GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

12
25 oktober 2022 GfK Supermarktkengetallen 2008 GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

Page 1: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

2

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Publicatie Kerstrapport 2008

12 december wordt het GfK Kerstrapport in Foodmagazine gepubliceerd. Vanwege de jubileummeting (25e) is het onderzoek uitgebreid met onderzoek naar maatschappelijke betrokkenheid.

Op de website van GfK (www.gfk.nl) wordt op 12 december een filmpje geplaatst waarin de belangrijkste resultaten van het Kerstrapport 2008 worden toegelicht.

Page 3: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

3

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

2009: GfK Panel Services 55 jaar actief

Sinds 1954 levert GfK informatie over het (aankoop)gedrag van de Nederlandse consument. Oftewel 55 jaar inzicht in de behoeften van de consument op basis van continue onderzoek.

Dat willen we niet zonder aandacht voorbij laten gaan. In 2009 zullen we vanuit een groot aantal invalshoeken, zoals bijvoorbeeld food, finance en fashion, aandacht besteden aan de 55+ huishoudens/ personen.

Inmiddels zijn er 4,5 miljoen personen van 55+ en de verwachting is dat dit de komende 5 jaar stijgt naar 5 miljoen personen. Oftewel ruim 30% van de personen is over 5 jaar 55+!

Bijgaand een eerste analyse naar het belang van de keuzeaspecten bij een supermarkt. Binnen de 4 geanalyseerde leeftijdsklassen is een onderscheid gemaakt naar inkomen (hoog/ laag).

Page 4: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

4

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Eerste resultaten 55+ analyse

• Bij 55+ huishoudens spelen nette winkel, leuke sfeer, en bediening (vriendelijk en deskundig) een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Keuze en lage prijzen (met name bij de hogere inkomens) zijn minder relevant dan gemiddeld.- Zie tabel op pagina 5-

• De 55+ huishoudens met een hoog inkomen zijn fors vertegenwoordigd bij Albert Heijn, terwijl de 55+ huishoudens met een laag inkomen naar verhouding vaak bij Super de Boer en Aldi boodschappen doen. Het verschil naar inkomen (hoog/ laag) geeft bij de 55+ huishoudens bij AH een veel groter verschil dan bij de jongeren en de midden huishoudens.- Zie tabel op pagina 6-

Page 5: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

5

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Nette winkel , leuke sfeer en bediening (vriendelijk en deskundig) speelt bij 55+ huishoudens een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Keuze en prijzen minder relevant dan gemiddeld.

Jonge HH (<35 jaar)

Laag inkomen

1. Goede kwaliteit

2. Goede versafdeling

Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.500

Midden HH (35 <55)

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 2.100

Belegen HH (55<65)

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.900

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.500

Oude HH (65+)

7.79

7.53

7.42

7.33

7.30

7.23

7.19

6.93

6.90

6.81

6.59

6.36

NL*

*belangscores, **=ranking

GfK keuzemotivatiebarometer 2008

3. Ruime keuze

5. Lage prijzen

7. Vriendelijke bediening

9. Deskundige bediening

11. Leuke sfeer

4. Nette winkel

6. Aantr. aanbiedingen

8. Bereikbaarheid/parkeren

10. Geschikte openingstijd

12. Snelle bediening

1**

5

3/4

7

2

6

8

9

11

3/4

12

10

1

3

2

8

7

5

9

6

11

4

12

10

1

3

5

6

2

4

7

10

9

8

11

12

1

2

3

5

6

4

8

7

10

9

11

12

1

2

4

3

6

7

5

10

8

11

9

12

1

2

4

3

9

8

5

6

7

10

11

12

1

2

6

2

4

7/8

5

10

7/8

11

9

12

1

3

5

2

7

10

4

8

6

11

9

12

Page 6: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

6

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

Jonge HH (<35 jaar)

Laag inkomen

Albert Heijn

Super de Boer

Aldi

Lidl

Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.500

Midden HH (35 <55)

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 2.100

Belegen HH (55<65)

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.900

Laag inkomen Hoog inkomen

Inkomensgrens (netto): € 1.500

Oude HH (65+)

100

100

100

100

100

100

100

100

NL*

Detailconsult

Plus

Jumbo

C1000

105

118

80

98

127

104

109

106

113

88

68

77

110

94

130

110

80

98

125

117

108

115

96

105

96

100

89

100

105

94

116

101

88

112

119

106

105

102

84

97

132

93

84

91

90

77

67

85

95

125

113

86

66

94

72

111

131

88

99

92

66

98

93

74

*index NL=100, o.b.v. bestedingen, binnen supermarkten

Supermarkten

De 55+ huishoudens met een laag inkomen zijn met name sterk vertegenwoordigd bij Super de Boer en Aldi. De 55+ huishoudens met een hoog inkomen komen veelal bij Albert Heijn.

Page 7: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

7

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen.

Week Week Week Week Week 45 46 47 48 49

Omzet (x 1.000)

2007 €568,157 €560,450 €566,863 €572,969 €541,336

2008 €588,119 €584,135 €596,061 €600,418 €569,077

% Groei t.o.v. 2007 3.5 4.2 5.2 4.8 5.1

Kassabonnen (x 1.000)

2007 26,658 26,589 26,342 26,549 25,141

2008 27,321 26,832 26,923 27,146 25,873

% Groei t.o.v. 2007 2.5 0.9 2.2 2.2 2.9

Omzet per kassabon

2007 €21.31 €21.08 €21.52 €21.58 €21.53

2008 €21.53 €21.77 €22.14 €22.12 €21.99

% Groei t.o.v. 2007 1.0 3.3 2.9 2.5 2.1

Cumulatief (t/ m week 49 2008) 2007 2008 2007 2008

€26,451,303 €28,156,278 6.4 €20.73 €21.68 4.6

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 8: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

8

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

€19.96

€19.47

€19.52

€20.36

€20.92

2003

2004

2005

2006

€26.098

€26.118

€26.164

€27.188

€28.270

bedragen x 1.000.000

2003

2004

2005

2006

- 2.4%

+ 0.2%

+ 4.3%

+ 0.1%

+ 0.2%

+ 3.9%

Historie supermarktomzetten (€)

Historie bedrag per kassabon (€)

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

2007+ 4.0%

2007+ 2.7%

Page 9: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

9

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

Totale omzet (x 1.000)

2007

Totale omzet (x 1.000)

2008

Groei tov 2007

Omzet per kassabon

2007

Omzet per kassabon

2008

Groei tov 2007

Januari (week 1 t/ m 4) € 2,006,919 € 2,159,729 7.6 € 20.22 € 21.14 4.5

Februari (week 5 t/ m 9) € 2,590,203 € 2,794,146 7.9 € 20.25 € 21.53 6.3

Maart (week 10 t/ m 13) € 2,126,860 € 2,395,857 12.6 € 20.50 € 22.65 10.5

Q1 (week 1 t/ m 13) € 6,723,983 € 7,349,732 9.3 € 20.33 € 21.75 7.0

April (week 14 t/ m 17) € 2,224,604 € 2,271,160 2.1 € 21.11 € 21.54 2.0

Mei (week 18 t/ m 22) € 2,722,168 € 2,947,394 8.3 € 20.91 € 22.36 6.9

Juni (week 23 t/ m 26) € 2,196,947 € 2,371,677 8.0 € 21.04 € 21.74 3.3

Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,143,719 € 7,590,231 6.3 € 21.02 € 21.92 4.3

Juli (week 27 t/ m 30) € 2,122,381 € 2,266,967 6.8 € 20.47 € 21.45 4.7

Augustus (week 31 t/ m 35) € 2,720,754 € 2,829,378 4.0 € 20.58 € 21.32 3.6

September (week 36 t/ m 39) € 2,176,807 € 2,278,557 4.7 € 20.37 € 21.15 3.8

Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,019,942 € 7,374,902 5.1 € 20.48 € 21.31 4.1

Oktober (week 40 t/ m 43) € 2,192,696 € 2,315,020 5.6 € 20.95 € 21.56 2.9

November (week 44 t/ m 48) € 2,829,628 € 2,957,316 4.5 € 21.30 € 21.92 2.9

December (week 49 t/ m 52) € 2,365,061 € 23.37

Q4 (week 40 t/ m 52) € 7,387,385 € 21.87

Page 10: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

10

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Weken in het jaar

Best

edin

gen in e

uro

's (

x 1

.000)

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 14.7 3.8 8.4 4.5 8.2 8.4 5.2 10.3 7.3 13.1 12.3 29.8 -4.5 -9.3 16.3 7.0 -1.5 10.4 15.6 7.4 -4.2 13.8 8.4 7.2 8.9 7.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 527.7 7.9 5.5 6.2 6.8 1.2 5.6 2.8 3.7 3.5 4.3 4.0 6.9 10.3 3.8 5.1 3.2 4.9 3.5 4.2 5.2 4.8 5.1

Page 11: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

11

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

Aanta

l kass

abonnen (

x 1

.000)

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 6.7 1.3 3.0 1.5 1.1 0.9 3.8 1.7 1.4 4.7 2.2 8.4 -8.8 -6.1 10.3 0.8 -2.3 -2.0 5.1 -1.8 -3.0 9.0 4.1 4.7 4.7 4.5

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 524.1 3.8 2.7 -2.6 0.4 1.9 2.9 -3.0 -0.3 -0.6 0.0 1.8 2.1 5.2 1.0 3.7 0.6 0.0 2.5 0.9 2.2 2.2 2.9

Page 12: GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 200810 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties”

12

12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

weken in het jaar

bedra

g p

er

kass

abon

2006 2007 2008

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.5 2.5 5.3 2.9 7.1 7.4 1.3 8.4 5.9 8.0 10.0 19.8 4.6 -3.4 5.4 6.1 0.8 12.7 10.1 9.4 -1.2 4.4 4.1 2.5 4.0 2.7

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 523.5 4.0 2.7 9.0 6.4 -0.7 2.6 6.0 4.0 4.1 4.4 2.2 4.7 4.9 2.8 1.3 2.6 4.9 1.0 3.3 2.9 2.5 2.1