Moerdijkse Bode 19-11-2014

download Moerdijkse Bode 19-11-2014

of 28

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 19-11-2014

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 16.500tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  19 NOVEMBER 2014WEEK 47

  DOOR REMKO VERMUNT

  De wijzigingen zijn duidelijk zichtbaar. De foto die normaal in het midden gecen-treerd stond is groter geworden en heeft een prominentere plaats gekregen op de voorpagina. Daarnaast zijn er extra fotos bijgekomen op de voorpagina. Dat past binnen de beeldcultuur die tegenwoor-dig heerst, verklaart Roozeboom. Het gezegde Een foto zegt meer dan duizend woorden bevestigt dit. Toch hebben we gemerkt dat mensen een voorpaginaver-

  haal op prijs stellen. Dat blijft dan ook bewaard. De kleinere berichten die nu ont-breken op de voorpagina kunt u elders in de krant terugvinden of ze verhuizen naar onze website internetbode.nl

  WebsiteDe website van Weekblad de Bode werd begin juni al helemaal omgegooid naar een gebruiksvriendelijkere, duidelijkere en bovendien mooiere versie. We zijn in de eerste week van juli online gegaan met de nieuwe website en we merken dat het

  aantal bezoekers flink gegroeid is. Onze kleinere nieuwsberichten online plaatsen is dan ook een logische vervolgstap.

  FunctieEr is duidelijk een verschuiving gaande van de papieren krant naar het internet, dat geldt echter in mindere mate voor lokaal nieuws.

  Volgens Roozeboom blijft de papieren krant een belangrijke functie behouden. De Bode confronteert de mensen met het lokale nieuws op de deurmat. De website

  is een verlengstuk van de papieren krant. Waar betaalde dagbladen steeds minder lezers trekken wordt de rol van De Bode als gratis weekblad steeds belangrijker. De Bode als papieren krant biedt dan ook meer dan de nieuwsberichten die op het internet verschijnen. Zowel de midweek- als de weekendeditie biedt verdiepende artikelen die het lokale nieuws onder de loep nemen en een enorme hoeveelheid verenigingsnieuws.

  SchakelDe Bode vormt dan ook een schakel tussen lezers, ondernemers, de overheid en ver-enigingen. Er is voor iedereen een plekje in De Bode. Lezersfotos, bridge-uitslagen, verenigingsnieuws of nieuws uit de bedrij-venwereld. De Bode is er voor de lezers en door de lezers.

  Nieuwe voorpagina bij Weekblad de BodeDat past binnen de beeldcul tuur die tegenwoordig heerst

  MOERDIJK Zoals u kunt zien is de voorpagina van De Bode opgefrist. On-geveer vier jaar geleden werd de lay-out van deze krant voor het laatst ver-nieuwd. Tijd voor een make-over, dacht de directie van Weekblad de Bode. De nieuwe invulling van de voorpagina voldoet aan de manier van nieuws consumeren die past bij deze tijd, vertelt directeur Luuk Roozeboom.

  De Bode als gratis weekblad steeds

  belangrijker

  Dirigent geeft stokje door bij fanfare OKK

  ZEVENBERGEN - De gemeenteraad van Moerdijk heeft vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen unaniem de begroting 2015 en de meerjarenbegroting over 2016-2018 vastgesteld. De beschou-wingen voltrokken zich zonder al te stevige debatten. Over het algemeen was er veel waardering voor de manier waarop de be-groting sluitend is gemaakt. Een motie van de PvdA en de SP om het armoedebeleid voor meer mensen toegankelijk te maken vond onvoldoende steun bij de andere fracties. Het college van burgemeester en wethouders liet vervolgens wel doorsche-meren dat er maatwerk mogelijk is voor schrijnende gevallen.

  Gemeenteraad stemt in met begroting

  KLUNDERT - De kern Klundert wordt de laatste maanden geconfronteerd met n of meerdere personen die moedwillig pu-naises strooien. Nadat vorig jaar hierover al enkele meldingen werden gedaan, staat de teller dit jaar ook alweer op ze-ven. De laatste melding betrof die van vorige week, toen in het winkelgebied bij de Voorstraat diverse punaises werden ge-vonden. In het verleden zijn verschillende fietsers, scooterrijders en scootmobielers in Klundert getroffen door lekke banden. De politie roept mensen op zich direct bij hen te melden als zij personen zien die pu-naises willen strooien of daar reeds mee bezig zijn geweest.

  Punaisestrooier actief in Klundert

  DEN HAAG/MOERDIJK - De Tweede Ka-mer wil dat gemeenten die de beveiliging van DigiD niet op orde hebben, tijdelijk hun DigiD stoppen en sneller worden af-gesloten. Het voorstel is afkomstig van Kees Verhoeven, Kamerlid van D66. Een meerderheid in de Kamer steunt hem. Eind oktober maakte het tv-programma Opge-licht bekend dat Moerdijk samen met elf andere gemeenten in Nederland beschikte over een kwetsbaarheid op de website. Hierdoor hadden potentile hackers de mogelijkheid om DigiD-inloggevens op te vangen van burgers die met hun DigiD in-logden. Uit onderzoek is overigens komen vast te staan dat dit niet is gebeurd.

  DigiD verbod onveilige gemeenten

  Eerste hulp bij solliciteren?Maak gratis een professioneel CV op www.brabantwerkt.nl

  Eerste hulp bij solliciteren?

  Maak gratis een professioneel CV op

  www.brabantwerkt.nl

  Els Bomhof schrijft en presenteert eerste boek

  Sint en Pieten ontvangen in gemeente MoerdijkVeel belangstel l ing voor intocht ondanks regenacht ig weer

  ZEVENBERGEN - Na de enigszins tumultueus verlopen landelijke intocht in Gouda, bezocht Sinterklaas afgelopen zaterdag ook een drietal plaatsen in de gemeente Moerdijk. In Fijnaart werd hij officieel welkom geheten door wethouder Thomas Zwiers, in Standdaarbuiten door wethouder Eef Schoneveld en in Zevenbergen door burgemeester Jac Klijs. Ondanks het regen-achtige weer liepen veel ouders en kinderen uit om Sint en zijn zwarte Pieten te begroeten. Meer over de intocht in Zevenbergen leest u elders in deze Bode. FOTO CEES VAN DER BURG

  Ga nu naar brabantwerkt.nl

  voor lokale vacatures in jouw buurt

  VERNIEUWD!

  Problemen met uw huid?

  Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

  Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

  Problemen met uw huid?

  Bezoek een gespecialiseerd medisch centrum

  Zomergemstraat 2A, 4826 CW Breda T 076 5780050 www.dermcentrum.nl

  SCHIMMELNAGELS

  Laat ze nu behandelen met de PinPoint laser.Na de laserbehandeling worden de nagelsgeleidelijk weer normaal in de daarop volgende maanden.Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  Sint knallerrrrKom voor Sint feest in onze winkelWorStStaaf met roomboterLekker hartig nu voor maar 2.95

  Bosschendijk 140 4731 RD Oudenbosch T: 0165 502512

  www.tuincentrumdebont.nl

  1973 - 2014na 41 jaar

  TIJD VOOR IETS NIEUWS(opening voorjaar 2015)

  ALLES MOET WEG!!

  TOTALELEEGVERKOOP

  ZONDAG A.S.OPEN 12-17 u.

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Volgens belangenorganisatie Hart van Moerdijk was de enorme geluidsoverlast waar het dorp Moerdijk de laatste weken mee te maken heeft voor het eerst waar te nemen in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 oktober.

  Vervolgens nog eens in de nacht van vrij-dag 25 oktober en op dinsdagochtend 28 oktober.

  VeroorzakerVan de eerste waarneming zijn door ver-schillende mensen in het dorp geluidsop-names gemaakt, die naar de OMWB zijn

  opgestuurd in verband met onderzoek. Bij de tweede waarneming op 25 oktober is door Hart van Moerdijk direct contact op-genomen met de OMWB. Een medewerker van de dienst is vervol-gens meteen op onderzoek gegaan en vond de veroorzaker. Er zijn ook geluidsme-tingen verricht.

  VrachtschipOp donderdag 30 oktober vond door een medewerker van de OMWB terugkoppe-ling met Hart van Moerdijk plaats over de melding van 25 oktober met betrekking tot de veroorzaker. Het betrof een groot vrachtschip wat geladen werd met ijzer en waarbij men de lading met een vrije val van 12 meter in het ruim liet vallen, hetgeen een enorme herrie veroorzaakte. De OMWB heeft het betreffende bedrijf aangeschreven.

  LeefbaarheidHart van Moerdijk stelt in een brief aan het college en de gemeenteraad alsmede Gedeputeerde- en Provinciale Statenleden dat deze vorm van geluidsoverlast zeker niet gecontinueerd mag worden. Want dit is weer een aanslag op de leefbaarheid van ons dorp en daarmee ook op de Moer-dijkregeling, stelt Conny van der Horst namens Hart van Moerdijk. De belangen-organisatie verwijst ook nog naar een pu-blicatie uit de openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten (GS) van september jongstleden, waarin GS samen met het college van Moerdijk zegt te zoeken naar mogelijkheden om binnen de bestaande geluidsnormen meer economische acti-viteiten mogelijk te willen maken op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Een zone beheersplan zou hiervoor een goed sturingsinstrument kunnen zijn. Van der Horst: Mooi al die ambities, maar zouden

  we niet eerst eens de huidige problemen oplossen en alles betreffende huidige nor-men, vergunningen en handhaving op orde brengen alvorens te gaan werken aan uit-breidingsmogelijkheden.

  GesprekspartnerHart van Moerdijk is een stichting be-staande uit een aantal inwoners van dorp Moerdijk, die als gesprekspartner fungeert voor de inwoners van het dorp met de belangrijkste beleidspartners. Hart van Moerdijk geeft gevraagd en ongevraagd advies en/of commentaar over de plaatse-lijke ontwikkelingen aan lokale en provin-ciale overhed