GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze...

of 14 /14
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 3 juli 2022 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze...

Page 1: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

2

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Beperkte supermarktomzetgroei in 1e half jaar 2010, echter omzetgroei in juni door WK voetbal en warm weer (ca. € 70 miljoen extra WK 2010 omzet). Deze week omzetpiek verwacht. Wellicht meer tompouces verkocht als met Koninginnedag? Oranje zorgt voor massaal nationaal trots gevoel! Economisch vertrouwen zorgt voor licht herstel in juli.

• De supermarktomzet is in het 1e half jaar van 2010 met 0.2% gegroeid van € 15,59 miljard in 2009 naar € 15,62 miljard in 2010. De omzet per kassabon steeg licht van € 22,04 (2009) naar € 22,12 (2010).

• Mede door het WK voetbal en het warme weer lag de omzet in juni (weken 23-26) 2.8% hoger dan vorig jaar.

• De afgelopen 5 weken is er ruim € 120 miljoen additionele omzet in de supermarkten gerealiseerd door het WK 2010, meer vakantie in Nederland en het mooie warme weer. Voor deze additionele omzet is naar schatting ca. € 70 miljoen afkomstig van de WK.

• De verwachting is dat deze week (WK-finale) de omzet topper gaat worden voor de supermarkten. De voor de start van het WK geprognotiseerde additionele WK omzet van € 50 miljoen zal wellicht worden verdubbeld.

• Door de prestaties van Oranje is 85% van de Nederlanders trots op Oranje. Dit percentage is de laatste weken fors gestegen.

• De tompouce-index loopt nog licht op. Bijna 1 op de 25 huishoudens heeft de afgelopen week tompouces gekocht.

• De verwachting is dat aanstaande zaterdag, met de WK-finale in zicht, een piekdag voor de oranje tompouces gaat worden. Wellicht wordt het niveau van Koninginnedag bereikt, namelijk 1 op de 7 huishoudens kocht in die week tompouces en vierde op die manier Koninginnedag met onze Majesteit.

Page 3: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

3

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Economisch vertrouwen zorgt voor licht herstel in juli.

• Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en elk kwartaal (februari, mei, augustus en november) bij een steekproef van ca. 16.000 consumenten.

Het consumentenvertrouwen is in juli nog steeds negatief (-16) maar toont een licht herstel t.o.v. de verkiezingsmaand juni (-19), waarin de toestand van de economie vaak een gespreksonderwerp was.

• Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -12 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de vaste klanten van de service supermarkten optimistischer zijn over de toekomst (komende 12 maanden) zowel voor de economische situatie als de financiële situatie.

• In de komende augustus kwartaalmeting zal de ontwikkeling van het economisch vertrouwen worden gekoppeld aan het WK oranjegevoel, oftewel zien we bij degene met of zonder positief WK oranje gevoel een andere ontwikkeling van het economische consumentenvertrouwen.

Page 4: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

4

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Topsport en Nationale Trots: WK Voetbal 2010GfK voert sinds 2008 de dataverzameling uit voor het onderzoek naar topsport en gevoelens van nationale trots, in opdracht van het WJH Mulier Instituut. Voorafgaande aan en tijdens het WK 2010 worden verschillende metingen verricht. De meest recente meting, uitgevoerd rondom de halve finale van afgelopen dinsdag laat voor het eerst een piek zien in gevoelens van nationale trots. Een volgende meting is gepland direct volgend op de finale op zondag 18 juli.

Meer informatie: GfK Panel Services Benelux: Lianne van der Wijst tel. 06 53910856WJH Mulier Instituut: Agnes Elling tel. 073 612 6401

Topsport en nationale trots: resultaten van metingen rondom het WK 2010.

Page 5: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

5

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Basis: totaal NederlandWeek 23 n=338Week 25 n=389Week 27 n=281

Oranje zorgt voor sterk nationaal trots gevoel!

Ik voel me sterk met Nederland verbonden (%(zeer sterk) mee eens) 66% 66% 70%

Ik ben trots op Nederland als geheel (%(zeer sterk) mee eens) 56% 54% 64%

Ik ben trots op Nederland als het gaat om prestaties in de sport (%(zeer sterk) mee eens

74% 74% 85%

Zowel mijn straat als mijn huis is voorzien van oranje versierselen 7% 14% 22%

Ik ben trots op Nederland als het gaat om prestaties in de sport (% (zeer sterk) mee eens)

74% 74%

85%

50%

75%

100%

week 23 week 24 week 25 week 26 Week 27

NL - JAPNL - JAP

NL - DENNL - DEN

NL - KAMNL - KAM NL - SLONL - SLO1/8

NL - BRANL - BRA1/4

FINALEFINALE

H. FINALEH. FINALE

Page 6: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

6

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Tompouce index

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Penetr

ati

e in %

2004

2006

2008

2010

Door succes Oranje blijft tompouce-index hoog. Wellicht wordt deze week het niveau van Koninginnedag bereikt.

Koninginnedag

EK/ WK voetbal

Weken: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 262004 166 165 75 150 604 125 102 125 93 96 131 282 189

2006 175 250 97 770 96 94 90 117 117 217 198 254 78

2008 73 101 79 164 544 140 83 86 131 123 340 207 77

2010 88 59 172 973 142 68 89 68 96 123 383 246 260

Indexcijfers (gemiddelde week 2009 = 100)

Page 7: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

7

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Het consumentenvertrouwen is in juli nog steeds negatief (-16) maar toont een licht herstel t.o.v. de verkiezingsmaand juni (-19), waarin de toestand van de economie vaak een gespreksonderwerp was.

GfK Consumenten-

vertrouwen

Economische situatie laatste

12 maanden

Economische situatie komende

12 maanden

Financiële situatie laatste

12 maanden

Financiële situatie komende

12 maanden

Gunstige tijd voor grote aankopen

2009 FEBRUARI (N=17.935) -34 -74 -51 -18 -20 -5MAART (N=1.534) -41 -84 -61 -22 -27 -9APRIL (N=1.560) -38 -83 -57 -19 -27 -5MEI (N=16.810) -33 -82 -34 -23 -20 -6JUNI (N=1.643) -26 -75 -18 -23 -13 -1JULI (N=1.529) -26 -74 -23 -22 -13 1AUGUSTUS (N=15.929) -25 -71 -23 -22 -13 3SEPTEMBER (N=1.555) -15 -56 -3 -19 -8 10OKTOBER (N=1.561) -19 -56 -7 -23 -14 3NOVEMBER (N=17.063) -23 -60 -19 -23 -16 2DECEMBER (N=1.579) -16 -51 -2 -20 -12 4

2010 JANUARI (N=1.473) -11 -39 9 -22 -9 7FEBRUARI (N=17.211) -11 -36 4 -21 -10 6MAART (N=1.617) -11 -37 0 -21 -7 9APRIL (N=1.595) -11 -29 0 -20 -10 5MEI (N=16.928) -8 -20 5 -21 -10 4JUNI (N=1.531) -19 -34 -22 -23 -19 3JULI (N=1.625) -16 -29 -12 -24 -18 4

Page 8: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

8

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -12 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl).

GfK Consumenten vertrouwen

Economische situatie laatste

12 maanden

Economische situatie komende

12 maanden

Financiële situatie laatste

12 maanden

Financiële situatie komende

12 maanden

Gunstige tijd voor grote aankopen

Discount -21 -31 -21 -27 -23 0Midden -17 -29 -13 -24 -21 1Service -12 -28 -5 -22 -12 8Totaal NL -16 -29 -12 -24 -18 4

Discount: Midden: Service:Aldi Jumbo Albert HeijnLidl C1000 Super de BoerDetailconsult Dekamarkt PlusNettorama EM-TÉ SparBoni Hoogvliet Golff

Vomar MeermarktMCD AttentPoiesz Coop/ SupercoopJan LindersDeenSanders

Page 9: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

9

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2009 - 2010

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 22 23 24 25 26

Omzet (x 1.000)

2009 €687,163 €571,459 €606,768 €614,820 €640,477

2010 €603,670 €620,016 €622,440 €616,499 €642,407

% Groei t.o.v. 2009 -12.2 8.5 2.6 0.3 0.3

Kassabonnen (x 1.000)

2009 28,902 25,881 28,000 28,543 28,773

2010 27,530 27,637 28,162 27,909 29,044

% Groei t.o.v. 2009 -4.7 6.8 0.6 -2.2 0.9

Omzet per kassabon

2009 €23.78 €22.08 €21.67 €21.54 €22.26

2010 €21.93 €22.43 €22.10 €22.09 €22.12

% Groei t.o.v. 2009 -7.8 1.6 2.0 2.5 -0.6

Cumulatief (t/m week 26 2010) 2009 2010 2009 2010

€15,588,006 €15,625,226 0.2 €22.04 €22.12 0.4

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 10: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

10

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

27.2 28.326.226.126.1

31.130.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Milj

ard

Historie Supermarktomzetten (€)

€19.96 €19.47 €19.52

€20.92€20.36

€21.89€21.85

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

-2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

Page 11: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

11

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

Totale omzet (x 1.000) 2009

Totale omzet (x 1.000) 2010

Groei tov 2009

Omzet per kassabon

2009

Omzet per kassabon

2010

Groei tov 2009

Januari (week 1 t/m 4) € 2,318,077 € 2,340,528 1.0 € 22.12 € 22.08 -0.1

Februari (week 5 t/m 8) € 2,266,755 € 2,291,867 1.1 € 21.76 € 22.05 1.3

Maart (week 9 t/m 13) € 2,932,013 € 3,066,179 4.6 € 21.41 € 22.06 3.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,516,844 € 7,698,574 2.4 € 21.73 € 22.07 1.5

April (week 14 t/m 17) € 2,469,410 € 2,331,415 -5.6 € 22.54 € 21.85 -3.1

Mei (week 18 t/m 22) € 3,168,228 € 3,093,876 -2.3 € 22.56 € 22.41 -0.6

Juni (week 23 t/m 26) € 2,433,524 € 2,501,361 2.8 € 21.89 € 22.19 1.4

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,071,162 € 7,926,652 -1.8 € 22.35 € 22.17 -0.8

Juli (week 27 t/m 30) € 2,365,527 € 21.38

Augustus (week 31 t/m 34) € 2,365,492 € 21.11

September (week 35 t/m 39) € 2,937,932 € 20.83

Q3 (week 27 t/m 39) € 7,668,951 € 21.08

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,348,087 € 21.26

November (week 44 t/m 47) € 2,377,419 € 21.56

December (week 48 t/m 52) € 3,064,339 € 23.95

Q4 (week 40 t/m 52) € 7,789,844 € 22.39

Page 12: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Weken in het jaar

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

2008 2009 2010

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 1.0 1.2 3.5 -1.8 1.4 2.4 -0.4 1.1 1.5 -0.2 0.8 3.3 16.9 -11.4 -17.1 13.7 -3.6 4.3 -9.4 7.9 -0.8 -12.2 8.5 2.6 0.3 0.3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 13: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

13

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

Aant

al k

assa

bonn

en (x

1.0

00)

2008 2009 2010

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 4.0 0.4 0.8 -0.9 0.3 0.8 -1.0 -1.0 1.8 0.3 -0.2 -0.5 5.3 -8.6 -8.1 12.4 -3.8 2.6 -6.7 3.9 -3.2 -4.7 6.8 0.6 -2.2 0.9

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Page 14: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 20106 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

14

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 12 april 2023

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

weken in het jaar

bedr

ag p

er k

assa

bon

2008 2009 2010

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% -2.9 0.7 2.7 -0.9 1.1 1.6 0.6 2.1 -0.3 -0.5 1.0 3.8 11.1 -3.1 -9.8 1.1 0.2 1.6 -2.9 3.8 2.5 -7.8 1.6 2.0 2.5 -0.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52