Moerdijkse Bode 22-06-2016

download Moerdijkse Bode 22-06-2016

of 28

 • date post

  03-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 22-06-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  22 JUNI 2016WEEK 25

  ki jk op WWW.internetbode.nl

  ...voor het laatste actuele lokale nieuWs...

  DOOR PETER HOUTEPEN

  Het college heeft verder het voorstel bij de raad weggelegd om de tegelvloer in de centrale hal van het gemeentehuis in Zevenbergen te vervangen. Dat is vol-gens burgemeester en wethouders nodig omwille van veiligheidsredenen. De vloer komt namelijk op verschillende plaatsen

  los. In de tussentijd zijn enkele gedeelten al middels lapwerk vervangen, maar hier-mee is volgens burgemeester en wethou-ders het probleem niet opgelost.

  AanleidingDeze toch al ingrijpende werkzaamheden vormen een goede aanleiding om enkele andere onderhouds- en reparatiewerken

  aan het gemeentehuis te doen en om te onderzoeken in hoeverre de centrale hal nog voldoet aan de eisen van huidige en toekomstige tijd als het gaat om dienstver-lening, informatievoorziening en het zoge-heten Moerdijk gevoel.

  Uitgewerkt planIn het raadsvoorstel wordt een voorberei-dingskrediet gevraagd om de noodzake-lijke en gewenste aanpassingen aan het

  gemeentehuis inzichtelijk te maken en hiervoor een uitgewerkt plan op te stellen. Het bijbehorende bedrag van 117.000 euro wordt ten laste van de Algemene Reserve gebracht.

  AanpassingenVerder ligt bij de gemeenteraad het voor-stel op tafel om het krediet voor aanpas-singen gemeentehuis 2013 te verlagen met een bedrag van 120.000 euro in ver-band met het niet meer aanbrengen van een gevelhijsinstallatie en de hiervoor afgezonderde gelden in de reserve bruto-methode vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Reserve.

  Zonnepanelen op lage daken van gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders vraagt krediet aan leden gemeenteraad

  ZEVENBERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van Moer-dijk stelt de leden van de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van 95.000 euro voor het laten aan-brengen van zonnepanelen op de lage daken van het gemeentehuis in Ze-venbergen. De maatregel past in het duurzaamheidsplan van de gemeente Moerdijk.

  ZEVENBERGEN - Op zaterdag 25 juni zal de Markt in Zevenbergen bevolkt worden met vertolkers van het le-venslied. In samenwerking met Gas-terij De Engel organiseert smartlap-penkoor La Misre De dag van het levenslied.

  Na de opening, om 15.00 uur, door La Misre, zullen Dolorcanto uit Zevenber-gen, Chanson de la Vie uit Langeweg, De Kreunende Tram uit Stampersgat, Liesleut uit Leur, het Zwanentranenkoor uit Etten-Leur en Confettiklanken uit Oudenbosch optredens verzorgen. Het repertoire dat

  ten gehore gebracht wordt varieert van gouwe ouwe tot gloednieuwe hits, van Marianne Weber tot Bobbejaan Schoepen, smartlappen, zeemansliederen en vrolijke meezingers. En dat in velerlei talen.

  Jacques HerbHet publiek kan zich uitleven door mee te zingen, te genieten van een drankje en de presentaties te bewonderen. De optredens vinden zowel buiten als binnen plaats. Als toetje wordt om 18.30 uur op het podium plaats gemaakt voor Jacques Herb, be-kend van de enorme smartlappenkraker Manuela.

  Middag van het levenslied op de Markt in Zevenbergen

  Maatregel past in duurzaamheidsplan

  gemeente

  Bijzonder jaar voor Janneke Driesprong uit Willemstad

  15e Notenkrakers Zomerfestival breekt records

  MOERDIJK - Woningcorporatie Woon-kwartier roept huurders op om tijdig aan de bel te trekken als zij de huur niet meer kunnen betalen. Voor huurders is de maandelijkse huur een grote kostenpost. Wanneer de huur n maand niet wordt betaald, kan dit al problemen opleveren. Woonkwartier wil samen met de huurders zoeken naar een oplossing, zodat de huur tijdig wordt betaald. Huurders met een achterstand worden daarom extra snel benaderd, waarna vaak een passende en kosteloze regeling wordt getroffen. Het doel is schulden te voorkomen of, als er al achterstanden ontstaan zijn, naar oplos-singen te zoeken.

  Woonkwartier wil af van huurachterstand

  MOERDIJK - De gemeente Moerdijk doet weer mee met de actie Vergroot de Hoop. Hierbij kan tot 31 augustus snoeiafval van een jonge taxushaag gratis ingeleverd worden bij de milieustraat. In het snoei-sel van de taxushaag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van kankerbestrijdende geneesmiddelen. Alleen njarige scheuten zijn bruikbaar. Takken mogen maximum 30 centimeter lang zijn en niet dikker dan een halve centi-meter. Dikke, bruine, houterige takken zon-der naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, wordt geweigerd.

  Moerdijk doet mee aan Vergroot de Hoop

  KLUNDERT - De collecte van het Epilep-siefonds heeft in Klundert een bedrag van 2.100 euro opgebracht. De opbrengst van de collecte is onder andere bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voor-lichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Wie de col-lectant heeft gemist, kan nog een bijdrage overmaken op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van het Epi-lepsiefonds te Houten. Of sms EPILEPSIE naar 4333 voor een eenmalige gift van 2 euro. Het Epilepsiefonds bedankt alle col-lectevrijwilligers en iedereen die heeft ge-geven aan de collectant.

  Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

  MOERDIJK - De provincie Noord-Brabant trekt de komende zeven jaar in totaal ruim 1,2 miljoen euro uit om schaapskuddes met een herder in Noord-Brabant te on-dersteunen. Met ingang van 2017 wordt de subsidie niet meer rechtstreeks aan de herders uitbetaald, maar aan terreinbe-herende organisaties die schaapskuddes inschakelen om hun gronden te begrazen. Sinds 2011, toen de Rijkssubsidie kwam te vervallen, subsidieert de provincie deze zogeheten gescheperde schaapskuddes op incidentele basis. De afgelopen jaren be-droeg het subsidiebedrag telkens 22.000 euro per kudde per jaar en ook dit jaar is dat het geval.

  Structurele steun voor schaapskuddes

  Verenigingen presenteren zich in WillemstadJeugd kan pony r i jden, nepvissen en z ich laten schminken

  WILLEMSTAD - Diverse verenigingen uit Willemstad en omstreken presenteerden zich zaterdag voor de achttiende keer aan de jeugd met diverse activiteiten. De deelnemende vereni-gingen waren korfbalvereniging VIOS, Malthastars, Het Theaterhuis, Ons Bad, HSV de Veste, Dansschool Caroline, Speeltuinvereniging Kindervreugd, Ta Chuang School, Hockey Club HCZ, Tennis TV76, Fitkids en VV Kogelvangers. De kinderen konden zich laten schminken, pony rijden en nepvissen. Een gezellig terras werd verzorgd door korfbalvereniging VIOS.

  FOTO TIES STEEHOUWER

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

 • Heeft u plannen voor nieuwbouw *

  verbouw * onderhoud of renovatie

  Bel voor een vrijblijvende offerte.

  Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

  4791 BS KlundertTel. 0168-405711

  06-54726692Fax 0168-405980

  Welzijn. Zorg. Wonen. Comfort.

  Mauritshof opent haar deuren.De Mauritshof in Klundert is in aanbouw. Dit prachtige gebouw bevat naast appartementen om zelfstandig te wonen, drie woongroepen voor acht bewoners. De woongroepen bestaan uit eenpersoons appartementen met een grote gezamenlijke huiskamer en zijn bestemd voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals dementie.Wilt u wonen in een mooie omgeving met uit-stekende zorg en begeleiding? Wellicht is de Mauritshof dan wat voor u. Om in aanmerking te komen voor het wonen op een woongroep dient u te beschikken over een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie.

  De Mauritshof gaat halverwege het jaar open.

  Veilige woonomgeving in de wijk Uitstekende zorg www.surpluszorg.nl Meer informatie of aanmelden? De klantenservice helpt u graag! T 0168 - 33 18 26 www.surpluszorg.nl

  H e r k e n b a a r, w a r m ,

  h u i s e l i j k , t r o t s o p

  w a a r u v a n d a a n

  k o m t , t r o t s o p w a a r

  u w o o n t .

  Mauritshof17 september 2015

  PG afdelingen:

  3D-visual woonkamer 1

  Mauritshof17 september 2015

  Pluspunt/ontmoetingsruimte:

  3D-visual

  Mauritshof17 september 2015

  Pluspunt/ontmoetingsruimte: gemoedelijke gastvrije sfeer

  horecagevoel

  multifunctioneel indeelbaar en

  voor alle doelgroepen

  Mauritshof17 september 2015

  Centrale hal:

  3D-visual

  Mauritshof17 september 2015

  PG afdelingen:

  3D-visual woonkamer 2

  Mauritshof17 september 2015

  Pluspunt/ontmoetingsruimte: gemoedelijke gastvrije sfeer

  horecagevoel

  multifunctioneel indeelbaar en

  voor alle doelgroepen

  28.00355.65.3.indd 1 14-06-16 17:24

  Blaaksedijk 28 | 4793 RN Fijnaart Tel. 0168 - 46 27 22 | 06 12 11 77 63info@vanstrienhoveniers.nl

  www.VanStr ienHoveniers .n l

  Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Sierbestrating

  BEZOEK ONZE SHOWROOM: Weidehek 125, 4824 AT Breda,

  076 - 762 00 00, www.plamecoplafonds.nl

  Opsturen in gesloten enveloppe (postzegel niet nodig) naar PLAMECO PLAFONDS, antwoordnummer 436, 4800 VB Breda