Moerdijkse Bode 25-05-2016

download Moerdijkse Bode 25-05-2016

of 36

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  275
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 25-05-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  25 MEI 2016WEEK 21

  Leden Spido gaan 60-jarig bestaan vieren

  Moerdijkers wandelen drie dagen door hun dorp

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het tekort is onder andere ontstaan door gewijzigde voorschriften in maart van dit jaar. Dat hebben we van tevoren niet kun-nen voorzien, aldus Fakkers. Met name als het gaat om de bijdrage van het Rijk voor uitkeringsverstrekkingen. Die zijn la-ger vastgesteld en dat geeft ons een na-deel van vijf ton.

  NadeligVerder moeten er extra kosten worden ge-maakt als gevolg van het recente verbod

  op het gebruik van chemische middelen bij het bestrijden van onkruid. Het gaat hier om een bedrag van 143.000 euro.

  Voorts zitten er nog wat nadelige zaken in het opstellen van de Milieu Effect Rappor-tage (MER) en het bestemmingsplan voor industrieterrein Moerdijk, zijnde 120.000 euro groot. Fakkers: En dan zijn er zijn

  nog wat correcties van budgetmutaties die in de begroting van 2016 verkeerd zijn doorgevoerd voor een bedrag van 165.000 euro. Dan kom je alles bij elkaar uit op on-geveer een bedrag van een miljoen euro, terwijl we begroot hadden op een over-schot van zeven ton. Door deze omstandig-heden staan we nu voorlopig op een tekort van ruim drie ton.

  MargeVoorlopig geven de resultaten van de eer-ste bestuursrapportage nog geen aanlei-ding om het beleid aan te passen. In de tweede bestuursrapportage in september krijgen we iets meer zicht over welke kant het met de begroting uit gaat en welke gevolgen dit heeft. Het is uiteindelijk ook maar een kleine marge op een begroting

  van in totaal 88 miljoen euro. Maar dat neemt niet weg dat we uiteraard alert zijn en kijken waar we eventueel wat kunnen doen. Ons uitgangspunt is in elk geval dat we aan het eind van het jaar geen tekort hebben.

  MeevallersOverigens staan tegenover deze tegenval-lers ook een aantal meevallers op financi-eel gebied. Zoals bijvoorbeeld het hogere bedrag uit de Algemene uitkering gemeen-tefonds van 243.000 euro en een financieel voorstel van 177.000 euro vanwege het feit dat toezicht en handhaving met betrekking tot BRZO-bedrijven (Besluit Risicos Zware Ongevallen) voortaan plaatsvindt door de provincie Noord-Brabant en niet meer door de gemeente.

  Gemeente heeft tekort van ruim drie tonEerste bestuursrapportage geef t nog geen aanleiding om beleid aan te passen

  ZEVENBERGEN - Het voorlopige rekeningresultaat van de gemeente Moer-dijk over 2016 laat een tekort zien van 323.000 euro. Dat heeft wethouder Frans Fakkers bekendgemaakt in een toelichting op de zojuist verschenen eerste bestuursrapportage.

  We zijn uiteraard alert

  ZEVENBERGEN - In de zaak rond de in augustus 2015 vermoorde Linda van der Giesen uit Zevenbergen is de po-litie nalatig geweest en had het ade-quater moeten reageren op de dreige-menten die de ex-partner van Linda, John F., richting haar had geuit.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Dat heeft de commissie Eenhoorn vo-rige week bekendgemaakt. De commis-sie heeft in opdracht van de Driehoek Zeeland-West-Brabant onderzoek gedaan naar het handelen van de politie vooraf-gaande aan de gewelddadige dood van Linda van der Giesen. Zij onderschrijft het

  eerdere oordeel van de politie zelf dat de politiemedewerkers met betrokkenheid hebben gehandeld, maar dat de aangifte van het slachtoffer had moeten leiden tot meer urgentie. De politie heeft het belang van het slachtoffer te weinig voor ogen ge-had en zich teveel gericht op het latere op te maken proces-verbaal, zo staat in het rapport van de commissie.

  BedreigingOp 10 augustus 2015 werd de toen 28-ja-rige Linda van der Giesen door vuurwa-pengeweld om het leven gebracht bij het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk, waar zij werkzaam was. Een dag later volgde de aanhouding van haar 38-jarige ex-partner

  John F., eveneens inwoner van Zevenber-gen. Vrij snel wordt duidelijk dat Van der Giesen op 30 juli 2015 al aangifte heeft ge-daan van bedreiging en stalking door haar

  ex. In de dagen erna ontvangt de politie informatie dat de verdachte mogelijk over een vuurwapen zou beschikken. De politie komt desalniettemin niet in actie.

  Commissie: Politie nalatig in zaak Linda van der Giesen VANDAAGIN DE BODE

  www.internetbode.nl

  KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODE Editie voorjaar 2016

  www.internetbode.nl

  KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016KAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEKAMPIOENSBODEEditie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016Editie voorjaar 2016

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

  Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  Zachte eierkoeken nu 5 voor maar 1,50

  Vers fruit Vlaai aardbeien, peren, kersen punten voor maar 1,45 mmmmm

  Noekse markt zorgt voor gezelligheidSticht ing Kerkgebouw Noordhoek verkoopt overtol l ig meubilair

  NOORDHOEK - De Stichting Kerkgebouw Noordhoek greep zaterdag de Noekse Markt aan om overtollig meubilair uit de voormalige kerk te verkopen. Om de fraaie bidstoelen en de knielkussentjes te verkopen was zelfs een echte non ingehuurd. Op het grasveld voor het kerkgebouw werd er door de inwoners veel overtollig spul te koop aangeboden en ook veel speelgoed. Heemkundekring t Sandt daer buyten had in het gebouw zelf een tentoonstelling over de oorlog. In de loop van de dag zong het Niervaertkoor uit Klundert en speelde dweilband de Noekers enkele nummertjes uit hun uitgebreide repertoire. FOTO TIES STEEHOUWER

  ZEVENBERGEN - De fractie van Onafhan-kelijk Moerdijk (OM) doet een dringend be-roep op het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk alles in het werk te stellen om sluiting van de Huisartsen-post West-Brabant in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal te voorkomen. Mocht dat het geval worden, dan worden patinten verwezen naar de Huisartsenpost in Ber-gen op Zoom. Omdat ook inwoners van de kernen Klundert, Fijnaart en Willemstad op deze post aangewezen zijn, zou dit 15 ki-lometer extra reistijd betekenen. Nog los van de mogelijke medische gevolgen. Een verkeerde stap in een onjuiste richting, vindt OM.

  OM: Voorkom sluiting van Huisartsenpost

  KLUNDERT - Schoolbestuur De Waarden, stichting voor confessioneel basisonder-wijs, heeft besloten de christelijke basis-school Zwingelspaan te sluiten en deze per 1 augustus van dit jaar samen te voe-gen met de Molenvliet in Klundert. Reden voor het besluit is dat de school in Zwin-gelspaan gedaald is onder het minimum aantal leerlingen. Het pand komt terug in eigendom van de gemeente Moerdijk. Wat de gemeente met het schoolgebouw wil gaan doen, is nog niet duidelijk. Mocht zich niemand melden die er een passende bestemming aan kan geven, dan valt het pand meer dan waarschijnlijk onder de slopershamer.

  Te weinig leerlinge