GfK Supermarktkengetallen

of 13 /13
1 © GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

Embed Size (px)

description

GfK Supermarktkengetallen. ‘ Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau ?’. ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’. ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’. Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GfK Supermarktkengetallen

Page 1: GfK Supermarktkengetallen

1© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

Page 2: GfK Supermarktkengetallen

2© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

Supermarktomzet groeit met 1.7% in november. Concurrentiedruk van Action neemt sterk toe. Action opent volgende week in Frankrijk 1e winkel.

• In november 2012 is de supermarktomzet met 1.7% gestegen. Het aantal bezoeken steeg met 3.9%, maar per bezoek werd er 2.1% minder uitgegeven, namelijk € 21,65 t.o.v. €22,10 (november 2011).

• De supermarkten en drogisten in Nederland ondervinden steeds meer concurrentie van Action (“winkel van Sinkel”). Action heeft inmiddels ruim 300 winkels en opent volgende week de eerste vestiging in Frankrijk. In Duitsland heeft Action al 5 winkels en in België ruim 50.

• Door de uitbreiding van het assortiment, waarvan 65% variabel is, worden de winkels steeds groter.

• Ruim 4 op de 10 Nederlandse huishoudens heeft het afgelopen jaar bij Action iets uit het supermarktassortiment gekocht en gemiddeld bezochten deze huishoudens Action 6.7 keer. Per bezoek werd er €10,96 uitgegeven aan het supermarktassortiment.

• Op jaarbasis behaalt Action €227 miljoen uit het supermarktassortiment. In 6 jaar tijd steeg de Action supermarkt-omzet van 51 miljoen naar 227 miljoen euro.

• Action behaalt naar verhouding veel omzet bij gezinnen met kinderen en beperkt inkomen en buiten de Randstad.

Page 3: GfK Supermarktkengetallen

3© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

6.25.8 6.76.36.35.6 5.7

17.721.0

25.2

29.3 29.8 31.0

40.4

9.42

10.96

8.908.579.28

7.197.82

0

10

20

30

40

50

MAT Q32006

MAT Q32007

MAT Q32008

MAT Q32009

MAT Q22010

MAT Q12011

MAT Q32012

0

10

20

bezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action

besteed bedrag per bezoek €

Ontwikkeling Action: forse stijging aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt ruim 40% van alle Nederlandse huishoudens 6.7x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 10.96.

MAT= Moving Annual Total (Schuivend jaargemiddelde)

Page 4: GfK Supermarktkengetallen

4© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

>> GfK Life Cycle <<Huishoudensverdeling binnen Nederland

Page 5: GfK Supermarktkengetallen

5© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

Totaal Nederland Action

6.6 7.75.8 3.9

15.2 19.9

25.8 24.5

11.8 12.18.3 6.710.1 10.3

16.3 14.9Series9

Welgestelde gepensioneerden

Gepensioneerden met bep. ink.

Alleenstaande

Kostwinner (2p)

Welgestelde HH met kinderen

HH met kinderenbeperkt inkomen

Tweeverdieners

Index t.o.v. totaal Nl:

Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met kinderen/ beperkt inkomen. Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden.

% kopende huishoudens: 100.0 40.4

NB: basis bestedingen, MAT Q3 2012

91

102

80

102

95

131

67

117

Page 6: GfK Supermarktkengetallen

6© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

District III Noord

District IV Oost

District V Zuid

District II West

District I 3 Grote steden

>> Districten <<Huishoudensverdeling binnen Nederland

Page 7: GfK Supermarktkengetallen

7© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

Totaal Nederland Action

15.3 10.3

30.225.8

10.014.1

20.624.1

23.9 25.7 District V

District IV

District III

District II

District I

Index t.o.v. totaal Nl:

% kopende huishoudens: 100.0 40.4

NB: basis bestedingen, MAT Q3 2012

107

117

142

86

67

Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van het land blijft relatief achter.

Page 8: GfK Supermarktkengetallen

8© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 44 45 46 47 48

Omzet (x 1.000)

2011 €611,542 €622,444 €614,173 €649,756 €642,079

2012 €638,287 €626,935 €627,144 €644,508 €656,847

% Groei t.o.v. 2011 4.4 0.7 2.1 -0.8 2.3

Kassabonnen (x 1.000)

2011 28,419 28,587 27,960 28,166 28,966

2012 29,139 29,400 29,521 29,605 29,258

% Groei t.o.v. 2011 2.5 2.8 5.6 5.1 1.0

Omzet per kassabon

2011 €21.52 €21.77 €21.97 €23.07 €22.17

2012 €21.90 €21.32 €21.24 €21.77 €22.45

% Groei t.o.v. 2011 1.8 -2.1 -3.3 -5.6 1.3

Cumulatief (t/m week 48) 2011 2012 2011 2012

€29,556,540 €29,840,218 1.0 €22.00 €21.67 -1.5

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 9: GfK Supermarktkengetallen

9© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032.2

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

Page 10: GfK Supermarktkengetallen

10© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2011-2012

Totale omzet (x 1.000)

2011

Totale omzet (x 1.000)

2012

Groei tov 2011

Omzet per kassabon

2011

Omzet per kassabon

2012

Groei tov 2011

Januari (week 1 t/m 5) € 2,941,064 € 3,008,157 2.3 € 21.82 € 21.35 -2.2

Februari (week 6 t/m 9) € 2,425,185 € 2,451,224 1.1 € 21.77 € 21.88 0.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,410,492 € 2,439,249 1.2 € 21.72 € 21.56 -0.8

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,776,741 € 7,898,630 1.6 € 21.77 € 21.58 -0.9

April (week 14 t/m 17) € 2,477,113 € 2,547,711 2.9 € 22.67 € 22.34 -1.5

Mei (week 18 t/m 21) € 2,500,661 € 2,539,058 1.5 € 22.20 € 22.37 0.7

Juni (week 22 t/m 26) € 3,188,609 € 3,151,950 -1.1 € 22.74 € 22.12 -2.7

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,166,383 € 8,238,719 0.9 € 22.55 € 22.26 -1.3

Juli (week 27 t/m 30) € 2,485,213 € 2,483,482 -0.1 € 22.02 € 21.32 -3.2

Augustus (week 31 t/m 35) € 3,065,976 € 3,080,468 0.5 € 21.50 € 21.02 -2.2

September (week 36 t/m 39) € 2,453,277 € 2,462,877 0.4 € 21.61 € 21.29 -1.5

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,004,467 € 8,026,827 0.3 € 21.70 € 21.20 -2.3

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,468,956 € 2,482,321 0.5 € 21.79 € 21.55 -1.1

November (week 44 t/m 48) € 3,139,993 € 3,193,720 1.7 € 22.10 € 21.65 -2.1

December (week 49 t/m 52) € 2,673,389 € 23.89

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,282,339 € 22.56

Page 11: GfK Supermarktkengetallen

11© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% -1.3 4.5 2.0 3.4 2.8 1.0 3.9 -0.8 0.4 2.1 -1.7 -2.0 6.5 24.0 -9.9 -15.6 18.6 -5.2 1.6 0.3 9.2 -3.1 -4.7 6.4 -4.4 0.9

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 520.1 0.4 -1.0 0.1 0.0 -1.9 2.1 0.2 1.8 -0.3 -2.2 -0.1 4.2 0.6 1.6 -1.8 1.8 4.4 0.7 2.1 -0.8 2.3

Page 12: GfK Supermarktkengetallen

12© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aan

tal k

assa

bonn

en (

x 1.

000)

weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.4 9.9 5.0 6.0 -0.1 -1.2 1.5 0.0 2.3 3.0 0.3 -0.5 4.6 11.1 -9.6 -1.8 19.8 -3.4 1.4 0.5 4.2 1.3 -0.8 8.3 -1.7 1.7

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522.9 5.7 2.4 1.9 1.4 2.4 3.6 4.4 1.9 2.5 1.0 2.1 2.3 0.1 3.3 2.6 0.8 2.5 2.8 5.6 5.1 1.0

Page 13: GfK Supermarktkengetallen

13© GfK 2012 | Supermarktkengetallen | week 48 2012

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% -3.6 -4.9 -2.8 -2.4 2.9 2.3 2.3 -0.8 -1.9 -0.9 -2.0 -1.5 1.8 11.6 -0.4 -14.1 -1.1 -1.9 0.2 -0.2 4.8 -4.4 -4.0 -1.8 -2.7 -0.8

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-2.7 -5.0 -3.3 -1.7 -1.4 -4.1 -1.4 -4.0 -0.1 -2.7 -3.1 -2.2 1.9 0.5 -1.7 -4.3 1.0 1.8 -2.1 -3.3 -5.6 1.3