Moerdijkse Bode 21-10-2015

download Moerdijkse Bode 21-10-2015

of 24

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 21-10-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  21 OKTOBER 2015WEEK 43

  Vacatures bij jou in de buurt

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  KLUNDERT - Vorige week zijn de re-novatiewerkzaamheden bij huisart-senpraktijk De Clundert en apotheek De Eendracht in Klundert van start gegaan.

  In opdracht van Brabantse Waard gaat een aannemer aan de slag met de realisatie van drie nieuwe behandel/spreekkamers en een multifunctionele ruimte op de

  tweede verdieping. Bovendien komt er een lift waarin een brancard past en de front- en backoffice worden zo ingericht dat de privacy van patinten gegarandeerd is. Op de begane grond wordt de spoedkamer aangepast en uitgebreid met een douche speciaal voor patinten met brandwonden. Door deze aanpassingen is er straks volop ruimte voor voldoende artsen, praktijkon-dersteuners en assistenten, die goede zorg

  kunnen verlenen.

  OpenAls alle werkzaamheden volgens planning verlopen, wordt de nieuwe huisartsen-praktijk over een kleine twee maanden, begin december, opgeleverd. Tijdens de werkzaamheden zijn de praktijk en apo-theek gewoon open en bereikbaar voor alle patinten.

  Werk bij huisartsenpraktijk en apotheek van start

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Met de realisatie van de nieuwe Brede school in Standdaarbuiten kwam de plek aan de St. Janstraat 7 vrij. Een veelbe-sproken locatie, aldus wethouder Jaap Kamp, waar best wel wat over te doen is geweest de afgelopen jaren. Op de aan het onderwijs onttrokken locatie kan nu echter herontwikkeling plaats gaan

  vinden.PassendHet plan voorziet dus in de bouw van in totaal zes woningen, die gerealiseerd gaan wonen door Bernardus Wonen. Vier woningen (huur) zijn in beginsel bestemd voor senioren; daarnaast komen er twee particuliere koopwoningen. We denken hiermee een plan te hebben dat past in de omgeving en daarbij tevens voldoet

  aan de huidige vraag naar woningen in Standdaarbuiten. De twee koopwoningen worden gebouwd om het totale project be-taalbaar en inpasbaar te maken.Als er verder geen bezwaren komen op het ontwerpbestemmingsplan, kan over onge-veer een half jaar begonnen worden met bouwen, zo schat de wethouder in. Dan hebben we het dus over het voorjaar van 2016. Maar dat tijdstip hangt natuurlijk ook van de corporatie af.

  HerzieningIn het in 2013 vastgestelde en inmiddels in werking getreden bestemmingsplan

  Kern Standdaarbuiten was de locatie van de voormalige Antoniusschool aan de St. Janstraat niet meegenomen. Om de voorgenomen bouwplannen te kunnen re-aliseren moet daarom een procedure tot herziening van het bestemmingsplan voor deze locatie worden doorlopen. Het col-lege heeft ingestemd met dit ontwerpbe-stemmingsplan en besloten dit gedurende zes weken ter inzage te leggen. Gedurende deze termijn bestaat voor iedereen de ge-legenheid om een zienswijze tegen het plan in te dienen bij de gemeenteraad.Op dinsdag 27 oktober staat een hoorzit-ting over dit onderwerp gepland.

  Zes woningen op voormalige schoollocatiePlan Standdaarbui ten past in de omgeving en voldoet aan de vraag

  STANDDAARBUITEN - Op de locatie van de voormalige Antoniusschool aan de St. Janstraat in Standdaarbuiten komen zes woningen. Inmiddels ligt hier een ontwerpbestemmingsplan voor klaar dat mede is ontstaan in goed overleg met de omwonenden.

  De Parel decor voor musical Het Fenderts Schaep

  Geld voor oplossen geluidsoverlast bij Zevenbergschen Hoek

  Komend weekend krijgen we een uurtje extra. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober komt er een eind aan de zomertijd. De klok gaat dan om 03.00 uur een uurtje terug. In de volksmond zegt men, dat komend weekend de wintertijd ingaat. Dat klopt niet helemaal, want de wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Bij overgang naar win-tertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor het s ochtends eerder licht en s avonds eerder donker wordt. In de nacht van 26 op 27 maart 2016 gaat de zomertijd weer in.

  Klok gaat weer een uurtje terug

  Mooie muziekmiddag in Cultureel CentrumDansen tussen de stoelen in het voormalige kerkgebouw

  KLUNDERT - Het bestuur van het Niervaertkoor wilde het in haar najaarsconcert dit jaar eens anders doen dan anders. In plaats van alleen maar klassieke muziek te zingen en te spelen, had men zondagmiddag in het Cultureel Centrum in Klundert ook de Ferryman Jazzband uit Roosendaal en het koor Vox Populi uit Stampersgat uitgenodigd. Door de jazzband en de twee koren werd het in het voormalige kerkgebouw een hele mooie muziekmiddag. Het werd zelfs zo gezellig dat er door sommige bezoekers in het middenpad tussen de stoelen een dansje werd gemaakt. FOTO TIES STEEHOUWER

  MOERDIJK - Het college van burgemees-ter en wethouders in Moerdijk heeft be-sloten de beleidsregels ten aanzien van schuldhulpverlening aan te passen. In de praktijk komt het er op neer dat iemand die schuldhulpverlening aanvraagt aan moet kunnen tonen dat hij of zij in de voorgaan-de vijf jaar er alles aan gedaan heeft om de schulden op te lossen. Hiermee bestaat de mogelijkheid om deze vorm van hulpverlening te weigeren als de aanvrager onvoldoende actie heeft onder-nomen om uit de schulden te blijven. Vol-gens wethouder Thomas Zwiers gaat het om een preventieve maatregel om exces-sen te voorkomen.

  Andere regels voor schuldhulpverlening

  WILLEMSTAD - Op donderdag 22 oktober is de haven van Willemstad de eindbe-stemming van de 17e Bietentocht. In de loop van de middag varen de traditionele platbodems, afgeladen met suikerbiet, de haven van Willemstad binnen. Om 17.00 uur zal op de Kade de keuring van de suikerbieten plaatsvinden onder de deskundige leiding van Piet Jaspers van de Suikerunie. Ook wethouder Thomas Zwiers zal bij deze bietenkeuring aanwe-zig zijn. De Bietentocht wordt georgani-seerd op 19, 20, 21 en 22 oktober. De tocht loopt van Goes via Zierikzee of Bruinisse, Yerseke, Colijnsplaat en De Heen met als eindbestemming Willemstad.

  17e Bietentocht eindigt in Willemstad

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  zondag 25 oktober

  OPEN

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  speculaas uit eigen bakkerij !!!!Voor maar 2,00 MMMM

  Herfst eikels Heerlijk, kom maar proeven!

 • 5589,-

  Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  2

  2

  Complete badkamer

  2995,-Greeploze keuken

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

  7650,-7650,-7650,-5750,-Complete keuken

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

  A.S. ZONDAG GEO

  PEND VAN 11:00

  TOT 17:00

  5940,-

  Greeploze keukenGreeploze keukenGreeploze

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  5940,-5940,- 4389,-

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Eerder drong de gemeente Moerdijk aan op raildempers en akoestische voorzienin-gen aan de geluidswal als oplossing voor het probleem. Bij beide voorzieningen oordeelden de deskundigen dat de kosten daarvan niet op zouden wegen tegen het te bereiken effect, aldus wethouder Jaap Kamp. Dus voor Zevenbergschen Hoek geen geld.

  OnaanvaardbaarVoor Kamp was dat onaanvaardbaar. Hij reisde af naar Den Haag voor overleg en liet daar weten dat hij met deze bood-schap niet thuis kon komen. Vooral omdat de overlast in Zevenbergschen Hoek niet alleen veroorzaakt wordt door de HSL, maar ook door de reguliere spoorlijn en de A16. Volgens hem erkennen ook alle drie partijen die hierbij betrokken zijn die over-

  last. Maar zij zeggen ook alle drie dat ze te weinig geld hebben om het op te lossen. Toen hebben we gezegd dat het misschien een ideetje zou zijn om eens bij elkaar te gaan zitten en dat beetje geld dat er wel is bij elkaar te leggen. Dan is het misschien wel toereikend om het probleem op te los-sen.

  Krachtig instrumentOm een lang verhaal kort te maken: het gesprek in Den Haag leverde uiteindelijk niets op. Maar tot onze grote vreugde heeft de staatssecretaris gemeend toch een bedrag van een miljoen euro beschik-baar te stellen voor het oplossen van de problemen met de geluidswal in Zeven-bergschen Hoek. En met die toezegging van een miljoen hebben we n