Moerdijkse Bode 29-07-2015

download Moerdijkse Bode 29-07-2015

of 20

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 29-07-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  29 JULI 2015WEEK 31

  ZEVENBERGEN In de vijver van nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid in Zevenbergen zijn blauwalgen gecon-stateerd. Daarom wordt contact met het water afgeraden. Blauwalgen scheiden bacterin uit die kunnen zorgen voor jeuk en buikkrampen bij mens en dier.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Blauwalgen komen van nature voor in zoet

  water en zijn in principe altijd aanwezig. Onder bepaalde omstandigheden neemt de hoeveelheid blauwalgen toe. Ze vor-men dan een dunne drijflaag op het water. De oorzaak hiervan is vaak een combinatie van hogere temperaturen, stilstaand water en een overschot aan voedingsstoffen in het water. Dat kunnen bladeren, het lok-voer van sportvissers, brood en honden-poep zijn. Als het water afkoelt, neemt de hoeveelheid blauwalgen af en wordt het water weer helder.

  ControlesHet waterschap controleert het water re-gelmatig op de aanwezigheid van blauw-algen. De gemeente Moerdijk plaatst waarschu-wingsborden bij het water met blauwal-gen. Blauwalgen leven niet alleen in zout en zoet water, maar ook in de grond, op rotsen en op takken. Er zijn veel verschillende soorten van de algen. Blauwalgen zijn eenvoudiger ge-bouwd dan algen.

  Blauwalgen in vijver wijk Bosselaar-Zuid

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Bewoners van Helwijk waren verrast door het nieuws dat de jongen terug naar huis mocht. Dat was voor de gemeente Moer-dijk aanleiding om alle huishoudens in Helwijk in te lichten over de stand van zaken. We hebben bewust gekozen voor een brief, zodat iedereen gelijktijdig gen-formeerd wordt. Bij een informatiebijeenkomst weet je niet

  wie er allemaal komt, vertelt gemeente-woordvoerster Jos Hiel. Daarnaast heeft locoburgemeester Jaap Kamp het dorp ge-sproken met een vertegenwoordiger van de bezorgde bewoners.

  VeiligheidVolgens de gemeente dreigt er geen ge-vaar nu de jongen weer thuis is. De verdachte is terug naar Helwijk ge-keerd onder de begeleiding van Bureau

  Jeugdzorg en de politie. Hij draagt een en-kelband, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Daarnaast mag hij zich alleen bewegen in het eigen woonhuis en in de achtertuin. Hij mag de woning en de tuin alleen verlaten met toestemming van een reclasserings-ambtenaar. Daarbij is het verplicht dat hij wordt be-geleid door een ouder of de reclasserings-ambtenaar. Kamp benadrukt in zijn brief dat de verdachte dus niet alleen de straat op mag en dat de kinderen in Helwijk veilig buiten kunnen spelen. Alle maatregelen blijven in ieder geval van kracht totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in deze zaak.

  Op de voet volgenHiel benadrukt ook dat de gemeente de zaak op de voet blijft volgen. Wel geeft zij aan dat justitie en de rechtbank gaan over de vervolging van de jongen. De gemeente ziet er op toe dat de geno-men maatregelen strikt worden nageleefd. De bewoners in Helwijk hebben verder het mailadres en het telefoonnummer gekregen van een medewerker van de ge-meente Moerdijk met wie ze voor verdere vragen contact kunnen opnemen.

  Onrust na vrijlating verdachte ontuchtplegerGemeente Moerdi jk s tuurt bewoners Helwijk informatiebrief

  HELWIJK De gemeente Moerdijk heeft alle bewoners van Helwijk een brief gestuurd naar aanleiding van de vrijlating van een minderjarige jon-gen uit die plaats die verdacht wordt van het plegen van ontucht. Dat zou zijn volgens buurtbewoners zijn gebeurd met jonge plaatsgenootjes. De knul mag het proces tegen hem onder voorwaarden thuis afwachten.

  FIJNAART - De dames van OG3NE varen tijdens de Amsterdamse Gay Pride mee met een eigen boot. Op deze wijze willen de drie zussen uit Fijnaart aandacht vragen voor mensen die moeite hebben met hun coming out. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, want zo wordt natuurlijk ook meteen aandacht gegenereerd voor hun nieuwe single Wings To Fly. De nieuwe single van OG3NE gaat over de wens om te zijn wie je wilt en met wie. Samen met Popcake vaart het drietal zaterdag 1 au-gustus door de grachten van Amsterdam. Dat doen ze op hun eigen Wings To Fly-boot. Surf voor meer informatie naar www.facebook.com/OG3NE

  OG3NE met eigen boot op Gay Pride

  ZEVENBERGEN - De politie en een bewa-ker hebben woensdagavond een 35-jarige inbreker uit Zevenbergen op heterdaad betrapt. Een beveiliger zag rond kwart voor twaalf een huurbusje staan waarvan de motor nog warm was. In de loods van het bedrijf dat gesloopt wordt, hoorde hij mensen bezig. Hij lichtte de politie in die samen met de bewaker op onderzoek gingen. In eerste instantie werd niemand gevonden, maar korte tijd later renden twee mannen weg. De 35-jarige man kon worden ingerekend. De handlanger ont-snapte, maar naar verwachting wordt hij binnenkort opgepakt. De inbrekers zochten vermoedelijk koper.

  Inbreker opgepaktdankzij bewaker

  ZEVENBERGEN - De Vlinderstichting houdt in het weekend van 1 en 2 augustus de tuinvlindertelling. Op deze manier tracht de Vlinderstichting in kaart te brengen welke vlinders in de tuinen voorkomen. Wie wil deelnemen kan meedoen via www.vlin-dermee.nl. Deelnemers krijgen een lijstje met de meest voorkomende tuinvlinders. De resultaten stromen direct door naar vlindermee.nl. Meedoen kost niet veel tijd. Een kwartier de tuin doorlopen en turven welke vlinders je ziet is voldoende. Wel wordt aangeraden om een zonnig moment te kiezen voor het tellen. In totaal zijn er 160.000 soorten vlinders. De dieren leven in verschillende biotopen.

  Deelnemen aantuinvlindertelling

  Musical Ciske de Rat hoogtepunt viering 125 jaar Oranjevaan

  Knutselen tijdens vakantieweek in KloosterblokjeSchoolvakant ie begint goed in Wil lemstad

  WILLEMSTAD De schoolvakantie is in de wijk het Kloosterblokje in Willemstad goed begonnen. De week begon met een kinderproeverij in de feesttent midden in de wijk. Ook was er onder meer een knutselmiddag die door bijna 150 kinderen werd bezocht. De organisatie van de vakantieweek is in handen van buurtvereniging t Kloosterblokje. Lees elders in deze Bode verder. FOTO TIES STEEHOUWER

  Mogelijk buurtbustussen Zevenbergenen Etten-Leur

 • ACTUALITEIT

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Inmiddels hebben ook andere tennisver-enigingen banen met een ondergrond die het hele jaar bespeelbaar is zodat het aantal leden wat is terug gelopen. Op het ogenblik heeft de vereniging 189 senio-ren als lid en 11 junioren. Secretaris Fred Schouwenaars: Nog niet zo lang geleden hadden we 280 leden waarvan 60 jeugdle-den. Ondanks het gegeven dat het aantal leden is teruggelopen is TV De Hoop nog een van de verenigingen in Noordhoek waarvoor veel vrijwilligers zich inzetten. Zo zijn op het ogenblik negen mensen, in wisselende samenstellingen, bezig om het clubhuis op te knappen. De opknapbeurt is begroot op 15.000 euro. Om een dergelijk bedrag uit te geven is via een ledenvergadering toestemming ge-vraagd. Verleden jaar was deze toestem-ming ook al nodig voor het weghalen van een coniferenhaag en de vervanging daar-van. Dat is toen door de leden zelf gedaan maar er was toch nog 9.000 euro nodig. Het opknappen van de banen is voor reke-ning van de gemeente Moerdijk. Die heeft ook de andere 11 tennisbanen binnen de gemeente in beheer.

  InrichtingDe opknapbeurt van het clubhuis wordt grondig aangepakt. Het interieur was ze-ker wat kleurstelling betreft verouderd. Inmiddels zijn de muren van de kleedloka-len en de toiletten van een witte verfl aag voorzien. Dat is ook gedaan met de kantine zelf. Ook de bar is opgeknapt en aangepast aan de eisen van deze tijd.

  Daarnaast worden de stalen binten van het dak overgeschilderd van blauw naar grijs. Een schilderbeurt staat ook het hout-werk nog te wachten maar dat wordt uit-besteed aan de schilder, vertelt Schouwe-naars. Hij weet te vertellen dat niet alleen het tennistapijt is vervangen maar ook de onderlaag van lava. De bovenkant is nu helemaal vlak en volkomen veilig om op te spelen. En spelen wordt er veel gedaan bij TV De Hoop. Er kan altijd worden ge-speeld buiten de vaste avonden om. Voor de dinsdagavond moet men zich van te voren melden maar op de vrouwenavond

  op woensdag en de mannenavond op don-derdag kan iedereen aanschuiven. Ook de

  niet leden. De opgeknapte banen liggen er weer prachtig bij en het is de bedoeling

  dat de kantine klaar is voor het opentoer-nooi van 29 tot en met 6 september.

  PAGINA 3

  Bovenkant is helemaal vlak

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Vr u en dr u, want lokaal nieuws maken we samen

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  Tennispark TV De Hoop krijgt nieuwe banenVri jwil l igers s teken handen ui t de mouwen

  Als het zand gezakt is komt het rood van de banen naar boven. FOTO TIES STEEHOUWER

  NOORDHOEK Er is de laatste weken door vakmensen hard gewerkt om het tapijt van de drie banen van de tennisvereniging De Hoop te vervangen. De tennisvereniging in Noordhoek was een van de eerste verenigingen in Moerdijk die banen liet aanleggen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Al-leen bij ijzel en sneeuwval is spelen niet mogelijk. Omdat er bijna het hele jaar gespeeld kan worden, werden veel mensen uit de omliggende kernen lid van TV De Hoop.

  DOOR TIES STEEHOUWER Voor de eerste maal kwam de hele cast in de Parel bij elkaar voor het gebruikelijke

  taartmoment. De twee Ciskes mochten de taarten aansnijden. Dat werd gedaan