Moerdijkse Bode 10-12-2014

download Moerdijkse Bode 10-12-2014

of 32

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 10-12-2014

 • DOOR PETER HOUTEPEN

  Het overgrote deel van de milieuklachten, 93%, had betrekking op lucht. Het gaat dan met name om geuroverlast. Zowel overheden als bedrijven zetten zich nog steeds in om met name de overlast verder te verminderen.

  KlankbordgroepOm deze milieuklachten verder te onder-zoeken gaan bewoners, ondernemers en overheden met elkaar in gesprek in de nieuwe klankbordgroep Milieuklachten.

  Gezamenlijk onderzoeken zij hoe het aan-tal milieuklachten kan worden verminderd. En hoe de communicatie over klachten nog beter kan. In 2013 is al een proefproject gestart met de plaatsing van 27 elektronische neuzen op strategische plekken. Deze neuzen kunnen veranderingen in de luchtsamen-stelling signaleren en bij overschrijdingen een signaal afgeven. Daarnaast geldt van-af 1 januari 2015 een verbod op ontgas-sing van benzeen door schepen en vanaf 1 januari 2016 ook voor benzeenhoudende stoffen. De concentraties van stikstofdi-

  oxide en fijnstof liggen ruim beneden de wettelijke grenswaarden en zijn vergelijk-baar met andere delen van Nederland. De benzeenconcentraties blijven onder de ge-zondheidskundige norm, hetgeen wil zeg-gen dat de risicos lager zijn dan het risico dat verwaarloosbaar wordt geacht.

  EnergiebesparingQua trends en ontwikkelingen liggen de meeste kansen voor het haven- en indus-trieterrein Moerdijk bij energiebesparing en het inzetten van duurzame energiebron-nen. Een voorbeeld hiervan is de uitwisse-ling van warmte. Op zeven verschillende

  plekken werd in 2013 warmte of andere stromen uitgewisseld. Met deze uitwisse-lingen wordt 725.000 ton koolstofdioxide (CO2) vermeden. Dit komt overeen met de CO2 hoeveelheid van bijna 200.000 huis-houdens.

  DelenHavenschap Moerdijk, de gemeente Moer-dijk, Rijkswaterstaat, Brabantse Delta, Bra-bant Water, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven werken al sinds jaar en dag samen aan een duurzaam haven- en industrieterrein. Vanuit deze intentie is de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moer-dijk (DVM) ingesteld. In opdracht van DVM wordt jaarlijks het Monitoringrapport uit-gebracht. Het doel van het rapport is onder andere om de verzamelde gegevens te de-len met betrokken partijen.

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 16.500tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  10 DECEMBER 2014WEEK 50

  Klankbordgroep Milieuklachten gaat

  onderzoek doen

  Eerste hulp bij solliciteren?

  Maak gratis een professioneel CV op

  www.brabantwerkt.nl

  ZEVENBERGEN - Het casino aan de Kerk-straat in Zevenbergen is vorige week overvallen door vermoedelijk twee man-nen. Tijdens de overval raakte niemand gewond. De overvallers droegen bivak-mutsen en allebei een gele jas met fluori-serende streep op de borst en een donkere broek. Een van hen bedreigde een mede-werkster met een vuurwapen en vroeg om geld. De medewerkster overhandigde het geld, waarna de mannen er in onbekende richting vandoor gingen. De politie stelde direct een onderzoek in, maar de daders werden niet gevonden. Het casino werd in 2010 ook al twee keer overvallen. Dat gebeurde kort na elkaar in november.

  Gewapende overval op amusementshal

  FIJNAART - Frans Fakkers uit Fijnaart legt zijn functie als voorzitter van de lokale omroep RTVM binnenkort neer. Hij doet dat per 1 januari aanstaande. Behalve voorzitter van de Radio- en Televisiestich-ting Moerdijk, is Fakkers ook al vele jaren actief als wethouder van Financin in de gemeente Moerdijk. Enige tijd geleden werden in de gemeenteraad door Ingrid Kleijn van de fractie Kleijn-Punt vragen gesteld bij de dubbelfunctie van Fakkers. Of zijn vertrek bij RTVM hier nu mee te ma-ken heeft, is niet bekendgemaakt. Frans Fakkers wordt bij de lokale omroep per 1 januari als voorzitter opgevolgd door Bas Hollemans.

  Fakkers weg als voorzitter RTVM

  KLUNDERT - Op 12 december houden de Vrijwilligerscentrale en Sportplaza in sa-menwerking met de gemeente Moerdijk de jaarlijkse feestavond voor sporters en vrijwilligers uit de gemeente. De avond vindt plaats in De Niervaert in Klundert en staat wederom geheel in het teken van het bedanken van de vrijwilligers en sporters voor hun inzet van het afgelopen jaar. Dit jaar worden geen prijzen uitgereikt voor beste vrijwilliger of sporter. Iedere aan-wezige wordt deze avond als winnaar beschouwd en bij voorbaat uitgeroepen tot superwinnaar van 2014. Daarnaast worden sporters en vrijwilligers verzocht om verhalen, fotos en anekdotes te delen.

  Feestavond sporters en vrijwilligers

  Havenpost politie op volle sterkte gebracht

  Robbin Pronkexposeert met Spraypaint

  Sint vindt laatste stukje van grote puzzelSinterklaasfeest op De Boemerang met speciaal t int je

  ZEVENBERGEN - Het Sinterklaasfeest op basisschool De Boemerang in Zevenbergen kende een speciaal tintje. Alles draaide om een hele grote puzzel van 2.40 meter breed en 1.25 meter lang en met in totaal 40 stukjes; 40 omdat de school 40 jaar bestaat. Helaas zoals het zo vaak gaat met puzzels, viel deze uit elkaar. De stukjes werden door een zuchtje wind door heel de school geblazen. Gelukkig vonden de kinderen elke dag puzzelstukken terug. Op eentje na was de puzzelplaat compleet op 5 december. Gelukkig vond Sint uiteindelijk het laatste stuk in zijn grote boek... FOTO DE BOEMERANG

  416 klachten over haven- en industrieterreinOvergrote deel heef t betrekking op lucht

  MOERDIJK - In 2013 zijn in totaal 416 milieuklachten ingediend met betrek-king tot het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat blijkt uit het jaarlijkse Monitoringrapport van het gebied. Het rapport is voor de vijftiende keer verschenen en wordt in beeld gebracht wat de invloed van de bedrijfsacti-viteiten voor invloed heeft op de werk- en leefomgeving.

  ZEVENBERGEN - Naar verwach-ting start deze week de sloop van 30 woningen aan de Lage Wipstraat en Langenoordstraat in Zevenbergen. Ze maken plaats voor 35 nieuwbouw-woningen die niet alleen de straten, maar de hele wijk een positieve im-puls zullen geven. De woningen zijn eigentijds en energiezuinig. Het gaat om een project van Brabantse Waard en de gemeente Moerdijk.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De 30 woningen aan de Lage Wipstraat en Langenoordstraat dateren uit 1940; de laatste renovatie heeft 25 jaar geleden

  plaats gevonden. Hoogste tijd dus om een deel van het aanzicht van deze twee stra-ten te verbeteren, hoewel het voortraject nogal wat voeten in aarde heeft gehad en een flinke periode in beslag heeft ge-nomen.

  De belangrijkste reden hiervoor was dat de toenmalige huurders een nieuw en passend onderkomen moesten vinden. Ook het aanpassen van het bestemmings-plan was een lang traject. Als alles plan-ning verloopt, start de aannemer aan het einde van het eerste kwartaal in 2015 met bouwen. In dat geval kunnen de eerste woningen al aan het begin van het derde kwartaal worden opgeleverd.

  Positieve impuls voor straat en gehele wijk

  Impressie van het toekomstige straatbeeld.

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  mini roomboterstol heerlijk voor maar 2.25

  eikels en stolletjes koffie-broodjes zijn er ook weer!!!

 • Antiekrenovatie Hans Swanenberg Verwijderen van verf- en laklagen. Opnieuw kleuren en/of lakken. Ook voor al uw overige meubelen. Tevens straal- en spuitwerk. Keukenrenovatie. Stoelenmatten en webbing.

  Zevenbergschen HoekTel/Fax 0168-452451

  www.antiekrenovatie.nl

  D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

  VOOR SINGLES & PARENZaal open vanaf 19.15 uur Start 20.30 uur

  HARMONIEZAAL te RIJSBERGENZATERDAG

  20 DECEMBERTEVENS

  5 JARIG BESTAANVAN DE

  SINGLEAVONDEN

  DANSAVOND VOOR RECREATIEVE STIJLDANSERS

  EN OOK GEWONE DANSERS.Iedere zaterdagavond

  KOUTERSHOF te RIJSBERGENZaal open 19.15 uur Start 20.00 uur

  Tel: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

  Kerstman & kerstvrouwkomen ook langs!

  ZevenbergseMetaalhandelKoekoeksedijk 16

  Tel 06 -16 94 44 84Wij kopen al uw oude Metalen

  Ook GRATIS plaatsen van containers

  zonnebank massage nagelstudio

  www.hellasunandbodylounge.nl

  Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 13928772info@hellasunandbodylounge.nlwww.hellasunandbodylounge.nl

  Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 12.00 uur 16.00 20.00 uurwoensdag 14.00 20.00 uurdonderdag 09.30 12.00 uur 16.00 21.00 uurvrijdag 14.00 21.00 uurzaterdag 10.00 18.00 uurTot 15 minuten zonnen 9,99

  Extra per minuut:Bank 1 0,75 Bank 2 0,85 Bank 3 1,00

  Ben je op zoek naar een zonnig, gezond kleurtje, effective ontspanning en beauty plezier dan ontvang ik u in mijn salon Hella sun & bodylounge, de plek waar je even helemaal tot jezelf kan komen en je jezelf weer hele-maal kan opladen. Het is een stijlvolle en gezellige plek met een eigentijdse inrichting in het hartje van Klundert.

  zonnestudio

  nagelsalon

  massage

  Bank 2

  Bank 2

  zonnebank massage nagelstudio

  www.hellasunandbodylounge.nl

  Voorstraat 12a, 4791 HN Klundert0168 - 403348 / 06 - 13928772info@hellasunandbodylounge.nlwww.hellasunandbodylounge.nl

  Openingstijden:maandag geslotendinsdag 09.30 12.00 uur 16.00 20.00 uurwoensdag 14.00 20.00 uurdonderdag 09.30 12.00 uur 16.00 21.00 uurvrijdag 14.00 21.00 uurzaterdag 10.00 18.00 uurTot 15 minuten zonnen 9,99

  Extra per minuut:Bank 1 0,75 Bank 2 0,85 Bank 3 1,00

  Ben je op zoek naar een