Moerdijkse Bode 18-11-2015

download Moerdijkse Bode 18-11-2015

of 32

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 18-11-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  18 NOVEMBER 2015WEEK 47

  MOERDIJK - Vorige week woensdagavond heeft zich wederom een incident voorge-daan op het terrein van Shell Moerdijk. Er brak een kleine brand uit bij een com-pressor in een van de fabrieken. De over-heidsbrandweer en de bedrijfsbrandweer kwamen ter plaatse om het vuur te blus-sen. Die was na ongeveer een uur onder controle. Shell heeft de compressor uit bedrijf genomen en de fabriek gestopt. Als gevolg van het stoppen van de fabriek was er een verhoogd fakkelaanbod. De rode gloed hiervan was tot in de verre omtrek van Moerdijk te zien. Shell Moerdijk heeft zijn excuses aangeboden voor de veroor-zaakte overlast.

  Kleine brand in compressor bij Shell

  ZEVENBERGEN/HEIJNINGEN - Het col-lege van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe bedrijfshal aan de Mannesman-weg 5 in Heijningen. Volgens het college is de aanvraag van de initiatiefnemer ruimtelijk passend op de betreffende locatie. Tegen de activiteit het veranderen of veranderen van de wer-king van een inrichting heeft de initiatief-nemer nog een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp, zodanig dat de vergun-ning gewijzigd zal worden ten opzichte van de ontwerpvergunning.

  Goedkeuring voor bouw van bedrijfshal

  ZEVENBERGEN - Wethouder Jaap Kamp heeft vorige week op de week-markt in Zevenbergen aandacht ge-vraagd voor de glasbakcampagne Glas in t bakkie. De boodschap van deze campagne is dat glas voortaan met restjes en deksels in de glasbak mag, waardoor het scheiden van afval nog makkelijker wordt.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Uit onderzoek is gebleken dat mensen het als lastig ervaren om glas te scheiden, om-dat ze denken dat ze het schoon moeten inleveren in de glasbak. Dat is echter niet meer zo. Door nieuwe technieken worden

  de deksels uit het glasafval gehaald en het glas goed schoon gemaakt.

  EindeloosLandelijk gezien zit er nog altijd te veel glas tussen het restafval: 150 kiloton tussen het restafval tegen 350 kiloton in de glasbak. In Moerdijk zit in iedere duobak gemiddeld nog 5 kilo glas per inwoner per jaar in de duobak, terwijl er 19 kilo per inwoner in de glasbakken apart wordt ingezameld. In de praktijk betekent dit dat er maar 79% gescheiden wordt. Al het glas dat in de duobak wordt gedeponeerd, verdwijnt rechtstreeks in de verbrandingsoven. En dat terwijl glas eindeloos hergebruikt kan worden.

  DoelstellingIn Nederland bestaat een wettelijke doel-stelling dat 90% van het glas moet worden hergebruikt.

  De slogan van de campagne luidt als volgt: 100% recyclebaar, 100% in de glasbak. De glasbakcampagne loopt nog door tot eind 2015.

  Wethouder Jaap Kamp vraagt aandacht voor glas

  Wethouder Jaap Kamp deelde tijdens zijn bezoek aan de weekmarkt presentjes uit aan bezoekers.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het gaat om een pand aan de Oudemo-lensedijk in Fijnaart en twee loodsen aan de Roodevaart in Moerdijk. Het pand in Fijnaart moet een half jaar dicht omdat de politie hier stuitte op een omvangrijke hen-nepkwekerij met maar liefst 932 hennep-planten en 420 hennepstekken. De loodsen aan de Roodevaart moeten een half jaar en een jaar dicht, respectievelijk vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij met 138 hennepplanten en de restanten van

  een groot amfetaminelaboratorium.

  BevoegdheidBurgemeester Jac Klijs is van mening dat ondermijnende drugshandel, in welke vorm dan ook, binnen de gemeente Moer-dijk niet wenselijk is. Zeker nu duidelijk is dat de regio West-Brabant, waartoe Moerdijk behoort, in toenemende mate interessant is voor drugsproducenten. Die trend wil hij tegengaan, samen met andere gemeenten in de regio. Ook bij nieuwe situaties zal overgegaan worden

  tot het sluiten van panden. Klijs heeft op grond van artikel 13b van de Opiumwet de bestuursrechtelijke bevoegdheid om pan-den en woningen waar een handelsvoor-raad drugs wordt aangetroffen, te sluiten door middel van toepassing van bestuurs-dwang. Deze bevoegdheid wordt los van de eventuele strafrechtelijke maatregelen van het Openbaar Ministerie ingezet.

  BeleidEerder dit jaar, in juni, is het Damoclesbe-leid 2015 vastgesteld. Dit regelt op welke wijze panden gesloten worden op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Het Damoclesbeleid heeft als doel ondermij-nende drugsactiviteiten preventief tegen

  te gaan. Woningen en panden waar een handelsvoorraad drugs wordt aangetrof-fen, mogen daarna tijdelijk niet gebruikt worden. De termijn van sluiting is afhan-kelijk van de soort drugs. Panden waar harddrugs wordt aangetroffen, moeten langer dicht dan panden waar softdrugs zijn aangetroffen.

  Voor sluiting van een pand is het niet nood-zakelijk dat de eigenaar of huurder van het pand betrokken was bij de drugsactivitei-ten of hier kennis van had. Het simpele aantreffen van een handelsvoorraad is al voldoende om conform het gemeentelijke beleid over te gaan tot sluiting voor een bepaalde periode.

  Burgemeester laat drie drugspanden sluitenOndermijnende drugshandel in welke vorm dan ook niet wensel i jk

  FIJNAART/MOERDIJK - Op last van burgemeester Jac Klijs zijn drie pan-den in de gemeente Moerdijk waarin recent drugsgerelateerde zaken wer-den aangetroffen voor een bepaalde tijd gesloten.

  Thomashuis inStanddaarbuiten blij met aanschaf duofiets

  Burgemeester eet boterhammetje mee met scholieren

  Zevenbergen haalt de Sint massaal inWarm welkom ondanks guur en koud weer

  ZEVENBERGEN - Het was guur en koud langs de oevers van de Roode Vaart zaterdag, maar dat weerhield kinderen uit Zevenbergen er niet van om Sinterklaas en zijn honderd pieten warm te verwelkomen. Opperstalmeester Michel van Opstal ontving de goedheiligman officieel, waarna hij te paard naar het centrum van Zevenbergen trok. Hier werd hij welkom gehe-ten door wethouder Thomas Zwiers. Behalve in Zevenbergen kwam de Sint zaterdag ook aan in Standdaarbuiten en Fijnaart. Elders in deze Bode een verslag. FOTO TIES STEEHOUWER

  kijk opWWW.internetbode.nl

  ...voor het

  laatste actuele lokale nieuws...

  Poststraat 24791 AC Klundert

  T 0168 40 30 05

  info@saloncathy.nlwww.saloncathy.nl

  Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

  Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

  Graag tot ziens!

  12 JARIG BESTAAN!

  SALO

  N C

  ATH

  Y 1

  2 JA

  AR

  !

  SinterklaasactieDieptereiniging

  Korte gezichtsmassageHeerlijk chocolade masker

  Nu voor maar 25,-

  Deze actie is geldig van 17 november t/m 5 december 2015. Maak nu snel een afspraak via 0168 - 40 30 05 of mail naar:

  info@schoonheidsinstituutcathy.nl

  Scho

  onhe

  idsin

  stitu

  ut C

  athyPoststraat 24791 AC Klundert

  T 0168 40 30 05info@schoonheids

  instituutcathy.nlwww.schoonheids

  instituutcathy.nl

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  hAMKAAS BROODJES

  3 voor maar 2,50

  Verse marsepeinen taai-taai amandelstaaf, gevulde speculaas etc. Alles uit eigen bakkerij !!!!

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  DOOR MARJANNE DIJKSTRA

  In het Thomashuis in Standdaarbuiten wo-nen in totaal acht volwassenen met een verstandelijke en sommigen ook met een lichamelijke beperking. Het zijn vijf man-nen en drie vrouwen in de leeftijd tussen 25 en 56 jaar die behoorlijk intensieve zorg nodig hebben, vertelt zorgondernemer Margreet Hollemans. Het verloop is hier niet groot en je ziet dat als er een nieuw iemand bijkomt, de dynamiek van de groep weer verandert. Sommige mensen wonen hier al vanaf de oprichting van het huis in 2004.

  Niet vanzelfsprekendDoor hun beperking is het naar buiten gaan voor de bewoners van het Thomashuis niet vanzelfsprekend, stelt Hollemans. Ze zijn niet allemaal verkeersveilig en kunnen zeker niet allemaal fietsen. Daarom is het juist zo fijn dat we in de zomer de duofiets hebben kunnen aanschaffen. We hebben de fiets kunnen kopen door de opbrengst van de wintermarkt van vorig jaar, een schenking van een familielid van een van de bewoners, een schenking van een paar dat ging trouwen en het geld dat zij voor hun bruiloft kregen verdeelden over ons en het Thomashuis in Klundert. En zelf heb-

  ben we ook een deel bijgelegd. De fiets die we kochten heeft trapondersteuning om-dat niet iedereen kan meetrappen en zon fiets kost zon zesduizend euro. Het is dus een ontzettend dure aanschaf, maar wel een waar we jaren plezier van hebben. We zijn echt heel blij dat we de fiets hebben kunnen kopen. Ook een van onze bewoners die rolstoelafhankelijk is, kon een rondje maken op de fiets. Dat was bijzonder. Hij had nog nooit gefietst en zat de hele route te gillen van blijdschap. Zelfs voor de ene bewoner die wel zelf kan fietsen is de duo-fiets leuk; het is relaxed en gezellig.

  WintermarktDe wintermarkt bij het Thomashuis in Standdaarbuiten wordt dit jaar op za-terdag 12 december tussen 11.00 uur en 16.00 uur voor de vierde keer gehouden. Hollemans: Het is een dag waar de be-woners erg naar toeleven en we zetten het Thomashuis ermee op de kaart. We verko-pen allerlei dingen die we zelf maken; vet-bolletjes voor de vogels en leuke dingen voor in huis, maar ook bakken we oliebol-len en