Moerdijkse Bode 22-04-2015

of 24 /24
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 22 APRIL 2015 WEEK 17 DOOR MONIQUE JANSEN Bij de SHL-Groep en de trombosedienst werken in totaal 800 medewerkers. De organisatie heeft haar hoofdlocatie in Etten-Leur zitten. De SHL-Groep werkt als verlengstuk voor zorgprofessionals, zoals huisartsen en verloskundigen. Zij kunnen bij het diagnostisch centrum aanvullende onderzoeken aanvragen. Dat gaat verder dan alleen laboratorium- onderzoek. Patiënten kunnen ook terecht voor het laten maken van bijvoorbeeld echo’s, röntgenfoto’s, netvliesfoto’s, bot- dichtheidsmetingen en MRI-scans. Dat kan met een verwijzing van de huisarts. Nieuwe koers De personeelsreductie maakt onderdeel uit van de nieuwe koers die de SHL-Groep en de trombosedienst gaan varen. De ba- nen die verdwijnen bevinden zich vooral op de stafafdelingen. Het personeel is inmiddels geïnformeerd over het nieuwe beleid. Volgens de Raad van Bestuur worden patiënten steeds prijsbewuster. Zo laten zij steeds minder vaak standaard een diagnostisch onder- zoek uitvoeren bij de SHL-Groep, maar kij- ken zij ook waar zij het goedkoopst terecht kunnen. Daarnaast dwingen zorgverzekeraars zorg- verleners om goedkoper te werken. De SHL-Groep en de trombosedienst zetten niet alleen het mes in het aantal mede- werkers, maar bouwen ook niet-kosten- dekkende diensten af. De SHL-Groep en de trombosedienst zijn niet van plan om te snijden in het aantal lo- caties waar patiënten terecht kunnen voor diagnostisch onderzoek. De diagnostische centra in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Breda, Rijen en Goes blijven in stand. Dat geldt ook voor de 284 locaties waar patiënten onder meer terecht kunnen voor het prikken van bloed. Volgens Astrid van der Put van de Raad van Bestuur van de SHL-Groep blijft de basisdienstverle- ning voor bloedafname, functieonderzoe- ken en beeldvormende technieken over- eind. De komende tijd treedt het medisch diagnostisch centrum in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over het schrappen van banen. 43 banen weg bij SHL-Groep en trombosedienst Medisch diagnostisch centrum zet mes in personeelsbestand ZEVENBERGEN - Medisch diagnostisch centrum SHL-Groep en Stichting Regionale Trombose Dienst Breda (SRTB) met locaties in onder meer Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Breda, Rijen en Goes schrappen 43 banen. Dat is volgens de organisatie nodig door de veranderingen in de zorg. Innovaties dragen eraan bij dat er minder medewerkers nodig zijn. Zo kunnen patiënten tegenwoordig vaak zelf hun bloedwaarden meten. ZEVENBERGEN/MOERDIJK - Het col- lege van burgemeester en wethou- ders heeft de beeldkwaliteitscriteria vastgesteld voor een aantal kavels aan de Steenweg in Moerdijk dorp. DOOR PETER HOUTEPEN Het gaat om de kavels aan de Steenweg 43, tegenover de oude Ankerkuil. Het ge- bied is ook nog even in beeld geweest om er een trapveldje aan te leggen “De loca- tie daar begint nu langzaam in beeld te ko- men om er bebouwing op te laten verrich- ten”, zegt wethouder Jaap Kamp. “ Alleen heeft het college gemeend er aanvullende welstandseisen aan te verbinden om de woonomgeving ter plekke te beschermen.” Kleur en materiaal Volgens de wethouder gaat het niet om schokkende zaken. Het zijn meer eisen die aansluiten op de bestaande bebouwing, onder andere over het kleur- en materiaal- gebruik. “Zeg maar min of meer traditio- nele bebouwing.” Het gaat overigens om een beperkt aantal kavels. Kamp: “Het is een gebiedje waar maximaal vier wonin- gen kunnen komen te staan, twee onder een kap dan wel alleenstaand.” Aanvullende welstandseisen voor kavels Steenweg KLUNDERT - Vorige week is op de A17 bij Klundert een auto tegen een prijzenbord bij het BP-tankstation gereden. Twee inzitten- den raakten gewond.Door nog onbekende oorzaak raakte een personenauto van de weg en reed frontaal tegen het bord op de toerit naar het benzinestation. De ravage was enorm. De passagier raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Het betrof een 21-jarige man uit het Groningse Marum. Hij werd met een traumaheli- kopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De passagier is een eveneens 21-jarige man uit het Groningse Niekerk. Hij werd met een ambulance naar een zie- kenhuis in Breda overgebracht. Auto ramt prijzenbord bij tankstation Gouden Helm voor leerlinge Kira den Reijer HELWIJK - Op donderdagavond 23 april vindt de tweede dorpsavond voor het ge- biedsplan van Helwijk plaats. Tijdens de eerste dorpsavond, in maart, is door de inwoners aangegeven waar ze trots op zijn in Helwijk: onder andere het verenigingsle- ven, de saamhorigheid en de Blokhut. Ook zijn een aantal uitdagingen benoemd zoals het aanbod en de toewijzing van huur- en koopwoningen en het behoud van voorzie- ningen zoals de basisschool en de Blokhut. In een kleiner gezelschap (de dorpstafel) zijn deze punten verder uitwerkt en zijn er voorstellen gedaan. Deze worden op 23 april nader besproken in de Blokhut vanaf 20.00 uur. Tweede dorpsavond gebiedsplan Helwijk ZEVENBERGEN - De subsidie die gemeen- te Moerdijk verleent voor individuele mu- zieklessen aan kinderen is vanaf het cur- susjaar 2015-2016 beschikbaar voor alle kinderen tot en met 18 jaar. In eerste in- stantie was dat van 7 tot en met 15 jaar. In 2013 besloot het college van burgemees- ter en wethouders van Moerdijk vooruit- lopend op de evaluatie de doelgroep al te verbreden naar de leeftijdsgroep 6 tot en met 18 jaar. Een belangrijke reden voor dit besluit was dat er extra geld beschikbaar was. Andere redenen waren dat er vraag naar was en dat er in het verleden een aantal aanvragen voor te jonge kinderen zijn afgewezen. Verbreding doelgroep voor muzieklessen Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl Eerste hulp bij solliciteren? Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl Meneer De Klerk geeft startschot voor Moerdijk Schoon Kinderen ontdoen openbare ruimte van zwerfvuil KLUNDERT - Meneer De Klerk en zijn chauffeur zorgden er vrijdag met hun act voor dat de ruim 60 kinderen van basisschool de Cocon in Klundert zonder morren aan de slag gingen om de openbare ruimte rond hun school van zwerfvuil te ontdoen. Wethouder Jaap Kamp was er ook bij, om de kinderen erop te wijzen dat een schone leefomgeving erg belangrijk is. FOTO TIES STEEHOUWER Dernykoers wordt huzarenstukje Ronde van Zevenbergen Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen KONINKLIJKE AANBIEDINGEN 3 ORANJE DONUTS NU VOOR MAAR 2.50 HEERLIJK KONINGSBROOD WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL ZONDAG 26 APRIL OPEN MODESHOWS & OPENING TERRASSEIZOEN Poststraat 2 4791 AC Klundert T 0168 40 30 05 [email protected] www.saloncathy.nl Weet u dat het probleem van schim- melnagels ook van binnenuit komt? Wilt u hier meer over weten maak dan een afspraak bij schoonheidsinstituut Cathy Omdat u alle aandacht verdient! Bij inlevering van deze bon ontvangt u 610,- korting op het product dat uw probleem aanpakt *Dit product is te gebruiken voor alle leeftijden Maak een afspraak tussen woensdag 22 april en woensdag 29 april en ontvang deze korting!

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 22-04-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 22-04-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

22 APRIL 2015WEEK 17

DOOR MONIQUE JANSEN

Bij de SHL-Groep en de trombosedienst werken in totaal 800 medewerkers. De organisatie heeft haar hoofdlocatie in Etten-Leur zitten. De SHL-Groep werkt als verlengstuk voor zorgprofessionals, zoals huisartsen en verloskundigen. Zij kunnen bij het diagnostisch centrum aanvullende onderzoeken aanvragen.

Dat gaat verder dan alleen laboratorium-onderzoek. Patiënten kunnen ook terecht voor het laten maken van bijvoorbeeld echo’s, röntgenfoto’s, netvliesfoto’s, bot-dichtheidsmetingen en MRI-scans. Dat kan met een verwijzing van de huisarts.

Nieuwe koersDe personeelsreductie maakt onderdeel uit van de nieuwe koers die de SHL-Groep

en de trombosedienst gaan varen. De ba-nen die verdwijnen bevinden zich vooral op de stafafdelingen. Het personeel is inmiddels geïnformeerd over het nieuwe beleid. Volgens de Raad van Bestuur worden patiënten steeds prijsbewuster. Zo laten zij steeds minder vaak standaard een diagnostisch onder-zoek uitvoeren bij de SHL-Groep, maar kij-ken zij ook waar zij het goedkoopst terecht kunnen. Daarnaast dwingen zorgverzekeraars zorg-verleners om goedkoper te werken. De SHL-Groep en de trombosedienst zetten niet alleen het mes in het aantal mede-werkers, maar bouwen ook niet-kosten-dekkende diensten af.

De SHL-Groep en de trombosedienst zijn niet van plan om te snijden in het aantal lo-caties waar patiënten terecht kunnen voor diagnostisch onderzoek. De diagnostische centra in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Breda, Rijen en Goes blijven in stand. Dat geldt ook voor de 284 locaties waar patiënten onder meer terecht kunnen voor het prikken van bloed. Volgens Astrid van der Put van de Raad van Bestuur van de SHL-Groep blijft de basisdienstverle-ning voor bloedafname, functieonderzoe-ken en beeldvormende technieken over-eind. De komende tijd treedt het medisch diagnostisch centrum in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden over het schrappen van banen.

43 banen weg bij SHL-Groep en trombosedienstMedisch diagnost isch centrum zet mes in personeelsbestand

ZEVENBERGEN - Medisch diagnostisch centrum SHL-Groep en Stichting Regionale Trombose Dienst Breda (SRTB) met locaties in onder meer Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Breda, Rijen en Goes schrappen 43 banen. Dat is volgens de organisatie nodig door de veranderingen in de zorg. Innovaties dragen eraan bij dat er minder medewerkers nodig zijn. Zo kunnen patiënten tegenwoordig vaak zelf hun bloedwaarden meten.

ZEVENBERGEN/MOERDIJK - Het col-lege van burgemeester en wethou-ders heeft de beeldkwaliteitscriteria vastgesteld voor een aantal kavels aan de Steenweg in Moerdijk dorp.

DOOR PETER HOUTEPEN

Het gaat om de kavels aan de Steenweg 43, tegenover de oude Ankerkuil. Het ge-bied is ook nog even in beeld geweest om er een trapveldje aan te leggen “De loca-tie daar begint nu langzaam in beeld te ko-men om er bebouwing op te laten verrich-ten”, zegt wethouder Jaap Kamp. “ Alleen

heeft het college gemeend er aanvullende welstandseisen aan te verbinden om de woonomgeving ter plekke te beschermen.”

Kleur en materiaalVolgens de wethouder gaat het niet om schokkende zaken. Het zijn meer eisen die aansluiten op de bestaande bebouwing, onder andere over het kleur- en materiaal-gebruik. “Zeg maar min of meer traditio-nele bebouwing.” Het gaat overigens om een beperkt aantal kavels. Kamp: “Het is een gebiedje waar maximaal vier wonin-gen kunnen komen te staan, twee onder een kap dan wel alleenstaand.”

Aanvullende welstandseisen voor kavels Steenweg

KLUNDERT - Vorige week is op de A17 bij Klundert een auto tegen een prijzenbord bij het BP-tankstation gereden. Twee inzitten-den raakten gewond.Door nog onbekende oorzaak raakte een personenauto van de weg en reed frontaal tegen het bord op de toerit naar het benzinestation. De ravage was enorm. De passagier raakte bekneld en werd door de brandweer bevrijd. Het betrof een 21-jarige man uit het Groningse Marum. Hij werd met een traumaheli-kopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De passagier is een eveneens 21-jarige man uit het Groningse Niekerk. Hij werd met een ambulance naar een zie-kenhuis in Breda overgebracht.

Auto ramt prijzenbord bij tankstation

Gouden Helm voor leerlinge Kira den Reijer

HELWIJK - Op donderdagavond 23 april vindt de tweede dorpsavond voor het ge-biedsplan van Helwijk plaats. Tijdens de eerste dorpsavond, in maart, is door de inwoners aangegeven waar ze trots op zijn in Helwijk: onder andere het verenigingsle-ven, de saamhorigheid en de Blokhut. Ook zijn een aantal uitdagingen benoemd zoals het aanbod en de toewijzing van huur- en koopwoningen en het behoud van voorzie-ningen zoals de basisschool en de Blokhut. In een kleiner gezelschap (de dorpstafel) zijn deze punten verder uitwerkt en zijn er voorstellen gedaan. Deze worden op 23 april nader besproken in de Blokhut vanaf 20.00 uur.

Tweede dorpsavond gebiedsplan Helwijk

ZEVENBERGEN - De subsidie die gemeen-te Moerdijk verleent voor individuele mu-zieklessen aan kinderen is vanaf het cur-susjaar 2015-2016 beschikbaar voor alle kinderen tot en met 18 jaar. In eerste in-stantie was dat van 7 tot en met 15 jaar. In 2013 besloot het college van burgemees-ter en wethouders van Moerdijk vooruit-lopend op de evaluatie de doelgroep al te verbreden naar de leeftijdsgroep 6 tot en met 18 jaar. Een belangrijke reden voor dit besluit was dat er extra geld beschikbaar was. Andere redenen waren dat er vraag naar was en dat er in het verleden een aantal aanvragen voor te jonge kinderen zijn afgewezen.

Verbreding doelgroep voor muzieklessen

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

Eerste hulp bij solliciteren?

Maak gratis een professioneel CV op

www.brabantwerkt.nl

Meneer De Klerk geeft startschot voor Moerdijk SchoonKinderen ontdoen openbare ruimte van zwerfvui l

KLUNDERT - Meneer De Klerk en zijn chauffeur zorgden er vrijdag met hun act voor dat de ruim 60 kinderen van basisschool de Cocon in Klundert zonder morren aan de slag gingen om de openbare ruimte rond hun school van zwerfvuil te ontdoen. Wethouder Jaap Kamp was er ook bij, om de kinderen erop te wijzen dat een schone leefomgeving erg belangrijk is. FOTO TIES STEEHOUWER

Dernykoers wordt huzarenstukje Ronde van Zevenbergen

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

koninklijke aanbiedingen

3 oranje donuts nu voor maar € 2.50

heerlijk koningsbrood00 XXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV00 XXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV00 XXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV00 XXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV00 XXXXX

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

ZONDAG 26 APRIL OPEN

MODESHOWS& OPENING

TERRASSEIZOEN

Poststraat 24791 AC Klundert

T 0168 40 30 05

[email protected]

Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

Graag tot ziens!

12½ JARIG BESTAAN!

SALO

N C

ATH

Y 1

2½ JA

AR

!Poststraat 24791 AC Klundert

T 0168 40 30 05

[email protected]

Wij bedanken al onze klanten die de afgelopen jaren ons vertrouwd hebben.

Bent u nog geen klant? Kom eens gezellig langs om kennis te maken of bezoek onze website om een indruk te krijgen: www.saloncathy.nl

Graag tot ziens!

12½ JARIG BESTAAN!

SALO

N C

ATH

Y 1

2½ JA

AR

!

Weet u dat het probleem van schim-melnagels ook van binnenuit komt?

Wilt u hier meer over weten maak dan een afspraak bij schoonheidsinstituut Cathy

Om

dat u

alle

aan

dach

t ver

dien

t!

Bij inlevering van deze bonontvangt u 610,- korting

op het productdat uw probleem aanpakt

*Dit product is te gebruiken voor alle leeftijden

Maak een afspraak tussen woensdag 22 aprilen woensdag 29 april en ontvang deze korting!

Page 2: Moerdijkse Bode 22-04-2015

Incl. Badmeubel, inloopdouche, ligbad 180x80, wandcloset combinatie, designradiator, kranen en regendouche (excl. tegels).

7995,-

Complete badkamer

5995,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Incl. vaatwasmachine en inductie kookplaat. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Complete keuken

9895,-13.854,-

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

LentevoordeelA.S. ZONDAG GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Keramische terrastegelsNu p/m2 vanaf

39,95

Page 3: Moerdijkse Bode 22-04-2015

actualiteit

DOOR MARJANNE DIJKSTRA De ronde beleeft in het weekend van 8 en 9 augustus haar gouden editie. Het zaterdagprogramma omvat onder andere een toertocht voor recreanten die vanaf 12.00 uur wordt verreden in vier groepen met verschillende afstanden en rijsnelhe-den. Om 15.00 uur volgt die dag een Dikke Banden Race voor basisschooljeugd. Die wordt gereden in drie categorieën; catego-rie 1: meisjes en jongens geboren in 2007 en 2008, categorie 2: meisjes en jongens geboren in 2005 en 2006 en categorie 3: meisjes en jongens geboren in 2003 en 2004. Aan de dernykoers, die op zater-dagavond vanaf 18.00 uur wordt gereden, nemen diverse voormalige wereld- en nationale kampioenen deel zoals Martin Venix, Gaby Minneboo, Koos Moerenhout, Bart Voskamp, Gerrit Solleveld, Erik Breuk-ink en Johan van der Velde. De dernykoers refereert aan de edities in 1979 en 1980 toen de Ronde van Zevenbergen werd ver-reden als dernykoers. Om 19.00 uur is er een Prominentenkoers waarbij meer dan twintig bekende Moerdijkers elkaar moe-ten proberen te overtreffen in vaardigheid en snelheid. Ook de originaliteit van het rijwiel telt mee; vorig jaar kwam het vol-tallige college van burgemeester en wet-

houders op een vijfpersoonstandem. Ook op zondag is er een uitgebreid pro-gramma met onder andere races voor de nieuwelingen, amateurs, de dames en als apotheose natuurlijk weer het omnium voor de profs.

ToegankelijkVoorzitter van SWZ, Henk Hendrikx, ver-telt: “Bij deze zestigste editie willen we net iets meer brengen. In 1952 werd de eerste Ronde van Zevenbergen verreden en omdat hij een aantal keer niet is gehou-den, komen we nu op zestig uit.

We zijn blij dat sponsoren zich nog steeds aan ons evenement willen verbinden en dat mensen nog komen kijken. We blijven daarom meegaan met de tijd en willen het verleden koesteren. In 1995 was er tijdens de veertigste editie een koers voor profs. In de jaren negentig kwam ook het dames-koersen erbij, waarbij de wereldtop aan de start kwam met onder andere Leontien van Moorsel. In 2005 werd het eerste echte profomnium gehouden en met een groep

die daarin geloofde om dat elk jaar op poten te zetten zijn we toen aan de slag gegaan. Het profomnium beleeft dit jaar haar elfde editie. Met een parcours dwars door het centrum en het feit dat we een aantal keer met een delegatie bij Tour du Jour op televisie mochten verschijnen,

mogen we toch spreken van goede tijden. We hebben een sterke en solide organisa-tie die elk jaar weer zijn best doen om op een zo goed mogelijke manier de Ronde van Zevenbergen te realiseren. We willen een evenement zijn dat breed toegankelijk is; met het profomnium, maar ook met de

toertocht en de dikke banden race voor de schooljeugd.”Op de sponsor- en relatieavond sprak spreekstalmeester Kees Maas onder an-dere met oud-toprenner, -ploegleider en NOS-analist Mathieu Hermans die jaren in Spanje fietste.

PaGiNa 3

‘We willen een breed toegankelijk

evenement zijn’

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR PETER HOUTEPEN

Volgens burgemeester Jac Klijs loop de

gemeente voorop met deze website. “Hiermee kan via de bedrijfshulpverle-ners bij een incident in een keer het hele

industrieterrein geïnformeerd worden over wat er aan de hand is en wat eventueel de handelingsperspectieven zijn voor werkne-

mers. We denken hiermee weer een grote stap te zetten in crisisveiligheid.”

StrevenHet streven is om alle 416 bedrijven op het haven- en industrieterrein voor het einde van dit jaar aangesloten te krijgen op het CBIS. De teller staat nu op 60 bedrijven, inclusief alle 13 BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). “Voor de kos-ten hoeven ze het niet te laten”, zegt de burgemeester. “Het kost iets van 15 euro per jaar. Ik zie geen enkele reden om niet mee te doen. Als je ook maar iets met je personeel op hebt, zo durf ik het wel te stellen, en je hebt iemand die dit kan be-dienen, een bedrijfshulpverlener dus, dan doe je gewoon mee. Het is een kwestie van aanmelden en klaar.”De bedrijven hebben onlangs al een brief ontvangen waarin zij opgeroepen zijn om deel te nemen.

UitbreidenHet idee is nog niet zo ontwikkeld dat iedereen er particulier mee uit de voeten kan. “Maar we willen dit systeem vervol-gens straks langs de spoorzone ook voor particulierentoegang beschikbaar krijgen, zodat zij weten wat er gebeurt als er een spoorwegincident plaatsvindt. En daarna willen we het uitbreiden naar uiteinde-lijk de hele bevolking met verschillende incidentmogelijkheden, bijvoorbeeld een verkeersongeval of een aanvaring met schepen op het Hollands Diep. Uiteindelijk

denk ik dat dit systeem landelijk gewoon ingevoerd gaat worden.” Klijs verwijst ook naar de zogeheten WAS-palen, de sirenes, die in januari 2018 verdwijnen. “Dit zijn alternatieven die ge-perfectioneerd worden tot op individueel niveau. We hebben nu bijvoorbeeld wel NL Alert, maar dat geeft veel minder informa-tie dan dit systeem. Dit initiatief biedt ons straks de mogelijkheid om mensen bijna tot op detailniveau te informeren over wat zij kunnen doen.”

Het adres van de website luidt: www.cbismoerdijk.nl

Nieuwe website geeft impuls aan crisisveiligheidBedri jven snel op de hoogte bi j incident

MOERDIJK - Snel omliggende bedrijven op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk op de hoogte brengen van wat er aan de hand is bij een incident. Dat is de achterliggende gedachte van de nieuwe website van het Cala-miteiten BHV Informatie Systeem, kortweg CBIS. De site is een gezamenlijke inspanning van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), het Havenschap Moerdijk, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de gemeente Moerdijk.

Veiligheid speelt op het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk een belangrijke rol. Moerdijk behoort tot de grootste industrieterreinen in Nederland met een eigen zeeha-ven. Bij de ruim 400 op het terrein gevestigde bedrijven werken alles bij elkaar zo’n 10.000 mensen. een relatief groot aantal bedrijven be-hoort tot de chemische- en proces-industrie. Zij produceren of werken met diverse stoffen die in het geval van een incident gevaar kunnen opleveren, zowel voor de eigen werknemers als voor mensen die werkzaam zijn bij bedrijven in de omgeving.

10.000 werknemers

Het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk telt meer dan 400 bedrijven. ARCHIEFFOTO

Dernykoers wordt huzarenstukje Ronde van ZevenbergenOud-renners als Gaby Minneboo, Koos Moerenhout en Er ik Breukink aan de star t

John Degenkolb, vorig jaar winnaar van het profomnium. ARCHIEFFOTO DE BODE

ZEVENBERGEN - De wielerronde van Zevenbergen viert dit jaar haar zestig-ste editie. En dat vraagt om een extra feestelijk programma. Dit jaar wordt er een dernykoers met oud-renners gereden als extraatje, zo maakte Henk Hendrikx, voorzitter van de Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ), be-kend op de jaarlijkse sponsor- en relatieavond van de organisatie.

Page 4: Moerdijkse Bode 22-04-2015
Page 5: Moerdijkse Bode 22-04-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 17De oplossing van deze puzzel is in week 18 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Gouden Helm voor Kira den Reijer

ZEVENBERGEN - Kira den Reijer uit klas ZM2A van het Markland College Zevenbergen is de 3.000e Chocolate Challenge-deelnemer. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd haar door wethouder Thomas Zwiers de Gouden Helm opgezet. De Chocolate Challenge is drie jaar geleden opgezet door Shell Nederland en Stichting C3. Doel is om - op een ludieke manier - procestechniek en het vak van procesoperator bij leerlingen van de mavo en beroepsgerichte leerwegen onder de aandacht te brengen. De vraag van bedrijven naar goed geschoold technisch personeel is nog altijd groot. Reden voor wethouder Thomas Zwiers, die naast onderwijszaken onder andere economische aangelegenheden in zijn portefeuille heeft, het belang van het kiezen van een technische opleiding en technisch beroep nog eens te benadrukken. De bijeenkomst stond echter niet alleen in het teken van het uitreiken van de Gouden Helm, tijdens de Chocolate Challenge kregen alle tweedejaars leerlingen van de mavo van procesoperators Ramon den Haan en Marianne Jasperse te horen wat de werkzaamheden inhouden en wat het beroep van procesoperator zo aantrekkelijk maakt. Tevens konden ze in de, in de school ingerichte mini-fabriek, laten zien hoe ze, door op de juiste manier alles in te stellen en aan te sturen, kleuren ‘chocolade’ konden scheiden, wegen en verpakken. FOTO SHELL/ROB KEERIS

DOOR ANJA BOUWMAN

In januari presenteerde een extern bu-reau na onderzoek in opdracht van bur-gemeester en wethouders een plan om alle bestaande zwembaden in Moerdijk te sluiten. In plaats daarvan zou er een nieuw zwembad moeten worden gebouwd. De locatie stond nog niet vast, maar er werd gesproken over de rand van Klundert, gren-zend aan het industrieterrein. Kosten voor de nieuwbouw zouden minimaal een mil-joen euro bedragen.Na vele protesten in een beeldvormende vergadering in januari, besloot de ge-meenteraad om dit advies niet direct over te nemen, maar het particulier initiatief de kans te geven en met levensvatbare bu-sinessplannen te komen. De zwembaden zouden voor een symbolisch bedrag kun-nen worden overgenomen en worden ge-rund door vrijwilligers. Voorwaarde is dat de beoogde bezuiniging van jaarlijks drie ton wordt behaald.

MelkkoeVorige week bleek dat alleen Fijnaart en Willemstad hebben geprobeerd aan die

voorwaarde te voldoen. De mensen uit Klundert en Zevenbergen zien een overna-me van de zwembaden niet zitten. Zijn zien meer heil in het aantrekken van een ande-re exploitant en verbetering van marketing en bedrijfsvoering. “De vrijwilliger lijkt de nieuwe melkkoe. Laat Moerdijk niet een gemeente zijn waar vrijwilligers de taak van de gemeente overnemen”, zei Melten Dekkers van de Stadstafel Klundert. Hij ziet onder meer winst in een betere exploi-tatie van de horeca, meer gebruik van het zwembad door scholen en verenigingen en herinvoering van het schoolzwemmen. Ook Peter Numan van Vrienden van zwembad De Bosselaar uit Zevenbergen wil geen overname, maar wel meedenken over be-zuinigingen.

VeiligheidStichting Ons Bad uit Willemstad staat al in de startblokken om het zwembad over te nemen. De stichting zet zich al vier jaar in voor behoud van het plaatselijke bad. Ze heeft niet alleen een businessplan kun-nen overleggen, maar inmiddels ook al zeventig vrijwilligers gevonden die zich in willen zetten voor het zwembad. Woord-

voerder Bert Tuk zei te verwachten dat er uiteindelijk zo’n honderd mensen vrijwillig mee willen werken. Ook zijn er al verschil-lende gesprekken met mogelijk sponsoren geweest. Hij maakt echter een duidelijke scheiding in de taken die vrijwilligers kun-nen uitvoeren en zaken die door professi-onals moeten worden gedaan, zoals hygi-ene, veiligheid en onderhoud.

AdviesIn Fijnaart is pas kort geleden begonnen met een reddingsplan voor het Volkerak-kertje. Toch kon de werkgroep Behoud zwembad Het Volkerakkertje ook een busi-nessplan op tafel leggen. Zij hebben daar-voor onder meer advies ingewonnen bij de stichting in Willemstad en zeggen dit in de toekomst ook te willen doen.

BeslissingDe toekomst van de zwembaden wordt in juni in de commissie besproken. Er is dan geen mogelijkheid meer tot spreekrecht. In de gemeenteraadsvergadering van 9 juli wordt de definitieve beslissing genomen over het al dan niet openhouden van de baden.

Opnieuw pleidooi voor openhouden zwembaden in gemeente Moerdijk

Vri jwil l igers bereid mee te werken

In Fijnaart wordt het zwembad veel gebruikt door ouderen die niet meer zo vaak zullen gaan zwemmen als ze hiervoor met het openbaar vervoer naar Klundert moeten. FOTO ANJA BOUWMAN

ZEVENBERGEN - Vorige week kregen burgers uit Moerdijk voor de laatste keer de kans om te pleiten voor het openhouden van de zwembaden in Fijnaart, Klundert, Zevenbergen en Willemstad. Dit gebeurde tijdens een in-formatieavond in het gemeentehuis. Het woord is nu aan de gemeenteraad, die op 9 juli een definitief besluit zal nemen.

Toen ze me een paar jaar geleden vroegen om elke twee weken een column op deze plek te schrijven, leek het me wel wat. ‘Van al onze zwakheden is de ijdelheid ons het liefst’, zei een beroemd filosoof eeuwen geleden al. Ik moet toegeven dat dat een rol speelde in mijn beslissing. Ik zou 350 woorden krijgen om mijn mening over van alles en nog wat te geven, er kwam een leuk portretje naast waardoor mijn familie onge-twijfeld zou glimmen van trots en, zo vertelden ze me, best kans dat ik regelmatig op straat zou worden aangesproken, omdat mensen het ‘het zo’n leuk stukje’ vonden. Daar zeg je als journalist toch geen ‘nee’ tegen? Had ik het maar gedaan. Wat heb ik me vergist. Als ik zeg dat mijn leven sindsdien een nachtmerrie is, overdrijf ik, maar veel scheelt het niet. Ik dacht dat ik het zou kunnen, maar ik bak er niets van. De incidenten rondom mijn persoon rijgen zich aaneen. Het begon met aantijgingen van collega’s over mijn integriteit. Ik heb die redactievergadering emotioneel moeten ver-laten. Toen ik de tranen had weggepinkt had ik een goed gesprek met mijn collega’s waarna ze me het voordeel van de twijfel geven. Ik was toen immers net begonnen als columnist. Veel beter is het daarna echter niet geworden, gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen. Ik ben blijven stuntelen. Zo schreef ik kort daarna een column over wat achteraf een belangrijke kwestie bleek te zijn. Had ik dat goed gezien? Nee. Strekking van mijn column was dat ik het ‘much to do about nothing’ vond. Een enorme misser. Een paar weken later verwarde ik een Tweede Kamerlid met een Europarlementariër en pas geleden heb ik iemand valselijk beschuldigd op deze plek. Die laatste blunder was vorige week aanleiding voor een urenlang gesprek met de directie en mijn col-lega’s. Mijn positie wankelde, maar, waarom weet ik niet, uiteindelijk vroegen ze me toch door te gaan. Het vreemde was dat ik daar, ondanks al het gedoe van de afgelopen jaren, nog blij mee was ook. ‘Vooropgesteld dat een mens niet gek is, kan hij van elke dwaasheid genezen worden, behalve van zijn ijdelheid’, heeft een collega van bovenstaande filosoof ooit gezegd. Dat geldt voor columnisten en zeker ook voor voorzitters van de Tweede Kamer. Heb ik gelijk of niet, Anouchka van Miltenburg?

IJdelheid is ons het liefst

ColumnEugène de Kok

Page 6: Moerdijkse Bode 22-04-2015

PAGINA 6

DOOR PETER HOUTEPEN

Wilchem vorderde een bedrag van ruim 1 miljoen euro aan kosten die het bedrijf maakte bij het verwijderen van het blus-water. De rechter heeft deze vordering afgewe-zen en oordeelt dat de gemeente geen toe-zegging heeft gedaan noch het vertrouwen heeft gewekt dat zij deze kosten voor haar rekening zou nemen. Burgemeester Jac Klijs reageert opgelucht: “Ik ben blij dat de rechter andermaal bevestigt dat deze kosten niet door de gemeente en dus niet met gemeenschapsgeld betaald hoeven te worden.”

BootHet bedrijf Wilchem was kort na de grote brand door Chemie-Pack ingehuurd om het vervuilde bluswater te verwijderen. Het bluswater werd opgeslagen in de boot Pafos.

Er werden meer kosten gemaakt dan het bij de opdracht door Chemie-Pack gegeven bedrag van 300.000 euro. Wilchem ver-haalde die meerkosten op de gemeente Moerdijk. Volgens Wilchem zou de ge-meente hebben toegezegd de kosten bo-ven de 300.000 euro voor haar rekening te nemen. De gemeente Moerdijk ontkent een dergelijke toezegging te hebben ge-daan.

Kort gedingAanvankelijk betaalde de gemeente de kosten aan Wilchem als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch in kort geding. De gemeente ging in cassatie en de Hoge Raad oordeelde anders en verwees de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Gerechtshof stelde de gemeente Moerdijk alsnog in het gelijk. Wilchem moest daar-op het bedrag van meer dan een miljoen euro terugbetalen.

BodemprocedureIn de bodemprocedure over deze kwestie heeft de rechtbank nu ook uitspraak ge-daan. Het vonnis in de bodemprocedure bevestigt de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het vonnis is duidelijk en helder: de gemeente heeft geen toezegging gedaan en heeft ook niet het vertrouwen gewekt dat zij de opruimkosten voor het bluswater en de kosten voor opslag in de Pafos zou betalen aan Wilchem.

ProceskostenDe vorderingen van Wilchem met een totaalbedrag van 1.032.841 euro, wor-den daarom afgewezen. Wilchem wordt veroordeeld in de proceskosten van de gemeente tot een bedrag van 14.450 euro en 894 euro. Daarnaast moet Wilchem de kosten van reiniging van de Pafos, een bedrag van 42.480 euro, betalen aan de gemeente.

Gemeente hoeft opruimkosten bluswater niet terug te betalen

Rechtbank doet ui tspraak in bodemprocedure

Vier jaar na de catastrofe bij Chemie-Pack is uitspraak gedaan over de zaak van het bluswater. ARCHIEFFOTO DE BODE

ZEVENBERGEN/MOERDIJK - De gemeente Moerdijk hoeft de opruimkosten voor het verwijderen van het bluswa-ter direct na de brand bij Chemie-Pack op het industrieterrein van Moerdijk, op 5 januari 2011, niet terug te betalen aan het bedrijf Wilchem. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Wilchem had aangespannen tegen de gemeente Moerdijk.

MOERDIJK - Bij de druk bezochte expositie van de Fotoclub Moerdijk wordt door veel mensen deelgenomen aan de speurtocht langs de 70 foto’s die al-lemaal in de gemeente Moerdijk zijn gemaakt. Er ligt een formulier klaar waar de bezoekers op kunnen invullen waar de foto’s zijn gemaakt.

Verder is er een levensgrote foto van het schavot van Willemstad waar bezoekers een foto kunnen maken van iemand die in de schandpaal staat. Er zijn daar inmiddels al veel foto’s van op Facebook verschenen.

Gezinsfoto’sDonderdag 23 april is de laatste dag van de tentoonstelling. Dan worden er van 18.00-20.00 uur gezinsfoto’s gemaakt. Leuk voor moederdag! Er wordt dan een fotostudio in-gericht waarin iedereen op de foto kan. Er wordt één foto gratis digitaal aangeboden. Meerdere foto’s in diverse formaten en uitvoeringen kunnen op een website worden besteld. De expositie met veel activiteiten en extra tentoongestelde opstellingen is zeker een bezoek waard. De door burgemeester Klijs op 2 april geopende tentoonstelling, trok al veel bezoekers. U kunt er nog steeds heen. Tijdens de openingstijden van het gemeen-tehuis is de expositie gratis te bezoeken.

Speurtocht rondom expositie Fotoclub Moerdijk

Exposi t ie “Zoeker op Moerdi jk” groot succesKLUNDERT - Na acht weken theorie- en praktijklessen EHBO te hebben ge-volgd, kwam vrijdag het spannendste moment: Het examen! De leerlingen van groep 7/8 van CBS De Molenvliet hadden wekenlang veel geleerd en geoefend. Het resultaat was dat alle 21 leerlingen het felbegeerde certifi-caat behaalden.

De lessen EHBO werden verzorgd door EH-BO-afdeling Klundert. Iedere vrijdagmid-dag kwamen Renske en Wim hun kennis overdragen aan de kinderen. Vaak op een leuke manier, maar soms ook streng. EHBO is tenslotte een serieuze zaak. “Het is goed als iemand op straat ligt en je weet hoe je iemand kan helpen”’, vertelt een leerling van CBS De Molenvliet. Kinderen willen helden zijn en kunnen helden zijn. Met een Certificaat Jeugd Eerste Hulp zijn ze in staat een heldendaad te verrichten.Voor het zover was moest er dus een se-rieus examen afgelegd worden. Hiervoor kwam Jan, een echte examinator. Het exa-

men was een mix van theorie en praktijk. De kinderen moesten bijvoorbeeld aange-ven dat een belangrijk punt is om eerst op de eigen veiligheid te letten en vertellen over stoornissen in bewustzijn. Praktijk-opdrachten waren o.a. de stabiele zijlig-ging, de noodvervoersgreep van Rautek, verbanden en mitella aanleggen. Dat was niet altijd eenvoudig, mede door de extra

spanning die een examen met zich mee-brengt. Met soms een kleine hint werden de opdrachten succesvol uitgevoerd.Als er mensen zijn die dit lezen en ook graag willen leren op welke manier ze hulp moeten verlenen, dan kunnen ze een mail sturen naar [email protected]. Klun-dert heeft er in ieder geval weer 21 jeug-dige hulpverleners bij.

Leerlingen behalen EHBO-certificaat

De kinderen oefenden op en met elkaar.

ZEVENBERGEN - Naar het bekende boek van Franca Treur (1979) De film gaat over een meisje, Katelijne, dat opgroeit in een streng gereformeerd boerengezin.

Als enige meisje tussen zes broers wordt

ze nauwelijks betrokken bij het werk op de boerderij en buitengesloten in de dage-lijkse gesprekken. Hierdoor laat ze haar verbeelding de vrije loop door zich over te geven aan Bijbelse verhalen, roddels en zelfs sprookjes, hoe-wel ze die eigenlijk niet mag lezen. Tijdens

de bruiloft van haar broer overdondert ze echter haar familie met literatuur, waar-mee ze afscheid neemt van haar jeugd.

De voorstellingen van Cine7 zijn in Theater De Schuur, Kerkstraat 23, Zevenbergen, vrijdag 24 april, aanvang 20.00 uur.

Dorsvloer vol confetti bij Cine7

Begroting 2014Vanaf juni 2013 is gewerkt aan de begroting 2014. Die begroting voor 2014 ter grootte van 74 miljoen euro is in november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting gaf aan dat alles zou verlopen zoals in de begroting stond vermeld dat er over 2014 een overschot zou zijn van € 700.000. Drie keer per jaar krijgen college en gemeenteraad een rapportage over de financiën. Zo houden we steeds goed zicht op ons ‘huishoudboekje’. Bij de rapportage in oktober 2014 werd een overschot verwacht van € 1,5 miljoen. Bij de laatste rapportage, de derde van 2014, bleek dat we een positief resultaat van € 3,1 miljoen verwachtten. Terwijl dat bij de begroting voor 2014 nog € 700.000 zou zijn. Een overschot van 2,4 miljoen ten opzichte van de begroting zou je op het eerste gezicht denken.

Eenmalige en structurele meevallersLos van het feit dat op een bedrag van 74 miljoen, je altijd mee-en tegenvallers zult zien, gaat het er om of een meevaller eenmalig is of structureel, met andere woorden komen de meevallers ook volgend jaar nog terug of niet. Analyse van die 2,4 miljoen geeft aan dat 1,6 miljoen uit eenmalige bij het opstellen van de begroting in 2013 niet voorziene meevallers bestaat. Zo kregen we bijvoorbeeld € 250.000,- uit de afwikkeling van de zaken rondom Chemie-Pack. € 700.000,- Bleef over door vrijvallende HSL-gelden en we konden € 400.000,- bijschrijven van het Rijk over de jaren 2012 en 2013. Deze meevallers komen volgend jaar niet terug en kunnen niet ingezet worden bij kosten die elk jaar op de begroting terugkomen, zoals de tekorten op de zwembaden. Uit die eenmalige niet voorziene extra opbrengsten kunnen we geen blijvende kosten op de begroting financieren. Trek je de eenmalige meevallers af van het resultaat, dan houden we nog € 800.000 over van de overschot van € 2,4 miljoen. Kunnen we daar dan wat mee doen? In feite niet, omdat we bij het opstellen van de begroting 2015 er rekening mee hebben gehouden hoe de werkelijke uitgaven over de jaren 2011, 2012 en 2013 waren. Wij hebben voor de begroting 2015 de uitgaven structureel verlaagd met 800.000 in het kader van scherper begroten, maar ook om de bezuinigingen die eerder in gang zijn gezet vast te houden. Door deze verwerking van 800.000 in de meerjarenbe-groting 2015-2018 is ons verwacht overschot 2015 enkele duizenden euro’s.

Wat doen we met het overschot?Aan de raad zal voorgesteld worden om het overschot toe te voegen aan de algemene reserve. Misschien hebben we de reserves nog hard nodig als we kijken naar alle bezui-nigingen die van het Rijk richting de gemeente komen en de nog onvoorziene uitwerking van de nieuwe taken die de gemeente sinds 1 januari jl. uit moet voeren op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Werk.

O, en uw woonlasten? Ook voor dit jaar zijn we er in geslaagd om de woonlasten nauwelijks te laten stijgen (1%). Immers, wonen in Moerdijk is aantrekkelijk en moet aantrekkelijk blijven.

Begroting:overschot of reserve?

Column

“Hoe kan dat nu, die gemeente houdt altijd maar geld over, maar de zwembaden zouden dicht moeten”. Of: “Kunnen de woonlasten dan niet een flink stuk omlaag?”. Dat we als gemeente (weer) een overschot heb-ben over het afgelopen jaar, heeft heel wat tongen losgemaakt. Dat is goed, dat betekent dat velen betrok-ken zijn bij het huishoudboekje van onze gemeente. Het is mij wel dui-delijk geworden dat nadere uitleg hierover nodig is. Hoe werkt het nu in de praktijk?

WethouderFrans Fakkers

Elke twee weken vindt u hier een column van één van de gemeentebestuurders.

Page 7: Moerdijkse Bode 22-04-2015

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Per 1 februari draait onze apotheek geen weekenddienst meer. Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Franciscus bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. nr. 0165-591400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30Tandarts20 april t/m 26 april: Alexander v. Oers, Klundert, telefoon 0168-46432427 april t/m 3 mei: J. van Nes, telefoon 0168-331390WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

G. LEEUW

Rouwcentrum Leeuw Wilhelminastraat 68

Fijnaart

Na een kortstondig ziekbed is van ons heen-gegaan, ons ma, oma en overgrootmoeder

Riet Leeuw-de Klerk

weduwe van

Cees Leeuw

* 15 april 1926 † 17 april 2015

Gerry en HennyArnold en MattyMonique en Danny, Mike

Toontje †

Truus en Wim

Chris en Jan

Toine en MireilleAnne en Jeroen

Agaath en PeterEzstra D

CorinaAnnelies en WouterMarjolein en ValentijnEmiel en Tessa

Kasteelweg 3294761 BN Zevenbergen

Ons ma is opgebaard in haar vertrouwde omgeving, Kasteelweg 329 te Zevenbergen. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 22 april van 19.00 – 20.30 uur.

De afscheidsviering wordt gehouden op donderdag 23 april om 10.30 uur in Kapel De Emmausgangers in woonzorgcentrum De 7 Schakels, Kasteelweg 1 te Zevenbergen.

Aansluitend aan deze viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren in de Theaterzaal van De 7 Schakels.

Wij begeleiden ons ma in besloten kring naar het crematorium.

Geen bloemen.

De overweldigende belangstelling en het mede-leven na het overlijden van mijn dierbare man en onze zorgzame vader

Lambert Johan van Rijsbergen“de Bertus”

heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Onze hartelijke dank daarvoor.

N. van Rijsbergen-van Nes

Kees en Diana

Jack en MarianRick

Klundert, april 2015

Begrafenis- en crematieverzorging

Ria Jongenotter

Postbus 115, 4790 AC Klunderttel. (0168) 40 38 77mob. 06 - 29 59 50 [email protected]

Wij hebben je mogen begeleiden

in je laatste levensdagen.Het was fijn dit samen voor je te mogen doen.

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onsmoeder, oma en grootma

Adriana Johanna

Faijaars - Kremerssinds 1986 weduwe van

Marinus Martinus Faijaars

*Zevenbergen, 6 januari 1930 t Zevenbergen, 12 april 2015

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:Familie Faijaars

Boerenhoekstraat 65 4921 KA Made

De crematieplechtigheid heeft geheel volgens haar wensin besloten kring plaatsgevonden.

Page 8: Moerdijkse Bode 22-04-2015

PAGINA 8

DOOR TIES STEEHOUWER

Zo wordt er een schelpenpad aangelegd vanaf de haven tot aan de Appelzak, met picknickbanken en verlichting. Het kleine watergangetje bij de toegang tot de Ap-pelzak wordt voorzien van een brug. De haven krijgt een groot aantal nostalgische verlichtingspunten. Ten slotte wordt de bedrijvigheid aan de rechterzijde zoveel mogelijk afgeschermd door het toepassen van beplanting en het plaatsen van een aantal bomen. Twee forsere bomen aan de koppen van de haven, gelegen aan een groenperkje, zullen het huidige versteende beeld verder veraangenamen. Bomen en struiken zijn er nog niet geplant, maar wel is de grond naast de grote loods aan de oostkant van de haven plantrijp gemaakt.

BeplantingOm het groen voor de zomer tot bloei te

laten komen, is de aannemer al gestart met het aanpakken van de groenstrook. Het gras en onkruid is verwijderd, de grond is vervolgens geprepareerd voor de be-planting en aansluitend wordt de beplan-ting zelf aangebracht. Ook worden er vier bomen in het breedste gedeelte van de strook geplant. De overige werkzaamhe-den starten begin juni. De totale opknap-beurt is dan voor de zomervakantie gereed.

RondwandelingMet het schelpenpad krijgen de Moerdij-kers, en ook anderen, er een mooie rond-wandeling bij. Nu kan er ook al via de Ap-pelzak worden rondgewandeld, maar dat pad is op veel plaatsen (zeker bij nat weer) onbegaanbaar. Ook moet er via een gam-mele plank een oversteek worden gemaakt over een kreek die dwars door het gebied loopt. De vele paden door het bosgebied rond de Appelzak nodigen overigens uit om

een romantische wandeling te maken. Los van de vele aangespoelde rommel ligt ook het strandje er prima bij. Bij warm weer is het daar goed toeven en zwemmen. In het bosgebied zelf liggen speelweiden en er staan bankjes. Gezien de vele bandenspo-ren hebben ook motorcrossers de stukken grond die aan de buitenzijde van het ge-beid weten te vinden.

GlansHet opknappen van het haventje is één van de maatregelen die de gemeente neemt om het dorp Moerdijk nieuwe glans te ge-ven. Er wordt de komende jaren nog veel meer geïnvesteerd in maatregelen die de leefbaarheid in het dorp vergroten. Zo ging bijvoorbeeld de Moerdijkregeling dit jaar van start, wordt op 9 mei aanstaande het nieuwe dorpshuis de Ankerkuil geopend en komen de vrije bouwkavels aan de Steenweg binnenkort in de verkoop.

Gebied rond haventje Moerdijk wordt opgeknapt

Gemeente wil dorp nieuwe glans geven

De totale opknapbeurt moet voor de zomer gereed zijn. FOTO TIES STEEHOUWER

MOERDIJK - De gemeente Moerdijk is voorzichtig begonnen met het opknappen van het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk. Het pakket van deze zogenoemde korte termijn maatregelen is tot stand gekomen in samen-spraak met een brede vertegenwoordiging uit het dorp.

STANDDAARBUITEN - De eerste zon-dag in mei is de dag voor de 67ste wielerronde van Standdaarbuiten. Een onderdeel van deze wieler-ronde is de dikke banden race voor de schoolgaande jeugd vanaf groep 3 t/m groep 8 voor zowel jongens als meisjes.

Groep 3, 4 en 5 rijden 1 rondje alsook de jonge dames van groep 6. Groep 6, 7 en 8 rijden 2 rondjes. Er is een gratis T-shirt beschikbaar gesteld door onze hoofdspon-sor het havenschap Moerdijk. Iedereen die

meedoet krijgt een valhelm in bruikleen, als je een eigen valhelm hebt is dit ook pri-ma. Na afloop wordt de uitslag opgemaakt door de KNWU jury. Alle deelnemertjes krijgen na afloop, na het inleveren van de valhelm en het rugnummer een herinne-ringsmedaille en een tasje gevuld door di-verse sponsors. Opgeven hiervoor kan nog tot 27 april bij het wielercomité Dr. Poels-straat 13a in 4758AM Standdaarbuiten, of via de e-mail: [email protected].

Als je meedoet kun je vanaf 09.00 uur je T-shirt ophalen en de valhelm passen bij ‘t

Sandt aan de Timberwolfstraat. De eerste start van de allerkleinste is dan om 10.00 uur. Uiteraard rijden de meisjes apart van de jongens dit alleen al om de veiligheid te bevorderen. Na deze dikke banden races gaan we dan om 11.30 uur verder met de nieuwelingen wedstrijd gevolgd door de junioren, de ju-nioren dames en de nieuwelingen meisjes het slotstuk word dan de wedstrijd voor de elite en beloften. Onafhankelijk van het weer op deze dag belooft het weer een prachtige dag in Standdaarbuiten te worden.

Wielerronde Standdaarbuiten met dikke banden race

Zondag 3 mei

Geconcentreerd staan ze klaar voor de start.

Informatieavond refractiechirurgie: Op donderdag 23 april houdt het Bravis zieken-huis, locatie Roosendaal, een informatieavond over refractiechirurgie. Refractiechirurgie is de techniek om met behulp van een laser of implantlenzen de oogsterkte te corrigeren. De avond wordt ingeleid door mevrouw van der Horst, optometrist in het Bravis zieken-huis. De bijeenkomst vindt plaats in de aula en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie en aanmelden (noodzakelijk) kunt u terecht op de website www.zorgelooszien.nl of bij de polikliniek Oogheelkunde van het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal, tel. 088-7068920. De volgende bijeenkomst is op donderdag 21 mei.Mooie pr voor Sarah Uuldiks: De West Brabantse zwemmers die deelnemen aan de Open West Brabantse klassementswedstrijden zwemmen waren dit weekend afgereisd naar Andel om dat in het nieuwe AquaAltena hun wedstrijd te zwemmen. Sarah Uuldriks won de 400m vrije slag met een pr van 13s. Op de 200m vrije slag werd ze 2de met een pr van 9s. Ga voor meer informatie en de complete uitslag naar de website www.zpv-hieronymus.com of kijk op facebook zpvhieronymus.

FIJNAARTHangout oppascursus: Donderdag 9 en 16 april waren de eerste cursusavonden voor de dertien nieuwe jonge cursisten van de Hangout oppascursus. Oppassen bij jonge kin-deren, thuis of als bijbaantje. Dit is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar heel wat bij komt kijken. Daarom kun je nu dan ook bij Hangout Fijnaart is samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin en Jongerenwerk Moerdijk je oppasdiploma halen. Don-derdag 23 april krijgen de meiden bij goed gevolg een echte oppasdiploma waarmee ze hun eerste zakgeld kunnen gaan verdienen. Meer info of andere activiteiten: www.hangout-fijnaart.nlJaarlijkse bazaar en rommelmarkt: Rondom de Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 66, wordt weer de jaarlijkse bazaar gehouden. Voor de kinderen spelletjes met altijd prijs, een Rad van Avontuur met prachtige prijzen. op de rommelmarkt vindt u altijd waar u naar op zoek bent. Er zijn bloemen en planten, boeken en cd”s, de wereldwinkel, Am-nesty, Wereldwinkel. Een grote verloting met een weekendje weg, space-scooter, mixer, tablet android 7 en veel andere mooie prijzen. De opbrengst is voor de helft voor de Bosk, voor het onderzoek naar de oorzaken van de Cerebrale Parese. Jaarlijks worden er in ons land kinderen geboren met deze hersenafwijking, onderzoek is hard nodig.

HEIJNINGENVoorstelling ‘De Val’: Zondag 26 april voorstelling ‘ De Val’ op Fort Sabina van Theater-loods B. Voor jongeren en volwassenen een zeer aangrijpende voorstelling. Wie durft? In een dictatuur houdt de geheime dienst alle onderdanen dag en nacht in de gaten. Helaas zijn er altijd weerbarstige personen die onder die controle uit proberen te komen. Aan-vang 14.00 uur, Fortweg , 4794 SC Heijningen. Meer informatie over reserveren: www.fortsabina.nl

KLUNDERTBingo: Zaterdag 25 april staat er weer een bingo-avond van de Oranje Garde op het programma. Grote kans dat u naar huis gaat met één of meer van die vele, mooie prijzen. Ook is er deze maand weer een speciale hoofdprijs. Zorg dat u het niet mist, op zater-dagavond 25 april in het Parochiehuis aan de Oosterstraat in Klundert. Aanvang 20.00 uur. Voor de volledige bingo kalender van 2015 kunt u kijken op www.oranjegarde.netWelkom op de koffie: De Brug Stichting. Woensdag 22 april (inloop 10.00-12.00 uur) Verlaatstraat 46, 4791 HK Klundert met als gastvrouw Henny Strootman en helper Erika van Maastricht. Meer info; 0168 405095 www.debrugstichting.nlFancyfair: Zaterdag 25 april houden de bewoners van de SOVAK woningen aan het Gezellenpad in Klundert een fancy-fair en rommelmarkt. Voor jong en oud is er van 09.30 en 12.30 uur van alles te doen en te beleven. Zo kunnen er spelletjes worden gedaan en kunnen de kinderen zich vermaken in een ballenbak. De bewoners bieden hun zelf-gemaakte spullen te koop aan en er kan geproefd worden van zelf gebakken taart. Deze taarten zijn ook te koop. Leve de Koning! Sing-in: Op zaterdag 25 april om 19:30 uur wil Gospelkoor ‘Reclaim’ een afwisselend muzikaal programma starten met als thema ‘Leve de Koning!’ in de Gereformeerde Kerk. Rond 21.00 uur staat er een heerlijk kopje koffie of thee met iets lekkers voor u klaar. Dan kunt u napraten en rustig rondkijken bij de verschillende Goede Doelen-kraampjes. Toegang is helemaal gratis, maar neem dus wel uw portemonnee mee om iets leuks te kunnen kopen en deze doelen te steunen.

MOERDIJKHSV Altijd Beet: Uitslag 2e wedstrijd clubkampioenschappen: 1e Paul van Leest 3520 gram; 2e Joop van Bavel 2820 gram; 3e Ad Timmers 10 gram; 4e Ton Marijnissen 0 gram. Onze volgende wedstrijd is op zaterdag 25 april.

KORTE BERICHTEN

STANDDAARBUITEN - Tijdens de 40e Dorpsweek van Standdaarbuiten zul-len ook dit jaar weer de verkiezing van Sportvrouw, Sportman en Sport-ploeg plaatsvinden.

Deze verkiezing vindt plaats op basis van ingezonden nominaties. Deze nominaties mogen van zowel sportverenigingen als

wel particulieren komen. Stichting Dorps-week roept dan ook een ieder op indien ze een sportvrouw, sportman of sportploeg willen nomineren, dit te doen middels een schrijven of mail te sturen naar:

Stichting Dorpsweek, Wieken 5, 4758 BX Standdaarbuiten of mailadres [email protected]

Verkiezing Sportmensen Standdaarbuiten

Sportploeg 2014 Standdaabuiten

Page 9: Moerdijkse Bode 22-04-2015

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www. dermcentrum.nl

Spataderen

ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK ZONDER WACHTLIJST

• scleroseren (wegspuiten) • microchirurgische technieken • endovasculaire laser (vervangt operatie) • foamscleroseren (voor grotere vaten) • operatie • laser voor kleine vaatjes

Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Prijs, volledige behandeling 2 benen € 175,- Al eerder bij ons behandeld geweest? Prijs vervolgbehandeling 2 benen € 145,- Duplexonderzoek + scleroseren v.a. € 275,- U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www. dermcentrum.nl

Spataderen

ALLE BEHANDELINGEN ZIJN MOGELIJK ZONDER WACHTLIJST

• scleroseren (wegspuiten) • microchirurgische technieken • endovasculaire laser (vervangt operatie) • foamscleroseren (voor grotere vaten) • operatie • laser voor kleine vaatjes

Voor scleroseren (wegspuiten) van spataderen kunt u zonder verwijzing van de huisarts terecht. Prijs, volledige behandeling 2 benen € 175,- Al eerder bij ons behandeld geweest? Prijs vervolgbehandeling 2 benen € 145,- Duplexonderzoek + scleroseren v.a. € 275,- U krijgt hierbij geen factuur van uw verzekering

KONINGSDAG

4 STUKS

4 STUKS 8 STUKS

2.89v van 3.29

0.69v van 0.75

0.55v van 0.59

0.79v van 0.85

1.49 WEEKEND

1.99 WEEKEND

0.49 WEEKEND

1.99 WEEKEND

3.29 WEEKEND

2.49 WEEKEND

250 G

1 KG

450 G

200 G

580 ML250 G

0.75 L

2.192.29

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

24 T/M 26 APRIL24 T/M 26 APRIL24 T/M 26 APRILVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

SnoeptomaatjesMaaltijdsalade*

Minneola’s

Oranje rozen**

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. **Geldig t/m 26 april. *Uit de koeling

PRIJSVERLAGINGEN

6 blikken van 0.33 l.

Schultenbräu pilsener

Met oranje fondant. 400 g.

Oranje koffi ebroodjes

504 g.

Peper spekburgers*

800 g.

Curry braadworsten*

Appelcompôte Knakworsten

Verse kaas*Greenbridge

KIJK VOOR ONZE OPENINGSTIJDEN MET KONINGSDAG OP WWW.ALDI.NL

super voordeel door pakket inkoopCitroenC1 FeeL

* Excl. rijklaarmaakkosten. Meerprijs lak. Zolang de voorraad strekt.

Nu metextra

kortiNg v.a.

€10.375,-

• Airbags• ABS, ESP• Radio + cd + mp3• Airco• Dagrijverlichting LED • Bluetooth

• Startbeveiliging• CPV met afstandbed.• Elec. ramen• 5 drs.• Stuurbekrachtiging

nieuwprijs E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeLsuper voordeel door pakket inkoop

CitroenC1 FeeL

*

Airbags• ABS, ESP• Radio + cd + mp3• Airco• Dagrijverlichting LED • Bluetooth

• Startbeveiliging• CPV met afstandbed.• Elec. ramen• 5 drs.• Stuurbekrachtiging

nieuwprijs E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeL

* *

super voordeel door pakket inkoopCitroenC1 FeeL

*

Airbags• ABS, ESP• Radio + cd + mp3• Airco• Dagrijverlichting LED • Bluetooth

• Startbeveiliging• CPV met afstandbed.• Elec. ramen• 5 drs.• Stuurbekrachtiging

nieuwprijs E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeL

Van Beekautobedrijven

Uw officiele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

www.citroenvanbeek.nl

Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

super voordeel door pakket inkoopCitroenC1 FeeL

Nu metextra

kortiNg v.a.

€10.375,-

nieuwprijs E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeL

2e Paasdaggeopend

eeL

Nu metextra

kortiNg v.a.

€10.375,-

E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeL

eeL

• Startbeveiliging• CPV met afstandbed.• Elec. ramen• 5 drs.• Stuurbekrachtiging

E12.695,-

E 2.320,-ACtie KortinG/bpm voordeeL

super voordeel door pakket inkoop

citroen c4grand picassothp 155 intensive normale nieuwprijs €34.185,-

s4.200,-actie korting/bpm voordeel

• Navigatiesysteem Europakaart + TMC• Radio/2x USB/Bluetooth• Lichtmetalenvelgen 17 inch• Digitale airco L/R• Achteruitrijcamera• Parkeersensoren voor en achter• 7 zitplaatsen• Reservewiel• Extra getinte zijruit en achterruit• Lederen stuurwiel• Park Assist Systeem

Nu met

extra korting

v.a.

€29.985,-

Excl. kosten rijklaarmaken en metaallak

Page 10: Moerdijkse Bode 22-04-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK22 APril 2015

Kom naar de tweededorpsavond van hetgebiedsplan Helwijk!

Eerste dorpsavond van Helwijk gemist? Op don-derdagavond 23 april vindt de tweede dorpsavond plaats voor het gebiedsplan van Helwijk.

U bent van harte welkom op donderdag 23 april om 20.00 uur in de Blokhut.

Het gebiedsplan van Helwijk kende een mooie start met de eerste dorpsavond op maandag 9 maart. Meer dan 40 inwoners waren hiervoor naar de Blokhut gekomen.

De gemeente Moerdijk gaat samen met inwoners, verenigingen, Surplus, Brabantse Waard en de politie aan de hand van het gebiedsplan aan de slag met de leefbaarheid in Helwijk. Uw inzet hiervoor is belangrijk!

Kijk op www.gebiedsplannen.nl/helwijk voor meer informatie en nieuws of volg ons via Facebook door www.facebook.com/gebiedsplanhelwijk leuk te vinden.

FOTO VAn DE WEEK:

‘Welkom in Zevenbergen’

Heeft u ook een mooie Moerdijk-foto die u graag op de voorlichtingspagina wilt terugzien? Mail uw foto dan naar [email protected]. Wij kunnen uw foto’s ook gebruiken op de gemeentelijke website en voor andere drukwerken.

ingezonden door Cocky Verhoeven

Gezocht: Betrokken inwoners voor de burgerschouw net als voorgaande jaren gaat de gemeente weer samen met inwoners de openbare ruimte beoordelen tijdens een burgerschouw. in welke mate is uw woonomgeving schoon, heel en veilig? U kunt dit nu zelf beoordelen!Voor de beoordeling worden objectieve maatstaven gebruikt. ligt er veel zwerfvuil op straat, staan de lan-taarnpalen recht, zijn de bankjes heel, doet de straatverlichting het, is er veel onkruid aanwezig, is het speeltoestel veilig? Schouwen meet kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen.

ResultatenDe resultaten van elke schouw worden zo snel mogelijk verwerkt en doorgegeven aan de deelnemers. Kleine zaken worden direct opgelost, grotere zaken meegenomen in het gemeentelijk beleid. De gebiedsbeheerder koppelt dit terug, ook waarom iets eventueel niet uitgevoerd kan worden.

SchemaAanvang 18.30 uur tot 21.15 uurFijnaart Woensdag 20 meinoordhoek Donderdag 21 meiHelwijk Dinsdag 26 meiZevenbergen Bosselaar, Centrum, Zwanegat Woensdag 27 meiHeijningen Donderdag 28 meiKlundert Dinsdag 2 junilangeweg Woensdag 3 juniZevenbergen Torenveld Donderdag 4 juniWillemstad Dinsdag 16 juniZevenbergschen Hoek Woensdag 17 juniZevenbergen Krooswijk, Molengors Donderdag 18 juniMoerdijk Dinsdag 23 juniStanddaarbuiten Donderdag 25 juni

Doe mee met de burgerschouw en meld u nu aan via www.moerdijk.nl

BEKEnDMAKinGEnHieronder en hiernaast geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:• HetinnemenvaneenstandplaatsvoordeverkoopvanvisopdeWilhelminastraatinFijnaart,wekelijksop

donderdag van 09:00 tot 13:30 uur (verzonden 13 april 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

STanDPlaaTSVeRgUnnIng

KennISgeVIng BeSlUIT RISIcO’S ZWaRe OngeVallen 1999,BeRTScHI B.V. WeSTelIjKe RanDWeg 8 In KlUnDeRT

Burgemeester en Wethouders maken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, bekend dat zij het veiligheidsrapport hebben beoordeeld, dat door Bertschi B.V. op 9 december 2013 is ingediend ingevolge het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.

De bevindingen over het veiligheidsrapport, het vei-

ligheidsrapport zelf en overige stukken liggen vanaf 23 april 2015 tot en met 20 mei 2015 (4 weken) ter inzage in: • hetdocumentatiecentrumvandeOmgevingsdienst

Midden en West Brabant, Spoorlaan 181 te Tilburg tijdens kantooruren of na telefonische afspraak met de heer r. Beckers, telefoonnummer (013) 206 04 91, van het team BrZO+ Toezicht/handhaving;

• hetgemeentehuisinZevenbergen.

gewijzigde openingstijden Werkplein Hart van West-Brabant

De komende periode gelden er aangepaste openings-tijden voor het Werkplein Hart van West-Brabant:

locatie etten-leur: • Maandag27april(Koningsdag):gesloten• Maandag4endinsdag5mei:gesloten• Donderdag14mei(Hemelvaartsdag)envrijdag 15 mei: gesloten• Maandag25mei(2ePinksterdag):gesloten

locatie Roosendaal: • Maandag27april(Koningsdag):gesloten• Maandag4mei:geopend.Dinsdag5mei:gesloten• Donderdag14mei(Hemelvaartsdag)envrijdag 15 mei: gesloten• Maandag25mei(2ePinksterdag):gesloten

Kijk voor meer info over onze bereikbaarheid en ope-ningstijden op www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

laaT een geZInSFOTO maKen!

Fotoclub Moerdijk exposeert momenteel in het gemeentehuis. Aan de expositie is een wedstrijd gekoppeld waarmee u kans kunt maken op een leuke prijs. Donderdag 23 april is de laatste dag van de tentoonstelling. Dan kan u van 18:00 – 20:00 uur een gezinsfoto laten maken.

Page 11: Moerdijkse Bode 22-04-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Klundertse Braderie in het centrum van Klundert op

19 juni 2015 van 16:00 tot 01:00 uur, op 20 juni 2015 van 12:00 tot 01:00 uur en op 21 juni 2015 van 13:00 tot 16:00 uur (verzonden 13 april 2015).

• Kermis in Klundert in het centrum van Klundert op 18, 19, 20 juni 2015 van 13:00 tot 24:00 uur en op 21 juni 2015 van 13:00 tot 16:00 uur (verzonden 13 april 2015)

• Dorpsweek waarbij een feesttent wordt geplaatst voor diverse feestavonden op de parkeerplaats aan de Anthoniusstraat in Standdaarbuiten van 10 mei tot en met 17 mei 2015 (verzonden 13 april 2015)

• Kickboxgala in de Parel aan de Prinses Margriet-straat 15 in Fijnaart op 24 mei 2015 van 17:00 tot 23:00 uur (verzonden 13 april 2015)

• Koningsdag in Moerdijk met diverse activiteiten op het terrein van v.v. TPO aan de Wethouder Mattheestraat 8 in Moerdijk en een optocht met versierde fietsen door het dorp. (verzonden 13 april 2015)

• Rommelmarkten in gebouw de Sprange aan de Julianastraat 2 in Moerdijk op 11 april, 13 juni, 29 augustus en 3 oktober 2015 van 13:30 tot 17:00 uur (verzonden 13 april 2015)

• Feestavond voor leden in de kantine van v.v. Kogel-vangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op 2 mei 2015 van 18:00 tot 01:00 uur (verzonden 13 april 2015)

• Koningsdag 2015 van 08:00 tot 22:00 uur in het centrum van Willemstad (verzonden 13 april 2015)

• Koningsdag 2015 van 09:00 tot 20:00 uur in het centrum van Zevenbergen (verzonden 13 april 2015)

• Het houden van Bevrijdingsdag 2015 van 10:00 tot 21:00 uur in het centrum van Zevenbergen met een afsluitende vuurwerkshow op het evenemententer-rein aan de Kristallaan in Zevenbergen vanaf 21:30 uur (verzonden 13 april 2015)

• Koningsdag 2015 van 09:30 tot 18:30 uur in het centrum van Klundert (verzonden 13 april 2015)

• Fancy Fair bij Sovak aan het Gezellenpad 3 in Klundert op 25 april 2015 van 09:00 tot 15:00 uur (verzonden 13 april 2015)

• Internationaal hockeytoernooi van 1 tot en met 3 mei 2015 aan de Westrand 5 in Zevenbergen (verzonden 13 april 2015)

• Bruiloftsfeest in de voormalige kerk aan de Bis-schop Hopmansstraat 1 in Noordhoek op 16 mei 2015 (verzonden 15 april 2015)

• Doopfeest in de voormalige kerk aan de Bisschop Hopmansstraat 1 in Noordhoek op 17 mei 2015 (verzonden 15 april 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Deze ter-mijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

WEGAFSLUITINGEN

Er wordt ook dit jaar tijdens Koningsdag weer van alles georganiseerd door de Oranjecomités van diverse kernen binnen de gemeente. Dat betekent dat er weer een aantal wegen zijn afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. De organisaties en de gemeente vragen om uw begrip.

VASTSTELLINGUITVOERINGSREGELING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 7 april 2015 de Uitvoe-ringsregeling jaarlijkse subsidie muziekonderwijs gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.De uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 mei 2015 en ligt voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerking-treding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of www.overheid.nl.Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met mevr. van Ardenne van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling.

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-dure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangstSchanspoort bij 3A in Klundert realiseren van nieuwbouw opslagboxen 2 april 2015Voorstraat 19 in Fijnaart realiseren van een 2e bovenwoning 3 april 2015Lapdijk 18 in Moerdijk oprichten van een opslagloods 1 april 2015

Adres Omschrijving project Datum ontvangstGraanweg 8 in Moerdijk wijzigen van de locatie voor het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen 2 april 2015Sebastiaansweg 1 in Moerdijk brandveilig gebruiken van hotel Port of Moerdijk 9 april 2015Oostelijke Randweg 14 in Moerdijk oprichten van een bedrijf 3 april 2015

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 8 april 2015 tot en met 15 april 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzondenDen Bels ongenummerd in Moerdijk aanleggen van een tijdelijk wandelpad 13 april 2015Markt 2 in Standdaarbuiten uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering en de keerwand 13 april 2015Annendal 8 in Zevenbergen uitbreiden van de woning 13 april 2015

De beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 23 april 2015 tot en met 3 juni 2015 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht.

De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Aan de beschikking zijn voorschriften toegevoegd.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 16 april 2015 tot en met 27 mei 2015 ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast zijn de stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

BeroepBelanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend, kunnen binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen. Een beroepschrift richt u aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning verleend voor:

Beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning fase 1 verleend voor:

Adres Omschrijving projectJupiterweg 3 Zevenbergen wijzigen van de brandcompartimentering wegens de opslag van gevaarlijke goederen in het bedrijfspandLandpoortstraat 24 Willemstad brandveilig gebruik van het hotel/restaurant

Adres Omschrijving projectKoekoekendijk 10 Moerdijk Het uitbreiden van de inrichting met 2 vleeskuikenstallen en een werktuigenberging (Deze aanvraag fase 1 heeft betrekking op de volgende activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en inrichting veranderen (revisie))

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders. Kijk voor meer informatie op www.moerdijk.nl of www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Gonzalez Miranda,L.A. 07-01-1966 Oostdijk 22, 4797 SC Willemstad 13-04-2015

Page 12: Moerdijkse Bode 22-04-2015

PAGINA 12

DOOR TIES STEEHOUWER

Heel veel jaren was Jan Kleemans de man die met hart en ziel ervoor zorgde dat al-les ter plekke goed verliep. Dat deed het vrijdag ook wel, maar Kleemans kon er zelf niet bij zijn om gezondheidsredenen. “Wel heeft hij achter de schermen alles voorbereid en daar zijn we hem erg dank-baar voor”, vertelt een van de mensen van Veilig Verkeer Nederland. De scholen in de gemeente Moerdijk hadden enkele we-ken geleden een dvd gekregen waarop de hele route te zien was, met aanwijzingen waarop gelet moest worden. Veel scholen hadden van te voren ook de route met de kinderen gefietst. Voordat de leerlingen een voor een vertrokken voor hun rit werd hen nog even op het hart gedrukt hoe ze zich onderweg dienden te gedragen.

VerdwalenNiet alle leerlingen voelden zich voor de start zeker van hun zaak. Zo vroeg Alicia Goudziers van de Hoeksteen uit Zeven-bergschen Hoek zich af of ze onderweg niet zou verdwalen. Zij werd door een van de instructeurs gerust gesteld. “Dat kan bijna niet omdat er overal pijlen staan en er op elke hoek mensen zitten.” Deze ouders en leerkrachten hadden de taak om fouten die de leerlingen maakten, te turven. Veel hadden ze niet te doen en dat kwam vooral omdat ze alleen ernstige fouten signaleer-den. Zo leverde door rood licht rijden een dikke min op, maar werd het niet uitste-ken van een hand door de vingers gezien. In tegenstelling tot jaren geleden hoefden de fietsen voor de start niet gerepareerd te worden. “Wat dat betreft zijn de fietsen de laatste jaren een stuk beter geworden.”

OnveiligWethouder Thomas Zwiers was vrijdag op een van de posten ook van de partij. Zwiers: ‘Mensgerichte maatregelen, zoals verkeerseducatie en voorlichting, worden steeds belangrijker omdat het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te be-halen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.” Juf Esther Cabaret van de Aren-bergschool deelt die mening, maar had ook het een en ander aan te merken op de situ-atie rond het kruispunt bij de Jumbo. ‘Kijk daar staan voor de fietsers haaientanden op de weg en voor de voetgangers daar-naast niet. Dat is voor de leerlingen erg verwarrend.” Zij zou het liefst zien dat er op dat kruispunt een rotonde zou komen. “Maar volgens de gemeente is daar te weinig ruimte voor.”

Ruim 300 kinderen op verkeersexamen‘En als ik nu de weg kwij t raak?’

Een groep leerlingen van de Hoeksteen gaan van start. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Overal zag je ze rijden in Zevenbergen, de kinderen die vrijdag meededen aan het praktische gedeelte van het verkeersexamen. Evenals de 15 jaren ervoor werd het examen georganiseerd door de afdeling Moerdijk van Veilig Verkeer Nederland. De mensen van deze vereniging hadden veel tijd besteed aan de voor-bereiding op de scholen en zij zorgden er ook voor dat alles bij de start volgens de regels verliep. Omdat er ook nog zeven posten op heikele punten de fietsende leerlingen controleerden, waren er veel ouders en leerkrachten ingeschakeld om alles vlekkeloos te laten verlopen.

STANDDAARBUITEN - Tijdens de 40e Dorpsweek zal wederom de Cultuur-prijs Standdaarbuiten worden uitge-reikt.

Stichting Dorpsweek roept hierbij iedereen

op die een nominatie voor deze prijs wil in-dienen. Nominaties kunnen schriftelijk of via mail worden ingeleverd bij Stichting Dorpsweek. Adres: Wieken 5, 4758 BX Standdaarbui-ten, [email protected]

Nominatie Cultuurprijs Standdaarbuiten 2015

Winnaar Cultuurprijs 2014

FIJNAART - Iedereen kent het wel, die kleine klusjes in of om het huis die maar blijven liggen gewoon omdat u niet weet hoe u zoiets moet aanpak-ken of u komt er gewoon niet aan toe of dan wel is het lichamelijk, geeste-lijk of financieel niet mogelijk is. Als buurtvereniging Fijnaart vinden wij het belangrijk dat je op elkaar terug kunt vallen als je dit probleem onder-vindt.

Daarom kan iedereen die lid is van de buurtvereniging zijn klusje aanmelden zodat we deze kunnen plaatsen op deze website. Zodat een ander iemand van de vereniging u wellicht kan helpen. Weder-

zijds is het ook de bedoeling, dat je ook weer een ander lid terug kunt helpen. Het plaatsen van de klus wordt anoniem gedaan. Het werkt op vertrouwen. Deze weg is ook een leuke manier om andere bewoners te ontmoeten. Te denken valt aan: Boodschappen doen; Wandelen door het park; Tuin onkruid vrij maken; Hond uitlaten; Kinderen naar school brengen of juist ophalen; Fietsband plakken; Een klein meubelstukje in elkaar zetten; Naar de stort rijden met vuil, etc. Er mag geen geld gevraagd worden voor een klus die men doet. Alles op vrijwillige basis. Lid worden kan via onze website www.buurtvereni-gingfijnaartoost.nl of [email protected]

Helpende handen

NOORDHOEK - Op 1 januari 2005 is de Immanuelparochie ontstaan uit de - toen nog 10 - afzonderlijke paro-chies. Op 1 januari 2015 bestond de Immanuelparochie dus 10 jaar. In de loop van dit jaar zal op diverse wijzen aandacht worden besteed aan dit ju-bileum.De opening van het jubileumjaar is ge-

weest op 25 maart met een gezamenlijke eucharistieviering in Fijnaart. Deze datum is niet toevallig: het is die dag Maria Bood-schap, de dag waarop Maria de medede-ling krijgt dat zij een kind zal krijgen.Het jubileumjaar eindigt op 25 december, de geboorte van Christus.In de tussenliggende maanden zal iedere geloofsgemeenschap een viering van

woord, gebed en zang krijgen met een oecumenische karakter en bij voorkeur bij een agrarisch bedrijf. Dat is op zondag 26 april in Noordhoek bij de familie Van Slobbe aan de Bisschop Hopmansstraat 50. Aanvang 10.00 uur. Na afloop is er ge-legenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd!

Schuurviering Immanuelparochie

ZEVENBERGEN - Ondanks het feit, dat Zevenbergen dit jaar 725 jaar bestaat, en dus heel oud genoemd kan wor-den, heeft dat oude Zevenbergen geen echt sprekend historisch centrum. Dit betekent niet, dat in Zevenbergen niets historisch meer is te zien.

Inderdaad, u weet het mogelijk reeds, tij-dens de Tweede Wereldoorlog is er veel verwoest en ook jaren daarna is er ook nog erg veel gesloopt wat eigenlijk in stand had kunnen worden gehouden. Er zijn echter toch een aantal panden en objec-ten die de titel ‘monumentaal’ bezitten en het bekijken meer dan waard zijn. In de zo-mer 2007 heeft heemkundekring ‘Willem van Strijen’ in samenwerking met Junior Kamer ‘Volcke Rack’ een dertiental Ze-

venbergse monumentale en gezichtsbepa-lende gebouwen voorzien van tekstborden. U, als wandelaar door Zevenbergen’s cen-trum, kan dus duidelijk lezen en zien welk gebouw en object gezien mag worden als monument. Daarnaast heeft de heemkun-dekring al enige jaren een wandelroute op papier, die geinteresseerden wegwijs maakt in dat oude Zevenbergse centrum, deze wandelroute kunt u hanteren als u met uw familie, vrienden en kennissen op wandelpad gaat. Deze wandelroute is verkrijgbaar in de boekwinkels Geleijns en Bruna. U kunt ook met uw familie en/of vereniging aan de wandel gaan onder begeleiding; zowaar een kennisverrijkende wandeltocht. U wordt dan diverse malen gewezen op hoogst interessante onderde-len van panden en objecten, die u anders

over het hoofd zou zien en tevens krijgt u al wandelend ook kennis en gegevens aangereikt van diverse monumentale ge-bouwen. Maak hiervoor een afspraak met Jan Barel (0168-323584).Wil u een meer sportieve en wat-verder-van-huis-route, maak dan gebruik van een nieuwe attractie, een fietsroute door een deel van de gemeente Moerdijk. Deze 34 km lange route heet ‘West Riding’ welke naam afkomstig is van de 49ste (West Riding) Infanteriedivisie, een Britse divi-sie, die in WO- II een groot aandeel heeft gehad in de bevrijding van dat deel van Brabants Westhoek waarin de gemeente Moerdijk is gelegen, deze fietsroute op schrift is gratis verkrijgbaar elke zaterdag-middag en maandagochtend in het mu-seum aan de Zuidhaven op no. 17.

Wandelen en fietsen met de Heemkundekring

MOERDIJK - Vanaf het voorjaar van 2014 is door inwoners, ondernemers en professionele organisaties van het buitengebied Moerdijk hard gewerkt aan de totstandkoming van het ‘Ge-biedsplan voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk’.

De visie in dit gebiedsplan vormt de eer-ste aanzet voor de visie die ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan Moerdijk. Tijdens deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan: communicatie tussen alle recreatieondernemers binnen de ge-

meente Moerdijk; het vergroten van de bekendheid van de gemeente Moerdijk; plaatsing van recreatieve bebording; re-creatieve routes.Wilt u als recreatieondernemer uit de ge-meente Moerdijk hierover meepraten, of heeft u nog andere ideeën, kom dan a.u.b. naar de Netwerkborrel Recreatieonderne-mers op dinsdag 28 april. Deze vindt vanaf 20.00 uur plaats bij restaurant Camping Bovensluis, Oostdijk 22, 4797 SC Willem-stad. Men kan zich dan ook opgeven om zitting te nemen in de werkgroep Recreatie Buitengebied Moerdijk.

Netwerkborrel Recreatie-ondernemers Moerdijk

‘‘ Het laatste lokale nieuws uit mijn buurt lees ik op www.internetbode.nl

‘‘

VINCENT VAN GOOLBRABANT EXPRESZEVENBERGEN

www.internetbode.nl � @ moerdijkseBode/moerdijksebode�

Page 13: Moerdijkse Bode 22-04-2015

Voorsteven 11 4871 DX Etten-Leur

Tel. 076-5016517 Fax 076-5036988

GSM 06-53838824

Aanleg, onderhoud en reparatie van:

- SANITAIR, GAS & WATERINSTALLATIES- CV INSTALLATIES- DAKBEDEKKINGEN- ZINK- EN LOODWERKEN

[email protected]

www.broeren-bv.nl

Lid van

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Voordelig Verbouwen i.v.m. 6% BTW op ARBEID!

Verlengd tot 1 juli 2015

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonPetra de Jong

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Nu nog 6% BTW regeling bij montage vóór eind juni!

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

Te huurIn Klundert

(nabij industrieterrein Moerdijk)

Opslagruimtes, werkruimtes,kantoorruimtes nodig ?

houd uw overheadkosten laagen kom langs voor een gesprek !!

70 m2 - 180 m2 240 m2 - 450 m2

480 m2tegen aantrekkelijke prijzen

www.denhollander-verhuur.nlInfO:

J. den hollanderverhuur B.V.

Bel: 0168-402955of kom langs

op Molenvliet 1 te Klundert

Bouw-of verbouwplannen aan uw woning, bedrijf of organisatie? Bouwbedrijf Van der Zande biedt u zekerheid en kwaliteit! Wij: - Bieden BouwGarant Garanties - Bestaan al ruim 100 jaar en zijn een begrip in de regio - Zijn kwaliteitsbouwer en familiebedrijf - Bieden 6% BTW tarief op arbeid bij woningverbouwingen - Zijn VCA gecertificeerd en onderhoudspartner bij vele bedrijven - Hebben een gemotiveerd team met eigen vakmensen

timmerlieden, metselaars, tegelzetters en stucadoors - Maken duidelijke afspraken en u betaalt achteraf

U kunt bij ons terecht voor onder andere onderhoud en nieuwbouw van: I Vrijstaande woningen I Landhuizen I Bungalows I Appartementen I 2/1 kapwoningenKantoren I Bedrijfshallen I Garages I Agrarische bedrijfsruimten I OntmoetingsruimtenDakkapellen I Aanbouw-uitbreidingen I Gevelrenovatie I Dakramen I Productieruimten

Zwembaden I Restaurants I Bedrijfswoningen I Badkamers I Keukens I Toiletgebouwen Trappen I Winkels I Industriebouw I Kantines I Magazijnen I Waterzuiveringen I Scholen

Bouwbedrijf Van der Zande uw betrouwbare partner! Ons deskundig en opgeleide personeel staat klaar om ook uw bouw-project tot een succes te maken!

Fijnaart Roosendaal Essen (BE)

NL 0168 464693 BE +316 53358487 E: [email protected] W : www.vdzande.nl

Bouw- of verbouwplannen aan uw woning, bedrijf of organisatie? Bouwbedrijf Van der Zande biedt u zekerheid en kwaliteit! Wij:- Bieden BouwGarant Garanties- Zijn financieel onafhankelijk- Bestaan al 101 jaar en zijn een begrip in de regio- Zijn k- Zijn kwaliteitsbouwer en familiebedrijf- Bieden 6 % BTW tarief op arbeid bij woningverbouwingen- Zijn VCA gecertificeerd en onderhoudspartner bij vele regionale bedrijven- Hebben een gemotiveerd team met eigen vakmensen timmerlieden metselaars, tegelszetters en stucadoors- Maken duidelijke afspraken en u betaalt achteraf

U kunt bij ons terecht voor onder andere: | Vrijstaande woningen | Landhuizen | Bungalows | Appartementen |2/1 kapwoningen|

| Kantoren | Bedrijfshallen | Garages | Agrarische bedrijfsruimten | Ontmoetingsruimten || Dakkapellen | Aanbouw-uitbreidingen | Gevelrenovatie | Dakramen | Productieruimten || Zwembaden | Restaurants | Bedrijfswoningen | Badkamers | Keukens | Toiletgebouwen |

|Trappen | Winkels | Industriebouw | Kantines | Magazijnen | Waterzuiveringen|

West Vaardeke 69 • Oudenbosch • T: 0165-349340 • www.dezellebergen.nl

Vers voor u gebakken Belgische wafelMet slagroom en verse aardbeien € 4,50

Inclusief kopje koffi e of thee. Tot gauw!

TERRAS | LUNCH/DINER | FEESTEN

BUSR

EIZE

N –

DA

GTO

CHT

EN -

MEE

RDA

AG

S

DAGTOCHTEN: Libelle Zomerweek 2015 Sneldienst op 18 mei € 32,50 19 t/m 24 mei € 35,00 Keukenhof € 32,50 Amsterdam & Rijksmuseum € 37,50 Brussel & Serres van Laken € 25,00 MUSICALS & EVENTS: Billy Elliot v.a. € 65,00 Soldaat van Oranje v.a. € 82,50 Roland Garros € 79,00 Tour de France start Utrecht € 19,00 Tour de France finish Parijs € 49,00 Passiespelen Tegelen € 59,00 MEERDAAGS & SPECIALS: Parijs Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 129,00 Londen Dagtocht € 52,50 3-Daagse reis v.a. € 159,00 Disneyland Paris Dagtocht v.a. € 79,00 2-Daagse reis v.a. € 195,00 Winterberg / De Brabander 5-Daagse reis v.a. € 325,00 8-Daagse reis v.a. € 489,00

www.brabantexpres.nl

kunstgebitreparatiesOOK WEEKEND REPARATIESaanpassen gebit prothese op implantatenklikgebit

Informatie afspraak isGRATIS!

Tandprothetisch Centrum ZevenbergenHaveneind 25, Zevenbergen T. 0168 370986

www.tpczevenbergen.nl, [email protected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

Bij grotere hoeveelheden kunt u met ons contact opnemen voor de dan geldende actuele prijzen!

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gasteltel.: 0031 (0)165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen geldig week 17 vanaf totplastic koper kabel € 1,60 € 2,60 p/kgstekkerkabel € 0,60 € 1,00 p/kgplastic aluminium kabel € 0,60 p/kgloodkabel koper € 0,80 € 1,05 p/kgloodkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 4,75 p/kgonzuiver koper € 4,25 p/kggemengd rood € 3,50 € 3,70 p/kggeel koper € 2,60 p/kgaluminium € 0,80 p/kgroest vrij staal € 0,95 p/kgzuiver lood € 1,05 p/kgzink € 1,00 p/kgelectro motoren € 0,27 p/kgijzer € 0,14 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers € 0,09 p/kgauto katalysator per stuk € 20,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingenbij grotere hoeveelheden speciale prijs

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen.

wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste (milieu)vergunningen.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl

metaalprijzen geldig week 32 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,90 € 2.90 p/kgplastic aluminium kabel € 0,70 p/kggrondkabel koper € 0,95 € 1,15 p/kggrondkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 5,80 p/kgonzuiver koper € 5.30 p/kggemengd rood € 4,80 € 5,05 p/kggeel koper € 2,95 p/kgaluminium € 0,95 p/kgroest vrij staal € 1,30 p/kgzuiver lood € 1,20 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,50 p/kgijzer € 0,21 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,21 p/kgauto katalysator per stuk € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Heeft uw hond last van jeuk - rode lies of ziet de binnenzijde van de oorschelp

rood. Geef dan tijdig goede voeding dus geen brok maar vlees!

VVE compleet voer rund 1000 gram slEchts 6 3,95

Bezorgen vanaf 10 kg ad 7,50 binnen een straal van 10 km van Etten-Leur. Bel 06-51991526 of mail uw

bestelling naar [email protected]. Afhalen is ook mogelijk dinsdagavond of

donderdagavond in Etten-Leur.

Binnen en buiten spelen in een landelijke omgeving met

boerderijdieren.Ook voor kinder- en familiefeestjes.

0165 342478Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

Openingstijden: wo-vr-za-zo

van 10.00 tot 19.00 u

Tijdens de mei vakantie zijn

wij van 24 april t/m 10

mei alle dagen open!!!

(Deze week geen peuterochtenden)

Voor actuele informatie zie:

Page 14: Moerdijkse Bode 22-04-2015

PAGINA 14

DOOR TIES STEEHOUWER

Anny Kouwenberg, de woordvoerder van de stichting, vertelt dat zonder al deze hulp de Truckersdag geen doorgang zou kunnen vinden. Tijdens de dag en ook daarvoor zijn er dan ook heel veel mensen in touw. Dat zijn in de eerste plaats de chauffeurs en daarnaast de mensen die de mensen in de cabines helpen, de motorrijders, de mensen die de kruispunten afzetten en diegenen die zorgen voor een natje en een droogje onderweg. Het vertrek van al die trucks is niet alleen een heel spektakel, maar ook ontroerend.

LiftEnkele tientallen mensen moesten zater-dag met een lift in de cabine worden ge-holpen. De vrijwilligers die zich daarmee hadden belast, hadden dat blijkbaar meer gedaan gezien het feit dat alles prima ver-liep.Een van de mensen met een beperking is Mirjam van Wensen uit Klundert. Mirjam vertelt, voordat ze in de prachtige blauwe Scania truck van chauffeur Ad Kuypers uit Zevenbergen wordt getild, dat ze er echt zin in heeft en dat het voor de tweede maal is dat ze in Moerdijk meerijdt. Ze wordt tij-dens de rit begeleid door Dennis Rikkers van het Thomashuis in Klundert, waar Mir-

jam woont. Moeder en vader Van Wensen wuiven haar uit. Moeder Corrie laat weten dat ze er het volste vertrouwen in heeft dat alles goed zal verlopen. Voordat alle trucks weg zijn gaat er nogal wat tijd overheen, maar uiteindelijk gaat de honderden me-ters lange stoet dan toch, luid toeterend, van start. De tocht gaat richting Zeven-bergschen Hoek, Zevenbergen, Moerdijk, Klundert en Fijnaart. Aan het eind van de rit wordt er gegeten in de Gouden Leeuw, waar Marco Kanters een optreden ver-zorgt. Voor alle chauffeurs en andere vrijwilligers is er een bos bloemen en de passagiers krijgen een zak met daarin een petje, een sleutelhanger en stikkers.

Mensen met een beperking hebben de dag van hun leven

Tijdens zest iende Truckersdag Moerdi jk

Mirjam van Wensen met begeleider Dennis Rikkers en chauffeur Ad Kuypers. FOTO TIES STEEHOUWER

MOERDIJK - Ruim 100 trucks en vrachtwagens trokken zaterdag over de dijken en de wegen van de gemeente Moerdijk. Naast de chauffeurs zaten niet de gebruikelijke bijrijders, maar mensen met een handicap die de dag van hun leven hadden zo hoog boven het wegdek. De dag werd voor de zestiende maal georganiseerd door de Stichting Gehandicapten Truckersdag. De mensen van deze stichting worden in hun prachtige werk gesteund door heel veel vrijwilligers en sponsoren.

DOOR TIES STEEHOUWER

Gekozen kon ook worden voor het Wa-tersnoodhuis in Heijningen, maar men kon ook de watersnoodtentoonstelling in fort Sabina bezoeken. In de grachten van dat fort waren de leden van de scouting Wil-lemstad bezig vlotten te bouwen waarop ze in de grachten voeren. Ook was er een kabel gespannen waarlangs de kinderen, onder begeleiding, met een katrol naar de overkant konden zeilen. Bij de ingang van het fort staat sinds kort een bord met

uitleg over de waterzuivering van het fort. Omdat fort Sabina steeds meer bezoekers trekt kreeg men problemen met het afval-water. Dit verontreinigde water wordt nu via het natuurlijke reinigingssysteem helo-fytenfilter schoon naar de grachten van het fort geleid. In verband met de Week van ons Water is er in de hal van het stadhuis in Zevenber-gen tot 24 april een tentoonstelling te zien over waterprojecten. Deze week worden er op de scholen ook gastlessen gegeven over het onderwerp water.

Weinig belangstelling voor waterweekend

Week van ons Water

MOERDIJK - Deze week is het de hele week de Week van ons Water. Op het grondgebied van Moerdijk zijn er activiteiten in Willemstad, Heijnin-gen en Zevenbergen. In Willemstad kon men zaterdag deelnemen aan en fietstocht langs de Sint Antoniegorsen, de Volkeraksluizen en fort Sabina. Bij het Mauritshuis in Willemstad gingen enkele tientallen mensen van start voor de fietstocht.

FIJNAART - Op zondagmiddag 26 april is er in in d’Engelenburgh in Fijnaart weer een muziekmiddag. Dit keer staat de Italiaanse en Weense sfeer op het programma: Verdi, Puccini, Strauss, Lehar, om vier grote namen te noemen. Maar ook enkele verras-sende, minder bekende componisten en uitvoeringen krijgen aandacht.

Liefhebbers van opera en operette kun-nen hun hart ophalen in de gerestaureerde vertrekken van de voormalige fijnaartse

pastorie aan de Molenstraat 24. Steeds weer zijn de bezoekers na afloop dol-en-thousiast over de presentatie en de sfeer. Uitvoerenden zijn Ellen Deelen (sopraan), Jet Hogen Esch (sopraan), Simone Tousain (sopraan), Wim van Wijck (bariton) en Jo-han Cnossen (piano). De gasten worden in de pauze getrakteerd op koffie met taart. Het concert begint om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Reserveren via [email protected] of 06 - 8357 2448. Er is plaats voor een der-tigtal bezoekers.

Italiaanse - Weense middag in d’Engelenburgh

FIJNAART - In samenwerking met Dhr. M. de Wild van de Wild Bazaar, zoals we onlangs de Paasmarkt ge-organiseerd hebben, gaat de buurt-vereniging Fijnaart (BFO) de komende maanden elke maand een Luikse markt organiseren.

De opbrengst gaat in de pot van de BFO. Van deze opbrengst gaat de BFO allemaal leuke activiteiten/ projecten organiseren. Zoals onlangs het project voor de kinder-volkstuinen Julianastraat in Fijnaart is ge-start. Leden van de BFO kunnen een kraam huren voor 50% korting. De eerstvolgende

markt is de Moederdagmarkt in Zevenber-gen op 10 mei. Meer informatie vindt u op de website van de buurtvereniging Fijnaart. www.buurtverenigingfijnaartoost.nl of u kunt mailen naar: [email protected]

Buurtvereniging Fijnaart gaat Luikse markten organiseren

WILLEMSTAD - Koningsdag in Willem-stad heeft het thema Oud en Nieuw. Koning Willem-Alexander viert in Dordrecht Koningsdag nieuwe stijl. In Willemstad wordt de feestelijke dag ingezet met oude elementen zoals het reveille blazen vanaf de kerktoren om 8:00 uur.

De ochtend verloopt op een traditionele manier met een optocht gevolgd door de aubade, feliciteren van eventuele inwoners die een lintje gekregen hebben en de prijs-uitreiking van de optocht. Tot de middag is er voor alle scholieren van de basisschool een spelletjes circuit uitgezet met oude en nieuwe spelletjes. Ook in middag program-ma is het thema terug te vinden; de auqua-ballen is een inmiddels een ouwe getrouwe

attractie met daarnaast in de haven als nieuweling de Koningscup voor optimisten, met aan het eind van de middag de uitrei-king van de wisseltrofee. Er is een speciale wagen waar kan worden geschoten met een oude of nieuwe pijl en boog, Klim-men en door een spelonk kruipen. Rijden op een pony of op een stalen ros, en nog veel meer oude en nieuwe spellen. De kin-dervrijmarkt is op de Voorstraat te vinden naast een braderie voor kleine (internet)bedrijfjes. Aanmelding voor de braderie is nog mogelijk tot zaterdag 25 april op [email protected] en geef even aan wat u wilt verkopen. Vanaf 16:00 uur treedt op de Parade Mindy & the Good Vibe society op. Hier kunt u ook genieten van een hapje en een drankje. En ergens in de middag nog een verrassende klap op de vuurpijl!

Koningsdag Willemstad

BEDRIJVIG NIEUWS- ADVERTORIAL -

Lingerie de Rooy, Prof v. Ginnekenstraat 5, 4731 JX Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een bijzonder ver-haal achter deze speciaalzaak. Aan-staande oktober bestaan ze maar liefst 35 jaar, Lian de Rooij is erg trots dat zij en haar team deze mijlpaal hebben bereikt. Lingerie de Rooy is een echt familiebedrijf. Eigenlijk is alles begonnen bij (Opa) Tinus de Rooij, hij was de kleermaker van Ou-denbosch en bezat een textielzaak op de Bosschendijk.

DOOR LUELLE KOOP

Nadat zoon Mart samen met zijn vrouw het bedrijf van zijn vader overnam, zijn zij een speciaalzaak in lingerie begonnen. Helaas overleed zijn vrouw op veel te jonge leef-tijd en moest hun dochter de taken overne-men. Ook zij overleed 15 jaar geleden erg onverwachts. Lian hielp haar oom waar ze kon. Dat lingerie een speciaal vak is leert Lian in een korte tijd van haar oom Mart. Maar

er kwamen ook vakcursussen aan bod die Lian moest halen. In oktober is het 15 jaar geleden dat Lian de zaak overnam en het bedrijf voortzette op een enthousiaste manier.

Kennis en ervaringSamen met haar team adviseert ze haar klanten, daarvoor is veel vakkennis en er-varing vereist. ‘’Ik ben er van overtuigd dat aandacht voor de (vraag van) de klant het allerbelangrijkste is, geen enkele vraag is hier te gek,’’ aldus Lian. Destijds was de naam ‘’de Rooy’’ al een begrip in de regio en dat is het nog steeds. Niet alleen om-dat er vakkennis en jarenlange ervaring in de zaak zit maar ook omdat ze een groot publiek bedienen. ‘‘Iedereen kan hier sla-gen,’’ aldus Lian. De eigenaresse wil graag dat haar klan-ten terecht kunnen voor iets moois en wat luxer, maar ook voor iets functioneels. Wat ze daarbij erg belangrijk vindt is dat de kwaliteit blijft en zo ook de service!

Ieder wat wilsWaar service een belangrijk speerpunt is laat Lian dat ook zien in haar klantenbe-stand op de computer. ‘’De klant spaart niet alleen voor korting maar hierin wor-den ook de maat en het model BH opge-slagen waardoor de klant niet keer op keer opnieuw hoeft te passen.’’ Lingerie de Rooy beschikt over een enorm groot assortiment, ook voor grote cupmaten ga je naar Lingerie de Rooy. Daarin verkoopt Lian niet alleen de dure merken maar is er ook een betaalbare prijsklasse. Het grote cupmaten merk ‘Prima Donna’ biedt voor het tweede seizoen fantastische badkle-ding, maar ook bijvoorbeeld Beachlife heeft bikini’s, met voorgevormde cups en de leukste kleuren.

ACTIEHet 35-jarig bestaan kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Er zijn daarom verschillende acties waarbij er enorm leuke prijzen te winnen zijn. Tot 30 juni 2015 is er een fo-

towedstrijd waarbij de klant wordt uitge-nodigd om haar moment met Lingerie de Rooy te delen. Op de foto zien ze graag op een originele manier een artikel, gekocht bij Lingerie de Rooy, in beeld. Ook mag dit een van de give-aways zijn, zoals het blikje wettissues of de strandtas met het logo. Je maakt kans op een high tea voor 4 per-sonen bij IJssalon/lunchroom Nagelkerke

of een waardebon t.w.v. €35,- te besteden bij Lingerie de Rooy. Foto’s kunnen tot 30 juni gemaild worden naar [email protected] onder duidelijke vermelding van naam, emailadres en telefoonnummer. Kijk voor de actievoorwaarden op www.linge-riederooy.nl/35jaar. Natuurlijk volgen er dit jaar nog meer acties, wat die zijn blijft nog even een verrassing!

Lingerie de Rooy bestaat 35 jaar‘Aandacht voor de klant en kwali tei t b l i jven al t i jd het belangri jkste! ’

Lian de Rooij en haar medewerksters.

Page 15: Moerdijkse Bode 22-04-2015

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR DIVERSE INSTALLATIE WERKEN PV PANELEN

U HUURT AL EEN HR-KETEL

VOOR MINDER DAN1 EURO PER DAG!

Ook voor u hebben wij een betaalbare

oplossing!Vaillant ecoTEC plus is door de Consumentenbond voor de tweede

keer op rij uitgeroepen tot “Beste uit de test”.

Volgens de Consumentenbond zijn de voordelen van de ecoTEC plus

niet gering. De Consumentenbond roemt de volgende voordelen:

• Hoog verwarmingsrendement

• Hoog warmwaterrendement

• Kan op zeer laag vermogen werken

• Vult een bad zeer snel

• Snel heet water

De Vaillant ecoTEC plus is daarmee onafhankelijk bewezen het meest

efficiënte toestel van Vaillant en beschikbaar in alle CW-klassen.

BESTE UIT DE TEST LEAFLET_2013.indd 1

ALWEER ALS ‘BESTE UIT DE TEST’!

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NLVAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

ZONNEPANELENDoor Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

Nu BTW teruggaaf mogelijk op aanschaf en installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

NIEUWE CV-COMBI KETEL?STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

Door Vigar geïnstalleerd van het dak tot in de meterkast!

STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!STAP NU OVER OP ZONNEPANELEN!

installatie. Paneel kleur geheel BLACK.

BESPAAR DIRECT OP

UW ENERGIE-REKENING!

Opel Vectra 22i-16v executiveairco, ecc, navigatie, Panacotta mt.9-2007, 92.348 km Prijs: € 8.950,-

Opel Corsa 1.4 5-drsDesign Edition03-2013, 8.500 km Prijs: € 12.950,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Feel the difference

Zevenbergen, 0168 - 37 15 01

Breda 076 - 528 14 00Etten-Leur 076 - 503 44 50Oosterhout 0162 - 48 14 00

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

VRIENS Voordeel € 3.000,-NU RIJKLAAR! € 25.793-

• 8 Astra Cosmo uitvoering• 9 Astra Sport uitvoering

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.aarsmanzevenbergen.nl

Opel Corsa 12i-16v 3drs 111 edition airco, cruisecontrol, zilver mt.2-2010, 93.799 km Prijs: € 7.950,-

Ford Mondeo 2.0 5-drsTitanium01-2010, 88.000 km Prijs: € 11.500,-

Ford Kuga 2.0 TDCiTitanium06-2014, 19.000 km Prijs: € 34.950,-

Ford Fusion 1.4Futura01-2010, 8.500 km Prijs: € 11.500,-

Ford Focus Coupe Cabriolet AutomaatTitanium03-2009, 68.000 km Prijs: € 18.750,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Grand Scénic TCE 130 Expression7 pers., beige metaallak, TomTom nav., geregelde airco.01-2011, 92.900 km Prijs: € 15.450,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Fiat Panda Edizione coolBj 02-2015, 0 km Prijs rijklaar: € 10.450,-

Fiat 500 Sport (Leder/Xenon)Bj 10-2014, 8.000 km Prijs: € 13.950,-

Fiat Panda Edizione cool 80pkBj 2012, 29.324 km Prijs: € 7.950,-

Fiat Panda 1.2 Dynamic Bj 2005, 158.714 km Prijs: € 2.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat 500 Cabrio Rock automaatBj 2012, 27.760 km Prijs: € 12.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Opel Meriva 14i-16v turbo 120pk berlinGeregelde airco, bruin mt3-2014, 24.141 km Prijs: € 17.750,-

Renault Twingo 1.2-16V CollectionZwart metaallak, airco, radio Renault c.d., donker getint glas, achterspoiler10-2011, 31.663 km Prijs: € 6.950,-

Renault Clio 1.2 CampusZwart metaallak, radio cd11-2006, 85.100 km Prijs: € 3.950,-

Hyundai IX20 I-Cather 1.6-16V automaatGrijs metaallak, navigatie, achteruitrijcam., geregelde airco, lederen bekleding, panorama dak, winterwielen03-2011, 97.000 km Prijs: € 15.950,-

Renault Captur TCE 90 DynamiqueOrange Arizona + Ivoire. Geregelde airco, TomTom, lm velgen05-2013, 10.400 km Prijs: € 18.750,-

Opel Agila 12i-16v editionstyle pakket, airco, antraciet mt.1-2011, 18.634 km Prijs: € 9.500,-

teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

6 4.000,- !

2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMAN

Opel Zafira 18i-16v Cosmonavigatie, airco, ecc, leer, Technical grey3-2011, 59.642 km Prijs: € 16.950,-

Page 16: Moerdijkse Bode 22-04-2015

ONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGONINGSDAGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAPRIL 201527

NOORDHOEK - Dit jaar organiseert de stich-ting Oranje Comité Noordhoek een heuse Ko-ningsnacht.

Op 26 april zullen de festiviteiten in de feesttent “vollen Bak Gassuh’nd” afgetrapt worden door “100% katoen!”, een band die zo hard rockt, dat we hopen dat de tent zal blijven staan.Op 27 april zal koningsdag, zoals altijd, begonnen worden met de aubade en een woord vanuit de ge-meente Moerdijk.Er is ook dit jaar weer Jeu des Boules wedstrijd naast het schoolplein en diverse festiviteiten in en om de feesttent. Zo is er een fietstocht met lawaai, vossenjacht, klompjes schilderen, schminken en nog veel meer. Iedereen is welkom vanaf 10.00 uur.Nieuw dit jaar is de koningsmarkt voor kinderen op het schoolplein.

Probeer een centje bij te verdienen tussen 11.00 en 14.00 uur. We willen je vragen om ervoor te zorgen dat er niks achterblijft. Omdat het een buiten activi-teit is, gaat de koningsmarkt natuurlijk alleen door als het droog is.Een van de onderdelen die we ‘s middags weer wil-len organiseren is de zeskamp. Ook dit jaar zullen er weer behendigheid, conditie en/of kracht worden gevraagd van de verschillende teamleden.Hiervoor kun je je vanaf nu met een team van 4 tot zes personen opgeven voor dit leuke evenement.Geef je teamnaam en teamgrootte door aan Michiel Zwaan: [email protected] of via onze Facebook pagina: Oranje comité Noordhoek.Op 26 april is de feesttent geopend van 20.00 uur en zal sluiten om 01.00 uur.Op 27 april starten de festiviteiten om 10.00 uur. We sluiten af om 18.00 uur.

Ook Koningsnacht in Noordhoek

Maandag 27 april07.00 uur: Reveille.09.30 uur: Staat het Oranje comité klaar met gratis koffie/thee en ranja voor iedereen die verzameld voor de fietsoptocht.10.00 uur: Warm welkom door de muziek van de Harmonie.Oranje optocht met versierde fietsen en wagentjes voor alle kinderen. Dit alles onder begeleiding van majorettenpeloton “The Stard-reams”.Vertrek vanaf ‘t Sandt.10.30 uur: Aubade en samenzang bij het Thomashuis.11.15 uur: Vertrek naar ‘t Sandt- Prijsuitreiking kleurplaat- Prijs-uitreiking mooist versierde fiets- Toast met oranjebitter13.00 uur: Grote zeskamp voor de jeugd van de basisschool met verschillende spectaculaire spellen. Deelnemende kinderen krij-gen hierbij diverse traktaties.14.00 uur: Bingo voor de oudere en mindervalide inwoners van Standdaarbuiten.De bingo wordt gehouden in ‘t Zolderke van de Blomhof en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

19.00 uur: Playbackshow in ‘t Sandt. Deze avond zal weer wor-den gevuld met plaatselijke artiesten. Tijdens de pauze zal er een loterij worden gehouden, waarvan de opbrengst voor 100% ten goede komt aan de kinderen van Standdaarbuiten.Aansluitend zal er een Oranjefeest met karaoke voor alle leeftij-den zijn!De inschrijvingen voor de zeskamp en de playbackshow verlopen via de basisschool in Standdaarbuiten. Kinderen die in Stand-daarbuiten wonen, maar buiten Standdaarbuiten op de basis-school zitten en ook graag mee willen doen met de zeskamp of de playbackshow, kunnen zich opgeven bij Esther Eenhuizen via 0165-850883 of [email protected] kunt je ook nog aanmelden als vrijwilliger voor de zeskamp.Wie o wie helpt ons mee om er voor de kinderen een leuke mid-dag van te maken?!Om je op te geven kun je contact opnemen met: [email protected]

Programma Koningsdag Standdaarbuiten

HEIJNINGEN - Koningsdag wordt in Heijningen altijd ge-vierd op basis van een thema. Dit jaar is dat ‘Op de Prai-rie’. Centraal in het bomvolle programma staat de Cowboy en Indianen Zeskamp, die vindt in de ochtenduren plaats op het sportveld van vv Oranje Blauw ‘14. Kinderen in de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd om deel te ne-men aan dit sportevenement. De peuters hebben hun ei-gen vijfkamp in het Pestalozzihuis.

ZeskampHet programma op Koningsdag gaat van start met de Prairie Pa-rade. De kinderen maken iedereen wakker die nog op bed ligt. Zij verzamelen zich bij het schoolplein van ‘t Kompas, waar om 08.45 uur Drumfanfare Showband Heijningen arriveert. Onder begeleiding van de muziek wordt een rondje door het dorp ge-maakt. Rond 09.15 uur wordt Koningsdag officieel geopend bij het standbeeld naast het Pestalozzihuis met het hijsen van de nationale driekleur. Aansluitend begint de Zeskamp en een uurtje later de Peuter Vijfkamp.

PicknickRond het middaguur worden de prijzen van de zeskamp en de te-kenwedstrijd uitgereikt in het Pestalozzihuis. Vervolgens kunnen de kinderen aanschuiven voor een heerlijke picknick, tenminste als zij zich daarvoor hebben opgegeven. Om 14.30 uur is voor de kinderen tot en met 12 jaar het “Op de Prairie” spelletjesparcours uitgezet op het trainingsveld in de Polderstraat.Tegelijkertijd start in het Pestalozzihuis het traditionele biljart- en dartstoernooi

.Iedereen vanaf 13 jaar kan daar strijden om de prijzen en natuur-lijk eeuwige roem.Wie meer plezier beleeft aan kaarten en sjoelen, kan aan deze competitie deelnemen. Rond 17.45 uur vindt de prijsuitreiking plaats van alle spelen en activiteiten die ‘s middags zijn gehou-den.

BarbecueNa gedane arbeid is het goed eten. Daarom staat om 18.30 uur het barbecuebuffet uitgestald voor diegenen die zich daarvoor hebben opgegeven. Rond 20.00 uur wordt Koningsdag afgesloten met een gezellige bijeenkomst in het Pestalozzihuis. Het plaatse-lijke Oranjecomité hoopt op goed weer en een grote opkomst bij alle activiteiten.

Programma08.30u Prairie Parade, verzamelen bij schoolplein ‘t Kompas09.15u Opening, bij het Pestalozzihuis09.30u Cowboy en Indianen Zeskamp, op het sportveld van v.v. Oranje Blauw ‘1410.30u Peuter Vijfkamp, in het Pestalozzihuis12.00u Prijsuitreiking, in het Pestalozzihuis met aansluitend pick-nick14.30u Op de Prairie Spelletjesparcours op trainingsveld14.30u Biljart- en dartstoernooi, in Pestalozzihuis14.30u Kaart- en sjoelmiddag, in Pestalozzihuis17.45u Prijsuitreiking, in Pestalozzihuis18.30u Barbecuebuffet, in Pestalozzihuis20.00u Gezellige dagafsluiting, in Pestalozzihuis

Programma Koningsdag in Heijningen

KLUNDERT - Ook dit jaar zal Slag-werkgroep Avant-Garde traditiege-trouw een oranjeconcert ten gehore brengen.

Het beloofd wederom een zeer gevarieerd

en spectaculair programma te worden, waar zowel de A-slagwerkgroep als de jeugdgroep hun medewerking aan zullen verlenen. Een aaneengesloten show vol verbluffende ritme’s, prachtige melodieën en schitterend samenspel.

Alle ingrediënten voor een heerlijke avond. Komt daarom allen naar het oranjeconcert van slagwerkvereniging Avant-Garde! En-tree: gratis. Locatie: De Niervaert Klundert, grote zaal. Aanvang: 20.00 uur.

Oranjeconcert slagwerkgroep Avant-Garde

ZEVENBERGEN - De Koningsspelen voor de basisscholen vindt op vrij-dag 24 april plaats in de kern Klun-dert, gemeente Moerdijk.

Tijdens deze koningsspelen zullen leer-lingen van het Marklandcollege in Ze-venbergen een maatschappelijke stage lopen. De leerlingen van het Marklandcollege helpen mee in de organisatie van de dag. Ze helpen mee bij spelletjes en sportacti-viteiten. De leerlingen van de basisscho-

len in Klundert zijn van 10.00-14.00 actief met de spelletjes en sportactiviteiten op verschillende locaties aan de sportboule-vard in Klundert.

KoningsspelenDe Koningsspelen worden georganiseerd door de buurtsport-coaches van Moerdijk Fit in samenwerking met de vrijwilligers-centrale Moerdijk. Zij worden daarbij on-dersteund door vrijwilligers van sportver-enigingen uit Klundert, zoals de voetbal, tennis, korfbal en manege.

Maatschappelijke stage bij Koningsspelen Klundert

Maandag 27 april07.00 uur: Reveille.09:30 uur: Staat het Oranje comité klaar met gratis koffie/thee en ranja voor iedereen die verzameld voor de fietsoptocht.10.00 uur: Warm welkom door de muziek van de Harmonie. Oranje optocht met versierde fietsen en wagentjes voor alle kinderen. Dit alles onder begeleiding van majorettenpeloton “The Stardreams”. Vertrek vanaf ‘t Sandt.10.30 uur: Aubade en samenzang bij het Thomashuis.11:15 uur: Vertrek naar ‘t Sandt. Prijsuitreiking kleurplaat. Prijsuitrei-king mooist versierde fiets. Toast met oranjebitter.13.00 uur: Grote zeskamp voor de jeugd van de basisschool met verschillende spectaculaire spellen. Deelnemende kinderen krijgen hierbij diverse traktaties.14.00 uur: Bingo voor de oudere en mindervalide inwoners van Standdaarbuiten. De bingo wordt gehouden in ‘t Zolderke van de Blomhof en duurt tot ongeveer 16.30 uur.19.00 uur: Playbackshow in ‘t Sandt. Deze avond zal weer worden gevuld met plaatselijke artiesten. Tijdens de pauze zal er een lote-rij worden gehouden, waarvan de opbrengst voor 100% ten goede komt aan de kinderen van Standdaarbuiten.Aansluitend zal er een Oranjefeest met karaoke voor alle leeftijden zijn!De inschrijvingen voor de zeskamp en de playbackshow verlopen via de basisschool in Standdaarbuiten. Kinderen die in Standdaarbuiten wonen, maar buiten Standdaarbuiten op de basisschool zitten en ook graag mee willen doen met de zeskamp of de playbackshow, kunnen zich opgeven bij Esther Eenhuizen via 0165-850883 of [email protected].

Programma Koningsdag Standdaarbuiten

P l a n t & t u i n Deijkers

Geraniums Fuchsia’s - Surfina’s

Perkplanten

Alles uit eigen kwekerijWij vullen ook uw bloembakken!

Ons adres is Steenpad 2a Willemstad

koningsdag oPen

Page 17: Moerdijkse Bode 22-04-2015

KLUNDERT - De junioren van KHSV `t Wachtertje op één na allemaal vis. Vangsten senioren beduidend minder en eerste clubkampioen-schapswedstrijd tegen HSV de Kruisweel verloren volgende week de return op de Bovensas/Steenbergse vliet.

Vrijdag 10 april visten de junioren hun eerste wedstrijd aan de Bottekreek in het centrum van Klundert. Er waren elf sportvissers naar de waterkant geko-men om te kijken of er zo vroeg in het jaar al vis te vangen was. De weergoden waren de junioren goed gezind. De hele dag zon en zomerse temperaturen zorgde voor een aangenaam verblijf aan de waterkant. Nadat er om 18u geloot was kon er om 18.30u worden begonnen met vissen. Al snel werden de eerste visjes gevangen. Na de weging bleek dat bijna alle deelnemers vis hadden gevangen. Joas van Emden wist dag winnaar te worden bij de A-junioren en bij de B-junioren was er een gedeelde eerste plaats voor Rowan Ploeg en Dylan van Ham. Einduitslag en gelijk de tussenstand is als volgt: A1: Joas van Emden 460 gram/1punt, A2: Mariska van Andel 440 gram/2punten, A3: Jordan Horstink 160 gram/3punten. B1: Rowan Ploeg en Dylan van Ham 50 gram. Totale vangst deze dag 29 blankvoorns. Zaterdag 18 april viste de senioren hun eerste wedstrijd aan de zuidelijke binnengracht te Klundert. Deze wedstrijd is traditioneel een wedstrijd samen met HSV de Veste uit Willemstad die met 5 deelnemers te gast waren. Ook waren er 2 A-junioren die deze keer met de senioren mee viste. Helaas waren de nachten erg koud geweest en stond er een stevig noord/noordoosten windje. Wat de vangsten geen goed deed. Het bleek een taaie wedstrijd te worden. In totaal zaten er 24 deelnemers aan de waterkant waarvan er uiteindelijk 7 vis ter weging konden aanbieden. Uit-slag: 1 Herman Korteweg 240gram, 2 Louis Melisse 120gram, 3 Kevin Broeken 110 gram. Tussenstand senioren: 1. Herman Korteweg 1punt, 2. Louis Melisse 2punten, 3.Theo Elemans en Arnout Barel 3 punten, 5. Piet van Wensen en Jack Schoep 5 punten. Totale vangst deze dag 18 blankvoorns. Zondag 19 april werd er een wedstrijd gevist voor het federatief clubkampioenschap aan de zuidelijke binnengracht te Klundert. De leden van KHSV `t Wachtertje viste tegen de leden van HSV de Kruisweel uit Kruisland. Gezien de vangsten van de vorige dag werden er geen grote vangsten verwacht. Uiteindelijk bleek dat de vrieskou van zaterdag op zondag nacht ervoor had gezorgd dat er bijna gen

vis gevangen werd. Alle leden van ̀ t Wachtertje konden geen vis aanbieden. 2 leden van de Kruisweel konden wel vis aanbieden John Vrins ving een zeelt en Johan van Loon een dikke brasem. De onderlinge tussenstand kwam daarmee op 43 punten voor de Kruisweel en 40 voor `t Wachtertje. Volgende week is de return aan de Bovensas/Steenbergse vliet. Johan van Loon had 2440 gram en John Vrins 1260 gram. Totale vangst deze dag 1 brasem en 1 zeelt. Wij hopen dat het water snel wat meer opwarmt en dat daarmee de vangsten ook beter worden. Meer info via mail [email protected] http://wach-tertje.mijnhengelsportvereniging.nl

KHSV ‘t Wachtertje Klundert

Joas van Emden dag winnaar A-junioren 460 gram vis.

www.heijligersbv.nl

Uw installateUr voor: Elektra

Water, gas en verwarmingZink maatwerk en hemelwater-afvoeren

maar ook:Camera’s en beveiligingssystemen

Thuiscomfort, aangepast wonen en domoticaRookmelders, brand- en ontruimingsinstallaties

Industrieweg 27 - Zevenbergen - T. 0168 - 329814

Handels- onderneming

R&s metalenKoperslagerij 62

ZevenbergenWij kopen al uw oude Metalen

Tel. 0647028993

Struikhei 1 - 4714 VC Sprundel - Tel: 0165-387334

Het goedkoopst in containerverhuur

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Eric LugtenTelefoon: 06 83 55 15 71E-mail: [email protected]: 57770654www.eml-klus-en-dakwerken.nl

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Pallets Te koop gevraagd

Alle soorten ook kapot

06-51549157Minimaal 100 stuks.

0165-502470vanburikparket.nl

Van

PARKETBurik

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Bewezenmethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AF DEPRESSIES, MIGRAINE, Alle CHRONISCHE KLACHTEN, Qi

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

Uw belasting-aangifte vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

bbq all-in

11.80voor meer scherpe aanbiedingen:

M.U.V. ANDERE ACTIES

KIPKARBONADE 3KGHELE MAIS KIP KG5.-

SPORTPRIJZEN KONINGSDAG

bekers, erelinten

medailles, standaardsklaar terwijl u wacht

STOlKEROuDENbOSch

www.mEDAIllES.Nl

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20

SpECIAlE ZomEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en 19% btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

Page 18: Moerdijkse Bode 22-04-2015

sport

pAGINA 18

NOORDHOEK-Uitslagen senioren:

RBC 1-Noordhoek 1 1-1;Hoeven VR1-Noordhoek VR1 zo 2-3;Noordhoek VR1 za-De Fendert VR1 0-2

Uitslagen jeugd:Noordhoek C1-DEVO C1 0-1;MOC’17 D4-Noordhoek D1 0-6;VVR MD1-Noordhoek MD1 7-0;Noordhoek E1-Kogelvangers E1 3-3;SJO Prinsenland F2-Noordhoek F1 4-0.

Programma woensdag 22 april:Hoeven C2-Noordhoek C1 19.45 uur;

Noordhoek E1-Klundert E1 18.30 uur

Programma zaterdag 25 april:Bavel A2-Noordhoek A1 14.15 uur;Moerse Boys C2-Noordhoek C1 09.00 uur;Noordhoek D1-Halsteren D3 12.00 uur;Noordhoek MD1-De Fendert MD1 09.45 uur;BSC E3-Noordhoek E1 09.45 uur;Noordhoek F1-Seolto F2 09.45 uurProgramma zondag 26 april:Noordhoek 1-Steenbergen 1 14.30 uur;Noordhoek 2-Virtus 4 11.30 uur;Dioz 4-Noordhoek 3 10.00 uur;BSC VR3-Noordhoek VR1 zo 11.00 uur

VV Noordhoek

ZEVENBERGEN-SEOLTO 1 liep zater-dag tegen een 4-0 nederlaag aan in de wedstrijd tegen FC Binnenmaas. Na 45 minuten stond er nog een 0-0 tussenstand op het bord. Maar na de thee zette FC Binnenmaas een tandje bij en konden de mannen van Frans Ceton het niet meer bijbenen. In een kort tijdbestek liep FC Binnenmaas uit naar een 4-0 voorsprong, waardoor de Rotterdammers koploper blijven in de 3e periode.

SEOLTO blijft hierdoor laatste in de 3e klasse D. Het heeft een achterstand van 7 punten op DHV en GSC/ODS. De Zeven-bergenaren moeten deze twee ploegen passeren om rechtstreekse degradatie te voorkomen. Aanstaande dinsdag staat het cruciale inhaalduel tegen DHV op het pro-gramma. Voor SEOLTO is het erop of eron-der. Als deze wedstrijd niet wordt gewon-

nen dan is degradatie nagenoeg een feit. Vanuit SEOLTO is een buscombi geregeld om het vlaggenschip aan te moedigen.

Uitslagen:Binnenmaas 1-Seolto 1 4-0;Seolto 2-Rood Wit W 2 9-1;Sliedrecht 5-Seolto 3 uitgesteld;Seolto 4-Heerjansdam 5 1-3;Seolto 5-Oosterhout 3 0-13;Seolto A1-Nieuw Borgvliet A1 4-4;Klundert B1-Seolto B1 4-0;Seolto C1-Halsteren C3 10-2;Seolto D1-Boeimeer D2 2-4;DVO’60 D4-Seolto D2 0-3;Seolto E1-BSC E2 3-2;DVO’60 E3-Seolto E2 1-7;Internos E6-Seolto E3 uitgesteld;Seolto F1-MOC’17 F2 7-1;Seolto F2-SVC F2 4-3;JEKA MP6-Seolto MP1 1-5;Seolto MP2-Unitas’30 MP6 2-6

SEOLTO 1: erop of eronder

FIJNAART - Uitslagen VV de Fendert

de Fendert 1-Kogelvangers 10-1;de Fendert E3-BSC E46-0;de Fendert F3-BSC F60-7;de Fendert B3-Hoeven B20-2;de Fendert 2 (zo)-S.c. Gastel 40-2;WHS 3-de Fendert 32-1;de Fendert D3-Oranje-Blauw’14 D11-3;de Fendert E2-Roosendaal E31-4;de Fendert E3-Roosendaal E71-2;de Fendert MP1-Prinsenland MP117-1;de Fendert MD1-DHV MD13-2;de Fendert A1-SVC A11-0;de Fendert D2-BSC D23-2;de Fendert MB1-DSE MB20-2;de Fendert 3-Kapelle 54-4;de Fendert 5-Halsteren 32-3;de Fendert 4-Alliance 24-1;de Fendert VE1-Wemeldinge VE1NB;de Fendert B1-DSE B14-1;de Fendert B3-Victoria B40-2;Klundert E3-de Fendert E53-2;Victoria F1-de Fendert F12-4;Roosendaal F5-de Fendert F25-3;

Roosendaal MP2-de Fendert MP311-0;Unitas’30 F12-de Fendert F30-4;MOC’17 E2-de Fendert E12-1;Prinsenland MP2-de Fendert MP22-12;Rillandia C2-de Fendert C22-1;Roosendaal E10-de Fendert E45-2;Klundert 2-de Fendert 22-1;Noordhoek VR1-de Fendert VR10-2;RBC D2-de Fendert D22-2;NOAD’67 1-de Fendert 12-3;Steenbergen B2-de Fendert B24-1;Hilvaria VR1-de Fendert VR10-1

Programma dinsdag 21 april:de Fendert VR1 -TholenseB./WHS19.30Programma woensdag 22 april:de Fendert D1-RBC D219.00;de Fendert E5-DSE E519.00;de Fendert F2-Internos F219.00Programma zaterdag 25 april:de Fendert E1-Baronie E208.45;de Fendert F1-Roosendaal F408.45;de Fendert F2-Unitas’30 F508.45;de Fendert E5-Unitas’30 E1108.45;de Fendert C1-Zundert C110.00;

de Fendert E4-BSC E510.00;de Fendert F4-Unitas’30 F1510.00;de Fendert MP3-Roosendaal MP110.00;de Fendert MP2-TVC Breda MP310.15;de Fendert A1-DVO’60 A111.00;de Fendert 2-Oranje Wit 312.00;de Fendert 1-Nieuwenhoorn 114.30;de Fendert VR1-Heerjansdam VR114.30;Kogelvangers D2-de Fendert D209.00;S. c. Kruisland MP1-de Fendert MP109.15;Wernhout E1-de Fendert E309.45;Noordhoek MD1-de Fendert MD109.45;Internos B4-de Fendert B310.00;Lepelstr. Boys E1-de Fendert E210.30;Virtus B2-de Fendert B211.00;WVV’67 D4-de Fendert D311.00;SVC C1-de Fendert C212.30;VVC’67 7-de Fendert 413.00;F.c. Bergen 4-de Fendert 5 14.30;DSE B1-de Fendert B114.30;Dosko MB1-de Fendert MB114.30Programma zondag 26 april:de Fendert 3-Victoria’03 510.00;de Fendert 2-OMC 311.00;de Fendert VR1-Hontenisse VR111.00

VV de Fendert

NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENUitslag Quievrain, 18 april, 112 duiven: 1-4-6-7-8-9-10. A. Kouters; 2-3. J. Veeken; 5. J. Sitters & Zn.

ZevenbergenPV ONS GENOEGENUitslag 18 april Quievrain 340 duiven:

1-6. E Deijkers; 2-7. P Nous; 3-5. A Rutjes; 4. A Kanters; 8. A v/d Luytgaarden; 9. J. v. Brenkelen; 10. D Meyer

KlundertPV ORANJEBOVENUitslag Quiévrain 18 april 337 duiven: 1-2-3. H. Leijten; 4-5-6-7-8-9. K. Leijten; 10. M. Blommers.

Duivensport

KLUNDERT - Klundert deed wat het zelf moest doen, maar door de over-winningen van Alblasserdam en Bolnes degradeert Klundert na 2 jaar naar de 2e klasse.

Oranje Wit werd uiteindelijk kansloos naar huis gestuurd, maar zal terecht wijzen op de beginfase waarin het afstand van Klun-dert had kunnen nemen, maar doelman Yoeri van Wingerden sleepte Klundert er in deze fase doorheen. Toen Klundert na deze moeilijke beginfase de regie overnam en na goed voorbereidend werk van Jef-frey van Wingerden, Christian Fuanani de 1-0 kon scoren, gaf het haar tegenstan-der geen schijn van kans meer en won uiteindelijk met 3-0. Vlak voor rust werd

een vrije trap van Thoma Sivananthan door Peter van Wingerden tegen de onderkant van de lat gekopt en binnen gefrommeld al dan niet al achter de doellijn door Jef-frey van Wingerden. Gelijk hierna floot de jonge scheidsrechter Van Wijk voor het rustsignaal.In de 2e helft beet Klundert zich volledig vast in haar tegenstander en kwam er re-gelmatig levensgevaarlijk uit. Dat het in deze fase slechts bij een treffer van Chris-tian Fuanani bleef mocht een wonder he-ten. De ingevallen spelers Poger Mukoko en Kevin van Andel hadden Klundert een nog veel hogere score kunnen bezorgen. Volgende week gaat Klundert, ondanks de degradatie, weer op zoek naar een ‘drie-punter’ in en tegen Heerjansdam.

Klundert met opgeheven hoofd naar tweede klasse

MOERDIJK - Biljarten Regio Competi-tie 2014-2015, na ronde 15.

A-Teams: 1. S.B. Ponderosa 1 629,784 15, 2. Halsteren 2 628,860 15, 3. Lepelstraat 2 623,750 15, 4. de Heen 1 601,723 15, 5. Welberg 1 600,345 15, 6. Vossemeer 1 600,083 15, 7. S.B. Ponderosa 2 594,808 15, 8. Steenbergen 1 593,737 15, 9. Hal-steren 3 589,277 15, 10. Oud Gastel 2 587,637 15, 11. Oud Gastel 1 584,395 15, 12. Halsteren 5 578,233 15, 13. Halsteren 1 577,308 15, 14. Welberg 2 575,147 15, 15. Steenbergen 2 574,964 15, 16. Keijen-burg-1 574,882 15, 17. Welberg 3 567,181 15, 18. Halsteren 4 560,769 15, 19. Hoeven 1 557,128 15, 20. Lepelstraat 1 480,805 15.

B-Teams: 1. de Heen 2 672,197 15, 2. de Duiventoren 2 654,493 15, 3. Steenbergen 3 639,264 15, 4. Stampersgat 1 620,564 15, 5. Halsteren 10 618,604 15, 6. Steenbergen 5 606,338 15, 7. de Heen 3 601,000 15, 8. S.B.Ponderosa 3 592,275 15, 9. Halsteren 8 591,298 15, 10. Halsteren 7 588,314 15, 11. Halsteren 9 588,193 15, 12. Welberg 5 587,044 15, 13. Steenbergen 4 585,681 15, 14. Oud Gastel 3 585,310 15, 15. het Fort 1 582,912 15, 16. Oud Gastel 5 580,041 15, 17. Halsteren 6 577,459 15, 18. Oud Gastel 4 576,679 15, 19. Welberg 4 558,527 15, 20. de Duiventoren 1 555,131 15.

Wedstrijdleiders: Henk Vrijhoef en Dinnus Frijters.

Biljarten Regio Competitie

WILLEMSTAD - Willem Maris was in de wedstrijd tegen de concurrent voor degradatie, Hotak’68 uit Hooger-heide, in blakende vorm. Hij versloeg, met een uitstekende instelling en be-keken spel al zijn tegenstanders in het enkelspel. Willem boekte samen met Cor Bom bovendien een relatief werd eenvoudige zege in het dubbel-spel. Dit resultaat zal Willem uit zijn directe omgeving ongetwijfeld veel positieve reacties opleveren. Rinus Huybregts had niet zijn beste dag deze competitie, maar wist toch nog twee partijen in winst om te zetten (eindstand 6-4).

Voor de wedstrijd van Witac 2 tegen ODT-Klaverblad verz. was Arthur Baalman, na de deceptie in de vorige ronde, buiten de teamselectie gelaten. In dit duel toonde Erik den Hollander zich heer en meester. Erik boekte de volle winst met drie enkel-spelzeges, elk in drie games. Verder wist alleen Martien Fransen in zijn eerste partij,

met 13-11 in de vijfde game, tot winst te komen (eindstand 4-6). Ditmaal bleef Kees Heijstek ver beneden de verwachting met drie enkelspelnederlagen. Dit zal waar-schijnlijk ook consequenties hebben voor de teamselectie in de slotronde. Ook het derde seniorenteam speelde een wedstrijd tegen een team van Hotak’68. Ook dit team van Witac zegevierde met 6-4. Dit-maal was het Michel Wessels die al zijn tegenstanders op de knieën wist te krij-gen. Desiree Nieuwkoop kon hieraan nog twee winstpartijen toevoegen. Desiree en Michel wisten bovendien een uitstekende dubbelspelzege te behalen. Met een niets aan duidelijkheid te wensen overlatende 8-2 zege tegen concurrent Smash’76 heeft het derde jeugdteam van tafeltennisver-eniging Witac’89 het kampioenschap be-haald. Wellicht stond de concurrent stijf van de zenuwen, maar Smash’76 werd vol-ledig overklast door Witac 3 van de jeugd. Ook in deze voorlaatste wedstrijd van de competitie bleven Jenniffer Marijnissen en Maik Maliepaard ongeslagen. Maik

verloor zelfs geen enkele game en Jennif-fer verloor slechts één game. Desiree Voet behaalde ook een enkelspeloverwinning en won bovendien samen met Maik het dubbelspel. Ook het eerste jeugdteam heeft nog uit-zicht op het kampioenschap, zij het dat dit team, met een wedstrijd meer gespeeld, afhankelijk is van het resultaat van de concurrent in de slotwedstrijd. Net als in de uitwedstrijd werd thuis met 5-5 gelijk gespeeld tegen Middelburg. Manon Ger-ritsen en Tijmen van der Zwaag zegevier-den beiden tweemaal in het enkelspel. Yoran van der Zwaag kon hier nog een enkelspelzege aan toevoegen. Het tweede jeugdteam van Witac speelde met 5-5 ge-lijk tegen een tweemansteam van Smash uit Geertruidenberg. Met één tegenstan-der minder begon Witac op voorhand al met een 3-0 voorsprong. Luc Roodenburg boekte de enige overwinning in het enkel-spel voor Witac. Samen met Clint Heijstek werd ook een knappe zege in het dubbel-spel behaald.

Revanche Witac 1

ZEVENBERGEN - Afgelopen zaterdag reisden de spelers van Zevenbergen 2 af naar ‘s Gravendeel om een confron-tatie aan te gaan, die nog niet eerder had plaatsgevonden. ADO bleek een gemixt team te zijn, jong en oud, spor-tief en wat minder sportief. Het was de taak van Zevenbergen om het spel te maken; dat was de geplande route naar de overwinning. Makkelijker ge-zegd dan gedaan. Verdedigend was het spel prima op orde. Ballen werden redelijk gemakkelijk onderschept en overgebracht naar de aanval. Daar lag de crux.

Zevenbergen kon het zich niet losmaken van het ietwat lage tempo van de tegen-stander en de aanvallen verliepen daar-

door moeizaam en dan was er ook nog een fikse wind, die het scoren bemoeilijkte. De ruststand was 6-5 en eigenlijk begreep niemand waarom er een achterstand op het scorebord stond. Deze pot moet toch te winnen zijn? Als het niet met mooi spel kan, dan moet het maar lelijk. Met die geestige opmerking startte de 2e helft. En, is het mooi spel geworden? Nee niet echt, maar Zevenbergen heeft ervoor gezorgd dat ADO geen enkel doelpunt meer kon maken en zelf gooide ze er nog wel 3 door het mandje. Winst dus. Tijd voor een over-winningsdrankje en tevreden terug naar Brabant, met een fijne 5-8 op zak. Zeven-bergen F heeft een mooie prestatie gele-verd zaterdag. De bezoekende partij heeft het ze niet makkelijk gemaakt. Zevenber-gen, maar ook de tegenstander DSO, on-

derschepte ballen over en weer. De weg naar de korf was daardoor lastig te vinden, maar als ze daar eenmaal aankwamen ja dan werden er schoten gelost. Het was een spannende pot, waarbij Zevenbergen een voorsprong pakte en uiteindelijk aan het langste eind trok. Volgende week de return.Uitslagen 18 april:5-8 ADO 5-Zevenbergen 2;0-6 Zevenbergen 3-Triade 4;4-10 Juliana C2-Zevenbergen C;4-3 Zevenbergen F-DSO (K) F3Programma 23 april:16.00u ‘t Capproen 1-Zevenbergen 1Programma 25 april:13.50u Triade 4-Zevenbergen 3;09.30u DSO F2-Zevenbergen F.www.kvzevenbergen.nl.

Korfbal Vereniging Z’bergen

KLUNDERT - Uitslagen dinsdag 14 april: Heerjansdam 4-Klundert 3 1-4Woensdag 15 april Klundert C1-Roosen-daal C3 1-2;Beek Vooruit C6-Klundert C2 7-1;Klundert F3-JEKA F16G 0-0.Donderdag 16 april:Klundert MB1-Sprundel MB1 0-1Zaterdag 18 april:Klundert 1-Oranje Wit 1 3-0Klundert 2-De Fendert 2 2-1Oranje Wit 4-Klundert 3 5-1Good Luck 6-Klundert 4 2-1IJzendijke VR2-Klundert VR1 0-0FC Axel A1-Klundert A1 3-3Klundert B1-Seolto B1 4-0Unitas’30 C2-Klundert C1 2-1

Achtmaal C1-Klundert C2 1-7Internos D5-Klundert D2 0-5Cluzona E1-Klundert E1 4-0Klundert E2-Terheijden E2 5-6Klundert E3-De Fendert E5 3-2Klundert F1-Roosendaal F3 4-7Victoria’03 F4-Klundert F2 10-2Klundert F3-Unitas’30 F11 2-0Programmamaandag 20 april:18:45 Klundert E2-Beek Vooruit E8Woensdag 22 april:19:00 Sprundel E1-Klundert E219:00 Unitas’30 E11-Klundert E3Zaterdag 25 april:14:30 Heerjansdam 1-Klundert 114:30 WHS 2-Klundert 214:30 Klundert 3-Rijsoord 6

12:00 Klundert VR1-RCS VR112:30 Tholense Boys A1-Klundert A113:00 Klundert B1-Cluzona B114:30 DIOZ MB1-Klundert MB113:00 Hoeven C1-Klundert C110:30 Klundert C2-Baronie C911:00 Rood Wit W D1-Klundert D18:45 Klundert D2-Virtus D48:45 Klundert E1-Moerse Boys E19:45 SCO/TOFS E3-Klundert E210:00 Beek Vooruit E11-Klundert E310:15 Zundert F1-Klundert F18:45 Klundert F2-MOC’17 F811:00 Madese Boys F5-Klundert F310:00 Klundert MP1-Beek Vooruit MP8Zondag 26 april:10:00 Victoria’03 3-Klundert 2

VV Klundert

Page 19: Moerdijkse Bode 22-04-2015

OURANTUpdate

NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC CONCENTREERT ZICH OP THUISDUEL MET HERACLES ALMELO EN HOOPT OOK EXCELSIOR TE PAKKEN

LAATSTE AVONDJE NAC: ALLES OF NIETS

NAC heeft zondag een punt gepakt tegen Ajax in de Amsterdam ArenA. De ploeg van Robert Maaskant moet nog een gat van drie punten goedmaken met de concurrentie.

FOTO MAURICE VAN STEEN

Het is alweer een tijd geleden dat NAC in de Eredivisie verloor. De laatste verliespartij da-teert alweer van 8 maart, toen NAC redelijk in-spiratieloos onderuit ging in de Kuip. Afgezien van die 3-0 nederlaag staat NAC echter goed te voetballen en heeft het zelfs elke keer kans op winst. In de laatste acht duels mocht de formatie 13 punten bijschrijven: dit kwam tot stand door drie overwinningen en vier gelijke spelen. Het had nog mooier kunnen zijn. Tegen FC Dordrecht (2-2) en Ajax (0-0) vergat de ploeg echter levensgrote kansen te verzilveren en de buit binnen te sprokkelen. Opgelegde kansTegen Ajax was het Mats Seuntjens die de op-gelegde kans miste om NAC dichterbij de vei-

SUCCESVOLLE PILOT

Proef gratis bus succes Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht maakte maar liefst 400 mensen gebruik van het gratis busvervoer van NAC partner Arriva.

Maak gratis kennis met de voordelen van de bus tijdens de belangrijke thuiswedstrijden tegen Heracles Almelo (25 april, 19.45 uur) en FC Groningen (17 mei, 14.30 uur)! Op vertoon van je losse kaart, seizoenkaart of ClubCard kun je op de wedstrijd-dag vanaf twee uur voor de wedstrijd gratis met de bussen van Arriva richting Breda. Het gratis busvervoer geldt voor alle streekbussen van Arriva in Brabant die naar Centraal Station Breda rijden. Vanaf dat station rijden er pendelbussen richting het Rat Verlegh Stadion.

Op het Centraal Station in Breda vertrekken gratis pendelbussen naar het stadion. Opstappen kan bij perron E en F. Twee uur voor de wedstrijd gaan de pendel-bussen rijden. Na afloop van de wedstrijd rijdt de pendelbus 1,5 uur lang van het stadion naar het centraal station. Kijk voor meer informatie en voor het plannen van je reis op goedbezigbus.nl.

Rabo G-dag succesZonnebrillen, korte broek, korte mouwen en vooral veel lachende gezichten. Woens-dagmiddag was de jaarlijkse Rabo G-dag in het Rat Verlegh Stadion. De vijftiende editie was weer een groot succes, waarbij 24 G-teams uit de regio West-Brabant het tegen elkaar opnamen. Uiteindelijk bleek MOC '17 1 de sterkste te zijn. Zij namen een schitterende beker mee naar huis. Zij wonnen na strafschoppen van Bavel.

lige haven te brengen. Toch was er na het duel in Amsterdam Zuid-Oost vooral sprake van realisme. Aanvoerder Dirk Marcellis steunde zijn gelegenheidsspits: " "Ik vind dat dit punt wel een felicitatie waard is. Je had hem kunnen winnen en je had hem kunnen verliezen. Mats had de driepunter op zijn slof, maar hij mist die bal niet expres. Hij heeft net als de rest keihard gevochten. Ajax hield het tempo laag en dat gaf ons kansen in de counter. Volgende week volgt de kraker van het jaar."

Met 'die kraker' doelt Marcellis op de komst van Heracles Almelo naar het Rat Verlegh Stadion. De Heraclieden hebben namelijk iets dat NAC graag wil hebben: een boterbriefje voor playoff degradatievoetbal. Heracles bezet

momenteel de vijftiende plek op de ranglijst en koestert hierbij drie punten voorsprong. Tijdens het thuisduel aankomende zaterdag zal NAC alles aan moeten wenden om die marge van drie punten te dichten. Hierbij volstaat maar een doelstelling: winnen in eigen huis.

Die missie van de Bredanaren is bijzonder kansrijk. Heracles slaat op natuurlijk gras namelijk niet zelden een modderfiguur. De bespelers van het Polman Stadion kunnen op kunstgras goed overweg, maar met gras als ondergrond gaan de prestaties opeens in een neerwaartse spiraal. Van de laatste vijf uitwedstrijden op een natuurlijke ondergrond wist Heracles er geen enkele te winnen. NAC zal proberen vanuit een potdichte defensie de tegenstander kapot te spelen. Hierbij wordt het gesterkt in de gedachte dat keeper Jelle ten Rouwelaar bezig is aan een zeer sterke reeks. In drie van de laatste vijf duels hield NAC de eigen doelmond schoon. Wel is het zaak om aanvallend het vizier op scherp te krijgen. Klakkeloos omgaan met de kansen kan --we hebben het tegen FC Dordrecht met eigen ogen mogen aanschouwen-- funest zijn.

Ook Excelsior nog niet buiten schotNAC richt zich voor handhaving niet alleen op Heracles Almelo. Ook het Rotterdamse Excel-sior uit Kralingen speelt met vuur. De ploeg leek in februari nog veilig, maar heeft klap na klap gekregen. Vorige week vrijdag leek de equipe zich met een driepunter in Leeuwarden veilig te spelen, maar in blessuretijd sloeg het noodlot toe en moest keeper Couthino de gelijkmaker incasseren. Met wedstrijden tegen PSV (thuis), Utrecht (uit) en AZ (thuis) is het programma niet in het voordeel van de huidige nummer 15 en kan het zomaar het kind van de rekening worden.

Voordat het zover komt, moet NAC aan de slag en het eigen puntentotaal (en hopelijk het eigen doelsaldo) opvijzelen.

MUSEUM EIND APRIL OPENNa maanden van voorbereidend werk is het eind april dan eindelijk zover. Het vernieuwde NAC Museum opent de deuren voor het pu-bliek. Tijdens een officiele plechtigheid voor genodigden wordt het museum op 24 april geopend. Het grote publiek is de week hierna welkom.Een beschadiging aan een waterkoppeling boven het museum zorgde begin 2013 voor een flinke waterschade aan de vloer en muren. De collectie bleef gelukkig intact, maar het museum lag wel een tijd uit de running. Na ruim een jaar brainstormen, verbouwen en klussen lijkt het museum bijna weer in oude glorie hersteld. Het museum heeft in anderhalf jaar een complete verbouwing ondergaan en huist nu onder andere een complete bioscoop: een ruimte ingericht als kleed-kamer met boven de stoelen historische tenues van onder andere Kees Rijvers, Jeffrey van As en Ton Cornelissen. Bezoekers kijken hier naar maar liefst drie schermen waarvan op een de B-side te zien is en op de andere Vak G. In het middelste scherm ziet men een wedstrijd begeleid door gezang van beide kanten. Vrijwillige Ad van de Bemt: “Als het hier straks klaar is denk ik echt dat we een van de mooiste museums heb-ben van de Eredivisie”.

DOOD OF GLADIOLEN Het is de dood of de gladiolen voor NAC. Aanstaande zaterdag maakt de club in een rechtstreeks duel met Heracles Almelo uit of rechtstreekse handhaving nog altijd een realiteit is. Uiteraard wil NAC voor dit duel zoveel mogelijk supporters optrommelen. Het is dan ook vrije kaartverkoop.

De kaarten zijn zoals gewoonlijk weer verkrijgbaar vanaf €17,00. NAC heeft de steun van het eigen publiek de laatste weken van de compe-titie hard nodig. Dat merkt ook Breda en omstreken: het duel tegen FC Dordrecht was van NAC-zijde uitverkocht. Tickets voor het duel tegen Heracles Almelo zijn te verkirjgen via NACtickets.nl.

Hiernaast wil NAC ook de supporters vragen een steuntje in de rug te geven tijdens de laatste belangrijke uitwedstrijd van dit seizoen. Op Moederdag speelt NAC een uitwedstrijd tegen AZ Alkmaar en Nemanja Gudelj zal erop gebrand zijn op passende wijze afscheid te nemen van zijn thuispubliek en zijn moeder een voetbalshow voor te schotelen. Ook deze tickets zijn te verkrijgen via NACtickets.nl

OURANTUpdate

NAC - Heracles Almelo, za 25 april

NAC CONCENTREERT ZICH OP THUISDUEL MET HERACLES ALMELO EN HOOPT OOK EXCELSIOR TE PAKKEN

LAATSTE AVONDJE NAC IS ALLES OF NIETS

NAC heeft zondag een punt gepakt tegen Ajax in de Amsterdam ArenA. De ploeg van Robert Maaskant moet nog een gat van drie punten goedmaken met de concurrentie.

FOTO'S MAURICE VAN STEEN

Het is alweer een tijd geleden dat NAC in de Eredivisie verloor. De laatste verliespartij dateert alweer van 8 maart, toen NAC redelijk inspiratie-loos onderuit ging in de Kuip. Afgezien van die 3-0 nederlaag staat NAC echter goed te voetballen en heeft het zelfs elke keer kans op winst. In de laatste acht duels mocht de formatie 13 punten bijschrij-ven: dit kwam tot stand door drie overwinningen en vier gelijke spelen. Het had nog mooier kunnen zijn. Tegen FC Dordrecht (2-2) en Ajax (0-0) vergat de ploeg echter levensgrote kansen te verzilveren en de buit binnen te sprokkelen. Opgelegde kansTegen Ajax was het Mats Seuntjens die de opgeleg-de kans miste om NAC dichterbij de veilige haven

SAMENWERKING MET ARRIVA

gratis vervoer.

uur)!

busvervoer regelt.

op goedbezigbus.nl.

mee naar huis.

te brengen. Toch was er na het duel in Amsterdam Zuid-Oost vooral sprake van realisme. Aanvoerder Dirk Marcellis steunde zijn gelegenheidsspits: " "Ik vind dat dit punt wel een felicitatie waard is. Je had hem kunnen winnen en je had hem kunnen verliezen. Mats had de driepunter op zijn slof, maar hij mist die bal niet expres. Hij heeft net als de rest keihard gevochten. Ajax hield het tempo laag en dat gaf ons kansen in de counter. Volgende week volgt de kraker van het jaar."

Met 'die kraker' doelt Marcellis op de komst van Heracles Almelo naar het Rat Verlegh Stadion. De Heraclieden hebben namelijk iets dat NAC graag wil hebben: een boterbriefje voor playoff degrada-tievoetbal. Heracles bezet momenteel de vijftiende

plek op de ranglijst en koestert hierbij drie punten voorsprong. Tijdens het thuisduel aankomende zaterdag zal NAC alles aan moeten wenden om die marge van drie punten te dichten. Hierbij volstaat maar een doelstelling: winnen in eigen huis.

Die missie van de Bredanaren is bijzonder kans-rijk. Heracles slaat op natuurlijk gras namelijk niet zelden een modderfiguur. De bespelers van het Pol-man Stadion kunnen op kunstgras goed overweg, maar met gras als ondergrond gaan de prestaties opeens in een neerwaartse spiraal. Van de laatste vijf uitwedstrijden op een natuurlijke ondergrond wist Heracles er geen enkele te winnen. NAC zal proberen vanuit een potdichte defensie de tegen-stander kapot te spelen. Hierbij wordt het gesterkt in de gedachte dat keeper Jelle ten Rouwelaar bezig is aan een zeer sterke reeks. In drie van de laatste vijf duels hield NAC de eigen doelmond schoon.

Ook Excelsior nog niet buiten schotNAC richt zich voor handhaving niet alleen op Heracles Almelo. Ook het Rotterdamse Excelsior uit Kralingen speelt met vuur. De ploeg leek in fe-bruari nog veilig, maar heeft klap na klap gekregen. Vorige week vrijdag leek de equipe zich met een driepunter in Leeuwarden veilig te spelen, maar in blessuretijd sloeg het noodlot toe en moest keeper Couthino de gelijkmaker incasseren. Met wedstrij-den tegen PSV (thuis), Utrecht (uit) en AZ (thuis) is het programma niet in het voordeel van de huidige nummer 15 en kan het zomaar het kind van de reke-ning worden.

Voordat het zover komt, moet NAC aan de slag en het eigen puntentotaal (en hopelijk het eigen doelsaldo) opvijzelen.

“De wedstrijd tegen Heracles Almelo wordtde kraker van het jaar.”

OPENING NAC MUSEUM Na maanden van voorbereidend werk is het eind april dan eindelijk zover. Het vernieuwde NAC Museum opent de deuren voor het publiek. Tijdens een officiele plechtigheid voor genodigden wordt het museum op 24 april geopend door onder andere John Karelse. Het grote publiek is daags na Koningsdag welkom. Een beschadiging aan een waterkoppeling boven het museum zorgde be-gin 2013 voor een flinke waterschade aan de vloer en muren. De collectie bleef gelukkig intact, maar het museum lag wel een tijd uit de running.Na ruim een jaar brainstormen, verbouwen en klussen lijkt het museum bijna weer in oude glorie hersteld. Het museum heeft in anderhalf jaar een complete verbouwing ondergaan en huist nu onder andere een complete bioscoop. Vrijwillige Ad van de Bemt: “Als het hier straks klaar is denk ik echt dat we een van de mooiste museums hebben van de Eredivisie”.

SKY HIGH MET NAC BREDA Voor de laatste uitwedstrijd heeft NAC iets bijzonders in petto. Twee supporters kunnen vanaf Breda International Airport met het vliegtuig richting Noord-Holland. Speciaal voor Moederdag heeft NAC namelijk een speciale actie op touw gezet met de Bredase luchthaven.

Niemand wil zijn moeder op Moederdag teleurstellen. Dus hoe ga je vertel-len dat je toch eigenlijk liever naar AZ-NAC gaat kijken? Door te vertellen dat je moeder mee gaat natuurlijk! Verras je mams met een heerlijke vlucht naar Alkmaar en twee exclusieve business seats. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen is een selfie te maken van je moeder in een NAC-pose. Uiter-aard zouden we het leuk vinden als deze selfie zo creatief mogelijk wordt ingezet en er vooral veel geel-zwart terug te zien is. Mensen die mee willen dingen om de prijs mogen hun selfie voor 3 mei sturen naar het e-mailadres [email protected]. De prijswinnaars krijgen snel bericht thuisgestuurd.

uitverkocht. Tickets voor het duel tegen Heracles Almelo zijn te verkir-jgen via NACtickets.nl.

BESTEL VIA NACTICKETS.NLHet is de dood of de gladiolen voor NAC. Aanstaande zaterdag maakt de club in een rechtstreeks duel met Heracles Almelo uit of rechtstreekse handhaving nog altijd een realiteit is. Uiteraard wil NAC voor dit duel

-NACourant_23april_DeBode.indd 1 20-04-15 00:51

Page 20: Moerdijkse Bode 22-04-2015

sport

pAGINA 20

STANDDAARBUITEN - Na het succes van vorig jaar gaat SVC ook dit jaar weer het koeschijten organiseren. Zet het allemaal maar weer in de agenda; op zaterdag 16 mei vanaf 14:00 uur is de kans zeer aan-wezig dat er wederom een prachtige koe van de familie Dijkshoorn een vlaaitje zal schijten op het hoofdveld van vv SVC. Lo-ten koop je net als vorig jaar bij Nicolien Leeuwangh of Fieni Nagtzaam, maar de kans is ook groot dat een dezer dagen een jeugdspeler bij u aanbelt met de vraag of u koeschijtloten van hem of haar wil ko-pen. Wil je op voorhand loten reserveren of aangeven hoeveel je er wil hebben dan kun je dit doorgeven via de Facebookpa-gina Koetje Boe.

Uitslagen jeugd 18 april:De Fendert A1- SVC A1: 1-0;SVC C1-Vivoo C1: 2-8;Nieuw Borgvliet D1-SVC D1: 1-2;MOC E3-SVC E1: 3-0;Rimboe E1 SVC E2: 4-1;

SVC F1-Welberg F1: 1-2;Seolto F2-SVC F2: 4-3;SVC MP1-Zwaluwe MP1: 2-2Uitslagen senioren 19 april:SVC 1-METO 1: 1-1;SC Gastel 7-SVC 3: 5-2;Schijf 3-SVC 5: 0-0

Programma jeugd 25 april:FC Bergen A1-SVC A1 12:15;SVC C1-De Fendert C2 12:30;SVC D1-NVS D1 12:15;SVC E1-SC Gastel E3 10:30;SVC E2-Halsteren E6 10:30;Kogelvangers F1-SVC F1 09:00;SVC F2-De Schutters F1 09:30;Prinsenland MP1-SVC MP1 10:30

Programma senioren 26 april:Nieuw Borgvliet 1-SVC 1 14:30;NSV 2-SVC 2 12:00;SVC 3-Victoria 7 10:00;De Schutters 3-SVC 4 11:00;SVC 5- BSC 10 09:45.

VV SVC

ZEVENBERGSCHEN HOEK - DHV heeft zaterdag 18 april 1 punt overgehouden door 0-0 te spelen tegen E.B.O.H. uit Dordrecht.

Vooraf was duidelijk dat het opnieuw een wedstrijd zou worden waarin de doelpun-ten schaars zouden zijn. E.B.O.H. heeft in deze afdeling na Feyenoord de minst ge-passeerde verdediging. Toch kreeg DHV een handvol doelrijpe kansen met 1 min. voor het einde de mooiste. Elias con-troleerde de bal op 5m. met de rug naar E.B.O.H.-doelman Donny v.d. Laars. I.p.v. te draaien en de bal tegen het net te ros-sen, koos Elias voor een hakballetje welke tot opluchting van de doelman uit de hoek kon worden gegrabbeld. De overwinning zou onverdiend zijn ge-weest, want hiervoor hadden Trésor en Paul E.B.O.H. van scoren afgehouden. Makkelijker combinerend E.B.O.H. ver-scheen regelmatig voor het DHV-doel, maar geheel volgens de traditie verzuimde men om de kansen te verzilveren. Hartver-warmend was de wijze waarop de DHV-verdediging haar taken uitvoerde. Seolto, GSC/ODS en DHV gaan in de laatste 3

wedstrijden uitmaken wie zich gaat kwa-lificeren voor de nacompetitie voor het be-houd van het 3e klasserschap. ‘Wie van de drie’ was vroeger op de TV een vermakelijk spelletje, maar voor de ‘diehards’ nu even niet. Zaterdag 25 april de nummer 4 van de ranglijst, SSS uit Klaaswaal.

UitslagZaterdag 18 aprilEBOH 1-DHV 1 0-0DHV B1-The Gunners B2 1-1DHV D1-Barca D1 9-0DHV E1-TPO E1 4-2WDS’19 F1-DHV F1 3-0De Fendert MD1-DHV MD1 3-2Programma Donderdag 23 april19.00 DHV 2-VOV 1Zaterdag 25 april14.30 DHV 1-SSS 114.30 Seolto 5-DHV 213.00 Beek Vooruit B3-DHV B111.00 ONI D1-DHV D110.00 HZ’75 E1G-DHV E111.30 DHV F1-JEKA F10G09.30 DHV MD1-WVV’67 MD1

DHV B1 deelt punten Bij winst zou DHV B1 aansluiten bij de top drie/vier van deze klasse. Dit was de uit-gangspositie. DHV B1 ging fel van start en speelde voornamelijk op de helft van The Gunners. Kleine kansjes kreeg men. Echter was de verdediging van the Gunners snel en kon men deze vrij eenvoudig tegenhou-den. Als je met je team wat verder voor-uit speelt, dan is de counter gevaarlijk en the Gunners maakte hier ook gebruik van. Tot 2 keer toe redde Luc de inzet van de voorwaartsen: 0-0 ruststand. Na rust het-zelfde spelbeeld. DHV wel wat slordig met de balbehandeling, maar men probeerde te spelen voor de winst. Vijftien minuten voor tijd werd het echter 0-1. DHV was even aangedaan, maar herpakte zich snel en ging op zoek naar de aansluitingstref-fer. Deze kreeg het ook, doordat aanvoer-der Milton Nollen een voorzet diagonaal binnenschoot.DHV krijgt met nog 2 wed-strijden te gaan, nog 2 zware tegenstan-ders. Zaterdag 25 april gaat het naar Beek Vooruit en de week erop ontvangt het SAB. Beide teams doen nog mee voor het kam-pioenschap. Info: www.vvdhv.nl

Strijdlust DHV 1 is beloond met gelijkspel tegen EBOH

Uitslagen dinsdag 14 aprilJEKA C5-TPO/VOV C1 1-4Donderdag 16 aprilDVO’60 B3-TPO/VOV B1 1-2Zaterdag 18 aprilHalsteren B4-TPO/VOV B1 6-1Wernhout C1-TPO/VOV C1 1-6TPO/VOV D1G-WVV’67 D4 3-3DHV E1-TPO/VOV E1 4-2TPO/VOV F1-Advendo F1 1-9TPO/VOV F2-Virtus F3 2-1DIOZ MP1-TPO/VOV MP1 10-3Zondag 19 aprilTPO 1-SAB 1 2-1TPO 2-BSC 7 6-4

Beek Vooruit 12-TPO 3 6-0TPO DA1-Schijf DA3 1-2Programma zaterdag 25 april10.00u TPO/VOV B1-Achtmaal B109.30u TPO/VOV C1-JEKA C610.45u Schijf D2G-TPO/VOV D1G09.30u TPO/VOV E1-SCO/TOFS E208.30u The Gunners F1-TPO/VOV F109.30u RSV F2-TPO/VOV F211.00u TPO/VOV MP1-JEKA MP6Zondag 26 april14.30u DEVO 1-TPO 111.30u TPO 2-Dubbeldam 809.30u TPO 3-OVV’67 512.00u Achtmaal DA2-TPO DA1

VV TPO

UitslagOranje Blauw’14 za1-Vrederust 1 1-3OMC 5-Oranje Blauw’14 zo2 1-1Oranje Blauw’14 za2-SC Welberg 2 2-4Oranje Blauw’14 zo3-Roosendaal 12 0-11Oranje Blauw’14 VE1-VVC’68 VE1 3-3Oranje Blauw’14 VR1-Stellendam VR1 4-3Internos C4-Oranje Blauw’14 C1 6-1De Fendert D3-Oranje Blauw’14 D1 1-3Oranje Blauw’14 F1-SC Stavenisse F1 0-5Programma Woensdag 22 april Oranje Blauw’14 VR1-MVV ‘27 VR3 20.00Zaterdag 25 april

SC Stavenisse 1-Oranje Blauw’14 za1 14.30Oranje Blauw’14 2-SC Stavenisse 2 za14.30Stellendam VR1-Oranje Blauw’14 VR1 10.30Oranje Blauw’14 C1-Roosendaal C5 11.00Oranje Blauw’14 D1-Gesta D2M 10.00NOAD’67 F1-Oranje Blauw’14 F1 11.00Zondag 26 april SC Kruisland 3-Oranje Blauw’14 zo2 11.30OMC 6-Oranje Blauw’14 zo3 11.15Kijk voor meer informatie en het laatste nieuw: www.oranjeblauw14.nl

vv Oranje-Blauw ‘14 1 ver-liest derby van Vrederust 1

ZEVENBERGEN - Alle ritten starten vanaf sportpark ‘De Knip’ in Zeven-bergen. Uiteraard is het mogelijk om eens mee te fietsen. Kom dan op een vertrektijd naar het sportpark en sluit u aan. U bent van harte welkom.

Zaterdag 25 april rijden de randoneurs naar Baarle Nassau een rit van 130 km, vertrek 08.00 uur.De toerrijders rijden naar de Biesbosch/

Parijs-Zevenbergen een rit van 100 km, vertrek 08.05 uur. De recreanten rijden naar Maasdam een rit van 80 km vertrek 08.55Zondag 26 April rijden de randoneurs naar Langeweg een rit van 65 Km, vertrek 09.00 uur. De recreanten rijden dan naar de Hol-landsche Biesbosch een rit van 60 km ver-trek 08.55 uur. De toerrijders rijden naar Essen-Hoek Bostella een rit van 65 km vertrek 09.05 uur.

Ritten TWC Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Op zondag 19 april werd het laatste 500 punten toernooi van dit seizoen gehouden. Ditmaal was Judoclub Made de gastheer. In totaal 7 judoka’s van Judovereniging Zevenbergen gingen de mat op.

In poules lieten zij zien weer punten bin-nen te willen halen voor hun judopaspoort. Iedereen deed zijn/haar best en er waren dan ook mooie partijen, worpen en grepen te zien. Omdat je bij meedoen al 20 punten verdiend, stegen de judoka’s weer in hun puntenaantal. De behaalde punten tijdens

de wedstrijden (Ippon, Wazari,Yuko) wer-den bij de 20 punten opgeteld. Volgend seizoen staat de volgende reeks toernooi-en weer gepland en kan iedereen weer verder gaan.De resultaten van dit toernooi waren: 1e plaats: Marvin Schuermann en Tyn van Rosmalen; 2e plaats: Quentin Schuer-mann, Rohan van der Wolf en Sem Me-lissen; 3e plaats: Julia Roubos en Danick KortsmitGoed gedaan allemaal! Iedereen kreeg dan ook een mooie oorkonde.www.jvzevenbergen.nl

JVZ judoka’s goed op het laatste 500 punten toernooi

WILLEMSTAD - De uitwedstrijd te-gen de West Flakkeese Boys (WFB) in Ouddorp eindigde zoals hij begon: 0-0. Daar waar, gelet op het benauw-de 1-1 gelijkspel dat Kogelvangers in december in Willemstad tegen deze tegenstander uit het vuur sleepte, spektakel verwacht mocht worden lieten beide ploegen pas na de wed-strijd, bij de barbecue waarvoor ook Kogelvangers was uitgenodigd, hun tanden zien.

De hoogtepunten van de eerste helft, waarin WFB meer balbezit had, waren op de vingers van één hand te tellen. In de vijfde minuut raakte WFB de lat boven kee-per Stan Moerland en in de 40ste minuut kopte de thuisploeg de bal uit een corner net naast. Tussendoor kwam namens Ko-gelvangers Stefan de Ruiter net te kort om een vrije trap van Jos Knook binnen te werken. Datzelfde overkwam Daan Groot-enboer die zijn kopbal net naast zag gaan. In de tweede helft lag het initiatief meer bij Kogelvangers maar echte doelrijpe kan-sen werden niet gecreëerd. WFB kwam er soms gevaarlijk uit maar als de aanvallers van de thuisploeg al eens een keer voorbij de verdediging van de groen witten kwa-

men, vonden zij steevast de alert keepende Stan Moerland op hun pad. Aan de andere kant stichtte Kogelvangers in de slotfase met de ingevallen Nicky Messer nog wel enig gevaar maar geen der partijen wist te scoren met een teleurstellende 0-0 als eindresultaat. Omdat concurrent Den Bom-mel in Oude Tonge van DBGC verloor, stijgt Kogelvangers wel een plaatsje op de rang-lijst en bezet nu als enige de 4de plaats.Uitslag senioren 14 april (comp.):De Fendert 1-Kogelvangers 1 0-1Uitslag pupillen 15 april (comp.):Kogelvangers D2G-BSC D2 7-2Uitslagen senioren 18 april (comp.):WFB 1-Kogelvangers 1 0-0Kogelvangers 2-Advendo 2 0-5VVR 2-Kogelvangers 3 0-2Uitslagen junioren 18 april (comp.)FC Bergen B1-Kogelvangers B1 6-0Smerdiek C1-Kogelvangers C1 3-4Kogelvangers C2-VVR C2 6-0Uitslagen pupillen 18 april (comp.)DOSKO D2-Kogelvangers D2G 3-0Noordhoek E1-Kogelvangers E1 3-3Kogelvangers E2-Rood Wit W. E2 13-0DIOZ F1-Kogelvangers F1 2-3Kogelvangers F2-DSE F3 4-2Virtus F5G-Kogelvangers F3G 9-1Kogelvangers F4-Roosendaal F11 2-2

Kogelvangers MP1-SC Kruisland MP1 11-0Roosendaal MP1-Kogelvangers MP2 4-0Programma jun. 21 april (comp.)Grenswachters C1-Kogelvangers C1 av.19.30u;Programma jun. 23 april (comp.)Kogelvangers C1-Smerdiek C1 av.19.00uProgramma sen. 25 april (comp.)Kogelvangers 1-Hellevoetsluis 1 av.14.30uDSE 2-Kogelvangers 2 av.14.30uRillandia 3-Kogelvangers 3 av.14.30uProgramma jun. 25 april (comp.)Kogelvangers B1-Nieuw Borgvliet B1 av.12.30uVVC’68 C1-Kogelvangers C1 av.11.00uDEVO C1-Kogelvangers C2 av.12.30uProgramma pupillen 25 april (comp.)Kapelle D1-Kogelvangers D1 av.09.45uKogelvangers D2G-De Fendert D2 av.09.00uKogelvangers E1-DOSKO E3 av.10.30uVictoria’03 E3-Kogelvangers E2 av.10.15uKogelvangers F1-SVC F1 av.09.00uUnitas’30 F8-Kogelvangers F2 av.08.30uKogelvangers F3G-Zwaluwe F3 av.09.00uBeek Vooruit F8-Kogelvangers F4 av.13.30uZwaluwe MP1G-Kogelvangers MP1 av.10.30uKogelvangers MP2-Unitas’30 MP6 av.11.00u

Bloedeloze remise Kogelvangers

STANDDAARBUITEN - Op zaterdag 18 april was er een prachtige start van de viering van het 25ste jubileumjaar van AVS’90. Op een zonnige middag werd in het bos van Standdaarbuiten het jubileum geopend met een geza-menlijke lunch. Na de gezellige lunch volgde er een sportief programma. ‘Henkes’ Machielse en zijn zoon Dennis hadden een zestal survival-opdrachten uitgezet. Bijna alle leden van de verenigden betraden het uitda-gende parcours.

De leden werden ingedeeld in teams, waarmee zij het parcours moesten afleg-gen. Het parcours bestond uit kracht- en behendigheidsonderdelen. Het was een sportieve middag, maar er was tegelij-kertijd natuurlijk ook veel ruimte voor

vermaak. De jeugdleden gingen na de ge-slaagde middag, samen met hun begeleid-sters Anne en Christel, een hapje eten en drinken. De jeugdleden kregen als cadeau een hardloopshirt. Voor de volwassenen was er een feestavond georganiseerd in de Fendertse Hoeve in Fijnaart. De avond begon om half 9 en vanwege het mooie weer was er een gezamenlijke fietstocht naar het feestadres. Voor een volle zaal opende voorzitter Adriaan Mulders met een toespraak de feestavond. Op het feest waren leden van het oprichtingsbestuur van AVS’90 aanwezig. Leden die al 25 jaar lid zijn van de vereniging werden kort in het zonnetje gezet. De feestavond ging door tot in de late uurtjes onder het genot van muziek, dans, hapjes en drankjes. De feestelijke dag was een zeer mooi start-schot voor de rest van het jubileumjaar.

In de loop van 2015 wordt er bij andere evenementen van AVS’90 eveneens stilge-staan bij het 25-jarige bestaan. De eerst-komende activiteiten zijn de 15 kilometer van Standdaarbuiten en de Avondvier-daagse. Beide activiteiten zullen plaats-vinden tijdens de Dorpsweek van Stand-daarbuiten. De Avondvierdaagse wordt al weer voor de 40ste keer georganiseerd en daardoor ontvangen alle deelnemers een leuke herinnering. Alle deelnemers van de 15 kilometer van Standdaarbuiten krijgen na het bereiken van de finish een jubile-umshirt. Bij alle afstanden is er voor de 1e dame of heer uit Standdaarbuiten een extra prijs. De deelnemers aan Wandeldag Standdaarbuiten (13 september 2015) zul-len eveneens een herinnering ontvangen. De wandelafstanden zijn de 10, 15, 20 en 30 kilometer.

Jubileum 25 jaar AVS’90

ZEVENBERGEN - De uitslagen van 17 april.Baan 1: Ria Stoop 382 pins; Mia Lokers 253 pins; Joke v.d.Lans 284 pins.Baan 2: Gerrie d.Jong 314 pins; Corrie v.d.Sijde 401 pins; Netty Nagtzaam 341

pins.Baan 3: Martha Rijnart 421 pins; Nelie hoeven 421 pins; Nel Anemaat 368 pins.Baan 4: Riet Vos 310 pins; Bob v. Es 373 pins.Baan 5: Joke Kortsmit 353 pins; Jos Stoop

468 pins; Jan Zevenbergen 394 pins.Baan 6: Hilde Oosterling 432 pins; Willem wolvers 370 pins.

Het was weer een gezellige middag, tot volgende week.

SBZ De 3 Musketiers

Page 21: Moerdijkse Bode 22-04-2015

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Skelters

Speeltoestellen

TrampolineTrampolines

TIJDELIJK GEHELE WEEK OPEN M.U.V. DONDERDAG! KIJK OP TOPTUINDEALS.NL

BIJ ONS ZIT U GOED!

Bosschendijk 140, 4731 RD Oudenbosch, T 0165 502512, [email protected] NATÚÚÚÚRLIJK VOORDELIGER!

Grote collectie toptuinmeubelen voor outletprijzen!

PERKGOED

0,99van

1,69 voor

per tray

Begonia, Vlijtig Liesje, Lobelia, Petunia en Geranium. Ook al volop hanging baskets!

GraszodenDe beste kwaliteit van West-Brabant!

Kijk en vergelijk

GraszodenkwekerijHeidehoeveVervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

Moye Keene 19 0168 - 851 347 06 485 484 054791 BA Klundert www.hoveniertak.nl

Tuinonderhoud

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinadvies

LOVE IS IN THE AIRVind jouw nieuwe liefde bij Mens & Relatie!

Bel:0165-388816 Lia van der Wel Bergen op Zoom e.o.

088-0221900 (alle regio’s)

www.mens-en-relatie.nl3 van de 4 slaagt binnen een jaar

OMDAT NIETS ZO PERSOONLIJK IS ALS EEN RELATIEErkend branchevereniging Single Keurmerk en Geschillencommissie

Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 [email protected]

www.VanStr ienHoveniers .n l

Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

Profiteer nu van het 6% BTW tarief

Profi teer tot 1 juli nog van het 6% BTW tarief

Page 22: Moerdijkse Bode 22-04-2015

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 23 april9.30u Gebedsviering.Vrijdag 24 april19.00u Gebedsviering Noordhoek. P. d Meijer.Zondag 26 april9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. d Rooij. Pastoraalwerker P. d Meijer. Zang St. Jacobuskoor. Misdienaars Amy en Manon. Lector Toos. Koster R Vissers. Col-lectanten P. Berghout en C. Dingemans. Gebedsintenties: Dopeling van vandaag, Dané v Aken en Arno Ammerlaan. Fam. Nollen wegens fundatie. Jrgt Johannes Daalmeijer. Uit dankbaarheid bij 88ste ver-jaardag en ter ere van onze lieve Vrouwe. Bertus Zophi e.v. Toos Korst. Overleden ou-ders Jan Kannekens en Stien Kannekens- Raaijmakers. Collecte voor eigen kerk.12.00u Doopviering Dané van Aken.10.00u Schuurviering Noordhoek. Bisschop Hopmansstraat 50. Zang Koorleden Noord-hoek.Donderdag 30 april9.30u Gebedsviering.

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 26 april11.00u Eucharistieviering Voorgangers: Pastoor Peter de Rooij en Pastoraal werker Piet de Meijer. Met orgel en samenzang. 2e caritas collecte: Roepingen zondag. Misintenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Adriana v.d. Noort (jgt); Arie Kal-lenberg e.v. Laura Mientjes; Giel v. Geel e.v. Adrie v. Geel v. Dongen; Tonnie van het Westeinde e.v. Kees de Jonge; Bart Ooijen; Kees Ooijen e.v. Bep Heijnen; Mien Ooijen e.v. Kees Kapitein.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 25 april19.00u Eucharistieviering met koor ZB-Hoek. Voorganger pastor P. de Rooij en P. de Meijer. Misdienaars: Lieke Akkermans en Thijmen Rinkel. Intentie: Ouders Her-mus-van Meer; Jacobus en Wilhelmina

van Minderhout-van Geel; Barbara Broe-ders-van Dorst; Jgt. Caroline van de Dam; Wilhelmus Buijs.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 26 april9.30u mevr. ds. A.S. Lenseling, Dordrecht. Organist dhr. J. Willeboordse

GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 26 april09.30u ds. Z. van Hijum16.30u ds. A. van der Sloot, Almkerk-Wer-kendam

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 26 april10.00u Voorganger: Prof. Chr. Vonck

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVEN-BERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 26 april10.00u Ds.F.C.de Ronde, Fijnaart. Allen hartelijk welkom!(t)Huis aan de Markt.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 26 april10.00u Ds. A. Slingerland

18.30u Ds. J. Esbach, Amersfoort

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 26 april10.00u ds. D.C. Groenendijk16.30u ds. D. Westerneng, ‘s Gravenpolder

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 23 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: voor alle overledenen van

onze geloofsgemeenschappen.Vrijdag 24 april10.00u de Blomhof, viering.Zondag 26 april11.00u Basiliek, eucharistieviering in de Byzantijnse ritus. Voorganger: pastoor T. Sip. Intenties: Tonny Evers e.v. Frans Veeke; Riet Aarts (jgt.); Jos Aarts; Jan v, Hoek; overl. ouders Cornelis v. Peer en Jo-hanna Jongmans (verj.). Acolieten: Christ, Babs, Sebastiaan. Koor: Utrechts Byzan-tijns Koor.Dinsdag 28 april19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastor A. Schuerman. Intentie: Jan de Meulder en fam.Mededeling: De gebruikelijke viering op de 1e vrijdag v.d. maand in de Hellemons-kapel is verschoven van vrijdag 1 mei naar vrijdag 8 mei.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 26 april10.00u ds. A.G.E. Klap, de Dorpskerk.

PROTESTANTSE GEMEENTE, WIL-LEMSTADZondag 26 aprilHeilig Avondmaal. 10.00u Koepelkerk. Ds. W. van Laar.

KERKELIJK NIEUWS

STANDAARBUITEN - De EHBO-post bestaat 10 jaar op 24 april.

Al bijna 10 jaar staan ze dag en nacht voor een ieder klaar en komen ze zo snel als een raket naar een ieder toe als er iets is gebeurd. Tijd voor een feestje. Daarom krijgen alle kinderen uit Standdaarbuiten op vrijdag 24 april en zaterdag 25 april een gratis raket ijsje.

Ga gerust vrijdag 24 of zaterdag 25 april tussen 16.00-19.00 uur een ijsje ophalen op de EHBO-post (zo lang de voorraad strekt, wees er op tijd bij). Wilt men de EHBO-post steunen met een donatie? Of zoekt men EHBO-ers voor uw evenement? Kijk dan op de website of Facebook-pagi-na: www.ehbo-post-standdaarbuiten.nl, www.facebook.com/Ehbo.Post.Standdaarbuiten

10 Jaar EHBO-post

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 25 april houdt het gemengd koor “Przyjazn”, ook wel genoemd het “Klunderts Po-lenkoor”, weer een geraniummarkt.

Wij staan van 10.00u tot 17.00u in Ze-venbergen, in het middenstuk van het Ha-ventracee en verkopen daar verschillende soorten geraniums, gemengde hangpotten

en terraspotten en zomergoed. Met het kopen van geraniums steunt u ons koor en u heeft de hele zomer plezier van uw aankoop. Zingt u zelf ook graag en bent u op zoek naar een leuk koor? Wij geven u graag meer informatie op zaterdag 25 april. Of bezoekt u eens onze website [email protected] Graag tot za-terdag, u bent van harte welkom.

Geraniummarkt in ZevenbergenDOOR STELLA MARIJNISSEN

Bewegen is gezond en sport moet gepro-moot worden vinden ze bij het Sportloket West-Brabant. De gemeenten Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal wer-ken daarin samen. Was Breda vorig jaar aan de beurt om de dag te organiseren, dit-maal mocht Etten-Leur de honneurs waar-nemen onder auspiciën van coördinator Ad de Jong van de gemeente Etten-Leur en Bram Siero van de gemeente Roosendaal.

KeuzeDe verenigingen die er waren lieten zien dat er gesport kan worden. Soms fanatiek en soms met een hoop gelach en gejoel. Neem hockey. Daar zijn zelfs twee soorten in. Hockey met handbewogen rolstoelen en hockey met elektrische rolstoelen. Stef Olree uit Halsteren is 12 jaar en sa-men met mama Nancy en papa Johan naar het Trivium gekomen.

Hij zit op de mytylschool in Roosendaal en is helemaal verslingerd aan hockey in zijn handbewogen rolstoel. “Dat vindt ie ge-weldig”, zegt zijn moeder. Momenteel kan dat op zijn school, maar met ingang van 22 mei gaat er serieus getraind worden in Klundert met een echte trainer uit Tilburg. “Dat is te danken aan de bewegingscoach van de school”, vertelt Nancy “die is op zoek gegaan en heeft dat voor elkaar ge-kregen. Het is belangrijk dat ze kunnen bewegen.”

DansenHalverwege de middag neemt Jac van den Elshout het heft in handen. Of liever ge-zegd zijn rolstoel. Hij is dansleraar, werkt op locatie en wil iedereen wel eens zien dansen. Het moet allemaal wel in snel-treinvaart maar zijn ‘leerlingen’ pakken het snel op. Muziekje erbij en daar gaan ze. Draaitje rechts, draaitje links, vooruit, ach-teruit en bewegen met armen en handen. Dijen kletsen, linkerknie, rechtknie, armen

omhoog en armen omlaag. Tot slot wordt er afgedanst. Het is een indrukwekkend gezicht.

OpladenDe elektrische rolstoelers van sportvereni-ging BISO ’65 uit Ulvenhout zijn fanatiek. Speler Matthijs van der Horst uit Fijnaart legt uit hoe het gaat: “We spelen vijf te-gen vijf, één keeper en vier veldspelers. De keeper heeft een T-stick, voor op zijn stoel gemonteerd, en van de andere vier heeft in ieder geval één veldspeler een T-stick en de overige spelers een handstick om de bal een fikse zwieper te kunnen geven. We trainen elke zaterdag, spelen in de eerste klasse regio Zuid en hopen dit jaar te pro-moveren naar de overgangsklasse.” Maxi-mum snelheid van de stoel: 15 kilometer per uur en dat wordt tijdens wedstrijden gecontroleerd op de rollerbank. Tussen de wedstrijden (elke wedstrijd duurt twee-maal 20 minuten) moet er wel even opge-laden worden.

Gevarieerd programma sporten in een rolstoel op beweegdag

Spanning, spel en dans

Hockey met elektrische rolstoel links Matthijs Hamakers rechts Pim Boon. FOTO STELLA MARIJNISSEN

ZEVENBERGEN - Tijdens de zaterdag gehouden rolstoelbeweegdag in sporthal Munnikenheide aan het Trivium in Etten-Leur werd door diverse verenigingen bewezen dat sporten in een rolstoel prima gaat. Hockeyen, tennis, badminton, basketbal, schermen en zelfs dansen! Roeivereniging Breda had om begrijpelijke redenen alleen fol-ders bij zich. Kun je om wat voor reden dan ook niet lopend sporten, dan is dit een prima alternatief.

MOERDIJK - Zondagmorgen is in Hoofdplaat (Zeeland) door voorbijgangers het stoffelijk overschot van de sinds 6 februari vermiste schipper Rick Broekmeulen uit Moerdijk gevonden.De politie startte meteen een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de toedracht van zijn dood. Aan de hand van beschikbare gebitsgege-vens kon worden vastgesteld dat het om de 35-jarige Broekmeulen ging. In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 februari kapseisde het schip waarop het slachtoffer zich bevond. Vader Henk Broekmeulen en een 17-jarige jongen uit Klundert die ook aan boord waren, konden gered worden.

Lichaam vermiste schipper gevonden

www.bravisziekenhuis.nl

Aangepaste openingstijden Op onderstaande dagen zijn alle poliklinieken en prikposten van het Bravis ziekenhuis gesloten.

• Maandag 27 april (Koningsdag) • Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag)• Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) • Vrijdag 15 mei

Op de hoofdlocaties Bergen op Zoom en Roosendaal is de afdeling Spoedeisende Hulp deze dagen gewoon open.

Page 23: Moerdijkse Bode 22-04-2015

KledingreparatieHet Schaartje

Voor het vermaken van al uw kledingLaat Jolanda Melisse het voor u doen!

Haar vakmanschap maakt uw kleding weer als nieuw!

Bel en maak een afspraak!0168 - 326 71506 - 405 364 72

KvK 20127289

Het dermatologisch centrum iseen door het ministerie van VWSerkend gespecialiseerd medischcentrum voor dermatologie enflebologie

Zomergemstraat 2A 4826 CW BREDA T 076 5780050 E [email protected]

PROBLEMEN MET UW HUID?

Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum!

De behandeling wordt vergoed

Zoals in een ziekenhuis

Er wordt met uw verzekeraar afgerekend De kosten zijn lager dan in een ziekenhuis

De kosten zijn

www.dermcentrum.nl

Klein probleem dat met 1 of 2 bezoeken opgelost kan worden? U verbruikt dit jaar uw eigen risico niet? Dan bent u mogelijk goedkoper uit met een cosmetisch consult Neem voor meer informatie contact op met één van onze medewerkers.

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30 u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR?BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT VOORJAARS-AKTIE

DIVERSE SOORTENVLOERTEGELS

Zeer scherpgeprijsd!

Per 1 december op zoek naar

zelfstandig werkend kokbel: 076-5041106

(vragen naar Walter v. Doorn)Eetcafé de Goesting

Raadhuisplein 29-31, 4873 BH [email protected]

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

is op zoek naar

Zelfstandigwerkend KOK

(gediplomeerd)

werkend in jeugdig team voor ± 40 uur

Belangstelling? schrijf naareetcafé de goesting

t.a.v. walter van doorn. raadhuisplein 29-31, 4873 BH, etten-Leur

mail: [email protected]

Het Radius College zoekt voor het nieuwe collegejaar een

Instructeur Werktuigbouwkunde

JIJ • Enthousiast • Deskundig• Gevoel voor coachende begeleiding

Wij • Innovatief• Duurzame omgeving• Resultaatgericht

Voor meer informatie, sollicitatieprocedure en contactgegevens:

www.radiuscollege.nl/over-ons/vacatures

Terheijdenseweg 350, 4826 AA Breda

Dan heeft de gemeente Strijen de baan die je

zoekt. Bij bureau Onderwijs, Welzijn en Zorg

zoeken wij iemand die het team komt

versterken.

Ben je analytisch, accuraat, integer, en durf je te confronteren?

Ons aanbod Wij verwachten van jou een proactieve houding,

Wij bieden een gevarieerde functie die gepaard gaat waarbij je oog hebt voor de ontwikkelingen binnen

met interne en externe contacten. Als het complete sociaal domein. Daarbij durf je

beleidsmedewerker Sociaal Domein ben je initiatieven te nemen, kritisch te zijn en verder te

verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en - kijken dan alleen de eigen werkzaamheden. Je

advisering op onderdelen van Jeugdhulp, werkzaamheden voer je uit met de benodigde

Awbz/Wmo, de Participatiewet en de daaruit accuratesse en zelfstandigheid, zonder het team uit

voortvloeiende werkzaamheden. Hierbij zal de het oog te verliezen.

nadruk liggen op Awbz/Wmo en Welzijn. Je verstrekt

informatie, geeft voorlichting en verzorgt de In je advisering weet je hoofd- en bijzaken van elkaar

publiciteit op genoemde beleidsterreinen. Je te scheiden en dit met overtuigingskracht te

signaleert belangrijke ontwikkelingen voor het brengen. Daarnaast spreekt het voor zich dat je

werkterrein waarbij voorstellen soms op strategisch betrokkenheid voelt en toont bij het werk en de

niveau worden uitgewerkt. Je neemt deel aan organisatie.

(regionale) projectgroepen op jouw werkterrein en

fungeert waar nodig als projectleider. Verder lever je Wij bieden

financiële gegevens aan voor de begroting, manage- Het salaris dat we bieden is afhankelijk van reeds

mentrapportages en de jaarrekening. opgedane ervaring en bedraagt maximaal € 3.985,--

(salarisschaal 10) bruto per maand bij een volledige

Wie ben jij werkweek. Verder kun je in onze gemeente rekenen

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en op goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

relevante werkervaring op het gebied van het Sociaal

Domein.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Kees Rommens, sectorhoofd

Maatschappelijke Zaken, bereikbaar onder telefoonnummer 078 – 67 48 200.

Je schriftelijke sollicitatie met cv kun je tot 3 mei 2015 richten aan het college van burgemeester en

wethouders van Strijen, postbus 5881, 3290 EA Strijen of mailen naar [email protected].

Beleidsmedewerker Sociaal Domein(met name Wmo en Welzijn)

voor 24 uur per week

www.strijen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.internetbode.nl voor het (gratis)

aanleveren van al uw nieuws

Page 24: Moerdijkse Bode 22-04-2015

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 15 april t/m dinsdag 21 april 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP ACTION.NL

19 95

SCHAALFONTEIN35.5x13 cm

239

WATERBALLONPOMPmet overdrukbeveiligingincl. 100 waterballonnen

waterballonnen100 stuks

0.45

599

CAPRI BROEKdiverse kleurenmaten S-XL

TUINKLOMPENdiverse kleurenmaten 38-45

299

DAMESFOOTIESdiverse kleurenkatoen, lurex of kantmaten 35-42

1392 PAAR

TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x200 ml

15910-PACK

KINZO SNOEI- OF HEGGENSCHAARtelescopischmet ilafl on anti-kleefl aag

469

998

CAMPINGTAFELlichtgewicht aluminiuminklapbaar75x55x60 cm

PLANTENMANDHANGENDgrey of white washwilg30 cm

PLANTENHANGERmetaal25x24 cm

1.49195

1395

FAMILIEZWEMBAD262x175x56 cm

afdekzeilgeschikt voor het zwembad305x183 cm

3.79

VEETONTHARINGSCREMEsupreme essence180 ml

299

249

ORANJE SHIRTdames of heren diverse maten en prints

KINDERSHIRTmaten 86-164

1.79

KONINGSDAGTIP

KONINGSKROON MET LICHTOF FEDORA HOED ORANJE

KONINGSKROON

0.75

ORANJE HOEDMET ROZEN

1.35

BUDDHAFONTEIN35x13x55 cm

29.95

DAMESBLOUSEdiverse kleuren en printsmaten S-XL

3.98

069

DAMES JURKdiverse kleuren en printstwist: one sizeviscose: maten S-XL

398

149

JERSEYHOESLAKENgeschikt voor een ledikantwit of off-white60x120 cm

90x200 cm 2.3990x220 cm 2.49140x200 cm 3.49180x200 cm 3.99180x220 cm 4.49

LIFETIMESNOEISCHAARsoftgrip, anti-kleefl aagca. 20 cm

1.29

679

TERRASBLOEMPOTrond of vierkantkunststof40x40 cm

NIET VAN AARDEWERKTE ONDERSCHEIDEN