1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

of 15 /15
1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

Page 1: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

1© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

2© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen (= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen gericht) stijgt fors in 2012.

De Supermarktomzet is in de maanden maart en april 2013 met 4.4% gestegen. De stijging wordt met name veroorzaakt door de toename van waarde van de kassabon met 3.5% namelijk van €21.95 (2012) naar € 22.72 (2013). Door de verschoven Pasen (2012 in april en 2013 in maart) laten de afzonderlijke maanden afwijkende groeicijfers zien. De supermarktomzet steeg met 10.9% in maart 2013 en daalde met 1.8% in april 2013.

In de eerste 4 maanden van 2013 steeg de supermarktomzet met 3.9% van €10.45 miljard (2012) naar €10.85 miljard (2013). De omzet per kassabon steeg met 3.1% naar €22.43.

In 2012 is 17.7% van elke supermarkt euro middels een aanbieding verkocht. In vergelijking met vorig jaar een toename van 5%. In 2011 werd 17.0% van de supermarktbestedingen in promotie verkocht.

Vooral tweeverdieners en ouderen kopen relatief een groot gedeelte van de supermarktbestedingen in de aanbieding. In vergelijking met vorig jaar blijft de promotiedruk bij gezinnen stabiel en is er een forse toename zichtbaar bij de alleenstaanden (vaak krap budget).

Page 3: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

3© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

Supermarktomzet blijft groeien in maart/april. Consument koopt steeds vaker in promotie. Vooral de alleenstaanden bezig met inhaalslag in promotieaankopen (= vaak krap budget). De groep deal-to-deal kopers (= zwaar op aanbiedingen gericht) stijgt fors in 2012.

De verschillen in de promotiedruk in de assortimentsgroepen zijn groot. Zo wordt bijna 45% van de wasmiddelenomzet middels aanbiedingen verkocht en bij melk/karnemelk is dat nog geen 2%.

In vergelijking met vorig jaar stijgt de promotiedruk in 2012 vooral in vers boterhambeleg (= kaas/vleeswaren/salades) en dranken (=frisdrank/wijn/koffie).

De groep consumenten die zich heel sterk richt op promoties (zij besteden minimaal 40% van hun bestedingen middels een aanbieding) groeit qua aandeel fors in 2012 namelijk met 41%. Waren zij in 2011 nog goed voor 8.0% van de supermarktbestedingen (excl. vers), inmiddels nemen zij 11.3% van de bestedingen voor hun rekening. Binnen deze deal-to-deal kopers zijn de gezinnen over- en de ouderen ondervertegenwoordigd.

Page 4: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

4© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

2011 2012

Totaal Supermarkten 16.9 17.7 105 113

KRUIDENIERSWAREN:

wasmiddelen 43.2 44.7 104 106

luiers 34.0 30.9 91 100

koffie 28.4 31.9 112 106

bier 31.8 30.4 96 97

zoutjes/chips/st./extr./kroepoek 22.9 24.2 106 117

frisdranken 21.9 24.8 113 134

wijn 19.3 22.7 118 105

VERS:

gevogelte + wild 24.2 26.1 108 123

vlees 24.6 24.6 100 114

vis/schaal- en schelpdieren 25.3 25.6 101 98

fruit 15.2 16.3 107 118

kaas 12.9 16.3 127 148

groenten 13.7 14.0 102 103

salades 10.0 13.7 137 414

aardappelen 12.6 10.6 84 68

vleeswaren 12.2 13.9 113 116

brood 15.2 15.7 103 105

melk en karnemelk 2.0 1.7 85 123

17.0

Groei-index 2012 /

2011

Promotie aandelen Supermarkten

Vooral vers boterhambeleg (kaas/vleeswaren en salades) en dranken (fris/wijn/koffie) laten forse groei zien in promotiedruk in 2012.Bijna 45% van de wasmiddelen bestedingen wordt in promotie gekocht.

Page 5: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

5© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

Page 6: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

6© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

Totaal Nederland

% Promo-omzet (Supermarkten)

2012

105

Groei-index 2012 2011

Vooral tweeverdieners en ouderen besteden relatief veel aan aanbiedingen. Ten opzichte van vorig jaar is het promotieaandeel van de gezinnen gestabiliseerd en van de alleenstaanden gestegen.

17.7%

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 11117.6%

Tweeverdieners 10918.3%

Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 9816.2%

Huishoudens met kinderen, welgesteld 10017.0%

Kostwinners (2P) 10417.9%

Alleenstaanden (40 – 65 jaar) 11118.2%

Gepensioneerden, beperkt inkomen 10618.4%

Gepensioneerden, welgesteld 10719.2%

2011

17.0%

15.8%

16.8%

16.5%

17.0%

17.2%

16.4%

17.4%

17.9%

Page 7: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

7© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

De groep zware promokopers kopen meer dan 40% van de supermarktbestedingen (excl. vers) in de aanbieding. Deze groep deal-to-deal buyers steeg qua bestedingsaandeel van 8.0% naar 11.3% oftewel een toename van 41%

40.6%36.3%

51.4%52.5%

8.0% 11.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012

Promotiegevoeligheid 2012 versus 2011

Deal-To-Deal Buyers (>40% inpromo gekocht)

Intermediate Promo Buyers (15-40% in promo gekocht)

Rare Promo Buyers (<15% inpromo gekocht)

Index 141

102

89

Page 8: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

8© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

De zware promotiekopers zijn oververtegenwoordigd onder de gezinnen (+24%) en ondervertegenwoordigd onder de oudere huishoudens zonder kinderen.

12.3% 12.7%

39.4%

49.0%

48.3%

38.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totaal NL 2012 Deal-To-Deal Buyers 2012

Deal-to Deal Buyers: Familie Profiel op basis van Besteding

Post Family

Family

Pre Family

(zonder kind

> 40 jaar)

(met kinderen)

(zonder kind

< 40 jaar)

Index

79

124

104

11.3%100%

Page 9: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

9© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 13 14 15 16 17

Omzet (x 1.000)

2012 €636,389 €737,563 €548,850 €612,444 €648,854

2013 €785,075 €582,675 €642,748 €606,586 €669,617

% Groei t.o.v. 2012 23.4 -21.0 17.1 -1.0 3.2

Kassabonnen (x 1.000)

2012 28,734 30,874 25,078 28,777 29,090

2013 29,994 26,355 29,104 28,440 29,177

% Groei t.o.v. 2012 4.4 -14.6 16.1 -1.2 0.3

Omzet per kassabon

2012 €22.15 €23.89 €21.89 €21.28 €22.31

2013 €26.17 €22.11 €22.08 €21.33 €22.95

% Groei t.o.v. 2012 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.9

Cumulatief (t/m week 17) 2012 2013 2012 2013

€10,446,341 €10,850,935 3.9 €21.76 €22.43 3.1

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 10: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

10© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032,587,032.

8

32.2 32.6

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

Page 11: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

11© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

Totale omzet (x 1.000)

2012

Totale omzet (x 1.000)

2013

Groei tov 2012

Omzet per kassabon

2012

Omzet per kassabon

2013

Groei tov 2012

Januari (week 1 t/m 5) € 3,008,157 € 3,128,961 4.0 € 21.35 € 22.17 3.8

Februari (week 6 t/m 9) € 2,451,224 € 2,515,098 2.6 € 21.88 € 22.20 1.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,439,249 € 2,705,250 10.9 € 21.56 € 23.31 8.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,898,630 € 8,349,309 5.7 € 21.58 € 22.53 4.4

April (week 14 t/m 17) € 2,547,711 € 2,501,626 -1.8 € 22.34 € 22.12 -1.0

Mei (week 18 t/m 21) € 2,539,058 € 22.37

Juni (week 22 t/m 26) € 3,151,950 € 22.12

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,238,719 € 22.26

Juli (week 27 t/m 30) € 2,483,482 € 21.32

Augustus (week 31 t/m 35) € 3,080,468 € 21.02

September (week 36 t/m 39) € 2,462,877 € 21.29

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,026,827 € 21.20

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,482,321 € 21.55

November (week 44 t/m 48) € 3,193,605 € 21.70

December (week 49 t/m 52) € 2,746,930 € 24.40

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,422,856 € 22.48

Page 12: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

12© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 5.6 6.5 3.1 2.4 1.7 -0.9 4.4 5.2 3.0 8.1 8.5 23.4 -21.0 17.1 -1.0 3.2

27 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 13: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

13© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aant

al k

assa

bonn

en (x

1.0

00)

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 0.0 2.0 -1.2 -2.3 2.3 2.8 -2.8 1.4 3.1 0.7 2.0 2.6 4.4 -14.6 16.1 -1.2 0.3

27 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 14: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

14© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2011 2012 2013

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 3.5 7.8 5.5 0.1 -1.1 2.0 3.0 2.1 2.2 6.0 5.8 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.9

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 15: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

15© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | week 17 2013

0162-384278

Retail Insights DirectorJoop Holla

06-55323114

[email protected]

Meer informatie?

vindt u op:

www.gfk.nl bij “GfK panelservices Benelux”

Onder ‘“GfK Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen”

Of gfk4me (Library/ GfK Publications)