Moerdijkse Bode 15-04-2015

download Moerdijkse Bode 15-04-2015

of 24

 • date post

  21-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  11

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 15-04-2015

 • DOOR PETER HOUTEPEN

  Op 16 oktober 2014 legde de gemeente Moerdijk het bedrijf een drietal lasten on-der dwangsom op. Dat gebeurde nadat bij DBM Blending bij voortduring geconsta-teerd werd dat er gehandeld werd in strijd met de vergunning. Zo beschikte het bedrijf over een vijfde heftruck terwijl vier is toe-gestaan. Ook stond er een bijbehorende oplaadunit voor deze (vijfde) truck en werd opslag van lege, schone emballage op het

  buitenterrein waargenomen. Ook hier wa-ren geen vergunningen voor.

  LegalisatieTegen het dwangsombesluit van de ge-meente werd bezwaar gemaakt door DBM Blending, maar het college van burgemees-ter en wethouders besloot deze, conform het advies van de commissie, ongegrond te verklaren. Aangezien inmiddels een aanvraag is ingediend die voorziet in een legalisatie van de overtredingen, bestaat

  wel aanleiding om, wederom conform het advies, de lasten onder dwangsom in te trekken per datum waarop de aanvraag ver-gunbaar bleek, in dit geval 23 januari van dit jaar.

  BenadrukkenIn reactie op de opgelegde dwangsom-beschikking en ook weer het intrekken daarvan, zegt de burgemeester dat de veiligheidscultuur bij bedrijven binnen de gemeente Moerdijk steeds meer een aan-dachtspunt zal zijn. Want het is niet zo dat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid van bedrijven, dat zijn natuur-lijk de directies zelf. Klijs kan niet genoeg benadrukken dat er echt veel onderzoek zal volgen naar veiligheidscultuur. Het is ook

  onderdeel van samenwerkingsafspraken met de provincie, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio.

  OmgevingswetDe burgemeester geeft aan dat bij de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2018 in werking treedt, er nogal wat regeltjes versoepeld worden voor het bedrijfsleven. Maar daar staat dus tegenover dat wt er geregeld moet worden, dat je dat ook seri-eus neemt. Wij willen daar nadrukkelijk op toetsen en handhaven. Dat vraagt soms ook om bestuurlijk optreden. We zullen met de directies van bedrijven om tafel gaan. Iets niet op orde? Dan pakken we door met uit-eindelijk zelfs het risico op sluiting als de veiligheid echt in het geding is.

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  15 APRIL 2015WEEK 16

  Leerlingen Het Palet halen verkeersdiplomaProeven in t rapskel ters op reusacht ig openbaar verkeersplein

  KLUNDERT - Op een reusachtig opblaasbaar verkeersplein legden de leerlingen van groep 5 en 6 van speciale basisonderwijsschool Het Palet in Klundert hun praktische verkeersexamen af. Ze deden dat door gezeten in trapskelters allerlei proeven te doen. Er stonden zelfs echte stoplichten op het parkoers. Alle kinderen haalden hun diploma en daar waren ze heel blij mee. FOTO TIES STEEHOUWER

  Steeds meer letten op veiligheid bij bedrijvenOnderdeel van samenwerkingsafspraken met de provincie , Omgevingsdienst en Vei l igheidsregio

  ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Wij zullen steeds meer gaan letten op de vei-ligheidscultuur bij bedrijven. Dat zegt burgemeester Jac Klijs van Moer-dijk naar aanleiding van een aantal overtredingen die vorig jaar plaatsvon-den bij het chemische bedrijf DBM Blending, gevestigd aan de Westelijke Randweg in Klundert.

  Echtpaar Wagemakers-Sep 60 jaar getrouwd

  KLUNDERT - Op dinsdagavond 21 april houdt Johan van Doorn in het paro-chiehuis in de Oosterstraat een lezing over de bevrijding van Klundert. De auteur van onder meer Operatie Re-bound - Bevrijding van de Westhoek zal vooral ingaan op de bevrijding van West-Brabant en natuurlijk op die van Klundert in het najaar van 1944. Hij zal zijn verhaal ondersteunen met beel-den uit die tijd.

  Van Doorn zal ingaan op de achtergronden van de militaire operaties van de Geallieer-den die uiteindelijk leidden tot de bevrij-ding van Klundert op 5 november 1944. De vraag waarom de vrijheid voor Klundert en haar inwoners zo lang op zich liet wachten,

  zal centraal staan. Dit terwijl de havenstad Antwerpen, niet eens zo heel ver van Klun-dert gelegen, al twee maanden eerder was bevrijd.

  DetailsAls militair historicus onderzoekt Johan van Doorn al vele jaren de gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar. Nieuwe feiten en interessante details uit en over deze bevrijdingsperiode komen aan de orde. De lezing wordt gehouden na de jaarvergade-ring van heemkundekring Die Overdraghe.

  De vergadering is alleen voor leden, die om 19.30 uur verwacht worden. Zij die al-leen de lezing komen volgen worden om 20.15 uur verwacht.

  Lezing over de bevrijding van Klundert

  De verwoesting van Klundert na de strijd.

  NOORDHOEK - De gemeente Moerdijk is bezig met het opstellen van groen-structuurplannen voor alle kernen in de gemeente Moerdijk. Na Zevenbergen is nu de kern Noordhoek aan de beurt. Op donderdag 16 april staat een inloopbijeen-komst gepland van 15.00 tot 17.00 uur en in de avonduren van 19.00 tot 21.00 uur. Locatie is het gemeenschapshuis aan de Bisschop Hopmansstraat 1. Bewoners krijgen hierbij de gelegenheid om ideen aan te dragen over hun directe woonom-geving met betrekking tot de groenstruc-tuur. Belangrijkste doel is uiteindelijk een nog aantrekkelijkere en mooiere gemeente Moerdijk.

  Tweede bijeenkomst groenstructuurplan

  MOERDIJK - Met de komst van een wijk-zuster, een prikpost, twee huisartsenprak-tijken, cesartherapie en een praktijk voor fysiotherapie is de invulling van de me-dische ruimte in de nieuwe Ankerkuil in Moerdijk rond. Mede dankzij de inzet van de Stichting Gemeenschapshuis Moerdijk en Hart van Moerdijk is overeenstemming bereikt met deze zes partijen. Een aantal van hen is nu actief in het huidige steun-punt t Vlietje. Eigenlijk zit alles in het centrum wat we er ook in wilden hebben, zegt wethouder Eef Schoneveld. Leuk nieuwtje is nog dat de Stichting Kruiswerk Moerdijk 500 euro geschonken heeft voor de inrichting van de ruimte.

  Invulling medische ruimte Ankerkuil rond

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk heeft een overeenkomst gesloten met Al-lego voor het plaatsen, het beheer en het onderhoud van vijf door de gemeente te plaatsen openbare laadpalen voor elektri-sche autos. Deze palen worden geplaatst nabij het gemeentehuis, station Zeven-bergen, station Lage Zwaluwe, in de kern Klundert en aan de Lantaarndijk in Willem-stad. Eerder zijn al openbare laadpunten gerealiseerd aan de Teunisbloem in Zeven-bergen en aan het Steenpad in Willemstad. Elektrische autos stoten geen schadelijke uitlaatgassen uit, maken nauwelijks la-waai en beperken de CO2-uitstoot, mits van groene stroom gebruik wordt gemaakt.

  Overeenkomst voor plaatsen oplaadpalen

  Poststraat 24791 AC Klundert

  T 0168 40 30 05

  info@saloncathy.nlwww.saloncathy.nl

  Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

  Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

  Graag tot ziens!

  12 JARIG BESTAAN!

  SALO

  N C

  ATH

  Y 1

  2 JA

  AR

  !Poststraat 24791 AC Klundert

  T 0168 40 30 05

  info@saloncathy.nlwww.saloncathy.nl

  Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

  Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

  Graag tot ziens!

  12 JARIG BESTAAN!

  SALO

  N C

  ATH

  Y 1

  2 JA

  AR

  !

  Ontvang op een bestellingvan de natuurlijke

  ZAO make up 20% KORTING!

  Om

  dat u

  alle

  aan

  dach

  t ver

  dien

  t!

  ZAO make up

  Geldig van 15 april 2015 t/m 22 april 2015

  Schoorstenen oude suikerfabriek worden drie meter ingekort

  Ontvang vacatures die jij zoekt!

  Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

 • Handels- onderneming

  R&s metalenKoperslagerij 62

  ZevenbergenWij kopen al uw oude Metalen

  Tel. 0647028993

  Komans Vishandel B.V. te MoerdijkVerse kabeljauwfilet vers, met vel, 500 gram 7.50

  Verse Schol heel, per kilo 4.95

  Gestoomde Makreel heel, 500 gram 3.95

  Openingstijden: Ma t/m Wo: 08.00-13.00u Do en Vr: 08.00-16.00u Za: 08.00-13.00u

  Alleen contante betaling mogelijk

  Komans Vishandel B.V.Den Bels 1, 4782 PG Moerdijke-mail: info@komanvis.nl / 0168-412422

  Deze aanbieding is geldig t/m zaterdag 25 april 2015

  WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

  TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN

  VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

  50 Tulpen 5.00

  6

  40 Rozen 5.00

  2 bossen Alstroemeria

  3.00

  Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www. dermcentrum.nl

  Spataderen

  ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK ZONDER WACHTLIJST

  scleroseren (wegspuiten) microchirurgische technieken endovasculaire laser (vervangt operatie) foamscleroseren (voor grotere vaten) operatie laser voor kleine vaatjes

  Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Prijs, volledige behandeling 2 benen 175,- Al eerder bij ons behandeld geweest? Prijs vervolgbehandeling 2 benen 145,- Duplexonderzoek + scleroseren v.a. 275,- U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

  Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www. dermcentrum.nl

  S