1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

20
1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Transcript of 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet...

Page 1: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

1© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Page 2: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

2© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Supermarktomzetgroei vlakt steeds verder af. September slechts 0.8% groei in omzet. Volume daalt met ca. 2%. Ouderen worden steeds belangrijker voor supermarkten. Ouderen hechten meer belang aan emotionele winkelkeuze-aspecten. Bereikbaarheid en goede parkeergelegenheid ook belangrijk.

Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer (CBS voeding/dranken excl alcohol en dranken) is het volume in de supermarkt in september met ca. 2% gedaald.

In september 2013 is de supermarktomzet met 0.8% gestegen van €2.46 miljard (september 2012) naar €2.48 miljard (september 2013).

Omzet groei Aantal kassabonnen

Omzet per kassabon

Maart/April + 4.3 + 2.6 + 1.7

Mei + 3.9 + 1.3 + 2.6

Juni + 3.9 + 1.9 + 2.0

Juli + 3.2 + 0.4 + 2.8

Augustus + 1.5 + 0.6 + 0.9

September + 0.8 + 0.0 + 0.8

Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met 0.8%, nl. van €21.29 (september 2012) naar €21.45 (september 2013).

Page 3: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

3© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Verzilvering: kansen of bedreigingen?

De komende jaren zal de vergrijzing fors toeslaan. In ruim 25 jaar stijgt volgens het CBS het aantal 65+ huishoudens van 1.9 miljoen (2013) naar ruim 3.2 miljoen (in 2040).

De komende jaren zal de vergrijzing fors toeslaan. In ruim 25 jaar stijgt volgens het CBS het aantal 65+ huishoudens van 1.9 miljoen (2013) naar ruim 3.2 miljoen (in 2040).

Gelijktijdig staan we aan de vooravond van veel veranderingen in de distributie en de communicatie in de Foodsector, mede door de technologische ontwikkelingen.Gelijktijdig staan we aan de vooravond van veel veranderingen in de distributie en de communicatie in de Foodsector, mede door de technologische ontwikkelingen.

Het aantal fysieke winkels zal de komende jaren verder afnemen. Tegelijkertijd zal de verdergaande digitalisering steeds meer invloed krijgen op informatievoorziening, zowel qua aankooporiëntatie als aankoopgedrag.

Het aantal fysieke winkels zal de komende jaren verder afnemen. Tegelijkertijd zal de verdergaande digitalisering steeds meer invloed krijgen op informatievoorziening, zowel qua aankooporiëntatie als aankoopgedrag.

Door de toegenomen transparantie en snelheid van social media verschuift “de macht” in de distributie steeds meer van fabrikant-retail naar consument.Door de toegenomen transparantie en snelheid van social media verschuift “de macht” in de distributie steeds meer van fabrikant-retail naar consument.

Vraag is of de wensen van de ouderen wel voldoende worden gehoord en zij niet het kind van de rekening worden van bovenstaande ontwikkelingen?Vraag is of de wensen van de ouderen wel voldoende worden gehoord en zij niet het kind van de rekening worden van bovenstaande ontwikkelingen?

Page 4: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

4© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Samenvatting verzilveringDe 65+ huishoudens zijn op dit moment goed voor € 8.1 miljard supermarktomzet. En naar verwachting groeit dit in 12 jaar tijd met 80% naar € 14.5 miljard (2025).

De 65+ huishoudens zijn op dit moment goed voor € 8.1 miljard supermarktomzet. En naar verwachting groeit dit in 12 jaar tijd met 80% naar € 14.5 miljard (2025).

Ouderen hechten bij de keuze van een supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening, openingstijden).

Ouderen hechten bij de keuze van een supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening, openingstijden).

Ouderen kopen in vergelijking met de jongere leeftijdsgenoten vooral veel vers bij supermarkt of speciaalzaak- en weinig diepvries of drogmetica.

Ouderen kopen in vergelijking met de jongere leeftijdsgenoten vooral veel vers bij supermarkt of speciaalzaak- en weinig diepvries of drogmetica.

Ouderen oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/Radio of internet. Zij lezen wel vaker de reclames in kranten/tijdschriften voor het supermarktbezoek. Folder blijft verreweg belangrijkste informatiebron voor bezoek supermarkten.

Ouderen oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/Radio of internet. Zij lezen wel vaker de reclames in kranten/tijdschriften voor het supermarktbezoek. Folder blijft verreweg belangrijkste informatiebron voor bezoek supermarkten.

Ouderen verwennen zich thuis, maar wel met aandacht voor de gezondheid. Zij kopen naar verhouding veel bloemen/planten, gebak, koffie (gemalen, bonen), aperitieven / gedestileerd, maar ook citrus.

Ouderen verwennen zich thuis, maar wel met aandacht voor de gezondheid. Zij kopen naar verhouding veel bloemen/planten, gebak, koffie (gemalen, bonen), aperitieven / gedestileerd, maar ook citrus.

De 65+personen hechten bij de keuze van winkelgebied veel belang aan bereikbaarheid , maar vooral aan parkeergelegenheid. Aan diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de winkelstraat hechten zij minder belang.

De 65+personen hechten bij de keuze van winkelgebied veel belang aan bereikbaarheid , maar vooral aan parkeergelegenheid. Aan diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de winkelstraat hechten zij minder belang.

Ouderen doen vaak op rustige tijden hun boodschappen. Naar verhouding vaak op dinsdag t/m donderdag en vooral in de ochtend.

Ouderen doen vaak op rustige tijden hun boodschappen. Naar verhouding vaak op dinsdag t/m donderdag en vooral in de ochtend.

Page 5: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

5© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Supermarktomzet Verzilverd. In 2025 komt naar schatting ruim 30% van de supermarktomzet van de 65+ huishoudens.

€ 28

2007 2013 (prognose) 2025 (prognose)

€ 47€ 33

1.6 2.61.9

€ 5.6 € 14.5€ 8.1

Supermarktomzet (x Miljard)

Aantal65+ Huishoudens

(x miljoen)

Supermarktomzet 65+ Huishoudens

(x Miljard)

Page 6: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

6© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Ouderen hechten bij de keuze van de supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening, openingstijden).

GfK Supermarktkeuzemotivatiebarometer 2013

Totaal

NL< 50 jaar

50 t/m 64

jaar65+

1 Goede kwaliteit 7.67 7.59 1 7.76 1 7.75 1

2 Lage prijzen 7.43 7.49 2 7.47 3 7.28 6

3 Goede versafdelingen 7.40 7.27 4 7.50 2 7.54 2

4 Aantrekkelijke aanbiedingen 7.37 7.45 3 7.41 4 7.15 8

5 Ruime keuze 7.26 7.22 6 7.30 6 7.29 5

6 Nette winkel 7.22 7.00 8 7.34 5 7.52 3

7 Vriendelijke bediening 7.14 6.98 9 7.24 7 7.35 4

8 Goed bereikbaar/ parkeergelegenheid 7.03 7.06 7 7.01 9 7.01 9

9 Geschikte openingstijden 6.95 7.23 5 6.84 10 6.53 11

10 Deskundige bediening 6.86 6.58 11 7.05 8 7.21 7

11 Leuke sfeer 6.58 6.42 12 6.69 11 6.78 10

12 Snelle bediening 6.57 6.74 10 6.55 12 6.29 12

Page 7: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

7© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

De 65+ huishoudens geven op dit moment voor voeding relatief veel meer uit bij de versspeciaalzaken en de overige kanalen. Vraag is wel of dit zo blijft in de toekomst.

BestedingenJaar 2012

Afzetkanalen Totaal NL t/m 50 jaar 50-65 jaar 65+ jaar

Supermarkten 80.3% = 100 105 99 92

Versspeciaalzaken 5.2% = 100 63 117 150

Overige kanalen 14.5% = 100 86 102 124

Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland

Page 8: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

8© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

De 65+ huishoudens oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/radio/Internet. Ze lezen relatief vaker de reclames in bladen/tijdschriften. Folder blijft verreweg belangrijkste informatiebron voor het winkelbezoek..

WinkelbezoekenJaar 2012

Oriëntatiegedrag vóór het supermarktbezoek

Totaal NL t/m 50 jaar 50-65 jaar 65+ jaar

Folder van de winkel 51.4% = 100 103 103 92

Tijdschrift van de winkel 4.0% = 100 100 90 112

Reclame in dagblad 5.8% = 100 99 86 118

Reclame in huis-aan-huisblad 15.1% = 100 93 95 115

Reclame op televisie of radio 6.5% = 100 146 88 61

Per post of e-mail 6.2% = 100 142 92 60

Via internet 6.9% = 100 155 93 44

Geen van de genoemde 32.0% = 100 93 100 108

Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland

Page 9: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

9© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

De 65+ huishoudens geven relatief veel geld uit aan aperitieven/gedestileerd, bloemen/planten, wild en citrusvruchten.

t/m 50 jaar 50-65 jaar 65+ jaar

baby-, kindervoeding shag aperitieven

luiers wild bloemen en planten

ijsthee/sportdranken/siropen etc. rode wijn gedestileerd / likeur etc.

verantwoorde tussendoortjes witte wijn wild

zoutjes chips/sticks/extruders/kroepoek

rosé wijn citrusvruchten

zakdoekjes, tissues speciaalbieren rozijn/suiker/mueslibrood

frisdrank cola hondenvoer nat schuurmiddelen

pizza's pils koffie bonen/gemalen

frisdrank overig (niet cola) pinda's koffiemelk-room-creamers

cereals rundvlees gebak en cake

Top 10 assortiment o.b.v. omzetaandeelindex Jaar 2012

Page 10: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

10© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

Naarmate men ouder is hecht men meer belang aan de bereikbaarheid van de winkels en de parkeergelegenheid en minder aan de diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de winkelstraat.

Basis: personen Totaal

NL

1 Diversiteit aan winkels/verschillende soorten winkels 30.5 33.0 1 29.5 1 24.9 1

2 De bereikbaarheid/afstand naar de winkels 17.6 15.5 2 19.0 2 21.5 2

3 De parkeergelegenheid 14.1 10.7 4 17.2 3 20.0 3

4 De hoeveelheid winkels 9.3 12.1 3 6.2 6 5.4 5

5 De sfeer van de winkelstraat 7.4 8.2 5 7.3 4 5.3 6

6 Indeling winkelgebied (bijvoorbeeld winkels dicht bij elkaar)

6.5 6.1 6 6.5 5 7.4 4

7 Aanwezigheid van grote winkelketens 4.8 5.0 7 4.8 7 4.2 8

8 De veiligheid 3.9 3.5 8 3.9 8 4.9 7

9 Aanwezigheid van kleine boetiekjes/speciaalzaken 3.1 3.0 9 3.1 9 3.4 9

10 Aanwezigheid uitgaansgelegenheden (bijvoorbeeld restaurant, café, bioscoop)

0.6 0.5 10 0.7 10 0.9 10

Anders 2.2 2.5 1.9 1.9

< 50 jaar 50 t/m 64 jaar 65+

Wat vindt u het meest belangrijk bij de keuze van een winkelgebied?

Bron: WGOIR 2013

Page 11: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

11© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

De 65+ huishoudens gaan verhoudingsgewijs vaak op rustige tijden boodschappen doen (dinsdag t/m donderdag). Zij doen dat relatief minder vaak op maandag en in het weekend.

BestedingenJaar 2012

Dagen van de Week

Totaal NL t/m 50 jaar 50-65 jaar 65+ jaar

Maandag 11.1% = 100 109 91 95

Dinsdag 11.5% = 100 98 96 111

Woensdag 13.9% = 100 98 99 106

Donderdag 15.5% = 100 89 104 116

Vrijdag 23.0% = 100 95 103 104

Zaterdag 22.8% = 100 106 103 83

Zondag 2.3% = 100 139 77 54

Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland

Page 12: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

12© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

De 65+ huishoudens gaan naar verhouding vaak in de ochtend hun boodschappen doen en doen dat naar verhouding veel minder in de avond.

BestedingenJaar 2012

Deel van de Dag Totaal NL t/m 50 jaar 50-65 jaar 65+ jaar

Ochtend(voor 12.00 uur)

37.9% = 100 90 105 114

Middag(tussen 12.00 en 18.00 uur)

54.3% = 100 101 100 98

Avond(na 18.00 uur)

7.8% = 100 143 78 44

Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland

Page 13: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

13© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

65-plussers kopen minder vaak via internet producten, maar ook bij hun is de kleding- en elektronicawinkel favoriet. Ruim 3 op de 10 65+personen heeft wel eens via internet kleding gekocht.

Basis: personen Totaal

NL

1 Kledingwinkel 49.0 60.3 1 37.7 2 30.9 1

2 Elektronicawinkel 40.4 45.4 2 39.6 1 27.0 2

3 Reiswinkel 28.9 30.9 4 30.4 3 21.6 3

4 Warenhuis 23.8 30.3 5 18.3 4 12.1 4

5 Schoenenwinkel 23.2 31.0 3 15.7 5 10.5 6

6 Speelgoedwinkel 22.2 29.7 6 13.8 7 11.6 5

7 Drogisterij 15.2 17.3 7 14.8 6 9.7 7

8 Woonwinkel 7.9 10.0 8 6.3 8 4.2 8

9 Supermarkt 4.8 6.6 9 3.2 10 1.7 10

10 Doe-het-zelf winkel/bouwmarkt 4.2 4.5 10 4.6 9 2.9 9

11 Opticien 2.6 3.9 11 1.4 11 0.6 11

Geen van bovenstaande 21.7 13.0 26.0 41.0

Bij welke winkels heeft u wel eens via internet producten gekocht?

< 50 jaar 50 t/m 64 jaar 65+

Page 14: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

14© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 35 36 37 38 39

Omzet (x 1.000)

2012 €634,196 €606,945 €601,817 €614,588 €639,527

2013 €639,472 €619,327 €621,822 €620,162 €621,960

% Groei t.o.v. 2012 0.8 2.0 3.3 0.9 -2.7

Kassabonnen (x 1.000)

2012 29,382 29,166 28,969 29,024 28,564

2013 29,761 29,277 28,894 28,884 28,714

% Groei t.o.v. 2012 1.3 0.4 -0.3 -0.5 0.5

Omzet per kassabon

2012 €21.58 €20.81 €20.77 €21.18 €22.39

2013 €21.49 €21.15 €21.52 €21.47 €21.66

% Groei t.o.v. 2012 -0.5 1.7 3.6 1.4 -3.3

Cumulatief (t/m week 39) 2012 2013 2012 2013

€24,164,177 €24,940,439 3.2 €21.68 €22.20 2.4

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

Page 15: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

15© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032,587,032.

8

32.2 32.6

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

Page 16: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

16© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013

Totale omzet (x 1.000)

2012

Totale omzet (x 1.000)

2013

Groei tov 2012

Omzet per kassabon

2012

Omzet per kassabon

2013

Groei tov 2012

Januari (week 1 t/m 5) € 3,008,157 € 3,128,961 4.0 € 21.35 € 22.17 3.8

Februari (week 6 t/m 9) € 2,451,224 € 2,515,098 2.6 € 21.88 € 22.20 1.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,439,249 € 2,705,250 10.9 € 21.56 € 23.31 8.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,898,630 € 8,349,309 5.7 € 21.58 € 22.53 4.4

April (week 14 t/m 17) € 2,547,711 € 2,494,719 -2.1 € 22.34 € 22.08 -1.2

Mei (week 18 t/m 22) € 3,155,379 € 3,279,898 3.9 € 22.40 € 22.97 2.6

Juni (week 23 t/m 26) € 2,535,630 € 2,635,277 3.9 € 22.02 € 22.47 2.0

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,238,719 € 8,409,894 2.1 € 22.26 € 22.52 1.2

Juli (week 27 t/m 31) € 3,078,209 € 3,175,261 3.2 € 21.24 € 21.83 2.8

Augustus (week 32 t/m 35) € 2,485,741 € 2,522,705 1.5 € 21.02 € 21.20 0.9

September (week 36 t/m 39) € 2,462,877 € 2,483,271 0.8 € 21.29 € 21.45 0.8

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,026,827 € 21.20

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,482,321 € 21.55

November (week 44 t/m 48) € 3,193,605 € 21.70

December (week 49 t/m 52) € 2,746,930 € 24.40

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,422,856 € 22.48

Page 17: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

17© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2011 2012 2013

Groeicijfers weekomzet

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 5.6 6.5 3.1 2.4 1.7 -0.9 4.4 5.2 3.0 8.1 8.5 23.4 -21.0 17.1 -1.0 2.1 2.7 4.4 17.6 -9.2 6.6 3.6 2.5 6.4 3.2

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521.8 3.1 3.4 4.4 3.1 2.1 0.1 3.0 0.8 2.0 3.3 0.9 -2.7

Page 18: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

18© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aan

tal k

assa

bonn

en (

x 1.

000)

weken in het jaar

2011 2012 2013

Groeicijfers aantal kassabonnen

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 0.0 2.0 -1.2 -2.3 2.3 2.8 -2.8 1.4 3.1 0.7 2.0 2.6 4.4 -14.6 16.1 -1.2 -0.1 2.4 -0.5 6.9 -6.3 5.1 0.6 4.1 1.2 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-0.7 -0.7 0.1 1.9 1.3 0.9 -0.5 1.3 1.3 0.4 -0.3 -0.5 0.5

Page 19: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

19© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2011 2012 2013

Groeicijfers omzet per kassabon

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.5 3.5 7.8 5.5 0.1 -1.1 2.0 3.0 2.1 2.2 6.0 5.8 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.2 0.3 4.9 10.0 -3.0 1.4 3.0 -1.5 5.1 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 522.5 3.8 3.4 2.5 1.8 1.1 0.6 1.7 -0.5 1.7 3.6 1.4 -3.3

Page 20: 1 © GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013 GFK SUPERMARKTKENGETALLEN ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het.

20© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013

0162-384278

Retail Insights DirectorJoop Holla

06-55323114

[email protected]

Meer informatie?

vindt u op:

op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))