20091024 Vacature Magazine

of 100 /100
24.10.09 GRATIS MAGAZINE MET HET GROOTSTE CARRIÈREAANBOD MEER JOBS OP VACATURE.COM vergeten factuur van de crisis De VACATURE ONDERVROEG 2.105 M/V OVER WERKSTRESS . EN VERDER DE STRESSFACTOR LANGS WERKGEVERSZIJDE: “Ik voerde 60 ontslaggesprekken, dat vreet aan je” 5 PAARDEN- MIDDELEN TEGEN CRISISLEED + 4 OP 10 IS SLAPELOOS 13% ROOKT MEER 1 OP 7 HEEFT EEN BORE-OUT 3 OP 10 EET ONGEZONDER 1 OP 3 GEZINNEN LIJDT ERONDER

Embed Size (px)

description

Vacature Magazine

Transcript of 20091024 Vacature Magazine

Page 1: 20091024 Vacature Magazine

24.10.09 GRATIS MAGAZINE MET HET GROOTSTE CARRIÈREAANBOD MEER JOBS OP VACATURE.COM

vergetenfactuur van de crisis

De

VACATURE ONDERVROEG 2.105 M/V OVER WERKSTRESS

.EN VERDER

DE STRESSFACTOR LANGS WERKGEVERSZIJDE: “Ik voerde 60 ontslaggesprekken, dat vreet aan je”

5 PAARDEN-MIDDELEN

TEGEN CRISISLEED

+

4 OP 10 IS SLAPELOOS

13% ROOKT MEER

1 OP 7 HEEFT EEN BORE-OUT

3 OP 10 EET ONGEZONDER

1 OP 3 GEZINNEN LIJDT ERONDER

Page 2: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 28 FEBRUARI 2009

7700

60

60

8800

5050

4400

3030

2200

1100

1010

2200

3030

4040

5500

60

60

70

70

8800 88

00

70

70

60

60

60

60

50505050

44440000

333000

2200

22

3030303

444000

50505050

60

60

60

60

7770000

88008

0

0

Ontdek KBC-World

KBC is een geïntegreerde bank-verzekeraar voorhoofdzakelijk retail-, kmo- en

privatebankingcliënten. De KBC-groep heeftthuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa,

waar de focus ligt op retailbankverzekeren,vermogensbeheer en diensten aan bedrijven.

Voor een aantal specifieke vacatures is KBC op zoeknaar zowel startende als ervaren carrièrereizigers

met een masterdiploma in een economische,juridische, kwantitatieve of ICT-richting of een

bachelordiploma in diverse studiegebieden.

Interesse?Ben je ambitieus en heb je zin om een boeiendecarrièrereis te maken?Boek dan snel je carrièrereis op www.kbcworld.be.

Voor een overzicht van alle vacatures,surf naar www.kbcworld.be.

Een onderneming van de KBC-groep

EEN GREEP UIT ONS AANBOD:

CliëntenadviseursAls cliëntenadviseur in het KBC-bankkantorennet ben je het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van de cliënt. Je coördineert commerciële acties in het domein Betalingsverkeer, adviseert en verkoopt courante bankproducten.Vacatures situeren zich in de regio’s Brussel, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.

Juridisch adviseursKBC is op zoek naar juridisch adviseurs in o.a. volgendedomeinen:- Ondersteuning Kapitaalmarkten- Asset Management- Pensioenen en Verzekeringen- Corporate Banking Kredieten

Medewerker Modelontwikkeling Corporate,Sovereign & Bank CreditOm een bepaald kredietrisico op een systematische manier ineen cijfer uit te drukken, maakt de KBC-groep gebruik van modellen gebouwd op basis van zowel kredietexpertise als van statistische analyse. In deze functie sta je in voor het beheren,onderhouden en bouwen van deze modellen in de segmenten Bedrijven, Landen en Financiële Instellingen.

Senior productontwerperBinnen Asset Management ben je verantwoordelijk voor decreatie van nieuwe beleggingsproducten in de breedste zin. Dit betekent dat je het creatieve proces initieert om nieuwe, gepaste oplossingen te bouwen voor cliënten van de KBC-groep.Je zet financiële producten op en geeft op regelmatige basis presentaties aan de kantoorbegeleiders en adviseurs Sparen en Beleggen.

Risk managerJe zorgt mee voor de risicocontrole van alle gestructureerde portefeuilles binnen Asset Management. Dit betreft hoofdzakelijk kapitaalbeschermde fondsen en portefeuilles. Je controleert de documentatie van de fondsen (prospectus, termsheet, …), je volgt de prijsvorming op van gestructureerde fondsen op secundaire markten, je voert sensitiviteitsanalysesuit van producten om de prijsontwikkeling toe te lichten aan het netwerk, enz.

Methodoloog risicobeheerAls methodoloog risicobeheer speel je een voortrekkersrol bij het ontwikkelen of valideren van methodologische concepten en modellen voor het meten, opvolgen en rapporteren van risico’sdie genomen worden in de volledige KBC-groep in het kader van kredietrisico (o.a. ratingmodellen), marktrisico en verzekeringsrisico. Daarnaast werk je mee aan het ontwikkelen van waarde- en kapitaalmodellen.

ICT technical designer (met ervaring)Momenteel zijn we vooral op zoek naar technical designers met een stevige bagage. Als technical designer zet je de technischekrijtlijnen uit voor nieuwe toepassingen. Je legt defundamenten waarop de developers verder bouwen. Jouw rol is cruciaal voor de performantie en stabiliteit van onzetoepassingen. Je maakt een planning voor technisch ontwerp,development, tests en overdracht naar productie. Je volgt dezeplanning nauwgezet op. Je opdrachten zijn heel divers van aard: groot en klein, nationaal en internationaal. Je hebt passie voor een van de volgende technische domeinen: .Net, Java of mainframe.Functie mogelijk in Brussel, Leuven of Gent.

2410909_VACATURE_KBC_REKR_370x260.indd 12410909_VACATURE_KBC_REKR_370x260.indd 1 10/21/09 12:26:50 PM10/21/09 12:26:50 PM

002_GPV1QU_20091024_VMGCO 21-10-2009 15:15 Pagina 2

Page 3: 20091024 Vacature Magazine

Nadat de volksraadpleging rond de Lange Wapper vorige zondag op een overwinning uitdraaide voor het ‘nee’-kamp beleefde Antwerps burgemeester Patrick Janssens een hectische maandag.

7.30 uur. Ik sta op en ontbijt. Ik heb drie telefonischeradio-interviews met Q-Music, Studio Brussel en Radio2 over het resultaat van de volksraadpleging over deLange Wapper. Ik toon me tevreden met het resultaat,maar benadruk dat de strijd nog niet gestreden is.om 8.00 uur ga ik naar het stadhuis van Antwerpen vooreen informele bijeenkomst van het college over de uit-komst van de volksraadpleging. We spreken de spelre-gels af om tot een advies te komen.

9.00 uur. Ik heb een stafvergadering met het kabinet. Webespreken het resultaat van de volksraadpleging, bekij-ken de uitvoerige persaandacht die er aan besteed wordt,wat op zich al een hele klus is. We behandelen de lopen-de zaken en leggen mijn agenda voor de komende weekvast, zoals elke maandag.

10.15 uur. Ik bereid de bijeenkomst van de gemeente-raad voor. We bereiden een resolutie voor die ’s avondsvoorgelegd wordt in de gemeenteraad, waarin we eennegatief bouwadvies geven aan de Vlaamse regering. Om12.00 uur heb ik een afspraak met onder meer Robert Voorhamme en een paar kabinetsmedewerkers

over de komst van een bedrijventerrein aan het IPZ(Investeringszone Petroleum Zuid).

14.30 uur. Overleg over het sportbeleid in Antwerpen,met onder meer schepen van Sport Ludo VanCampenhout (Open VLD), administratie sport en degemeenschappelijke sportadviseur. We bereiden enkelebeslissingen voor het college en de gemeenteraad voor enzetten samen met de administratie het beleid uit.

15.30 uur. Vergadering rond de werking van de stedelij-ke loketten met de stadssecretaris, mensen van de loket-werking en de adviseur marketing en communicatie. Om16.30 uur vergader ik met de adviseur marketing encommunicatie waarin lopende zaken behandeld worden.

18.00 uur. Interview met ATV over de komendegemeenteraad en hoe ik die inschat. ATV zendt degemeenteraad live uit. Ik bespreek daarna met de fractiede komende gemeenteraad. De spanning neemt toe.Stilaan komt de pers aan om de bijeenkomst van degemeenteraad bij te wonen. Verschillende televisiezen-ders zijn aanwezig voor het begin van de gemeenteraad.

19.00 uur. De gemeenteraad komtbijeen en alle fracties zetten hunstandpunt uiteen na de volksraadple-ging van zondag. De raad stemt dedoor het schepencollege voorgestelderesolutie goed. Er is slechts één ont-houding, wat vrij historisch is. Het isuitzonderlijk dat er over een dergelijkheikel onderwerp zo weinig discussiebestaat. Het resultaat van de volks-raadpleging was duidelijk en wordtdoor iedereen aanvaard.

20.30 uur. Na de gemeenteraad sta ik verschillende televisiestations tewoord. Ik geef interviews aan Radio 1, Radio 2, VTM Nieuws, VRTNieuws en Ter Zake.

21.45 uur. Ik kom thuis en drink nogeen glas wijn. Tegen middernachtkruip ik onder de wol. tekst Dominique

Soenens | foto Jonas Lampens D

DE MAANDAG VAN

Patrick Janssens,burgemeester Stad Antwerpen

001_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 19:51 Pagina 1

Page 4: 20091024 Vacature Magazine

Vacature Virtual Talentum: de andere manier om te solliciterenBezoek nu Vacature Virtual Talentum, de grootste online carrièrebeurs van België. Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg het recentste jobaanbod en solliciteer meteen.

Wil je persoonlijk kennismaken met één van de deelnemende bedrijven?Schrijf je dan in voor de Grote Chatsessie op 1 december en grijp je kans.

Waar wacht je nog op? Surf snel naar vacature.com/virtualtalentum

Erkend Bureau Vacature VG.1186/B - Jobscareers VG. 1245/B

002_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:48 Pagina 2

Page 5: 20091024 Vacature Magazine

Ontdek ook de

9.474jobs op

vacature.com

03VACATURE 24 OKTOBER 2009INHOUD

Vacature van de week:

COÖRDINATORBIJ STAD BRUGGE

06

10

de

beste carrières in dit magazine

204

01 De maandag van Patrick Janssens, burgemeesterstad Antwerpen D 04 Salariswatcher D 05 PubliekeOpinie D 06 Actua: Banenplannen: slim of slechtbesteed geld? Marktvers, Poll van de week D 10Coverstory: De stressfactuur van de crisis D 18Werk en recht, De globetrotter D 19 Cijferwerk:Allochtonen blijven kneusjes van arbeidsmarkt D20 Succestapes: Lavazza D 24 Regiodossier Oost-en West-Vlaanderen: Op zoek naar positieve sig-nalen in de provincies D 28 Dubbelcheck: Koppelsover hun werk-privébalans D Column An Olaerts

06 Actua

Er waren eens 112 banenplannen…… en toen kwam er nog een 113de bij. Doel: zoveelmogelijk mensen van allerlei pluimage aan het werkhelpen via subsidies voor werkgevers. Maar liggende werkgevers wel wakker van al die banenplannen?

10 Coverstory

Stress op de werkvloerVier op tien werknemers zijn slapeloos bij werk-stress. Maar neen, niet de hogere werkdruk bezorgtmenig werknemer kopzorgen, wel wantrouwigemanagers die hun vazallen niet vertrouwen.

20 Succestapes

Lavazza, handelaar in zwart goudForza! Lavazza, het even prijzige als gereputeerdeItaliaanse koffiemerk verovert stormenderhand dewereld. Een gesprek met vicepresident Giuseppe,derde generatie van de Lavazza famiglia.

24 Regiodossier Oost- en West-Vlaanderen

De overlevingsstrategie van Oost- en West-VlaanderenMet één veldslag win je de oorlog niet, dat wistNapoleon al. De Oost- en West-Vlaamse bedrijvenweren zich als een duivel in een wijwatervat, maarde strijd is nog lang niet gestreden.

29 Column An Olaerts

SchaakmatKinderen die schaken, ontwikkelen vaardighedendie ze later kunnen verzilveren in hun carrière. Zoalssnel en strategisch handelen onder druk. Klinkklareonzin volgens schaakanalfabeet An Olaerts.

Abonnees van De Tijd, De Morgen, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws ontvangen Vacature automatisch bij hun krant.

28

“In Italië is koffiemaker Lavazza een begrip, maar internationaal hebben we nog

een gigantisch groeipotentieel.”GIUSEPPE LAVAZZA, VICEPRESIDENT VAN ITALIAANSE KOFFIEPRODUCENT LAVAZZA

20

003_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:55 Pagina 3

Page 6: 20091024 Vacature Magazine

SALARISWATCHER

D Naam: Anne-Laure Van Bruaene D Woonplaats: Gentbrugge D Leeftijd: 33 D Beroep: Docent geschie-

denis aan de UGent D Burgerlijke staat: Gehuwd, 1 zoon van 3,5 jaar D Netto maandsalaris: 2.387

euro D Extralegale voordelen: Laptop D Spaart: Niet veel D Beleggingen: Geen D

“2.387 euro netto als docent geschiedenis”

bijt zich elke week vast in de portemonnee van een m/v

Een aankoper kan na vijf jaar dienst rekenen op een brutomaandsalaris van 2.530 euro. Als hij opklimt tot aankoop-directeur, wordt dat maandsalaris na twintig jaar 3.630 euro.In Nederland, Frankrijk en België ontvangen aankopers ongeveer hetzelfde startloon. Hun Amerikaanse (2.995 eurobruto) en Duitse (3.487 euro bruto) collega’s ontvangen meer.

SALARISCIJFER brengt elke week een cijfer uit de salarisenquête van Vacature en K.U.Leuven

€2.530

“Ik geef cultuurgeschiedenis van devroegmoderne tijd aan de GentseUniversiteit. 40 procent van mijn tijd gaatnaar lesgeven en begeleiden van studen-ten, 40 procent naar onderzoek, wat over-blijft besteed ik aan dienstverlening. Datlaatste houdt onder meer administratiein, het verlenen van advies en het zetelenin verschillende wetenschappelijke com-missies. Eigenlijk hebben we geen vastaantal uren dat we moeten werken: datgeeft veel vrijheid om zelf je werktijd in tedelen, maar houdt ook in dat je altijdbeschikbaar bent voor het werk.”

1.500 euro per maand afbetalen“Vorig jaar hebben we een huis gekochtin Gentbrugge: een halfopen bebouwingwaar we nu 1.500 euro per maand voorafbetalen. Eigenlijk hadden we dat pandvrij snel gevonden, we waren een paarmaanden aan het rondkijken. We zijnook tot aankoop overgegaan nadat ikvorig jaar vast benoemd werd. Dat geeftheel wat zekerheid. Ik heb jarenlang alswetenschappelijk onderzoeker gewerkt.Toen ik in 1998 begon, verdiende ik1.350 euro, maar dat was een heel onze-ker bestaan. Je wist nooit hoelang diecontracten zouden duren.”

Nieuwe ramen voor 8.000 euro“Er waren heel wat verbouwingswerkenaan ons huis. We hebben onder meer deramen laten vervangen: dat kostte 8.000euro, maar omdat dat viel onder 'ener-giebesparende maatregelen’ konden weeen deel daarvan via subsidies en belas-tingaftrek recupereren.”

Stadsfiets van 1.000 euro“Mijn laatste grote uitgave was een nieu-we fiets, een Batavus-stadsfiets. Inclusiefkinderstoeltje en diefstalverzekeringkwam die op een 1.000 euro. Ideaal voorals ik met mijn zoontje boodschappenwil gaan doen: we wonen op 10 minutenfietsen van het Gentse stadscentrum.”tekst Bart Cabanier| foto foto Isabel Pousset D

004_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 19:57 Pagina 4

Page 7: 20091024 Vacature Magazine

Het was niet bepaald een week om vrolijk van te worden. De prille hoop vanbegin september heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een stevig realisme.Iedereen beseft dat we nog enkele moeilijke maanden voor de boeg hebben.Deze week kwam ook de lang gevreesde tweede ontslaggolf op gang.Herstructureringen staan op stapel bij onder meer bij Monsanto, Quelle, Borealis, en LAG Trailers. Hun werknemers vrezen het ergste. Geef ze eens ongelijk: ontslag behoort wellicht tot de top vijf van ellendigedingen die iemand kunnen overkomen. Ik laat even de filosoof in mezelf losover het onderwerp.

Les 1: Hebt u schrik om aan de deur gezet te worden? Misschien denkt u dateen ontslag minder hard aankomt als u er zich al een beetje mentaal opvoorbereidt. Dat kan best zijn, maar de angst voor ontslag kan uw leven zo-danig gaan bepalen dat u ook niet meer presteert zoals van u verwachtwordt. En wie weet werkt u door die angst uw eigen ontslag in de hand.

Les 2: Een job verliezen betekent voor sommige mensen dat meteen hunhele zelfbeeld aan diggelen wordt geslagen. Ze hebben zich altijd geïdentifi-ceerd met de functie die ze hadden en het bedrijf waarvoor ze werkten. Hoe hard u ook gewerkt hebt, en hoeveel u er ook voor hebt opgeofferd: die ‘vaste’ job kan van de ene dag op de andere wegvallen. Vergelijk het met ‘spelen op de beurs’. Elke Paul D’Hoore van deze wereldheeft één basisprincipe: leg uw eieren niet allemaal in dezelfde korf! Vrij vertaald: zorg dat uw leven meer omhelst dan uw werk. Niets zo schrij-nend als iemand die dag in dag uit het onderste uit de kan gehaald heeft voorzijn job, die daarvoor partner, kinderen, familie en vrienden verwaarloosdheeft en dan plots op straat komt te staan. Is dit een pleidooi om enkel nog van nine-to-five te werken? Absoluut niet,werken kan immers ook de opperste voldoening schenken. Het is wél eenoproep om uw leven naast uw job niet uit het oog te verliezen. Bouw nietalleen aan uw professioneel maar ook aan uw persoonlijk netwerk.

Les 3: Hebt u ze ook al gehoord? Verhalen van vroegere collega’s die na hunontslag een carrièrebocht van 180° maakten en daar verschrikkelijk gelukkigmee zijn? De ingenieur die wiskundeleraar werd, of de bankier die nu evenementen organiseert. Sommigen droomden al jaren van iets anders.Angst voor het onbekende weerhield hen ervan om dat waar te maken. Om maar te zeggen: een ontslag is, nadat je de eerste schok te boven bentgekomen, een unieke kans om alles in je leven nog eens grondig te herdenken én nieuwe keuzes te maken.Gemakkelijk gezegd? Ik ben me ervan bewust, maar toch wens ik u veel geluk. 18%

05VACATURE 24 OKTOBER 2009

Omscholing tot leraar, niet evidentIk zou het zeker zien zitten om de overstap naar het onderwijs te maken. De verloning is niet meteen wat me het meeste afschrikt. Waarom gaat men ertrouwens vanuit dat een job in de privé a priori een vetbetaalde job is? Dat isecht een fabeltje. Het is de periode van omscholing waarover ik me zorgen maak.Waar moet ik intussen van leven? En na de opleiding is de kans groot dat wemet een massa afstuderen en dat het moeilijk wordt om een plekje in een school(liefst niet al te veraf) te vinden. Kathleen D

STANDPUNT onthult de scherpe blik van onze journalisten POSTBUS bundelt de beste lezersreacties

WIL U REAGEREN OP ONZE ARTIKELS? SURF NAAR VACATURE.COM EN MAIL NAAR

9 [email protected]

RESULTATEN POLL

Reactie op artikel ‘1.123 vacatures in het onderwijs’

VORIGE WEEK vroegen we hoe vaak u luncht aan uw bureau.

PUBLIEKE OPINIE

De 3 levenslessen van het C4

“Een ontslag is een unieke kans om alles in je leven grondig te herdenken én nieuwe keuzes te maken.”MARIAN KIN, HOOFDREDACTEUR VACATURE

Reacties op coververhaal ‘7 op 10 sollicitanten krijgen geen antwoord’

Kwestie van elementairebeleefdheidIk herken me perfect in het coververhaal van Vacature. Sindsik een paar maanden geleden afstudeerde, heb ik slechts zes

reacties gehad op de tientallen sollicitaties die ik verzond. Ze moeten het zelfweten, zij lopen een goede werkkracht mis door niet te antwoorden. En ik? Ikzoek verder naar een bedrijf dat me wel wil aannemen of op zijn minst beleefdgenoeg is om me te laten weten dat ik niet in aanmerking kom. Isabelle D

Flauwe excuses van bedrijvenBedrijven vinden altijd wel een reden om niet te antwoorden. Te druk, onder-bemand, enz… Of je krijgt een standaardmail dat je profiel niet past bij defunctie. Ik kreeg al vaker van die mails. Nochtans solliciteer ik niet in het wildeweg, maar heel gericht en enkel voor functies waarvoor ik de vereiste opleidinggenoot en ervaring opdeed. Toch is dat niet goed genoeg, je wordt niet eensuitgenodigd voor een gesprek.Van sommige vacatures weet ik zeker dat er uiteindelijk niemand werd aange-worven, omdat ik mensen ken die in die bedrijven werken. Tja… Koen D

55% 27%ELKE DAG SOMS NOOIT

005_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:45 Pagina 5

Page 8: 20091024 Vacature Magazine

ACTUA

Mocht het Internationaal Olympisch Comité banenplan-nen ooit als Olympische discipline catalogeren, ons landzou voorwaar incontournable worden als kanshebber opgoud. Wie twijfelt aan onze fitheid van geest, nodigen weuit even te grasduinen op www.aandeslag.be Goed vooreen waslijst van 112 loonlastenverlagingen die 0sinds dejaren tachtig werkzoekenden van alle leeftijden en vandiverse pluimage aantrekkelijker maken voor werkgevers.Geert Vermeir gidst als juridisch adviseur bij hr-diensten-leverancier SD Worx menig werkgever doorheen de sluip-wegen van banenplannenland. Hij bevestigt dat de gemid-

delde werkgever door het bos de bomen niet meer ziet.“Het is bizar dat de overheid haar cadeaus moet promo-ten.” Hoe dan ook, federaal minister van Werk JoëlleMilquet voegt daar nu nummer 113 aan toe, al houdt zehet zelf liever op een ‘tijdelijke crisismaatregel’. De federa-le minister trekt in 2010-2011 een kleine 74 miljoen eurouit om vooral laaggeschoolde jongeren (maar ook 45-plus-sers) makkelijker aan een baan te helpen. Daar valt zekeriets voor te zeggen, aldus Chris Serroyen, hoofd van de stu-diedienst van de vakbond ACV. “De jeugdwerkloosheid isspectaculair gestegen in de crisis, terwijl de werkloosheid

2 Federaal minister van Werk Joëlle Milquet pakt uit met een ambitieus plan om meer jongeren aan het werk tekrijgen. Een zoveelste banenplan of een welgekomen maatregel? Arbeidsmarktexperts laten zich uit over de zinen onzin van 112 banenplannen op de Belgische arbeidsmarkt.

112 banenplannen:

In België is er een waslijst van 112 loonlastenverlagingen die werkzoekenden van alle leeftijden en van diverse pluimage aantrekkelijker maken voor werkgevers. En de werkgevers? Die verliezen de weg in het oerwoud van maatregelen en subsidies.

Werkgevers zien bos niet door de banenplannen, nu nog een tijdelijk jongerenplan er bovenop...

006_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:01 Pagina 6

Page 9: 20091024 Vacature Magazine

07VACATURE 24 OKTOBER 2009

weggegooid geld? van ouderen eerder stabiel blijft. En in tegenstelling tot watje in Vlaanderen doorgaans hoort, is jeugdwerkoosheid langniet alleen een probleem in Wallonië en Brussel.”

Concreet zet de federale regering haar schouders onder hetvolgende banenplan van minister van Werk Joëlle Milquet.Bedrijven krijgen de komende twee jaar 1.000 euro permaand als ze iemand aanwerven die jonger dan 26 jaar is,tenminste zes maanden ingeschreven is als werkloze enhoogstens een diploma secundair onderwijs heeft.Werklozen ouder dan 45 jaar die zes maanden uitkerings-gerechtigd zijn, genieten van dezelfde voordelen. Voor laag-geschoolden onder negentien jaar, de zeer laag geschooldejongeren, de laag geschoolde allochtonen en laag geschool-de jongeren met een handicap zouden de sociale bijdragenvolledig verdwijnen. Een rist vragen spookt door ons hoofd.

Als daar zijn: hoe beoordelen werkgevers, vakbonden enarbeidsmarktexperts het banenplan-Milquet? En hoe efficiënt ervaren zij een arbeidsmarkt met 112 recepten voortijdelijke loonkostenmindering?

Scoren bij kiezer“België is de kampioen in banenplannen. Al heel lang, enop alle niveaus. Banenplannen zijn gewoon een hele mak-kelijke manier om snel te scoren bij de kiezer. Je moet erniet veel voor kunnen, en er al evenmin veel voor doen.Ach, schaf gewoon al die banenplannen af”, zegt GeertJanssens, senior onderzoeker bij denktank VKW Metena.“Milquet vist wederom in de vertrouwde vijver.” België gafin 2000 0,5 procent van het bbp uit aan dat soort gerichtemaatregelen, een bedrag dat sindsdien meer dan verdrie-voudigd is. Ofwel: intussen tien keer hoger dan het Oeso-

Liggen bedrijven wakker van de banenplannen waar ze gebruik

kunnen van maken? Niet echt, zo blijkt. De bedrijfsleiders die wij

spraken, verklaren dat slechts één criterium van tel is voor hen:

of ze een goeie, gemotiveerde kandidaat voor zich hebben of

niet. “Een banenplan maakt voor mij niets uit”, zegt Marion

Blanckaert, zelfstandig gerante van schoenwinkels Pronti en

Nada in Aalst. “Ok, het biedt wel financiële voordelen, maar uit-

eindelijk liggen mijn prioriteiten elders: een goede medewerker

vinden. Motivatie komt voor mij op de eerste plaats. Ik heb wel al

met veel IBO’ers gewerkt (een individuele beroepsopleiding

waarbij een cursist op de werkplek wordt getraind en begeleid.

Het bedrijf betaalt geen loon en RSZ, enkel een productiviteits-

premie. Na deze opleiding is het bedrijf verplicht om de cursist

aan te werven met een contract van onbepaalde duur, nvdr).

Maar ik ben er nooit naar op zoek gegaan. Ik probeer die mensen

ook zo lang mogelijk bij ons te houden. Het zou dom zijn om

mensen op te leiden en ze dan te laten gaan.” Hetzelfde geluid

bij grotere bedrijven als Telenet. Communicatiemedewerker

Evelyne Nieuwland: “Telenet past zijn aanwervingspolitiek

niet aan aan de banenplannen. We kiezen steevast voor de

beste kandidaat, los van het feit of hij/zij tot een doelgroep

van een banenplan behoort.”

Jo Vandenbulcke, zaakvoerder van drukkerij Vandenbulcke

uit Kortrijk, zou het kortzichtig vinden om te focussen op een

banenplan om iemand al dan niet aan te werven. “Als die per-

soon niet de capaciteiten heeft die je verlangt, schiet je daar

niets mee op. Integendeel. We hebben één iemand bij ons die

onder het IBO-statuut bij ons aan de slag is. Iemand met een

gehoorprobleem, die het volgens mij ruimschoots verdiende

om een job te krijgen. Ik heb hem aangenomen omdat hij de

juiste capaciteiten had. Ik kende sowieso bitter weinig van

banenplannen vooraleer hij bij ons aan de slag kwam. Ik

heb me nu wel geïnformeerd over de mogelijkheden

ervan, omdat het wel interessant kan zijn. Maar voor mij

is dat zeker geen prioriteit.”

Sabrina Wouters verzorgt mee de personeelsdienst van de

Limburgse kmo P&V Elektrotechniek, gespecialiseerd in de

assemblage van hoogtechnologische schakelborden. Volgens

haar vraagt het een zekere discipline om je weg te blijven vin-

den in het kluwen van subsidies, maar valt het al bij al te behe-

ren. “Maandelijks volg ik twee uur een korte training sociaal juri-

dische actualiteit. Je moet zelf achter de informatie jagen, nie-

mand komt het je vertellen. Bovendien kan je al meteen sterk

knippen in het aanbod, want wij focussen op maatregelen voor

jongeren. Negen op tien van de mensen die we aanwerven in

het kader van een banenplan blijft na het uitdoven van die

maatregelen. Ze volgen intern een opleiding van twee à drie

jaar, het zou zonde zijn als ze nadien zouden vertrekken.” (DS)

q

“Onze prioriteit: een goeie medewerker vinden”Bedrijven over de zin en onzin van banenplannen

007_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:07 Pagina 7

Page 10: 20091024 Vacature Magazine

ACTUA

gemiddelde van 0,18 procent, beschre-ven onderzoekers Jozef Konings enDamiaan Persyn van de FaculteitEconomie en Bedrijfswetenschappenvan de K.U.Leuven vorig jaar. Tegelijkciteren ze internationale studies omaan te geven dat 70 procent van die mid-delen slecht besteed zijn. Van de tienjobs die worden ingevuld door gesubsi-dieerde maatregelen zouden er zevenook zonder subsidies ingevuld zijn.Marc De Vos: “Politici kunnen binnen-kort alweer juichen dat X aantal mensenin die nieuwe plannen zijn gestapt.Maar men vergeet erbij te zeggen dat jenooit exact kan vaststellen hoeveel extrabanen dat nu heeft opgeleverd.”

Marc De Vos vindt het tijdelijke jonge-renbanenplan wel een stap in de goederichting. “Het richt zich tot één van demeest kwetsbare groepen. Nog beterware het geweest om echt een tandemte vormen met de gewesten. Extra bud-get voorzien voor individueel maatwerkrond opleiding en activering op lokaalniveau lijkt me een nog betere metho-de.” De Vos mist een structurele maat-regel. “Ik pleit ervoor om ‘een nieuwejob vinden’ als bijkomende pijler toe tevoegen aan de werkloosheidsverzeke-ring. Vanuit de idee dat hoe langeriemand werkloos blijft, hoe meer je

q

DEZE WEEK OP VACATURE.COMVRAAG EN ANTWOORD

LEES HET OP

vacature.com/fiscus

“Het is bizar dat de overheid haar cadeaus moet promoten.”GEERT VERMEIR, JURIDISCH ADVISEUR BIJ HR-DIENSTENLEVERANIER SD WORX

begint in te zetten op het vinden van een baan. Let wel,de inspanning moet van twee kanten komen.Werkzoekenden mogen niet zitten wachten op diedroomjob. Leg de lat lager, wees bereid iets anders tedoen. Werkgevers moeten anderzijds meer mensen kan-sen geven, in plaats van te wachten op die ultieme, per-fecte kandidaat. Die bestaat niet.”

Karel Van Eetvelt, topman van Unizo, zit helemaal niette wachten op de jongerenplannen van Milquet.“Anderhalf jaar geleden al hebben we op federaal vlakmet de sociale partners beslist structureel de lasten op delaagste lonen te verlagen. Die maatregel zou alvast eenveel groter macro-economisch effect hebben. Onze loon-kosten zijn vandaag nog altijd bij de duurste ter wereld.” Even recapituleren misschien: het laatste interprofessio-neel akkoord (IPA) 2009-2010 (een kaderakkoord tus-sen werkgevers en vakbonden, dat nadien nog in concre-te wetten, besluiten en cao’s gegoten moet worden,nvdr) stelt een vereenvoudiging van de banenplannenvoor. Grosso modo komt het erop neer dat de selectieveaanpak via doelgroepen grotendeels vervangen wordtdoor een structurele lastenverlaging, met nadruk op delagere lonen. Tegelijk wordt dat doelgroepenbeleid over-gelaten aan de regio’s. Het voorstel wil de beschikbare748 miljoen euro voor alle banenplannen verdelen over5/7de structurele lastenverlagingen en 2/7de gericht opde doelgroepen. Op aangeven van toenmalig Vlaamsminister van Werk Frank Vandenbroucke betwistte hetVlaamse Parlement de afschaffing van die federale las-tenverlaging voor de tewerkstelling van vijftigplussersen riep het een belangenconflict in. Het IPA wil immersde loonlastenvermindering afschaffen voor werkgevers

die vijftigplussers tewerkstellen. Een brug te ver voor hetVlaamse niveau, precies omdat Vlaanderen veel proble-men kent met de tewerkstelling van vijftigplussers. Omeen lang verhaal kort te maken; de sociale partners heb-ben de steun van de federale regering om te rooien in hetwoud aan banenplannen. Alleen laat de uitvoering opzich wachten, en is er geen zicht op een concrete uitvoer-datum.

Op naar vereenvoudiging?Serroyen: “De federale overheid staat alvast achter onsvoorstel tot RSZ-vermindering op de laagste lonen eneen vereenvoudiging van de banenplannen. We hopentegen juli 2010 van start te kunnen gaan. Het blijftafwachten of de Vlaamse regering opnieuw een belan-genconflict inroept.” Van Eetvelt: “Ik wil helemaal nietalle banenplannen van tafel gooien. Banenplannengeven epo aan kansengroepen, de meesten blijven overi-gens aan de slag bij hun werkgever als de tijdelijke bij-drageverminderingen uitgedoofd zijn. Het lagerekosten-effect speelt wel degenlijk voor werkgevers. Ik heb inwezen geen probleem met een doelgroepenbeleid, maarhevel dat dan over naar de regio’s. Kijk naar de Vlaamsekorting voor de tewerkstelling van vijftigplussers. Die iszeker niet optimaal omdat een verlaging van de loonlastfederale bevoegdheid is. Europa staat Vlaanderen weltoe subsidies te verlenen aan vijftigplussers, maar nietaan iedereen…” Chris Serroyen begrijpt niet waarom jonge werklozenonder de 26 jaar mét een diploma secundair onderwijsnu plots in aanmerking komen voor een loonlastenver-laging tot 2011. “Wij vermoeden dat iemand mét bij-voorbeeld een diploma technisch onderwijs net iets

Solliciteer eens met een filmpje

BEKIJK DE VOORBEELDVIDEO OP

vacature.com/video

IN DE KIJKER

Bedrijfswagens vanaf 2010zwaarder belast. Wat verandert er precies?

TIPS & ADVIES

REAGEER OP

vacature.com/opvliegend

‘Mijn collega is nogal opvliegend. Wat kan ik doen?’

008_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:02 Pagina 8

Page 11: 20091024 Vacature Magazine

Met haar jongerenbanenplan wil minister van Werk JoëlleMilquet meer laaggeschoolde jongeren aan het werk helpen.

09VACATURE 24 OKTOBER 2009

Dienstencheques creëren 100.000 jobsSinds hun invoering in 2003 hebben de dienstencheques al100.000 jobs gecreëerd. Dat blijkt uit een rapport van consul-tancybedrijf Idea. In 2008 waren 103.437 m/v actief in hetsysteem, al betekende dat voor amper 10% onder hen eenfulltime job. Ook het verloop is groot: elk jaar verlaat 20% vanhet totale aantal klussers het systeem. 63% van de diensten-cheques wordt in Vlaanderen gebruikt. Brussel is goed voor13%, Wallonië voor 24%.

Eén op twee bedienden verdient meerDe crisis knaagt niet aan het brutoloon van administratievebedienden, laat een onderzoek van OfficeTeam zien.Integendeel: één op twee administratieve bedienden verklaartmeer te verdienen dan vorig jaar. Dat is hoofdzakelijk te dan-ken aan loonindexeringen. Er wordt wel geknibbeld aan despeciale extralegale voordelen, zoals aandelen van het bedrijf,kinderopvang en een Blackberry. Eén op vier van de onder-vraagden is niet tevreden met zijn loonbriefje.

Vlerick afgestudeerden beste verdienersWie rijk wil worden, moet aan de Vlerick Leuven GentManagement School studeren. Die school geeft in vergelijkingmet andere managementscholen ter wereld uitzicht op hetbeste loon. Dat blijkt uit een ranglijst die het Amerikaansezakenblad The Economist publiceerde. Vlerick-alumni verdie-nen jaarlijks zo'n 140.000 dollar (95.000 euro) of ruim 17.000euro meer dan wat een Wharton-alumnus verdient. VolgensThe Economist speelt vooral de leeftijd van de doorsneeVlerick-student een rol, want die is wel een stuk ouder danstudenten aan Amerikaanse zakenscholen.

Voltijds werkende vrouwen meer tevreden met jobVrouwen die voltijds werken, halen meer voldoening uit hunjob. Dat blijkt uit een onderzoek van communicatiebureau Fé.62% van de voltijds werkende vrouwen is tevreden tegenover52% bij de deeltijds werkende vrouwen. Bij huisvrouwenbedraagt dat percentage maar 48%. Hoe hoger opgeleid, hoehoger de voldoening. 27% van de deeltijds werkende vrouwenzou liever helemaal thuis blijven. Ook hier is opleiding belang-rijk: 70% van de hoogopgeleide vrouwen vindt voldoening inhet werk. (foto ANP) (DS)D

MARKTVERS Deze week in de actualiteit op de werkvloer

LAAT HET ONS WETEN OP

vacature.com/poll 9

Solliciteren, het is een vak op zich. Ben jij een autodidact,of roep je de hulp van derden in?

• Ik baseer me op wat ik lees in bladen en op websites• Ik ben blij met de steun van een outplacementagentschap• Ik heb een speciale opleiding gevolgd over solliciteren

POLL

makkelijker aan een baan kan raken dan een schoolver-later zonder secundair diploma. We hebben nood aanmeer focus, met de huidige lappendeken aan maatrege-len lijkt iedereen doelgroep. En dat is helemaal niet de bedoeling.”

Los van de voorgaande discussie over de zin en onzinvan banenplannen, staat het intussen buiten kijf dat velewerkgevers de weg verliezen in het oerwoud van formu-lieren, termijnen en dies meer. Sociale secretariaten dieoptreden als de externe personeelsdienst van werkgeversmaken hen wegwijs. Al blijken die banenplannen geengoudmijn voor hen, zegt Geert Vermeir, senior juridischadviseur bij SD Worx: “Wij zijn contractueel verplicht omde werkgever de beste en meest correcte oplossing aan tereiken. Het maakt gewoon integraal deel uit van onzewettelijke verplichting en genereert geen extra inkom-sten. Uiteraard zijn wij ook een voorstander van een efficiënte vereenvoudiging van alle banenplannen. De enorme berg aan paperassen zadelt ons ook op meteen enorme administratie. Er was een eerste oefening totvereenvoudiging in 2004, vijf jaar later volgde al eentweede. Als je na vijf jaar een nieuwe oefening moetmaken, kan je je de vraag stellen of het wel om een ver-eenvoudiging gaat.” Vermeir ontkracht tot slot de vaakgeopperde kritiek als zouden goedkopere krachten viaeen banenplan de banen van andere, meer capabele werk-nemers inpikken. “Eerlijk: ik heb dat nog nooit gezien.De werkgever zoekt in eerste instantie de beste kandi-daat. Iemand ontslaan om nadien opnieuw iemand aante werven kost een smak geld. Die niet geringe bedrijfs-economische kost weerhoudt werkgevers ervan om totdergelijke praktijken over te gaan.” tekst Nico Schoofs D

De redactie wrong zich de voorbije week geheel toepasselijk in 112 bochtenom minister Milquet haar recente banenplan te laten toelichten.Het eerste telefoontje maandagnamiddag werd gevolgd door dagen vol vagebeloftes en vruchteloos turen naar telefoons allerhande.

009_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:28 Pagina 9

Page 12: 20091024 Vacature Magazine

COVERSTORY

Hoe manifesteert werkstress zich bij u?(ONDERZOEK VACATURE BIJ 2.105 MANNEN EN VROUWEN)

35% is minder gemotiveerd

Bij 1 op 3 lijdt het gezin onder de werkstress

1 op 5 is futloos

4 op tien is slapeloos

3 op 10 eet ongezonder

1 op 5 leeft op gespannen voet met collega's

1 op 10 vlucht in de alcohol

13% rookt meer

010_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:16 Pagina 10

Page 13: 20091024 Vacature Magazine

11VACATURE 24 OKTOBER 2009

2 Neen, niet de extra werkdruk is de voornaamste kiem van werkstress dezer dagen. Wantrouwigemanagers die nauwelijks delegeren en amper spreken met hun mensen, richten veel meerschade aan. Dat blijkt uit Vacatures onderzoek én de visie van stressexperts.

q

Vacature bevroeg 2.105 mannen en vrouwen rondwerkstress, de eerste week van oktober. De vier ham-vragen: wie voelt de crisis?, hoe evolueert de werk-druk?, mag de werkgever hogere eisen stellen?, watzijn de symptomen van werkstress? Maar liefst 7 op 10 werknemers voelen de crisis in hunonderneming. Bij 1 op 3 lijdt ook het gezin onder dewerkstress. “Het evenwicht werk-privé is helemaalzoek”, bevestigt dokter Jos De Smedt, bestuurder vanDomus Medica, de Vlaamse vereniging vanHuisartsen. “Onlangs kwam hier een vrouw die elkedag om 6 uur op de baan is, en om 22 uur weer thuis-komt. Zulke werkuren zijn onmenselijk. Die vrouwweigerde verlof op te nemen, we hebben letterlijk ont-spanning in haar agenda moeten plannen. Een anderepatiënt, een bedrijfsdirecteur, bleek duidelijk overver-moeid. Ik zou hem vier dagen rust voorschrijven, maarhij wou absoluut niet langer dan twee dagen thuisblij-

ven. Steeds meer bedienden en kaderleden botsentegen hun limiet.”

Slimme bedrijven kunnen zieke werknemers die vrezenvoor hun baan nochtans geruststellen. “Communiceer dater nog andere criteria meespelen bij saneringen dan ziek-teverzuim.” Serieuze bedrijven doen dat en beoordelenenkel de geleverde prestaties, aldus Kris De Meester, advi-seur preventiebeleid en welzijn op het werk bij hetVerbond van Belgische Ondernemingen. “Ziek zijn entoch komen werken is niet nieuw. Ook bij een manage-mentwissel zie je dat. Mensen willen een goeie indrukmaken.”Dokter Luc Swinnen, gespecialiseerd in stressmanage-ment binnen bedrijven, bevestigt de bevindingen van dok-ter De Smedt. “Het wordt hoog tijd dat we weer grenzentrekken tussen werk en privé. Ik ben een grote tegenstan-der van de Blackberry en andere hightech. De geest vankenniswerkers kent geen rust meer. De meest dierbaremensen worden intussen verwaarloosd. Vergeet het dat jeop deze manier van mensen kan verwachten dat ze verder-werken tot hun 67ste. Het aantal burn-outs is niet meerbij te houden. Als ik niet oplet, krijg ik er zelf een.”Swinnen beaamt dat het ziekteverzuim daalt in crisis-tijd. “Maar werkgevers die denken dat daarmee alleproblemen van de baan zijn, dwalen. Want het logischegevolg is dat het presenteïsme stijgt (het aantal werk-nemers dat ziek of ongemotiveerd op het werkopdaagt, nvdr). Ik vind het beangstigend dat bedrijvenstrenge controles uitvoeren bij zieke werknemers thuis.Daarmee los je niets op als je niet tegelijk het presen-teïsme meet. En dat gebeurt zelden. Een bedrijf waar

Twee op drie werknemers

hebben er geen probleem

mee dat de werkdruk toe-

neemt doordat de werkge-

ver hogere eisen stelt.

Mannen vinden hogere

eisen vanwege de werk-

gever in crisistijd wel

meer geoorloofd dan

vrouwen.

MAG EEN WERKGEVER MEER EISEN IN CRISISTIJD?

De stressfactuurvan de crisis

Vacature meet de werkstress bij 2.105 m/v met talent

(Bron: Vacature)

Meer flexibiliteit69% 27%

66% 26%

63% 33%

61% 34%

21% 72%

Stijging aantal betaalde overuren

Stijging hoeveelheid werk

Hoger werkritme

Stijging aantal onbetaalde overuren

Ja Neen Ik weet het niet

Welk % van de ondervraagden vindt hogere werkgeverseisen geoorloofd in crisistijd?

011_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:00 Pagina 11

Page 14: 20091024 Vacature Magazine

COVERSTORY

ik over de vloer kwam, had een uitstekendabsenteïsmecijfer (3 procent), maar een zeersterk presenteïsme-percentage (1 op 4 werk-nemers was fysiek aanwezig op het werk, maarmentaal ergens anders, nvdr). Omdat ze nietsafwist van dat laatste cijfer, is het er uiteinde-lijk failliet door gegaan.” Kris De Meester gaatniet akkoord. “Er zijn niet meer of mindercontroles dan een jaar geleden. Wat is presen-teïsme, trouwens? Gaat het over mensen dieziek zijn, of over mensen die niet de gewensteprestaties leveren? Elk serieus bedrijf datwerknemers structureel evalueert op basis vanprestaties heeft geen last van presenteïsme.”Moet een baas zieke mensen niet gewoon naarhuis sturen? “Zo eenvoudig ligt dat niet. Jekan mensen pas naar huis sturen als ze echtniet in staat zijn te werken. Bij pakweg viraleverkoudheden kan een werkgever dat heelmoeilijk beoordelen.”De hogere werkdruk en werklast in crisistijdzijn volgens dokter Luc Swinnen niet dehoofdbron van werkstress. “Goeie werkne-mers zijn bereid harder te werken in crisistijd,dat zie je in jullie cijfers.” De meerderheid –twee op drie van de ondervraagden in onzeenquête– heeft er geen probleem mee dat dewerkdruk toeneemt doordat de werkgeverhogere eisen stelt. “De verzuurde relaties metcollega’s, slechte interne communicatie en hetgebrek aan delegeren werken vooral stress inde hand.” Een eigenaardig fenomeen tekentzich af: ondanks de stijgende werkdruk eige-nen managers zich nog meer taken toe, inge-geven door wantrouwen naar hun teamleden.Resultaat: voor onderling overleg schiet eramper tijd over én de betrokken werknemersbeginnen zich te vervelen. Swinnen: “Mana-gers geven alleen routineuze jobs door. Geefaub terug meer leiding. Nog harder werken,meer van hetzelfde, lost niets op. Integendeel,het verergert de zaken.” Onze cijfers bevesti-

gen dat: een op vijf klopt meer onbetaal-

de overuren, maar slechts weinigen hebbendaar begrip voor. “Een tandje bijsteken in de communicatie, dat is cruciaal. Let ook op metbanale besparingen. Sommige bedrijvenschaffen bijvoorbeeld de broodjes af bij verga-deringen. Werknemers zijn daar terecht verbitterd over. Dat noem ik niet besparen,maar pesten.”

StressbeleidKris De Meester gelooft dat verveling in goeiebedrijven geen kans maakt. “Een bedrijf datzijn functies en werknemers gedegen en conti-nu evalueert, kan structurele verveling bannen.” Nog volgens De Meester zit onze te rigide arbeidsmarkt er voor iets tussen. Hetdiplomadenken, weet u wel? “De werknemeris daardoor niet snel geneigd van baan te ver-anderen als hij zich slecht voelt in een job. Almoet een Vlaamse werknemer zelf ook nogmeer afstappen van de idee ‘één job voor hetleven’.” Allemaal goed en wel, de hamvraagblijft hoe een werknemer zijn werkgever overzo’n heikele thema’s als gebrekkige communi-catie of verveling kan aanspreken? Dreigendedooddoeners als ‘je mag blij zijn dat je nog eenjob hebt in deze tijden’ nodigen niet echt uittot een gemoedelijke babbel met je baas?Swinnen: “Mensen durven amper iets zeggentegen hun werkgever, uiteraard perfect begrij-pelijk. Je kan bijvoorbeeld wel aangeven dat jebereid bent in crisistijd meer verantwoorde-lijkheden op te nemen, als je je verveelt.” Verveling tegengaan door mensen hun takente laten uitvoeren is één ding, een doordachtstressbeleid start al bij de sollicitatieprocedu-re. Dokter Luc Swinnen: “Je hebt een goeiemix van introverte en extraverte mensennodig. Om de eenvoudige reden dat eenkaraktertrek die vandaag een voordeel is vol-gend jaar een nadeel kan zijn. Mensen die snelgestresseerd raken, zijn trouwens zeker geenslechtere werknemers. Ze zijn betrokken bij

Hallo stress-factuur?

q

Een paar weken terug haalde de Christelijke

Mutualiteit (CM) nog alle media met haar stressfac-

tuur van 5 miljard euro per jaar voor de Vlaamse

economie. In 2008 kostte het ziekteverzuim de

Belgische ziekteverzekering 3,6 miljard euro. CM

raamt dat stress verantwoordelijk is voor ongeveer

een derde van het totaalbedrag of 1,2 miljard euro.

Op basis van Nederlandse cijfers schat CM dat voor

de Vlaamse bedrijven de stressfactuur tot 5 miljard

euro kan oplopen. Een wel erg onvolledig cijfer, blijkt

na onze – veelal op stilzwijgen stotende - belronde.

Die 5 miljard euro slaat immers enkel op de

uitbetalingen van langdurige arbeidsongeschikt-

heid door de ziekenfondsen aan werknemers die

langer dan een maand in ziekteverlof zijn. De

eerste maand zogeheten ‘gewaarborgd loon’ van

zieke bedienden is immers voor rekening van het

bedrijf. En dat cijfer is enkel bekend op bedrijfs-

niveau, zegt Kris De Meester van het VBO. Evenmin

gekend: het kostenplaatje voor de geneesmiddelen

die zieke werknemers innemen tegen stress.

Luc Swinnen: “Wat ik wel weet, is dat die 5 miljard

euro per jaar drie keer hoger ligt dan tien jaar gele-

den. Maar hoe kan je een serieus beleid voeren

wanneer je niet eens alle cijfers kent? Je zou er

nochtans flink wat mee kunnen besparen in de

sociale zekerheid. Ik werk veel in Nederland. Daar

krijg je op aanvraag snel duidelijke cijfers rond

absenteïsme.” Kris De Meester nuanceert een

en ander. “Nederlandse bedrijven betalen de

eerste twee jaar een gewaarborgd loon van

hun werknemer in geval van ziekte. Ze maken

daarom van ziekteverzuim een absolute prioriteit,

omdat ze twee jaar voor de factuur opdraaien.”

Trouwens, de aanpak mag dan

wel verschillen, het eind-

resultaat blijkt quasi identiek,

aldus De Meester.

“Nederlands globale cijfers rond

ziekteverzuim zijn vergelijkbaar met de

onze. België heeft op haar beurt exacte

cijfers over arbeidsongevallen of

beroepsziekten, in Nederland is

dat allemaal één pot nat…”

5 miljard euro, 6 miljard euro, of…?

012_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:44 Pagina 12

Page 15: 20091024 Vacature Magazine

13VACATURE 24 OKTOBER 2009

“Hoog tijd dat we weer grenzen trekken tussen werk en privé. De geest van kenniswerkers kent geen rust meer.”

DOKTER LUC SWINNEN, GESPECIALISEERD IN STRESSMANAGEMENT BINNEN BEDRIJVEN

De helft van de werknemers ervaart een

hogere werkdruk en werklast t.o.v. 1

jaar geleden. Opvallend: 1 op 7 ver-

veelt zich omdat er te weinig werk is.

Bij bedrijven waar de werkdruk hoger

ligt dan een jaar geleden en waar de

crisis een impact heeft, merk je

opmerkelijk meer ziektedagen, onbe-

taalde overuren én verveling.

het bedrijf, loyaal in team, fungeren als signaalgevers,vertellen u dat er iets misloopt. Kortom, het zijn trou-we krachten die we niet mogen verbranden.” Kris DeMeester gaat akkoord: “Stress heeft veel te maken metde capaciteiten en wensen van een werknemer. De juis-te man op de juiste plaats, daar draait het om.” Bijbewakingsspecialist Securitas hebben ze dat al langbegrepen. Persverantwoordelijke Paul Schoolmeestersbeschrijft hoe Securitas erin geslaagd is het jaarlijkseverloop onder haar 5.000 bewakingsagenten met 3procent terug te dringen. “Een paar jaar geleden wildenwe het verloop onder onze bewakingsagenten terug-dringen. Bij wet investeren we zwaar in verplichteopleidingen, dan is het jammer als iemand ons bedrijfsnel weer verlaat.” Bewakingsagenten komen in allegeuren en kleuren. “Sommigen hebben een actievebaan en surveilleren tientallen bedrijven in één nacht,vanuit de wagen. Anderen turen acht uur onafgebrokennaar verschillende computerschermen. Als er ietsgebeurt, moet je het wel gezien hebben. Die combina-

tie van alertheid en nietsdoen zorgt voor stress.” Naeen stressenquête bij de 5.000 agenten en hunmanagers besloot Securitas de zaken anders aan tepakken. “Agenten behandelen nu ook de post en e-mails van klanten. Hogeropgeleide agenten voeren ookaudits uit bij klanten. En we schenken klare wijn bij deaanwerving. We schetsen kandidaten het soort klantenen het soort banen dat we kunnen aanbieden. Op diemanier vermijd je van meet af aan valse verwachtin-gen.” Vandaag scoort Securitas naar eigen zeggen hetbest qua retentie of behoud van werknemers in debewakingssector. “Het verloop is met 3 procent gezakt,geen onaardige som op een totaal van 5.000 bewa-kingsagenten in België. De bevraging was zeker nietgoedkoop, maar bleek zijn geld dubbel en dik waard.”tekst Nico Schoofs D

“Stress is geen probleem” (uitgeverij Van Halewyck), hetnieuwe boek van dokter Luc Swinnen over werkstress, is nute koop.

LIGT DE WERKDRUK NU HOGER DAN 1 JAAR GELEDEN?Hoe evalueren de ondervraagden (2.105 mannen en vrouwen) de werkdruk t.o.v. 1 jaar geleden?

(Bron: Vacature)

Hoeveelheid werk

Werklast/werknemer

Flexibiliteit

Werkritme

Werkstress

Aantal onbetaalde overuren

Verveling

Jobonzekerheid

Aantal ziektedagen

Aantal betaalde overuren

Gestegen Gelijk gebleven Gedaald Ik weet het niet

49% 33% 16%

45% 39% 13%

42% 50% 5%

40% 46% 12%

40% 45% 13%

19% 63% 9%

14% 50% 28%

11% 56% 29%

6% 73% 16%

6% 68% 13%

013_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:44 Pagina 13

Page 16: 20091024 Vacature Magazine

COVERSTORY

014_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:44 Pagina 14

Page 17: 20091024 Vacature Magazine

Annelies Missotten, hr-directeur GlaxoSmithKline: “Als hr-manager moet ik ook afstand nemen.Vergelijk zo'n exitgesprek met een dokter die slecht nieuws heeft voor een patiënt."

“Zo’n herstructureringbegeleiden vreet aan je”

Annelies Missotten, hr-directeur bij GlaxoSmithKline, voerde de voorbije maanden 60 ontslaggesprekken

15VACATURE 24 OKTOBER 2009

2 In crisistijd maken heel wat bedrijven een herstructurering mee.En dat zorgt voor stress, in alle geledingen van het bedrijf.Een werknemer en een hr-directeur klappen uit de biecht.

Annelies Missotten heeft er als hr-directeur bijfarmabedrijf GlaxoSmithKline in Genval neteen belangrijke herstructurering opzitten. "De commerciële afdelingen van de farmaceuti-sche industrie staan voor een zware uitdaging:ze moeten investeren in langetermijnonderzoeknaar nieuwe geneesmiddelen en vaccins en zichtegelijkertijd onmiddellijk aanpassen aan deconcurrentie van de generische middelen. Omdat te kunnen bolwerken, werd er in februarivan dit jaar in ons bedrijf een herstructureringaangekondigd."

De voorbije maanden was Annelies Missottenruim zestig keer de boodschapper van slechtnieuws. "Ik had me samen met het managementzo goed mogelijk voorbereid om die zwareopdracht zo menselijk en correct mogelijk uit tevoeren. Het bleef nooit bij één gesprek: zodra demensen hun eerste emoties verwerkt hadden,volgde een tweede, een derde en vaak nog meer.Want het is belangrijk dat ze hun verhaal kwijtkunnen. Ik wist dat ik alle mogelijke reactieskon verwachten. De meesten bleven vrij rustig.Een aantal barstte in tranen uit. Anderen wer-den boos. Het werd heel moeilijk als mensenonverschillig of gelaten reageerden en helemaal

blokkeerden. Af en toe hoorde ik trieste verhalenuit het privéleven. Dan slik je toch even."

"Een enkele keer lieten mensen hun frustratiesde vrije loop. Ik schrok daar niet van, maar ikreageerde nooit defensief en luisterde aandach-tig. Uit dat soort van verhalen kun je veel leren.We hebben goeie krachten moeten laten gaan.En ik heb ook afscheid moeten nemen van men-sen uit mijn eigen team. Dat was heel moeilijk.In de periode waarin zij nog van niets wisten,maar ik wel al wist dat ik hen zou moeten ont-slaan, voelde ik me soms schuldig. Dat was nietvanzelfsprekend. Tijdens de eerste gesprekkenmet hen was ik best nerveus."

Ontgoocheling"Ik ben zelf nog nooit ontslagen. Ik vraag me welaf hoe ik zou reageren als het mij zou overko-men. De moeilijkste ontslaggesprekken zijn diemet bekwame mensen of collega's met een con-structieve werkhouding die door omstandighe-den toch moeten vertrekken. Je merkt de ontgoo-cheling in hun ogen. Al zijn er ook die groeiennadat ze te horen gekregen hebben dat ze wor-den ontslagen. Ze maken de balans op en vindeneen tweede adem. We vinden het belangrijk om

ex-collega's tijdens hun outplacementprogram-ma te blijven volgen. We proberen hen daarbijzoveel mogelijk te ondersteunen. Niet wij, maarzij zitten in een lastige situatie, want zij moetenhun leven een totaal nieuwe wending geven."

"Zo'n herstructurering begeleiden, vreet aan je,hoe goed en objectief je het ook probeert te doen.Op die dagen waarop ik mensen vertelde dat zehet bedrijf moesten verlaten, vertrok ik 's avondsallesbehalve blij naar huis. Al heb ik er geen sla-peloze nachten aan overgehouden. Er zijn eenpaar vrienden bij wie ik altijd terecht kan ommoeilijke dingen te delen. Ik kan natuurlijk nietalles met iedereen bespreken – sommige zakenzijn vertrouwelijk. Toch is het belangrijk dat ermensen zijn waar je af en toe op terug kan val-len. Maar als hr-manager moet ik ook afstandnemen. Vergelijk zo'n exitgesprek met een dok-ter die slecht nieuws heeft voor een patiënt." "In onze onderneming bieden we veel opleidingenaan waardoor mensen hun kwaliteiten ontdekkenen kunnen groeien. Ik heb in die laatste gesprek-ken vaak gemerkt dat onze politiek rendeert.Sommige mensen hebben me zelfs bedankt voor de samenwerking. Dat blijft nog lang nazinderen." tekst Jan Stevens | foto Isabel Pousset D

015_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:44 Pagina 15

Page 18: 20091024 Vacature Magazine

COVERSTORY

“Eerst zou ik ontslagen worden,1,5 maand later plots niet meer”

Marcel (*), 2 weken op ziekteverlof na 9de herstructurering in 8 jaar tijd

“Een volledige zwangerschap. Zoveel tijd verstreektussen de aankondiging van de wereldwijde reorga-nisatie midden november vorig jaar en het einde vande procedure collectief ontslag eind augustus. Vijf eneen halve maand hoorden we quasi niets. Het enigewat we wisten, was dat er wereldwijd 5.000 banenzouden sneuvelen.” Negen lange maanden die vooral veel stress hebben gebaard, en ettelijke werk-nemers op ziekteverlof joeg. Vacature reconstrueertde psychologische ravage van een zoveelste herstruc-turering aan de hand van een gesprek met een werk-nemersafgevaardigde van het Belgische filiaal vaneen Amerikaanse multinational.

“Na die aankondiging in november draaide degeruchtenmolen op volle toeren. Het lokale Belgischemanagement maakte er zich al te makkelijk van af.Telkens als we vragen ter verduidelijking voorlegden,antwoordden ze dat ze ook maar zaten te wachten opverklaringen vanuit de VS. Pas eind april dit jaar kre-gen we de bevestiging dat ongeveer 61 werknemersop een totaal van om en bij de 200 in België afge-dankt zouden worden. Er was sprake van 45 naakteontslagen, sommigen zouden via outsourcing eldersterecht kunnen.” Een paar uur later nam het verhaaleen verrassende wending. “We ontvingen een e-mailvan onze ceo uit de VS. Met de boodschap dat onsbedrijf zou worden overgenomen.”

Wel enquêtes, geen stressbeleidDeze herstructurering was de negende in een langerij. “In acht jaar heb ik negen ontslagrondes meege-maakt. Dan zit er toch iets fundamenteels scheef. Jezou denken dat het personeelsbestand na al die her-structureringen met meer dan de helft is vermin-derd, maar dat is eigenaardig genoeg niet het geval.Zelfs in crisisjaren heeft het bedrijf soms groei opge-tekend, waardoor de werklast voor de overblijversalleen maar is toegenomen. In de loop der jaren zijner heel wat werknemers langdurig ziek thuis geble-ven. De druk ligt vandaag ongelofelijk hoog.

Onlangs begon een collega terug na zes maandenziekteverlof, een andere collega is net twee weken inziekteverlof.” Voert het bedrijf een stressbeleid? “Omde vier jaar mogen we met z’n allen een enquêteinvullen. De cijfers worden dan netjes gepresenteerd,maar vervolgens doet niemand er iets mee.Nochtans is het heel eenvoudig. Wees eerlijk entoon respect voor je werknemers. Hou geen feitenachter, en denk vooral niet dat problemen zichzelfoplossen als je ze op de lange baan schuift. Met dietwee vuistregels vermijd je al meer dan 90 procent vande problemen, en heb je een tevreden ploeg van werk-nemers. Voor mij bestaat de grote toegevoegde waardevan een lokaal management erin de opgelegde regelsvan hogerhand slim in te vullen, en je er niet klakke-loos achter te verschuilen. Behandel je mensen niet alsdommeriken, zoals dat hier vandaag de regel is.”

Midden juni dit jaar raakte bekend dat enkelebeschermde werknemers zouden ontslagen worden.Onder wie onze gesprekspartner. “Het managementwas niet verplicht die info op dat moment vrij tegeven, maar ze heeft het toch gedaan op ons aandrin-gen. Ik bleek een van de getroffenen te zijn. Men ver-zekerde ons dat de beslissing, op hoog niveau geno-men, onherroepelijk zou zijn. Anderhalve maand ver-streek. Voldoende tijd om alles te verwerken en omstilaan aan een andere carrière te denken.” Dat wasbuiten een volgende ondernemingsraad eind juli gere-kend. “In de Verenigde Staten waren de ontslagenondertussen al doorgevoerd, omdat de procedure erveel sneller gaat dan in België. Bleek dat de overne-mer van onze multinational intussen de omzetcijfersin sommige delen van de wereld duizelingwekkendnaar beneden had zien gaan. De oorzaak: onder demensen die hun job al hadden verloren, zat heel watverkoopspersoneel. De overnemer heeft onmiddellijkvia tussenpartijen (rechtstreeks is wettelijk verboden,nvdr) geprobeerd om de resterende verkoopsprofielenwereldwijd van de ontslaglijst te halen. Daardoor isuiteindelijk het aantal naakte ontslagen in België

teruggeschroefd naar 27. Sommige lijnmanagers had-den hun mensen wel al ingelicht dat ze ontslagenzouden worden. Maar die moesten er dus terug afge-haald worden. Tijdens diezelfde ondernemingsraadbleek dat ze mij eveneens van die lijst haddengehaald. Als u mij vraagt naar de psychologischeimpact… Op een lijst staan, en dan plots niet meer:dat kan tellen. Dergelijke zaken doorstaan voor mij detoets van de moraliteit niet.”

Gesprek met psycholoogAnderhalve maand in de waan leven dat je je job ver-liest, om dan te horen dat je mag blijven. Zoietskomt hard aan. “Als een mokerslag. Ik ben tweeweken op ziekteverlof geweest. Op aanraden vanmijn huisarts had ik een gesprek met een psycho-loog. Stilaan besefte ik dat er nog andere zaken inhet leven belangrijk zijn dan op de barricaden staan.In het begin kon ik niet stoppen met denken aanwat me was overkomen. Door er met vele mensenover te praten heb ik mijn gedachten kunnen verzet-ten en ben ik erover geraakt. Ik pak het nu enigszinsanders aan. Ik lees mijn professionele e-mails nu bij-voorbeeld alleen nog op het werk. En ik ben weerflink aan het werk.”

“Of ik me nu en dan de vraag stel om elders aan deslag te gaan? Zeker wel, maar ik doe mijn job nogaltijd heel graag. Trouwens, waarom zou iemand alsik met zoveel dienstjaren moeten opdraaien voor hetwanbeheer van het management?” Het einde van delijdensweg lijkt niet meteen in zicht. “De EuropeseCommissie neemt de lopende overname onder deloep. Het kan best zijn dat de overnemer een nieu-we ontslagronde doorvoert eens de overname inkannen en kruiken is.” tekst Nico Schoofs D

Noot van de redactie:Marcel is een fictieve naam. Het bedrijf in kwestie kreeg hetaanbod om zijn versie van de feiten te verschaffen, maar heeftbedankt voor het aanbod.

016_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:44 Pagina 16

Page 19: 20091024 Vacature Magazine

17VACATURE 24 OKTOBER 2009

LEES HET ANTWOORD EN TEST UZELF OP

9 vacature.com/stress

O Een stevig sociaal netwerk is cruciaal voor je veerkracht

“De echte bedrijfstoppers die ik ken, hebben eengebalanceerd leven. Het zijn de sub- of pseudo-toppers die zichzelf, hun vrouw, hun kinderen enhun vrienden verwaarlozen. Wie zich tot in hetextreme identificeert met het werk, stelt zich ergkwetsbaar op als het fout loopt.”

O Vergader dubbel zoveel

“Sommige managers vertellen me dat ze al langniet meer hebben vergaderd met hun mensenomdat ze toch geen nieuws hebben. Net in eencrisisperiode, moet je meer vergaderen. Misschienkorter, maar vraag hoe het gaat met je werkne-mers. En luister.

O Pas op voor het ‘survivor’-syndroom

“Na een herstructurering gaan te veel managersdirect over tot de orde van de dag. Dat is hetslechtste wat je kan doen. Op zo’n moment moe-ten de gevoelens van de ‘overlevenden’ absoluutbespreekbaar zijn.”

O Neem terug controle

“Een belangrijke wortel van depressie is hetgevoel van controleverlies. Werk verschillendescenario’s in detail uit, vooraleer je ontslagenwordt. Want op dat ogenblik ben je te emotioneelom scenario’s uit te tekenen. Scenario’s zoals: ‘hetbedrijf gaat failliet’, ‘het bedrijf gaat niet failliet,maar ik verlies mijn job’, ‘ik blijf, maar moet eenandere job uitoefenen. Bij een beslissing kan jetwee minuten later in actie schieten’.

O Doe je werk zo goed mogelijk.

“Dat geeft je een gevoel van invloed, het doet erniet toe of je je bedrijf haat of ervan houdt.”

5 paardenmiddelen tegen werkstress van neuropsychiater Theo Compernolle

Dokter, neuropsychiater en psychotherapeut TheoCompernolle verdiept zich al decennialang in deinvloed van stress, conflicten en emoties op werk-nemers en managers. Hij coacht topmanagers, engaf de voorbije maanden nog workshops voormanagers in binnen- en buitenlandse banken. Hijgeeft vijf simpele remedies tegen het stressvirus.

Wat kan uw werkgever doen tegen stress? Hoe kan u zich beter ontspannen? Wie is er extra gevoelig voor stress? Wat zegt de wet over stress?

Wat is een burn-out? Hoe zorgt u zelf voor een goede nachtrust? Hoe stressbestendig bent u?

Theo Compernolle, stressexpert: “De echte bedrijfstoppers die ik ken, hebben een gebalanceerd leven. Het zijn de sub- of pseudotoppers die zichzelf, hun vrouw, hun kinderen en hun vrienden verwaarlozen.”

Voor de manager

Voor de werknemer

017_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:45 Pagina 17

Page 20: 20091024 Vacature Magazine

OVERWERK

GLOBETROTTER praat met expats in België

“Belgen lijken me bijzonder goed geschoold”

“Nu ik hier woon, ben ik in de wolken, maarmijn eerste indruk van België was niet zo posi-tief. Het Belgische consulaat in New York legdeeen sterke klemtoon op papierwerk. Om de pro-cedures te vereenvoudigen zijn mijn vrouw en ikvier maanden geleden getrouwd. Na die rigidebureaucratie hadden we niet verwacht dat deBelgen zelf zo vriendelijk en relaxed zouden zijn.Zo zie je maar weer: je leert een land pas echtkennen door er te wonen!”“Voor het werk reis ik veel: de komende maandben ik grotendeels van huis weg. Ik ben dus blijdat mijn vrouw zich snel aan Antwerpen heeftaangepast en nu al de taal leert en vriendenmaakt. Ook op kantoor ben ik schitterend opge-vangen. Iedereen maakt tijd voor de nieuwko-mers en geeft tips. Verder is het handig dat wer-kelijk iedereen op straat Engels lijkt te spreken.In Italië of Frankrijk is dat minder evident, hebik gemerkt.”“Als veiligheidsadviseur heb ik niet de indruk dat

Europeanen en Amerikanen een andere houdinghebben tegenover veiligheidsvoorschriften. Weinvesteren bij Exxon veel energie in het voorstel-len van veiligheid als één van onze waarden,naast gezondheid en milieubewustzijn. Als ietsme verraste, dan is dat het opleidingsniveau vanmijn collega’s. Belgen lijken me bijzonder goedgeschoold.”“Als actieve fietser beschouw ik België als eensoort Mekka. We waren deze zomer nog maar nethierheen verhuisd, toen op een morgen alle stra-ten in het centrum bleken afgezet voor een koers.Geweldig amusant vond ik dat, zoiets gebeurtniet snel in de VS. Mijn eerste pot mosselensmaakte verrassend goed en herinnerde me aande zeevruchtengerechten uit de keuken vanLouisiana. Voor mijn vertrek was ik een beetjeterughoudend, maar na drie maanden denk ik aldat ik een verlenging van mijn tweejarencontractzou aanvaarden. We zien wel.”tekst Barbara De Munnynck | foto Tiny Bogaerts D

Dean Said, Soedanees in België: “We waren deze zomer nog maar net hierheen verhuisd, toen op eenmorgen alle straten in het centrum bleken afgezet voor een koers. Geweldig amusant vond ik dat.”

D Naam: Dean Said D Leeftijd: 49 D Afkomstig uit: Juba, Soedan. Verhuisde op z’n

achttiende naar de VS, met Houston als thuisbasis. D Woont in: Antwerpen D Werkte

eerder in: 9 Amerikaanse steden D Beroep: Construction Safety Manager Europe bij

Exxon Mobil D

WERK EN RECHT beantwoordt wekelijks een vraag vanop de werkvloer

Voor welke fouten wordt u aan de deur gezet?

U kent de reeks zware fouten misschien: diefstal, schrift-vervalsing, misbruik van vennootschapsgoederen, dron-kenschap op het werk (bewezen door gedetailleerdegetuigenissen), insubordinatie (manifest verzet tegen uwleidinggevende), belangenvermenging (als de werknemerbewust en frauduleus prioriteit geeft aan zijn persoonlij-ke belangen) en oplichting. Maar als uw baas u echt wil ontslaan wegens een zwarefout (het ontslag om dringende reden), zal hij wel eerstmoeten aantonen dat elke samenwerking tussen u enhem hierdoor onmogelijk is geworden.

Volgt de rechtbank meestal de werkgever?Het is aan de werkgever om zelf te beslissen een werkne-mer op staande voet te ontslaan, zonder voorafgaande con-trole van de rechter. “Dat kan een moeilijke beslissing zijn.Want de wet geeft geen precieze lijst van wat nu eigenlijkeen zware fout is, en wat niet. De werkgever en zijn raads-man moeten dus nauwgezet precedenten van gelijkaardigegevallen onderzoeken, waaruit zal blijken hoe de recht-bank in het verleden oordeelde”, vertelt Olivier Rijckaert,advocaat-partner bij Field Fisher Waterhouse LLP. In de praktijk gaan rechtbanken eerder omzichtig te werkals het gaat om zware fouten. Het is niet omdat uw werk-gever meent dat er een zware fout is begaan dat de recht-bank hem gelijk geeft. Zelfs als het arbeidsreglement steltdat een bepaald feit een zware fout is, is dat nog geenrechtvaardiging voor het ontslag. Rechtbanken beschou-wen het ontslag om dringende reden als de allerzwaarstesanctie die er is, ook al omdat de ontslagen werknemer ris-keert om geen werkloosheidsuitkering te genieten.

Kan u ontslagen worden bij een eerste misstap? “Diefstal of illegaal wapengebruik worden doorgaansbeschouwd als een dringende reden, ook al is de hande-ling een geïsoleerd geval. Ruzie met een overste is datniet, behalve als de situatie zich herhaalt en dat zondergrondige reden gebeurt”, beklemtoont Olivier Rijckaert.De context is bepalend: verantwoordelijkheden en func-tie van de werknemer, voorafgaande waarschuwingen ennatuurlijk de ernst van de fout. Allemaal elementen diede arbeidsrechter in beschouwing neemt bij z’n onafhan-kelijk oordeel.

U kan het ontslag om dringende reden dus altijd betwis-ten voor een arbeidsrechtbank en een ontslagvergoedingen eventueel andere schadevergoedingen eisen. De rechtbank onderzoekt het hele dossier en hoort allepartijen. Op basis daarvan neemt de rechter een beslis-sing over de ernst van de fout. Als de rechtbank oordeeltdat het ontslag niet gerechtvaardigd is, ontvangt dewerknemer een ontslagvergoeding, zoals bij een gewoonontslag. Anders ontvangt hij niets.tekst Rafal Naczy | Met medewerking van SD Worx D

ALLE VRAGEN VINDT U OOK ONLINE

9 vacature.com/recht

018_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:37 Pagina 18

Page 21: 20091024 Vacature Magazine

19VACATURE 24 OKTOBER 2009CIJFERWERK

Allochtonen blijven kneusjesvan onze arbeidsmarktAllochtone jongeren hebben in hun eerste baanminder vaak een vast contract dan autochtonejongeren en hun werk is minder uitdagend. Zewerken vaker in slechte arbeidsomstandighedenen verdienen ook minder (zie tabel).Dat leren we uit de nieuwe studie van professorIgnace Glorieux en zijn team ‘Zwart op wit - Deintrede van allochtonen op de arbeidsmarkt’?(Uitgeverij Garant, 2009). De onderzoekers vande VUB vergeleken allochtone en autochtone jon-geren op basis van een grootschalige peiling bij9.000 jongeren die uitgevoerd werd door SONAR(Studiegroep van ONderwijs naarARbeidsmarkt). “We bekeken ook de doorstro-ming van de eerste naar de tweede job. De onge-lijkheid, die bij de start aanwezig was, blijft.Gelukkig diept ze niet uit: ze blijft gelijk. De voor-naamste determinant van die ongelijkheid is hetonderwijs”, aldus Ignace Glorieux. “Eens eenjonge allochtoon een baan heeft, blijft het onder-wijs dé bepalende factor voor haar of zijn loop-baan. Mochten we er in slagen de onderwijskan-sen gelijk te maken, dan zouden veel problemenvan jonge Turken en Marokkanen opgelost zijn.Maar we weten dat dit een heel taai probleem is.”

Diploma determinerend“Uit onze cijfers blijkt ook dat bijna 80 procentvan de vaders van Turkse kinderen die hunmiddelbaar onderwijs niet afrondden, geenwerk had toen die kinderen op school zaten.We kennen allemaal individuen die uit dezeachtergestelde milieus geraakten, maar hetblijft heel moeilijk. Op de VUB lopen er welwat allochtone studenten rond, maar niet inverhouding tot de Brusselse bevolking. Dit zijnde uitzonderingen, en hun slaagkans ligt lagerdan bij de autochtone studenten.”

Kan bijscholing helpen? “Zeker, maar voor eenbeperkte groep. Want de wortel van het pro-bleem zit diep: we vechten al vijftig jaar om deongelijkheid uit het onderwijs te bannen. In vergelijking met vroeger krijgen allochtoneén autochtone jongeren die geen diploma hebben, veel minder kansen om zich te herpakken. Vroeger kon een ongeschooldearbeider opklimmen tot meestergast, vandaagligt dat veel moeilijker. Een diploma is ingrote mate determinerend. Zonder een univer-sitair diploma kom je bepaalde jobs niet meerbinnen.” tekst Erik Verreet D

Mannen 1.117 € 1.161 €

Vrouwen 985 € 1.046 €

Totaal 1.052 € 1.104 €

ALLOCHTONEN AUTOCHTONENGEMIDDELD NETTOLOON PER MAAND IN DE EERSTE BAAN

Het salarisverschil tussen jonge allochtonen en autochtonen

(bron: Ignace Glorieux, e.a., Zwart op wit, De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt, 2009)

IN % VAN 7.362 DEELNEMERS

Sloot uw diploma aan bij uw eerste baan?

AUTOCHTOON

Helemaal nietEnigszinsHelemaal

36%21%

43%

ALLOCHTOON

Helemaal nietEnigszinsHelemaal

50%19%

31%

TURK

Helemaal nietEnigszinsHelemaal

67%12%

21%

MAROKKAAN

Helemaal nietEnigszinsHelemaal

60%19%21%

ZUID-EUROPEAAN

Helemaal nietEnigszinsHelemaal

50%17%

33%

De eerste job van vele jonge allochtonen sluit niet aan bij hunopleiding. Jonge autochtonen maken die aansluiting veel beter.Blijkbaar slagen vooral jongeren van Turkse en Marokkaanseafkomst er niet in om rendement te halen uit hun opleiding.

IN % VAN 7.031 DEELNEMERS

Wat was uw eerstearbeidscontract?

AUTOCHTOON

Vast contractTijdelijk contractInterimcontract

42%39%

19%

ALLOCHTOON

Vast contractTijdelijk contractInterimcontract

37%36%

26%

TURK

Vast contractTijdelijk contractInterimcontract

27%41%

32%

MAROKKAAN

Vast contractTijdelijk contractInterimcontract

37%32%

30%

ZUID-EUROPEAAN

Vast contractTijdelijk contractInterimcontract

40%30%30%

Allochtone jongeren werken minder vaak in vast dienst-verband. Ze starten vaker in interimbanen dan hunautochtone collega’s. Dat geldt nog meer voor vrouwen.Dé uitzondering op de regel zijn de Marokkaanse vrou-wen: 54% van hen heeft een vast contract.

(bron: Ignace Glorieux, e.a., Zwart op wit, De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt, 2009)

019_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:34 Pagina 19

Page 22: 20091024 Vacature Magazine

SUCCESTAPES

reske Via San Tommaso, opende Luigi Lavazza in 1895een klein kruidenierswinkeltje. Koffie was toen nog eenecht luxeproduct, en dat had Luigi al snel door. Hij legdezich almaar meer toe op het branden van koffie, en stilaanontpopte het winkeltje zich tot een pure koffiebranderij.Dat bleek een goede zet: in 1900 had Luigi al vijf verkopersin dienst. Om zich te onderscheiden van zijn concurrentenbegon hij enkele jaren later, als eerste in Italië, te experi-menteren met eigen koffiemengsels. Met succes, want ineen mum van tijd groeide het merk in de Noord-Italiaansehuishoudens uit tot een waar begrip. De grote industriëledoorbraak volgde een halve eeuw later. Toen, we schrevenbegin jaren zestig, bracht Lavazza als eerste grote Italiaansekoffiebrander vacuüm verpakte koffie op de markt. Stukkenhandiger om te vervoeren, en bovendien bewaarde de kof-fie zo ook maandenlang zijn aroma. Daardoor ging voorLavazza een nieuwe markt open en kwamen nu ook stedenals Rome en Napels in het vizier. Medio jaren zestigbeschikte het bedrijf uit Turijn al over een vloot van zowat150 bestelwagens die het zwarte goud vaak van deur totdeur gingen verkopen. Nog eens twintig jaar later volgde dedoorbraak op de Europese markt en vandaag miktGiuseppe Lavazza (44), derde generatie in het familiebe-drijf en kleinzoon van de oprichter, resoluut op Zuid-Amerika en de nieuwe Aziatische groeilanden. De cijfers

geven hem geen ongelijk: in thuisland Italië draait Lavazzavandaag zomaar eventjes 47 procent van de totale omzetvan de koffiemarkt. Veel rek zit daar wellicht niet meer op.Het merk is intussen wel al aanwezig in ruim negentig lan-den, maar de verkoop in het buitenland was in 2008 ‘nogmaar’ goed voor 40 procent van de totale omzet. Niet slechtnatuurlijk, maar de groeimarge daar is dus stukken groterdan die op de binnenlandse markt.

Op stage in Londen“Nee, niemand heeft me hiertoe verplicht”, grijnstGiuseppe wanneer hij de dag na het uitbundige lancerings-feestje iets later dan voorzien komt opdagen. Plaats vanafspraak is het moderne hoofdkwartier van Lavazza, in eenrustige buitenwijk van Turijn, waar intussen tientallen bui-tenlandse journalisten zijn neergestreken. “Dit soort ver-plichtingen hoort er nu eenmaal bij als je een bedrijf ookinternationaal in de markt wil plaatsen. Ik ben opgegroeidtussen de koffie, dat klopt, maar mijn vader heeft me zelfde keuze gelaten om al dan niet in het bedrijf te stappen.Nadat ik op de middelbare school klassieke talen gestu-deerd had, heb ik zelf beslist het geweer volledig van schou-der te veranderen en economie te studeren. Ik had toenvoor mezelf uitgemaakt dat ik later graag in het bedrijfsle-ven wilde werken. Na mijn studies economie aan de

Een meute bloedmooie dames in de zaal,de fine fleur van Turijn - druk gesticule-rend en bellend zoals enkel Italianen datstijlvol kunnen – bij het podium en een BI(Bekende Italiaan) in smoking aan eenwitte vleugelpiano. De voorstelling van denieuwe Lavazza-kalender, in het schitte-rende kader van het Palazzo Madama, hadmeer weg een bombastische Italiaanse tv-show dan van een persconferentie, maardat zal de Lavazza-top ongetwijfeld worstwezen. Het even prijzige als gereputeerdekoffiemerk verovert stormenderhand dewereld, en de kalender vormt daartoe éénvan de belangrijkste marketinginstrumen-ten. Vorig jaar stond topfotografe AnnieLeibovitz achter de camera, dit jaar washet de beurt aan collega Miles Aldridge.Dure vogels, maar het illustreert perfecthoe belangrijk dit soort internationalemarketing vandaag geworden is voor dekoffiemaker uit Turijn.

Op een boogscheut van het al eerdergenoemde Palazzo Madama, in de pitto-

2 “Koffie, dat is pure emotie.” Klinkt als goedkope marketingpraat, maar Giuseppe Lavazza zegt het met zoveel overtuiging dat jehet nog gaat geloven ook. Turijn, thuishaven van de familie Lavazza, ademt al decennialang koffie en ruikt nu ook big business.Na Italië en Europa verovert het familiebedrijf het Verre Oosten en Zuid-Amerika met zijn geprijsde koffie.

q

Giuseppe Lavazza, vicepresident van Italiaanse koffieproducent Lavazza: “Tot nog toe benaderden we elke buitenlandse markt met veel aandacht en respect voor delokale tradities. Sinds kort trachten we de Italiaanse koffiecultuur en de waarden die tot het ontstaan van deze cultuur hebben bijgedragen veel sterker uit te spelen.”

Italiaanse koffiereus Lavazza mikt resoluut op nieuwe groeilanden

Giuseppe Lavazza, tophandelaar in zwart goud

020_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:41 Pagina 20

Page 23: 20091024 Vacature Magazine

q

021_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:41 Pagina 21

Page 24: 20091024 Vacature Magazine

In een aantal groeilanden, zoals India (zie foto), zijn eigen bars zowat de enige manier om het hogere klantensegment op efficiënte wijze te bereiken.

universiteit hier in Turijn, volgde nog eenstagejaar in Londen, waar ik als tradervoor een bedrijf aan de slag kon dat zelfook in de koffiebusiness actief was. Datwas een boeiende en leerrijke ervaring, entoen ik naar Italië terugkeerde, ben ik bijLavazza op de financiële dienst terechtge-komen. Wat, gelet op mijn ervaring inLonden én mijn diploma, niet zo vreemdwas. Na enkele jaren ben ik daar opnieuwvertrokken, om een tijdlang bij een vriendte gaan werken die een eigen boekhoud-kantoor had opgericht.” Vandaag lijkt decirkel eindelijk rond: als strategisch mar-ketingdirecteur en officiële nummer tweevan het bedrijf wordt Giuseppe doorvriend en vijand naar voor geschoven alsde volgende topman van Lavazza.“Waarom zou ik mijn kans moeten wagenbij een ander bedrijf of in een andere sec-tor als de uitdagingen hier voor het rapenliggen?”, klinkt het ietwat gepikeerd. “In Italië is Lavazza een begrip, dat klopt,maar internationaal hebben we nog eengigantisch groeipotentieel. Dertig jaargeleden al trokken we de grens over naarFrankrijk, waar we ons eerste buitenlandsfiliaal uit de grond stampten. Intussenzitten we zowat overal ter wereld, hebbenwe acht dochtermaatschappijen enbeschikken we over een reusachtig distri-butienetwerk. Als ik hier de voorbije jaren

één ding geleerd heb dan is het wel dat zoiets alleen indeze business niet volstaat om de wereld te veroveren. Endus hebben we nog niet zo lang geleden beslist om het vol-ledig over een andere boeg te gooien bij onze verdere inter-nationalisering. Tot nog toe benaderden we elke buiten-landse markt met veel aandacht en respect voor de lokaletradities, de plaatselijke eet- en drinkcultuur. Sinds korttrachten we de Italiaanse koffiecultuur en de waarden dietot het ontstaan van deze cultuur hebben bijgedragen veelsterker uit te spelen, ook en vooral in het buitenland. Nietaltijd even gemakkelijk, maar de markt en de consumentzijn de voorbije jaren ingrijpend veranderd. OnzeItaliaanse espresso ligt wereldwijd aan de basis van heelwat andere koffieproducten die moeiteloos de aardbol ver-overd hebben, van cappuccino tot caffe latte. Die troeftrachten we volop uit te spelen. Pakweg twintig jaar gele-den was koffie in de meeste landen buiten Italië nog eendoorsnee en vaak kleurloos product, dat weinig emotiesopriep bij de consument. Vandaag heeft diezelfde consu-ment koffie leren ontdekken en appreciëren als een heelspecifiek product, met een eigen geschiedenis en traditie.Met dank aan een bedrijf als Starbucks, ongetwijfeld, maarhet gaat veel verder dan dat. Er is wereldwijd veel meerrespect en interesse ontstaan voor allerlei vormen vanauthentieke en kwaliteitsvolle voeding, van chocolade overwijn tot kaas of koffie. Voeding en drank zijn zo een soortnieuw tijdverdrijf geworden, waaraan een hoger segmentbinnen de consumentenmarkt ook flink wat tijd en geldwil besteden. Die mensen, die ook open staan voor onsItaliaans koffieverhaal, willen we bereiken. Ons verhaal istotaal verschillend van het verhaal dat de Sara Lee’s ofNestles van deze wereld al jarenlang neerschrijven. Toen

Starbucks aan zijn wereldwijde opmars begon, was de kof-fiemarkt in grote delen van de wereld virtueel dood. Koffiewas verworden tot een goedkoop en banaal product, datwel bij sloten gedronken werd maar geen enkele emotio-nele waarde meer had. Starbucks heeft de markt totaal vanaanzicht doen veranderen, en daar profiteren wij nu meevan. Wij bespelen wel andere niches, die van de veeleisen-de en bijzonder geïnteresseerde consument.”

Mikken op India en Latijns-AmerikaFamiliebedrijven die het vier generaties volhouden zondernoemenswaardige conflicten en tegelijk een jaaromzet vanruim 1,1 miljard euro boeken, ze zijn dun gezaaid. TerwijlGiuseppe klaargestoomd wordt om binnenkort de alge-mene leiding van Lavazza over te nemen, zitten ook zijnneef en zus nog in het directiecomité. Ook vader Emiliohoudt als erevoorzitter van dat directiecomité nog eenvinger in de pap, en intussen zit zelfs de vierde generatievan de familie al in het bedrijf. “De familie blijft hier eenhoofdrol vertolken, met duidelijk afgelijnde verantwoor-delijkheden, maar we hebben de voorbije jaren ook flinkwat extern bloed aangetrokken voor ons topmanagement.Zo is de huidige ceo een buitenstaander en worden ookonze buitenlandse filialen geleid door ervaren managersvan buiten de familie. Die mix werkt uitstekend, vind ik.De familie staat garant voor de waarden en de traditiesvan het merk, terwijl managers van buitenaf het bedrijf destructuur en het professionalisme moeten geven om in hetbuitenland verder te groeien. Twee jaar geleden hebben wein India twee grote ketens van koffieshops overgenomen.We zijn er immers van overtuigd dat de Aziatische groei-landen voor ons product een fantastisch potentieel kun-

q

022_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:41 Pagina 22

Page 25: 20091024 Vacature Magazine

23VACATURE 24 OKTOBER 2009

Lavazza: van kruidenier tot koffie-icoon

• Omzet in 2008: 1,12 miljard euro. Net geen

40 procent daarvan werd buiten Italië

gerealiseerd.

• Winst in 2008: 55 miljoen euro

• Aantal werknemers wereldwijd: 4.140

• Productievestigingen: Italië en Brazilië

• Beschikt wereldwijd over 43 zogenaam-

de koffielaboratoria, waar jaarlijks ruim

25.000 mensen ingewijd worden in de

finesses van koffie en achteraf ook de

perfecte espresso leren zetten.

• Sinds kort werkt het bedrijf samen met de

wereldberoemde kok Ferran Adrià, die in

het opleidingscentrum in Turijn een aantal

nieuwe koffierecepten klaarstoomt.

nen bieden. In tweede instantie mikken we ook opLatijns-Amerika, waar koffie natuurlijk bijzonder goedingeburgerd is maar waar het product nog niet de uitstra-ling heeft die het verdient.”

Eendracht bewarenDie verschuiving vertaalt zich stilaan ook op operationeelvlak. Zit de productie vandaag nog voor het overgrote deelin Italië – in de hoofdfabriek even buiten Turijn rolt dage-lijks 320 ton gebrande koffie van de band – dan lonktLavazza nu ook met een begerig oog richting Zuid-Amerika. Niet toevallig werden in Brazilië, één van debelangrijkste koffieproducenten ter wereld, intussen al tweekleinere productiesites geopend.Nadat het merk in Italië decennialang hoofdzakelijk focus-te op de individuele consument, de gezinnen zeg maar,kwam er enkele jaren geleden ook op dat vlak een kente-ring op gang. Min of meer in navolging van grote concur-rent Illy Café, trok Lavazza er ook de straat op, richting kof-fiebars en bedrijvenmarkt. “Omdat we ingezien hebben datde koffiebar, waar de barista traditioneel vrij hoge eisen steltaan de productkwaliteit van zijn koffie, een ideaal instru-

“In Italië is Lavazza een begrip, maar internationaal hebben we nog een gigantisch groeipotentieel.”

GIUSEPPE LAVAZZA, VICEPRESIDENT VAN ITALIAANSE KOFFIEPRODUCENT LAVAZZA

ment was om ons product nog hoger inde markt te kunnen positioneren”, klinkthet. “Ook in een aantal groeilanden, zoalsbijvoorbeeld India, zijn eigen bars zowatde enige manier om het hogere klanten-segment op efficiënte wijze te bereiken.Toch zijn we er niet van overtuigd dat wedie strategie ook moeten volgen in landenals België of Nederland, waar al een echtecafécultuur bestaat. Ik sluit niets uit, maarhet is momenteel zeker geen prioriteit. Debedrijvenmarkt daarentegen lijkt ons weleen interessant groeipotentieel te hebben.Mede in die optiek hebben we onlangsook onze eigen koffiecapsules en een aan-gepast espressotoestel uitgebracht.”Gevraagd naar zijn grootste verdienste inde steile opgang van het bedrijf de voor-bije jaren, blijft het even stil. “Sinds vorigjaar loop ik als vicepresident natuurlijkeen stuk meer in de kijker, maar ook daar-voor zetelde ik al flink wat jaartjes in hetdirectiecomité. In al die jaren was ik hetregelmatig niet eens met mijn vader, toendie nog echt aan de touwtjes trok. Tochben ik er al die tijd in geslaagd om de een-dracht in het bedrijf te bewaren, waardoorde internationale expansie nooit in hetgedrang gekomen is. Vandaag plukken wedaar stilaan de vruchten van. Daar ben ikbest trots op.”tekst Filip Michiels, Turijn | foto Lavazza D

023_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 20:41 Pagina 23

Page 26: 20091024 Vacature Magazine

“Bedrijven blijvenbehoedzaam in

aanwervingen”

De Oost-Vlaamse economie heeft het voorbije jaar insommige sectoren serieuze klappen geïncasseerd. KarelUyttersprot, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. “Je kan in Oost-Vlaanderen moeilijk eenéénduidig beeld geven van de impact van de crisis. Hetverschilt van sector tot sector en zelfs dan nog zie je ver-schillen van bedrijf tot bedrijf. Eén constante is wel datvooral de grote bedrijven het zwaar hebben. Zij zijnminder flexibel dan kmo’s, die vlugger op nieuwe markt-omstandigheden en opportuniteiten kunnen inspelen.”Twee voorbeelden? Staalgigant Arcelor-Mittal en VolvoCars. Al is er bij beide bedrijven sinds deze zomer ver-betering merkbaar. Bij Volvo Cars verminderde het aan-tal werkloosheidsdagen sinds augustus, bij Arcelor-Mittal Gent werd eerder dit jaar al een tweede hoogoven

heropgestart. Karel Uyttersprot aarzelt even als we hempolsen naar verdere positieve signalen. Tot grootspraakkan je hem zelden verleiden. “Ik wil niet voorbarig opti-mistisch zijn: het is veel te vroeg om victorie te kraaienen te zeggen dat het ergste van de crisis voorbij is.Niemand weet wat er nog op ons af komt. Die onzeker-heid voel je ook bij de bedrijven. Ze zijn zeer behoed-zaam in het aanwerven van mensen. Maar er zijn bij onsenkele sectoren die het de voorbije maanden ondanksalles redelijk tot goed doen. De belangrijkste zijn debouw, voeding, toerisme (privéreizen) en de horeca. Bijde bouw zal de belastingverlaging naar 6 procent er voorveel tussen zitten. We hopen dat die maatregel besten-digd wordt, anders dreigt de bouwsector nog harde tijden tegemoet te gaan.”

2 In Oost-Vlaanderen sloeg de economische crisis het voorbije jaar spijkerhard toe. Maar doordat de provin-cie kan terugvallen op een goeie mix van traditionele en innovatieve bedrijven, verspreid over verschillen-de sectoren, kon het de storm relatief goed doorstaan.

Op zoek naar lichtpunten in onze provincie, deel 3: Oost- en West-Vlaanderen

HOOPOOST-VLAANDEREN

024_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:24 Pagina 24

Page 27: 20091024 Vacature Magazine

In Oost-Vlaanderen houden vooral de bouw, voedingssector, toerisme en horeca goed stand.

25VACATURE 24 OKTOBER 2009

De toeristische sector doet het dus relatief goed inOost-Vlaanderen. Zoals Thomas Cook, dat momen-teel op zoek is naar 52 mensen, waaronder 22 it-gerelateerde profielen. Het grootste deel daarvan isbestemd voor de hoofdzetel in Zwijnaarde.Woordvoerder Koen van den Bosch: “Sommige zeg-gen dat het slecht gaat in de toeristische industrie,maar dat klopt toch niet helemaal. We volgengewoon ons strategisch plan zoals we het in gedach-ten hadden. Mensen reserveren wel later, maar uit-eindelijk blijven ze op vakantie gaan. We hebbenminder reizigers dan vorig jaar, maar we halen welhet resultaat dat we vooropgesteld hadden. Ondanksde crisis is het nog steeds niet evident om de juistemensen te vinden.” Ook Itineris, een ict-bedrijfgespecialiseerd in nutsbedrijven, ondervindt voorlo-pig weinig ellende van de crisis. Integendeel, zegtmanaging director Edgard Vermeersch: “We hebbende voorbije zes maanden vijf à tien mensen aange-worven. Ook in tijden van crisis is er nood aan echtespecialisten. Maar we moeten voorzichtig blijven.We zien veel terughoudendheid bij onze klanten omte investeren.”

Minder faillissementenEr zijn nog meer positieve signalen. In Oost-Vlaanderen neemt het aantal falingen minder snel toedan in de rest van Vlaanderen. Samen met Graydonbecijferde Voka dat er in de eerst vier maanden van hetjaar 372 falingen uitgesproken werden, een stijgingmet 19,6 procent ten opzichte van vorig jaar. In heelVlaanderen lag die stijging een stuk hoger: 30,1 pro-cent. Qua export staat de economische barometer vanOost-Vlaanderen ook op ‘gematigd positief ’. “Wezagen de eerste vier maanden een terugval van 25 tot30 procent. Sinds mei tot nu is de export gestabili-seerd op het niveau van 2008. Niet direct een aandui-ding dat de crisis overwonnen is: het zou kunnen datveel bedrijven door hun voorraden heen zitten en dienu terug aanvullen. Maar het is toch een hoopgeven-de indicatie.”

Dat de voedingssector de crisis goed verteert, is eenvertrouwd gegeven: mensen moeten eten, ook als hetslecht gaat. Toch doet Vitamex uit Drongen, produ-cent van premixen, concentraten en specifieke ingre-diënten voor de veevoederindustrie en genomineerdvoor onderneming van het jaar, het nog iets beterdan de rest van de sector, zegt ceo Patrick Keereman.“In Azië en West-Europa doen we het niet of amperslechter dan andere jaren. Alleen in Rusland zijn weveel van onze omzet kwijt. We hebben niemandmoeten ontslaan, vorige week maandag zijn er zelfsdrie nieuwe mensen aangeworven. En als we nietméér aanwerven, dan is het veeleer omdat we dejuiste profielen niet vinden. We zoeken hoogopgelei-den als bio-ingenieurs en dierenartsen. Of de crisisook voor opportuniteiten zorgt? We hebben eenacquisitie gedaan in Spanje die we misschien andersniet zouden gedaan hebben, maar voor het overigevoeren we uit wat we van plan waren.”

Heeft de provincie troeven waarmee het de crisis beterkon trotseren? Karel Uyttersprot knikt: “Oost-Vlaanderen heeft het geluk dat het een goeie mix van

traditionele en innovatieve economieheeft, verspreid over verschillende sec-toren. Daardoor kon het de crisis beterdoorstaan.” Al voegt hij er meteen aantoe dat er ook handicaps waren en nogsteeds zijn. En daar spelen de overhe-den een belangrijke rol in. “Een snelle-re afhandeling van vergunningen endocumenten is absoluut nodig.Wanneer er ergens een industrieterreingepland wordt, is er meteen eencomité dat zich er tegen verzet. En zowordt een dossier meteen op de langebaan geschoven, wat de rechtszeker-heid schaadt. We hebben de gemeen-ten ook een brief gestuurd met viervragen: betaal sneller uw facturen aanbedrijven, voer opdrachten en projec-ten sneller uit, lever vlugger vergun-ningen af voor bedrijven, wat tot bijko-mende tewerkstelling kan leiden, enwees redelijk met bedrijfslasten.”tekst Dominique Soenens | foto Griet Dekoninck D

Rapport Oost-VlaanderenWERKLOOSHEIDSGRAAD SEPTEMBER 2009 (+ TOENAME TOV SEPTEMBER VORIG JAAR)

De economische crisis raakte Oost-Vlaanderen in sommige sectoren zwaar, maar globaal doet de provincie het invergelijking met de rest van Vlaanderen niet slecht. De werkloosheid dook het voorbije jaar net onder het Vlaamsegemiddelde en er zijn ook geen vooruitzichten dat er een nieuwe ontslagronde zit aan te komen, zegt KarelUyttersprot. “We blijven natuurlijk voorzichtig: iedereen weet dat de huidige remonte zeer precair is.”

(bron: VDAB (Arvastat))

7,01%(+1,74)

7,03%(+1,51)

7,93%(+0,89)

7,67%(+0,70)

7,43%(+1,36)

7,32%(+1,14)

Mannen Vrouwen Totaal

Vlaanderen Oost-Vlaanderen

025_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:58 Pagina 25

Page 28: 20091024 Vacature Magazine

West-Vlaanderen

Dat het in de West-Vlaamse textielsector slecht zougaan eens de crisis toesloeg, stond in de sterrengeschreven. “Daar was de crisis eigenlijk al veeleerder ingezet”, zegt Carl Vanhoutte, directeurbelangenbehartiging van Voka West-Vlaanderen.Maar eens de wereldwijde crisis zich hier in denazomer van 2008 volop liet gelden, raakten ookandere sectoren in de problemen. Vooral de toeleve-ringsbedrijven aan andere industrieën hebben te lij-den gehad. Als er minder productie is, dan moetener ook minder producten vervoerd worden. Door deeconomische werkloosheid wordt er in de fabrieks-magazijnen veel minder met heftrucks gereden.Daardoor zijn er geen reparaties of nieuwe exem-plaren nodig.”

Leve de oorlogskas en economische werkloosheidNiet iedereen is even hard getroffen door de crisis.De voedingssector bijvoorbeeld, blijft relatiefgemakkelijk overeind. “Ook de bedrijven die levenvan bestellingen op lange termijn hebben minderlast van de crisis”, zegt Vanhoutte. Hij geeft alsvoorbeeld treinstelbouwer Bombardier in Brugge.“Na een moeilijke periode vorig jaar heeftBombardier momenteel een orderboek dat gevuld istot 2014. Andere firma’s die op langere termijn wer-ken zijn alle afwerkingsbedrijven in de bouwsector.

Die blijven goed draaien want het werk dat ze daarnu hebben is doorgaans te danken aan bestellingendie anderhalf jaar geleden al vastgelegd zijn.”Toch blijft West-Vlaanderen een provincie met veeltraditionele industrie en die krijgt het in tijden vancrisis over het algemeen hard te verduren. “Ons voor-deel is wel dat we geen grote industrieparken hebbenwaar in de jaren zeventig buitenlandse investeerdersen bedrijven zijn neergestreken en waarrond sinds-dien niets dan toeleveringsbedrijven zijn gegroeid.Zo’n multinational is vaak een gigantische motorvoor de omgeving, maar als die begint te sputteren,zijn de problemen navenant. In West-Vlaanderenhebben we slechts enkele hele grote bedrijven.Familiebedrijven en kmo’s zijn veel flexibeler en heb-ben minder impact op andere bedrijven. Veel van dieondernemers hebben mij trouwens al verteld dat zezo’n slechte periode om de tien jaar incalculeren. Zeleggen een oorlogskas aan, zodat ze kunnen blijvenfunctioneren als het eens een tijdje slecht gaat.”

Ook bij mastodont Bekaert maken ze zich sterk dathun gezonde financiële situatie een belangrijke troefis om de crisis het hoofd te bieden. Maar dat alleenzou niet volstaan hebben toen rond de jaarwende deChinese economie compleet stilviel. “December, janu-ari en februari waren bijzonder pover. Maar na hetChinese nieuwjaar is de markt heel snel terug op peil

2 De West-Vlaamse bedrijven die de crisis hebben doorstaan, prijzen zich gelukkig dat ze in het voorjaar nietzijn overgegaan tot massale ontslagen. Toch blijft iedereen voorzichtig over de nabije toekomst.

HOOPWEST-VLAANDEREN

026_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:07 Pagina 26

Page 29: 20091024 Vacature Magazine

27VACATURE 24 OKTOBER 2009

De meeste West-Vlaamse bedrijfsleiders zijn uiterst voorzichtig met hun prognoses. De Voka-barometer die in september nogaangaf dat het vertrouwen van de ondernemers sterk gestegen was, klonk een maand later alweer helemaal anders.

houdt (voorlopig) stand

geraakt”, zegt woordvoerster Katelijn Bohez. “In diedrie slechte maanden zijn we gelukkig niet overgegaantot ontslagen. In plaats daarvan hebben we onze mede-werkers extra trainingen en opleidingen gegeven.Achteraf hebben we daar ten volle van geprofiteerd.Toen de economie plots aan een verschroeiend tempoop gang kwam, waren we volledig operationeel.” Ook op die andere groeimarkt, Latijns-Amerika, is ervan een crisis bij Bekaert geen sprake meer. In de West-Vlaamse heimat is er ondertussen wel veel-vuldig gebruik gemaakt van economische werkloosheid.Maar tot ontslagen is het ook hier nog niet gekomen.Overal werd wel aan kostenbesparing gedaan, behalvedan in de afdeling onderzoek & ontwikkeling inDeerlijk, waar zo’n 300 mensen aan de slag zijn. “Daarhebben we het budget zelfs verhoogd”, zegt Bohez. “Wezien namelijk dat nieuwe producten, bijvoorbeeld voorde groene energie, het goed blijven doen. De crisis heeftdaar minder impact op.”

SchrootpremieDe diversifiëring bij Bekaert, zowel sectoraal als regio-naal, heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten op hetthuisfront konden blijven voortbestaan. Want de huidi-ge omzetcijfers voor de automobiel- en de bouwsectorliggen wel een heel stuk onder die van het weliswaaruitzonderlijke 2008. Hetzelfde verhaal hoor je bij deafdeling van Tyco Electronics in Oostkamp, een toele-

verancier voor de auto-industrie. “We hebben zwaarafgezien”, zegt plant manager Dimitri Meulemeester,“vooral dan tijdens de eerste twee maanden van ditjaar.” De West-Vlaamse afdeling kon wel zijn graantjemeepikken van de sluiting van twee Tyco-afdelingen inSpanje en Frankrijk. Momenteel draait de productiezelfs op volle toeren. “We gaan richting historischehoogtepunten”, zegt Meulemeester zonder euforisch teworden. De schrootpremies die momenteel gelden, spe-len immers een belangrijke rol. “Het gevaar dreigt datwe nu een te hoge piek aan het maken zijn en dat hetdaarna weer stilvalt. De meeste overheden hebben deschrootpremie beperkt tot eind dit jaar. Het is afwach-ten wat er daarna zal komen. Maar ondertussen zijn wetoch al blij dat we opnieuw mensen kunnen aanwerven.En als de maatregel voor economische werkloosheidsneller mogelijk was geweest voor bedienden, waren ermisschien een aantal medewerkers bij ons gebleven diein het voorjaar na lang aarzelen gekozen hebben voorhun brugpensioen. Daarom zijn we nu ook nieuwebedienden aan het aanwerven.”

Het West-Vlaams RapportOok in West-Vlaanderen zit de tradi-tionele industrie op zijn tandvlees.Pas als de overbruggingspremies,economische werkloosheid en anderemaatregelen op hun einde lopen, zalhet echte plaatje zichtbaar worden.Een opstoot van de crisis zou danwel eens bijzonder pijnlijk kunnenzijn. De meeste West-Vlaamsebedrijfsleiders zijn uiterst voorzichtigmet hun prognoses. De Voka-baro-meter die in september nog aangafdat het vertrouwen van de onderne-mers sterk gestegen was, klonk eenmaand later alweer helemaal anders.Na een eerdere daling, nam de tijde-lijke werkloosheid in het begin vande herfst opnieuw toe en liep de pro-ductie en het aantal vacatures terug.Niettemin is de totale werkloosheidin West-Vlaanderen het voorbije halfjaar iets minder fel gestegen dan hetVlaamse gemiddelde. Gezien de ster-ke tewerkstellingscijfers voordien,zijn de werkloosheidscijfers dus verrevan dramatisch.tekst Hannes Cattebeke| foto Isabel Pousset D

Jobs in West-Vlaanderenvindt u vanaf pagina p43

027_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:13 Pagina 27

Page 30: 20091024 Vacature Magazine

“Tijdens de week staat mijn vrouw in voor de opvoeding van de kinderen enhet huishouden. Tijdens het weekend proberen we de schade in te halen. Ikben op zaterdag en zondag vooral met de kinderen bezig: ik breng hen naar devolleybal of de manège. En ik probeer samen met mijn vrouw de boodschap-pen te doen. Daarbovenop besteed ik in het weekend nogal wat tijd aan mijngrootste hobby: golfen. Daar ben ik al een jaar of zeven mee bezig. Gelukkigheb ik Isabelle sinds kort kunnen overtuigen om ook te starten met golf. Zohebben we op zondagnamiddag toch al wat tijd samen.”

“Ik vertrek op maandagochtend om 5.30 uur vanuit Brussel met de auto. Opwoensdagavond probeer ik wel naar huis te komen, maar dan is het vaak laat.In Luxemburg voel ik natuurlijk minder de druk van het huishouden. Mijnappartement ligt op twintig minuten van het werk, ik stop meestal om 18 uurmet werken. Tijdens de week probeer ik één tot twee keer per week te fitnes-sen. Maar ik geef eerlijk toe dat het er de laatste tijd niet meer vaak van komt:ik sta nogal onder hevige stress door de economische crisis. In onze sectorkomt die extra hard aan.”

“Hoe lang we deze LAT-week-relatie zullen volhouden, is onzeker. Ik zou hetliefst tot mijn vijftigste in Luxemburg blijven werken. Mijn job als brokerbestaat niet meer in België. Ook financieel is het interessanter om inLuxemburg te blijven werken: de belastingen liggen er veel lager. Wat ik zoudoen als Isabelle haar veto zou stellen tegen mijn job in het buitenland? Danzou ik natuurlijk terugkomen. Als het moet, gaat de familie voor.”

“Tijdens de week werkt en woont mijn echtgenoot in Luxemburg. Dat is altien jaar zo. Het begon als een driejarige test: daarna zouden we zien of iknaar ginder zou trekken of hij terug naar België. Maar die drie jaren vlogenvoorbij. Ondertussen werden onze dochters groter: we vonden het te laat omhun leven overhoop te gooien. We beslisten dat Jean Louis in Luxemburg zoublijven en vollledig voor zijn carrière ging. Zelf ging ik drie vijfde werken omwerk en privé te kunnen combineren.

“In de praktijk werk ik meer dan drie dagen per week: dat is normaal in eenverantwoordelijke functie. Maar op woensdag en vrijdag ben ik thuis. Dan hebik de kans om kinderen naar hun sportactiviteiten te brengen en boodschap-pen te doen. Dringende zaken voor het werk kan ik van thuis opvolgen. Mijnwerkgever voorziet tools om thuiswerken mogelijk te maken. Vergaderendoen we vaak via live meetings.”

“Van maandag tot vrijdag sta ik er alleen voor. Van het ontbijt tot het avond-eten, van de huiswerkbegeleiding tot de hobby’s van de kinderen. Gelukkigworden ze ouder: het is geen ramp meer als ze eens een uurtje alleen thuiszijn na school. In het weekend is Jean Louis thuis: dan brengen we tijd methet hele gezin door. In de toekomst zie ik mezelf terug meer gaan werken. Dedag dat mijn kinderen mij minder nodig hebben of dat Jean Louis terug naarBelgië komt, staat de deur open naar een voltijdse job.”tekst Ann Lemaître | foto Griet Dekoninck D

> 50-55 uur/week

> “Avonden ja, weekends nee”

> Nee

> 250 km (2x/week)

> “Niet mogelijk”

> “Nee, integendeel”

6/10

30 uur/week (officieel 21 uur) <

“Avonden ja, weekends nee” <

Dagelijks <

15 kilometer filetraject <

“Ja, wordt door de werkgever zelfs aangemoedigd.” <

“Nee, integendeel” <

7/10

Checklist:Werkuren

Avond- en weekendwerk

Overuren

Woon-werktraject

Thuiswerk

Minder werken?

Balans-score

DUBBELCHECKvraagt koppels afzonderlijk uit over hoe ze hun carrière en privéleven op elkaar afstemmen

Naam: Jean Louis Ecker • Leeftijd: 43Functie: Financieel makelaar bij Tulett PrebonKinderen: Twee dochters (14 en 17 jaar)

Naam: Isabelle De Weirdt • Leeftijd: 42Functie: Communications manager bij Getronics België

Kinderen: Twee dochters (14 en 17 jaar)

“Hevige stress door economische crisis”

“Van maandag tot vrijdag woont hij in het buitenland”

028_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:20 Pagina 28

Page 31: 20091024 Vacature Magazine

29VACATURE 24 OKTOBER 2009COLUMN

An Olaerts’ ongecensureerde kijk op de arbeidsmarkt en de wereld ver daarbuiten.

Stond vorige week in de krant: door te schaken ontwik-kelen kinderen vaardigheden die essentieel zijn voor dealgemene vorming. Het leert hen om snel en strate-gisch te denken en te handelen. Ook onder druk.Eigenschappen die later goed van pas komen tijdens destudies of in een job. En prompt organiseerden drieknoerten van ondernemers een schaaknamiddag voorkinderen. Ik heb het artikeltje met veel misprijzen gele-zen. Omdat ik zelf niet kan schaken.

Ik heb nooit leren schaken. Wat niet wil zeggen dat iksloom ben van gedachten, nog minder dat ik niet kanhandelen onder druk. Of de heren ondernemers evenwillen noteren: zonder druk denk ik niets, doe ik nietsen ben ik niets. En dat allemaal zonder te weten hoe-veel vakjes je met een koningin mag springen. Ook metmijn algemene vorming gaat het niet helemaal slecht.Nochtans kan ik niet alleen niet schaken. Ik verlies ookaltijd bij Stratego. Al 25 jaar, van tegenspelers van 7 tot77. Niet dat ik er mij nog aan waag. Ik heb alle gezel-schapsspelletjes afgezworen. Een mens kan zich maarbeter toeleggen op zijn echte talenten.

Ik herinner mij de treurige vakantiedagen nog aan dekust. Als het regende aan zee, speelden mijn zuster en

moeten aanschuiven in Wemmel. Helaas,een kwartier later had de man van Downmij al in de spreekwoordelijke pan gehakt.Meer dan vijf sprongen had hij niet nodigom me alle houten rondjes af te pakken.Leuk was anders. Maar de man lachte.Thuis ging hij iedere zaterdag naar dedamclub, vertelde hij. Precies of dat eentroost moest wezen. De enige vrolijkheiddie me restte, was dat we in alle besloten-heid hadden gedamd, wij met zijntweeën, zonder pottenkijkers. Het maak-te het makkelijk om het hele voorval zosnel mogelijk en zonder overhaaste con-clusies -als was ik een domme gans- tevergeten. En toch willen de drie onderne-mers van hierboven mij iets anders wijs-maken. Met hun ellendige schaaknamid-dag. Sommige mensen kunnen gewoonniet schaken. Punt. Met carrières heeftzulks niks te maken. D

ik binnen Stratego. Kronieken van een aangekondigdedood waren het, op de vierde verdieping van ResidentieNoordhinder op de dijk van Oostduinkerke. Mijnmaarschalk had nog geen stap gezet, of mijn zuster hadal op mijn vlag getrapt. Mijn zuster was nochtans jon-ger en daarmee officieel dommer dan ik. Het hielp alle-maal niet. Binnen de vijf minuten lag mijn leger te ster-ven in het deksel van de spellendoos. Mijn manschap-pen liepen zich te pletter tegen het strategische inzichtvan mijn voorts onbenullige zus. En wat deden de drieondernemers met hun ellendige schaaknamiddag vori-ge week in de krant? Zout strooien in een oude wonde.

Zo was ik bijvoorbeeld al lang vergeten dat ik ook nietkan dammen. Daarvan ben ik in de zomer van 1996 opde hoogte gesteld door een mongoloïde man van eenjaar of dertig. Wij waren in de tijd samen op kamp inde Ardennen. Hij als vakantieganger, ik als begeleider.Officieel. Ik zie ons nog zitten, op de houten picknick-tafel naast het knutsellokaal. Of de monitrice geen zinhad om een potje te dammen. Nou ja, dat wilde demonitrice maar al te graag. Ze verheugde zich stiekemop een makkelijke overwinning. Al te vaak immersworden mongoloïde mensen voor onnozelaar versleten.Onder andere omdat zij nooit van hun leven zullen

REAGEREN?

9 vacature.com/column

An OlaertsD

“Zonder druk denk ikniets en ben ik niets”

029_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:47 Pagina 29

Page 32: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 24 OKTOBER 2009

VLERICK updateInformeert u over opleidingen, activiteiten en onderzoek

Steve Muylle brengt het gesprek op

gang: “Marketing is niet langer een

functie op zich, maar een bedrijfsfilo-

sofie. Meer dan ooit focussen onder-

nemingen op de noden en behoeften

van het cliënteel bij het ontwerpen van

hun productieplannen en operationele

processen. En, ze nemen dit aspect van

behoeftenvervulling ook mee bij de eva-

luatie van de medewerkers.”

Terwijl de marketingafdeling vroeger

vrijblijvend op creativiteit en communi-

catie kon draaien, worden nu ook harde

cijfers gevraagd. Marion Debruyne: “De

traditionele marketeer staat vandaag

onder enorme druk. Hij moet niet enkel

aan de markt bewijzen dat zijn product

de moeite is, maar tegelijk dient hij zijn

baas te overtuigen van zijn meerwaarde

voor het bedrijf.” Managers spreken de

taal van de cijfers. Gino Van Ossel: “De

meeste marketeers beheersen dat finan-

ciële jargon niet, en krijgen hun acti-

viteiten zo moeilijk op directieniveau

verkocht.”

De ontwikkeling van marketing als

bedrijfsfilosofie maakt dat de marke-

tingactiviteit niet altijd beperkt blijft

tot de gelijknamige functie. Deva

Rangarajan: “De marketinginformatie

bevindt zich vandaag in verschillende

departementen. De communicatie

gebeurt door marketing, de product-

manager zorgt voor de ontwikkeling

van het product, nog een ander groepje

staat in voor de promotie, en sales trekt

naar de klant. Iedereen draagt dus zijn

steentje bij, maar vaak is er niemand die

het geheel coördineert.” De toewijzing

van duidelijke afgebakende verantwoor-

delijkheden vormt een conditio sine qua

non om marketing als bedrijfsfilosofie

te doen werken.

Een vaste topic in het notaboekje van

trendwatchers vandaag is het effect van

het web op ons hele denken en doen.

Voor elk bedrijf met wat concurrerend

vermogen, speelt gerichte e-marketing

een cruciale rol. Niels Schillewaert: “Het

internet beïnvloedt het gedrag van de

klant. De sociale media geven hem de

kans met peers ervaringen uit te wisse-

len en het aanbod online te bespreken,

waardoor hij op een andere manier naar

merken kijkt en producten koopt.”

Tegelijk bieden e-media de marketeer

ook een schat aan informatie over de

gebruikers van zijn product. Steve

Muylle: “Vergeleken met vroeger kan

het profiel van de klant nu een stuk

nauwkeuriger worden geschetst dankzij

online data die zijn behoeften, noden

en verwachtingen in beeld brengen. De

kunst bestaat erin daar met de juiste

tools het maximum aan informatie uit

te halen.”

Die klant kijkt niet langer enkel naar het

product, maar ook naar de dienstverle-

ning en andere factoren, die hem uit-

eindelijk een ‘totaalervaring’ bezorgen.

Ook het merk speelt mee. Bert Weijters:

“Een merkkeuze gebeurt niet rationeel,

het is een emotionele actie waarbij de

consument het vertrouwde opzoekt. Hij

wil zich goed voelen bij wat hij koopt.”

Katharina Roth knikt en vult aan: “Niet

elk merk biedt per se een meerwaarde,

maar een sterk merk opent deuren. Een

opvallende tendens is concurrentie voor

de merkartikelfabrikanten van de retai-

ler brands. De tandpasta van Carrefour

of de koffie van Delhaize: voor bepaalde

klantensegmenten vormen zij vandaag

een vertrouwde waarde in de bood-

schappenmand. Niet elk merk zal die

strijd even succesvol voeren. Een sterk

merk kan zijn klanten overtuigen dat

het nog altijd beter is dan een verge-

lijkbaar retailermerk, maar weinig

merkartikelfabrikanten slagen daar

totnogtoe in.”

Marketing is dus geen exacte weten-

schap, maar wordt geleid door de noden

en voorkeuren van de klant. De evolutie

van marketing als een bedrijfsproces

hoeft marketeers niet tegen te hou-

den om hun plaats in te nemen in deze

nieuwe omgeving. Op voorwaarde dat

ze de zaken meer analytisch gaan aan-

pakken en buiten de lijntjes van de klas-

sieke communicatiekanalen kleuren.

Marketing is een bedrijfsfilosofieVandaag vervult marketing een hoofdrol binnen de totale bedrijfsstrategie. Het management wil een marketingstrategie die

het verschil maakt en dus resulteert in meer sales. Een gesprek met Vlerick-professoren Steve Muylle, Marion Debruyne, Deva

Rangarajan, Gino Van Ossel, Niels Schillewaert, Katharina Roth en Bert Weijters over marketing vandaag en de uitdagingen voor

de marketeer van morgen.

> Leer de taal van de financials, bewijs je meerwaarde met cijfers.

> Denk niet in functie van één product, maar van een marketingstrategie.

> Werk samen, over departementen heen.

> Verzorg je interne marketing, overtuig je collega’s van je strategisch

belang binnen de onderneming.

> Focus niet enkel op vernieuwing, maar ook op een aanpassing van het

bestaande.

> Focus niet enkel op het product, denk ook aan de ervaring.

> Segmenteer je klantenbestand: het beste voor de ene klant, is dat niet

noodzakelijk voor de andere.

> Engageer je in sociale media door je merk te observeren, conversaties te

faciliteren en er eventueel zelf aan deel te nemen.

> Integreer offline en online marketing met als doel een maximale impact

op klanten en business.

> Verzorg je merk: je trekt er niet enkel nieuwe klanten, maar ook goede

sales collega’s mee aan.

> Hou rekening met de rol van de retailer. Het echte gevecht om de klant

speelt zich op de winkelvloer af.

> Sprokkel innovatieve ideeën bij atypische klanten met een frisse kijk,

niet bij trouwe klanten met een doorwinterde visie.

Vlerick update14 (24 oktober).indd 1 21-10-2009 08:40:36

030_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:07 Pagina 30

Page 33: 20091024 Vacature Magazine

Heeft U een hart voor de stad en wenstu actief mee te werken aan de uitvoe-ring van de stadsontwikkelingsprojectenvan Antwerpen?

Zoekt u een job met eindverantwoorde-lijkheid binnen een team dat én resul-taatgericht werkt én kwaliteit hoog inhet vaandel draagt? Aarzel dan niet omu kandidaat te stellen voor één van vol-gende functies.

Projectleiders openbaar domein (m/v)

U coördineert één of meerdere openbaar domein projecten in ontwerp en uitvoering enbent verantwoordelijk voor de realisatie van het project of het deelproject. Dit houdt in:managen van het project van schetsontwerp tot definitieve oplevering, organisatie vande uitvoering, kwaliteitsbewaking, projectfinanciering, …

Medewerker algemeen beleid (m/v)

U biedt ondersteuning aan de algemeen directeur met een focus op de procedures ivmde realisatie van openbaar domein projecten. Dit houdt in: algemene en juridische procedures opvolgen, contracten opvolgen, beheer van algemene en juridische dossiers,opvolging wetgevende evoluties, …

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen voert de gebiedsgerichte regie over de uitvoering van de grote stadsontwikkelingsprojectenvan de stad Antwerpen. De focus ligt op projecten in uitvoering zoals de herontwikkeling van het Eilandje, de herwaardering van de omgeving CentraalStation en de ontwikkeling Spoor Noord, maar ook de voorbereiding van de heraanleg van de Scheldekaaien of de realisatie van de Groene Singel.

Meer informatie en de voorwaarden voor kandidaatstelling vind je op www.antwerpen.be/jobsop de pagina “Vacatures bij AG Stadsplanning” of [email protected]. 03 338.23.21

De Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je geslacht, een handicap, je seksuele voorkeur of je afkomst.

BEKKENCOÖRDINATOR BENEDENSCHELDEBEKKENstatutair - Antwerpen

Functie: in deze uitdagende functie organiseer je de werking van het bekkensecretariaat en verzorg je de

dagelijkse leiding. Hiertoe formuleer je ondermeer adviezen over de wenselijke richting van het integraal

waterbeleid en het bekkenbeheer en neem je deel aan verschillende overlegplatformen en vergaderingen.

Daarnaast organiseer je het openbaar onderzoek in het kader van de herziening van het bekkenbeheerplan en

schrijf je samen met de overige leden van het bekkensecretariaat het bekkenbeheerplan en het jaarlijkse bek-

kenvoortgangsrapport uit. Het spreekt dan ook voor zich dat je in deze functie zeer uiteenlopende contacten

zal opbouwen (o.a. met provinciegouverneurs, Vlaamse waterbeheerders, gemeenten, CIW en belangengroe-

pen). Bovendien kan je een belangrijke bemiddelende rol spelen.

Profiel: je hebt een masterdiploma. Affiniteit met het integraal waterbeleid is een pluspunt. Je bent een

sterke communicator die een gezonde dosis assertiviteit weet te combineren met voldoende diplomatie. Je

stelt je neutraal op ten aanzien van de diverse waterbeheerders, sectoren en andere belangengroepen. Ten

slotte ben je klant- en resultaatgericht.

AANKOOPVERANTWOORDELIJKEstatutair - Willebroek

Functie: als verantwoordelijke aankoop sta je in voor de ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening

op het vlak van logistieke aankopen voor onze organisatie. Je brengt de behoeften aan logistieke dienstverle-

ning in kaart binnen onze organisatie. Als centraal aanspreekpunt onderhoud je contacten met verschillende

partijen. Je verleent advies aan interne klanten en vertegenwoordigt de organisatie bij de leveranciers. Verder

maak je de dienstverlening kenbaar binnen heel de organisatie. Uiteraard sta jij ook in voor het opvolgen,

evalueren en eventueel bijsturen van de logistieke processen en dienstverlening. In deze functie geef je recht-

streeks leiding aan vier mensen.

Profiel: je combineert een masterdiploma in een economische richting en minimaal 2 jaar ervaring binnen

het beroepsdomein van aankoop. Verder ben je communicatief, klantgericht, creatief, leergierig en kan je

mensen motiveren. Ook belangrijk is dat je betrouwbaar, integer en stipt kan werken.

In het westen en het centrum van Vlaanderen beheert Water-

wegen en Zeekanaal NV, kortweg W&Z, als organisatie binnen de Vlaamse overheid, de waterwegen en heel wat watergebon-

den gronden. Onze organisatie heeft als doelstelling de binnen-

vaart te stimuleren en te optimaliseren via goed onderhouden

vaarwegen en geautomatiseerde bruggen en sluizen. De zorg

voor milieu en veiligheid, evenals ‘de mens’ in het algemeen,

dragen wij hierbij hoog in het vaandel. Zo beschermen wij de

bevolking tegen wateroverlast door de aanleg van dijken en ge-

controleerde overstromingsgebieden en besteden wij aandacht

aan ecologische oeverversterkingen in natuurgebieden. Ten

slotte bouwen wij de recreatieve functies van onze waterwegen

verder uit: van verharde jaagpaden voor wandelaars en fietsers

tot faciliteiten voor de pleziervaart en allerlei watersporten.

Verscheidenheid is troef bij W&Z en dat weerspiegelt zich ook

in onze jobmogelijkheden.

Aanbod:Voor de functie van bekkencoördinator een statutaire benoeming

mits een succesvolle proeftijd en een brutostartsalaris van

2 789,78 euro per maand. Voor de functie van aankoopver-antwoordelijke een statutaire benoeming mits een succesvolle

proeftijd en een brutosalaris van 2 975,51 euro per maand

(bij 2 jaar relevante ervaring). W&Z biedt daarnaast vooral een

boeiende job vol afwisseling en de kans om mee te werken aan

maatschappelijk zinvolle projecten. Vorming, opleiding en training

zijn vanzelfsprekendheden bij W&Z, want ze laten jou groeien,

maar ook ons. Als overheidsorganisatie bieden wij naast werk-

zekerheid ook heel wat doorgroeimogelijkheden, 35 verlofdagen,

maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis open-

baar vervoer van en naar het werk. Relevante privé-ervaring kantot maximaal 9 jaar gevaloriseerd worden.

weg van water

www.jobpunt.be

Om ons W&Z-team te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v):

weg van water,werken aan morgen

Interesse?Voor meer informatie over de functie van bekkencoördinator kan je terecht bij An De Maesschalck, tel.

03 224 67 07. Voor meer informatie over de functie van aankoopverantwoordelijke kan je terecht bij Koen

Van Hoye, tel. 03 860 63 20. Je sollicitatiebrief met cv en duidelijke vermelding van de functie kan je sturen

naar Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek of via mail naar [email protected]. We

verwachten jouw kandidatuur uiterlijk op 8 november 2009. Uitgebreide functieomschrijvingen kan je vinden

op de website van www.jobpunt.be onder de knop ‘vacatures’.

31VACATURE 24 OKTOBER 2009

031_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:09 Pagina 31

Page 34: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 24 OKTOBER 2009

032_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:18 Pagina 32

Page 35: 20091024 Vacature Magazine

33VACATURE 24 OKTOBER 2009

Talent for a cleaner future

The international Group KEPPEL SEGHERS is a leading provider of advanced technology solutions for a wide spectrum of environmental issues such as solid waste, refuse derived fuel, wastewater, process water, potable water, biosolids and sludge.

With a strong track record of successful projects completed in Europe, North & South America, Asia Pacific, China and Africa we are further developing our position and growth in the global market. Our projects range from supply of key technological components to turnkey contracts, as well as operation & maintenance contracts. In view of our continuous growth we are always looking for the better technological entrepreneur. We believe in attracting, retaining and enriching the best talents available.

We need people who are able to think out of the box. Who love both the freedom and the responsibility. People who have the passion and vision to grow with us and are willing to travel worldwide. For our headquarters in Willebroek we are currently seeking (m/f )

We offer: An interesting and innovative work environment with attractive salary package in line with expertise, (international) career opportunities, where personal development and growth are encouraged and you make the difference!

Interested? Please send your application and cv, mentioning the reference, to Hudson, attn. Thomas Nuyts, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 50, fax 03 236 24 39, e-mail [email protected], www.jobs.hudson.com. This recruitment is exclusively conducted by Hudson.

www.keppelseghers.com

Automation Engineer (ref. BE586454)

Your function: Drawing up (specifying) the automation scope, both in commercial and engineering phase. Providing price calculation and defining the choice of material. Drawing up of detailed function descriptions and design documents. Negotiating specifications with suppliers and subcontractors.Requirements: Degree in automation, or equal through experience. Experienced in programming PLC, DCS and SCADA.

Quality Inspector (ref. BE586469)

Your function: Quality control of all mechanical components ordered and manufactured with sub suppliers. Control of the feasibility of agreed terms of delivery and draw up quality and acceptance reports, propose improvements.Requirements: Technical higher education or equal through experience. Preferably a degree of welding engineer, experience as internal auditor and quality inspector.

EIA Designer (ref. BE586457)

Your function: Designing electrical and instrument hardware by the use of automated design packages. Additional tasks will be focused on start up, testing and instrument engineering and on low voltage electrical engineering.Requirements: Master in electricity or (electro)mechanics, or equal through experience. Experience with electrical design packages (AutoCAD), E/I engineering and testing.

Instrumentation Engineer (ref. BE586455)

Your function: Drawing up instrumentation concept and provide price calculation during the commercial phase of the project. You calculate and design the control loops during the engineering phase. Supervising the instrumentation works, testing and starting up is your responsibility during the realization phase.Requirements: Master in E&I or (electro)mechanics or equal through experience. Knowledge of electrical installations & standards (AREI…).

Electrical Engineer (ref. BE586456)

Your function: Drawing up electrical concept and provide price calculation during the commercial phase of the project. You calculate and design the electrical installation during the engineering phase. Supervising the electrical works, testing and starting up is your responsibility during the realization phase.Requirements: Master in electricity or (electro)mechanics, or equal through experience. Knowledge of electrical installations & standards (AREI…).

Planner (ref. BE586461)

Your function: Drawing up and supervising detailed planning of the projects. This implies drawing up work descriptions, material lists, work charts, project planning etc. Creating an interface between purchase, production and site management.Requirements: Bachelor or Master with a proven experience in a similar function, preferably in an industrial environment. Knowledge of planning software (Primavera & MS Project).

Project Engineer (ref. BE586466)

Your function: Consulting other project team members in order to be able to develop the technical design for a subproject during engineering stage. Contacting and evaluating suppliers, subcontractors and partners. Responsibility for the correct realization and supervising of one or several subprojects during different phases in the project.Requirements: Master in (electro)mechanics, or equal through experience. Minimum 2 years of experience.

Procurement Manager (ref. BE588505)

Your function: Head of procurement for the Belgian office, leading the procurement officer and assistants. Managing purchase orders, subcontracts, post-award commercial subcontracts and frame agreements. Negotiating contracts. Coordinating price inquiries and all project related transports. Supplier management.Requirements: Master with 3 to 5 years experience as purchaser in a project-related environment. Dutch, English and preferably French and/or German. Prepared to travel.

Commissioning Engineers (ref. BE586462)

Your function: Performing commissioning works in the different phases (pre-, cold, hot commissioning, performance testing). Executing and/or assisting the testing procedures or plant operations.Requirements: Bachelor or Master or equal through experience with a minimum of 5 years in commissioning, DCS and PLC-PC. Extensive travelling.

Construction & Commissioning Manager (ref. BE586471)

Your function: Responsible for the organisation and managing the supervision of all sites worldwide. People management and workforce planning of site managers, commissioning engineers and temporary contract workers. Provides active input for realising and filling in the performance indicators established in the department.Requirements: Master in engineering or equal through experience. Minimum 5 years of experience with piping, electrical assembly and industrial construction.

Project Manager Water (ref. BE586464)

Your function: Responsible for the technical, operational and financial aspects. Coordinate basic and detailed design, planning and price inquiries to contractors and suppliers, all project related activities (from design to operation), safety & risk analysis.Requirements: Master in (bio or chemical) engineering, with minimum 5 years experience in (large) projects, preferably in waste water treatment. Good knowledge of French is an asset.

Proposal Manager Water (ref. BE586467)

Your function: Main focus on large municipal waste water treatment projects and water re-use and determine the essential process choices. Layout and preliminary PFD/P&ID’s. Carry out dimensioning calculations. Analyze project specific risks. Responsible for the overall cost-calculation of the project. The high financial value and the complexity of the projects to be tendered involve a high technical and commercial responsibility. Requirements: Master in (bio or chemical) engineering, with minimum 5 years experience in (large) projects, preferably in waste water treat-ment. Knowledge of large scale tender procedures and processes.

MarCom Specialist (ref. BE586472)

Your function: Organisation, planning and coordination of all PR activities, internal and external communication, i.e. website maintenance, press releases… Development of strategic communication plans and budget-ing. Consistent image building with group policies. Supporting design & lay-out of all marketing material.Requirements: Bachelor or equal through experience, minimum 2 years in similar position, preferable in a B2B environment. Knowledge of web design tools and desktop publishing.

Process Engineer (ref. BE586460)

Your function: Responsibility for the process part in the proposal and engineering phase of the PFD/P&ID’s, heat and mass balances, dimensioning calculations, functional descriptions, risk analyses and component specifications. Drawing up procedures and process start up. Providing sales and proposal department of process technical feedback.Requirements: Master in chemical/bio engineering. Minimum 2 yearsof experience.

More information:www.vacature.com

or www.jobs.hudson.com

033_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:18 Pagina 33

Page 36: 20091024 Vacature Magazine

De VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER (VLK) is op ver-schillende fronten actief in de strijd tegen kanker en komtop voor de belangen van de kankerpatiënt. Als Vlaamsekoepelorganisatie brengt ze alle belangrijke instanties inde kankerbestrijding samen en wil ze het aanspreekpuntzijn voor iedereen die - op welke

manier ook - met kanker te maken heeft. De VLK biedt o.a. psychosociale hulpaan patiënten en hun familie, voert informatie- en preventiecampagnes, steunthet wetenschappelijk onderzoek en wil politieke invloed uitoefenen. Daarnaast isde VLK de organisator van de campagne KOM OP TEGEN KANKER (KOTK).

De VLK rekruteert voor haar campagne een voltijdse (m/v):

Coördinator Campagne AdministratieUw functieTijdens een zorgvuldig samengesteld introductieprogramma maakt u kennis met de globale organi-satie van de campagne. U maakt uzelf eveneens vertrouwd met zowel de administratieve als delogistieke speerpuntactiviteiten, en met de diverse interne en externe partners. In nauwe samen-werking met de adjunct-directeur van de campagne, aan wie u rapporteert, implementeert u devastgelegde strategie. U zorgt ervoor dat de organisatie van de campagne KOM OP TEGEN KANKER op administratief en logistiek vlak vlekkeloos verloopt, door:• stevige operationele ondersteuning van de vele vrijwilligers en partners die aan de campagne

meewerken;• specifieke en doelgerichte coaching van collega’s op het voor u bekende terrein;• een accurate administratie van de giften en acties ten voordele van Kom op tegen Kanker;• de organisatie en coördinatie van bestellingen van alle communicatie- en actiemateriaal voor de

campagne.

Uw profielU heeft een diploma hoger onderwijs. U bent gedreven en besluitvaardig.U kunt collega’s motiveren en enthousiasmeren om projecten tot een goed einde te brengen. U kunt een gedegen ervaring voorleggen op het vlak van project management, bij voorkeur in eennon-profitorganisatie. U bent sociaalvoelend en tegelijk zakelijk en resultaatgericht.Uw aanpak past in de cultuur en binnen de waarden van de Vlaamse Liga tegen Kanker, de organisatie achter de campagne Kom op tegen Kanker.

Wat bieden we?De ondersteuning van een sterk team en een organisatie met een uitstekende reputatie. Een maatschappelijk geëngageerde omgeving met ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontplooiing. Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur. Een verloning in overeenstemming met de uitdagingen en de verantwoordelijkheid van de job.

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar de Vlaamse Liga tegen Kanker, t.a.v. Ingrid Asnong,Koningsstraat 217 te 1210 Brussel, 02/227.69.78, [email protected].

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Scheldelandschapspark verenigt de be-sturen die langs de Schelde gelegen zijn en dit met het oog op het realiseren van zeer uiteenlopende projecten die betrekking hebben op: waterbeheersing, natuurbeheer,

de werkzaamheden van de IGS-SLP op zich te nemen, kijken wij uit naar een (m/v):

U hebt de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de Inter-gemeentelijke Samenwerking Schelde-landschapspark. U werkt hiervoor nauw samen met en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van de IGS-SLP. U be-waakt het proces en de kwaliteitsvolle uit-voering van de projecten. Het procesver-

worden met ruime aandacht voor de par--

ken publieke als private actoren. De con-crete uitvoering van de projecten gebeurt door de projectcoördinator van de private partner waarmee u dan ook nauw dient samen te werken. U bent verantwoordelijk voor de bekendmaking van het concept van het Scheldelandschapspark en het cre-eren van een ruim draagvlak. U beheert te-

ondermeer voor de voorbereiding en inlei-ding van subsidieaanvragen.

U hebt een masterdiploma (bv. bedrijfskunde, ingenieurswetenschap-pen, rechten, milieu, planologie, steden-bouw, …) en een duidelijk aantoonbare ervaring van minimum 2 jaar in het werk-veld van regionale ontwikkeling en ge-biedsontwikkeling. U bent vertrouwd met proces- en projectmanagement in een

coördinerend en regisserend optreden, bent u een sterke communicator, kunt u zelfstandig werken en bent u in staat een

hierin te betrekken. IGS-SLP biedt een ver-nieuwende inhoudelijke uitdaging binnen een opstartende omgeving. Plaats van te-werkstelling kan niet vermeld worden (is nog te bepalen en kan bij kandidaat thuis of op secretariaat in Kasteel van Bras-schaet). Een aanvangssalaris van 41 308 euro bruto per jaar aan 2 jaar ervaring tot

regionale ontwikkeling

Heb jij talent? En weet je geen blijf met je engagement? Jobpunt Vlaanderen heeft vast de gepaste uitdaging voor jou. De Vlaamse overheid, provinciebesturen, steden en gemeenten, OCMW’s, intercommunales en andere openbare besturen zijn voortdurend op zoek naar talent dat mee wil bouwen aan een beter Vlaanderen.

Informatici, milieuadviseurs, verpleegkundigen, ingenieurs, brandweermannen, boekhouders, management assistants en nog vele andere talenten kunnen bij Jobpunt Vlaanderen terecht voor een job met engagement.

Jobpunt Vlaanderen selecteert op basis van competenties met aandacht voor gelijke kansen voor elke kandidaat. Het juiste talent op de juiste plaats, dat is wat telt.

Vacatures op www.jobpunt.be

www.jobpunt.be

Jobpunt Vlaanderen spot talent

34VACATURE 24 OKTOBER 2009

034_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:14 Pagina 34

Page 37: 20091024 Vacature Magazine

Belisol is reeds 30 jaar een toonaangevende speler op de markt van ramen en deuren. Wij ontwerpen onze eigen exclusieve modellen, geïnspireerd door de wensen van onze klanten. Momenteel bestaat ons netwerk reeds uit 57 verkooppunten, verspreid over België, Nederland en Frankrijk en plaatsen wij meer dan 800 ramen en deuren per dag. Voor Belisol Sint-Pieters-Leeuw zijn we momenteel op zoek naar (m/v):

COMMERCIEEL ADVISEUR regio Brussel-Halle-VilvoordeFunctie:

Profiel: -

Ben je klaar voor deze uitdaging? Stuur vandaag nog je kandidatuur naar: Belisol Sint-Pieters-Leeuw, t.a.v. Katia Lambin, Bergensesteenweg 46-48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. E-mail: [email protected]

De expertise van Belisol gaat een leven lang mee.

www.belisol.com

Aalst Antwerpen Asse Brugge Brussel Charleroi Gent Hasselt Leuven Liège Maaseik Mechelen Mol Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas

Sint-Pieters-Leeuw Sint-Truiden Turnhout Waterloo Wavre Belisol staat open voor diversiteit op de werkvloer

Belgium & Luxembourg

EDI (eCom) manager Junior GS1 manager

GS1 Belgium & Luxembourg (voorheen EAN) ontwikkelt en

implementeert GS1 standaarden voor automatische identificatie

(barcodes en RFID), de elektronische uitwisseling van standaard-

berichten en de gegevenssynchronisatie via een elektronische

catalogus.Typische toepassingen zijn product- of couponscanning

aan de kassa, het traceren van voedingsmiddelen, het linken van

de elektronische bestelbon, leveringsnota en factuur.

GS1 Belgium & Luxembourg helpt de bedrijven bij de implementatie

van de GS1 standaarden om zo een hogere efficiëntie in hun

goederen- en informatiestromen te bereiken en aldus de consument

beter, sneller en tegen een lagere kost te bedienen. Bovendien

biedt GS1 een samenwerkingsplatform tussen fabrikanten en

distributeurs : ECR. Ons motto is “connecting business, creating

value”. 5000 bedrijven maken deel uit van de nationale GS1

gemeenschap! GS1 Belgilux telt 108 zusterorganisaties wereldwijd.

De kantoren bevinden zich in het hart van Brussel met 12 medewerkers. Door het groeiend belang van elektronischecommunicatie/identificatie, is de organisatie aan uitbreidingtoe en zoekt een (m/v)

Functie� Je bent verantwoordelijk voor de implementering van de GS1 EDI

standaarden met en voor de bedrijven.� Je bouwt ook mee aan de nieuwe eCom standaarden nationaal en

internationaal.

Profiel� Je hebt een ruime ervaring in de EDI implementatie, een master

diploma, je bent sterk in de analyse en rapportering en je commu-

nicatie met de bedrijven.� Je wil in teamverband werken en resultaten boeken. Je bent ook

een communicator.

Functie� Je krijgt uitgebreid de kans om je in te werken in onze boeiende

FMCG wereld van de e-business en mobiele handel.� Je neemt geleidelijk zelf verantwoordelijkheid voor implementatie

van projecten en advies/ondersteuning aan de bedrijven.� Je krijgt een interne en externe opleiding in Barcodes/eCom/RFID/

GDSN.

Profiel� Je hebt een master diploma, je bent sterk in de analyse, je leert snel

en efficiënt en je bent gek van e-business en het Internet. Ervaring is

niet nodig. Je bent wel een kanjer die iets van zijn carrière wil maken.

Tijdens de inloopperiode werk je reeds mee met onze productmanagers. Geleidelijk aan voer je je

projecten en opdrachten zelfstandig uit. Je staat de GS1 bedrijven te woord of helpt hen

bij de implementatie van onze diensten. Je communiceert ook over je projecten via

e-news en website. Liefst ben je drietalig (N/F/E). Bewijs je je leergierigheid, dan

scholen we jou nog bij!

Wat bieden we jou: een unieke loopbaan in de GS1 wereld, gevarieerd met heel wat contacten op

alle niveaus. Er zijn uitdagende financiële en extra-legale voorwaarden, samen met ruimte voor

zelforganisatie. We moedigen je aan met de trein te pendelen.

Interesse ? Herlees op www.gs1belu.org/nl/werken-bij-gs1 En stuur dan jou brief en cv [email protected] Wij garanderen een snelle en vertrouwelijke reactie.

Business Development ManagerEntrepreneur met sterk engagement

Je functie-

Je profiel

-

Ons aanbod

Interesse?Stuur vandaag nog je sollicitatiebrief en cv met vermelding van referentie BE587542 naar Hudson,t.a.v. Mevr. Yeter Simsek, Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen, tel. 03 217 21 50, fax 03 236 24 39,e-mail y[email protected], www.jobs.hudson.com. Je sollicitatie wordt snel en discreet behandeld. Deze rekrutering verloopt in exclusief contract met Hudson.

Onze klant is een innovatieve internationale speler met meer dan 75 jaar ervaring in de groothandel van beslag en toebehoren voor winkelinrichting en meubelbouw. Om de Benelux-markt te ontwikkelen, wordt er een nieuw filiaal geopend in Vlaanderen. Om deze opstart succesvol te implementeren en uit te bouwen, kijken wij voor onze klant uit naar een (m/v)

VLAANDEREN35VACATURE

24 OKTOBER 2009

035_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:15 Pagina 35

Page 38: 20091024 Vacature Magazine

ONDD and Ducroire|Delcredere SA.NV are both part of the ONDD group, which has 235 employees and is located in Brussels.The ONDD group is a credit insurance group and, as a solid partner, it promotes international economic relations by insuringrisks related to commercial transactions.

We are currently expanding - mainly abroad. To support this development, we are looking for talented people to reinforce our teamsin Brussels. In the financial, economic and commercial fields, we are looking for (m/f) junior and senior people for the followingpositions:

Claims Offi cerLegal Counsel HRSenior Consolidation and Reporting Controller Treasury CoordinatorPolicy Officer (Surety or Insurance)Executive AssistantAdministrative Assistant

www.ondd.be Outward Reinsurance Economic and Sector Analysis Underwriting

We count on your talentanywhere, anytimeWe count on your talentanywhere, anytime

Country Risk Analysis

ARE YOU INTERESTED? If so, apply online or send your application by e-mail to Yaëlle Benzaquen, Montoyerstraat 3, 1000 BrusselsTel.: 02/788 85 10. Fax: 02/788 88 13. E-mail: [email protected] Visit our website for more information: www.ondd.be and www.ducroiredelcredere.be

ww

w.d

fi b.n

et

Hoe dicht sta jij bij IT?Hoe dicht sta jij bij IT?

Solliciteer online op www.smals.be en ontdek er al onze vacatures.Meer info op 02 787 53 12. Rekrutering - Koninklijke Prinsstraat 102 - 1050 Brussel

Smals bouwt informaticaprojecten met een concrete

impact op de maatschappij, zoals de vlotte registratie

van MUG-interventies in België, de orgaandatabank

of de informatica achter het stookoliefonds. Onze IT-

teams, van research over analyse en ontwikkeling tot

server, netwerk en databasebeheer bieden kwaliteits-

volle antwoorden op maatschappelijke vragen.

Bouw je mee aan de samenleving van morgen?

Java Developer

Java Architect

Functional Analyst

Database Administrator

Release Manager

36VACATURE 24 OKTOBER 2009

036_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:17 Pagina 36

Page 39: 20091024 Vacature Magazine

Werken bij Electrabel, da’s ook zorgendat Samira en Kurt van een romantischeavond kunnen genieten.

Het is jouw energie.

Meer dan 7000 werknemers van Electrabel geven elke dag het beste van zichzelf. Zo leveren ze in heel België elektriciteit enaardgas die voldoet aan de verwachtingen van hun klanten.Want werken voor Electrabel, da’s méér dan energie produceren.

Als lid van ons team kies je ervoor om mee te evolueren met een internationale en dynamische onderneming. Een onderne-ming die je niet alleen stabiliteit biedt maar ook een grote waai-er aan functies, interessante carrièreperspectieven en interne opleidingsmogelijkheden. Perfect dus voor wie zijn talentengraag op een veelzijdige manier ontwikkelt, en uitdagingendoelgericht wil aangaan. Zoals bijvoorbeeld Samira en Kurt van een romantische avond laten genieten.

Voor onze klassieke en nucleaire centrales en voor onze projec-ten rond hernieuwbare energiebronnen, zoeken we regelmatigtechnici, wetenschappers en ingenieurs. Ook voor onze hoofd-zetel en ons commercieel departement kijken we voortdurenduit naar informatici, traders, commerciële en fi nanciële profi elenen talloze andere talenten.

Interesse? Surf dan naar www.werkenbijelectrabel.be. Jevindt er al onze jobaanbiedingen en je kan er meteen onlinesolliciteren. Benieuwd naar je toekomstige collega’s? Op dewebsite laten we hen zelf aan het woord. Zo verneem je uiteerste hand hoe werknemers met dezelfde passies en talentenals jij hun job bij Electrabel ervaren.

Interne boekhoud(st)ervoor fulltime uitvoerende functie,zowel in Ternat als in regio Gent.

Profiel:

• De kandida(a)t(e) voor deze vertrouwensfunctie woont in

Oost-Vlaanderen (as Gent-Ternat), heeft een analytische geest,

heeft zin voor orde en initiatief, kan zelfstandig werken

en voert zelf de verrichtingen uit, is goed Nederlands-

EN Franstalig • A6/A1 (Bachelor-opleiding) boekhouding

met 5 à 10 jaar bewezen ervaring in bedrijfsboekhouding

(ev. Fiscaliteit) en/of als boekhoud(st)er in accountants-

kantoor • Wij zoeken een discrete, flexibele en mobiele

verantwoordelijke persoonlijkheid.

Functie:

• Dagelijkse boekhouding van verschillende rechtspersonen,

betalingen, klanten- en leveranciersopvolging, cashplanning en

budgetten. Verwerking statistieken en prijslijsten • Loon &

personeelsadministratie • Dagelijks gebruik van BOB-software,

Excel, Word, Outlook, SAGE - lijn 100 (commercieel beheer).

Graag antwoord met CV en foto naar:

[email protected] Ortho nv, 1740 TERNAT

De firma DIRAME ORTHO,

bestaat uit een jong, dynamisch

expansiegericht team (10 pers),

en is gevestigd aan de afslag

van de E40 te Ternat. Het bedrijf

heeft internationale ambities

en kent een jaarlijkse groei.

Het bedri jf is werkzaam in

de (paramedisch) technisch

orthopedische sector en is

veelal (exclusief) importeur-

distributeur-exporteur van wereld-

merken als o.a. ABC Breast Care

(Usa), Aircast (Usa), Basko (Nl),

Camp (Scan.), Donjoy (Usa),

Pulman (Fr), Orthomerica (Usa),

Ultraflex (Usa) enz… en wenst

een (m/v) aan te werven als

37VACATURE 24 OKTOBER 2009

PROBIS Corporate is een toonaangevend adviesbureau voor de Vlaamse en Brusselse zorgsector. In het kader van een permanente groei zoeken wij:

2 SENIOR-ADVISEURS (M/V)Eén voor tewerkstelling in Oostkamp en één voor Geel

FUNCTIENaargelang uw specifieke ervaring en interesse voert u opdrachten uit zoals organisatieaudits, financiële doorlichtingen, studiewerk, gespecia-liseerde advisering, begeleiding van workshops, managementassistentie, interimmanagement, …

PROFIELU bezit een master- of licentiaatsdiploma (of gelijkwaardige erva-ring). Hiernaast heeft u minstens vijf jaar ervaring als manager of adviseur in de ziekenhuis- of rusthuissector. Zelfstandig werken trekt u aan, maar u bent ook sociaal en communicatief aangelegd. U beschikt over goede redactionele vaardigheden.

AANBODAutonomie en afwisseling in een bedrijf waar ‘quality first’ het motto is. Interessante projecten in een sector in volle evolutie. Een marktcon-form verloningspakket in functie van ervaring, met diverse extralegale voordelen. Ruime mogelijkheden tot bijscholing. Samenwerking met een hecht team van gespecialiseerde adviseurs.

INTERESSE?Stuur vóór 08/11/09 een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar PROBIS Corporate, t.a.v. Vera Steenwinckel, [email protected].

MEER WETEN? Kijk dan op www.probis.be.

Erkenningsnummer: VG B0/938. Elke kandi-datuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

037_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:18 Pagina 37

Page 40: 20091024 Vacature Magazine

038_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:09 Pagina 38

Page 41: 20091024 Vacature Magazine

039_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:09 Pagina 39

Page 42: 20091024 Vacature Magazine

DOING WELL BY DOING RIGHTwww.jobs.ing.be

INSURANCE BANKING ASSET MANAGEMENT

Een professional rust nooitop zijn lauweren.

De economische wereld is complex. Toch zien wij dat vooral als een uitdaging. Wij hanteren dan ook bijzonder doeltreffende instrumenten : een “Back to Basics”-aanpak, met een hernieuwde focus op de klant en gekoppeld aan visie, integriteit en professionalisme. Zonder uiteraard onze grootste troef te vergeten: medewerkers met potentieel en een onverwoestbaar enthousiasme.

Dat bijzondere team vullen wij voortdurend aan met nieuw (m/v) talent. Onze projecten blijven namelijk ambitieus – en de perspectieven veelbelovend. Als jij dus, zoals wij, veel belang hecht aan ontdekking, zelfontplooiing en nu en dan een forse uitdaging, dan moeten wij absoluut kennismaken. En is ING the place to be. Voor meer info, surf snel naar :

WIE ANDERSHEEFT HET TALENTOM EEN VERSCHIL TE MAKEN?

BEN JE GEMOTIVEERD EN GETALENTEERD?Beschik je over de nodige ervaring? En wil je het maken als: Inside SalesRepresentative B2B Sales Representative B2B (verschillende regio’s)Senior Business Analyst (Billing Process Management) Senior InformationArchitect Legal Information Manager ?

Surf dan nu naar www.post.be/jobs.

40VACATURE 24 OKTOBER 2009

040_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:23 Pagina 40

Page 43: 20091024 Vacature Magazine

U W M I S S I E : U draagt de eindverantwoordelijkheid voor onze afdeling ‘bouw’ en staat in voor de budgettaire opvolging en het financiële resultaat van alle industriële bouwprojecten. Met uw team van project- en werfleiders, zorgt u voor de perfecte organisatie van uw afdeling, planningsvergaderingen, werfinspecties … U neemt waar nodig de juiste maatregelen tot bijsturing van de werfuitvoering om zo uw projecten van A tot Z te realiseren. Als people-manager stuurt en begeleidt u uw medewerkers. U rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder.

U W P R O F I E L : U bent van opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur en beschikt over een aantal jaren ervaring als (senior-)projectleider, bij voorkeur in industriële bouwwerken. Naast een sterk analytisch inzicht, beschikt u ook over leidinggevende en organisatorische vaardigheden. U bent vertrouwd met de toepassing van ISO- en VCA-procedures. U bent tweetalig N/Fr, een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

U W M I S S I E : U coördineert de volledige verkavelingprojecten van ontwerp-fase tot en met uitvoering. In samenwerking met het studiebureau, de gemeente-lijke diensten en aannemers stuurt u de infrastructuurwerken. Met de archi-tecten werkt u de plannen uit voor de woningbouw. In elke fase zorgt u voor het respecteren van de vooropgestelde budgetten. Het onderhandelen van aan-nemerscontracten en de opvolging van hun werken behoort tot uw takenpakket.U rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder.

U W P R O F I E L : U bent van opleiding burgerlijk of industrieel ingenieur en beschikt over ervaring met verkavelingprojecten, zowel op het vlak van infra-structuurwerken als van woningbouw. Als technisch expert voor de regio West-Vlaanderen, kunt u zelfstandig werken en beschikt u over de nodige creativiteit en commerciële talenten.

De familiale groep Stadsbader, gevestigd in Harelbeke, Kallo, Vaulx en Somain (Fr), is een vaste waarde in de Vlaamse aannemingswereld op vlak van wegenis- en rioleringswerken, burgerlijke bouwkunde, milieu en industriebouw. De firma groeide over de jaren heen uit tot een organisatie met een 400-tal medewerkers en stelt als groep, sinds de overname van de firma Deckx een 720-tal mensen te werk, met een gecumuleerde omzet van € 150 miljoen.In het kader van de verdere uitbouw van de afdelingen industriebouw (met een huidige omzet van ongeveer € 15 miljoen) en de opvolging van de in uitvoering zijnde immo-projecten, zoeken wij voor een professionele onder-steuning van de organisatie (m/v):

TECHNISCH DIRECTEUR INDUSTRIEBOUW PROJECTCO RDINATOR WONINGBOUW

S O L L I C I TAT I E SWenst u als professional mee te helpen aan de verdere uitbouw van deze organisatie, stuur dan uw cv naar: D.Stadsbader Flamand NV, Dhr. Walter SchoonvaereLogistiek en HR-Manager, Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke. T.: 056/26 06 66. E-mail: [email protected]

www.stadsbader.com

U W M I S S I E : U draagt de eindverantwoordelijkheid voor: de uitvoering van de wegenis- en rioleringswerken, de opvolging en sturing van de studie- en calculatiedienst, de opvolging en sturing van grote infrastructuurprojecten (eventueel PPS) en u staat in voor de budgettaire opvolging en het financiële resultaat van uw werven. Met uw team van project- en werfleiders, zorgt u voor de organisatie van de afdeling, planningsvergaderingen, werfinspecties … U neemt waar nodig de juiste maatregelen tot bijsturing van de werfuitvoering. Als peoplemanager coacht u de medewerkers. Samen met de calculatiedienst volgt u de aanbestedingskalender op en werkt mee aan de afronding van de in te dienen dossiers. U rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder.

UW PROFIEL: U bent burgerlijk of industrieel ingenieur en beschikt over een aantal jaren ervaring in een functie als (senior-)projectleider, bij voorkeur in infrastructuurwerken. Kennis of ervaring van PPS-structuren is een pluspunt.Naast een sterk analytisch inzicht, beschikt u ook over leidinggevende en organisatorische vaardigheden. U bent vertrouwd met de toepassing van ISO- en VCA-procedures.

U W M I S S I E : U coördineert de uit te voeren asfaltwerken en bent verant-woordelijk voor de dagelijkse leiding en opvolging van de werken. Het bege-leiden en motiveren van uw werfleiders is een dagelijkse must. Het bijwonen van planningsvergaderingen, contacten met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers behoren tot uw takenpakket. U doet de financiële opvolging en draagt de eindverantwoordelijkheid. U rapporteert aan het afdelingshoofd van de ‘dienst asfalt’.

U W P R O F I E L : U hebt een hogere bouwtechnische opleiding en beschikt over enkele jaren ervaring op het terrein. U hebt technische kennis van wegenis- en asfaltwerken en asfaltmachines. U bent flexibel en kan zelfstandig werken.

Deckx Elektro Mechanica is een divisie binnen de groep Deckx en richt haar activiteiten op de milieusector met mechanische en elektrische installaties, waterzuivering, drinkwaterproductie, pompstations voor o.a. afvalwater…Met meer dan 40 gespecialiseerde medewerkers, behoort Deckx Elektro Mechanica tot de top in België. Mede door de ondersteuning door de groep Stadsbader, wensen we de huidige expansie verder te zetten en ter versterking, zoeken we (m/v):

S O L L I C I TAT I E SVoelt u zich geroepen deze uitdaging aan te gaan, stuur dan uw cv naar: Deckx Elektro MechanicaDhr. Walter Schoonvaere, HR-ManagerGoormansdijk 17A, 2480 DesselT.: 014/37 76 72E-mail: [email protected]

De familiale groep Deckx, gevestigd in Dessel, Puurs en Grobbendonk, is een vaste waarde in de Vlaamse aannemingswereld op vlak van wegenis- en riolerings-werken, burgerlijke bouwkunde en waterzuivering. De firma groeide over de jaren heen uit tot een organisatie met een 320-tal medewerkers. Samen met Stadsbader, waarvan de groep Deckx sinds 2009 deel uitmaakt, behoren ze tot de marktleiders van Vlaanderen in hun vakgebied. In het kader van een nieuw dynamisme en voor een professionele ondersteuning, zijn we op zoek naar (m/v):

www.deckx-ao.be

www.deckx-ao.be

Deckx Algemene Ondernemingen TECHNISCH DIRECTEUR

PROJECTLEIDER ASFALTWERKEN

U W M I S S I E : U staat in voor de voorcalculatie van het project om een offerte of aanbesteding in te dienen. Hiervoor analyseert u de aanbestedings-documenten en vraagt prijzen aan bij leveranciers en onderaannemers. U houdt rekening met het lastenboek, de wensen van de klant, technische beperkingen, budgettaire mogelijkheden … Na toewijzing van het project werkt u tevens mee aan de werkvoorbereiding. U rapporteert aan het ‘Hoofd Calculatie’.

U W P R O F I E L : U beschikt over een diploma burgerlijk- of industrieel ingenieur en hebt enkele jaren ervaring in calculatie van infrastructuurwerken. U geniet van een uitgebreide technische kennis van wegenis-, rioleringswerken en/of burgerlijke bouwkunde. U bent sterk analytisch en cijfermatig en werkt nauwkeurig. U bent flexibel en kan zelfstandig werken.

CALCULATOR

Elektro Mechanica

U W M I S S I E : Uw actieterrein is zowel ‘openbare werken’ als de ‘privé-sector’. In nauwe samenwerking met de projectingenieur werkt u offertes uit die u bespreekt met de klant. U wordt de schakel tussen de klant en het bedrijf betreffende technische vragen en het bieden van oplossingen om tot een realiseerbaar project te komen. U bespeelt zowel de nationale als de internationale markt.

U W P R O F I E L : U hebt een technische opleiding, industrieel ingenieur elektromechanica of bent gelijkwaardig door ervaring. U hebt een aantal jaren ervaring in de sector. Als technisch commercieel talent, verdedigt u over-tuigend de projecten ten overstaan van de klant. Naast het Nederlands, hebt u een goede kennis van het Frans en het Engels, zowel gesproken als geschreven.

SALES INGENIEUR

U W M I S S I E : U staat in voor het dagelijks opvolgen van uw projecten, hetzij asfaltwerken of wegenis- en rioleringswerken. U doet de nodige studie en voorbereiding van de dossiers en neemt de leiding van de uitvoering. Samen met uw medewerkers zorgt u voor een perfecte oplevering van de werken. U bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. U rapporteert aan de projectleider van de afdeling.

U W P R O F I E L : U hebt een hogere bouwtechnische opleiding en beschikt bij voorkeur over enkele jaren ervaring en een uitgebreide kennis binnen het vakgebied. U bent flexibel en kan zelfstandig werken. Bent u een juniorprofiel dan zorgen wij voor de nodige interne opleiding.

WERFLEIDERSWEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

S O L L I C I TAT I E SWenst u met uw professionalisme deel uit te maken van dit dynamische team, stuur dan uw cv naar: Deckx Algemene Ondernemingen NV, t.a.v. Dhr. Walter Schoonvaere, HR-Manager, Goormansdijk 15, 2480 Dessel. T.: 014/37 76 72. E-mail: [email protected]

041_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:13 Pagina 41

Page 44: 20091024 Vacature Magazine

AFDELINGSMANAGERS : TOEKOMSTIGE WINKELDIRECTEURS

De groep Oxylane, waarvan Decathlon deel uitmaakt, telt vandaag 40.000 medewerkers verdeeld over 25 landen in de wereld. Als Europese leider in de distributie, het ontwerpen en het produceren van sportartikelen, vervolgt de groep zijn uitbreiding op internationaalniveau. Decathlon België telt 10 winkels. Sinds onze aanwezigheid in de Benelux in 1997, blijven wij verder uitbouwen en zijn wij op zoek naar (m/v)

Manager van je eigen ‘minibedrijf’Als afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor een minibedrijf: jouw afdeling !Je neemt samen met het directieteam commerciële beslissingen en bent het aanspreekpunt voor onze klanten.Je beheert de stock, werft medewerkers aan en staat in voor hun opleiding.

Enthousiaste coach Je hebt je diploma op zak en bent gepassioneerd door sport.Je bent flexibel en steekt graag de handen uit de mouwen.Je spreekt een aardig mondje Frans en gaat recht op je doel af.Je bent enthousiast en weet dit ook over te brengen op je teamleden.Als een gedreven coach stimuleer je creativiteit en teamspirit.Zou je bovendien door het vuur gaan voor je klanten, dan ben jij misschien het leidinggevend natuurtalent dat we zoeken.

Een dynamische onderneming waar het tof werken is Wat je van ons kan verwachten ?

Een stimulerende, internationale omgeving waar de kansen om te groeien voor het grijpen liggen.Een toffe werksfeer en no-nonsense mentaliteit.Geen torenhoge stapel cursussen, maar een praktijkgerichte opleiding in alle afdelingen van het bedrijf.

De geknipte job voor jou ? Trek dan je stoute schoenen aan en verras ons alvast met een staaltje van je commercieel talent en overtuigingskracht.Stuur je sollicitatiebrief met CV naar elke.jongbloe[email protected] als je vooruit wil, kies je voor Decathlon !

www.decathlon.beEerste in de categorie

Sport

zoekt sportief talent !

Gek op sport en op zoek naar

een uitdaging?

042_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:11 Pagina 42

Page 45: 20091024 Vacature Magazine

Vacature Virtual Talentum:De anderemanier om te solliciteren

Bezoek nu Vacature Virtual Talentum, de virtuele jobbeurs van Vacature. Bezoek beursstanden van verschillende bedrijven, bekijk interviews en presentaties, raadpleeg het recentste jobaanbod en solliciteer meteen.

Wil je rechtstreeks kennismaken met één van de deelnemende bedrijven?Schrijf je dan in voor de Grote Chatsessie op 1 december en grijp je kans.

Waar wacht je nog op? Surf snel naar vacature.com/virtualtalentum

OOK ONLINE VIND JE 1.564 JOBS IN REGIO OOST- EN WEST-VLAANDEREN

9vacature.com/zoeker43VACATURE

24 OKTOBER 2009

Overzicht van boeiende uitdagingen in het dossier

OOST- EN WEST-VLAANDEREN

VANPAGINA44TOT51

4C CONSULTING pag. 49 15

ALPRO - VANDEMOORTELE pag. 46 11

APK INFRA & BOUW pag. 47 1

ARBECO / GROUP MAES pag. 51 1

BELINTRA pag. 50 1

CAW DE VIERSPRONG pag. 48 4

CEVORA pag. 48 5

DSM NUTRITIONAL PRODUCTS pag. 51 1

EANDIS pag. 44 32 bFORUM SELECT pag. 50 1

GEMEENTE INGELMUNSTER pag. 47 2

GILBERT DE CLERCQ pag. 50 2

SINT-AUGUSTINUS pag. 48 2

STAD BRUGGE3 pag. 45 4

UNITRON pag. 49 3

VOKA WEST-VLAANDEREN pag. 48 2

YSCO / MILCOBEL pag. 47 2

AANTAL FUNCTIES ONLINE

EXTRA INFOONLINE

PAGINAADVERTENTIE

s s sVacature biedt u wekelijks het ruimste en meest kwalitatieve jobaanbod. Ditoverzicht maakt u wegwijs en helpt u de juiste pagina in dit magazine tevinden. Bovendien krijgt u meteen te zien hoeveel functieaanbiedingen elkeonderneming online heeft staan op vacature.com.

043_GPV1QU_20091024_VMGBI 23-10-2009 00:07 Pagina 43

Page 46: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 14 FEBRUARI 2009

Eandis brengt dag en nachtelektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

We zoeken specialisten

projectmedewerkers

Eandis biedtuitdagende projecten,een aantrekkelijk salaris,mooie carrièrevooruitzichten enunieke doorgroeimogelijkheden

Meer info op www.eandis.be

9030340_Vacature Talentum_h370xb260 herplaatsing.indd 1 21-10-2009 11:32:04

044_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:06 Pagina 44

Page 47: 20091024 Vacature Magazine

B R UGG E

2 Boekhouders (m/v) Financiële dienst of Musea (niveau B - contractueel)

Coördinator (m/v) Vrijwilligerscentrale (niveau A - contractueel)

Bureauchef (m/v) Behoud & Beheer Musea (niveau A - contractueel)

Brugge is een stad in

volle ontwikkeling, een

stad met ambitie die

nieuwe uitdagingen niet

uit de weg gaat. Ook jij

kunt je steentje bij-

dragen, want Stad

Brugge organiseert 4

contractuele selecties

voor spoedige aanwer-

ving en het aan-

leggen van een drie jaar

durende werfreserve.

Stad Brugge hanteert

gelijke kansen voor alle

kandidaten, ongeacht

geslacht of afkomst.

F U N CT I E

Binnen de Financiële dienst draagt de boekhouder bij tot een moderne boekhouding en jaarrekening in overleg met de dienstleiding, teneinde de efficiëntie, de beheersinformatie en de rapportering te optimaliseren.

De stedelijke Musea tellen 16 Brugse locaties, verdeeld in 3 museumgroepen onder een overkoepelende directie en ontvangen jaarlijks meer dan 700.000 bezoekers. De boekhouder helpt de verschillende financiële verrichtingen, die hiermee gepaard gaan, in goede banen te leiden.

F U N CT I E

De stad Brugge is een stad met een bloeiend verenigingsleven en dat wil het stadsbestuur zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom richt ze een Vrijwilligerscentrale op ter ondersteuning van (potentiële) vrijwilligers, verenigingen die werken met vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in het algemeen. Voor de oprichting en uitbouw hiervan organiseert het stadsbestuur een selectie voor een tijdelijke contractuele coördinator tot 30 september 2011.�� ���������������� ������������������������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������������

te brengen.�� ����������������� �������������� �������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������� ��������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������� ��������� ��������������������

F U N CT I E

Een troef van de Brugse museumcollectie is haar grote verscheidenheid: van Vlaamse Primitieven tot actuele kunsten, van de klassieke schone kunsten tot archeologische vondsten, meubelen, zilver, wandtapijten, folklore, poëzie ... Voor elk wat wils en dus voor alle leeftijden.�� � �������������������� �������������������������� ��������������!�������������������������������������� �������� ����������������������� ������������� ������������ ���������������� ����������������������� ���������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������������������������� �����"���������������

P R O F I E L ( VO O R B E I D E F U N CT I E S )

�� ������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� �#$%&'������������ ����� ��������� ����������� �����������“boekhouden”.

�� ����������������������������(%)���������� *������� �������������������� ������������ ����� ����������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� �����������+,%)������������������������������������������������� ��������� �����������������������������������

P R O F I E L

�� ������������������������������ ������������� ������������������������������������������� ������� ���� ������������������������������������������������������� ����������������������� ������������������� ������������������������� ������������������������������������������������ �-����! �.������� ������������������� ���������������� ��������������������/������������������������� �����������������������������������

P R O F I E L

�� ������������������������������ ���������������������������������������� �������������������� �������������������������0�������1�������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������� ��� ��������� ���������� ����������������������������234)���������� ���������������������������������������������������

S E L E CT I E P R O C E D U R E

&��������� ������������������ ��������5����� �5���� ���� /�����������������������������������������������������&�� ������������������������������ ������������60)�7���������������� �������������������� �����������������������������������&"������������������������� ��

S E L E CT I E P R O C E D U R E

&��������������� ����������������������78���������9:;�� ��������5����� �5���� ���� /�����&�� ���� ������������������������� �����������������������������������)�������<����������9:;������������� ������������������������4�����2� �����������������=����� ������ ����&�� �����7��>:::���������� �?�:@:�AA�>B�:<�

S E L E CT I E P R O C E D U R E

&��������������� �������������������-���� ������������������8����������9:;.�������� ��������5����� �5���� ���� /�����&�� ���� ������������������������� ����uitgeno����������������������&"���������� ��� ����

I N T E R E S S E I N E E N VA N D E Z E VACAT U R E S ?

3��������������������������� �����������-������������������ ���������������������������.��������������������� �����������������������������������������C� ���������������������=��������=�������������7<���>:::�����������������������������������������������������������5������ �������3�����������7<���>:::������������������ ��������������� ������������ D���������Uiterste indiendata:

�� ��������B���������9:;�-C�E�������+����� ��������� �.�� ��������7F���������9:;�-�����������$����! ��������0���4����.�� ��������7>���������G:;�-������������������ �������.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert! Kandidaturen die niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en het curriculum vitae zullen niet in aanmerking

worden genomen.

B I J KO M E N D E I N L I C H T I N G E N �-��� ����������������������.��������������������������� ���5������ �������� �?�:@:�AA�;B�FF���������������������0���������

A A N B O D

+���������������?����������� ���� ����������-B����������������.�������������������"����������������������������H������������������?�I�<�7BA�AB�����0������4�"��7:�������� ����������������������1���������� ���� ��������������������������

+��� C�E������ +����� ��������� �? �� ������� � �� ����� ��� -��� ������ ������������ �� B�����. � ��� �������� <:77� H�������� ���������? I <�8:@�@> ����0�����

+���������������������� �������?����������� ���� ����������-B����������������.�������������������"����������������������������H������������������?I�<�>;7�F7�����0�����

+����� �����������������!����������������������������������*������� �������������������������������������������������%� ������������������ �������������������������������������������'�������������������������:@:�AA�;B�<:�

&"�� ��� �������� �?������� ������������������11������������� �����������������������������)����������������������������������������� ������J��������������bijscholing tijdens de diensturen en een soepele verlofregeling.

045_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:08 Pagina 45

Page 48: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 14 FEBRUARI 2009

GA VOOREEN DUURZAMELOOPBAAN

VOOR MEERINFO SURF NAAR

WWW.ALPROSOYA.COM

GA VOOR AMBITIE, LEIDERSCHAP, PROFESSIONALISME, RESPECT & OWNERSHIP.

VOOR EEN DUURZAME CARRIÈRE SURF NAAR WWW.ALPROSOYA.COM

Alpro is op enkele jaren uitgegroeid tot Europees marktleider in een gezond gamma van sojadrinks, margarines, desserts, vleesvervangers, yoghurt- en roomalternatieven. Alpro heeft haar internationale hoofdzetel in Gent.

Het talent en de inzet van onze meer dan 700 medewerkers, het gebruik van de meest vooruitstrevende technologie, de superieure kwaliteit van onze producten, de sterkte van onze merken Alpro Soya® & Provamel® alsook onze fi losofi e

van duurzaam ondernemen dragen bij aan deze exponentiële groei.

Momenteel zijn we voor ons hoofkantoor in Gent en onze vestiging in Wevelgem op zoek naar (m/v)

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE FUNCTIES SURF NAAR: WWW.ALPROSOYA.COM

INTERESSE ?

Solliciteer bij voorkeur via onze site www.alprosoya.com waar je meer informatie vindt over deze functies.Vergeet niet je CV toe te voegen bij je online registratie.

Voor vragen, kan je terecht bij Karolien Vanneste,Alpro NV, Kortrijksesteenweg 1093c, 9051 Gent.

DERSCHAP, PROFESSIO

Division General Counsel (Gent)

-Financial Consolidation & Reporting Manager (Gent)

-Senior International Product Manager (Gent)

-Management Accountant (Wevelgem)

-Maintenance Manager (Wevelgem)

-Junior Energy Engineer (Wevelgem)

dfi b

.ne

t

Vlerick Angels Acknowledgement 2007 Award

09G09094 ALPRO VAC 370x260 241009.indd 109G09094 ALPRO VAC 370x260 241009.indd 1 21-10-2009 16:55:0821-10-2009 16:55:08

046_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:05 Pagina 46

Page 49: 20091024 Vacature Magazine

http://jobs.milcobel.com

Zuivel van bij ons

JOBS om mee op te scheppen!

INTERESSE?Stuur dan zo snel mogelijk jouw motivatie-brief en cv naar Yscot.a.v. Martin De Sutter, HR ManagerMelkerijstraat 10, 8920 Langemark.Dit kan eveneens per fax 057 49 02 96of via mail [email protected]

NV Ysco maakt deel uit van de Milcobel-groep (grootste Belgische zuivelcoöperatie) en behoort tot de top van de Europese roomijsproducenten. In haar 2 productie-units gevestigd te Langemark en Argentan (Fr) wordt met ca. 650 medewerkers,150 miljoen liter roomijs op jaarbasis geproduceerd en wordt een omzet van 193 miljoen euro gerealiseerd.

In het kader van de verdere professionalisering van onze diensten te LANGEMARK wensen wij over te gaan tot aanwerving van m/v:

MEDEWERKER R&DHij/zij zal instaan voor de introductie van nieuwe producten, het optimaliseren van bestaande producten binnen de bestaande kwaliteitssystemem en het beheren van alle bijhorende specificaties.

FUNCTIE: • Je ontwikkelt nieuwe producten i.f.v.commerciële noodwendigheden, gewijzigde wet-geving of optimalisatie van het productieproces.• Je volgt het gehele gebeuren adequaat admini-stratief op. • Je houdt rekening met deadlines. • Je verzorgt de nodige contacten met zowel de klanten als de leveranciers in binnen- en buitenland. • Je beheert de nodige productspecificaties van grond- en hulpstoffen. • Je beheert de technische fiches.• Je werkt nauw samen met enerzijds jouw col-lega’s binnen de R&D en anderzijds alle divisies binnen de organisatie zodat de ontwikkelingspro-jecten efficiënt en vlot verlopen. • Je rapporteert aan de R&D Manager.

PROFIEL: • Je bent industrieel ingenieur of gradu-aat in de richting voedingsleer, biochemie of dieet-leer. • Je bent in staat op creatieve wijze ideeën te ontwikkelen die implementeerbaar zijn. • Je bent communicatief en drukt je vlot uit in N/F/E. • Je bent vertrouwd met de courante PC-toepassingen (Word, Excel). • Je bezit een grote graad vanautonomie en tegelijk ben je een echte team player.• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een R&D-afdeling van een voedingsbedrijf.

TECHNICAL MANAGERHij/zij zal instaan voor de organisatie, coördinatie en sturing van de diverse activiteiten binnen de technische dienst. Hij/zij voorziet in een efficiënt curatief en preventief onderhoud en garandeert dat verbeterings-processen beantwoorden aan alle eisen inzake rendement, productiviteit en veiligheid.

FUNCTIE: • Je organiseert en stuurt de technische dienst (zowel mechanisch als elektrisch) zodat proceslijnen, productielijnen, koeltechnische instal-laties en interne logistiek optimaal functioneren.• Je organiseert het onderhoud van de gebouwen,terreinen en omgeving. • Je budgetteert alle ac-tiviteiten van de technische dienst (personeel enonderhoud van machines en gebouwen). • Je neemt actief deel aan diverse overlegmomenten zoals de dagelijkse technische briefings, de tweewekelijkse operations meeting, de maandelijkse vergadering met ploegbazen … en bent hierbij een stuwende kracht. • Je volgt en coacht het personeel van de technische dienst. • Je voorziet in de nodigevormingen en opleidingen voor je medewerkers.• Je ziet toe op een correcte naleving van allebestaande veiligheidsprocedures binnen de onder-neming. • Je rapporteert aan de Operations Directeur.

PROFIEL: • Je bent bij voorkeur industrieel inge-nieur en/of bachelor electromechanica. • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een industriële onderhoudsdienst in een voedingsbedrijf. • Je bezit een grondige kennis van geautomatiseerde pro-ductielijnen, technische installaties (koeltechniek,perslucht, stoom …) en bouwtechnische voorschrif-ten. • Je bent sociaal vaardig en je profileert je alspeople manager. • Je bezit een grote graad van autonomie en tegelijk ben je een echte team player. • Je bent een goede organisator en kan de nodige prioriteiten stellen. • Je bent bij voorkeur preventieadviseur niveau II of bent bereid dit te volgen. • Je bent communicatief en drukt je vlot uit in N/F/E. • Je bent vertrouwd met de courantePC-toepassingen (Word, Excel).

ONS AANBOD: Een boeiende job in een jong en dynamisch team met veel contacten, een inten-sieve opleiding, een omgeving waarin je je kan ontplooien en een competitief loon aangevuld metextralegale voordelen.

Het gemeentebestuur van Ingelmunster is een dynamisch openbaar bestuur. Om onze doelstellingen mee te helpen realiseren,gaan wij over tot de aanwerving van een:

DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENSTEN(statutair – niveau B1-B3 – voltijds)

UW FUNCTIE:Als deskundige technische diensten ben je verantwoordelijk voor het zelfstandiguitwerken van projecten (patrimonium en openbare werken) en zorg je voor de voorbereiding en afhandeling van dossiers met betrekking tot de aannemingvan werken en levering van diensten. Daarnaast ben je ook verantwoordelijkvoor de opvolging van werken van eigen diensten en externe organisaties.

AANBOD:• Een boeiende en gevarieerde job binnen een dynamisch openbaar bestuur• Statutaire benoeming (met proefperiode)

bruto maandloon, overname anciënniteiten mogelijk, maaltijdcheques,

Om aangeworven te worden, moet u slagen voor een selectieprocedure. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Stefaan De Clercq, stafmedewerker (tel. 051/33.74.13 – [email protected]) of via www.ingelmunster.be.

Kandidaturen moeten de gemeente Ingelmunster bereiken uiterlijk op maandag 9 november 2009 en worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster.

JE TAKEN: • Je geeft leiding aan meerdere projectleiders. • Je signaleert en analyseert marktkansen en speelt erop in. • Je draagt bij aan de synergie van de hele bouwgroep. • Je ziet toe op deadlines, de budgetten en planning. • Je maakt en onderhoudt commerciële contacten. • Je hebt oog voor deadlines en productie-kwaliteit. • Je bent verantwoordelijk voor het kostenbeheer en je maakt kosten-batenanalyses. • Je neemt deel aan directieoverleg en rap-porteert er omtrent rendement, investeringen, werkkapitaal, risico’s en capaciteit.

JE PROFIEL: • Je genoot een hogere opleiding bouwkunde of handelsingenieur en je hebt een aantal jaren relevante werkervaring achter de rug. • Je kunt analytisch denken en overtuigen. • Je bent een sterke communicator, dynamisch en flexibel. • Je beschikt over technisch inzicht, lei-dinggevende en organisatorische vaardigheden. • Je bent een ‘people’ manager en in staat mensen te inspireren.

APK infra & bouw is één van de weinige Belgische bedrijven die op het vlak van ondergrondse en bovengrondse bouw een volledig geïntegreerde dienstverlening kan aanbieden.Wegens groei en ambi-tie zijn we op zoek naar een m/v:

VG/881/BOC

Technisch DIRECTEUR (COO)bouw/wegenbouw

INTERESSE?Dan bieden wij jou een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen. tel 011 63 24 82 voor afspraak

of per email [email protected]

Gaston Eyskenslaan 73900 Overpelt

www.apk.beSelectie door [email protected] N.V.

Succesvol rekruteren?

ContacteerAnnemie Detroch op 02/482.03.68

DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN 47VACATURE 24 OKTOBER 2009

047_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:55 Pagina 47

Page 50: 20091024 Vacature Magazine

Ontdek ons uitgebreid aanbod vankosteloze opleidingen in uw regio opwww.cevora.be/inuwregio

Een opleiding met bedrijfsstage!

Volgende stop:een bediendenjob!

CAW De Poort en CAW De Viersprong zijn de twee Centra voorAlgemeen Welzijnswerk in Brugge die op 01/01/2010 fuseren tot CAW regio Brugge.

Voor deze nieuwe organisatie zoeken wij:

1 of 2 STAFMEDEWERKER(S) (m/v)

0.5 – 0.75 of 1 VTE, zo spoedig mogelijk

EEN TEAMVERANTWOORDELIJKE (m/v)

voor het ambulante team Torhout – Blankenberge0.75 VTE vanaf mei 2010.

Functieprofiel en informatie op www.cawdepoort.be en www.deviersprong.be

Solliciteer voor 30/10/2009 via [email protected] of secretariaat CAW De Viersprong, Garenmarkt 3 - 8000 BRUGGE.

DIENSTHOOFD VERPLEGINGheelkunde/interne/paramedische diensten (100% tewerkstelling) Functie: • u werkt mee aan de realisatie van de visie/missie en strategische objectieven van het AZ Sint-Augustinus Veurne

• binnen een diensthoofdenstructuur bent u in lijn verantwoordelijk voor de coördinatie van 2 interne en 2 heelkundeafdelingen, alsook de paramedische diensten (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie) • u begeleidt, motiveert en coachtde hoofdverpleegkundigen van deze diensten • in overleg met directeur verpleging en andere diensthoofden verplegingwerkt u mee aan een kwalitatieve patiëntenzorg door de efficiëntie van de zorgprocessen te bewaken en samenwerkingtussen diensten en departementen te optimaliseren • in overleg met dienst Informatica gaat u de mogelijkheden na vanverdere informatisering van het zorgproces.

Profiel: • u bent houder van een bachelor diploma in de verpleegkunde of vroedkunde of een gelijkwaardig diploma, aangevuldmet een kaderopleiding • of u bent houder van een master (of gelijkwaardig diploma) in de verpleegkunde of vroedkunde• u kan 5 jaar leidinggevende ervaring in het domein van de gezondheidszorg aantonen • u hebt organisatorische capaciteitenen zin voor initiatief • u werkt vlot met de PC (MS Office-toepassingen) • u hebt een brede interesse voor informatiseringvan het zorgproces • u bent stressbestendig en besluitvaardig.

STAFMEDEWERKER KWALITEIT/PATIENTVEILIGHEID (75% tewerkstelling) Functie: • u coördineert initiatieven van medewerkers en diensten vanuit enerzijds het decreet van de Vlaamse Gemeenschap (decreet

betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen) en anderzijds het contract met de federale overheid aangaandekwaliteit en patiëntveiligheid • u kijkt toe op de tevredenheid van de patiënt doorheen zijn/haar ziekenhuisverblijf • u bewaakten volgt multidisciplinaire kwaliteitsinitiatieven op aan hand van meetbare sleutelindicatoren • u staat in voor een interne enexterne feedback van vooropgestelde kwaliteitsinitiatieven.

Profiel: • u bent houder van een bachelor diploma in de verpleegkunde of vroedkunde of een gelijkwaardig diploma aangevuldmet een master of gelijkwaardig diploma in de verpleegkunde of vroedkunde • u bent houder van een bijkomendgetuigschrift kwaliteit of u bent bereid dit te behalen • u kan 3 jaar relevante ervaring in het domein van degezondheidszorg aantonen • u hebt een sterke interesse in kwaliteit en patiëntveiligheid en ukan medewerkers overtuigen van het belang ervan • u werkt vlot met de PC (MS office-toepassingen, statistische verwerking,…) • u bent communicatief zeer vaardig.

Aanbod voor beide functies: • onbepaalde duur • indiensttreding in overleg • hospitalisatieverzekering • een competitief salaris volgens ziekenhuis-barema's • ruime vormingsmogelijkheden • een dynamische en uitdagendewerkomgeving.

Inlichtingen omtrent de jobinhoud? Voor verdere inlichtingen kunt u contactopnemen met dhr. B. Cleuren, stafmedewerker directie, tel. nr. 058 33 30 59.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk vóór30/11/2009 naar AZ Sint-Augustinus Veurne, t.a.v. dhr. L. Vermeulen, Algemeen Directeur, Ieperse steenweg 100 te 8630 Veurne

Kwaliteitszorg op Mensenmaat voor Kust & Hinterland www.AZSAV.be

Het AZ Sint-Augustinus Veurne is met zowat 600 enthousiastemedewerkers één van de belangrijkste werkgevers actief in de

medische en verpleegkundige zorg voor de bevolking van deWesthoek en het toeristische potentieel van de Westkust.

Om de werking verder te optimaliseren zijn wijsteeds op zoek naar nieuwe medewerkers.

Momenteel zijn er vacatures voor (m/v)

De missie van VOKA bestaat erin om als het meest nabije, invloedrijke en

professionele netwerk van ondernemers en als representatieve organisatie van

ondernemingen in Vlaanderen, een optimaal kader te creëren voor succesvol

ondernemen. Voka wil op deze manier een belangrijke bijdrage leveren om de

welvaart en het welzijn van de regio te bevorderen. Voka verdedigt de belangen van

ondernemingen op lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal niveau en werkt

structureel samen met de Vlaamse sectorfederaties.

Voka vertegenwoordigt 17.000 ondernemingen in Vlaanderen, waarvan 3.450 in

West-Vlaanderen, goed voor 66% van de private tewerkstelling in deze provincie. Voka

is politiek neutraal en verenigt kleine, middelgrote en grote ondernemingen uit alle

sectoren. Netwerking, belangenbehartiging, informatieverstrekking, dienstverlening

en vorming zijn onze kerntaken met als doel de ondernemingen bij te staan om zich

te verbeteren en te kunnen groeien. In West-Vlaanderen geeft een team van 60

medewerkers dagelijks gestalte aan deze opdracht. Meer info over de concrete werking

van onze organisatie vindt u op onze website www.voka.be/west-vlaanderen

Voka West-Vlaanderen werd de voorbije 25 jaar succesvol uitgebouwd en geleid

door Jo Libeer, die een nieuwe uitdaging zal aangaan bij de overkoepelende

directie van Voka Vlaanderen. Daarom zijn we op zoek naar een opvolger (m/v):

Uw functie: U rapporteert aan de Raad van Bestuur Voka West-Vlaanderen, en coördineert

de West-Vlaamse activiteiten met deze van uw collega-directeurs-generaal in de andere

Voka-regio’s in Vlaanderen. | U leidt een team van 60 medewerkers, die werken vanuit

kantoren in Kortrijk, Roeselare, Ieper en Veurne. | De netwerking tussen bedrijven, de

belangenbehartiging van West-Vlaamse socio-economische dossiers op regionaal, nationaal

en internationaal niveau, de verdere uitbouw van een kwalitatief dienstenaanbod voor de

leden-bedrijven en de professionele aansturing en leiding van het team zijn kerntaken van uw

opdracht.

Uw profi el: U hebt affiniteit met de West-Vlaamse regio. | U heeft een ruime beroepservaring

en een universitair niveau. | U bent zeer goed op de hoogte van - en vertrouwd met - het West-

Vlaamse socio-economische en politieke landschap. | U bent een gedreven ondernemend

persoon, die vertrouwd is met de dagelijkse leiding van een bedrijf. | U beschikt over sterke

communicatieve vaardigheden, een creatief denkvermogen en leiderskwaliteiten. | U combi-

neert tact en diplomatie met doortastendheid en vastberadenheid. | U werkt resultaatgericht.

Aanbod: Deze functie op topniveau plaatst u in het centrum van het bedrijfseconomisch

leven van West-Vlaanderen, waar u dagelijks in contact staat met de top van het gehele

socio-economische en politieke netwerk uit de regio. Uiteraard wordt hiervoor een passend

remuneratiepakket voorzien.

DIRECTEUR-GENERAALVOKA – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Interesse: de shortlist van kandidaten wordt beoordeeld door het comité van voorzitter en ondervoorzitters van Voka West-Vlaanderen. Het comité doet voor deze procedure een beroep opextern management consultant Rob Bloemen, in samenwerking met het HR-kantoor ALTIOR, Franklin Rooseveltlaan 172-174 Ab5, 8790 Waregem • [email protected] • gsm 0475 32 23 94

Uw kandidatuurstelling wordt in alle discretie behandeld. VG

.126

0/B

48 VACATURE 24 OKTOBER 2009 DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN

VG.2

/B –

B-A

B04.

028

– W

.RS1

41A little less conversation, a little more

a priori.be

Elvis Presley

048_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:51 Pagina 48

Page 51: 20091024 Vacature Magazine

Frankrijklaan 27

Tél.: +32(0)57 33 33 63Fax: +32(0)57 33 45 24

UnitronGroup is the market leader in the development and the

manufacturing of electronic accessories and appliances for the

digitalization of audio-video and telecommunication systems.

We are an international group of companies with headquarters

Unitron NV in Poperinge, Belgium and manufacturing divisions and

R&D divisions in Belgium, the Czech Republic and China.

Our products are sold through a network of distributors

under our brand name “Johansson” as well as under “private label”.

High tech RF and IP products and projects are delivered

OEM to international industrial operators and partners.

In order to meet the growing demand of our products and technologies we are looking for:

Field application engineerIP applications

Skilled in ICT and customer minded.

Project developer IPTVSystems and middleware

Strong personality and techno-commercial talent with passion for

state-of-the-art digital technologies.

Quality Assurance ManagerResponsible for the total quality assurance within UnitronGroup

Quality of products and processes is your passion.

Unitron strongly believes that diversity positivelyaffects the workforce.

We offer:A competitive salary and a

challenging job in a dynamic

and innovative company designing

and manufacturing tomorrow’s

products and technologies.

More info:www.unitrongroup.com www.johansson.be

Your Application:Send your

curriculum vitae to

[email protected]

For the attention of

Christa Louage

Tel: +32(0)57/33 33 63

passion for

telecommunication

technologies

Frankrijklaan 27

Tél.: +32(0)57 33 33 63Fax: +32(0)57 33 45 24

BOOSTING CUSTOMER VALUE4C Consulting helps companies win,

keep and grow customer value.

We specialize in result-focused

customer value management,

combining proven methodologies

with creative thinking. Our services

include management consulting,

CRM implementation, outsourcing

and staffing solutions.

Are You Our New

We Offer

a pleasant atmosphere and a

Join Us

www.4cconsulting.com

+32 2 275 90 00

C FOR CAREERS

DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN 49VACATURE 24 OKTOBER 2009

049_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:47 Pagina 49

Page 52: 20091024 Vacature Magazine

TRANSPORTMANAGERJOUW FUNCTIE:

Na een grondige introductie ben je verantwoordelijk voor het coördineren, beheren en optimaliseren van de volledige

afdeling planning en geeft hierbij leiding en sturing aan je team van een tiental medewerkers en aan je onderaannemers.

Via professionele communicatie en een motiverende coaching- en leiderschapsstijl bevorder je de doeltreffendheid en het

rendement van de verschillende businessunits om zo samen de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Dagelijks sta je

garant voor een optimale inzet van de beschikbare transportmiddelen, chauffeurs en onderaannemers.Een systematische

controle alsook het meten van relevante parameters (waaronder verbruik en routeverloop) zijn daarbij van cruciaal belang.

Je rapporteert je rendementanalyses aan de directie en de operations manager.

JOUW PROFIEL:

Je bent een ondernemende peoplemanager met een passie voor de transportwereld. Je slaagt er in om je sterk analytisch

vermogen te vertalen in een praktische en efficiënte bedrijfsvoering van je afdeling. Je communiceert vlot in het Frans,

Engels en Duits en bent vertrouwd met MS Office toepassingen. Je hoger diploma vul je aan met relevante ervaring in de

transportsector.

WIJ BIEDEN:

Je gaat aan de slag in een jong, dynamisch en innovatief transportbedrijf. Wij voorzien een representatief loon volgens

ervaring en competentie. Bedrijfswagen, maaltijdcheques, groepsverzekering, opleidingen maken deel uit van het

renumeratiepakket.

Een team van 250 medewerkers en een vloot van 220 vrachtwagens maken Internationaal Transport Gilbert De Clercq nv (www.gdeclercq.be) vandaag tot een toonaangevend familiaal transportbedrijf. We staan zowel in voor nationale en internationale transporten van en naar de Benelux, Frankrijk, Spanje, Duitsland en de UK, als voor ondersteunende logistieke diensten. In onze efficiënte, kwalitatieve en flexibele dienstverlening staan veiligheid en milieu centraal. Om verder te kunnen groeien en professionaliseren zijn we voor de vestiging in Temse op zoek naar een (m/v)

www.gdeclercq.be

WENS JE DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN GREAT TEAM?Reageer snel en stuur uw kandidatuur met cv naar onze externe consultant, mevrouw Chris Verheyde, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge.

Tel. 050 31 28 12. E-mail : [email protected]. De gesprekken gebeuren op het bedrijf in Temse.Lid Federgon - VG. 133/B

Internationaal Transport GILBERT DE CLERCQ NV

Benieuwd naar ons aanbod? www.forumselect.be

FORUM SELECT Uw gespecialiseerde

partner in uw zoektocht naar een vaste job in

Oost-Vlaanderen.

YOUR JOB, OUR MISSIONForum Select - rekrutering en selectie in Oost-Vlaanderen

Forum Engineering & Technics

Forum Sales & Marketing

Onze kwaliteit staat garant voor de opbouw van relaties op lange termijn zowel met onze partners als kandidaten.

- Product engineer- Calculator- Verantwoordelijke kwaliteitsdienst- …

- Technisch vertegenwoordiger Oost-Vlaanderen- Sales executive in de dienstensector- Project marketeer- …

Forum Office- Logistiek bediende- Receptioniste- Regularisation officer- …

Aarzel niet verder contact op te nemen met onze consultants op tel. 09/381 13 33 – Markt 28, 9800 Deinze

FUNCTIE: Na inwerking word je één van de vaste aanspreekpunten tussen onze trouwe klanten en Belintra. Hoofddoel is op een snelle en professionele manier de beste

oplossing voor de klanten aan te bieden. Daarom is een dagelijkse en nauwe samenwerking met de commerciële buitendienstcollega’s productontwikkeling,

productie, technische dienst en het centraal magazijn onontbeerlijk.

Dit betekent concreet dat je offertes opmaakt en opvolgt, binnenkomende faxen en e-mails behandelt rond informatieaanvragen, aanbestedingsdossiers, enz.

Hierbij is proactief en coördinerend handelen een dagelijkse uitdaging. Tevens ben je bereid tot orderinput en bepaal je de leveringstermijn in nauw overleg met de

productie (administratieve opvolging (inbegrepen klassement) vanaf bestelling tot levering). Je rapporteert aan de commerciële directie. Afhankelijk van je kennis en

ervaring voorzien we een doorgroei voor de Sr.-functie. Deze laatste functie zal stilaan een meer coördinerende verantwoordelijkheid krijgen.

PROFIEL: Je bezit minstens een bachelorsniveau (bijv. secretariaat-talen, marketing). Je bent analytisch en cijfermatig voldoende performant, heel sterk georganiseerd en

weet positief om te gaan met werkdruk. Tevens ben je vlot in de dagelijkse omgang en heel klantgericht. Gezien het internationaal karakter ben je vlot drietalig N/F/E,

noties van het Duits zijn een voordeel. De collega’s rekenen daarnaast op jouw dagelijks enthousiasme, passie en teamgerichtheid. Ten slotte is een gezonde dosis

interesse voor techniek een pluspunt.

AANBOD:Een boeiende en afwisselende job waarbij je duidelijk een scharnierpositie inneemt in een groeiende onderneming. We voorzien in een grondige opleiding en

ondersteuning door de commerciële directie en collega’s. Het salaris en de extralegale voordelen staan in verhouding tot jouw ervaring, evolutiekracht en kennis.

Belintra N.V. (Semmerzake – Gavere), is een innovatief en modern bedrijf in volle expansie. Belintra levert producten en oplossingen aan rond intern transport en logistiek materiaal voor de gezondheidszorg en dit steeds meer in een internationale context. Door een sterke aanwezigheid van technische knowhow en originele visie rond customized productontwikkeling kende het bedrijf een sterke groei, ook internationaal. De producten zijn bekend onder “Mexiz by Belintra”. Ter versterking van ons team kijken we momenteel uit naar nieuwe collega’s (m/v):

2 customer service medewerkers (jr./sr.)

REAGEREN?

We verwachten je cv

via email: [email protected] ux.be

of per post:

Waterpoort 5, 8500 Kortrijk

HR Flux begeleidt je na

indiensttreding. Je mag ook

telefoneren voor meer info.

056/42 48 42 tijdens

kantooruren of

zaterdagvoormiddag

(9u-12u)

VG1290/BO

Je kandidatuur wordt snel

en exclusief behandeld.

www.belintra.be www.hrflux.be

50 VACATURE 24 OKTOBER 2009 DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN

050_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:04 Pagina 50

Page 53: 20091024 Vacature Magazine

51VACATURE 24 OKTOBER 2009DOSSIER OOST- EN WEST-VLAANDEREN

ACCOUNT MANAGERBelgië

arbecoa

Solliciteren?Geïnteresseerde kandidaten

schrijven, mailen of nemen

telefonisch contact op met

Group Maes:

t.a.v. Dhr. Johan Lanckriet

HR Manager

Toemaattragel 1 - 9000 Gent

Tel. 09/240.01.40

[email protected]

www.arbeco.beGROUP

MAES

The art of concrete

Group Maes, met hoofdzetel

te Gent, is een multidiscipli-

naire groep, toonaangevend

in de bouwwereld en in de

ontwikkeling en het beheer

van commerciële en residen-

tiële vastgoedprojecten.

Functie:

betonfabriek te Gent, wordt u verantwoordelijk voor de promotie, prospectie en

langetermijnrelaties op met bestaande klanten en bezoekt u potentiële klanten

teneinde verkoop te genereren en uw omzetcijfer in België permanent te laten

onderzoekt marktgegevens en u analyseert uw concurrenten.

Profi el:

betontechnologie/architectonisch beton en u beschikt over enkele jaren werk-

u werkt zelfstandig, u neemt initiatief, u bent communicatief en administratief

doorzettingsvermogen en overtuigingskracht maken van u een succesvolle

Wij bieden

voordelen en bedrijfswagen.

Arbeco heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende producent en

gereputeerde partner in de productie van architectonisch beton in België,

Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Teneinde onze positie te versterken op

de Belgische markt, hebben wij volgende vacature (m/v)

DSM Nutritional Products is toeleveran-

cier van voormengsels en vitamineblends

aan de Europese mengvoedersector en

petfoodindustrie. Door zijn “strategische

keuze in kwaliteit” en “value added ser-

vice” voor zijn klanten is DSM Nutritional

Products uitgesproken marktleider in

België. De firma is GMP/ISO 9002 gecer-

tificeerd en telt een 65-tal hooggekwali-

ficeerde werknemers, tewerkgesteld in

Deinze. Meer informatie vindt u op

www.dsmnutritionalproducts.com

Jobinhoud

• U bent verantwoordelijk voor het behoud en

de uitbreiding van een bestaand zakencijfer

binnen een gekende klantengroep.

• Als eerste aanspreekpunt voor uw klanten

levert u hen de nodige ondersteuning, in

samenwerking met het sales en technisch

team.

• U identificeert opportuniteiten en stelt nieu-

we projecten voor, die u zelf ook actief helpt

ontwikkelen.

• U gaat dieper in op elk signaal vanuit de

markt en vertaalt dit naar nieuwe groeimoge-

lijkheden voor het bedrijf.

Profiel

• U bezit een diploma van Industrieel Ingenieur,

Bio-ingenieur of Master in de Dierengenees-

kunde en/of heeft een uitgesproken affiniteit

met de landbouw (bij voorkeur met de meng-

voedersector).

• U beschikt over de nodige commerciële kwa-

liteiten en ziet een uitdaging in elke onder-

handeling.

• U bent een gedreven, enthousiaste persoon

met een positieve ingesteldheid. Flexibiliteit

is voor u een evidentie.

Aanbod

• Aantrekkelijk renumeratiepakket.

• Uitgebreide ICT-voorzieningen (home office).

• Een intensieve en gerichte opleiding.

• Een stabiele werkomgeving in een profes-

sionele bedrijfscultuur met internationale

dimensies.

Specialist Recruitment hays.be

Australia Austria Belgium Brazil Canada China Czech Republic Denmark France Germany Hong Kong Hungary Ireland Italy Japan Luxembourg Netherlands New Zealand Poland Portugal Singapore Slovakia Spain Sweden Switzerland UAE UK

A global leader in

Engineering & Technology

Recruitment

Alexandra De Jaeger

T 09 233 11 83

[email protected]

Uw sollicitatie wordt met

de nodige discretie behandeld.

VG

29

2/B

UO

SA

B A

A0

5.0

52

W.IN

T.3

5 W

.RS

.35

W.S

O.3

5

Account ManagerAnimal Nutrition & Health

DSM Nutritional Products

Hays-DSM-0901.indd 1 9/10/09 2:49:55 PM

051_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:46 Pagina 51

Page 54: 20091024 Vacature Magazine

52VACATURE 24 OKTOBER 2009

ww

w.s

pad

el.

com

SPADEL NV is een internationale groep die zich concentreertop de productie en commercialisering van mineraalwater en limonades.SPADEL is de marktleider voor mineraalwater in de Beneluxen commercialiseert de merken SPA (Reine, Barisart, Marie-Henriette, Spa & Fruit, ...), BRU en WATTWILLER.Wij zijn momenteel op zoek naar een enthousiaste (m/v):

Product ManagerFunctie:In samenwerking met de andere departementen, draagt u bij om het commercieel succes van onze producten alsook de tevreden-heid van onze klanten te optimaliseren. U analyseert de markt-evolutie en stelt eventuele verbeteringen voor om het succes van onze producten te verzekeren. U bent verantwoordelijk voor een productengamma waarvoor u, onder de supervisie van uw Mana-ger, het Marketingplan realiseert en ontwikkelt alsook het opvol-gen van operationele Marketing acties (communicaties, innovatie, packaging). U neemt deel aan de conceptie, ontwikkeling en pro-motie van onze nieuwe producten. U controleert en neemt deel aan budgetsamenstelling en verkoopanalyse.

Profiel:Universitair, u bent tweetalig Nederlands/Frans met een goede kennis van het Engels. De Marketing van verbruiksgoederen is uw passie en u genoot reeds van een eerste geslaagde ervaring binnen dit domein. U bent nauwgezet in uw analyses, u kan goed com-municeren en beschikt over het nodige potentieel dat u graag zou willen ontwikkelen.

Wij bieden:Motiverende uitdagingen en de mogelijkheid om te evoluerenbinnen een Groep met een menselijke dimensie en een internatio-naal karakter. Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Spadel nv I Human Resources I Kolonel Bourgstraat 103 I 1030 BrusselFax: 02 702 39 15 I [email protected]

S t u u r j e C V e n m o t i v a t i e b r i e f n a a r

Als je bruist van talentHaviland Intercommunale IgSv wenst aan te werven ter ondersteuning van haar organisatie

een (m/v):

Uw profiel:

Ons aanbod:

Interesse? Stuur uw sollicitatiebrief met cv en afschrift van het behaalde diploma naar Haviland Intercommunale IgSv, t.a.v. Mevr. L. Walkiers, HRM, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse-Zellik vóór 16.11.09 of mail naar lej[email protected], ook met afschrift van gevraagde diploma.

w w w . h a v i l a n d . b e

Functie: Tijdens een grondige on the job op-leiding verwerft u snel inzicht in de totale werking van het bedrijf.

- het behandelen van het telefoon- en e-mailver-keer met klanten en afvalverwerkingscentra.

- het opvolgen en coördineren van de administra-tie ter ondersteuning van de afvaltransporten.

- het opstellen van offertes en de opmaak van ver-kooppresentaties.

agendabeheer en voert u een aantal specifieke admini-stratieve taken uit.

www.eurowaste.be

bij voorkeur in een economische richting. -

ste werkervaring en/of stage kunnen proeven van het bedrijfsleven.

-gezet op.

-nis en vlot gebruik van MS Office is een uitgangspunt.

naast het Nederlands ook vlot uitdrukken in het Frans

omgeving.

Wat mag u van Eurowaste verwachten?:dynamische werkomgeving in een sector met toekomst

--

ke vaardigheden wordt een toekomstplan uitgetekend.

Boeit deze functie u? : zondag 25 oktober 2009 tussen 18u00 en 19u00 naar Frank

Mail zo snel mogelijk uw CV met motivatiebrief naar frank.

Tijdens de kantoor-uren kan u bellen naar 03 223 68 68.

EXPEDITIE ASSISTENT(E)

AFVALVERWERKING MET HET OOG OP NUTTIGE TOEPASSINGEN

ORGANISATORISCH TALENT MET INZICHT IN CHEMISCHE AFVALVERWERKING

Consult ants in verkoop en verkoopmanagement w w w.invent i .be / vac atures

chemische afvalstoffen die verwerkt worden tot nuttige

de hoogste normen en waarden toe en groeide zo uit tot A-typische projecten. Om de professionele dienstverlening voort te garanderen en de verdere

052_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:19 Pagina 52

Page 55: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 24 OKTOBER 2009

… als één van onze 100 toekomstige ingenieurs of IT’ersJe werk verdwijnt niet in het niets als je voor de overheid kiest. Integendeel, je werkt mee aan

grootse en duurzame projecten die een invloed hebben op het leven van heel wat mensen. Vaak

gaat het ook om prestigieuze en innovatieve jobs waarbij jouw expertise telt.

Selor zoekt momenteel 50 ingenieurs die hun stempel willen drukken in organisaties als de

Regie der Gebouwen, Binnenlandse Zaken, Defensie, Mobiliteit en Vervoer, … Er is ruimte voor

burgerlijk ingenieurs (bouw, architect, luchtvaart, informatica), industrieel ingenieurs (elektronica

of bouwkunde), …

Systeem- en netwerkbeheerders, .NET-programmeurs, projectleiders en analisten vinden eveneens

hun gading. Er zijn 50 in te vullen jobs bij een tiental overheidsbedrijven waar je een stevige indruk

kan nalaten.

Voor wat hoort wat, zoals een correct loon met extralegale voordelen, opleidingen en doorgroeimo-

gelijkheden, gratis woon-werkverkeer en – niet onbelangrijk - een evenwicht tussen werk en leven.

Bekijk alle jobs op . Solliciteren doe je voor . Voor meer info kan je

ook terecht op ons gratis nummer .

Alle ruimte om je stempel te drukken …

08099P Po14879 VACA DO B 260 x H 370 CMYK oktober 22 2009 3:02 PM08099P-Po14879-VACA.indd 1 10/22/09 4:36:56 PM

053_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:22 Pagina 53

Page 56: 20091024 Vacature Magazine

Een ‘VIP in ICT’?Dat word je niet zómaar. Daar moet je wel wat voor in je

mars hebben. Allereerst: een onweerlegbare passie voor

ICT. En daarnaast de ambitie om het waar te maken bij een

van de toonaangevende ICT-spelers van België. Want dát is

RealDolmen. RealDolmen helpt bedrijfsstrategieën te vertalen

Onze medewerkers maken dit elke dag al waar. Maar om

Wij rollen de rode loper uit.

een aantrekkelijk verloningspakket.

Geprikkeld? www.VIPinICT.com en ontdek er

‘Valuable Involved Pioneer’ !

MEER DAN 30 VACATURESwww.VIPinICT.com

De Pinte - Harelbeke - Houthalen - Huizingen - Kontich - Namur - Turnhout

Amma is een verzekeringsonderneming in Brussel, gespecialiseerd in be-roepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor medici en paramedici. Hierin is Amma marktleider. Gezien Amma een onderlinge verzekeringsonder-neming is, zijn onze klanten meteen ook onze ‘sociëtarissen’. Aan dat doelpubliek, maar ook aan ziekenhuizen en beroepsverenigin-gen, bieden we daarnaast ook verzekeringen gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekeringen, en de klassieke BOAR-producten aan, bv. BA uitbating, brand, auto ...Door een paar recente overnames is Amma op zoek naar nieuwe werkne-mers om haar team van 40 medewerkers te versterken en zo de kwaliteit van haar diensten te garanderen. Amma heeft een premie-incasso van

U kan nu met Amma meegroeien. We verzekeren u een mooie toekomst als (m/v)

Master, leidinggevende ervaring in BOAR, tweetalig

Bachelor/gegradueerde (verzekeringen); minstens een eerste ervaring; behoorlijke kennis Frans

Bachelor/gegradueerde (verzekeringen); minstens een eerste ervaring; uitstekende kennis Frans

eerste ervaring, goede kennis Nederlands

minstens niveau Bachelor/gegradueerde; commerciële ervaring in verzekeringen

Bachelor informatica; Windows Server 2003 en 2008, Windows XP en Vista; ervaring in programmatie, behoorlijke kennis Frans

Meer informatie over deze vacatures?Surf naar de website, en solliciteer bij Amma Verzekeringen, Renaissancelaan 12/1 te 1000 Brussel, ter attentie van

54VACATURE 24 OKTOBER 2009

054_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:23 Pagina 54

Page 57: 20091024 Vacature Magazine

VG

.1246/B

UO

SA

P -

B-C

0 7.0

02 -

W.IN

T.R

E.R

S.S

O.1

48

Lid van recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

Meer jobs op

www.ascento.be

2 Medewerkers Sales & LogisticsEén logistieke duizendpoot

Je opdrachtJe coördineert leveringen en ophalingen.•

Je staat in voor de verwerking en opvolging van de logistieke •

documenten en het transport.Je speelt proactief en flexibel in op diverse situaties.•

Je profiel voor beide functiesJe hebt bij voorkeur een bachelor of master. Ervaring is een pluspunt.•

Je drukt je vlot uit in zowel het Nederlands, Frans, Engels als Duits. •

Je werkt nauwkeurig en volgt je zaken goed op. •

Je communiceert vlot en hebt een hands-on mentaliteit.•

Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.•

Eén commercieel talent

Je opdrachtJe bent medeverantwoordelijk voor de werking van onze commerciële •

binnendienst.Je bent het aanspreekpunt voor klanten, verkoop en interne diensten.•

Je volgt je dossiers nauwgezet op.•

Ons aanbod voor beide functiesEen uitdagende job met een aantrekkelijke verloning, aangevuld met extralegale voordelen en een intensieve opleiding. Wij bieden een vast contract na een proefperiode. Je komt terecht in een dynamische omge-ving waar veiligheid, initiatief, collegialiteit en betrokkenheid belangrijke waarden zijn.

PVS Chemicals Belgium met Europese hoofd-

zetel te Gent behoort tot de Amerikaanse multi-

national PVS Chemicals. De hoofdactiviteit van

PVS Chemicals Belgium is de productie en

verkoop van zuren en zouten. PVS werkt voor

verschillende industrieën waaronder de farma-

ceutische industrie, voedingsindustrie en petro-

leumraffinage. In het kader van een verdere

groei van onze plant te Gent willen wij ons team

graag uitbreiden. Ben jij één van deze nieuwe

medewerkers (m/v)?

Interesse? Stuur dan snel je cv met bijhorende motivatiebrief naar: Ascento, t.a.v. Hilde Goossens, Bellevue 5/5, 9050 Gent of via e-mail naar [email protected]. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Uitgebreide informatie over alle vacatures bij PVS kan je vinden op www.ascento.be

International Technical Regulations ExpertMet passie voor techniek en communicatief sterk

Zegt een sleutelfunctie met veel internationale contacten je wat?

Je volgt de evolutie van de technische wetgeving •

binnen Europa op de voet.

Je neemt deel aan high level meetings op Europees •

niveau en bepaalt mee de toekomst van onze

producten.

Je rapporteert aan onze hoofdkwartieren en Japan.•

Je staat in nauw contact met onze R&D afdelingen.•

Gebeten door een boeiende mix van techniek en wetgeving?

Je bent een industrieel ingenieur met specialisatie •

elektronica of elektromechanica met een sterke

interesse voor het elektronische: elektrische en

hybride voertuigen, on-board diagnostics, Intelligent

Transportation Systems zijn technologieën die de

toekomst van onze producten mee zullen bepalen.

Kennis van milieuaspecten, fuel efficiency,•

CO2-emissies en LCA zijn extra troeven.

Een vlotte tweetaligheid Nederlands/Engels is een •

must.

Je communiceert vlot en bent een goed •

onderhandelaar.

Anderen waarderen je teamgerichtheid en integriteit.•

Je bent proactief en ondernemend.•

Je bent bereid te reizen.•

Ben jij onze toekomstige collega?Vanuit je expertrol heb je het voorrecht om als één van •

de eersten zicht te hebben op wat er beweegt in onze

boeiende sector.

Het internationale karakter van de onderneming en de •

regelmatige meetings in het buitenland geven je de

kans om internationale contacten uit te bouwen.

Opleidingen, on-the-job training en de ruimte om •

autonoom te werken in een team van experten

bieden je tal van ontwikkelingsmogelijkheden.

Een attractief salarispakket, met inbegrip van groeps- •

en hospitalisatieverzekering.

Gemotiveerd om onze “Power of Dreams” te versterken?Stuur dan snel je cv met bijhorende motivatiebrief naar

Ascento, t.a.v. Hilde Goossens, Bellevue 5/5, 9050 Gent of

mail naar [email protected].

Werken voor de grootste fabrikant van motoren in de wereld, een unieke kans? Honda Motor Europe in

Aalst is een onafhankelijk advies- en coördinatiecentrum voor de Europese activiteiten van Honda. Het

centrum heeft drie departementen, waaronder Government Relations. Deze afdeling staat in voor het

opvolgen van de internationale technische wetgeving voor de Honda producten en kijkt uit naar een

nieuwe medewerker (m/v). Wil jij ons enthousiast team versterken en onze “Power of Dreams” mee helpen

waarmaken?

2 Adviseursmotivator voor veilig en gezond werken in de bouw

Uw takenVerlenen van advies i.v.m. welzijn op bouwplaatsen en in bouw-•

ondernemingen.Verzorgen van informatiezittingen.•

Uitdragen van de acties van het NAVB op het terrein.•

Vertegenwoordigen van het NAVB op lokaal vlak.•

Meewerken aan de ontwikkeling van producten, diensten en projecten •

i.v.m. welzijn in de bouw.

Uw profielEen uitvoerende functie op de bouwplaats hebben bekleed gedurende •

ten minste 10 jaar.Over leidinggevende capaciteiten beschikken.•

Ervaring als arbeider strekt tot aanbeveling.•

Houder zijn van een attest van aanvullende vorming van niveau 2 •

voor preventieadviseurs of bereid zijn dit te behalen.Beschikken over de nodige sociale vaardigheden en kunnen functio-•

neren in een team.De talen van de sector beheersen. •

In de sector wonen of bereid zijn er zich te vestigen.•

Wij biedenEen functie vol uitdagingen in een dynamische omgeving.•

Ontplooiingskansen.•

Een aantrekkelijk salaris, aangepast aan uw bekwaamheden en •

ervaring.Extralegale voordelen (bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie- •

en groepsverzekering).

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het bouwbedrijf (NAVB-CNAC), paritair organisme voor de preventie van arbeids-

ongevallen en beroepsziekten in de bouwnijver-

heid, zoekt verschillende talenten (m/v) voor de

versterking van de afdeling ‘Ondernemingen’:

één voor sector Brussel-Brabant en één voor

sector Zuid-West-Vlaanderen.

Interesse?Stuur dan voor 30 november 2009 uw motivatiebrief met cv naar NAVB, t.a.v. M. Carl Heyrman, Directeur-Generaal, Sint-Jansstraat 4, 1000 Brussel.

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

055_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:20 Pagina 55

Page 58: 20091024 Vacature Magazine

Rachida, consultant binnen [email protected]: “Als consultant heb ik de gelegenheid op verschillende projecten te werken. Dit biedt me de kans om heel wat op te steken van erg vakbekwame collega’s. Echt boeiend!”

Diederik, service manager @ Sogeti:“Ik werk hier al meer dan 13 jaar omdat mijn job inhoudelijk altijd in orde was. Tot vorig jaar zat ik als informaticus in de detachering, nu werk ik als service manager.”

Your Future @ Sogeti

Interesse?Solliciteer via www.sogeti.be

Daar vind je alle details over de vacatures.

People you know, knowledge you need.

Zin om net als Rachida en Diederik te werken aan je persoonlijke ontwikkeling bij Sogeti, leider in kwalitatieve IT services?

Dat komt goed uit, want wij zoeken ervaren enenthousiaste collega’s (m/v) die interesse hebben in één van de volgende domeinen:

APPLICATION SERVICESBUSINESS INTELLIGENCE

INFRASTRUCTURE SERVICESTESTING

PROJECT MANAGEMENT

Sogeti BrusselJules Bordetlaan 160 1140 Brussel T.: 02 538 92 92

Sogeti AntwerpenPrins Boudewijnlaan 53

2650 Edegem T.: 03 231 12 90

www.sogeti.be

Iets voor jou ? Dan vind je meer informatie en een standaard-cv op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: www.vgc.be. Je kan de informatiebundel ook aanvragen op het nummer 02 208 02 73 of via e-mail: [email protected], met vermelding “Entiteitsverantwoordelijke - Coördinator”.

Heel belangrijk: je kandidatuur (standaard-cv + kopie van je diploma) dient uiterlijk op 9 november 2009 per aangetekende brief te worden verstuurd.

Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid voor de Brusselse Vlamingen. Daarvoor hebben we voortdurend veel talent nodig.

Is een gevarieerde job iets voor jou? Doe dan mee aan onze selectieprocedures en maak kans op een van de mandaatfuncties.

3 Entiteitsmanagers (rang A2M) (m/v)

Je fungeert als spilfiguur tussen de administratie en een van de volgende beleidsdomeinen :je zorgt voor de planning, organisatie, coördinatie en follow-up in het kader van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Het domein “gezin” omvat o.a. kinderopvang, opvoedingsondersteuning, crisisopvang en kindermishandeling. je zorgt voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid voor het geheel van de gemeenschapscentra.

Je draagt de verantwoordelijkheid over de implementatie van de hervorming van de gemeenschapscentra.je staat in voor het managen van het Onderwijscentrum Brussel (financieel, organisatorisch en administratief)

en stuurt de verschillende onderwijsondersteunende dienstverleners aan.

Voor deze functies beschik je over de nodige managementkwaliteiten en over kennis van het specifieke beleidsdomein.

(rang A2M) (m/v)

je coördineert de beleidsvoorbereiding, -uitvoering, en -evaluatie van het stedelijk beleid, zowel intern als extern.je bouwt aan een transparant en efficiënt communicatie- en mediabeleid en je integreert er de ICT-toepassingen in.

je organiseert en coördineert de financiële dienst. Je bent verantwoordelijk voor de correcte naleving van de financiële procedures in de organisatie en houdt toezicht op de opdrachten van de boekhouder en thesaurier.

Voor deze functies beschik je over de nodige inhoudelijke kennis.

in ruil voor je talent en inzet krijg je een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en ruime opleidings- en vormingsmogelijkheden.Verder bieden wij een sociale omkadering, een verhuis- en stadspremie voor de medewerkers die in Brussel komen wonen of er al gevestigd zijn,en een volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Een gratis MIVB-abonnement, hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques behoren eveneens tot de voordelen.

dienst of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de private sector, of acht jaar nuttige professionele ervaring. Voor de berekening van de

hoofdstedelijk gewest is een troef.

VOOR DE VLAAMSE

GEMEENSCHAPS-

COMMISSIE ZIJN GELIJKE

KANSEN BELANGRIJK.

KWALITEITEN VAN

MENSEN ZIJN

DOORSLAGGEVEND,

ONGEACHT GESLACHT,

LEEFTIJD, AFKOMST

OF HANDICAP.

56VACATURE 24 OKTOBER 2009

056_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:24 Pagina 56

Page 59: 20091024 Vacature Magazine

Lid van recruitment, search & selection. Ascento is een divisie van t-groep NV.

VG

.1246/B

UO

SA

P -

B-C

0 7.0

02 -

W.IN

T.R

E.R

S.S

O.1

48

Productieleider Groenzorgmet peoplemanagementkwaliteiten

Jouw uitdagingenJe stelt de globale productieplanning op i.f.v. de uit te voeren opdrachten.•

Je schematiseert de productielijnen. •

Je bereidt alle technische aspecten voor: inzet productiemachines •

en -materiaal, organisatie, logistiek, … en je finaliseert en viseert de

projecten vóór facturatie.

Je staat continu in contact met de commercieel verantwoordelijke •

Groenzorg.

Je controleert de kwaliteit en bewaakt de voortgang van de verschillende •

opdrachten zowel binnen- als buitenhuis.

Je evalueert en coacht de monitoren.•

Jouw troevenEen diploma hoger onderwijs, bij voorkeur in een technische richting, •

of gelijkwaardig door ervaring.

Je bent een echte peoplemanager. •

Autonomie en verantwoordelijkheidszin behoren tot jouw kern-•

kwaliteiten.

Dankzij jouw doorzettingsvermogen slaag je erin de uitgestippelde •

doelstellingen te bereiken.

Perfecte kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans. •

Wat kan Beschuttende werkplaats Pajottenland VZW jou bieden?Een uitdagende job binnen een groene omgeving. •

Een hecht team dat gekenmerkt wordt door een grote collegialiteit.•

Een autonome functie die initiatief aanmoedigt.•

Mogelijkheden en ruimte voor professionele ontplooiing.•

Een contract van onbepaalde duur met een interessante verloning.•

Beschuttende werkplaats Pajottenland VZW,gelegen te Lennik, is reeds 34 jaar actief en

verleent momenteel werk aan 100 mensen met

een handicap. Hun activiteiten zijn opgesplitst

in twee afdelingen: conditionering en groenzorg.

Zij beogen de tewerkstelling van mensen die

in het dagelijkse bedrijfsleven weinig kansen

krijgen. Kwaliteit is hierbij hun handelsmerk. Ze

zorgen ervoor dat hun medewerkers, ondanks

hun handicap, fier kunnen zijn op het geleverde

werk. Wil jij deel uitmaken van een organisatie

die gelooft in de werkkracht en de wil tot

zelfontplooiing van élke mens? Dan kan je hier

actief toe bijdragen in een uitdagende functie

als (m/v):

Interesse? Stuur dan asap je cv met motivatiebrief naar Ascento, Laurence Van Den Steen, Kolonel Bourgstraat 105, 1030 Brussel,

[email protected]. Wil je meer informatie? Kijk op www.bwpajottenland.be

5 Senior Consultants Rekrutering & Selectievoor onze kantoren in Antwerpen, Brussel, Gent en Roeselare

Uw opdrachtVanuit een grondige behoefteanalyse bij de klant voert u •

zelfstandig rekruterings- en selectieprocedures uit.

U brengt het kandidatenprofiel in kaart en organiseert •

een doelgerichte rekruteringscampagne.

U staat in voor het psychotechnisch onderzoek en •

assessment centers en weet uw adviezen in heldere en

duidelijke rapporten te formuleren.

U vervult een belangrijke rol bij de verdere uitbouw van •

onze klantenportefeuille in uw regio.

U rapporteert aan de Business Unit Manager en u •

ondersteunt en begeleidt collega-consultants en

freelancers.

Uw profielU voltooide een universitaire opleiding, bij voorkeur in •

arbeids- en organisatiepsychologie.

U hebt minimum 3 jaar relevante ervaring in •

Rekrutering & Selectie.

Human Resources Management boeit u en u wilt •

uw loopbaan als consultant in dit domein (verder)

uitbouwen.

U bent een teamplayer en een uitstekend communicator. •

U bent resultaatgericht en hebt een sterk analytisch •

vermogen.

U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. •

Indien u solliciteert bij Ascento Brussel hebt u ook een

goede kennis van het Frans.

Ascento groeit !Wij zijn een sterke speler binnen de top

5 van de HR-adviesbureaus. Meer dan

75 medewerkers ondersteunen vanuit

zeven kantoren het HR-management

van onze klanten. Met een totaalaanpak

en maatwerk, implementeren wij klant-

specifieke oplossingen binnen het brede

HR-domein: Rekrutering & Selectie,

Talent & Performance Management en

Outplacement. Om mee te werken aan

onze verdere uitbouw zoeken wij (M/V):

Ons aanbodU krijgt de mogelijkheid om als consultant uw •

knowhow en deskundigheid uit te bouwen in de

verschillende domeinen van HRM waarin Ascento

actief is: Rekrutering & Selectie, Talent & Performance

Management en Outplacement.

U komt terecht in een ondersteunend team waar •

samenwerking en kennisdeling centraal staan.

Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een buitenge-•

woon pakket extralegale voordelen en een bedrijfswagen.

Interesse?Stuur dan uw gedetailleerd cv en begeleidende brief

met vermelding van de regio(‘s) waar u wenst te werken

naar t-groep – Divisie Ascento, t.a.v. Amelie Gevers,

Rekruteringsverantwoordelijke, Stationsstraat 120,

2800 Mechelen of [email protected]

Diensthoofd Openbare Werken en InfrastructuurJe functie

Je leidt, organiseert en coördineert de werkzaamheden van de •

dienst Openbare Werken en Infrastructuur bestaande uit een 35-tal

medewerkers en dit conform het gemeentelijk beleid op dit vlak.

Je overlegt en werkt nauw samen met de andere diensten van de •

gemeente om samen de vastgelegde doelstellingen te behalen.

Je fungeert als aanspreekpunt voor het gemeentebestuur, je •

medewerkers en de externe partners en je zorgt voor een correcte

informatieoverdracht.

Je troevenJe hebt een universitair of masterdiploma of een diploma hoger •

onderwijs lange type.

Je bent een authentieke people manager die zijn medewerkers weet •

te begeesteren en je bent sterk in het opzetten en stimuleren van

samenwerkingsverbanden.

Jouw technische onderlegdheid is een pluspunt.•

Het opstarten, begeleiden en opvolgen van projecten is jouw ding.•

De Gemeente Rumst biedt jeEen voltijdse contractuele functie met een verloning volgens •

weddeniveau A1a-A3a, aangevuld met maaltijdcheques, een gratis

hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding.

Een functie met uitdaging en verantwoordelijkheid.•

Interesse?Stuur dan je kandidatuur voor 13 november 2009 naar het College

van Burgemeester en Schepenen, koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

De voorwaarden, functiebeschrijvingen en inschrijvingsformulieren

kan je bekomen op het gemeentehuis, dienst Personeel op het tel.

03 880 00 40 of via www.rumst.be. Wil je graag extra inhoudelijke

informatie over deze functie, neem dan gerust contact op met Inge

Rijmenans, Beleidscoördinator Grondgebiedzaken, tel. 03 880 00 66 of

[email protected]. Wij nemen de geslaagde kandidaten op in een

wervingsreserve met een geldigheidsduur van zes maanden.

Voor een eerste kennismaking met onze gemeente: www.rumst.be.

Het assessment gebeurt in samenwerking met het selectiekantoor Ascento.

Met haar om en bij de 15.000 inwoners is

Rumst een aangename en bruisende gemeente

gelegen aan het drierivierenpunt Rupel-Dijle-

Nete. Rumst, met haar deelgemeenten Reet

en Terhagen, biedt een diversiteit aan natuur,

water, ontspanning en bezienswaardigheden.

Wil jij graag deel uitmaken van de sector

Grondgebiedzaken en wil jij je ook engageren

voor onze klanten: inwoners, bedrijven, …? Dan

ben jij ons nieuw (m/v):

Ascento wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van

hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.

Meer jobs op

www.ascento.be

057_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:25 Pagina 57

Page 60: 20091024 Vacature Magazine

Surf voor de volledige functieomschrijvingen en ons aanbod naar

Interesse?Ga naar www.lumineuzeloopbaan.be en solliciteer online!

www.lumineuzeloopbaan.be

RETAIL• Supervisor Generate Cash

• Business Intelligence Analyst

• Reconcilitation & PortfolioControls Analyst

• Process Analyst

TRADING & SUPPLY• Market Modelling Specialist

• Market Development Manager

• Process Cycle Manager

FINANCE• Senior Closing Accountant

• IFRS Accountant

• Supervisor AP & AR

• Senior Buyer

IT• SAP Technical Analyst

• Application Owner

• Functional Analyst

• Technical Analyst

Op elk niveaude beste carrièrekansen!SPE-Luminus werft aan (m/v):

Word PC- en NetwerkbeheerderVilvoordeLeest u vol enthousiasme de vacatures voor Network & System Support, maar mist u denodige praktische kennis om er een carrière van te maken? Bent u bereid hiervoor eenintensieve cursus te volgen? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u!

Uw profi el: u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren opeen niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door beroepservaring, hetzij door uw studie-verleden) en beschikt over een stevige basiskennis Office. U hebt een (passieve) kennis van het Engels.

Programma: u krijgt een brede, praktijkgerichte opleiding met klemtonen op het confi gureren en onderhouden van pc’s, netwerken en servers. U leert de voornaamste besturingsystemen te doorgronden (Windows XP, Windows 7, 2003 en 2008 server, Linux…). Verder kunt u ook rekenen op een stevige basis mailservers, troubleshooting, Office en vooral netwerken.

Praktische informatie: deze voltijdse dagopleiding in Vilvoorde start op 12 november 2009 en eindigt in juni 2010 (incl. bedrijfsstage van 6 weken).

Interesse? Kom naar de vrijblijvende infosessie op 28 oktober 2009 om 13u30 in Vilvoorde. Bel of mail voor een uitnodiging naar Leslie Blevi, tel. 016 38 00 38 of [email protected]. Reageer zo snel mogelijk!

Volgende stop:een bediendenjob

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen wordenkandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Volgende stop:een bediendenjob

Een opleiding met bedrijfsstage!

www.cevora.bewww.vdab.be

KANS OP EEN

B E D I E N D E NJ OB78 Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving van volgendevoltijdse betrekking, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar:

BIBLIOTHECARIS statutair dienstverband – m/v – B1-B3

Een functie voor u?Als bibliothecaris staat u in voor de algemene leiding en het beheer van debibliotheek en de uitleenpost. U verricht beleidsvoorbereidend en beleidsonder-steunend werk en als diensthoofd bent u verantwoordelijk voor het aansturenen coördineren van het personeel van de gemeentelijke bibliotheek.

Profielvereisten:- leidinggevende vaardigheden- brede belangstelling hebben voor de culturele sector en de literatuur- grondige kennis van het vakgebied en de wetgeving ter zake- betrokkenheid bij het werk- zelfstandig kunnen werken en problemen oplossen- flexibiliteit inzake de te verrichten taken- stressbestendigheid

Verdere informatie en kandidaatstellingen:U dient in het bezit te zijn van een bachelordiploma, of een diploma van hogeronderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs of houder te zijnvan een einddiploma hogere bibliotheekwetenschappen.

Er wordt een aanwervingsexamen georganiseerd op basis van welomschrevenstudiemateriaal. U kunt een informatiebrochure met een uitgebreide functie-beschrijving, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieproce-dure e.d. vinden op onze website www.rijkevorsel.be. Verdere informatie kunt ubekomen op de personeelsdienst op het nummer 03/340.00.13 of 03/340.00.14.

Heeft u interesse voor deze functie? De kandidaturen moeten, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma,aangetekend worden verzonden of tegen ontvangstbewijs worden afgegevenop de personeelsdienst t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen,Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, uiterlijk op 20 november 2009.

58VACATURE 24 OKTOBER 2009

058_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:26 Pagina 58

Page 61: 20091024 Vacature Magazine

Dé onafhankelijke Belgische brouwer met een omzet van € 100 miljoen en 400 medewerkers

zoekt (m/v)

Wij bieden je: stabiliteit in een familiale onderneming, vaste waarde in een boeiende sector, en uiteraard een competitief salarispakket.

Stuur je sollicitatiebrief met cv, liefst met foto, naar N.V. Brouwerij Haacht, Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, t.a.v. Roger Portauw of mail naar [email protected], Tel. 016/615 262

ArchitectJe profi el:

• Je hebt een opleiding architectuur

afgerond en hebt zeer relevante ervaring

in het realiseren van bouwkundige

projecten van A tot Z, bij voorkeur in een

commerciële omgeving.

• Je bent een geboren creatieveling en

hebt dit talent weten te verzoenen

met functionalisme, pragmatisme en

administratieve rigueur. Je hebt de

competenties om goed te

functioneren in een team en in een

grote organisatie.

• Je bent operationeel in het

Nederlands en het Frans.

Je functie:

• Binnen de werkgebieden en projecten die je

zullen worden toegewezen ben je verant-

woordelijk voor volledige bouwopdrachten

(bouwen, verbouwen, herinrichten) betref-

fende horecapanden die de Brouwerij

hetzij in eigendom hetzij in hoofdhuur

heeft. Dit gaat van bouwaanvraag tot

definitieve oplevering. Tevens draag je

zorg voor verbouwingen, herstellingen

en het onderhoud van deze panden.

• Je bepaalt mee de huisstijl van de

Brouwerij voor wat betreft haar

horeca-inrichtingen; inrichtingen die

je mee vorm geeft en waarvan je de

realisatie organiseert en coördineert.

• Je adviseert bij de begroting van

de kosten en beheert vervolgens

de budgetten van de toegewezen

opdrachten.

• Je draagt zorg voor de goede

uitvoering van alle

bouwtechnische aspecten van het

beheer van een vastgoedpatrimonium.

• Binnen de toegewezen werkgebieden en projecten geef je

leiding aan medewerkers van de dienst gebouwen die aan

deze gebieden - cq projecten - verbonden zijn.

Oasis Consultants is al meerdere jaren actief in de implementatie van SAP totaaloplossingen. Wij richten ons hierbij zowel op kmo’s als op de overheidssector. Oasis voorziet in nieuwe technologieën en implementeert elk functioneel domein. Het is een flexibele organisatie met ervaren consultants, een pragmatische aanpak en snelle implementaties die garant staat voor Value, Commitment en Expertise.

OASIS CONSULTANTS zoekt de volgende profielen (m/v) :

Ons aanbod: Onze organisatie kenmerkt zich door ondernemingszin met veel ruimte voor initiatief. In ruil voor je inzet voorzien wij in een boeiende job met verantwoordelijkheid, uitdagingen en afwisseling in een groeiend en competitief bedrijf. Een aantrekkelijk salaris, een firmawagen, tankkaart, SAP trainingen en extralegale voordelen horen daarbij.

Interesse voor een van bovenstaande functies ? Stuur dan onmiddellijk je schriftelijke sollicitatie naar :Ann Franssens, Oasis Consultants, Woluwedal 30, 1932 Zaventem. E-mail : [email protected]

Wil je meer weten over onze vacatures ? Contacteer Ann Franssens op bovenstaand adres.

Functie: Je vormt het dagelijkse aanspreekpunt voor onze klanten wat betreft de financiële of logistieke processen en de modules FI/CO of MM/SD/PP/PS/CS of CRM/BI. In overleg met de klant analyseer je de bedrijfsbehoeften en vertaal je ze naar SAP. Tevens ben je verantwoordelijk voor de volledige begeleiding van de implementaties : van analyse, prototype en blueprint tot training, testing, go-live en support.

Profiel: Je bezit een universitair diploma, bij voorkeur HIR of TEW, of gelijkwaardig door ervaring. Nederlands is je moedertaal, maar een goede kennis van het Frans en Engels is tevens vereist. Verder bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je flexibel en stressbestendig. Je hebt vijf jaar ervaring met SAP, als consultant of als sleutelgebruiker. Uiteraard heb je een goede kennis van logistieke en financiële bedrijfs-processen en rapporteringsbehoeften en je weet hoe deze efficiënt kunnen ondersteund worden door SAP.

Steenbakkerij Vande Moortel NV is, vanuit zijn vestiging in Oudenaarde, een stevig verankerde Vlaamse kmo, in België de absolute nr. 1 in de productie van klei- klinkers en heeft sinds jaren een groeiende positie als fabrikant van baksteen. Ben jij een gedreven talent dat toe is aan een nieuwe uitdaging en klaar is om samen met een 100-tal collega’s mee te bouwen aan onze verdere groei? Dan kijken we uit naar jouw kandidatuur als (m/v)

Interesse?Stuur je cv met brief naar Vande Moortel NV, t.a.v. Natalie De Coninck, Scheldekant 5, 9700 Oudenaarde, tel. 055 33 55 88, fax. 055 33 55 70 of mail naar [email protected].

www.vandemoortel.be

voor ons kantoor in Oudenaarde

COMMERCIËLE BINNENDIENSTMEDEWERKER

Regio Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen

ACCOUNT MANAGER PRIVATE MARKT

Functie:

kwalitatief hoogstaand gamma bij onze klanten in de bouwsector (ontwerpers, studiebureaus, private & publieke opdrachtgevers, handelaren, projectont-

relaties op door het onderhouden van zeer nauwe

uitbouw van jouw regio.

Profiel:

-

opleiding (bachelor) of je hebt relevante verkooper-varing (voor Account Manager Openbare Markt).

Aanbod:

-

initiatieven te nemen en jouw functie uit te bouwen.

commerciële ondersteuning naar de Account Managers en de klanten toe (o.a. telefonie, facturatie, prijsaanvragen, offerteopmaak, bestel-lingen …).

Regio Antwerpen – Brabant – Limburg

ACCOUNT MANAGER OPENBARE MARKT

59VACATURE 24 OKTOBER 2009

059_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:27 Pagina 59

Page 62: 20091024 Vacature Magazine

Vind je plek bij FinanciënDe FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Aan die dienstverle-ning werken zoveel disciplines mee, dat je altijd wel een plek vindt waar je capaciteiten het best tot hun recht komen. Daarbij kun je kiezen om een standvastige carrière te maken of om intern van functie te wis-selen. Je bent een specialist of je wordt er een dankzij de vele ontwikkelingsmogelijkheden. Enthousiasme is daarbij een motor die veel in beweging kan zetten. We durven ons engageren en vertrouwen op elkaar. Bij de FOD Financiën zijn we immers collega’s, geen concurrenten.

Meer weten? Surf naar www.jobfin.be.

Vrijdag 27 november 2009

www.feestvandeondernemer.be

INFOWEBinternet solutions

truyens & partnerscommunication

60VACATURE 24 OKTOBER 2009

060_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:58 Pagina 60

Page 63: 20091024 Vacature Magazine

NEVER WASTE A GOOD CRISIS.

“Elke crisis baart nieuwe opportuniteiten.

Outplacement is dikwijls de kortste weg

naar een nieuwe toekomst.”

Dankzij jarenlange ervaring biedt Hudson geslaagde

outplacementoplossingen voor directie en kaderleden.

Executive Career Transition: Wij begeleiden directie en

hogere kaderleden naar hun nieuwe uitdaging met een eigen,

specifieke aanpak die beantwoordt aan de complexe regels

van de markt en waarbij netwerking en onderhandelen

centraal staan. Uiteraard biedt Hudson ook het CAO 51

programma - ‘de moeder van alle outplacements’ – en het

wettelijk verplichte CAO 82 programma voor 45-plussers.

Maar met Hudson kijkt u ook vooruit, zodat outplacement vaak

niet eens nodig blijkt. Meer dan duizend loopbaancoachingen

hebben ons geleerd dat ook een nieuwe uitdaging bínnen het

bedrijf managers opnieuw kan inspireren, hun competenties

dynamiseert en hun prestaties verrassend versterkt.

De Hudson Career Guidance Programma’s bieden u

daarom ook de volgende mogelijkheden:

Career Tracking:

proactieve begeleiding om de bestaande situatie te optimaliseren

of voor de medewerker een inspirerende uitdaging te vinden.

Consultancyin uitstroommanagement

Laten we daar eens over praten.

Bel Reginald De Lannoy op het nummer 09 222 26 95

of mail: [email protected]

www.belgie.hudson.com

EXECUTIVE OUTPLACEMENT

Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment & Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management.

ANTWERPEN | BRUSSEL | GENT | KORTRIJK | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE | LUXEMBURG

061_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:30 Pagina 61

Page 64: 20091024 Vacature Magazine

Vlerick Leuven Gent Management School is

een internationale academische business school.

Elk jaar schrijven zo'n 500 studenten zich in voor

een Masters of MBA programma op onze campus-

sen in Gent, Leuven en Sint-Petersburg. Meer dan

5.000 executives wonen onze management

programma's bij. Ook is Vlerick één van de weinigen

in de wereld die drievoudig geaccrediteerd is door

Equis, AMBA en AACSB. Zowel de Financial Times

als de Economist Intelligence Unit plaatsen de

School op nr 1 in de Benelux en in de top 10 in

Europa. Vlerick combineert academische kennis

en onderzoek met hands-on business expertise -

een dynamische balans die voortdurend

ondernemerschap en innovatie stimuleert.

Wil je deel uitmaken van deze internationale academische business school?

Vlerick Leuven GentManagement Schoolis op zoek naar nieuw TALENT!• Researchers en Research Expert• Learning & Development Consultant• Helpdeskmedewerker• Programma Coördinatoren• Secretaresse• Business Manager Accounting & Finance• Business Development Manager

Jij maakt het verschil! Bekijk onze vacatures op www.vlerick.be/jobs

VG.2

/B –

B-A

B04.

028

– W

.RS1

41

Consultant Banking, Finance & InsuranceUw functie:

Uw profiel:

Ons aanbod:

Interesse?Robert Half Financial Services Group

www.roberthalf.be

Robert Half International Inc.

Robert Half Financial Services Group

Antwerpen

62VACATURE 24 OKTOBER 2009

062_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:57 Pagina 62

Page 65: 20091024 Vacature Magazine

jobs.delhaize.be

Ontdek het achter het merk

VG.1

246/

BUO

SAP-

B-C

07.0

02 –

W.IN

T.RE

.RS.

SO.1

48 –

DC:

401

03

t-offi ce is een gespecialiseerde dienstverlening binnen t-interim voor de rekrutering van hogere

bediendeprofielen. In een uitgebreid selectieproces kijken wij met jou naar jouw ervaring,

vaardigheden en interesses. t-interim is een gereputeerd interimbedrijf dat zich in de top 5 van de

uitzendmarkt situeert. Dagelijks gaan wij voor onze klanten en uitzendkrachten op zoek naar de

meest geschikte persoon of job. t-office is regelmatig op zoek naar volgende profi elen (m/v):

AdministratieManagement Assistant

Personal Assistant

Offi ce Manager

Executive Assistant

Legal Secretary

Administratief Bediende

Telefonist(e)/Receptionist(e)

SalesCommerciële Binnendienst Medewerker

Marketing Assistant

HRHuman Resources Assistant

Payroll Assistant

FinanceBediende Facturatie

Boekhoudkundig Medewerker

Geef je carrière de juiste toets

Kom kennis maken met t-office in een van onze kantoren of neem via mail contact op met

Caroline Masquelier: t-offi [email protected]

t-office is de gespecialiseerde afdeling voor hogere bediendeprofielen en assistants van t-interim

www.t-offi ce.be

Neem contact op met één van onze t-offi ce kantoren:

Antwerpen 03 202 89 22Asse 02 531 12 70Brugge 050 44 20 44Dendermonde 052 20 27 32Gent 09 269 89 50Hasselt 011 26 09 40Kortrijk 056 25 36 90Leuven 016 29 09 10Roeselare 051 20 70 33Turnhout 014 42 27 31Vilvoorde 02 253 98 63

63VACATURE 24 OKTOBER 2009

063_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:32 Pagina 63

Page 66: 20091024 Vacature Magazine

Do you think the world can work smarter?Imagine a world where everyone and

everything is working together. A world

where things, people and systems talk,

listen and understand each other.

Welcome to the world of IBM.

Join us.

Let’s build a smarter planet.

ibm.com/start/be

64VACATURE 24 OKTOBER 2009

064_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:01 Pagina 64

Page 67: 20091024 Vacature Magazine

OCMW Antwerpen biedt werk aan 1 300 medewerkers We vinden je gedrag, vaardigheden, kennis en motivatie belangrijker dan je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, lichamelijke beperkingen of nationaliteit.

OCMW Antwerpen zoekt

Als hoofd van een team maatschappelijk werkers garandeer je aan inwoners van Antwerpen hun sociale grondrechten, zoals een minimuminkomen, betaalbare en kwaliteitsvolle huis-vesting, goede gezondheidszorgen ...Je hebt een bachelordiploma (of gelijkwaardig aan bachelor) en minstens 1 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie.

Als preventieadviseur ben je begaan met de veiligheid op het werk. In dat kader onderzoek je risico’s op de werkplek, analyseer je de arbeidsongevallen, onderzoek je klachten, formuleer je adviezen tot verhoging van de veiligheid … Je motiveert medewerkers tot veilig handelen in diverse situaties en neemt hiervoor de nodige stappen en initiatieven op alle niveaus en structuren van de opdrachtgevende organisatie. Je hebt een bachelordiploma (of gelijkwaardig aan bachelor). De volledige lijst met diploma’s en voorwaarden vind je terug op onze website.

Werken bij OCMW Antwerpen biedt een aantal voordelen

dag), een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor verplaatsingen en 80 % terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Meer info

Wil je meer info over de functie, de deelnamevoorwaarden en de selectieprocedure? Kijk dan op www.ocmw.antwerpen.be > Werken bij het OCMW > Vacatures > Hoofd-maatschappelijk-werker of Deskundige arbeidsveiligheid.

Bel onze contactpersonen

of mail naar [email protected].

InschrijvenInschrijven kan enkel met het verplichte inschrijvingsformulier(zie website).Bezorg ons je kandidatuur

Hoofd-maatschappelijk-werker (B4-B5)

Deskundige arbeidsveiligheid (B1-B3)

65VACATURE 24 OKTOBER 2009

065_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:35 Pagina 65

Page 68: 20091024 Vacature Magazine

WIJ BIEDEN

• Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen in functie van uw resultaten en een firmawagen voor de Management Consultant • Een boeiende en

gevarieerde job in een jong en dynamisch team • Uitdagende verantwoordelijkheden binnen een groeiend, internationaal georiënteerd bedrijf

• Een aangename werksfeer in een professionele werkomgeving • Vlot bereikbaar ( Antwerpen - binnensingel)

Management/Quality ConsultantKLAAR VOOR EEN AFWISSELENDE JOB BINNEN EEN JONG TEAM?

UW FUNCTIE• U verzorgt de analyse, begeleiding en implementatie van diverse consultingopdrachten binnen automotive, logistieke en transportbedrijven• U staat in voor het opzetten en optimaliseren van (kwaliteits)managementsystemen en het uitwerken van TQM-projecten• Auditing, procesbeschrijving, actieplanning en implementatie zijn de sleutelwoorden bij diverse consultingopdrachten

UW PROFIEL• Universitaire opleiding economie, handelsingenieur of management• Minstens 3 jaar werkervaring in transport, logistiek, expeditie of automotive• Naast een sterk inlevingsvermogen heeft u interesse in Transport, Logistiek & Automotive• Analytisch, nauwkeurig, zin voor initiatief en communicatief• U bent drietalig (N/F/E) en kan vlot overweg met MS Office

Recruitment/HR ConsultantUW FUNCTIE• Op het commerciële traject na, bent u verantwoordelijk voor de totale rekruteringsopdracht van de profielopname tot de opvolging van de

geplaatste kandidaat• U draagt zorg voor de identificatie van potentiële kandidaten (hoofdzakelijk direct search via telefonische acties/internet...), een eerste

telefonische screening, een diepgaand interview en een uitgebreide rapportage en presentatie van de kandidaat aan onze klant• U staat in voor het accountmanagement en bent de contactpersoon voor onze opdrachtgevers• U behandelt elke opdracht accuraat en resultaatgericht

UW PROFIEL• Hogere opleiding en minstens drie jaar ervaring binnen de transport-, expeditie- of logistieke sector

of in een gelijkaardige functie bij een selectiekantoor• Branchekennis is onontbeerlijk• Doorzetter en flexibel in functie van klantenbehoeften (avond- en zaterdagwerk met compensatie)• U communiceert vlot en beschikt over een gezonde dosis overtuigingskracht• U bent meertalig (N/F/E) en een geoefend PC gebruiker• Discretie is voor u vanzelfsprekend

Een passie voor Transport, Logistiek

& Automotive?

De Putter & Co, gevestigd in Antwerpen,is een ondernemend consultancybureauvoor de sectoren Transport, Logistiek enAutomotive. Ons kantoor behoort met 14medewerkers tot de belangrijkste en bestgereputeerde in deze markt.

Naast Managementadvies, QSE begelei-ding en M&A, adviseren we tal vanbedrijven op logistiek vlak. Tevensrekruteren wij midden- en hogere kader-functies binnen onze specialisatie viacreatieve mediacampagnes, Direct Searchof Executive Search.

Onze klanten zijn voornamelijk bedrijven diemarktleider of “challenger” zijn in hun markt-segment, meestal Belgische vestigingenvan multinationals of grote familialeondernemingen. Om onze permanente groeite ondersteunen, wensen wij het jongen dynamische team te versterken met een m/v:

Meer informatie over deze en andere functies vindt u op

www.deputter-co.com/jobshop

GEÏNTERESSEERD? Stuur uw CV naar De Putter & Co t.a.v. mevr. Dominique Cop • Bikschotelaan 232 bus 1 • B-2140 Antwerpen • Fax +32-3-320.87.80 • e-mail: [email protected]

VG

.171

/B •

W.R

S.1

46 •

SP

IDE

R C

ON

CE

PTS

.EU

Bij de K.U.Leuven krijgt u zo’n 9 500 collega’s, allen met hun eigen talenten en verantwoordelijkheden.

Het vergt state-of-the-art technologie om al die breinen doeltreffend te laten communiceren. Got IT ?

Voor ICTS, de centrale informaticadienst van de K.U.Leuven

(Sr.) SAP-BUSINESSANALISTEN VBF200937

Sr. ANALIST-ONTWIKKELAARS SAP ABAP VBF200929

Ons SAP-team bouwt en ondersteunt de administratieve toepassingen van de universiteit voor zo’n 9 500 personeelsleden en 35 000 studenten. De K.U.Leuven is piloot voor Vlaanderen inzake de SAP-module Campus Management. Het omvat de onderwijs- en studentenprocessen.

We zijn op zoek naar medewerkers met ervaring in één van de volgende SAP-modules : SAP FI-CO, SAP MM, SAP CRM. Voor Campus Management kijken we uit naar ervaren IT’ers die bereid zijn om de CM-module te leren.

TECHNOLOGY ARCHITECT SAP VBF200935

SYSTEEMINGENIEUR SAP/AIX VBF200936

Voor haar administratieve toepassingen maakt de K.U.Leuven gebruik van een uitgebreid SAP- landschap (NetWeaver, Enterprise Portal, BI, CRM, PI) draaiend op een AIX/Oracle-platform. Een uitgebreid team gedreven SAP-specialisten en systeemingenieurs zorgt hierbij voor de nodige technische ondersteuning. Om onze teams te vervolledigen, zoeken we infrastructuurprofessionals die meebouwen aan een performante en betrouwbare SAP applicatie- en systeemarchitectuur.

TEAMLEIDER ICT-FACILITEITEN VOOR ONDERZOEK VBF200933

Als teamleider sta je o.a. in voor het uitwerken van een dienstenpakket dat aansluit bij de steeds veranderende noden van de onderzoekers aan de K.U.Leuven en de K.U.Leuven-associatie. Je onderhoudt een brede kennis van de trends in het domein ICT voor onderzoek met als doel deomgeving proactief te kunnen voorbereiden op toekomstige noden. Je leidt, coacht en volgt hiertoe een team van 5 ICT professionals.

Voor de Diensten Algemeen Beheer

INFORMATIEARCHITECT DOMEIN FINANCIËN VBF200934

De K.U.Leuven heeft een team van meer dan 60 gedreven SAP-professionals. De informatiearchitect initialiseert en werkt mee aan verbeteringsprojecten voor de optimalisatie van de processen binnen het eigen domein en de afstemming met andere domeinen. Je bent voor het team Financiën het aanspreekpunt voor de beleidsverantwoordelijken en de sleutel gebruikers.

Communicatie ? Programmatie ?

Sollicitatie ?

www.kuleuven.be/vacatures

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren :

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

66VACATURE 24 OKTOBER 2009

066_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:10 Pagina 66

Page 69: 20091024 Vacature Magazine

Ontcijfering ? Ontdekking ?Ontplooiing ?

www.kuleuven.be/vacatures

Meer info over al onze vacatures en online solliciteren :

K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee ?

Voor de Personeelsdienst

STAFMEDEWERKER FUNCTIECLASSIFICATIEEN VERLONING VBE200931

Als stafmedewerker functieclassificatie en verloning sta je in voor het verder uitbouwen van het functie-classificatie systeem en het verloningsbeleid van de K.U.Leuven en het verankeren ervan in een geïntegreerd personeelsbeleid. Je werkt nauw samen met de verschillende HR-teams en ondersteunt ze bij het ontwikkelen en implementeren van projecten, het uittekenen van nieuwe organisatiestructuren en het begeleiden van veranderings processen in deze context.

Voor Onderwijsbeleid

EXPERT ONDERWIJSBELEID VBE200933

De Dienst Onderwijsbeleid heeft nood aan versterking om de toegenomen taken op het vlak vanonderwijsbeleid in het algemeen en meer specifiek in de domeinen kwaliteitszorg, curriculum-ontwikkeling en onderwijstraject op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren. Samen met je collega’s bereid je beleidsadviezen voor en sta je in voor de uitvoering en opvolging van beleidsbeslissingenin nauw contact met de academische overheid, faculteiten en opleidingen. Door gericht studiewerkwerk je aan expertiseontwikkeling.

ONDERWIJSTECHNOLOOG VBE200934

Binnen AVNet ben je actief in de unit Multicampus. Vanuit je eigen specialisatie ondersteun en verleen je advies aan onderwijsverantwoordelijken op alle niveaus over het goed gebruik vanaudiovisuele en nieuwe educatieve technologieën. Op die manier faciliteer je de organisatie, hetontwerp, de uitvoering en de optimalisatie van multicampusonderwijs. Je onderbouwt je expertise door actieve deelname aan Europese en andere ontwikkel- en implementatieprojecten.

MULTIMEDIA SOFTWARE/WEBONTWIKKELAAR VBE200935

Binnen AVNet werk je in de eenheid Multimedia, team mediasystemen. Je ontwikkelt en ontwerpt software en webtoepassingen, gebaseerd op audiovisuele en educatieve technologieën, binnenzowel een virtuele als een fysieke omgeving. Daardoor maak je het goed gebruik van interactieve multimedia mogelijk en toegankelijk binnen het (hoger) onderwijs.

GELUIDSVERANTWOORDELIJKE VBE200936

Binnen AVNet werk je in de eenheid Multimedia, team multimediaproductie. Je bent verantwoordelijkvoor het registreren en bewerken van audio(visuele) opnames, het in bedrijf stellen en houden vanaudiovisuele (communicatie)installaties, en het ter zake adviseren van opdrachtgevers. Op deze wijze zorg je voor een optimale audio(visuele) ondersteuning ten behoeve van onderwijs, onderzoek,maatschappelijke dienstverlening en communicatie.

67VACATURE 24 OKTOBER 2009

067_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:28 Pagina 67

Page 70: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 28 FEBRUARI 2009

BESTEWERKGEVER2010

U W E M P L O Y E R B R A N D I N G O P E E N H O G E R N I V E A U

Erke

nd B

urea

u Va

catu

re V

G.1

18

6/B

- J

obsc

aree

rs V

G. 1

24

5/BHet onderzoek naar de beste werkgever is uitgegroeid tot het

meest besproken onderzoeksproject binnen de Belgische‘business community’. De winnaars kunnen rekenen opruime media-aandacht. Maar er zijn nog andere, fundamen-telere redenen om deel te nemen. De motivatie en fierheidvan uw huidige werknemers enerzijds, en een betereemployer branding naar uw toekomstige werknemers en/ofeventuele klanten en stakeholders anderzijds.

Wilt u meer weten over Beste Werkgever 2010?Surf naar vlerick.be/greatplacetowork

068_GPV1QU_20091024_VMGBI 23-10-2009 00:23 Pagina 68

Page 71: 20091024 Vacature Magazine

DE TOEGEVOEGDE WAARDE BEN JIJ.

Het grootste team staat achter jeCOFELY Services, de nieuwe naam van AXIMA

Services, biedt je de back-up van een grote organisatie.

Is er een probleem, dan krijg je ondersteuning. Je

werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid

op, maar je staat er nooit alleen voor. Net als je

1900 collega’s ga jij elke dag fluitend aan het werk.

Een wereld die voor je opengaatGebouwen, ziekenhuizen, sportcomplexen, logistieke

units, militaire installaties, industrie, luchthavens...

allemaal klant bij COFELY Services. Onderhoud,

bijstand, bewaking, energie- en totaal beheer, facility

services... je gaat voluit voor je specialisatie.

Passie in je werk is leukerRespect voor medewerkers en klanten. Veiligheid als

absolute norm. Maar ook een klantgerichte lange-

termijnvisie, innovatie, intiatief en hoge kwaliteitseisen

zijn voor ons belangrijk. Door onze waarden steeds toe

te passen, blijf jij meegroeien met COFELY Services.

Een loopbaan lang bijlerenJouw professionele ontwikkeling en ontplooiing?

Welkom in het COFELY Services Training Center: een

brede waaier opleidingen op maat van je job. Onze

opleidingsfilosofie en het beleid van het COFELY

Services Training Center zullen je aangenaam

verrassen.

Ben jij als technicus veelzijdig en

kom je graag in contact met verschillende

technieken?

Of ben je ingenieur en op zoek

naar een werkgever die jou alles biedt wat je

elders maar gedeeltelijk vindt?

Kom ons dan bezoeken tijdens Talentum op

de GDF SUEZ-stand en leer ons bedrijf en

onze carrière mogelijkheden kennen!

www.cofelyservices-gdfsuez.be

Interesse voor een boeiende job binnen een dynamisch bedrijf met toekomst? Stuur dan je cv via de

button ‘carrière’ op onze site www.cofelyservices-gdfsuez.be. Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren op

volgend nummer: +32 2 206 02 11.

Publireportage

COFELY Services verzorgt energie beheer, technischlangetermijn beheer en facility management.

069_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:31 Pagina 69

Page 72: 20091024 Vacature Magazine

VACATURE 28 FEBRUARI 2009

M/VVoor de bedrijfswereld is Vacature de hofleverancier van talent. Wekelijks vertrouwen honderden

ondernemingen ons hun rekruteringsopdracht toe. Met blijvend succes. Voor onze surfers en

lezers, voornamelijk hooggeschoolde professionals, is Vacature in al zijn verschijningsvormen

een permanente bron van kwalitatieve carrière-informatie en dito vacatures.

We zijn op die manier de schakel tussen kandidaat en onderneming: snel, efficiënt en volledig.

We bieden een directe dialoog tussen carrièrebieder en carrièrezoeker. De doeltreffendheid van

onze media, gekoppeld aan de persoonlijke benadering van al onze marktpartijen vormen de

hoeksteen van ons succes. Nancy Werbrouck en haar collega’s hebben binnen het Interactive

mediateam onderstaande carrièrekansen voor nieuwe collega’s:

Actiegericht en enthousiastJe helpt mee de salesdivisie ontwikkelen, sturen en uitbouwen.Je vertaalt bedrijfsdoelstellingen naar je team van AccountManagers en Sales Assistants. Je inspireert hun commerciëletalenten door motiverende acties en enthousiast leiderschap. Een gevarieerd klanten- en prospectenplatformwordt jouw te veroveren terrein: als Key Account Manager verkoop je ook zelf oplossingen op basis van jaarcontracten bij de grootste marktspelers. Je bent aansprakelijk voor de verkoopresultaten van het team en rapporteert aan de Sales Director.

Commerciële drive en resultaatgerichtJe hebt een (eerste) succesvolle ervaring in het leiden van eensalesteam. Je verdiende zelf reeds je sporen in een bedrijf datoplossingen verkoopt op jaarbasis. Je bent niet bang om pro-actief en actiegericht te prospecteren. Resultaten behalenvoor jou en je team is prioritair. Jouw omgeving kent je als eenondernemer en zelfstarter die efficiënt in een team werkt.

Sales Manager OnlineSTERKE TEAMLEIDER DIE HET ZELF OOK KAN

2189-01_vacature 22-10-2009 17:05 Pagina 1070_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:32 Pagina 70

Page 73: 20091024 Vacature Magazine

69VACATURE 28 FEBRUARI 2009

Een te veroveren terreinEerst en vooral genereer je nieuwe klanten via doelgerichte prospectie in de B2B sector. Pro-actief open je deuren en bouwje een lange termijn vertrouwensrelatie op. Daarnaast onderhoud je de bestaande klantenrelaties. Je bezoekt klantenen via een juiste analyse van de bestaande adverteerstrategieslaag je erin om een optimale oplossing voor te stellen aan deklant. Je rapporteert via korte communicatielijnen aan de SalesManager Online.

Relationeel, doorzetter en resultaatgerichtJe kijkt terug op een succesvolle commerciële ervaring. Verkoop van media-oplossingen is een plus. Van nature leg je gemakkelijk contacten, het prospecteren en bezoeken van nieuwe klanten motiveert je. Vanuit je ambitie ga je gedrevenop zoek naar resultaat voor jezelf en voor de groep. Je hebtovertuigingskracht, bent gedreven en in staat om op verschil-lende niveaus te onderhandelen. Je doorzettingsvermogen zorgt ervoor dat je advies ook uitmondt in een verkoop. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans.

Account Manager OnlineAMBITIEUS VERKOOPTALENT VOOR ANTWERPEN EN BRABANT

De Vacature stem voor onze klantenEen grondige introductie in onze producten en onze bedrijfs-cultuur, daar start je uiteraard mee. Je hoort thuis in het dynamische Online team van Vacature: onze digitale, interactieve media worden je werkterrein. Het accent in deze functie ligt op een vlotte telefonische communicatie met klanten: zij bellen jou voor informatie enbestellingen of jij belt hen pro-actief met voorstellen tot samenwerking. Voor onze online klanten ben je de eerste aanspreekpersoon.

Een stap zetten in je loopbaan?Je bent op zoek naar een meer dynamische omgeving, naar eenmeer actieve bijdrage en zelfstandiger werk? Of wou je gewoongraag je loopbaan een tweede kans geven? Bij Vacature ben jewelkom als je slim en klantgericht werken kan combineren metvrolijke collegialiteit. Je persoonlijkheid is dan ook belangrijker dan je opleiding. Je hebt een hart voor klanten en jedrukt je goed uit in het Frans. Heb je een vlotte stem, fris hoofd en commerciële attitude? Dan werken we graag met je samen.

Commercieel MedewerkerOutboundDYNAMIEK VAN ADVIES, VERKOOP & FOLLOW-UP

Een winnend bedrijfJe komt terecht in een sterke bedrijfscultuur van innoveren, ondernemen en klantgericht denken. Je geniet ruime verantwoordelijk-heid en reële impactmogelijkheden op je markt. Je krijgt de kans om je carrière uit te bouwen en te ontwikkelen in een dynamischen succesvol bedrijf. Je onderhandelt op hoog niveau bij je klanten. Je ontvangt een marktconform salarispakket.

Interesse:Mail nu naar Vacature t.a.v. Annemie Detroch, met vermelding van de functie waarvoor je solliciteert ([email protected]. Je sollicitatie wordt snel en vertrouwelijk behandeld.

Erke

nd B

urea

u Va

catu

re V

G.11

86/B

- Jo

bsca

reer

s VG

. 124

5/B

071_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:32 Pagina 71

Page 74: 20091024 Vacature Magazine

Freedom works better.

Join CSC and boost your career, use your talents and move forward! CSC is a space where you get theprofessional freedom to take initiatives and responsibility in an environment of respect,entrepreneurship andcollaboration.Work with us on top class projects for major clients and help them achieve high performance.

CSC is currently looking for experienced consultants ready to join our top teams and deliver tangible results:

Consultants Business IntelligenceYou are passionate about the BI domain and excel in the design and management of business analyticsand data warehousing

Banking Consultants With a strong focus on Retail & Private Banking

Business Analysts InsuranceWe’re looking for high level business analysts with business process experience in the Insurance Sector

Consultants/Project Managers SAP (FI/CO; SD/LE; MM/WM; BI and PS, CS, PP)With 3 to 12 years SAP project experience in Manufacturing and/or Services Industry

Senior Change Management ConsultantWho is challenged to act as a top consultant at the client’s side and as a true leader for his/her team

Join CSC

www.freedomworksbetter.be

CSC.COM/BE BUSINESS SOLUTIONS TECHNOLOGY OUTSOURCING

72VACATURE 24 OKTOBER 2009

Van de wereld waar hij instapt,

leg jij de fundamenten.

Surf snel naar www.fedictselect.bevoor de volledige functiebeschrijvingen en solliciteer online.

Bij Fedict Select* vind je een innovatieve kijk

op ICT-dienstverlening met maatschappelijke

relevantie. Fedict Select ondersteunt de

federale overheidsdiensten bij hun zoektocht

naar gespecialiseerde en gekwalificeerde ICT-

medewerkers. Via Fedict Select kom je dus

niet alleen in de snel evoluerende wereld van

de elektronische overheid terecht, maar ook in

een zinvolle job met een meerwaarde voor de

samenleving. Door jouw inzet krijgen burgers en

bedrijven een nieuwe kijk op de overheid.

Wij zijn voortdurend op zoek naar volgende profielen:

* Fedict Select is een activiteit van e-gov VZW.

072_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:33 Pagina 72

Page 75: 20091024 Vacature Magazine

Post én Print a Job.

Multimediaal adverterenmet Vacature Magazine

en Vacature.com

ONLINE JOBS IN DE KIJKER

Kijk voor de uitgebreide functieomschrijvingen op

Vacature.comExtra impact voor uw online vacature?

Contacteer Anke Blommaert op 02/[email protected]

COME OUT AND PLAY

La mosca is uitgever van location based games, GPS-spelenwaarbij je positie een belangrijke rol speelt. Met dit concept zijn we uniek in de wereld.

Communicatiemedewerker (m/v)

FunctieomschrijvingSchrijft teksten, brieft designers, optimaliseert websites voorGoogle (SEO), creëert webinhoud samen met country managers.

Profiel• Heel vlotte schrijver • Sterke interesse in webmarketing• Uitstekende kennis Engels, liefst ook Frans • Kennis SEOis pluspunt

Meer Info: [email protected]

Nv DISTEEL , groothandel in staalproducten, marktleider in debranche, zoekt voor zijn vestiging in Aartselaar, Hasselt enMachelen telkens een:

Commercieel Medewerker (m/v)(Binnendienst)

FunctieomschrijvingOnder verantwoordelijkheid van de filiaalleider & met ondersteuningvan de buitendienst, verzorgt u de relatie met bestaande afnemers.U beheert het dossier van offerte tot nazorg op een servicegerichte manier.

Profielcontactvriendelijk, dynamisch, commercieel, resultaatgericht.Affiniteit met de staalsector is een plus. Bouwt goed relaties op,straalt vertrouwen uit en gaat vlot om met mensen op diverseniveaus. Zelfstandig & verantwoordelijkheidszin. Opgelet: voorde vestiging in Machelen: FR.

Meer info: Aartselaar: [email protected]: [email protected] - Machelen: [email protected]

Hercules Beringen maakt deel uit van Ashland Inc.(US).Het bedrijf dat gespecialiseerd is in chemicaliën voor depapier- en kartonindustrie te Paal/Beringen.

Productie-foreman (m/v)

FunctieomschrijvingVerantw. vr het controleren en actief deelnemen aan het productie-proces. Interventieleider voor noodsituatie. Teamleider over 2 productie-medewerkers.

ProfielProf.Bachelor (elektromechanica of chemie) of dipl. TSO metervaring in de procesindustrie • teamspeler • stressbestendig• flexibel • leidinggevende capaciteiten

Meer Info: [email protected]

Santens NV te Oudenaarde is niet alleen een “begrip” in de wereldvan bad-, keuken- en tafellinnen maar behoort bovendien tot detop 3 op de Europese markt. Santens staat meer dan ooit voorcreativiteit, innovatie en een hecht partnership met zijn klanten.

Account Manager Benelux (m/v)

Functieomschrijving• Intensief bezoeken van potentiële klanten én opvolgen vanbestaande klanten. Je bent 4 op 5 dagen in the field • Op termijnword je verantwoordelijk voor een aantal key accounts en zal jedeze volledig autonoom opvolgen • Verantwoordelijk voor hetbehalen van de vooropgestelde doelstellingen in jouw regio.

Profiel• Geboren sales profiel • Eerste werkervaring in de sales in een B2Comgeving van consumer goods • Master of Bachelor in economie ofmarketing • Vlotte mondelinge kennis van NL & FR • Resultaatgericht,gestructureerd en analytisch.

Meer info: www.santens.beMail: [email protected]

Pinakes bouwt aan de Overheidsdatabank - de meest uitgebreidecontactdatabank van de Belgische openbare besturen.

Commercieel-admin. bediende (m/v)

FunctieomschrijvingHeb je een weetgierige geest, een brede kijk op de wereld én houje van aanpakken in teamverband? Dan heeft Pinakes een mooieuitdaging: meewerken aan de verdere uitbouw van de Overheids-databank. Als commercieel-administratief bediende (binnendienst)sta je enerzijds in voor de algemene administratieve opvolging enwerk je mee aan de data-input. Anderzijds heb je een commerciëleopdracht: je hebt telefonische contacten met prospecten en klan-ten en verzorgt offertes en leveringen.

Profiel• Duizendpoot • Communicatief, nauwgezet goed georganiseerd• Sociale vaardigheden • Klant- en kwaliteitsgericht • Teamspelermaar ook zelfstandig • Goed tweetalig • Je beheerst de klassiekeOffice-producten (Excel en Outlook).

Meer Info: www.pinakes.be

Dermatuer Benelux is exclusief verdeler van het Amerikaanseprofessionele huidverzorgingsmerk dermalogica® voor de BeNeLux,Frankrijk en Monaco. De hoofdzetel is gevestigd te Breda. Distributie-kanalen zijn kwalitatieve schoonheidsinstituten, spa’s en wellnesscomplexen.

Sales Representative O- & W Vl. (m/v)

(fulltime)

FunctieomschrijvingAls pionier en echte deuropener zal u instaan voor het openen vannieuwe accounts (schoonheidsinstituten) en het in kaart brengenvan uw regio door middel van koude prospectie, het opvolgen vaninformatieaanvragen en networking.

ProfielMeerdere jaren ervaring als vertegenwoordiger, bij voorkeur insoortgelijke sector • Enthousiast en vastberaden om zo prospectenover de streep te trekken • Goede kennis van de Engelse taal• Leergierig, competitief, analytisch sterk, doortastend, communi-catief sterk, spontaan karakter • Rijbewijs B

Meer Info: [email protected]

Verhaert Space develops scientific experiments for research in space,mainly on the International Space Station. Verhaert is also active inthe development of satellites.

Product Assurance Manager (m/v)

Job description:• Responsible for quality assurance • Translate the quality andsafety requirements of the customer • Train, motivate, guide andfollow-up the teams on quality & safety aspects • Perform hazard,reliability and risk analyses and ensure the follow-up implementationof the results into the design, manufacturing and test phases

Profile:• Master degree in engineering or by experience • Team player,result-oriented, analytical mind, sense of accuracy, multitasking• Experience with software and/or electronics/mechatronics• Communication skills • Experience in a relevant sector orsimilar function • Fluent English, knowledge of Dutch is a +

More Info: [email protected]

Verhaert Space develops scientific experiments for research inspace, mainly on the International Space Station. Verhaert isalso active in the development of satellites.

Electronic System Engineer (m/v)

Job description:• Responsible for the electronics/software development • Take care ofthe technical coherence and determine the project approach • Translatethe requirements of the customer into technical specifications

Profile:Master in electronics or similar by experience • Analyticalmind, creative, team player, multitasking, communication skills• Fluent Dutch & English • Experience in one of the followingdomains: Solar power and battery management; RF communication(S- & X-band); Micro-electronics; Manufacturing of electronics forspace; Radiation effects on electronic components

More Info: [email protected]

073_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:34 Pagina 73

Page 76: 20091024 Vacature Magazine

Vanden Borre maakt deel uit van een belangrijke Europese groep en is de Nr.1 op de Belgische markt in distributie van tv, video, hifi, huishoudelektro en multimedia-apparaten. Elke dag zetten meer dan 1000 werknemers zich in voor een maximale toepassing van onze AKTE VAN VERTROUWEN, gericht op de laagste prijs, de beste keuze en een onberispelijke service. Steunend op deze Akte Van Vertrouwen willen wij onze diensten uitbreiden met professionele medewerkers die steeds klaar staan voor onze klanten.

Vanden Borre groeit!Wilt u meewerken aan de uitbouw van onze dienstverlening?

- Contact Center Agent (M/V)

- Internal Sales Assistant B-to-B (M/V)

- Manager Leveringsdienst (M/V)

- Multimedia Field technieker (M/V)

- Teamleader Customer Care (M/V)

- Teamleader Leveringsdienst (M/V)

- Technieker herstellingen TV (M/V)

- Techniekers huishoudtoestellen (2 x M/V)

- Verantwoordelijke winkelinventarissen (M/V)

- Verkopers (M/V)

- Web integrator (M/V)

Solliciteer online www.vandenborre.be

Solliciteer via briefStuur sollicitatiebrief met c.v. naar de Personeelsdienst,Huysmanslaan 107, 1651 Lot.

Voor meer informatie over deze of alle andere vacatures bij Vanden Borre:

74VACATURE 24 OKTOBER 2009

Doka, de specialist in aannemersmateriaal en bekistingstechniek in de bouwsector,zoekt wegens voortdurende uitbreiding een (M/V)

A. PROJECT LEADERIngenieur (bouw of mechanica) voor studiedienst

Functiebeschrijving:

• Tekenen en ontwerpen van bekistingen voorbetonnen bouwprojecten in nauw overleg met onze vertegenwoordigers en samen metaannemers en bouwconducteurs.

• Opmaken van prijsoffertes.

Profiel:

• Ervaring in de bekistingsbranche of met bouw-werven is gewenst.

• Liefst tweetalig met eventuele kennis van Duits.

B. Administratief Medewerker

Functiebeschrijving:

• Telefonisch klantencontact en prijsopgaves.• Opstellen van brieven, facturatie en stockbeheer.

Profiel:

• Tweetalig Nederlands / Frans, gesproken en geschreven.

• Kennis van Duits is gewenst.• Diploma: A1 of A2.

Wij bieden:

• Een stabiele job met afwisselend werk als teamplayer in een jonge, aangename en enthousiaste werkomgeving.

• Een motiverend vast salaris met vele extralegale voordelen.• Permanente opleiding.• Vlottende uurregeling.

Schrijf of mail naar Doka nv, Handelsstraat 3, 1740 Ternat,ter attentie van Dhr. J. Van Hecke (tel: 02/582.02.70) of mail naar [email protected]

Fred & Ginger met hoofdzetel nabij Mechelen, brengt eigenwijze kinderkleding in meer dan 20 eigen winkels op toplocaties in België. Met een multimerkenstrategie werkt Fred & Ginger dynamisch verder aan haar exponentiële groei. De bedrijvengroep achter deze merken is beursgenoteerd en weet commerciële dynamiek en KMO-spirit te koppelen aan administratieve nauwkeurigheid.

We zoeken een master in financiële/economische wetenschappen voor de functie van

Jr Accountant (m,v)In een functie, gekenmerkt door veelzijdigheid en groei, sta je de eerste jaren zelf in voor de uitvoerende werkzaamheden binnen de boekhouding en payroll. Je neemt ook steeds meer het beheer van de boekhouding onder je, inclusief aangiftes en afsluitingen. Je vormt een team met de financieel manager. Flexibiliteit in taken en tijdsbesteding is vanzelfsprekend. Initiatiefname, betrokkenheid en persoonlijke groei zijn jouw tweede natuur.

Zin om je als accountant snel in te werken bij Fred & Ginger? Reageer dan via Veris HR-consult: [email protected] of Veris, Frans Halsvest 2, 2800 Mechelen

Uw functie:U geeft advies aan de klant en bent de waarborg van de hoge kwaliteit van de

raadgeving over parafarmaceutische producten. U neemt deel aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het verkooppunt en verleent uw medewerking aan het beheer.

U neemt deel aan de productopleiding van de andere medewerkers.

Uw profiel:Licentiaat of Master in de Farmaceutische Wetenschappen. U wenst uw kennis van

parafarmacie verder te ontwikkelen (hygiëne, verzorging, cosmetica, dieetproducten). U valt op door uw zin voor initiatief, u bent contactvaardig en hebt gevoel voor

dienstverlening.

Ons aanbod: Een competitief loon en belangrijke extralegale voordelen. Grote flexibiliteit in uurrooster.

Interesse?Contacteer Begga Cranskens, Rekrutering en Selectie, Lenniksebaan 900,1070 Brussel.Tel: 02.529.92.54 of 0478/98.06.03E-mail: [email protected]

U vindt al onze verkooppunten op www.equiform.be

Apotheker-Raadgever (m/v)

Equiform, een origineel concept van winkels van parafarmaceutische schoonheids- en gezondheidsproducten, is in volle ontwikkeling en zoekt voor zijn verkooppunten in de regio Antwerpen, Sint-Niklaas, Kuurne, Aalst, Ninove, Hasselt en het Brussels Gewest apothekers-raadgevers:

074_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:15 Pagina 74

Page 77: 20091024 Vacature Magazine

Word Uitzendconsulent(e)regio HasseltZoekt u een boeiende job? Bent u commercieel ingesteld en legt u graagcontacten? Bent u bovendien stressbestendig en geïnteresseerd in de uitzend-sector? Dan is deze opleiding beslist wat u zoekt!

Uw profi el: u bent werkzoekend. U beschikt over commerciële feeling, bentcommunicatievaardig en stressbestendig. U hebt een eerste professionele erva-ring of u bent ten minste in het bezit van een graduaatsdiploma.

Praktische informatie: deze voltijdse dagopleiding in Hasselt start op 12 november 2009 en eindigt op 15 februari 2010 (incl. bedrijfsstage van 6 weken).

Interesse?Stuur dan uw cv naar Anne Van Den Broeck (ASAP), Goorbosstraat 22a,2990 Wuustwezel of mail naar [email protected]. U kunt ook telefonischcontact opnemen op het nummer 078 15 36 06 (zonaal tarief).U wordt dan vrijblijvend uitgenodigd voor een infosessie.

Volgende stop:een bediendenjob

Cevora vzw wil gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen worden kandidaten danook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

www.cevora.be

Volgende stop:een bediendenjob

Een opleiding met bedrijfsstage!

KANS OP EEN

B E D I E N D E NJ OB78

Meertalige Customer Care Agentsnationaal & internationaal | in & outbound

INTERESSE?

Dan ontvangen we graag je cv met

motivatiebrief per e-mail:

A Priori, t.a.v. Ann Vangeneugden,

[email protected]

Sitel Belgium is wereldwijd toonaangevend in callcenteractiviteiten en

-oplossingen. Door onze brede internationale expertise, onze sterke lokale

verankering en kwaliteitsgerichte aanpak groeiden wij de voorbije 12 jaar

uit tot marktleider en trendsetter in het leveren van callcenterdiensten

aan bedrijven. Dagelijks investeren wij sterk in human resources, IT en

algemene ‘work satisfaction’ om zo onze medewerkers én gerenommeerde

klanten tevreden te stellen.

Vanuit onze sites te Geel en te Diegem leveren wij diensten voor zowel de

Belgische als de hele Europese markt. Om onze teams te versterken zijn wij

steeds op zoek naar (m/v):

LID VAN DE FEDERATIE DER WERVINGS- EN SELECTIEBUREAUS - ERKEND SELECTIEBUREAU VOOR HET VLAAMS/WAALS/BRUSSELS GEWEST: VG.365/B - W RS.200 - B-AB 05.012

75VACATURE 24 OKTOBER 2009

Succesvolrekruteren?

Contacteer Annemie Detroch op 02/482.03.68

075_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:41 Pagina 75

Page 78: 20091024 Vacature Magazine
Page 79: 20091024 Vacature Magazine

77VACATURE 24 OKTOBER 2009

Word PC- en NetwerkbeheerderTorhoutLeest u vol enthousiasme de vacatures voor Network & System Support, maar mist u denodige praktische kennis om er een carrière van te maken? Bent u bereid hiervoor eenintensieve cursus te volgen? Dan is deze kosteloze opleiding zeker iets voor u!

Uw profi el: u bent werkzoekend met een passie voor informatica. U kunt functioneren opeen niveau hoger secundair onderwijs (hetzij door beroepservaring, hetzij door uw studie-verleden) en beschikt over een stevige basiskennis Office. U hebt een (passieve) kennis van het Engels.

Programma: u krijgt een brede, praktijkgerichte opleiding met klemtonen op het confi gureren en onderhouden van pc’s, netwerken en servers. U leert de voornaamste besturingsystemen te doorgronden (Windows XP, Windows 7, 2003 en 2008 server, Linux…). Verder kunt u ook rekenen op een stevige basis mailservers, troubleshooting, Office en vooral netwerken.

Praktische informatie: deze voltijdse dagopleiding in Torhout start op 12 november 2009 en eindigt in mei 2010 (incl. bedrijfsstage van 6 weken).

Interesse? Kom naar de vrijblijvende infosessie op 20 oktober 2009 om 10u in De Avondschool in Torhout. Bel of mail voor een uitnodiging naar Ulrike Bonnier, tel. 056 43 80 87 [email protected]. Reageer zo snel mogelijk!

Volgende stop:een bediendenjob

Cevora vzw en VDAB willen gelijke kansen creëren voor álle werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bij de rekrutering voor de opleidingen wordenkandidaten dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezinssituatie of handicap.

Volgende stop:een bediendenjob

Een opleiding met bedrijfsstage!

www.cevora.bewww.vdab.be

KANS OP EEN

B E D I E N D E NJ OB78

Vacature, Uitgeverij LannooCampus en de Vlaamse Management Associatie (VMA) nodigen u graag uit op de Boekenbeurs voor het managementdebat:

Hoe communiceer ik met mijn manager en hij met mij?Hoe communiceer ik best binnen mijn bedrijf? Alle mogelijke communicatie (tussen mensen) binnen het bedrijf: top-down,bottom-up en van aanwerving tot top. Waar gaan managers en beleidsmakers in de fout? Wat zijn de vernieuwende oplossingen?Wat maakt communicatie beter en efficiënter?

Panelgesprekmet:3 Noël Slangen (Groep C): Praten met reuzen3 Jef Staes (EOI Academy): Mijn manager is een held3 Lou Van Beirendonck (Quintessence): Iedereen competent

+ Het selectie-interview3 Carlo Henriksen, (Bank J. Van Breda & Co)

Moderator: Kathleen Cools (VRT Terzake)

Waar/wanneer?Tijdens de Boekenbeurs op 5 november 200919u blauwe zaal op de Boekenverdieping Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen

Win50 x 2 toegangskaarten!Surf naar vacature.com/boekenbeurs en win 50 x 2 tickets,waarmee u dit exclusieve debat op 5 november gratis kunt bijwonen.De toegang tot de boekenbeurs is geldig voor de hele dagvan 10.00u tot 22.00u.

Communicatie.Hoe? Zo!Hoecommuniceer ikmetmijnmanagerenhijmetmij?

ASK Romein in Malle, met zustervestigingen in het Nederlandse Roosendaal en Vlissingen, behoort tot de top in de Benelux als partner voor ontwerp, ontwikkeling en realisatie van staal- en industriebouwprojecten in binnen- en buitenland. Momenteel zoeken zij volgende gedreven m/v:

erkend wervings- en selectiebureau VG.323/B

HOOFD ENGINEERING/TEKENKAMER

CALCULATOR

Functie: Je leidt het professioneel en efficiënt functioneren van het tekenbureau en de engineering in zijn totaliteit. Daarbij geef je leiding aan je team, je coördineert alle activiteiten intern/extern (met support van projectleiding en management). Je voert zelf ook stabiliteitsstudies uit.

Profiel: Je bent industrieel of burgerlijk ingenieur bouwkunde met een ton ervaring in staalconstructies en stabiliteitsberekeningen. Jouw kenmerken: gepassioneerd, kritische helikopterview, daadkrachtig en besluitvaardig. Je bent de voortrekker van (proces)verbeteringen.

Functie: Je berekent, verzamelt en interpreteert informatie en vertaalt deze naar een concurrentiële offerte. Daarbij ga je zelfstandig en creatief op zoek naar oplossingen in overleg met de interne afdelingen.

Profiel: Als ervaren rot in stabiliteitsberekeningen van staalconstructies neem je zelfstandig, soepel en snel de verantwoordelijkheid over grote projecten. Indien je tevens beschikt over een analytisch, rekenkundig en creatief denkvermogen, dan ben jij onze m/v!

Aanbod: Een stabiel bedrijf met uitstekende reputatie. Uitdagende projecten in uiteenlopende sectoren. Een vlakke organisatie, met open en informele communicatie en glijdende werkuren. Een zeer goede verloning naar achtergrond en ervaring spreekt voor zich.

Interesse? Stuur dan meteen een sollicitatiebrief met jouw cv naar KATZ N.V., Anouschka Katznelson, Handelslei 193, 2980 Zoersel of fax naar 03 384 29 75, e-mail naar [email protected] of surf naar www.katz.be. Jouw kandidatuur wordt discreet behandeld en je krijgt steeds een persoonlijk antwoord.

erkend wervings- en selectiebureau VG.323/B

077_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:07 Pagina 77

Page 80: 20091024 Vacature Magazine

De Persgroep Publishing is uitgever van de kranten

Het Laatste Nieuws en De Morgen, de magazines

Dag Allemaal, Joepie, TV Familie, Goed Gevoel,

Zone/magazines, NINA en De Morgen Magazine en

de sites HLN.be/7sur7.be en DeMorgen.be.

Ons bedrijf draait rond passie voor de lezer, surfer én

adverteerder. Maar net zozeer rond passie voor onze

medewerkers. Zij werken met veel plezier in de

voor ons meest boeiende sector en stralen

die gedrevenheid en passie ook uit.

Dit verklaart voor een groot deel het

succes van onze merken en onze

hoge financiële rendabiliteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons

bedrijf een inspirerende

omgeving is voor talentvolle

medewerkers. Zij krijgen bij ons de

kans om mee te werken aan

echte marktleiders in een stabiele

en dynamische bedrijfsomgeving.

2146-01_VACATURE_PANO 22-10-2009 16:58 Pagina 1078_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:07 Pagina 78

Page 81: 20091024 Vacature Magazine

Commercieel Assistent RegioRegieFunctie

Je bent verantwoordelijk voor:

• De verdere uitbouw van nieuwe commerciële contacten door middel

van doorgedreven telefonische prospectie in je eigen regio.

• Een goede opvolging van de bestaande klanten in samenspraak met

de Account Manager van de regio.

• Het opstellen van mediaplanningen met je klanten om tot de verkoop

van mediaruimte te komen.

• Opstellen en bespreken van offertes met je klanten, alsook de

administratieve afhandeling ervan.

• De coördinatie van de opvolging van de regionale dossiers en

themapagina’s van de krant.

• Opmaak van de advertenties met de layouter, op maat van de klant.

Profiel

Je bent vlot tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt affiniteit met de

advertentiemarkt. Je overtuigingskracht en doorzetting weet je te vertalen naar

concrete verkoopsresultaten. Je organisatorische en administratieve vaardig-

heden garanderen een perfecte opvolging van offerte tot en met de

verschijning van de advertenties. Je genoot een stevige basisopleiding en

verdiende reeds je strepen in de verkoop. Door je zelfstandigheid, zin voor

initiatief en interesse voor de media en nieuwe media, verwerf je snel een

grondige markt- en productkennis en bouw je stevige klantenrelaties uit.

Internal Sales Special ProjectsFunctie

Als Telesales Executive ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuwe

klanten in de professionele markt. Jij bent de professional die er altijd naar

streeft om te scoren. Door telefonische prospectie verover je de markt. Je weet

als geen ander hoe je specifieke doelgroepen kunt aanspreken en overtuigen.

Je benadert nieuwe klanten, stelt jezelf en het bedrijf voor en krijgt hierbij de

vrijheid om een passend voorstel uit te werken en te onderhandelen met de klant.

Profiel

Je beschikt over een commerciële drive en aangename telefoonstem om

klanten te overtuigen. Je kan zelfstandig werken en vindt het een uitdaging

om klanten telefonisch te benaderen. Daarnaast heb je een grote drive om te

scoren, ben je zeer resultaatgericht, heb je een echte "huntersmentaliteit" en

ben je pas tevreden als de deal rond is. Naast een grondige kennis van het

Nederlands, weet je je tevens vlot uit te drukken in het Frans.

Interesse in deze of andere vacatures?Surf naar www.persgroep.be, klik door naar jobs, openstaande vacatures, selecteer jouw job en solliciteer online.

Wij zijn op zoek naarProject Manager Marketing Het Laatste NieuwsFunctie

Als Project Manager ben je van A tot Z verantwoordelijk voor de

promotieacties van Het Laatste Nieuws. Je staat in voor de voorbereiding

(contacten met externe leveranciers, creatieve ideeën), planning

(mediaplanning, briefing lay-outers voor de printadvertenties, copywriting,

briefing productie TV-spots) en ondersteuning van verschillende promoties en

waakt hierbij over de timing en de budgetten. Achteraf doe je analyses van de

acties en maak je hierover rapporten. Je doet dit in nauwe samenwerking met

de Marketing Manager.

Profiel

Je genoot een hogere opleiding (Bachelor of Master) Communicatie of

Marketing en hebt ook enkele jaren marketingervaring in een promotie-

gedreven business. Je bent sterk in het onderhandelen, het opzetten van

win-win deals en hebt ervaring met het opmaken van printadvertenties.

Je bent gedreven, gemotiveerd en kan dit enthousiasme overbrengen in je

werk. Als teamspeler hou je van veel inzet en kies je bewust voor een dyna-

mische, deadlinegedreven sector als de media. Stressbestendig en resultaat-

gericht behoud je een helicopterview over het geheel van de lopende acties.

Nationaal Eindredacteur Het Laatste NieuwsFunctie

Als Nationaal Eindredacteur draag je mee verantwoordelijkheid over de

nieuwsstukken die in de krant verschijnen. Samen met de layout en de

fotoredactie creëer je ook de nieuwspagina's die je worden toegewezen,

zowel wat invulling als uitzicht betreft.Je bedenkt sprekende titels, maakt

duidelijke onderschriften bij foto's, verbetert taal- en spelfouten en gaat na of

de gegeven informatie correct en volledig is. Indien nodig kan je een artikel

snel rewriten tot een boeiend leesstuk.

Profiel

Ervaring als eindredacteur of in de journalistiek is een voordeel. Vanzelfsprekend

ben je taalvast. Het Nederlands is jouw passie en je hebt een afkeer van fouten.

Je bent bijzonder nieuwsgericht en je hebt een brede interesse voor wat reilt en

zeilt in de samenleving. Je kan snel en efficiënt werken in teamverband, bent

assertief en stressbestendig, dynamisch en creatief. Daarnaast ben je flexibel

ingesteld, zowel naar taakinhoud als naar werktijden. Zondag- en avondwerk

zijn inherent aan de job.

AanbodWe bieden je een job vol afwisseling binnen dé leidende mediagroep van Vlaanderen. Wij voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra-legale voordelen

(een uitgebreide groeps- en hospitalisatieverzekering, bedrijfsrestaurant, deelname in de winst en aantrekkelijke comfortdiensten). Daarnaast hechten we veel belang

aan continue ontwikkeling en voorzien we regelmatig doorgedreven opleidingen.

079_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:07 Pagina 79

Page 82: 20091024 Vacature Magazine

“Elke klant vooruithelpen met onze sterke merken... daar krijg ik alle ruimte voor.”

www.alleruimte.be

Ontdek de carrières van Alken-Maes

Bij Alken-Maes, een onderdeel van Heineken, krijg je alle ruimte om een inspirerende loopbaan uit te bouwen. Onze sterke merken – zoals Maes, Grimbergen en Mort Subite – worden gemaakt door mensen die er zelfstandig voor gaan. Ze leren en groeien in een internationale groep met mooie vooruitzichten.

Wil jij je talent ontplooien bij een gedreven challenger op de Belgische biermarkt? Dan vind je het vast interessant om te weten dat we geregeld enthousiaste m/v collega’s verwelkomen. Hieronder krijg je al een voorsmaakje van waar Alken-Maes voor staat.Op www.alleruimte.be ontdek je onze vacatures.

Onze vijf werkdomeinen

De activiteiten van Alken-Maes worden opgedeeld in vijf werkdomeinen: Sales on-trade, Sales off-trade, Marketing, Operations en de Centrale Diensten. De ‘on-trade’-salesfuncties zijn gericht op de horeca, terwijl de collega’s van ‘off-trade’ zich richten op retail. Binnen Marketing kan je kiezen tussen brand marketing of trade marketing. Operations groepeert onze productieactiviteiten: brouwen, conditionering, distributie, inkoop en logistiek. Onze collega’s van de centrale diensten gaan dan weer de meest uiteenlopende uitdagingen (in o.a. Finance, HR, Legal, Information Systems) aan op ons hoofdkantoor.

Sales Graduate Program

Nog geen ervaring maar wél zin in een com-merciële carrière? Maak dan kennis met ons trainee sales programma: in zes maanden tijd stomen wij drie pas afgestudeerde bachelorsof masters mét commercieel potentieel klaar voor een bruisende salesfunctie binnen ons horecasegment. Je krijgt een intensieve opleiding binnen ons commercieel on-trade (horeca)departement. Projectcoaches en onze hr-afdeling zorgen voor een intensieve begeleiding van jou en je collega-trainees.Inschrijven doe je via www.alleruimte.be

Onze vacatures

Heb je al ervaring en wil je je verder ontplooien bij een gedreven challenger als Alken-Maes? Dan vind je het vast interessant om te weten dat we o.a. op zoek zijn naar volgende collega’s.

• Sales Accounts On-Trade

• Regional Brand Representatives

• Account Manager Convenience

• Credit Collection Supervisor

Op www.alleruimte.be vind je meer infoen kun je online solliciteren.

• Market Intelligence Manager

• Marketing Manager Specialties

• Vervangend Ploegleider

www.sdworx.com/jobs

Nathalie: ‘Je klanten persoonlijk kennen.’

SD Worx is de grootste HR-serviceprovider van België en biedt een

volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel. We

bekleden een sterke marktpositie in alle afzonderlijke HR-disciplines:

staffing, payroll, compensation & benefits, performance management

en development, inclusief de administratie en juridische advisering die

hiermee samenhangt.

SD Worx zet de trend op het vlak van HR. Dat hebben we te danken

aan onze innoverende producten en diensten. En aan de ondersteuning

door onze talrijke ICT’ers. Op dit moment zijn we al actief in meer dan

20 landen, vanuit eigen kantoren of via kwaliteitsvolle partners.

Blijven groeien kunnen we niet zonder uitstekende collega’s. En zokom jij in beeld. Want bij SD Worx bouw je met een job in sales,ICT of payroll aan reële kansen én voldoening in je loopbaan. Dat is pas groeien.

Surf naar www.sdworx.com/jobs en ontdek hoe je binnen jouw domein

kunt meegroeien met je ambitie.

80VACATURE 24 OKTOBER 2009

080_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:06 Pagina 80

Page 83: 20091024 Vacature Magazine

Ontdek al onze vacatures opwww.de spoorwegen werven aan.be

Word een van onzenieuwe collega’s Bij de NMBS-Groep werk je aan de

toekomst. Samen met je collega’s help je de mobiliteit van vandaag en morgen in goede banen teleiden. Dat is boeiend en uitdagend.Jouw talent krijgt alle kansen.

Wij zoeken ICT’ers, burgerlijk ingenieurs,industrieel ingenieurs, projectleiders, adviseurs ...

Iets voor jou?Dit kan je verwachten: een vaste job bij eendynamisch bedrijf, volop carrièrekansen, eenmooi salaris en veel afwisseling. Plus ruimtevoor je privéleven en gratis reizen met de treinin binnen- en buitenland.

81VACATURE 24 OKTOBER 2009

081_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:11 Pagina 81

Page 84: 20091024 Vacature Magazine

82VACATURE 24 OKTOBER 2009

In een wereld die voortdurend in beweging is,is vooruit denken een noodzaak. Toch lijkt het alsofmen wil vasthouden aan de oude gewoontes.

AXA bekijkt dat anders

Door elke dag opnieuw het vakgebied anders te bekijken,

is AXA al geruime tijd een stabiele partner in de fi nanciële

wereld en meteen ook Top Employer 2009.

Vandaag zijn we op zoek naar nieuw talent, nieuwe inzichten en

verfrissende ideeën die de toekomst van AXA zullen bepalen.

Wij zijn op zoek naar gedreven medewerkers die het

aandurven om samen de dingen anders te bekijken,

die geijkte paden te verlaten en de codes te breken.

Alleen op deze manier kunnen we onze toekomst verzekeren.

Interesse om alles eens anders te bekijken?

AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979). Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40. Internet: www.axa.be- KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel. AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 82 11 - e-mail: [email protected] - www.axa.be - IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 - KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - CBFA 036705 A

directeur onderwijs, onderzoek en dienstverlening hoofd studiegebied lerarenopleiding hoofd studiegebied bedrijfskunde onderwijzend en administratief personeel

Artesis inspireert en wil een bijdrage leveren aan een innoverende maatschappij door samen,

via kwaliteitsvol, geëngageerd en pluralistisch onderwijs en onderzoek, de talenten van al

haar 7300 studenten te ontwikkelen. Momenteel heeft Artesis vacatures voor een m/v:

Surf naar www.artesis.be/vacatures voor de volledige functiebeschrijving, sollicitatie-

voorwaarden en wijze van solliciteren.

hogeschool antwerpen

bedrijfskunde, lerarenopleiding, sociaal werk ı gezondheidszorgindustriële wetenschappen, technologie ı ontwerpwetenschappenkoninklijke academie voor schone kunsten ı koninklijk conservatoriumvertalers en tolken

Artesis Hogeschool Antwerpen | Keizerstraat 15 | 2000 Antwerpen | [email protected]

082_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:13 Pagina 82

Page 85: 20091024 Vacature Magazine

Functiebeschrijving:Je bent het eerste commerciële contact voor onze klanten en partners. Je bent verantwoor-delijk voor het onthaal van de bezoekers en de telefonische communicatie. Behoren even-eens tot jouw verantwoordelijkheden: beheer van vergaderzalen en materiële voorzieningenhiervan, vervullen van administratieve taken, openen en verspreiden van post – magazines enkranten, bijhouden van de geldkassa voor bestellingen broodjes, bijstaan van verschillendedepartementen wanneer nodig, frankeren van uitgaande post,.... Je werkt in een vast uur-rooster: van 8u30 tot 13u30, hetzij een 25-uren werkweek.

Profiel:We zijn op zoek naar een vriendelijke en gemotiveerde medewerker. Idealiter heb je reedseen eerste ervaring als receptioniste. Je hebt een professionele uitstraling en weet de nodigediscretie te hanteren. Je hebt een onberispelijk voorkomen en bent steeds goed gehumeurd.Jouw geduld kent geen grenzen en je weet van aanpakken. Je bent van nature hulpvaardig ensteekt graag een handje toe. Je bent ordelijk en methodisch. Bovendien ben je tweetaligNederlands/Frans en heb je een goede kennis van de Engelse taal en je beheerst vlot LotusNotes, Word, Excel en Powerpoint.

Aanbod:Wij bieden jou een boeiende uitdaging in een jonge en actieve werkomgeving. Je ontvangteen deeltijds contract van onbepaalde duur en een aantrekkelijke verloning met extra-legalevoordelen (maaltijdcheques, verplaatsingsvergoeding, hospitalisatieverzekering).

Receptioniste(m/v)

Belangrijk Belgisch communicatiebureau zoekt een parttime

Ons bedrijf zorgt voor de aankoop van mediaruimte voor adverteerders en geefthen advies op het vlak van communicatie. Onze activiteiten omvatten onder

andere de strategische communicatie, klassieke en holistieke planning,research, mediaconsultatie, tactische planning en aankoop van media.

Onze klanten zijn zowel kleine als grote, locale en internationale adverteerders.

(08u30 tot 13u30)

Geïnteresseerd?Stuur je motivatiebrief + cv naar [email protected]

met vermelding van referentie 2080-01.

LID VAN DE FEDERATIE DER WERVINGS- EN SELECTIEBUREAUS - ERKEND SELECTIEBUREAU VOOR HET VLAAMS/WAALS/BRUSSELS GEWEST: VG.365/B - W RS.200 - B-AB 05.012

2009

117_

lc

OCMW Antwerpen biedt werk aan 1 300 medewerkers We vinden je gedrag, vaardigheden, kennis en motivatie belangrijker dan je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, lichamelijke beperkingen of nationaliteit.

OCMW Antwerpen zoekt

Als maatschappelijk werker heb je een belangrijke sociale opdracht. Wil je de inwoners van Antwerpen hun sociale grondrechten garanderen, zoals een minimuminkomen, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, goede gezondheidszorgen ... ? Dan ben jij misschien de geknipte medewerker voor een van onze sociale diensten.

Je hebt een bachelordiploma sociale agogiek optie maatschappelijk werk of bachelor gezond-heidszorg optie sociale verpleegkunde.

Werken bij OCMW Antwerpen biedt een aantal voordelen

dag), een gratis hospitalisatieverzekering, een vergoeding voor verplaatsingen en 80 % terugbetaling van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer.

Meer infoWil je meer info over de functie, de deelnamevoorwaarden en de selectieprocedure? Kijk dan op www.ocmw.antwerpen.be > Werken bij het OCMW > Vacatures > Maatschappelijk werker

Bel onze contactpersonen

of mail naar [email protected].

InschrijvenInschrijven kan tot en met 10 november 2009. Gebruik enkel het officiële inschrijvings-

InfosessieOp maandag 2 november 2009 van 17 tot 19 uur organiseren wij een infosessie op het Elzenveld,

auditorium – Ingang B). Schrijf je in via [email protected] met vermelding ‘infosessie maat-schappelijk werker’.

Maatschappelijk werker (B1-B2-B3)

83VACATURE 24 OKTOBER 2009

083_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:42 Pagina 83

Page 86: 20091024 Vacature Magazine

PIT, een onderneming van de

groep Eiffage, gespecialiseerd in

Restauratie en Renovatie, met

een omzet van 30 miljoen Euro, is

wegens verdere uitbreiding op

zoek naar (m/v):

CALCULATORRESTAURATIEWERKEN

PROJECTLEIDERRESTAURATIEWERKEN

CALCULATOR RENOVATIEWERKEN

PROJECTLEIDER RENOVATIEWERKEN

DIRECTIESECRETARESSE met kennis van N/F/E

Voor al deze functies zoeken wij kandidaten met minstens 3 jaar ervaring.Heeft u interesse in één van deze functies,stuur ons uw C.V.PIT N.V., ter attentie van Margareta OrensStarrenhoflaan 27, 2950 [email protected]

Het gemeentebestuur van Brecht gaat over tot de aanwervingvan een (M/V):

bestuurssecretaris (afdelingshoofd) dienst interne zaken

(38/38 - A1a-A3a) in vast verband (met aanleg van een werfreserve voor een periode van één jaar)

• u staat in voor de controle op de kwaliteit van de dienstverleningvan het personeel van de dienst interne zaken en bewaakt de objec-tieven en productiviteit van de dienst;

• u bent lid van het managementteam;• u bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van de

dossiers weg- en rioleringwerken, bouwwerken in eigen beheer enleningsdossiers.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving , toelatings- enaanwervingsvoorwaarden zijn te bekomen bij het gemeentebestuur (personeelsdienst) Gemeentepark 1, 2960 Brecht • tel. 03 660 25 50of te bekijken op www.brecht.be (personeelsdienst).

De schriftelijke kandidaturen dienen toe te komen bij het College van Burgemeester en Schepenen

uiterlijk op 13 november 2009 (verlenging)

Ken jij de kracht

van

STAAL?Kijk snel indeze vacature...

erkend wervings- en selectiebureau VG.323/B

84VACATURE 24 OKTOBER 2009

084_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:46 Pagina 84

Page 87: 20091024 Vacature Magazine

DEZE WEEK OP

Boeiende uitdagingen als...

SALES REPRESENTATIVES VIA HUDSON(VERSCHILLENDE REGIO'S)ACCOUNT MANAGER VIA HUDSON (VERSCHILLENDE REGIO'S)

Bij Hilti

Surf naar vacature.com/hilti

EN ELKE WEEK DUIZENDEN ANDERE ACTUELE JOBS. WAAR WACHT JE NOG OP?

ZOEKT VOLTIJDSE EN DEELTIJDSE (m/v)

Oostendorp nv is een toonaangevend modeagentuur in de groothandel van dames- en herencollecties.De functies omvatten :- showroomverkoop met bestaande klantenportefeuille- prospecteren naar nieuwe klanten- opvolgen en analyse van de verkoopresultaten- instaan voor het contact met de fabrikantenWij zoeken :- vlotte en spontane persoonlijkheden met gevoel voor mode- perfecte tweetaligheid (Nl/Fr) met kennis van Engels of Duits- ondernemerschap met zin voor initiatief en organisatie- basis PC-kennis (Excel, Outlook, Word)Wij bieden aan :- vlotte commerciële merken in volle expansie- competitief salarispakket- arbeidsovereenkomst van onbepaalde duurInteresse?Mail uw cv + motivatiebrief naar [email protected] of surf naar www.oostendorp.be

L A B E L M A N A G E R S

Exclusief verdeler voor België van :

RosnerOuiBlacky DressJean PaulSetKudibalPublicSteilmannGin TonicMore & MoreMoment by MomentHaticoPoint

MBG

Functie:

Profiel:

Wilt u uw toekomst uitbouwen binnen een bedrijf dat écht het verschil maakt?

Ervaren calculator Wilrijk

MBGYour future project

Voor haar zetel te Zaventem is IDENTIC op zoek naar een (m/v):

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

B-AA

08.0

15

UW FUNCTIE: Business Development & Key Account Management bij

Marketing & Communicatie afdelingen op managementniveau

UW PROFIEL:• Min. 5 jaar relevante ervaring (‘Solution-selling skills’)

• Drietalig NL, FR en ENG• Analytisch, resultaatgericht en doorzetter

• Leergierig, nieuwsgierig en netwerkgericht• Goede luistervaardigheden en communicatief vaardig

ONZE KLANT: IDENTIC is een digitale drukkerij en koploper in vernieuwende technologieën

en Web2print-oplossingen. IDENTIC biedt u een aantrekkelijk salarispakket en doorgroeimogelijkheden in functie van uw inzet

Interesse? Mail uw cv naar [email protected]

Meer informatie: www.adaequatioservices.com of bel ons op 02 732 08 18

ww

w.w

alte

rsin

teri

m.b

e

Walters Interim maakt deel uit van de Robert Walters Groep. Sinds vele jaren is Robert Walters op de internationale markt gekend voor zijn competenties in financiële rekrutering. Teneinde te voldoen aan de vraag van de klanten, werd Walters Interim opgericht, gespecialiseerd in de rekrutering van zowel tijdelijke als junior permanente boekhoud kundige en financiële profielen.

De filosofie van Walters Interim is vooral plezier in het werk te hebben. Daarom zal u in een positief en dynamisch milieu werken met een team van gepassioneerde mensen die u allen enthousiast zullen steunen. U zal de mogelijkheid hebben om in een stimulerende omgeving te werken, die plaats laat voor nieuwe ideeën en ontwikkelingsperspectieven.

Om onze verdere uitbreiding te ondersteunen zoeken wij voor zowel onze vestigingen in Brussel (Louizalaan) en Groot-Bijgaarden als onze nieuwe vestiging in Zaventem levenslustige, commerciële, ethische en, laten wij eerlijk zijn, ook hardwerkende (m/v)

Recruitment ConsultantsBij ons zijn de recruitment consultants verantwoordelijk voorhet volledige rekruteringsproces en houden zij rechtstreeks contact met beide partijen : de klant en de kandidaat.

De uitdaging :

overeenstemming brengen van de noden en behoeften van zowel klant als kandidaat.

Wat bieden wij u :

Wij vragen :

Engels en een woordje Frans komen altijd van pas.

Heeft u interesse ? Mail ons, schrijf ons of bel ons : www.waltersinterim.be Walters Interim, Dhr. Frank Vande Voorde, Algemeen Directeur

Tot binnenkort !

Pass ion for people & va lues www.waltersinterim.be

85VACATURE 24 OKTOBER 2009

085_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:28 Pagina 85

Page 88: 20091024 Vacature Magazine

GEMEENTEBESTUUR WEZEMBEEK-OPPEMheeft nood aan (m/v):

1 diensthoofd burgerzaken (niveau A - statutair)

1 duurzaamheidsambtenaar (niveau B - contractueel onbepaalde duur)

1 toezichter-werfleider (niveau B - statutair)

Alle nuttige privédienstjaren worden in aanmerking genomen. Er is geen leeftijdsbeperking vastgesteld. Voordelen: een interessante verlofregeling: 35 werkdagen, maaltijdcheques (5,91 EUR /dag) en hospitalisatieverzekering.

Inlichtingen, voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen bij de personeelsdienst.Tel.: 02/783.12.40 van 08.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur (behalve woensdagnamiddag) of via e-mail [email protected]

Wenst u te werken in een aangename en groene werkomgeving, waarbij u regelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 30 oktober 2009, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van diploma (Nederlands- of (Franstalig met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor art. 7 volgens niveau)) per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM.

wegenbouw - bouwwerken - industriebouw - asfaltcentrale - betoncentrale - projectontwikkeling

NV AANNEMINGEN VAN WELLEN

ALTIJD EEN GOEDE INDRUK NV Aannemingen Van Wellen is een algemeen aannemingsbedrijf dat actief is op vlak van zowel wegenbouw als woning- en uti-liteitsbouw. Meer dan een halve eeuw aan ervaring als algemeen aannemer heeft ertoe geleid dat de naam Van Wellen borg staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Voor de afdeling wegenbouw zoeken wij dringend een (m/v):

Industrieel ingenieur/CalculatorFunctie: • Instaan voor de bijkomende prijsaanvragen en administratief-tech-nische voorbereiding van werven in uitvoering. • Verzorging van de voor- en nacalculatie. • Ondersteuning van project- en werfleiders bij de opstart van de werven.

Profiel: • Industrieel ingenieur bouwkunde. • Eventueel schoolverlater, ervaring wordt aanzien als een pluspunt. • Kennis calculatie. • Je hebt de nodige leiding-gevende en communicatieve capaciteiten. • Kennis KPD Bouwoffice en Project is een pluspunt. • Je beschikt over een sterk organisatorisch inzicht. • Bij voorkeur woonachtig in de regio. • Flexibele uren.

Wij bieden: • voltijds contract in vast dienstverband • toffe werksfeer • aangepaste verloning met tal van extralegale voordelen.

INTERESSE?Mail, fax of stuur je sollicitatiebrief met uitgebreid cv naar NV Aannemingen Van Wellen, Klinkaardstraat 198, 2950 Kapellen, t.a.v. Jan van Wezel, fax: 03 660 21 46, [email protected]

www.vanwellen.be

People®

enjoying

ICTaGeniet meer van ICT

Mensen maken bedrijven; met hun talent, met hun inzet, met hun kennis. Zeker de mensen van

Aurelium. Met bovendien de wil om altijd beter te doen én een persoonlijke aandacht voor elke klant.

Tel daar een efficiënte organisatie bij en een aantrekkelijk en volledig verloningspakket en je begrijpt

waarom zij plezier beleven aan hun job.

Van dergelijke mensen heeft Aurelium er nooit genoeg. Daarom zoeken wij een bekwame

Senior Network Engineer (m/v)Thuis in de wereld van ICT-infrastructuur voor KMO’s. Vertrouwd met de Microsoft Server-technologie en

geïnteresseerd in aspecten als veiligheid, mobiel gebruik en connectiviteit. Geboeid door virtualisatie

(server- en applicatie) en storage. Je hebt ervaring in de zorg voor ICT-infrastructuur en jij wil voortdurend

bijleren? Je bent niet bang om verantwoordelijkheid te dragen? Dan biedt Aurelium je een boeiende job

waarin je autonoom functioneert als technisch vertrouwenspersoon voor onze KMO-klanten. Je bent

betrokken bij alle technologische aspecten van de samenwerking en je zet je zowel in voor projecten als

voor ICT-Managementactiviteiten. Je vormt een team met een network consultant en een project

manager. Met volop kansen op opleiding en persoonlijke evolutie via een jaarlijks groeiplan.

Interesse? Snel naar www.aurelium.be/networkengineer of stuur onmiddellijk je CV naar

Koen Slootmaeckers via [email protected]

aurelium

Uw functie: U bent verantwoordelijk voor de verkoop van een gamma

toestellen voor medische beeldvorming. Dit omvat onder meer

volgende taken : Algemene marketing en organisatie van de verkoop-

activiteit • Opsporen en identificeren van potentiële klanten • Leggen

van contacten en ontwikkelen van relaties met vooraanstaande centra

• Voorstellen van de producten, maken van offertes en algemene

opvolging en begeleiding van het verkoopsproces • Promotie op con-

gressen, beurzen en cursussen • Planning en rapportage .

Uw profiel: Gedreven commerciële persoonlijkheid, een diplomati-

sche onderhandelaar met doorzettingsvermogen en zin voor organi-

satie. Ervaring in de verkoop van medische apparatuur bij voorkeur

voor medische beeldvorming (Echografie,mammografie,MRI). Goede

kennis van de Engelse taal.

Ons aanbod: Een zeer afwisselende en uitdagende baan aan in een

groeiende en dynamische organisatie waar samenwerken en klantge-

richt handelen essentieel zijn. Een competitief productenpakket dat

aan de spits staat van de technologische ontwikkeling. Een gedegen

opleiding en ondersteuning door ervaren applicatiespecialisten. Een

aantrekkelijk salaris aangepast aan de capaciteiten en prestaties, een

firmawagen en bijkomende voordelen. Interessante perspectieven op

langere termijn

Informatie en sollicitatie:Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met

de heer I. Maas, tel. 014 37 79 20. Bent u geïnteresseerd, stuur dan

uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae binnen twee weken

naar: [email protected]

Zie ook: www. benetecmed.com

ACCOUNT/SALES MANAGER m/v

BENETEC is de exclusieve vertegen-

woordiger van enkele vooraanstaande

producenten van medische apparatuur

en verbruiksproducten in de Benelux.

Voor de verdere ontwikkeling van onze

activiteiten in Vlaanderen zoeken wij:

Succesvol rekruteren?

ContacteerAnnemie Detroch op 02/482.03.68

86VACATURE 24 OKTOBER 2009

086_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 22:58 Pagina 86

Page 89: 20091024 Vacature Magazine

Opleidingen

SalariskompasRechten en plichten

Test uzelf

CV

Managementtips

Opzegwijzer

Bruto-netto calculator

9.474 jobs

Sollicitatiebrief

Competence Indicator

Onderhandelen

m/v

Of u nu een jonge starter bent, een aankomende manager, of een doorwinterde professional: Vacature.com is er voor u. 24 uur op 24.En 7 dagen op 7.

Met permanent het ruimste jobaanbod van de beste ondernemingen. Met een antwoord op elke mogelijke vraag die u zich rond ‘werk’ kunt stellen. Met uitgebreide informatie over verloning. Met online tools om uw competenties en vaardigheden te testen. En met de mogelijkheid om uw cv achter te laten en gecontacteerd te worden door potentiële nieuwe werkgevers.

Ontdek alle mogelijkheden op vacature.com en neem de snelste weg naar een succesvolle carrière.

De snelste weg naareen succesvolle carrière

087_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:00 Pagina 87

Page 90: 20091024 Vacature Magazine

In 2010 rolt exclusief bij Audi Brussels de aller eerste Audi A1van de band.

Daarom zoeken we op korte termijn verschillende ingenieurs die willen meebouwen aan dit nieuwe succesnummer.Daarnaast zoeken we ook nieuwe collega’s voor onze onder-steunende diensten (financiën, logistiek, informatica, HR, medische dienst, …)

Dus neem jij als industrieel ingenieur (elektronica, mechanica, elektromechanica, …) net als Audi graag een voorsprong op de concurrentie? Ben je pas afgestudeerd of heb je al meer ervaring? Of geef je als IT-er, financieel of HR-expert, ... graag mee vorm aan een koploper in het premiumsegment? En dat vanuit een aangename werkomgeving, waar wordt geïnvesteerd in opleiding, en waar je bovendien kunt rekenen op werkzekerheiden een attractief pakket van vergoedingen en sociale premies?

Interesse?Bekijk dan alle vacatures op www.audibrussels.com.Of solliciteer direct en stuur je cv en motivatiebriefdoor naar [email protected]

www.audibrussels.com

Audi verwelkomt elk talent, ongeacht nationaliteit, leeftijd, geslacht en afkomst.

Talentum gemist?

Meer informatie over

onze vacatures is ook

te vinden op

audibrussels.com

Ga voor je toekomst!

De Groep Colruyt:veel meer dan een supermarkt!Om de producten in de rekken te krijgen, moet

er heel wat gebeuren achter de schermen van de

winkel. Daarom heeft de Groep Colruyt o.a. haar

eigen technologie- en IT-bedrijven en centrale

diensten (zoals de personeelsdienst, de dienst

financiën, de afdeling marketing, enz.). Naast de

Colruyt-winkels omvat de Groep Colruyt ook nog

verschillende andere winkelformules, zoals OKay,

Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby en Spar.

De Groep Colruyt groeit.Daarom zoeken we volop nieuwe medewerkers in volgende functiedomeinen:

• aankoop• processen en systemen• marketing en communicatie• HR• beenhouwers• leidinggevend• doorgroeiers• internationaal• andere

• winkelpersoneel• logistiek en transport• productie• techniek• informatica• engineering• financieel• juridisch• administratie

Op zoek naar je droomjob? De Groep Colruyt biedt voor elk wat wils.

Zin in een toffe job?Neem een kijkje op www.colruyt.be/jobs voor een overzicht van al onze vacatures. Je kan er meteen ook solliciteren. Voor meer info kan je bellen naar 02 360 10 40.

88VACATURE 24 OKTOBER 2009

VMG_20091024_088.qxp 22-10-2009 23:08 Pagina 88

Page 91: 20091024 Vacature Magazine

Hier kun jealle richtingen uit.

Hier bij BP bewijzen we elke dag dat het ook anders kan. We werken in een bedrijf met een lange traditie, maar we zweren niet bij een traditionele aanpak. We stellen liever de dingen in vraag: diensten, producten, processen en onszelf. Het resultaat is een progressief team dat niet alleen gelooft in innovatie, maar ook in milieubewust en ethisch handelen. Een onderneming die uitstekend rendeert én een positieve bijdrage levert aan de toekomst.

Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Tax Specialist BelgiëBeschrijving: Als Tax Specialist België is je belangrijkste verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat BP in compliance is met alle indirecte en directe tax verplichtingen in België. Je zal ondersteund worden door een regionaal tax team en rapporteren aan een European Tax Manager. Gedegen kennis van douane en accijnsmateries is een pluspunt; ook in deze belangrijke materie verzeker je dat alle tax aangelegenheden correct behandeld worden. Je treedt tevens op als de contactpersoon met de fiscale autoriteiten in België.

Profiel: Je beschikt over een Bachelor in een economische, financiële of business richting met een opleiding in verschillende domeinen van het Belgisch belastingrecht. Je hebt minimum 4 jaar erva ring als belastingspecialist. Je bent een sterk gemotiveerd zelfstarter die kan werken onder minimale super visie. Goede communicatievaardigheden in het Engels zijn noodzakelijk.

Wij bieden: Een uitdagende functie in een stimulerende en technisch vooruitstrevende omgeving, een motiverend remuneratiepakket en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in een bedrijf dat in zijn sector tot de wereldtop behoort.

Interesse?:Laat het ons zo snel mogelijk weten! BP, t.a.v. Sofie Vanuytsel, Amocolaan 2, 2440 Geel, e-mail: [email protected] of via onze website www.bpgeel.be.

Florent De Geyndt bvba,

Concessiehouder Citroën werft aan:

extra autoverkoper (m/v)voor onze showroom.

Functiebeschrijving:

• Verkoop van nieuwe en tweedehandswagens • Onthaal van klanten • Klanten vakkundig adviseren bij de keuze van hun wagen• Opvolgen van bestellingen, klanten en prospecties • Opmaken van offertes en afsluiten van verkoopscontracten• Aflevering en de administratie van de door u verkochte wagens

Profiel:

• U bent vlot tweetalig (N/F)• U hebt reeds ervaring in de autoverkoop• U bent communicatief, gemotiveerd en stressbestendig• U bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld• Zaterdagwerk is voor u geen probleem

Wij bieden u:

• Een toffe werkomgeving met een familiale sfeer• Een competitief salaris • Firmawagen

Heb je interesse? Stuur uw gemotiveerde sollicitatiebrief samen met een gedetailleerd

cv naar Florent De Geyndt bvba - t.a.v. Luc De GeyndtBodegemstraat 37 - 1740 Ternat

of per e-mail naar [email protected]

Steenbakkerij Vande Moortel NV is, vanuit zijn vestiging in Oudenaarde, een stevig verankerde Vlaamse kmo, in België de absolute nr. 1 in de productie van klei- klinkers en heeft sinds jaren een groeiende positie als fabrikant van baksteen. Ben jij een gedreven talent dat toe is aan een nieuwe uitdaging en klaar is om samen met een 100-tal collega’s mee te bouwen aan onze verdere groei? Dan kijken we uit naar jouw kandidatuur als (m/v)

Interesse?Stuur je cv met brief naar Vande Moortel NV, t.a.v. Natalie De Coninck, Scheldekant 5, 9700 Oudenaarde, tel. 055 33 55 88, fax. 055 33 55 70 of mail naar [email protected].

www.vandemoortel.be

voor ons kantoor in Oudenaarde

COMMERCIËLE BINNENDIENSTMEDEWERKER

Regio Oost-Vlaanderen – West-Vlaanderen

ACCOUNT MANAGER PRIVATE MARKT

Functie:

kwalitatief hoogstaand gamma bij onze klanten in de bouwsector (ontwerpers, studiebureaus, private & publieke opdrachtgevers, handelaren, projectont-

relaties op door het onderhouden van zeer nauwe

uitbouw van jouw regio.

Profiel:

-

opleiding (bachelor) of je hebt relevante verkooper-varing (voor Account Manager Openbare Markt).

Aanbod:

-

initiatieven te nemen en jouw functie uit te bouwen.

commerciële ondersteuning naar de Account Managers en de klanten toe (o.a. telefonie, facturatie, prijsaanvragen, offerteopmaak, bestel-lingen …).

Regio Antwerpen – Brabant – Limburg

ACCOUNT MANAGER OPENBARE MARKT

89VACATURE 24 OKTOBER 2009

089_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:10 Pagina 89

Page 92: 20091024 Vacature Magazine

Talentum: 5.000 vacatures, 2 De zesde editie van Vacature

Talentum tekende een nieuwbezoekersrecord op. In totaalmaakten ruim 7.000 bezoekers erkennis met de 50 aanwezigeondernemingen. Die boden samenmeer dan 5.000 jobs aan. Eenhoopvol signaal in deze moeilijkeeconomische tijden. Voor het eerstkon de m/v met talent op hetnationale carrière-event ookterecht voor cv-advies, onder deprofessionele begeleiding van DIPConsulting.

Delhaize: 70 vacatures Leen Van Audenaerde (HRManager Head Office): “Geluk-kig ondervindt Delhaize weiniginvloed van de economische crisis.Mensen blijven immers bood-schappen doen en Delhaize ver-sterkt zijn positie op de marktdankzij een sterk commercieelbeleid. Wij zijn bijgevolg op zoeknaar heel diverse profielen, voor-

namelijk voor onze ondersteunende diensten in hethoofdkantoor. Talentum is de ideale plaats om al onzeactiviteiten grondig toe te lichten. Het is logisch datiedereen Delhaize associeert met het netwerk van super-markten, maar er gebeurt natuurlijk ook heel wat achterde schermen. Ik ben heel tevreden over de kandidaten dieik vandaag al heb gezien. Een aantal ervan nodig ik vol-gende week zeker uit voor een tweede gesprek.”

Telenet: 190 vacatures komende zes maanden

Margot Vonckx (RecruitmentOfficer): “Ik heb vandaag al metheel veel sterke kandidatengesproken. Mensen met waarde-volle ervaring voor de functiesdie wij zoeken: ICT’ers, financeprofielen, ingenieurs, maar ookteamleaders voor de contactcen-ters. Door de economischeomstandigheden zijn ook senior-

profielen hun job verloren. Zij stellen vandaag hun eisenbij. Sommigen willen zo snel mogelijk terug aan de slagen zijn soms zelfs bereid om op een lager niveau terug opte starten.”

CSC: 25 vacaturesStefanie Van Hoe (RecruitingManager, Human Resources):“Het niveau van de kandida-ten op Talentum is zeer hoog.Ik weet zeker dat we dekomende weken een aantalmensen opnieuw gaan uitno-digen. Zelfs voor de heel speci-fieke functies van senior con-sultant met ervaring in een

bepaald vakdomein of industrie. CSC is nietimmuun voor de crisis, dus we rekruteren selectieverdan een jaar geleden. Kandidaten daarentegen sollici-teren vandaag ruimer en beseffen dat zij – en niet deonderneming - in de huidige omstandigheden de vra-gende partij zijn.”

De Post: 60 vacaturesWouter Van Renterghem(Senior HR Consultant –Selection): “Bedrijven zijnvandaag de belangrijkste klan-ten van De Post. Dus als erdoor de crisis gesnoeid moetworden in de marketing-budgetten, voelt De Post datook. Toch blijven wij aanwer-

ven, voornamelijk sales- en marketingprofielen.Een carrière-event als Talentum is een handig plat-form om vooral over deze jobs te communiceren.Want we moeten ook misverstanden wegwerken.Zo willen we aantonen dat De Post niet langer eenadministratieve, maar een marketingdriven organisatie is.”

tekst Marjan Desmedt | foto Griet Dekoninck D

090_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:30 Pagina 90

Page 93: 20091024 Vacature Magazine

ruim 7.000 bezoekers

De bezoekersvan Talentumkonden de heledag bij de con-sultants van DIPterecht voor professioneel enpersoonlijk ad-vies over hun cv.

Miriam Hofman (HR Consultant) enhaar collega’s screenden er in totaalmaar liefst 250!

Wat waren de meest voorkomende vragen?Miriam Hofman: De vragen waren zeerdivers, zowel op het vlak van inhoud alslay-out van het cv. Opvallend was weldat veel kandidaten een te uitgebreid cvvoorleggen. Of een cv waaruit onvol-doende blijkt waar hun ervaringen encompetenties zich precies situeren. Wijhebben hen dan geholpen om de juisteaccenten te leggen, rekening houdendmet hun competenties, expertise énloopbaanwensen. Mensen moeten eengoed evenwicht zien te vinden tussen dehoeveelheid informatie en de relevantieervan. Ook de structuur en vormgevingzijn belangrijk: het document moet over-zichtelijk zijn en aangenaam om te lezen.Dat geldt zeker voor zeer ervaren profie-len die al vele jaren niet hebben gesolli-

citeerd. Zij vragen zich af of hun cv nogvoldoet aan de eisen van vandaag.”

Moet een cv er dan anders uitzien danpakweg tien jaar geleden?Hofman: “Het internet heeft ervoorgezorgd dat solliciteren heel vlug én een-voudig gaat. Dat betekent echter niet dathet niet grondig moet. Op basis van cv enmotivatiebrief moet de rekruteerderimmers zin krijgen om de kandidaat teontmoeten. Een goede sollicitatie is dege-lijk voorbereid en onderbouwd. Dat ismisschien wel belangrijker dan ooit enmaakt het verschil, zeker in de huidigearbeidsmarkt.”

Zijn er strikte richtlijnen?Hofman: “Een cv opstellen is geen exac-te wetenschap. Wij gaan voor een prag-matische aanpak: we nemen de tijd omte luisteren naar de kandidaat, om daar-na een aantal concrete tips te geven. Onsadvies is om te starten vanuit een basis-cv. Al naargelang de functie, het bedrijfof de sector waarvoor je solliciteert, kunje dat basis-cv herwerken. De motiva-tiebrief dient zeker ook uitnodigend tezijn en transparante informatie te gevenover de zogenaamde 'pull-factoren': deredenen waarom de kandidaat zich totde functie of het bedrijf aangetrokkenvoelt. Eenheidsworst is uit den boze.”

Professioneel cv-advies bij DIP Consulting

091_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 21:30 Pagina 91

Page 94: 20091024 Vacature Magazine

DIRECTIE EN TOPMANAGEMENTBESTUURDER VAN BRUGEL BRUGEL 93BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ANONIEM HUDSON BELGIUM 35BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER IDENTIC ADAEQUATIO SERVICES 85DIRECTEUR ADMINISTRATIE & FINANCIEN INTERCOMMUNALE HAVILAND 52DIRECTEUR GENERAAL VOKA WEST-VLAANDEREN ALTIOR 48DIRECTEUR ONDERWIJS, ONDERZOEK & DIENS ARTESIS HOGESCHOOL A’PEN 82TECHNISCH DIRECTEUR DECKX 41TECHNISCH DIRECTEUR (COO) APK INFRA & BOUW [email protected] 47TECHNISCH DIRECTEUR INDUSTRIEBOUW STADSBADER - DECKX 41TOEKOMSTIGE WINKELDIRECTEURS DECATHLON 42

INGENIEURS2 ADVISEURS CNAC NAVB ASCENTO 6850 INGENIEURS SELOR SELOR 53AUTOMATION ENGINEER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32BURGERLIJK INGENIEURS NMBS - SNCB 81BURGERLIJK INGENIEURS SIBELGA 93CALCULATOR ASK ROMEIN KATZ 77CALCULATOR DECKX 41CALCULATOR RENOVATIEWERKEN PIT ANTWERPEN 84CALCULATOR RESTAURATIEWERKEN PIT ANTWERPEN 84COMMISSIONING ENGINEERS KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32CONSTRUCTION & COMMISSIONING MANAGER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32DIENSTH OPENBARE WERKEN & INFRASTRUCTU GEMEENTE RUMST ASCENTO 57ELECTRICAL ENGINEER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32ELECTRONIC SYSTEM ENGINEER VERHAERT SPACE 73ERVAREN CALCULATOR MBG / CFE GROEP 85HOOFD ENGINEERING / TEKENKAMER ASK ROMEIN KATZ 77INDUSTRIEEL INGENIEUR / CALCULATOR AANNEMINGEN VAN WELLEN 86INDUSTRIEEL INGENIEURS NMBS - SNCB 81INGENIEUR COFELY SERVICES 69INGENIEURS COLRUYT GROUP 88INGENIEURS ELECTRABEL 37INGENIEURS AUDI BRUSSELS 88INSTRUMENTATION ENGINEER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32JR ENERGY ENGINEER ALPRO - VANDEMOORTELE 46PROCESS ENGINEER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32PRODUCT ASSURANCE MANAGER VERHAERT SPACE 73PROJECT ENGINEER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32PROJECT LEADER (INGENIEUR) DOKA 74PROJECT MANAGER WATER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32PROJECTCOORDINATOR WONINGBOUW STADSBADER - DECKX 41PROJECTLEIDER ASFALTWERKEN DECKX 41PROJECTLEIDERS OPENBAAR DOMEIN STADSPLANNING ANTWERPEN 31PROPOSAL MANAGER WATER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32STUDIE INGENIEUR ELEKTRICITEIT EUROSTATION 76STUDIE INGENIEUR HVAC EUROSTATION 76STUDIE INGENIEUR STABILITEIT EUROSTATION 76TECHNICAL MANAGER YSCO / MILCOBEL 47

TECHNIEK & PRODUCTIEBACHELORS ELEKTRICIENS, ELEKTROMECHANI SIBELGA 93DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENSTEN GEMEENTE INGELMUNSTER 47EIA DESIGNER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32INTERNATIONAL TECHNICAL REGULATIONS EX HONDA ASCENTO 68MAINTENANCE MANAGER ALPRO - VANDEMOORTELE 46MULTIMEDIA FIELD TECHNIEKER VANDEN BORRE 74PRODUCTIE FOREMAN ASHLAND 73PRODUCTIE MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88PROJECTLEIDER RENOVATIEWERKEN PIT ANTWERPEN 84PROJECTLEIDER RESTAURATIEWERKEN PIT ANTWERPEN 84QUALITY ASSURANCE MANAGER UNITRON 49QUALITY INSPECTOR KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32TECHNICI ELECTRABEL 37TECHNICUS COFELY SERVICES 69TECHNIEKER HERSTELLINGEN TV VANDEN BORRE 74TECHNIEKERS COLRUYT GROUP 88TECHNIEKERS EANDIS 44TECHNIEKERS HUISHOUDTOESTELLEN VANDEN BORRE 74TEKENAAR ELEKTRICITEIT EUROSTATION 76TEKENAAR HVAC EUROSTATION 76TEKENAAR STABILITEIT EUROSTATION 76TOEZICHTER WERFLEIDER GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM 86VERVANGEND PLOEGLEIDER ALKEN MAES 80WERFLEIDERS WEGENIS- & RIOLERINGSWERKE DECKX 41

WETENSCHAP2 WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKERS K.U. LEUVEN 95WETENSCHAPPERS ELECTRABEL 37

REDACTIE & COMMUNICATIECOMMUNICATIECOORDINATOR EUROSTATION 76COMMUNICATIEMEDEWERKER LA MOSCA 73DESKUNDIGE COMMUNICATIE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MAR COM SPECIALIST KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88NATIONAAL EINDREDACTEUR HLN DE PERSGROEP PUBLISHING 78PR & COMMUNICATIEMEDEWERKER EUROSTATION 76

SALES & MARKETING

12 VERKOPERS AUTOSALON 2010 SALES CONSULT 652 CUSTOMER SERVICE MEDEWERKERS BELINTRA HR FLUX 502 MEDEW SALES & LOGISTIC PVS CHEMICALS ASCENTO 683 SALES EXECUTIVES NL/FR SALES CONSULT 65ACCOUNT / SALES MANAGER BENETEC 86ACCOUNT MANAGER SANTENS 73ACCOUNT MANAGER ARBECO / GROUP MAES 51ACCOUNT MANAGER ANIMAL NUTRITION DSM NUTRITIONAL PRODUCTS HAYS 51ACCOUNT MANAGER CONVENIENCE ALKEN MAES 80ACCOUNT MANAGER ONLINE VACATURE 71ACCOUNT MANAGER OPENBARE MARKT VANDE MOORTEL ANDRESS CONSULTING & PARTNERS 59ACCOUNT MANAGER PRIVATE MARKT VANDE MOORTEL ANDRESS CONSULTING & PARTNERS 59ACCOUNTMANAGER ANDREAS STIHL ADVIESBUREAU DREESSEN 75COMMERCIEEL ADVISEUR BELISOL 35COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE ARIEL FACILITAIRE DIENSTEN 93COMMERCIEEL MEDEWERKER DISTEEL 73COMMERCIEEL MEDEWERKER OUTBOUND VACATURE 71COMMERCIELE BINNENDIENST MEDEWERKER VANDE MOORTEL ANDRESS CONSULTING & PARTNERS 59COMMERCIELE BINNENDIENST MEDEWERKER T-GROEP 63COMMERCIELE PROFIELEN ELECTRABEL 37COMMERCIELE RELATIEBEHEERDERS AMMA SERVICES 54CONTACT CENTER AGENT VANDEN BORRE 74EXTRA AUTOVERKOPER FLORENT DE GEYNDT 89INSIDE SALES REPRESENTATIVE B2B DE POST 40INTERNAL SALES ASSISTANT B TO B VANDEN BORRE 74INTERNAL SALES SPECIAL PROJECTS DE PERSGROEP PUBLISHING 78MANAGER MARKETING & COMMUNICATIE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MARKET INTELLIGENCE MANAGER ALKEN MAES 80MARKETING ASSISTANT T-GROEP 63MARKETING MANAGER SPECIALTIES ALKEN MAES 80PRODUCT MANAGER SPADEL (SPA) 52PRODUCT MANAGER NL/FR SALES CONSULT 65PROJECT MANAGER MARKETING DE PERSGROEP PUBLISHING 78REGIONAL BRAND REPRESENTATIVES ALKEN MAES 80SALES ACCOUNT VITAYA 84SALES ACCOUNTS ON-TRADE ALKEN MAES 80SALES ENGINEER AGGREKO ADVIESBUREAU DREESSEN 83SALES EXECUTIVE NL/FR SALES CONSULT 65SALES INGENIEUR DECKX 41SALES MANAGER ONLINE VACATURE 71SALES MEDEWERKERS SD WORX 80SALES REPRESENTATIVE B2B DE POST 40SALES REPRESENTATIVE O- & W VLAANDEREN DERMALOGICA 73SR INTERNATIONAL PRODUCT MANAGER ALPRO - VANDEMOORTELE 46TEAMLEADER CUSTOMER CARE VANDEN BORRE 74VERANTW WINKELINVENTARISSEN VANDEN BORRE 74VERKOPERS VANDEN BORRE 74WINKELPERSONEEL COLRUYT GROUP 88

HR MANAGEMENTHR ASSISTANT T-GROEP 63HR DESKUNDIGEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98HR MEDEWERKERS AUDI BRUSSELS 88HR MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88HR PARTNER SENIOR ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98HR PARTNERS OPERATIES ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER LOOPBAANONTWIKKELING ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER ORGANISATIE HR ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER PERSONEELSADMINISTRATIE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98

ALLE VACATURES VIND JE OOK ONLINE

9 vacature.com/zoeker

92VACATURE 24 OKTOBER 2009

Overzicht per functie

www.velde.be

092_GPV1QU_20091024_VMGBI 23-10-2009 00:06 Pagina 92

Page 95: 20091024 Vacature Magazine

93VACATURE 24 OKTOBER 2009

Sibelga is de beheerder en eigenaar van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke consument kan vrij zijn leverancier kiezen dankzij Sibelga dat de toegang tot betrouwbare netwerken verzekert. Alle energieleveranciers krijgen door Sibelga het vrije gebruik van de netwerken aangeboden. Sibelga staat ook in voor de openbare verlichting langs de gemeentelijke wegen, voert een ondersteuningsprogramma voor energiebesparingen uit en waarborgt de sociale bescherming van kwetsbare verbruikers.

Voor zijn verdere ontwikkeling is Sibelga op zoek naar (m/v):

www.sibelga.be

en zijn filialen

Burgerlijk Ingenieurs (elektriciteit, elektromechanica, telecommunicatie)

Bachelors elektriciens, elektromecaniciens en elektronicaspecialisten

Meerdere Bachelors Secretariaat

Interesse

Wij bieden:

BRUGEL, de regulator van de Brusselse energiemarkten, is bekleed met een opdrachttot verlening van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van degewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een algemene opdracht van toezicht op encontrole van de toepassing van de ordonnanties en besluiten anderzijds.De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor een (M/V):

> Bestuurdervan BRUGEL

De precieze voorwaarden tot aanstelling worden in het Regeringsbesluit van 3 mei 2007 nauwkeurig beschreven en werden gepubliceerd op de website van BRUGEL: www.brugel.be

Dien uw kandidatuur in per aangetekende brief of tegen bericht van ontvangst,ten laatste op 30 november 2009,onder dubbele omslag met vermelding “selectie BRUGEL - NIET TE OPENEN” bij het: Leefmilieu Brussel (BIM)Dienst energiemarktent.a.v. de heer BarbieuxGulledelle 100, 1200 Brussel

093_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:36 Pagina 93

Page 96: 20091024 Vacature Magazine

MANAGER WERVING & SELECTIE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98PAYROLL ASSISTANT T-GROEP 63PAYROLL MEDEWERKERS SD WORX 80RECRUITMENT / HR CONSULTANT DE PUTTER & CO 66STAFMEDEW FUNCTIECLASSIFICATIE & LOON K.U. LEUVEN 67STAFMEDEWERKER PERSONEELSBELEID FEDERAAL ABVV 95

CONSULTANCY5 SR CONSULTANTS REKRUTERING & SELECTI ASCENTO ASCENTO 57ANALYTICS SPECIALIST 4C CONSULTING 49BUSINESS PROJECT MANAGER 4C CONSULTING 49CONSULENT ORGANISATIE HR ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98CONSULTANT BANKING, FINANCE & INSURANC ROBERT HALF RHI 62CONSULTANTS BUSINESS INTELLIGENCE CSC 72CRM CHANGE MANAGER 4C CONSULTING 49CRM PROGRAM MANAGER 4C CONSULTING 49CRM PROJECT MANAGER 4C CONSULTING 49ERV CRM / BI SAP CONSULTANTS OASIS CONSULTANTS 59ERV FINANCIELE CONSULTANTS OASIS CONSULTANTS 59ERV LOGISTIEKE CONSULTANTS OASIS CONSULTANTS 59MARKETING AUTOMATION CONSULTANT 4C CONSULTING 49RECRUITMENT CONSULTANT 4C CONSULTING 49RECRUITMENT CONSULTANTS WALTERS INTERIM 85SR CHANGE MANAGEMENT CONSULTANT CSC 72SR CRM CONSULTANT 4C CONSULTING 49

JURISTIEKJURIDISCH ADVISEURS KBC 2JURIDISCH PERSONEEL COLRUYT GROUP 88LEGAL COUNSEL HR ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36LEGAL INFORMATION MANAGER DE POST 40MASTER RECHTEN, LICHAMELIJKE SCHADE AMMA SERVICES 54

FINANCIËN2 BOEKHOUDERS STAD BRUGGE3 45BANKING CONSULTANT CSC 72BEDIENDE FACTURATIE T-GROEP 63BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER T-GROEP 63BUSINESS ANALYSTS INSURANCE CSC 72BUSINESS DEVELOPER 4C CONSULTING 49CLAIMS OFFICER ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36CONTRACTBEHEERDER BOAR AMMA SERVICES 54CREDIT COLLECTION SUPERVISOR ALKEN MAES 80ERV BOEKHOUDER DOSSIERBEHEERDER FIDUCIAL 74EXPERTEN BEHEERSCONTROLE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98FINANCIAL CONSOLIDATION & REPORTING MA ALPRO - VANDEMOORTELE 46FINANCIELE MEDEWERKERS ELECTRABEL 37FINANCIELE MEDEWERKERS AUDI BRUSSELS 88FINANCIELE MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88GEDREVEN MEDEWERKERS AXA BELGIUM 82HOOFD BOEKHOUDING ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98HOOFD PRODUCTIE AMMA SERVICES 54HOOFD THESAURIE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98IFRS ACCOUNTANT SPE-LUMINUS 58INTERNE BOEKHOUD(ST)ER DIRAME ORTHO 37JR ACCOUNTANT FRED & GINGER VERIS 74KANTOORDIRECTEUR ACCOUNTANT FIDUCIAL 74MANAGEMENT ACCOUNTANT ALPRO - VANDEMOORTELE 46MEDEW MODELONTWIKKELING CORPORATE KBC 2METHODOLOOG RISICOBEHEER KBC 2POLICY OFFICER (SURETY OR INSURANCE) ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36

RECONCILITATION & PORTFOLIO CONTROLS A SPE-LUMINUS 58RISK MANAGER KBC 2SCHADEBEHEERDER BOAR AMMA SERVICES 54SR BUSINESS ANALYST DE POST 40SR CLOSING ACCOUNTANT SPE-LUMINUS 58SR CONSOLIDATION & REPORTING CONTROLLE ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36SR PRODUCTONTWERPER KBC 2SUPERVISOR AP & AR SPE-LUMINUS 58SUPERVISOR GENERALE CASH SPE-LUMINUS 58TAX SPECIALIST BP BELGIUM 89TRADERS ELECTRABEL 37TREASURY COORDINATOR ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36

LOGISTIEK & DISTRIBUTIEAANKOOP MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88AANKOOPVERANTWOORDELIJKE WATERWEGEN EN ZEEKANAAL JOBPUNT VLAANDEREN 31LOGISTIEK & TRANSPORT MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88LOGISTIEKE MEDEWERKERS AUDI BRUSSELS 88

MANAGEMENT / QUALITY CONSULTANT DE PUTTER & CO 66MANAGER AANKOPEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER LEVERINGSDIENST VANDEN BORRE 74PLANNER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32PROCUREMENT MANAGER KEPPEL SEGHERS BELGIUM HUDSON BELGIUM 32SENIOR BUYER SPE-LUMINUS 58STRATEGISCH PLANNER FACILITIES ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98TEAMLEADER LEVERINGSDIENST VANDEN BORRE 74TRANSPORTMANAGER GILBERT DE CLERCQ CHRIS VERHEYDE & PARTNERS 50

ADMINISTRATIEADMINISTRATIEF BEDIENDE T-GROEP 63ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DOKA 74ADMINISTRATIEF PERSONEEL ARTESIS HOGESCHOOL A’PEN 82ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88ADMINISTRATIVE ASSISTANT ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36ALLROUND ADMINISTRATIEF & HR BEDIENDE ARIEL FACILITAIRE DIENSTEN 93BESTUURSSECRETARIS GEMEENTE BRECHT 84BIBLIOTHECARIS GEMEENTE RIJKEVORSEL 58COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE PINAKES 73COMMERCIEEL ASSISTENT(E) DE PERSGROEP PUBLISHING 78COORDINATOR CAMPAGNE ADMINISTRATIE VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER 34EXECUTIVE ASSISTANT ONDD DUCROIRE DELCREDERE 36EXECUTIVE ASSISTANT T-GROEP 63EXPEDITIE ASSISTENT(E) EUROWASTE INVENTI 52MANAGEMENT ASSISTANT T-GROEP 63MEDEW ALGEMEEN BELEID STADSPLANNING ANTWERPEN 31OFFICE MANAGER T-GROEP 63PERSONAL ASSISTANT T-GROEP 63

ANDERE2 SENIOR ADVISEURS PROBIS CORPORATE 373 ENTITEITSMANAGERS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 563 ERVAREN COORDINATOREN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 5651 ENTHOUSIASTE TALENTEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 92ADVISEUR MILIEU & ENERGIE FEDERAAL ABVV 82ADVISEURS NMBS - SNCB 81

BEENHOUWERS COLRUYT GROUP 88BEKKENCOORDINATOR BENEDENSCHELDEBEKKEN WATERWEGEN EN ZEEKANAALJOBPUNT VLAANDEREN 31BUREAUCHEF BEHOUD & BEHEER MUSEA STAD BRUGGE3 45CARRIERE BIJ DE POLITIE FEDERALE POLITIE 67COORDINATOR VRIJWILLIGERSCENTRALE STAD BRUGGE3 45DESKUNDIGE ARBEIDSVEILIGHEID OCMW ANTWERPEN 65DIENSTH BURGERZAKEN GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM 86DIVERSE ANDERE MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88DIVERSE ANDERE TALENTEN ELECTRABEL 37DIVISION GENERAL COUNSEL ALPRO - VANDEMOORTELE 46DOORGROEIERS COLRUYT GROUP 88DUURZAAMHEIDSAMBTENAAR GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM 86EXPERT ONDERWIJSBELEID K.U. LEUVEN 67EXPERT OVERHEIDSOPDRACHTEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98GELUIDSVERANTWOORDELIJKE K.U. LEUVEN 67INTERNATIONAAL PERSONEEL COLRUYT GROUP 88LEIDINGGEVEND PERSONEEL COLRUYT GROUP 88MANAGER HYGIENISCH ONDERHOUD ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER VASTGOED & ONTWIKKELING ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MANAGER VOEDING & CATERING ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MARKET DEVELOPMENT MANAGER SPE-LUMINUS 58MARKET MODELLING SPECIALIST SPE-LUMINUS 58MEDEW “INTERSYNDICAAL MILIEU INITIATI FEDERAAL ABVV 82PROCESCOORDINATOR SCHELDE-LANDSCHAPSPARK JOBPUNT VLAANDEREN 34PROCESS CYCLE MANAGER SPE-LUMINUS 58PROCESSEN & SYSTEMEN MEDEWERKERS COLRUYT GROUP 88PRODUCTIELEIDER GROENZORG BESCHUTTE WERKPLAATS ASCENTO 57PROJECTLEIDERS NMBS - SNCB 81PROJECTLEIDERS & MEDEWERKERS SMART GRI EANDIS 44SPECIALISTEN RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK EANDIS 44

GEZONDHEIDAPOTHEKER - RAADGEVER EQUIFORM 74DIENSTH VERPLEGING SINT-AUGUSTINUS 48ERGOTHERAPEUTEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98GENEESHEER PT OF FT AMMA SERVICES 54HOOFDVERPLEEGKUNDIGE ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98MEDISCHE DIENST MEDEWERKERS AUDI BRUSSELS 88STAFMEDEW KWALITEIT / PATIENTVEILIGHEI SINT-AUGUSTINUS 48VERPLEEGKUNDIGEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98VERZORGENDEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98

ALLE VACATURES VIND JE OOK ONLINE

9 vacature.com/zoeker

94VACATURE 24 OKTOBER 2009

zorgbedrijf Antwerpen

Werken voor Electrabel, da’sméér dan energie produceren.Ontdek in dit magazine waarom.

094_GPV1QU_20091024_VMGBI 23-10-2009 00:06 Pagina 94

Page 97: 20091024 Vacature Magazine

www.nucleairforum.be

Wat is de ideale job? Een job waarin al je competenties

worden aangesproken, een job met verantwoordelijkheid,

of een job die iedereen apprecieert? Op die eerste twee

punten scoort de nucleaire sector heel goed, op het

laatste beduidend minder. Het is een sector die met zijn

spitstechnologie een belangrijke rol speelt op vele terreinen

van ons dagelijks leven. Tegelijk is het een sector die sommige

mensen schimmig vinden omdat de technologie risicovol is en

omdat er radioactief afval wordt geproduceerd, waarvan veel

mensen niet precies weten wat ermee gebeurt. En hoewel dat

afval zorgvuldig wordt beheerd en er geen beter beveiligde

plek is dan een nucleaire installatie, zijn bepaalde clichés

hardnekkig. Kortom, waaraan worden mensen uit de nucleaire

sector het meest blootgesteld: de risico’s of de vooroordelen?

KERNENERGIE.AL EENS GOED OVER NAGEDACHT ?

JE HEBT EEN JOB IN DENUCLEAIRE SECTOR. HOE VERTEL JE DAT AAN JE VRIENDEN?

95VACATURE 24 OKTOBER 2009

095_GPV1QU_20091024_VMGBI 22-10-2009 23:08 Pagina 95

Page 98: 20091024 Vacature Magazine

CREATIEVE BEROEPENARCHITECT BROUWERIJ HAACHT 59INGENIEUR - ARCHITECT EUROSTATION 76

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING1 OF2 STAFMEDEWERKER(S) CAW DE VIERSPRONG 48HOOFD MAATSCHAPPELIJK WERKER OCMW ANTWERPEN 65MAATSCHAPPELIJK WERKERS OCMW ANTWERPEN 83TEAMVERANTWOORDELIJKEN CAW DE VIERSPRONG 48

ICT & INTERNET(SR) SAP-BUSINESSANALISTEN K.U. LEUVEN 6650 ICT’ ERS SELOR SELOR 53ANALIST FEDICT 72APPLICATION OWNER SPE-LUMINUS 58APPLICATION SERVICES SOGETI BELGIUM 56BUSINESS INTELLIGENCE SOGETI BELGIUM 56BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST SPE-LUMINUS 58CONSULTANTS / PROJECT MANAGERS SAP CSC 72DATA ADMINISTRATOR FEDICT 72DATABASE ADMINISTRATOR SMALS 36EDI (ECOM MANAGER) GS1 35FIELD APPLICATION ENGINEER IT UNITRON 49FUNCTIONAL ANALYST SPE-LUMINUS 58FUNCTIONAL ANALYST SMALS 36HELPDESKMEDEWERKER FEDICT 72ICT MEDEWERKERS SD WORX 80ICT TECHNICAL DESIGNER KBC 2ICT’ ERS NMBS - SNCB 81INFORMATICI ELECTRABEL 37INFORMATICI AUDI BRUSSELS 88INFORMATICI COLRUYT GROUP 88INFORMATICI EANDIS 44INFORMATICUS HARD- EN SOFTWARE AMMA SERVICES 54INFORMATIEARCHITECT DOMEIN FINANCIEN K.U. LEUVEN 66INFRASTRUCTURE SERVICES SOGETI BELGIUM 56JAVA ARCHITECT SMALS 36JAVA DEVELOPER SMALS 36JR GS1 MANAGER GS1 35MULTIMEDIA SOFTWARE / WEBONTWIKKELAAR K.U. LEUVEN 67NETWORK ADMINISTRATION SECURITY OFFICE FEDICT 72ONTWIKKELAAR FEDICT 72PROCESS ANALYST SPE-LUMINUS 58PROJECT DEVELOPER IPTV UNITRON 49PROJECT MANAGEMENT SOGETI BELGIUM 56PROJECTMANAGER FEDICT 72RELEASE MANAGER SMALS 36SAP TECHNICAL ANALYST SPE-LUMINUS 58SR ANALIST ONTWIKKELAARS SAP ABAP K.U. LEUVEN 66SR INFORMATION ARCHITECT DE POST 40SR NETWORK ENGINEER AURELIUM 86SYSTEEMBEHEERDER FEDICT 72SYSTEEMINGENIEUR SAP/AIX K.U. LEUVEN 66TEAMLEIDER ICT FACILITEITEN VR ONDERZO K.U. LEUVEN 66TECHNICAL ANALYST SPE-LUMINUS 58TECHNOLOGY ARCHITECT SAP K.U. LEUVEN 66TESTING SOGETI BELGIUM 56VIP IN ICT REALDOLMEN 54WEB INTEGRATOR VANDEN BORRE 74

ONDERWIJS & OPLEIDINGEDUCATIEF MEDEWERKER FEDERAAL ABVV 95HOOFD STUDIEGEBIED BEDRIJFSKUNDE ARTESIS HOGESCHOOL A’PEN 82HOOFD STUDIEGEBIED LERARENOPLEIDING ARTESIS HOGESCHOOL A’PEN 82ONDERWIJSTECHNOLOOG K.U. LEUVEN 67ONDERWIJZEND PERSONEEL ARTESIS HOGESCHOOL A’PEN 82OPL TOT PC & NETWERKBEHEERDER CEVORA 58

RESEARCH & DEVELOPMENTMEDEWERKER R & D YSCO / MILCOBEL 47

ONTHAAL & SECRETARIAATDIRECTIESECRETARESSE PIT ANTWERPEN 84DIRECTIESECRETARESSEN ZORGBEDRIJF ANTWERPEN JOBPUNT VLAANDEREN 98LEGAL SECRETARY T-GROEP 63MEERDERE BACHELORS SECRETARIAAT SIBELGA 93RECEPTIONISTE ANONIEM 83TELEFONIST(E) / RECEPTIONIST(E) T-GROEP 63

96VACATURE 24 OKTOBER 2009

Adverteren in Vacature?BEL 02-481.15.88 MAIL [email protected]

9

Algemeen directeur Christophe GlorieuxOffice manager Linda De Nutte Accounting Walter Roos Operations & distribution managerInge Van den Bussche Rapporting & Analyse Dieter Vermander

Redactie Hoofdredacteur Marian Kin (voor Kinco)Redactiechef Erik Verreet Redactie Nico Schoofs, FilipMichiels, Hermien Vanoost Eindredactie Sam De Kegel02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams, Karin Eeckhout,An Olaerts, Bart Cabanier, Evy Ballegeer, Jan Stevens, DirkBlijweert, Carina Lopez, Tom Ronse, Lore Callens, MatthieuVan Steenkiste, Dominique Soenens, Marjorie BlommeRedactieraad Marianne Dewandeleer (PwC), Johan Albrecht(Itinera Institute), Mireille Deziron (Jobpunt Vlaanderen), BartMatheï (FIT), Ivo Belet (Europarlementariër)

Grafische vormgeving Art Director Pieter Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici Patricia Kempeneers, Manu Degreef

Advertenties Sales Director Nancy Werbrouck Sales managers Marijke Van Impe Account managers Ruth Janssens, Sofie Verbrugghe, VéroniqueGeluykens, Lieze Gheysens, Kim Claesen, Veerle Cajot,Karl Van Lathem, Louise Claeys Bouuaert 02-482.03.50Sales Assistants Annemie Detroch, Inge Seghers, Hilde De Wolf, Krista Verlaeckt, Anke Blommaert, ValerieDe Valck 02-482.03.38 Ordering & accounting Ann DeLange, An Parewijck, Lieve De Pauw 02-482.03.71

Marketing & research Marketing & research managerDiane Devriendt Research marketeer Marjan DesmedtProduct managers Dries Mahieu, Brigitte Vermeulen

Vacature/References InteractiveInteractive Director Marianne Edlund Client ProductionBarbara Daelman, Liesbeth Teugels, Ahmed OuarzaziProject management Josi Swerts, Inge Martens WebDesigners Ward Meremans, Graham Freeman Productmanager Florence Collard

Gedelegeerd bestuurderDirk Velghe Verantwoordelijke uitgeverChristophe Glorieux Pontbeekstraat 4, 1702 Groot-Bijgaarden

Vacature C.V. is erkend als bureau voor privatearbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onderhet nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kun-nen ten allen tijde worden geraadpleegd opwww.vacature.com/rechtenkandidaat

Q COLOFONQ

096_GPV1QU_20091024_VMGBI 23-10-2009 00:06 Pagina 96

Page 99: 20091024 Vacature Magazine

003_GPV1QU_20091024_VMGCO 21-10-2009 15:09 Pagina 3

Page 100: 20091024 Vacature Magazine

69VACATURE 28 FEBRUARI 2009

004_GPV1QU_20091024_VMGCO 21-10-2009 15:08 Pagina 4