Moerdijkse Bode 16-09-2015

download Moerdijkse Bode 16-09-2015

of 28

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  5

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 16-09-2015

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  16 SEPTEMBER 2015WEEK 38

  Vacatures bij jou in de buurt

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  Bestuursvoorzitter Markland College neemt afscheid

  ZEVENBERGSCHEN HOEK - De Stich-ting Zomercarnaval Zevenbergschen Hoek krijgt voor dit jaar een subsidie van 540 euro en in in 2016 een bedrag van 600 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk besloten. De tiende editie van het Zomercarnaval in Zevenberg-schen Hoek vond overigens ander-halve week geleden plaats.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het bedrag voor 2015 valt 60 euro lager uit dan dat voor volgend jaar. De aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden. In die zin dat wij aanvullende vragen hadden gesteld aan de stichting, maar daar lang

  geen antwoorden op kregen, legt wet-houder Eef Schoneveld uit. Eigenlijk moe-ten we de aanvraag dan afwijzen, maar la-ter bleek er een bestuurswisseling binnen de stichting te zijn geweest.

  CoulantIn mei 2015 legde de secretaris onver-wachts zijn functie neer, maar deze per-soon koppelde aan het bestuur terug dat alle vergunning- en subsidieaanvragen op orde waren. In de praktijk bleek dat niet zo te zijn. Schoneveld: We zijn coulant geweest en hebben alsnog de subsidie toegekend, met dien verstande dat we die voor dit jaar met tien procent hebben ge-kort. Dat is nu eenmaal de procedure bij te laat indienen.

  Subsidie Zomercarnaval toegekend met 10% boete

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De gemeenteraad concludeerde eerder dat het exploiteren van woonwagencentra geen gemeentelijke taak meer is en dat dit overgedragen dient te worden aan een daartoe gespecialiseerde organisatie. Het nog resterende centrum wat nog niet over-gedragen was, betrof Klundert. Maar ook hierin komt verandering met de voorgeno-men overdracht aan de Stichting Woonwa-genbeheer Zuid-West Nederland.

  HandhaafbaarEen van de voorwaarden bij de overdracht

  is dat er een planologisch afgedekte situ-atie is, waardoor het woonwagencentrum dus handhaafbaar en hanteerbaar blijft. We hebben een voorontwerp bestem-mingsplan in procedure gehad, zegt wet-houder Jaap Kamp. Daar zijn gesprekken over geweest met de bewoners zelf, het is ter inzage gelegd en er zijn een drietal zienswijzen op gekomen. Overigens niet van de bewoners zelf, ook niet van de omwonenden, maar van instanties. In dit geval van de Provincie, de brandweer en waterschap Brabantse Delta. Twee ervan waren instemmende zienswijzen. Alleen het waterschap had wat kleine opmerkin-

  gen en die zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan, dat we nu formeel in procedure gaan brengen.

  AutosloperijIn het kort komt het er op neer dat op deze locatie in Klundert zeventien woonwagens staan die wij positief gaan bestemmen, gaat Kamp verder. Hiermee is gelijktijdig ook de maximale opvang van het centrum vastgelegd. Verder is vastgelegd dat de twee mensen die op het terrein een au-

  tosloperij runnen een zogenoemde per-soonsgebonden beschikking krijgen voor het mogen blijven uitvoeren van die activi-teiten. Maar op het moment dat zij stop-pen, komt er dus geen opvolging meer. Verder wordt de bestrating aangepakt en wordt gekeken naar renovatie c.q. nieuw-bouw van de bergingen. We gaan dus ook de wegsituatie weer zo maken dat alles er weer netjes uitziet, zowel voor de bewo-ners zelf als voor de mensen die er tegen aankijken. Ooit is er sprake geweest van een zeer ingrijpende herstructurering van het woonwagencentrum. Dat gaan we dus niet doen. In de eerste plaats is dat heel duur en in de tweede plaats kregen we daar ook bij de woonwagenmensen zelf de handen niet voor op elkaar om dat te doen, besluit de wethouder.

  College stemt in met ontwerpbestemmingsplanKleine z ienswijze ingediend door waterschap Brabantse Del ta over woonwagencentrum Klundert

  KLUNDERT - Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van het woonwagen-centrum aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert.

  Zeventien woon-wagens gaan we

  positief bestemmen

  ZEVENBERGEN - Er komt geen zebrapad (VOP) in de Pastoor van Kessellaan in Zevenbergen ter hoogte van de Neerhof-straat/Kasteelweg. Dat zegt het college van Moerdijk in antwoord op een vraag hierover van raadslid Cees Huijssoon van Onafhankelijk Moerdijk (OM). De gemeente volgt het (landelijk) beleid om op gebiedsontsluitingswegen in principe geen VOP aan te leggen, alleen op roton-des en kruispunten waar de rijsnelheid laag is. Om in aanmerking te komen voor een VOP is de naderingssnelheid van het gemotoriseerd verkeer ter plaatse te hoog (53 km/u) en voldoet de locatie niet aan de richtlijnen.

  Geen VOP op Pastoor van Kessellaan

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk wil de 7.000 mantelzorgers die binnen de gemeente zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in zijn/haar directe omgeving in het zonne-tje gaan zetten. Dat gebeurt in de Week van de Mantelzorg, die gehouden wordt van 9 tot en met 14 november. Helaas heeft de gemeente Moerdijk lang niet alle mantelzorgers in beeld. Zij roept deze mensen op zich aan te melden per e-mail (mantelzorgmoerdijk@surpluswelzijn.nl). Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleiders Mantelzorg, Jolanda van Leest of Nanny van Gestel: 06-13941442 of 06-13855562.

  Oproep gemeente aan mantelzorgers

  Kunst en Cultuur Route open gespotenFikkie bi j molen gelukkig snel onder controle

  STANDDAARBUITEN - Als openingsact van de Kunst en Cultuur Route Moerdijk werd bij de molenstomp in Standdaarbuiten zaterdag een demonstatie gegeven met een, met de hand aangedreven, brandspuit. In de molenstomp had de plaatselijke heemkundekring een goed verzorgde tentoonstelling ingericht over 300 jaar brandweer in het dorp. Aan de voet van de molen werd een fikkie gestookt en geblust door de mensen van het Brandweermuseum in Wouwse Plantage. Ze hadden het vuur gelukkig snel onder controle. Dit tot grote opluchting van eigenaar Antoon Koenraads. Lees meer over de Kunst en Cultuur Route op pagina 3. FOTO TIES STEEHOUWER

  DrukbezochtNazomerfestivalZevenbergen

  Meer dan een half Miljoen Bodes ElkE wEEk!

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  saucijzen broodjes 3 voor maar 2.50 vrijdag broodjesdag 10 voor maar 2.25

  STUNTVERKOOPkeukens en apparatuur tegen

  70% KORTINGOP=OP

  18 EN 19 SEPTEMBER VAN 10 - 17 UUR(vrijdag tot 21.00 uur)

  Lokkerdreef 33, Etten-Leur

  VANDAAGBIJ DE BODE

  www.brabantexpres .n l 088 - 50 60 310

  1

  Voorjaar & Zomer 2015

  088 - 50 60 310088 - 50 60 310www.brabantexpres.nlwww.brabantexpres.nl

  Bent u op zoek naar een supervoordelige dag- of meerdaagse reis?

  Voor uw bedrijf, instelling of vereniging? Of gewoon voor u zelf?

  Dan heeft Brabant Expres diverse ideen voor een mooie dagtocht

  of meerdaagse reis. Uiteraard met een uitstekende prijs/kwaliteit

  verhouding. Wij staan garant voor onbezorgde, comfortabele en

  voordelige reizen. Daarom kiest men voor Brabant Expres.

  Wilt u de meest actuele informati e over onze reizen? Volg ons op Facebook en

  u bent als eerste op de hoogte!

  Maak iedere maand kans op een dagtocht voor 2 personen!

  Dagtocht Schalke 04

  vanaf 99,00 p.p.

  (zie pagina 10)

  Dagtocht Disneyland Paris

  vanaf 59,00 p.p.

  (zie pagina 4)

  3-daagse reis Londen

  vanaf 159,00 p.p.

  (zie pagina 16)

  Voordelige dagtochten enmeerdaagse reizen met de bus!Bent u op zoek naar een supervoordelige dag

  - of meerdaagse reis? 3-daagse reisParijs

  vanaf 129,00 p.p.

  (zie pagina 17)

  Dagtocht Keukenhof

  vanaf 32,50 p.p.

  (zie pagina 8)

  Musical Billy Elliot vanaf 65,00 p.p.

  (zie pagina 12)

  Bewaar exemplaar

  Voorjaar/zomer 2015

  Disney

  www.brabantexpres .n l 088 - 50 60 310

  1

  Najaar & Winter 2015

  Wilt u de meest actuele informati e over onze reizen? Volg ons op Facebook en

  u bent als eerste op de hoogte!

  Maak iedere maand kans op een dagtocht voor 2 personen!

  Bewaar exemplaar

  088 - 50 60 310www.brabantexpres.nlwww.brabantexpres.nlwww.brabantexpres.nl

  Najaar/winter 2015

  Bent u op zoek naar een supervoordelige dag- of meerdaagse reis?

  Voor uw bedrijf, instelling of vereniging? Of gewoon voor u zelf?

  Dan heeft Brabant Expres Reizen dit najaar en winter diverse ideen

  voor een mooie dagreis of meerdaagse reis.

  Uiteraard met een uitstekende prijs/ kwaliteit verhouding.

  Wij staan garant voor onbezorgde, comfortable en voordelige reizen.

  Daarom kiest men voor Brabant Expres!

  Voordelige dagtochten enmeerdaagse reizen met de bus!

 • Een icoon staat niet stil. Het gaat met de tijd mee. Maar kun je een icoon nog verbeteren? Ja dus. Profiteer nu van een aantrekkelijk introductieaanbod:3 JAAR GARANTIE* I 3 JAAR GRATIS ONDERHOUD** I 3 JAAR RENTEVRIJE FINANCIERING***

  ALLE OGEN OP MIJFiat with

  DE NIEUWE 500. MASTERPIECE RELOADED.

  Model ContantewaardeContante

  aanbetalingTotaal

  kredietbedragLooptijd

  in maandenVaste debetrente-voet op jaarbasis

  Jaarlijkse KostenPercentage (JKP)

  Termijnbedragper maand

  Totaal tebetalen bedrag

  500 v 14.495,- v