014, wordt hier naar verwezen.

Ook blijkt dat ca. 1 op de 3 huishoudens het “tijdelijke” luxe huismerk van de supermarkten het afgelopen jaar in de week voor Kerst heeft gekocht.

Voor de kerstweken 2013 (week 51/52) wordt een gemiddelde weekomzet voor de supermarkten verwacht van €740 miljoen, een lichte stijging t.o.v. vorig jaar (€732).

Enerzijds bezuinigt de consument nu ook op voeding, anderzijds wordt Kerst de afgelopen jaren steeds vaker met familie/vrienden gevierd. Ruim 1 op de 7 huishoudens viert Kerst met een familiediner bij familie of kennissen. Het afgelopen jaar is het met Kerst uit eten in restaurant, voor het eerst sinds jaren, weer licht gestegen. Bijna 1 op de 9 huishoudens bezocht een restaurant met Kerst.

Naast wild koopt de consument met Kerst vooral vis, ijs, gevuld brood, toastjes, voorgebakken brood, salades, peren en kaarsen.

Page 8: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

8© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Restaurant bezoek herstelt licht en meer bij familie eten tijdens recessie.

Recessie

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012% % % % % % % % % % % %

Heeft Sinterklaas gevierd met cadeaus - - - - - 50.5 50.8 51.6 50.4 49.6 48.3 47.4Heeft Kerst gevierd met cadeaus - - - - - 37.1 38.2 38.4 35.8 35.6 36.1 37.0

Is tijdens Kerst niet uit eten geweest 75.0 77.6 81.3 80.0 77.8 78.3 79.0 79.0 80.9 80.0 79.1 78.3Is tijdens Kerst uit eten geweest 25.0 22.4 18.7 20.0 22.2 21.7 21.0 21.0 19.1 20.0 20.8 21.7

Is tijdens Kerst in een restaurant uit eten geweest 12.7 12.2 10.2 9.7 11.4 11.9 11.4 11.7 10.2 10.3 10.2 10.9Heeft gegeten bij familie of kennissen 16.2 14.2 11.6 13.1 14.3 13.3 13.2 12.4 12.3 13.1 13.7 14.4

Heeft thuis geen oliebollen of appelbeignets gegeten 31.9 31.5 31.7 31.5 30.4 31.7 32.3 31.5 31.8 30.2 30.8 30.8Heeft zelf oliebollen of appelbeignets gebakken 23.8 23.7 24.0 23.6 23.4 23.5 23.1 21.8 21.2 21.5 21.6 21.4

Heeft oliebollen of appelbeignets gekocht/ gekregen 44.3 44.8 44.3 44.8 46.3 44.8 44.6 46.7 47.0 48.3 47.7 47.8100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Heeft geen vuurwerk gekocht 72.2 73.4 74.0 74.2 74.2 75.3 74.1 75.4 76.4 76.6 77.3 78.5Heeft wel vuurwerk gekocht 27.8 26.6 26.0 25.8 25.8 24.7 25.9 24.6 23.6 23.4 22.7 21.5

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Recessie

Page 9: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

9© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

Voor 11e jaar op rij nieuwe kerstpiek verwacht. Wel een minder grote dit jaar.De kerstaankopen laten sinds 2006 een forse groei zien. Kerstomzet van 2000-2004 was vrij stabiel met omzet van

ca. € 580 miljoen.

Kerstomzetten (x mln) 1e/2e kerstdag Gemiddelde weekomzet Kerst/ Oud & Nieuw (x mln)

wk 51 2002 €575.5 woensdag/donderdag €532

wk 51 2003 €556.7 donderdag/vrijdag €539

wk 52 2004 €576.5 zaterdag/zondag €550

wk 51 2005 €656.5 zondag/maandag €557

wk 51 2006 €737.6 maandag/dinsdag €610

wk 51 2007 €744.3 dinsdag/woensdag €634

wk 52 2008 €651.8 donderdag/ vrijdag €650

wk 52 2009 €686.8 vrijdag/ zaterdag €652

wk 51 2010 €754.1 zaterdag/zondag €681

wk 51 2011 €834.2 zondag/maandag €708

Wk 51 2012 €834.9 dinsdag/woensdag €732

PROGNOSE week 51-2013 € 830 miljoen woensdag/donderdag €740

In de laatste 2 weken van december zullen de traditionele december assortimentsgroepen weer goed verkopen, zoals wild,

kerstbrood, onderleggers, banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen) en schaal- en schelpdieren. In vergelijking met

vorig jaar zijn Diepvries bakkerijproducten en Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry) nieuw in de top 15 (zie

volgende sheet) .

Kerst: €830

Oud & Nieuw: €650

Jaarlijkse groei

Page 10: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

10© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

10.17

2.02

2.82

1117

302

382

KERSTPROGNOSE 2013

1.71271

Wild*Wild*

IJsdessertsIJsdessertsOnderleggers (o.a. snackbodems)Onderleggers (o.a. snackbodems)

Aantal x dat meer wordt uitgegeven

Aantal x dat meer wordt uitgegevenIndexIndex

Schaal- SchelpdierenSchaal- Schelpdieren

11

22

33

44

Cate

gorie

ën

1.65265Gevuld brood (o.a. krenten, vruchten, gember, suiker)Gevuld brood (o.a. krenten, vruchten, gember, suiker)551.55

1.40

1.45

255

240

245

1.40240

KaarsenKaarsen

Voorgebakken broodVoorgebakken broodPerenPeren

Salades maaltijd (o.a. huzarensalade, slaatjes)Salades maaltijd (o.a. huzarensalade, slaatjes)

66

77

88

991.28228Oliën (o.a. zonnebloem, olijfolie, visolie)Oliën (o.a. zonnebloem, olijfolie, visolie)1010

1.18

1.24

218

224

1.18218

Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry)Overige alcoholische dranken (o.a. premix, port, sherry)Banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen)Banket (o.a. oliebollen, appelbollen, appelflappen)

Witte wijnWitte wijn

1111

1212

13131.17217Geel- en witvetten anders (o.a. frituurvet, kruidenboter)Geel- en witvetten anders (o.a. frituurvet, kruidenboter)14141.07207Buitenlandse kaasBuitenlandse kaas1515

Top 15 categorieën tijdens Kerstweken 2013 (gebaseerd op weken 51+52 2012 t.o.v. gemiddelde week in 2012)

* Lees: De verwachting is dat binnen totaal Nederland in de Kerstweken van 2013 aan wild circa 10.17x méér wordt uitgegeven dan in een gemiddelde week in 2013 (gemiddelde week = 100%, Kerstweken = 1117%).

Page 11: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

11© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 40 41 42 43 44

Omzet (x 1.000)

2012 €614,051 €617,094 €615,934 €635,242 €638,287

2013 €627,461 €624,190 €605,657 €630,795 €632,542

% Groei t.o.v. 2012 2.2 1.1 -1.7 -0.7 -0.9

Kassabonnen (x 1.000)

2012 28,553 28,711 29,109 28,843 29,139

2013 29,005 28,669 28,880 28,586 28,814

% Groei t.o.v. 2012 1.6 -0.1 -0.8 -0.9 -1.1

Omzet per kassabon

2012 €21.51 €21.49 €21.16 €22.02 €21.90

2013 €21.63 €21.77 €20.97 €22.07 €21.95

% Groei t.o.v. 2012 0.6 1.3 -0.9 0.2 0.2

Cumulatief (t/m week 44) 2012 2013 2012 2013

€27,284,785 €28,071,822 2.9 €21.67 €22.13 2.1

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 12: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

12© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032,587,032.

8

32.2 32.6

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

Page 13: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

13© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

Totale omzet (x 1.000)

2012

Totale omzet (x 1.000)

2013

Groei tov 2012

Omzet per kassabon

2012

Omzet per kassabon

2013

Groei tov 2012

Januari (week 1 t/m 5) € 3,008,157 € 3,128,961 4.0 € 21.35 € 22.17 3.8

Februari (week 6 t/m 9) € 2,451,224 € 2,515,098 2.6 € 21.88 € 22.20 1.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,439,249 € 2,705,250 10.9 € 21.56 € 23.31 8.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,898,630 € 8,349,309 5.7 € 21.58 € 22.53 4.4

April (week 14 t/m 17) € 2,547,711 € 2,494,719 -2.1 € 22.34 € 22.08 -1.2

Mei (week 18 t/m 22) € 3,155,379 € 3,279,898 3.9 € 22.40 € 22.97 2.6

Juni (week 23 t/m 26) € 2,535,630 € 2,635,277 3.9 € 22.02 € 22.47 2.0

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,238,719 € 8,409,894 2.1 € 22.26 € 22.54 1.3

Juli (week 27 t/m 31) € 3,078,209 € 3,175,261 3.2 € 21.24 € 21.83 2.8

Augustus (week 32 t/m 35) € 2,485,741 € 2,522,705 1.5 € 21.02 € 21.20 0.9

September (week 36 t/m 39) € 2,462,877 € 2,494,008 1.3 € 21.29 € 21.34 0.3

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,026,827 € 8,191,974 2.1 € 21.20 € 21.49 1.4

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,482,321 € 2,488,103 0.2 € 21.55 € 21.61 0.3

November (week 44 t/m 48) € 3,193,605 € 21.70

December (week 49 t/m 52) € 2,746,930 € 24.40

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,422,856 € 22.48

Page 14: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

14© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 5.6 6.5 3.1 2.4 1.7 -0.9 4.4 5.2 3.0 8.1 8.5 23.4 -21.0 17.1 -1.0 2.1 2.7 4.4 17.6 -9.2 6.6 3.6 2.5 6.4 3.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521.8 3.1 3.4 4.4 3.1 2.1 0.1 3.0 0.8 2.0 3.3 0.9 -1.1 2.2 1.1 -1.7 -0.7 -0.9

Page 15: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

15© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aan

tal k

assa

bonn

en (

x 1.

000)

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 0.0 2.0 -1.2 -2.3 2.3 2.8 -2.8 1.4 3.1 0.7 2.0 2.6 4.4 -14.6 16.1 -1.2 -0.1 2.4 -0.5 6.9 -6.3 5.1 0.6 4.1 1.2 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-0.7 -0.7 0.1 1.9 1.3 0.9 -0.5 1.3 1.3 0.4 0.3 0.2 3.1 1.6 -0.1 -0.8 -0.9 -1.1

Page 16: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

16© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 201218.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 3.5 7.8 5.5 0.1 -1.1 2.0 3.0 2.1 2.2 6.0 5.8 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.2 0.3 4.9 10.0 -3.0 1.4 3.0 -1.5 5.1 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522.5 3.8 3.4 2.5 1.8 1.1 0.6 1.7 -0.5 1.7 3.0 0.7 -4.0 0.6 1.3 -0.9 0.2 0.2

Page 17: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

17© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | Oktober 2013

0162-384278

Retail Insights DirectorJoop Holla

06-55323114

[email protected]

Meer informatie?

vindt u op:

op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))