Moerdijkse Bode 24-12-2014

download Moerdijkse Bode 24-12-2014

of 31

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 24-12-2014

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  THUIS IN DE REGIO

  M O E R D I J K S E

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OPLAGE MOERDIJK 16.500TOTALE OPLAGE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  24 DECEMBER 2014WEEK 52

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De discussie over de zwembaden in de gemeente Moerdijk is niet van vandaag. Er ligt een besluit van de raad om 300.000 euro op de gemeentelijke zwembaden te bezuinigen. Door alle bestaande zwem-baden te sluiten en n nieuw, centraal gelegen zwembad te realiseren wordt circa 285.000 euro bespaard, waarmee de

  opdracht van drie ton nog niet helemaal wordt gehaald. Wel, zo vindt het college, wordt met een nieuw centraal gelegen zwembad een volwaardig alternatief ge-boden voor alle inwoners, dat in de plaats komt van de voorzieningen in Fijnaart, Klundert, Willemstad en Zevenbergen.

  OnvermijdelijkHet voorstel is om de gemeentelijke baden

  in Fijnaart, Willemstad en Zevenbergen op 31 december 2015 te sluiten. De Niervaert in Klundert blijft open totdat het nieuwe bad gereed is. Burgerinitiatieven om de buitenzwemba-den in Willemstad en Zevenbergen met behulp van vrijwillige inzet open te hou-den, zijn onvoldoende toekomstbesten-dig. Bovendien zal er altijd een fi nancile bijdrage nodig zijn. De kosten van het on-dersteunen van de initiatieven passen niet binnen de bezuinigingsopdracht. Wethou-der Eef Schoneveld heeft weliswaar hoge waardering voor deze initiatieven, maar vindt namens het college dat n nieuw combibad beter past bij de uitgangspun-

  ten. We snappen dat dit een ingrijpend besluit is voor de inwoners van de betref-fende kernen. Een verlies van voorzienin-gen doet altijd pijn, maar het is in dit geval onvermijdelijk. Belangrijk is dat zwemmen wel mogelijk blijft in de gemeente Moer-dijk. Daarom kiezen we voor het realiseren van n moderne zwemvoorziening met binnen- en buitenbad op een centrale plek in de gemeente.

  De gemeenteraad beslist over dit gehele voorstel over de toekomst van het zwem-men in gemeente Moerdijk. Het voorstel wordt begin 2015 behandeld in een ge-meenteraadsvergadering.

  Nieuw zwembad op centrale plek in gemeenteBestaande gemeentel i jke baden eind volgend jaar dicht

  ZEVENBERGEN - Op een centrale plaats in de gemeente Moerdijk wil het college van burgemeester en wethouders een gecombineerd binnen- en buitenzwembad realiseren. Tegenover dit besluit staat dat het college alle bestaande gemeentelijke zwembaden wil sluiten. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

  MOERDIJK - Shell Moerdijk heeft na een zorgvuldige inspectieperiode en een gecontroleerde opstartfase twee van de vier productie-eenheden weer in bedrijf genomen. Het gaat om de fabrieken MSPO-1 en MEOD. Op 2 oktober werden alle fabrieken ge-controleerd uit bedrijf genomen nadat een loogverontreiniging in het stoom-systeem was geconstateerd.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De combinatie van stoom, loog en metaal kan leiden tot schade aan leidingen en installaties. Cautische soda (loog) is het stoomsysteem binnengekomen via een verbinding voor gedemineraliseerd water. Medewerkers zijn gedurende dit incident op geen enkel moment in een gevaarlijke

  situatie geweest. Op korte termijn ver-wacht Shell Moerdijk de totale omvang van de operationele schade in kaart te hebben gebracht.

  KrakerDe verwachting is op dit moment dat de ethyleenfabriek (MLO), ook wel bekend als de kraker, rond het einde van het derde kwartaal van 2015 weer in gebruik kan worden genomen.

  Het incident met de MSPO-2, in juni van dit jaar, staat volledig los van het stoom-lek. De onmantelings- en opruimwerk-zaamheden bij het beschadigde deel van de MSPO-2 zijn nagenoeg voltooid. Shell wil de fabriek herbouwen en de herstart wordt in de periode tussen december 2015 en maart 2016 verwacht.

  Twee fabrieken Shell Moerdijk weer in bedrijf

  ZEVENBERGEN - Het college van Moer-dijk heeft besloten de jaarlijkse subsidie aan Speeltuinvereniging Kindervreugd in Helwijk over het jaar 2013 defi nitief vast te stellen op 20.358 euro. De speeltuinver-eniging heeft over 2013 een verantwoor-ding ingediend voor de verleende subsidie voor exploitatie van gemeenschapshuis De Blokhut, de naastgelegen speeltuin en overige activiteiten. De jaarrekening en het jaarverslag zijn beoordeeld en in orde bevonden. Op basis daarvan heeft het col-lege besloten de verleende subsidie over 2013 defi nitief vast te stellen op 20.358 euro, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.

  Vaststelling subsidie Speeltuinvereniging

  KLUNDERT - Op 3 januari 2015 organiseert de Klundertse winkeliersvereniging KOK een echte Klundertse nieuwjaarsreceptie. Deze nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de voormalige kerk, waarin onlangs de oude banken zijn verdwenen. Voor champagne, koffi e, thee en hapjes wordt gezorgd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden de prijzen uitgereikt van de Einde-jaarsactie van de KOK. Voor champagne, koffi e, thee en hapjes worden gezorgd. John en Gijs Schuurmans zorgen samen voor het entertainment tijdens deze dag. De Klundertse Nieuwjaarsreceptie is op 3 januari vanaf 11.00 uur en is toegankelijk voor iedereen.

  Nieuwjaarsreceptie Winkeliersvereniging

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

  NIEUWS

  KIJK OPwww.internetbode.nl

  KI JK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  ...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

  Veel belangstelling voor infomarkt Centrumontwikkeling

  Fijnaart gaat uit zijn dak voor dames van OG3NE

  Santa Run levert kinderboerderij 7.000 euro opIni t iat ief Rotaryclub brengt geld in het laat je

  ZEVENBERGEN - Op initiatief van de Rotaryclub Zevenbergen e.o. werd zondagmiddag in Zevenbergen een Santa Run gehouden. De Stichting Kinderboerderij Zevenbergen De Dieren-ploeg leverde dit 7.000 euro op. Dit bedrag staat gelijk aan ruim 500 inschrijvingen (van 12,50 euro), waarvoor ook nog een Kerstman outfit werd verkregen. Burgemeester Jac Klijs loste het startschot. FOTO CEES VAN DER BURG

  Uitgeverij de BodeTel. 076-5998111 www.internetbode.nl

  In verband met Kerstmis en Oudjaar zijn onze kantoren gesloten op woensdag 24 december vanaf 13.00 u. & woensdag 31 december.

  Wij wensen u prettige feestdagen!

  DriesenKadedijk 120b4793 RR FijnaartT. 0168 - 463 763

  van DrimmelenZandberg 44761 TW ZevenbergenT. 0168 - 415 160

  elke zondagGEOPEND

  van 12.00 tot 17.00 uur

  2e Kerstdaggeopend

  Fijnaart9.00-17.00 uurZevenbergen

  12.00-17.00 uurOok op zondag de goedkoopste.

 • Diverse kook- workshops!

  EINDEJAARS

  IJSKOUD DE PRIJZEN VAN 2014 * NIEUWE COLLECTIE 2015 ACTIEWEKEN!

  PELGRIMRUIME COMBI-OVENNU 590,-

  ATAGVAATWASSERZEER STIL!NU 690,-

  Kijk op onze website voor de uitgebreide actiefolder! dbkeukens.n l

  Eindejaarsgeschenk voor elke klant!* voor elke klant!

  *Tijd

  ens

  de a

  ctie

  dage

  n bi

  j aan

  koop

  van

  af

  2.0

  00,-

  ZIE WEBSITE VOOR DATA EN TIJDEN

  Achterwand

  Afzuigkap

  Gratis 6-delig pakket bak-accessoires bij aankoop van complete set!

  FORNUIS OOK LOS LEVERBAAR!

  139 9,-

  Setprijs :

  169 9,-

  Uitgekiend tot op de uro!

  3090,-Uitgekiend

  tot op de uro!

  FRANKE 3-IN-1 KOKEND WATER KRAAN NU 799,-

  Nu 50,- extrainruil-korting

  NA INRUIL OUDE WATERKOKER NU 749,-

  Uitgekiend tot op de uro!

  4850,-Uitgekiend

  tot op de uro!

  Uitgekiend tot op de uro!

  8790,-Rijke

  keuken lijn!

  V R I J D A G

  19D E C E M B E R

  Z AT E R D A G

  20D E C E M B E RTOT 17:00 U

  M A A N D A G

  22D E C E M B E R

  D I N S D A G

  23D E C E M B E R

  W O E N S D A G

  24D E C E M B E RTOT 17:00 U

  D O N D E R D A G

  25D E C E M B E R

  Z AT E R D A G

  27D E C E M B E RTOT 17:00 U

  M A A N D A G

  29D E C E M B E R

  D O N D E R D A G

  18D E C E M B E R

  W O E N S D A G

  31D E C E M B E RTOT 17:00 U

  V R I J D A G

  19D E C E M B E R

  Z AT E R D A G

  20D E C E M B E RTOT 17:00 U

  M A A N D A G

  22D E C E M B E R

  D I N S D A G

  2323D E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E R

  W O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A G

  24D E C E M B E RD E C E M B E RTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 U

  D O N D E R D A GD O N D E R D A GD O N D E R D A GD O N D E R D A G

  2525252525252525252525D E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E R

  Z AT E R D A GZ AT E R D A G

  27272727D E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 UTOT 17:00 U

  M A A N D A GM A A N D A GM A A N D A GM A A N D A GM A A N D A GM A A N D A GM A A N D A GM A A N D A G

  292929292929292929292929D E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E RD E C E M B E R

  2E KERSTDAG GEOPEND

  KOOPAVONDKOOPAVONDKOOPAVOND KOOPAVOND

  D I N S D A G

  30D E C E M B E R

  W O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A GW O E N S D A G

  313131313131313131D E C E M B E RD E C E M B E RTOT 17:00 UTOT 17:00 U

  KOOPAVOND

 • actualiteit

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Het