Moerdijkse Bode 27-01-2016

download Moerdijkse Bode 27-01-2016

of 32

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 27-01-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  27 JANUARI 2016WEEK 4

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De gemeente vindt het belangrijk om te blijven investeren in verkeersveiligheid voor deze doelgroep door onder andere het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) voort te zetten. Hiermee kunnen de scholen activiteiten ontpooien om het ver-keersgedrag en verkeersbewustzijn bij hun leerlingen te verbeteren.

  GedragsmaatregelenAls gemeente proberen we allerlei

  dingen op te pakken op het gebied van fysieke maatregelen, zegt wethouder Thomas Zwiers. Er wordt bij ons best wel een beroep op gedaan als het daar om gaat. Maar goed, wij kunnen niet alles tegelijkertijd realiseren. Bovendien staat daar een kostenpost tegenover. Aan de andere kant probeert de gemeente ook te investeren in gedragsmaatregelen. We hebben dat onlangs nog met het Markland College in Zevenbergen gedaan. Een van de andere dingen die we nog doen is het BVL, dat georganiseerd wordt vanuit de

  provincie. Daar krijgen we ook gelden voor en daarmee kunnen scholen verkeersedu-catie geven aan leerlingen.

  GezamenlijkOp dit moment doen 18 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan het BVL. In het project trekken scholen, gemeente, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de poli-tie gezamenlijk op. De scholen dienen een activiteitenplan in, waarin ze aangeven wat ze gaan organise-ren om ouders en kinderen bewust te ma-ken van verkeer en vervoer. Zwiers: Het gedragsaspect is een belangrijk item. Je kunt de wegen nog zo veilig mogelijk ma-ken, als het gedrag van de kinderen daarop

  niet aansluit kun je fysieke maatregelen nemen tot je een ons weegt. Het is een en-en verhaal.De activiteiten per school kunnen verschil-lend zijn. De ene school schaft lesmateriaal aan zoals verkeersmethodes, werkboek-jes en videomateriaal. Weer een andere school realiseert een verkeersplein. Verder zijn er praktische verkeersactiviteiten, bij-voorbeeld het project dode hoek.

  BijdrageVoor al deze plannen trekt de gemeente Moerdijk een bedrag uit van om 32.674 euro. De gemeente heeft voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aange-vraagd.

  Bijna 33.000 euro voor verkeerseducatieGemeente bl i j f t s t ructureel inzet ten op vei l igheid van kinderen

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk trekt dit jaar bijna 33.000 euro uit voor maatregelen die gericht zijn op verkeerseducatie voor kinderen in de leef-tijd van 4 tot 12 jaar.

  Kansen voor kleinschalige woningbouw

  KLUNDERT - Het college van burge-meester en wethouders van Moerdijk heeft besloten om een stuk grond aan de Noordschans 59-65a in Klundert te ruilen met een particulier. Aanleiding voor de ruil is een onwenselijke situatie die in het wegbeheer is ontstaan. Het betreft een grondruil waarbij een openbare weg in particulier eigendom en de daaronder liggende kabels en leidingen in gemeente-lijke handen komt. Verkeersveiligheid en prettig samenleven wordt verbeterd door het scheiden van landbouwverkeer en be-stemmingsverkeer van omwonenden. De gemeente kan daarbij afstand doen van een perceel grond zonder functie.

  Gemeente ruilt grond met particulier

  MOERDIJK - De meest gegeven baby-namen in Brabant waren in 2015 voor de jongens Luuk en voor de meisjes Mila. Dat blijkt uit gegevens van de Sociale Verze-keringsbank. Een jaar eerder stond Luuk in Brabant ook op n. Bij de meisjes was dat toen Isa. Opvallend genoeg komt deze naam niet meer voor in de top-10 meisjes-namen in Brabant. De top-vijf-jongensna-men bestaat in Brabant verder uit Sem op twee, Daan op drie, Noah op vier en Lucas op vijf. Bij de meisjes staat Emma op twee, Tess op drie, Saar op vier en Evi op vijf. Landelijk zijn Liam en Emma de populairste namen. Ouders blijken steeds vaker een originele naam te kiezen voor hun kind.

  Luuk en Mila zijnpopulairste namen

  ZEVENBERGEN - Als de proefdetec-ties rond het trac van de voormalige haven in Zevenbergen geschikt blij-ken als de juiste detectiemethode, volgt vermoedelijk in het voorjaar een echt onderzoek naar explosieven in dit gebied. Dat heeft de gemeente Moerdijk gemeld.

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Proefdetecties zijn niet zozeer bedoeld om explosieven op te sporen. Maar mocht het daadwerkelijk tot een onderzoek komen, dan zal dat ongeveer zon twee maanden in beslag nemen. Daarbij wordt de hele

  voormalige haven gedetecteerd Vorige week hebben er op enkele dagen proef-detecties plaatsgevonden en mogelijk ge-beurt dat deze week nog een keer.

  DoelwitUit onderzoek op basis van historische bronnen acht de gemeente Moerdijk het waarschijnlijk dat zich in dit gebied ex-plosieven bevinden die tijdens de bom-bardementen van 1940 en 1944 niet tot ontploffing zijn gekomen. In de Tweede Wereldoorlog was Zevenbergen meerdere malen doelwit van bombardementen en beschietingen. Een deel hiervan is niet tot ontploffing

  gekomen. In 1940 waren het Duitse bom-menwerpers die Zevenbergen onder vuur namen. Tijdens de bevrijding in 1944 zijn ook geallieerde bommen op Zevenbergen gevallen. Een deel van de munitie uit de bombardementen en overige gevechtssi-tuaties is niet tot ontploffing gekomen. In de loop der tijd (bij de wederopbouw en bij nieuwe bouwplannen) is een deel van de blindgangers al opgeruimd. De kans is groot dat er nog steeds in de haven explo-sieven onder de grond zitten.

  In totaal zijn ruim 50 zware bommen op Zevenbergen gevallen, zowel Duitse als geallieerde.

  Mogelijk dit voorjaar echt onderzoek naar explosieven

  ZEVENBERGEN - Naar aanleiding van een tip heeft de politie vorige week woensdag in een woning aan de Willem III-straat in Zevenbergen een hennepkwekerij opge-rold. De bewoner werd aangehouden. In het huis werd door agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen, die bestond uit ongeveer 200 planten. Deze zijn allemaal in beslag genomen en vernie-tigd. De aangehouden bewoner wordt ook nog diefstal ten laste gelegd, omdat hij de stroom ten behoeve van de instandhou-ding van de kwekerij buiten de meter om heeft afgetapt. Energieleverancier Enexis heeft aangifte gedaan van de diefstal van stroom.

  Politie stuit na tip op hennepkwekerij

  Bont Gemaauw met als thema 55 jaar confetti

  Smikkelen en smullen in NoordhoekBoerenkool en hutspot voor al leenstaanden

  NOORDHOEK - Twintig alleenstaanden deden zich zondagmiddag in Den Oude School in Noordhoek tegoed aan een uitgebreid stamppottenbuffet. Voordat ze aanvielen op de boerenkool, de hutspot, de worst, de speklappen en de gehaktballen, werden er enkele rondjes bingo gespeeld en geluisterd naar de gezellige muziek van het duo Cadzz. Als toetje was er een vlaflip. De middag werd georganiseerd door de KBO en Seniorenraad Noordhoek. FOTO TIES STEEHOUWER

  Vacatures bij jou in de buurt

  Zoek en vind lokale vacatures op

  www.brabantwerkt.nl

  VANDAAGIN DE BODE

  Nieuwbouwin beeld 2016

  SPECIAL

  Nieuwbouwprojecten zitten in de li

  Veranderingen in regels woningsector

  Nieuwbouw door de jaren heen Noordhaven 102 Zevenbergen Tel. 0168-323489

  Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

  AppelflAppen 3 voor maar 2,50

  nu heerlijke moccApunten das genieten!

  SNELSERVICE ONDERHOUDSKIS & SNOWBOARDSWWW.VANBELLEN.NLBINNEN ENKELE DAGEN GEREGELD

  LANTAARNDIJK 12 4797 SP WILLEMSTAD0168 473220 INFO@VANBELLEN.NL

 • an Oerstimmer- en

  onderhoudsbedrijf

  3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 martienvanoers@ziggo.nl

  SpECIAlE wINTEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

  3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

  ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

  UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

  www.bagrovastgoed.nl

  Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat 25Dinteloordinfo@bagrovastgoed.nl

  0167 522622

  Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

  DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende

  voorwaarden ook als uw woning

  al te koop staat

  Dre Wit (t) goedreparaties witgoed

  productenEtten-Leur

  Voorrijkosten in Etten-Leur 15.00buiten Etten-Leur 20.00

  Tel.: 06-50905037

  Te koop gevraagd

  motoren, brommers

  en scooters jong en oud

  tel. 06-22332058

  ADVERTORIAL

  BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

  076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

  Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda

  Ik heb belangstelling voor Plameco Plafonds en wens kosteloos documentatie en prijsopgave.

  Telefoon: ........................................Naam: ..........................................Adres: ....................................................................................................Postcode: ........................................Woonplaats: ................................

  Uitnodiging Open Dagen

  Optimaal wooncomfort in n dag

  Plafonds Sierlijsten Verlichting

  Voor

  Na

  Uw plafondadviseur Katy Vermeulen