Moerdijkse Bode 26-08-2015

download Moerdijkse Bode 26-08-2015

of 32

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  248
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 26-08-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  26 AUGUSTUS 2015WEEK 35

  Gemeente Moerdijk gaat terrassentax invoeren

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De belangrijkste toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente zijn door middel van bruine borden te vinden, wat het nog gemakkelijker maakt om ze te be-reiken.

  VerbeterenIn het voorjaar nam de gemeente de be-wegwijzering van gemeentelijke objecten voor haar rekening door de eerste bebor-

  ding te plaatsen in en rond Willemstad. In combinatie met de opening van het VVV I-punt werd zo een eerste stap gezet in het verbeteren van de informatievoorzie-ning voor toeristen. Onder andere het VVV I-punt en de Forten Sabina en De Hel zijn toen bewegwijzerd.

  RichtlijnenNu hebben ook toeristische ondernemers in de gehele gemeente de mogelijkheid om de bebording aan te schaffen. Het

  college van de gemeente Moerdijk heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. De kosten bedragen zon 50 euro, zegt wethou-der Thomas Zwiers. Ondernemers die buiten de bebouwde kom gevestigd zijn (bewegwijzering binnen de bebouwde kom is al aanwezig), een duidelijke toe-ristische waarde hebben en een bepaald aantal bezoekers trekken, komen hiervoor in aanmerking. Borden die ondernemers zelf geplaatst hebben, worden verwijderd wanneer de toeristische bewegwijzering is gerealiseerd. Zo wordt een uniform en professioneel beeld gecreerd.

  VeiligToerisme is volgens de gemeente een be-

  langrijke pijler voor de gemeente Moerdijk. Om toeristen een prettig verblijf te bieden en aan onze regio te binden, is het belang-rijk dat onbekend verkeer de toeristische voorzieningen gemakkelijk weet te vinden. Bovendien draagt de bewegwijzering bij aan een veilige verkeerssituatie, aange-zien het zoeken en daarmee het stilstaan op een doorgaande weg vermindert.

  OverzichtelijkMet het realiseren van de toeristische be-wegwijzering sluit Moerdijk aan bij haar buurgemeenten, die ook met de bruine borden werken. Zo ontstaat een overzich-telijk beeld voor toeristen die onze regio bezoeken.

  Moerdijk wil bewegwijzering uitbreidenBruine borden voor toerist ische bestemmingen bui ten bebouwde kom

  ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk wil de toeristische bewegwijze-ring verder uitbreiden. Eerder dit jaar heeft de gemeente zelf daar al een begin mee gemaakt. Nu kunnen ook toeristische ondernemers de bebor-ding aanschaffen.

  FIJNAART - Op zaterdag 29 augustus is het open huis bij de jeu de boulesclub in Fijnaart. De locatie is op het sportpark, bij de tennisvelden. Het jeu de boules spel is toegankelijk voor mensen van elke leeftijd en een atleet hoeft u er niet echt voor te zijn. De verenging in Fijnaart telt 30 leden en beschikt over een buitenaccommoda-tie en een overdekte speelhal waar in de winter gespeeld kan worden. Loop binnen op zaterdag 29 augustus tijdens het open huis; borden wijzen belangstellenden in de richting van het terrein. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er leden van de club aanwe-zig die met alle plezier vragen beantwoor-den.

  Open huis bij jeu de boules club Fijnaart

  Vier genomineerden voor Cultuurprijs Moerdijk bekend

  NOORDHOEK - Na het succes van vorig jaar organiseert Stichting Dorpsactiviteiten Noordhoek (SDN) op zondag 13 september de tweede editie van de Noordhoek-run. De onderdelen op deze dag zijn de 5 en 10 kilometer voor deelnemers vanaf 16 jaar, een kids-run, een stiletto-run (ook voor he-ren!) en een Miss Noordhoek-verkiezing. Het programma gaat van start om 11.00 uur in de St. Jozefstraat in Noordhoek. Inschrijven voor de diverse onderdelen kan op de wedstrijddag zelf vanaf 10.00 uur, maar ook al vooraf. Ga hiervoor naar de website (www.sdn-noordhoek.nl). SDN organiseert het hele jaar door activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen.

  SDN houdt tweede Noordhoek-run

  ZEVENBERGEN - De Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) krijgt van de gemeente een subsidie van 2.500 euro en de Stich-ting Wmo-raad Moerdijk een subsidie-bedrag van 4.960 euro. Het gaat hier in beide gevallen over de subsidie van 2014, zegt wethouder Eef Schoneveld. Die wor-den toegekend bij voorschot en aan het eind van het jaar definitief vastgesteld. In beide gevallen wijkt het definitieve bedrag niet af van het voorschot. Het bedrag wordt uiteindelijk uitgekeerd op basis van een beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening van de gesubsidieerde instel-ling. Hierin zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

  Gemeente Moerdijk keert subsidies uitKnutselen aan filmattributen in Helwijk

  Thema Movie Park biedt veel mogeli jkheden

  HELWIJK - Een vader timmert druk aan de boot uit de jeugdfilm De Kameleon; zijn kinderen zitten er al in. De boot werd gebouwd tijdens de vakantieweek van speeltuin Kindervreugd. Het thema was dit jaar Movie Park en dat bood veel mogelijkheden voor de kinderen en hun vaders en moeders. FOTO TIES STEEHOUWER

  kijk opWWW.internetbode.nl

  ...voor het

  laatste actuele lokale nieuws...

  Eertse hulp bij solliciteren?

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  In deze edItIe:

  BartholomeuskermIskortIngsBonnen

  VANDAAGIN DE BODE

  VOETBALSPE

  CIAL

  VOETBALVOETBALSEIZO

  EN

  2015/2016

  VOETBALVOETBALHET VOETBALNI

  EUWS VAN DE

  AMATEURCLUBS UIT DE REGIO

  Geen fusie voor SC Stavenisse

  WHS start met

  nieuwe werkwijze

  SPS met smalle

  selecti e in linkerrijtje

  selecti e in linkerrijtje

 • best of electronics!

  SAMSUNGFULL-HD TVLT 32 E 310 EW

  SAMSUNGFULL-HDSMART TVUE 48 J 5600

  LENOVONOTEBOOKB 50 - 30

  TEFALSTOOMSTRIJKIJZERFV3775

  ZANUSSITAFELMODEL KOELKASTZRG 16605 WA

  339,-

  279,-899,-

  699,-

  229,-

  29,95

  ZINDERENDZOMERVOORDEEL

  BIJ EURONICS!

  7281 Energiekosten

  per jaar: 9,-

  INTENSITEIT

  GEMAK

  MILIEUBEWUST

  INTENSITEIT

  GEMAK

  MILIEUBEWUST

  INTENSITEIT

  GEMAK

  SAMSUNG

  SMART TVUE 48 J 5600UE 48 J 5600

  899,-

  107,512

  2 Energiekostenper jaar: 21,-

  15,6 4GB 500

  Gratis upgrade naar Windows 10!

  Energiekostenper jaar: 27,-

  153239,-

  199,-INTENSITEIT

  GEMAK

  MEE-NEMER!

  Full HD!

  Euronics ZevenbergenZuidhaven 43, tel: 0168-323049

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Vr u en dr u, want lokaal nieuws maken we samen

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR TIES STEEHOUWER

  Herinneringen aan de vele toneelvoor-stellingen, aan de visavonden van de heemkundekring, aan de installatie van Prins Carnaval, die al sinds mensenheuge-nis Prins Willem Friso heet, en natuurlijk herinneringen aan de Fatimadagen en het ziekentridum, waar vaak de bisschoppen van het bisdom Breda zich lieten zien. Ook heeft er nog een gymnastiekvereniging in gezeten, vertelt Corrie Kortsmid van de heemkundekring.

  EisenSlechts 44 jaar ging het gebouw mee en dat is een stuk korter dan gebruikelijk. Dat had twee oorzaken. De eisen die men tegenwoordig aan een gemeenschapsge-bouw stelt veranderen razendsnel en het dak van de Ankerkuil moest enkele jaren geleden met pilaren en zware H binten worden gestut.

  Nog bijna nieuw van aanzien werden ze door de zware kraan opzij gelegd. Voor de rest was er blijkbaar weinig goeds aan het gebouw te vinden. De machines maakten het gewoon klein en de vrachtwagens voerden het af. De toren van de voormali-

  ge RK kerk even verderop zag het allemaal aan, maar ook die verpinkte geen traan. Maar ook dit gebouw moet zich wel onge-rust hebben gemaakt omdat ook hier sloop even boven het hoofd heeft gehangen.

  KwajongensDe kerk erachter zal wl worden gesloopt. De Ankerkuil en deze kerk hoorden aan-vankelijk bij elkaar, omdat de Ankerkuil als parochiecentrum werd gebouwd. Daarvoor stond er een noodkerk die de in de oorlog verwoeste kerk verving. Omdat de Anker-kuil op de fundamenten van de in 1929 gebouwde kerk werd gebouwd, worden vooral die een fl inke kluif voor de slopers. Misschien is het een idee om die als een monument te laten staan. Kortsmid: Daar hebben we echt niet over nagedacht. Trou-wens binnen de heemkundekring hebben we op het ogenblik geen mensen voor dat soort zaken. Waar de eerste steen die bij de sloop werd gevonden terecht gaat komen weet ze niet. Op deze steen wordt melding gedaan van de bouw van de nood-kerk in 1946. De nieuwe Ankerkuil even verderop werd enkele weken geleden ge-opend. Niet alleen de Moerdijkers hebben dit gebouw inmiddels gevonden, maar ook kwajongens. Die klimmen volgens een om-wonenden s avonds op het dak en hebben al enkele sensoren vernieuwd. Nu rijdt elke avond de politie enkele malen langs. Misschien helpt dat. Op de plek van de oude Ankerkuil komt een speelveld voor kinderen.

  Oude Ankerkuil in dorp Moerdijk tot brokken gemaaktHerinneringen ophalen achter het hek

  Op de achtergrond de toren van de voormalige RK kerk. FOTO TIES STEEHOUWER

  MOERDIJK - Nee, er waren geen huilende Moerdijkers te bekennen tijdens de sloop van de voormalige Ankerkuil aan de Steenweg in het dorp. Terwijl grote machines bezig waren de toch wel dikke muren te verpulveren, wer-den er wel herinneringen opgehaald door mensen die veilig achter het hek naar de sloop van het gebouw stonden te kijken.

  Gebouw na 44 jaar met de gron