Moerdijkse Bode 05-08-2015

of 20 /20
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 5 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 5 AUGUSTUS 2015 WEEK 32 STANDDAARBUITEN - Op 6 september 2015 wordt in Standdaarbuiten de eerste editie van de Polderchallenge gehouden. Een avontuur voor jong en oud! Het par- cours bestaat uit een mix van mud, trail, obstacles, survival en een flinke dosis fun. Deze zondag zal om 12.00 uur op het evenemententerrein naast de basisschool Aventurijn het eerste startschot klinken voor de Inimini-run van circa. 600 meter (5 t/m 8 jaar). Daarna de Kids-run (9 t/m 12 jaar) van 2,5 km, en natuurlijk een 6 km-run en een 12 km-run. Als kers op deze mod- dertaart is er ook een Dog-run waarbij je samen met je hond loopt. Informatie via www.polderchallengestanddaarbuiten.nl In startblokken voor Polderchallenge MOERDIJK - Het haventje in het dorp Moerdijk heeft een opknapbeurt onder- gaan. Vanaf de haven tot aan de Appel- zak loopt een schelpenpad. Ook zijn er picknickbanken en verlichting geplaatst. Het kleine watergangetje bij de toegang tot de Appelzak is voorzien van een voet- gangersbrug. Bij de haven zijn een aantal nostalgische verlichtingspunten geplaatst. Bedrijven aan de rechterzijden van de ha- ven zijn afgeschermd door middel van het toepassen van beplanting. Ook zijn er twee grotere bomen aan de koppen van de ha- ven en een groenperkje geplaatst. Het op- knappen van de haven maakt onderdeel uit van het project om Moerdijk op te pimpen. Haventje Moerdijk ziet er beter uit Plannen voor aanlegsteiger voor cruiseboten DOOR MONIQUE JANSEN De nieuwe organisatie is in juli gestart. Het is de bedoeling dat het crisisteam in 2016 helemaal operationeel is. De meeste gemeenten beschikken niet over de noodzakelijke capaciteit om te vol- doen aan de crisisbeheersing. Door een intensieve samenwerking aan te gaan, voldoen de zeven gemeenten hier wel aan. Ambtenaren die een rol hebben toebedeeld in de crisisgebieden werken in hun eigen gebied, maar in het geval een calamiteit haasten zij zich naar het ge- meentehuis in de plek van de (potentiële) ramp. Taken Het crisisteam gaat zich bezig houden met taken als opvang en verzorging van slacht- offers, verplaatsing van minder zelfredza- me mensen, milieueffecten bij een crisis, communicatie in het geval van een cala- miteit, herstelzorg en collectieve rouwver- werking. De bestuurlijke verantwoording blijft bij de burgemeester liggen via het gemeentelijk beleidsteam. De organisatie biedt ook voordelen. Zo hoeven gemeen- ten minder mensen op te leiden. Daardoor kunnen crisisambtenaren professioneler worden bijgeschoold en getraind. Functies Voor het in goede banen leiden van een crisis dienen er bij de gemeenten zeventig functies te zijn ingevuld. Die moeten minimaal drie keer bezet zijn, omdat een gemeente bij een crisis maximaal 72 uur aaneengesloten moet kunnen werken. Weinig lokale overheden beschikken over deze capaciteit. Door één crisisorganisatie op te richten, wordt aan deze eis wel voldoen. Dat betekent ook dat crisisambtenaren uit bijvoorbeeld Rucphen kunnen worden ingezet bij een grote brand in Moerdijk. De gemeenten voeren ram- penoefeningen voortaan gezamenlijk uit. Dat gaat via het districtelijk opleidings- en oefeningsplan. Rode Kruis Verder is er ook een samenwerkingover- eenkomst afgesloten met het Rode Kruis. Deze organisatie verzorgt specialistische taken, zoals de opvang van minder zelfred- zame mensen. Het Rode Kruis heeft ook materialen als bedden om een evacuatie- ruimte snel in te richten. Gemeenten zetten gezamenlijk crisisteam op Ambtenaren flexibel inzetbaar in geval van calamiteit ZEVENBERGEN – De gemeenten Rucphen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan over tot het vormen van een gezamenlijke crisisorganisatie. Dat betekent dat zij bij calamiteiten voortaan gezamenlijk optrekken. In het geval van een (poten- tiële) ramp treedt het team in het gebied van de Markiezaten dan als één naar buiten. NOORDHOEK – Noordhoek krijgt een informatie- en be- middelingsloket. Bewoners kunnen terecht in het ‘1-Loket’ voor vragen op het gebied van vrijwilligerswerk, mantel- zorg, hulpvragen in welzijn, wonen en zorg. Het project komt voort uit de dorpsavonden en dorpstafels waarin Noordhoekers lieten weten wel bereid zijn hulp te bieden, maar dat het lastig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. DOOR MONIQUE JANSEN Via het nieuwe punt kunnen inwoners hun hulpvragen neerleggen bij de Noordhoekse vrijwilligers die willen helpen met bijvoor- beeld kleine klussen in en om het huis, het uitlaten van de hond, het meegaan naar een doktersbezoek of het doen van boodschap- pen. Ook kunnen medewerkers van het loket mensen eventueel doorverwijzen naar hulporganisaties als Surplus en HOOM. Inloopspreekuur Surplus streeft er naar om het 1-Loket specifiek te richten op Noordhoek. De gemeente Moerdijk wil dat het punt vanaf sep- tember draait. Het inloopspreekuur wordt gehouden op dinsdag- middag in d’Ouwe School. Dat gebeurt samen met de inloopmid- dag die al een succes is. Surplus nodigt de Seniorenraad, de KBO en andere verenigingen en organisaties uit om zich bij het initia- tief aan te sluiten. Noordhoek krijgt informatieloket voor hulpvragen Klaar voor Fendertse Week Vacatures bij jou in de buurt Zoek en vind lokale vacatures op www.brabantwerkt.nl WILLEMSTAD - Havenkoor Fortitudo houdt op zondag 13 september 2015 voor de ze- vende keer het Shanty & Seasong Festival Vesting Willemstad. Het evenement duurt van 12.30 uur tot 18.15 uur. Op maar liefst vier podia zetten dan in totaal twaalf koren hun beste beentje voor. Wie wil deelne- men aan de snuffelmarkt die, op zondag 13 september, gelijktijdig met het Shanty & Seasong Festival wordt gehouden, kan via het e-mail adres festival@havenkoor- fortitudo.nl een inschrijfformulier aanvra- gen. De snuffelmarkt wordt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat (even nummers). Surf voor meer informatie naar www.havenkoorfortitudo.nl Inschrijven voor snuffelmarkt Fortitudo Veel kleur rond Mauritshuis in Willemstad 30-tal amateur kunstenaars laten werk zien WILLEMSTAD - Rond het Mauritshuis in Willemstad lieten zaterdag een 30-tal amateur kunstenaars zien wat ze de laatste maanden hadden gemaakt. Hoewel er ook kunstvoorwerpen verkocht werden, was het de meeste exposanten meer te doen om hun werk te tonen. Naast veel schilderijen werd er ook beeldhouwwerk getoond en eigengemaakte sieraden. De organisatie was in handen van Experia events. Shirley Peperkamp van deze organisatie vertelt dat veel mensen denken dat het een commerciële organisatie is. “We hebben er gewoon lol in om amateur kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werk te tonen en het tegen kostprijs te verkopen. Wij verdienen er helemaal niets aan.” FOTO TIES STEEHOUWER ZEVENBERGEN - Het Oranje Fonds organi- seert dit jaar voor de tiende keer Burendag. Het Oranje Fonds hoopt hiermee sociale initiatieven te ondersteunen en de samen- hang tussen groepen mensen te bevorde- ren. Dit zou de mensen dichter bij elkaar moeten brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties een bijdrage tot 450 euro om plannen, die ze mét en vóór de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Een Burendag kan georgani- seerd worden op 25, 26 of 27 september; enkel voor deze dagen kan een bijdrage worden aangevraagd. Het Oranje Fonds heeft in totaal 1 miljoen euro te verdelen. Aanmelden doe je via: www.burendag.nl Burendag viert tienjarig jubileum Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489 Facebook: Nagelkerke Zevenbergen ROOMBROODJES ZACHT EN ROMIG NU 3 VOOR MAAR 2.50 WORSTENBROOD VOOR MAAR 1.20 DESEM CIABATTA GROOT / KLEIN ZOMERS LEKKERRRR

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 05-08-2015

Page 1: Moerdijkse Bode 05-08-2015

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 5 Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

5 AUGUSTUS 2015WEEK 32

STANDDAARBUITEN - Op 6 september 2015 wordt in Standdaarbuiten de eerste editie van de Polderchallenge gehouden. Een avontuur voor jong en oud! Het par-cours bestaat uit een mix van mud, trail, obstacles, survival en een flinke dosis fun. Deze zondag zal om 12.00 uur op het evenemententerrein naast de basisschool Aventurijn het eerste startschot klinken voor de Inimini-run van circa. 600 meter (5 t/m 8 jaar). Daarna de Kids-run (9 t/m 12 jaar) van 2,5 km, en natuurlijk een 6 km-run en een 12 km-run. Als kers op deze mod-dertaart is er ook een Dog-run waarbij je samen met je hond loopt. Informatie via www.polderchallengestanddaarbuiten.nl

In startblokken voor Polderchallenge

MOERDIJK - Het haventje in het dorp Moerdijk heeft een opknapbeurt onder-gaan. Vanaf de haven tot aan de Appel-zak loopt een schelpenpad. Ook zijn er picknickbanken en verlichting geplaatst. Het kleine watergangetje bij de toegang tot de Appelzak is voorzien van een voet-gangersbrug. Bij de haven zijn een aantal nostalgische verlichtingspunten geplaatst. Bedrijven aan de rechterzijden van de ha-ven zijn afgeschermd door middel van het toepassen van beplanting. Ook zijn er twee grotere bomen aan de koppen van de ha-ven en een groenperkje geplaatst. Het op-knappen van de haven maakt onderdeel uit van het project om Moerdijk op te pimpen.

Haventje Moerdijkziet er beter uit

Plannen vooraanlegsteiger voor cruiseboten

DOOR MONIQUE JANSEN

De nieuwe organisatie is in juli gestart. Het is de bedoeling dat het crisisteam in 2016 helemaal operationeel is. De meeste gemeenten beschikken niet over de noodzakelijke capaciteit om te vol-doen aan de crisisbeheersing. Door een intensieve samenwerking aan te gaan, voldoen de zeven gemeenten hier wel aan. Ambtenaren die een rol hebben

toebedeeld in de crisisgebieden werken in hun eigen gebied, maar in het geval een calamiteit haasten zij zich naar het ge-meentehuis in de plek van de (potentiële) ramp.

TakenHet crisisteam gaat zich bezig houden met taken als opvang en verzorging van slacht-offers, verplaatsing van minder zelfredza-me mensen, milieueffecten bij een crisis,

communicatie in het geval van een cala-miteit, herstelzorg en collectieve rouwver-werking. De bestuurlijke verantwoording blijft bij de burgemeester liggen via het gemeentelijk beleidsteam. De organisatie biedt ook voordelen. Zo hoeven gemeen-ten minder mensen op te leiden. Daardoor kunnen crisisambtenaren professioneler worden bijgeschoold en getraind.

FunctiesVoor het in goede banen leiden van een crisis dienen er bij de gemeenten zeventig functies te zijn ingevuld. Die moeten minimaal drie keer bezet zijn, omdat een gemeente bij een crisis maximaal 72 uur aaneengesloten moet kunnen werken. Weinig lokale overheden

beschikken over deze capaciteit. Door één crisisorganisatie op te richten, wordt aan deze eis wel voldoen. Dat betekent ook dat crisisambtenaren uit bijvoorbeeld Rucphen kunnen worden ingezet bij een grote brand in Moerdijk. De gemeenten voeren ram-penoefeningen voortaan gezamenlijk uit. Dat gaat via het districtelijk opleidings- en oefeningsplan.

Rode KruisVerder is er ook een samenwerkingover-eenkomst afgesloten met het Rode Kruis. Deze organisatie verzorgt specialistische taken, zoals de opvang van minder zelfred-zame mensen. Het Rode Kruis heeft ook materialen als bedden om een evacuatie-ruimte snel in te richten.

Gemeenten zetten gezamenlijk crisisteam opAmbtenaren f lexibel inzetbaar in geval van calamitei t

ZEVENBERGEN – De gemeenten Rucphen, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan over tot het vormen van een gezamenlijke crisisorganisatie. Dat betekent dat zij bij calamiteiten voortaan gezamenlijk optrekken. In het geval van een (poten-tiële) ramp treedt het team in het gebied van de Markiezaten dan als één naar buiten.

NOORDHOEK – Noordhoek krijgt een informatie- en be-middelingsloket. Bewoners kunnen terecht in het ‘1-Loket’ voor vragen op het gebied van vrijwilligerswerk, mantel-zorg, hulpvragen in welzijn, wonen en zorg. Het project komt voort uit de dorpsavonden en dorpstafels waarin Noordhoekers lieten weten wel bereid zijn hulp te bieden, maar dat het lastig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

DOOR MONIQUE JANSEN

Via het nieuwe punt kunnen inwoners hun hulpvragen neerleggen bij de Noordhoekse vrijwilligers die willen helpen met bijvoor-

beeld kleine klussen in en om het huis, het uitlaten van de hond, het meegaan naar een doktersbezoek of het doen van boodschap-pen. Ook kunnen medewerkers van het loket mensen eventueel doorverwijzen naar hulporganisaties als Surplus en HOOM.

InloopspreekuurSurplus streeft er naar om het 1-Loket specifiek te richten op Noordhoek. De gemeente Moerdijk wil dat het punt vanaf sep-tember draait. Het inloopspreekuur wordt gehouden op dinsdag-middag in d’Ouwe School. Dat gebeurt samen met de inloopmid-dag die al een succes is. Surplus nodigt de Seniorenraad, de KBO en andere verenigingen en organisaties uit om zich bij het initia-tief aan te sluiten.

Noordhoek krijgt informatieloket voor hulpvragen

Klaar voorFendertseWeek

Vacatures bij jou in de buurt

Zoek en vind lokale vacatures op

www.brabantwerkt.nl

WILLEMSTAD - Havenkoor Fortitudo houdt op zondag 13 september 2015 voor de ze-vende keer het Shanty & Seasong Festival Vesting Willemstad. Het evenement duurt van 12.30 uur tot 18.15 uur. Op maar liefst vier podia zetten dan in totaal twaalf koren hun beste beentje voor. Wie wil deelne-men aan de snuffelmarkt die, op zondag 13 september, gelijktijdig met het Shanty & Seasong Festival wordt gehouden, kan via het e-mail adres [email protected] een inschrijfformulier aanvra-gen. De snuffelmarkt wordt gehouden op de westelijke zijde van de Voorstraat (even nummers). Surf voor meer informatie naar www.havenkoorfortitudo.nl

Inschrijven voorsnuffelmarkt Fortitudo

Veel kleur rond Mauritshuis in Willemstad30- tal amateur kunstenaars laten werk z ien

WILLEMSTAD - Rond het Mauritshuis in Willemstad lieten zaterdag een 30-tal amateur kunstenaars zien wat ze de laatste maanden hadden gemaakt. Hoewel er ook kunstvoorwerpen verkocht werden, was het de meeste exposanten meer te doen om hun werk te tonen. Naast veel schilderijen werd er ook beeldhouwwerk getoond en eigengemaakte sieraden. De organisatie was in handen van Experia events. Shirley Peperkamp van deze organisatie vertelt dat veel mensen denken dat het een commerciële organisatie is. “We hebben er gewoon lol in om amateur kunstenaars de gelegenheid te bieden hun werk te tonen en het tegen kostprijs te verkopen. Wij verdienen er helemaal niets aan.” FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGEN - Het Oranje Fonds organi-seert dit jaar voor de tiende keer Burendag. Het Oranje Fonds hoopt hiermee sociale initiatieven te ondersteunen en de samen-hang tussen groepen mensen te bevorde-ren. Dit zou de mensen dichter bij elkaar moeten brengen. Het Oranje Fonds biedt daarom buurtorganisaties een bijdrage tot 450 euro om plannen, die ze mét en vóór de buurt willen oppakken, op Burendag uit te voeren. Een Burendag kan georgani-seerd worden op 25, 26 of 27 september; enkel voor deze dagen kan een bijdrage worden aangevraagd. Het Oranje Fonds heeft in totaal 1 miljoen euro te verdelen. Aanmelden doe je via: www.burendag.nl

Burendag viert tienjarig jubileum

Noordhaven 102 Zevenbergen • Tel. 0168-323489Facebook: Nagelkerke Zevenbergen

roombroodjes zacht en romignu 3 voor maar € 2.50 Worstenbroodvoor maar € 1.20desem ciabatta groot / kleinzomers lekkerrrr

Page 2: Moerdijkse Bode 05-08-2015

AUTOBEDRIJF BARTELEN FIJNAART B.V.Langeweg 51, Fijnaart, tel. 0168 - 468 400Maak snel een afspraak op bartelen.hyundai.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 5,0 - 5,8 (l/100 km) / 20,0 - 17,2 (km/l); CO2-emissie: 118 - 130 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1-7-2015 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 30-9-2015. GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW&BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ACTIEMODEL IS VERKRIJGBAAR ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL OF VRAAG ERNAAR IN DE SHOWROOM. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. *GRATIS NAVIGATIEKAART-UPDATES I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI DEALER. **PRIJS IS INCLUSIEF INRUILBONUS VAN €2.000,-

De Hyundai i30 i-Motion Plus met o.a.> 15-inch lichtmetalen velgen > Achteruitrijcamera > Airconditioning (volautomatisch) > Geïntegreerd navigatiesysteem met 5 jaar gratis kaart-updates*

Nu voor €20.495,-**

Plus pakketvoordeel

€3.000,- Extra inruilbonus

€2.000,-

De laatste Hyundai i30 Plus modellen nu met EXTRA €2.000,- inruilbonus

= €5.000,- voordeel!

GO FOR IT!

Uitgevoerd door

Page 3: Moerdijkse Bode 05-08-2015

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken we samen

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR JOHAN WAGENMAKERS

In het pastorale voorwoord hoopt pastoor Maickel Prasing “dat Bernardus de ver-bindende factor wordt tussen betrokken gelovigen van onze geloofsgemeenschap-pen, maar ook met parochianen die wat

meer op afstand staan.” In het blad staan niet alleen huwelijken, dopen en uitvaar-ten vermeld, maar zeker ook uitnodigingen voor diverse kerkelijke activiteiten, als-mede achtergrondinformatie over thema’s in de kerk en in de wereld. Uiteraard wordt de lezer tevens geïnformeerd over zaken

die in de eigen parochie en/of geloofs-gemeenschap plaatsvinden. Met het ver-schijnen van Bernardus zijn de voormalige parochiebladen uit Oud Gastel, Stampers-gat, Hoeven en Oudenbosch nu defi nitief verdwenen. Actuele informatie en bijvoor-beeld misintenties blijven wel wekelijks

verschijnen in de Halderbergse en Moer-dijkse Bode en verder voor Oud Gastel in De Nieuwe Klok, voor Standdaarbuiten in Hart en Ziel en voor Bosschenhoofd in Contact.

ProcessenKees de Bruijn (57), van geboorte Steen-bergenaar maar sedert 1987 woonachtig in Oud Gastel, is vice-voorzitter van de St. Bernardusparochie. “Mijn hele leven ben ik al actief betrokken bij de kerk. In Steen-bergen was ik misdienaar en later vrijwil-liger en bij de Laurentiusparochie in Oud Gastel ben ik o.a. vrijwilliger, lector, se-cretaris, vice-voorzitter en lid van het Re-genboogkoor geweest,” vertelt hij. “Bij de fusie waren op een gegeven moment alle bestuursfuncties benoemd behalve die van vice-voorzitter. Maickel Prasing heeft mij toen persoonlijk hiervoor benaderd. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dat wilde ik graag doen. Het begeleiden van al die processen vind ik leuk om te doen.”

Piketpalen

En er was veel werk aan de winkel. Het IPV had het pad naar een volledig samengaan al wel geplaveid, maar alles moest daarna nog wel gesynchroniseerd worden. “Het moest vooral nog ‘tussen de oren gaan zitten’, dat de 7 parochies nu één geheel vormen,” gaat Kees verder. “In oktober 2013 zijn we daartoe met het nieuwe be-stuur een dagje ‘de hei opgegaan’ en toen kwam er leven in de brouwerij. Daar heb-

ben we het beleidsplan van de parochie in de steigers gezet en diverse ‘piketpalen’ geslagen. Een paal was bestemd voor communicatie. Dat heeft geresulteerd in niet alleen dit nieuwe blad, maar ook het opzetten van een website.”

ZINHet bestuur is voor het parochieblad een samenwerking aangegaan met ‘de Zalige Zalm’. Dat is een communicatie-organisa-tie die parochies ondersteuning geeft bij het maken van het blad. Zij leveren het format aan en verzorgen o.a. de opmaak en druk. ‘Wij hoeven ons op deze manier alleen maar met de inhoud en de artike-len bezig te houden,” zegt een duidelijk enthousiaste Kees. “Als naam heeft het bestuur gekozen voor Bernardus, als een korte pakkende naam en MagaZIN. ZIN staat in dit geval voor zin van het geloof of zin van het leven. Of het een succes wordt weten we niet, dat is onder meer afhankelijk van hoeveel mensen het blad daadwerkelijk willen hebben.” Het blad is geheel gratis en wordt 6x per jaar ver-spreid onder de parochianen. De volgende verschijningsdata zijn: 1 september, 27 oktober en 15 december. Om het blad in de bus te krijgen moet men zich wel eerst aanmelden. Dat kan op velerlei manieren: Mailen naar: [email protected], schrijven naar: Redactie Bernardus p/a Pastoor van Breugelstraat 52 4744 AD Bosschenhoofd. Of een bericht sturen naar of afgeven bij het secretariaat van de ei-gen geloofsgemeenschap.

H. Bernardus van Clairvaux brengt nieuw parochieblad uitGrat is blad om gelovigen dichterbi j e lkaar te brengen

Pastoor Maickel Prasing en vice-voorzitter Kees de Bruijn tonen vol trots het allereerste Bernardus MagaZIN. FOTO JOHAN WAGENMAKERS

STANDDAARBUITEN - Per 1 september 2013 zijn de 7 parochies uit Oud Gastel, Hoeven, Oudenbosch, Stampers-gat, Bosschenhoofd en Standdaarbuiten, na een langdurig traject, samengegaan in de St. Bernardusparochie. Een van de beleidsplannen is om te komen tot een gratis gezamenlijk communicatieblad voor deze nieuwe parochie. Afgelopen juni zag het Bernardus MagaZIN het levenslicht. De redactie bestaat uit mensen die in het verleden verbonden waren aan de parochiebladen van Oud Gastel, Oudenbosch en Hoeven.

DOOR TIES STEEHOUWER

De dames krijgen in deze week voorrang omdat het eerste programmapunt de La-diesnight is. Dat night moet hier niet letter-lijk worden genomen omdat er in de grote tent achter het voormalige stadhuis om 19.30 wordt begonnen en er om 23.00 uur gestopt wordt. In die tussentijd kunnen de dames bij liefst 35 plekken terecht om aan workshops deel te nemen, naar demon-staties te kijken, iets te proeven of zich voor te laten lichten over alles was “des vrouwelijk is”. De toegang tot de avond is gratis maar voor sommige workshops zal een kleine vergoeding worden gevraagd.

JeugdmiddagHet tweede evenement van de week is bestemd voor de jeugd. Vanaf 14.00 uur worden zij op woensdag verwacht in de feesttent. Op hun fantasie zal een beroep worden gedaan tijdens het beschuit versieren, de tentvloertekeningen maken en ze kunnen zich laten schminken. Onder leiding van Ly-dia Kersbergen van Nova Vida, kunnen de kinderen, alleen of samen met hun ouders

meedoen aan een bootcamp. Er zijn de-monstratie modelbouw van de vereniging Hoogvliet in een groot water bassin van 10 x 6 meter. Op het podium kunnen beginnende DJ’s o.l.v. Jeroen van Beveren een workshop volgen om zelf te leren draaien. Om 19:30 uur is er in de feesttent De Fendert kwis over Fijnaart en omgeving van Toen en Nu. De kwis is samengesteld door de Heem-kundige Kring Fijnaart en Heijningen en wordt mede mogelijk gemaakt door Wo-ningcorporatie Brabantse Waard. Er heb-ben zich inmiddels 24 ploegen gemeld dus dat betekend een volle tent.

55 plus middagOp donderdag kunnen de 55 plussers van 14.00 tot 17.00 uur genieten van muziek en zang van Cora Schoonderwoerd, het Ha-venkoor Fortitudo uit Willemstad, de Mo-lenwieken uit Standdaarbuiten en Fieke Matthee uit Fijnaart. Als ze nog puf over hebben kunnen ze ’s avonds vanaf 18.30 uur mee doen aan een fi etstocht van 15 of 25 kilometer. Daarna is er vanaf 19.00 voor het derde jaar op rij de Junior DJ Contest. Dit jaar

op een iets formelere manier. Geen work-shops maar de deelnemers gaan gelijk de confrontatie aan. Tjex en Kid Future zijn bijna niet meer weg te denken als het gaat om een feest in Fijnaart. Deze 2 talenten zullen de avond meedo-genloos openen. Yorick en O-Boy lopen al wat langer mee in het vak en zijn zeer ge-dreven om de avond heerlijk classic te ein-

digen waar het allemaal ooit mee begon.

Grote bingoOp vrijdagmiddag is er van 13.30 tot 16.00 uur een bingomiddag en ’s avonds viert vanaf 21.00 uur QWARK! Hun viert 10-ja-rig bestaan. Zij doen dit samen met Rock n rollband Zero Friction. Toegang gratis. Gratis is ook het dorpsontbijt op zaterdag.

Aanschuiven kan vanaf 8.00 uur. Nadat de ontbijtboel is opgeruimd is in de tent vanaf 11.00 uur een kraaienmarkt. Die dag is het ook van 10.00 tot 18.00 uur braderiedag met een oldtimershow en andere leuke evenementen. De week wordt afgesloten met een feest-avond in de tent met Radio 538. Van woensdag tot zaterdag is er kermis.

Fendertse week beschikt over uitgekiende programmeringVan 25 tot en met 29 augustus

Proeven tijdens de Fendert kwis. FOTO ARCHIEF TIES STEEHOUWER

FIJNAART – Het bestuur van de Evenementen Stichting Fijnaart weet al heel veel jaren de mensen uit Fijnaart en ver daar buiten te verbazen met een spetterende Fendertse week. De 35ste editie van deze week wordt dit jaar gehouden van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus. Geen hele week meer omdat enkele jaren geleden, wegens fi nanciële zorgen, werd besloten de week iets in te korten. Door een uitgekiende programmering belooft de editie 2015 weer een week te worden waarin een ieder, van jong tot oud, wel iets van zijn of haar gading kan vinden.

Page 4: Moerdijkse Bode 05-08-2015

Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

bureaus - kasten - stoelen - tafels

Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

STALENDRAAIDEURKASTEN

NIEUW IN VERPAKKING

Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

(... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

95.-95.-Uitsluitend verkoop à

contant. Pinnen mogelijk.

50t/m80%van de catalogusprijzen

KORTING VAN

restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

80b x 38d x 178h

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonAukje van Sommeren

Tel. [email protected]

Mobiele Paardenpraktijk voor gemeente Moerdijk e.o.

Erkende paardendierenartsen

Liesbeth de KroonPetra de Jong

Tel. [email protected]

www.paardenpraktijkdekroon.nl

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360 - [email protected]

BEZUINIGEN ?

Dat doen we op uw belasting

De rek is eruit ! De regering bezuinigt maar

door, de koopkracht neemt af en u weet niet

meer waar u nog besparen kunt. Daar kan

Hazelzet helpen. Wij hebben ons in 28 jaar

ontwikkeld tot een expert in belastingzaken en

administratie. Wij kunnen u meer belastinggeld

besparen. Met ons als 'sparring partner' houdt

u de grijpgrage vingers van de fiscus in toom.

Waar wij goed in zijn:

- administratie en loonadministratie

- jaarrekeningen

- begeleiding bij administratie

- belastingaangiften, zakelijk en voor

particulieren

- fiscaal advies, speciaal voor ZZPérs, kleine Bv´s

en ondernemers

-door kleinschaligheid een zeer persoonlijke

begeleiding

Neem contact met ons op voor informatie of

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Daar

gaat u geen spijt van krijgen.

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360

[email protected]

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [email protected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN:• geen makelaarskosten• geen verkoop-stress• geen dubbele woonlasten• snelle afwikkeling• geen ontbindende

voorwaarden• ook als uw woning

al te koop staat

www.garageboxentehuur.NU Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek /

Kapelle (Zld)

0164 – 687235

GraszodenDe beste kwaliteit van West-Brabant!

Kijk en vergelijk

GraszodenkwekerijHeidehoeveVervul 1a - Rijsbergen tel: 076 - 596 27 36

www.heidehoeve.com

TE HUUROPSLAGRUIMTE

In Standdaarbuiten.Units vanaf 200 m2

1 minuut van de A17.Direct beschikbaar.

Inlichtingen 0653670480 of 0680103034

BESTELLEN:> (06) 40 98 17 26> [email protected]> 0162 68 31 37> IN DE WINKEL

> [email protected]> [email protected]> 0162 68 31 37> IN DE WINKEL

11.80500 gr. p.p.

EEN COMPLEET VERZORGDE BBQ (GAS OF KOLEN) + GRATIS THUISBEZORGD IN KOELBOXEN+ PORCELEINEN BORDEN EN RVS BESTEK+ DE BBQ EN AFWAS MAKEN WIJ SCHOON

BBQ SERVICE ALL-IN

> Tot één dag van te voren bestellen> Bezorging iedere dag van 15 tot 500 personen> 500 gram vlees p.p, maak zelf uw keuze > Saté-, knofl ook-, zigeuner- en cocktailsaus

> Huzaren-, aardappel-, rauwkost- pasta/slamix en fruitsalade

> Stokbrood met kruidenboter, porceleinen borden en RVS bestek

voor alle aanbiedingen:

met verstegen marinades en kruiden!

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26

Omdat wij gaan stoppen, houden wij totale leegverkoop!

6000m2 antiekparadijsvoor binnen en buiten,

dus kom even snuffelen!

Antiekparadijs, Steenbergseweg 45Lepelstraat (gem. BoZ) 0164 68 63 24

opheffings- uitverkoop

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!Gebr. Timmermans is al bijna 60 jaar actief in de recycling van metalen. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en zijn ISO gecertificeerd.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

Bij grotere hoeveelheden kunt u met ons contact opnemen voor de dan geldende actuele prijzen!

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-17.45 uur • vrijdag 07.30-15.45 uur • zaterdag 07.30-12.15 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gasteltel.: 0031 (0)165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl of mobiel.krt.nl

Metaalprijzen v.a. week 32 vanaf totplastic koper kabel € 1,40 € 2,40 p/kgstekkerkabel € 0,40 € 0,80 p/kgplastic aluminium kabel € 0,60 p/kgloodkabel koper € 0,70 € 1,00 p/kgloodkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 4,25 p/kgonzuiver koper € 3,75 p/kggemengd rood € 3,05 € 3,30 p/kggeel koper € 2,60 p/kgaluminium € 0,80 p/kgroest vrij staal € 0,95 p/kgzuiver lood € 1,00 p/kgzink € 1,00 p/kgelectro motoren € 0,27 p/kgijzer € 0,13 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kilo € 0,08 p/kgauto katalysator per stuk € 20,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingenbij grotere hoeveelheden speciale prijs

Uw oUde kabel en metalen z i jn geld waard!krt is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het verwerken van kabel en metalen.

wij zijn iSo 9001:2000 gecertificeerd en beschikken uiteraard over de vereiste (milieu)vergunningen.

U kunt dagelijks kabel en metalen, tegen contante betaling, aanleveren.ook kunnen wij, bij voldoende volume, containers op uw locatie plaatsen.

openingstijden: ma t/m donderdag 07.30-18.00 uur • vrijdag 07.30-16.00 uur • zaterdag 07.30-12.30 uur

gebr. timmermans b.v.boekerman 4 (borchwerf 11) tegenover Saver milieustraat

4751 Xk oud gastelTel.: 0165 - 31 77 [email protected] www.krt.nl

metaalprijzen geldig week 32 vanaf tot

plastic koper kabel € 1,90 € 2.90 p/kgplastic aluminium kabel € 0,70 p/kggrondkabel koper € 0,95 € 1,15 p/kggrondkabel aluminium € 0,50 p/kgzuiver blank koper € 5,80 p/kgonzuiver koper € 5.30 p/kggemengd rood € 4,80 € 5,05 p/kggeel koper € 2,95 p/kgaluminium € 0,95 p/kgroest vrij staal € 1,30 p/kgzuiver lood € 1,20 p/kgzink € 0,80 p/kgelectro motoren € 0,50 p/kgijzer € 0,21 p/kgaccu’s € 0,45 p/kgwasmachines, drogers per kg € 0,21 p/kgauto katalysator per stuk € 15,00

Prijzen onder voorbehoud van kwaliteit en marktontwikkelingen.

Ma. t/m vrij. van 8.00-12.30 u. en van 13.00-17.30 u. Zat. van 8.00-16.00 u. www.tegel-discount.nlHOOGWAARDIGE

KWALITEIT

Argon 29, 4751 XC Oud Gastel, Borchwerf 2, 0165 530540

HOEZO DUUR?BIJ ONS VASTE

LAGE PRIJZEN!!!

TEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNTTEGEL DISCOUNT DIVERSEHOUT-LOOK

TEGELSvanaf

per m² incl. BTW€ 31,50

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voor komende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Page 5: Moerdijkse Bode 05-08-2015

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Anja Bouwman, Marjanne DijkstraAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Het is een vaste nationale en internationale regel in het strafrecht: iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Afgelopen week bleek maar weer eens dat het leveren van die bewijslast niet altijd even eenvoudig is. Zo deden rechters in respectievelijk Breda en Middelburg zeer kritische uitspraken in twee verschillende zaken die draaiden om de nieuwe Opiumwet die sinds 1 maart van dit jaar handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt verbiedt. De ene zaak was aangespannen door een bedrijf uit Breda, waar de politie tijdens een inval spullen als afzuigers, luchtverfrissers en spitmachines in beslag nam. Inderdaad spullen die kunnen worden gebruikt voor het illegaal telen van hen-nep, maar de rechter stelde ‘geen enkele concrete aanwijzing’ te zien voor de beschuldiging dat die spullen daar ook daadwerkelijk voor bestemd waren. Ook het bewijs tegen de zich als ‘winkel voor tuinieren in eigen tuin en balkon’ profilerende firma uit Middelburg was volgens de rechter weinig overtuigend. Beide bedrijven moeten de ingevorderde goederen volgens de rechtbank dan ook terugkrijgen. Lullig wellicht voor de misdaadbestrijders die dachten een mooie slag te hebben geslagen, maar met het oog op mogelijke toekomstige rechtszaken wel-licht niet eens zo heel slecht bekeken. Wie een beetje verder kijkt, kan namelijk niet anders constateren dat de zogeheten ‘handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van ille-gale hennepteelt’ inmiddels wijd verbreid plaatsvinden. Ook bouwmarkten immers verkopen tal van producten die een eerste vereiste vormen om een hennepkwekerij van enig formaat te kunnen opzetten. Ik zie al voor me hoe een agent er binnen stapt: ‘Zo, mijnheertje Gamma, en wat hebben wij hier?’ Om vervolgens de complete partij vijverfolie, hout, gipsplaten en benodigdheden voor een schakelkast in beslag te nemen. En wat te doen wanneer Neerlands bekendste grootgrutter weer eens besluit om een leuke klantenactie met moestuinpotjes en kweekkastjes te beginnen? ‘Zo, Appie, zijn we bezig met het aanboren van nieuwe markten? Foei, toch’ Ook de tuincentra kunnen lastige vragen tegemoetzien: ‘Kijk eens aan, een gieter. Wat zijn we daar allemaal mee van plan?’ Voor de gemeenten dreigt er eveneens flinke stront aan de knikker: de compost die aan allerlei figuren wordt verstrekt, riekt immers ook naar ille-gale praktijken. Ik kan niks bewijzen, maar volgens mij stinkt die nieuwe Opiumwet behoorlijk.

Bewijs

ColumnAddo Sprangers

DOOR MONIQUE JANSEN

De gemeente Moerdijk staat positief te-genover de plannen van Scylla AG. Cruise-schepen komen al sinds jaar en dag aan in de haven van Willemstad. De toeristen maken dan verschillende uitstapjes. In de vestingstad staan verschillende populaire bezienswaardigheden, zoals de vesting-werken, het oude raadhuis, kerkgebou-wen en een molen. Ook beschikken veel woonhuizen over negentiende-eeuwse voorgevels.

Risicovolle projectenNu leggen deze cruiseschepen nog aan bij de entree van de Buitenhaven aan de lange verharde kade. De bestaande aan-legplek heeft maar weinig ruimte voor deze relatief grote boten. Dat zorgt regelmatig voor risicovolle situ-aties voor de plezierjachten in de haven. Cruisemaatschappijen komen graag in Willemstad. Daarom heeft Scylla AG het initiatief genomen om een plan in te die-

nen voor een aparte aanlegsteiger voor cruiseschepen. Die komt dan aan de zijde van het Hollands Diep. Volgens de ge-meente heeft deze plek veel meer moge-lijkheden voor riviercruiseboten.

Toerisme in WillemstadVolgens wethouder Thomas Zwiers van Toerisme en Recreatie geeft dit plan een impuls aan het toerisme in Willemstad. De kans is groot dat er door een goede aanlegsteiger meer riviercruiseboten naar het vestingplaatsje komen. Dat betekent een boost voor de lokale en regionale eco-nomie. “We willen in Willemstad vooral kwalitatief hoogwaardig toerisme stimule-ren en geen massatoerisme. Dit plan past daar prima in”, meent Zwiers.

GrondeigenarenScylla AG en de gemeente Moerdijk heb-ben belanghebbenden inmiddels geïnfor-meerd over de plannen, waaronder onder-nemers en grondeigenaren in de buurt, de Stadsraad Hart voor Willemstad en een

aantal toeristische ondernemers. Daarbij werd ingegaan op de mogelijke locatie, de ontsluiting en het te verwachten aan-tal schepen. Wel benadrukken de partijen dat het project zich nog in een pril stadium begeeft en dat er nog veel niet duidelijk is. Over het algemeen waren de aanwezigen echter wel positief. Na de zomer vindt er een nieuwe informatieavond plaats waar iedereen welkom is.

Cruises in NederlandScylla AG is een internationaal bedrijf dat zich onder meer richt op Duitse toeristen. De onderneming biedt speciale riviercrui-ses aan in Nederland en België. Cruise-schepen zijn grote passagiersschepen die zich vooral richten op toeristen. Aan boord zijn meestal volop restaurants en verschil-lende vermaak- en sportmogelijkheden. De meeste cruiseboten varen naar zonnige bestemming, zoals de Caraïben. In Europa zijn ook veel riviercruiseschepen. Zij varen over rivieren, zoals de Rijn en de Maas.

Plannen voor aanlegsteiger voor riviercruiseschepen

Project kan op enthousiasme rekenen in Wil lemstad

Cruiseboten meren met regelmaat aan in Willemstad. FOTO SCYLLA AG

WILLEMSTAD – Riviercruisemaatschappij Scylla AG wil een aanlegsteiger voor riviercruiseschepen realiseren in Willemstad. Dat wil het bedrijf doen voor het havenhoofd. Het is de bedoeling dat er maximaal drie cruiseboten tegelijk kunnen aanmeren.

DOOR MONIQUE JANSEN

Shell heeft een groot complex van fabrie-ken op industrieterrein Moerdijk aan de Chemieweg. Vorig jaar brak er nog een grote brand uit in een reactor met ethyl-benzeen, een grondstof voor de produc-tie van kunststoffen. Hierdoor ontstond een explosie die tot ver in de omgeving van Moerdijk te merken was. De fabriek waarin dit gebeurde wordt momenteel herbouwd. In Moerdijk worden verder pro-ducten als nafta, gasolie en lpg uit raffina-derijen verwerkt tot basischemicaliën voor de kunststoffenindustrie.

KapitaalinvesteringenHet bedrijf meldde in een eerder stadium al dat de kapitaalinvesteringen met twintig

procent zijn verlaagd naar ongeveer dertig miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Shell verwacht dat de olieprijzen nog lange tijd laag zullen zijn. Op middel-lange termijn zouden er betere vooruitzich-ten zijn. Het bedrijf keert dit jaar wel winst uit aan de aandeelhouders. Daarbij gaat het om 1,88 dollar per aandeel. Een verge-lijkbaar bedrag kunnen de aandeelhouders in 2016 waarschijnlijk verwachten.

BG GroupOp dit moment werkt Shell aan de over-name van het Britse gasbedrijf BG Group. Verwacht wordt dat de fusie begin 2016 echt rond is. De toezichthouders van Shell staan daar positief tegenover. In totaal zou Shell een bedrag van 64 miljard euro beta-len voor de BG Group. De olie- en gasreus

maakt ook nog steeds winst. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam Shell uit op een winst van 3,8 miljard euro.

KlappenVakbond FNV is niet verrast over het voor-nemen van Shell om banen te schrappen. FNV’er Egbert Schellenberg verwacht dat de klappen vooral zullen vallen binnen de projectorganisatie. Hij maakt zich geen zorgen over het verlies van jobs bij de vestiging van Shell in Moerdijk. “We heb-ben daar begin juli nog cao-overleg gehad en hebben het uitgebreid gehad over de pensioneringsgolf die op dit moment aan de gang is. Het is daar juist zaak op volle kracht te rekruteren om te zorgen dat de bezetting op peil blijft”, meldt Schellen-berg aan BNR-Nieuwsradio.

FNV verwacht geen banenverlies bij Shell Moerdijk

Olie- en gasreus heef t last van lage ol iepri jzen en schrapt 6 .500 jobs

MOERDIJK – Olie- en gasreus Shell schrapt dit jaar 6.500 banen. Dat heeft het Brits-Nederlandse bedrijf bekend gemaakt. Shell heeft deze beslissing gemaakt, omdat de multinational veel last heeft van de lage olieprijzen. Wereldwijd heeft het olie- en gasbedrijf ongeveer 94.000 werknemers in dienst. Het is nog niet bekend of er ook banen verdwijnen op de vestiging van Shell in Moerdijk, maar vakbond FNV maakt zich daar geen zorgen over.

Puzzel week 32De oplossing van deze puzzel is in week 33 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Page 6: Moerdijkse Bode 05-08-2015

PAGINA 6

LANGEWEG - De jaarlijkse toeter-feesten, georganiseerd door dweil-band d’eigeweskus uit Langeweg, kunnen op voorhand er al weer van uit gaan dat het een geslaagde avond gaat worden.

Momenteel zijn de inschrijvingen en voor-bereidingen in volle gang en Wim van Geel van de organiserende kapel zegt dat het met de inschrijvingen nu al bijna 2 keer zo druk is als enkele jaren geleden. Normaliter schrijven de helft van orkesten

zich voor de zomervakantie in en de andere helft volgt na de zomervakantie. Nu heb-ben zich al 14 orkesten ingeschreven en we kunnen er maximaal 18 plaatsen, dus dat wordt volle bak dit jaar. De toeterfeesten zijn jaarlijks een groot succes in Langeweg waar op zaterdag 10 oktober aanstaande ca. 350 muzikanten op Langeweg zullen zorgen voor een leuke sfeer in Ons Stedeke en de Waai.

Voor meer informatie zie www.eigeweskus.nl

Toeterfeesten nu al bijna maximaal aantal inschrijvingen

28e edi t ie toeter feesten in Langeweg

FIJNAART - Nadat de Fendertsman-nen wedstrijd vorige week wegens barre weersomstandigheden was afgelast werd afgelopen zaterdag ge-speeld op golfclub Roxenisse in Mel-lisant. De weergoden waren de Fen-dertsmannen deze keer wel gunstig gezind, weinig wind en een zonnetje. Kortom, ideale omstandigheden om een goede score neer te zetten, en dit was te zien in de daguitslag.

Ben heeft na zijn comeback zijn vorm nog niet kunnen vinden. Met een score van 11 punten behaalde hij een 10e plaats. Ook Robbie, net teruggekeerd van een welver-diende vakantie in het Zeeuwse, had ruzie met zijn clubs. Hij moest genoegen nemen

met een score van 17 punten en een 9e plaats. Rene had na de wedstrijd nog aller-lei afspraken gemaakt en maakte hierdoor een gehaaste indruk. Dat golf en haast geen goed huwelijk zijn bleek uit zijn score van 27 punten en een 8e plaats. Haast komt in het woordenboek van Ger niet voor. Ondanks een tas vol met nieuwe clubs, waarvan de legaliteit door een aantal Fendertsmannen wordt be-twist, behaalde Ger een score van 28 pun-ten en een 7e plaats. Lex had, met een 3e plaats in het klassement, het plan om de aanval op de nummers 1 en 2 te openen. De score van 30 punten was bij een ‘nor-male’ wedstrijd een hele nette score ge-weest maar resulteerde deze keer slechts in een 6e plaats. Ook Martijn was gebrand

op een mooie score gezien zijn 4 plaats in het klassement. Dit lukte hem ook met een zeer respectabele score van 33 punten. Helaas voor Martijn deze keer slechts een 5e plaats.

Vervolgens komen we aan bij de Fenderts-mannen die het behoorlijk ‘op de heupen’ hadden. Pascal, al een tijdje worstelend met zijn vorm, verdubbelde zijn laagste score van het seizoen door een score van 38 punten te behalen. Een prestatie van formaat wat resulteert in een 4e plaats. En dan de top 3.舰Wim zat al met een grijns van oor tot oor op het terras aan een Rad-lertje wachtend op de binnenkomst van de andere flights. Met een sublieme klap had hij zich al verzekerd van de longest drive en ook de leary was prooi voor ‘de Wim-me’. Gesterkt door de aanmoediging van zijn playing partner Ger behaalde hij een monsterscore van 40 punten. Wim kwam echter van een koude kermis thuis toen de andere flights binnenkwamen en moest genoegen nemen met de 3e plaats. Ook Luuk liep hoopvol van de green van hole 18 af met een score van 41 punten. De dag-overwinning kon hem immers niet meer ontgaan en tevens versterkt hij met deze geweldige score zijn positie als koploper in het klassement. Niets bleek echter minder waar en verbouwereerd nam Luuk de 2e plaats in ontvangst. De nummer 2 van het klassement, ene Martin van Diepen, heeft namelijk ook zijn zinnen gezet op de titel Fendertsman van het jaar 2015. Martin behaalde net als Luuk 41 punten, en als gevolg van zijn lagere handicap, hiermee de 1e plaats. Met deze fabelachtige score verkleint Martin zijn achterstand op Luuk, de nummer 1 van het klassement, naar slechts 2 punten. Met nog 3 wedstrijden in het verschiet kan er met dit kleine verschil tussen de nummer 1 en 2 en enkele ge-vaarlijke outsiders nog van alles gebeuren. De strijd om de titel Fendertsman van het jaar 2015 is dus nog geen gelopen race.

Monsterscores op golfclub RoxenisseTitelstr i jd Fendertsman van het jaar nog geen gelopen race

Winnaar Martin van Diepen neemt de prijzen in ontvangst.

ZEVENBERGEN-Op vrijdag 7 augus-tus tot en met 26 augustus wordt er in samenwerking met jongerenwerk Moerdijk een bijzondere expositie gerealiseerd genaamd ‘Illusprayti-ons’.

De kunstenmakers Robbin Pronk en Wilma Fransen exposeren een combinatie van Spray-paintings en Illustraties. Robbin Pronk is in 2012 begonnen met ‘Spraypain-ting,’ een soort kunst waarbij hij werkt met graffiti spuitbussen, kranten en dagelijkse huishoud spullen om een afbeelding te cre-eren. Wilma is een beginnend illustratrice.

Ze studeert ‘visualiseren’ op het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Wilma illustreert boeken, kinderboeken, kaarten, posters, uitnodigingen en stripverhalen. Op vrij-dag 7 augustus is de opening van 19.00 tot 23.00 uur, waarbij Robbin en Wilma aanwezig zullen zijn om te de kunst toe te lichten en Robbin zal live demonstraties/workshops geven.

De expositie is te bezichtigen bij Jongeren-centrum Tune-Inn, Kristallaan 25d, 4761 ZC Zevenbergen. Openingstijden: ma 14:00-18:00, di 15:30-17:3, wo 14:00-18:00, do 14:00-18:00, vrij 19:00-22:00.

Expositie IlluspraytionsBij Tune-Inn

STANDDAARBUITEN - Vijf leden van onze wandelclub ‘t Wandelstokje hebben afgelopen week meegedaan aan de Nijmeegse vierdaagse. Het was prachtig loop weer en een ge-weldige ervaring voor iedereen.

Hans Klijn heeft van AVS de langste af-stand gelopen van maar liefst 4x50 kilo-meter.Theo van Beek heeft samen met zijn klein-dochter 4x40 kilometer gelopen. Op zijn leeftijd hoeft hij maar 4x30 kilo-meter maar Theo heeft zijn kleindochter begeleid. Ook Anne-Marie Wessels heeft samen

met haar man de 4x40 kilometer gelopen. Ineke Rijnvos en Riet Machielsen hebben 4x30 kilometer gelopen.Het publiek langs de wegen was fantas-tisch, elk dorp waar je doorkwam was ver-sierd en overal werd wel wat aangeboden zoals een appel, tomaat, komkommer of door de kinderen allerlei zoutjes en snoep-jes. Overal langs het parcours stonden tentjes waar je eten en drinken kon kopen.Vooral de laatste dag was een groot feest, de mensen stonden rijen dik aan de Via Gladiola.Iedereen heeft het volbracht en een hele knappe prestatie geleverd.

Lopend nieuws AVS’90

WILLEMSTAD - Uitslagen van dinsdag 28 juli en 1 augustus.

Laatste zomeravondwedstrijd: 28 juli: 1 A.Leest, 1.200gr; 2 A.Seters, 300gr; 3 A. Hul-stein, 200gr; 4 B.Heystek, 100gr; 5 M.Dubbelman, 0gr; 5 L.Verheyen, 0gr.Derde Tonnekreekwedstrijd: in de Tonnekreek op 1 augustus: 1 B. Heijstek, 3.050gr; 2 G. de Visser, 2.050gr; 3 P. Leest Azn, 1.800gr; 4 L. Verheijen, 1.450gr; 5 W. Blokland, 1.050gr; 6 P. Leest Hzn, 900gr; 7 A. Seters, 300gr; 8 M. Dubbelman, 200gr; 9 G. van Pop-pel, 100gr.

HSV De Veste

Politiehond helpt bij arrestatie inbrekers in KlundertKLUNDERT - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag na een alarmmelding om 03.50 uur in een loods aan de Molenvliet vier inbrekers op heterdaad aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Zevenbergen, een 24-jarige man uit Capelle aan de IJssel, een 30-jarige Amsterdammer en een 28-jarige Rotterdammer. Ze zijn in verzeke-ring gesteld. De eigenaar van het bedrijf, dat kleding inzamelt en recyclet, heeft aangifte gedaan van de inbraak. Vijf politie-eenheden gingen ter plaatse vanwege een alarmmel-ding. De agenten zagen dat het toegangshek geforceerd was. Ze gingen het terrein op en zagen dat er in de hal twee busjes stonden waarin door vier mannen kleding werd in-geladen. De hondengeleider riep met luide stem tegen de dieven dat ze moesten blijven staan omdat anders de diensthond werd gestuurd. Het viertal gaf geen gevolg aan deze oproep en rende weg, waarna politiehond Basco het commando ‘stellen’ kreeg. Hierop heeft de hond een van de mannen in een been gebeten waarna alle verdachten de vlucht staakten. De 28-jarige man is voor behandeling met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachten zijn in verzekering gesteld.

POLITIEBERICHTEN

ADVOCATENKANTOOR MR. V.D. BORSTMarkt 21 te Etten-Leur

KOSTELOOSinLOOpSpREEKUUR

Wekelijks voor particulier en bedrijfMaandag 19.00 - 20.00 uur

www.advocaatvanderborst.nl

(Dit is een publicatie van de gemeente Moerdijk)

www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

Aankomend weekend zoeven weer honderden wielrenners door de straten van Zevenbergen tijdens de 60e editie van de Ronde van Zevenbergen. Bewoner, wielerliefhebber en voorzitter van het Wielercomité Henk Hendrikx kijkt uit naar dit jubileum en de toekomst!

Elk jaar begin augustusDe wielerronde van Zevenbergen is vaste prik in de agenda van Moerdijk. Sinds 2005 vormt het ook het jaarlijks toneel voor het omnium voor professionals (een combinatieklassement bestaande uit drie verschillende onderdelen). Het jaar daarop werd Hendrikx verkozen als voorzitter. ‘Het wordt mijn 10e ronde’, vertelt Hendrikx. ‘Ik ben destijds gevraagd door de toenmalige bestuursleden. Het omnium voor professionals was in eerste instantie bedoeld als een eenmalige gebeurtenis. Maar door het enorme succes zagen een aantal andere leden en ook ik perspectief om van de Profronde een Zevenbergse traditie te maken. Gelukkig is het net zo’n succes geworden als we hadden gehoopt.’

De kers op de taartInmiddels doen zowel nationale als internationale deelnemers mee en is de Profronde een tweedaags evenement geworden. ‘Dit jaar wordt voor de tweede keer ook een volledig dagprogramma georganiseerd op zaterdag. Jong, oud, passief, actief, recreant en professional, de Wielerronde is voor iedereen.’ Het zaterdagprogramma bestaat onder andere uit toertochten voor recreanten, een Dikke Banden Race voor de jeugd en een Prominentenrace in de avond. ‘Het echte jubileum onderdeel is de dernykoers voor oud-beroepsrenners. Tijdens zo’n koers rijden de renners achter een lichte motor aan waardoor de snelheden ook hoger liggen.’ Rondom de wedstrijden is er natuurlijk ook plaats voor entertainment. ‘We hebben een goede samenwerking met horeca-ondernemers. Maar de nadruk ligt dit weekend wel echt op de wielersport, met als kers op de taart de wedstrijd voor professionals op zondag.’

Sinds 1952De eerste wielerronde vond plaats in 1952. Het evenement trekt nu jaarlijks zo’n 6000 à 8000 bezoekers uit de gemeente Moerdijk en

omgeving. ‘De beginfase van de Wielerronde verliep niet altijd even gemakkelijk.’ Om verschillende redenen is de Wielerronde in de beginjaren vier keer niet doorgegaan. ‘Nog steeds is het ieder jaar weer hard werken om alles rond te krijgen. We zijn dan ook enorm blij met de inzet van de ruim 75 vrijwilligers en ca. 150 sponsors. Het feit dat zoveel mensen bereid zijn een steentje bij te dragen zegt wel iets over het draagvlak binnen de gemeenschap.’

Vernieuwd centrum biedt nieuwe kansen‘We hebben nu 11 jaar lang hetzelfde parcours gereden, maar met de komst van het nieuwe centrum zullen we onze ronde in de nabije toekomst moeten wijzigen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt. De gemeente heeft ook al toegezegd met ons in gesprek te gaan en volgens mij zijn dat ook wielerliefhebbers!’ Hendrikx is enthousiast over de plannen en daarmee ook over de toekomst van de Profronde. ‘Het wordt wel weer een uitdaging om straks in de nieuwe situatie een fi jn parcours te vinden, maar we zien het wel zitten. Het centrum krijgt sowieso een positieve facelift, en een leuker centrum betekent in principe ook dat we een leuker parcours kunnen uitstippelen.’

Op www.profrondezevenbergen.nl vindt u meer informatie over het programma, de diverse activiteiten en het parcours.

‘EEN MOOIER CENTRUM, EEN MOOIERE WIELERRONDE’

© Wielerfotograaf Henk Theuns

Page 7: Moerdijkse Bode 05-08-2015

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Per 1 februari draait onze apotheek geen weekenddienst meer. Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Franciscus bij Franciscusziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. nr. 0165-591400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30Tandarts3 augustus t/m 9 augustus: D. Tielemans, telefoon 0168 - 33 13 9010 augustus t/m 16 augustus: A. Verhoeven, telefoon 0165-511836WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Met slechts een paar uur col-lecteren brengt u de draag-bare kunstnier dichterbij.

Meld u aan op nierstichting.nl/collectant. Collecteweek 20 t/m 26 september.

Draag bij aan de draagbare kunstnier. Word collectant.

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE ZomEr rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

“Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.”

Psalm 18 vers 31b

Verdrietig, maar vol goede herinneringen hebben wij op 31 juli 2015 afscheid genomen van

Gijsbert Pieter Oudhofweduwnaar van

Neeltje Maria Lodders

in de leeftijd van 88 jaar.

Wim

Elma en Wim Ben Lisa en Roel

Ada en Peter Anna en Coen David en Amber

Vestkant 54791 HD Klundert

De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 6 augustus om 14.00 uur in deGeref. kerk, Von Kropffplein 1 te Klundert.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats, Schanspoort 6 te Klundert.

Hierna is er in de Geref. kerk gelegenheid elkaar te ontmoeten en te condoleren.

Ook als u geen rouwbrief ontvangt bent u welkom.

Bert hield van bloemen.

Maisdoolhof & PluktuinStreekproducten o.a.

zoete kersen & aardbeienCamping Markdal

Molendijk 2 StanddaarbuitenTel. 0165-312169

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

Page 8: Moerdijkse Bode 05-08-2015

PAGINA 8

ZevenbergenPV ONS GENOEGENBergerac: 31 juli, 64d: 1-2-4. L.Pruijsen; 3-5-6-7-8-9-10. R.van BeersSt.Quentin: 1 augustus, 258 jonge d.: 1-2-3. P.Nous; 4. A.Rutjes; 5-7. J.van Bren-kelen; 6. A. van de Luytgaarden; 8. P.Mol; 9.J.Kokke; 10. A. van Tilborgh.St.Quentin: 1 augustus, 146 oude d: 1-3-5-8-9. D.Meyer; 2-4-10. A.Rutjes; 6. P.Nous; 7. P.Mol.NoordhoekPV DE GEVLEUGELDE VRIENDENBergerac: 31 juli, 40d: 1 t/m10. G. Kou-ters & Zn.St. Quentin: 1 augustus, 148d: 1-4-7-8-9-10. J. Veeken; 2-6. J. Sitters & Zn; 3-5. Ant. de Jong.

PV ORANJE BOVENST Quentin: 1 augustus, 305d: 1-2-3-4-7-9 K Leijten; 5-6 M Blommers; 8 R Nederlof; 10 R schoep en zoon.

Duivensport

SENIORENBRIDGE WILLEMSTAD29 juli: 1 mw. Dane-Groenenberg-dhr. G.E. Knook 56,77%; 2 dhr. Korpershoek-mw. van Meel 56,25%; 3 mw. Knook-Maris-mw. Knook-den Hollander 53,13%; 4 mw. Coomans-dhr. van Meel 52,60%; 5 dhr. Brouwers-dhr. Maat 49,48%; 6 dhr. van der Linden-mw. Frijters 48,96%; 7 mw. van der Vorm-mw. Verhoeven 46,88%; 8 dhr. van Beem-dhr. van Brouwershaven 45,83%; 9 dhr. de Heer-dhr. van Schendel 45,31%; 10 mw. Maat-mw. Erkamps 44,79%.

ZBCZomercompetitie, maandagavond 27 juli, A-lijn: 1 Piet Konings & Lisette Oomen 66,32%; 2 Toos Ermers & Sylvia Stoffels 60,07%; 3 Berna de Kok & José Spiering 58,33%; 4 Henny de Jong & Wil Walraven 56,94%; 5 Jan den Biggelaar & Jos Verheijen 55,21%. B-lijn: 1 Ellie de Hoog & Ruud de Vrijer 69,94%; 2 Marry Groote & Anneke Konings 61,31%; 3 Joke Francois & Lenie Slegers 56,55%; 4 Trudy Gevers & Toos vd Giessen 55,36%; (5) Leonie Heus & Anneke Weda 51,49%; (5) Jos Gevers & Wim Gevers 51,49%. C-lijn: 1 Felix Goverde & Theo Neelen 63,49%; 2 Marcel Henkelman & Erna Henkelman 56,37%; 3 Jan de Groot & Ria de Groot 53,97%; 4 Tiny Lansen & Annie vd Luytgaarden 52,78%; (5) Jan Bol & Wil de Roos 51,96%; (5) Corrie v Bijsterveldt & Lia Lamers 51,96%. Afmelden tot 2 uur voor aanvang: 06-49844480. Info: 06-19246311.Vlinderbridgedrive: Zondag 30 augustus, aanvang 13.30 uur, zaal Verhoeven, Kerk-straat 8, 4761 CB, Zevenbergen. Inschrijfgeld komt ten goede aan de Stichting Vlinder-kind. Informatie/aanmelding: Carel Frerichs, 06-27625561, [email protected] (o.v.v. paarnamen). Ook niet-leden van ZBC welkom!

BRIDGE

KLUNDERT - Zaterdagochtend 29 augustus wordt het Open Moerdijks kampioenschap sportvissen 2015 ge-vist van 9.00 tot 13.00 uur aan de stads-grachten van Klundert.

Er wordt gevist met de vaste hengel max. 11,50mtr. Zowel seniorleden als jeugdle-den mogen meedoen en het inschrijven is vrij alleen een geldige vispas is vereist deze hoeft niet van ‘t Wachtertje te zijn! In principe is het een individuele viswed-strijd. Er is maximaal plaats voor 70 deel-

nemers. Het inleggeld wordt gebruikt om mooie prijzen te kopen, waarbij ‘t Wach-tertje er naar streeft om een zo groot mo-gelijke prijzentafel te presenteren.Alle secretarissen van de Moerdijkse ver-enigingen hebben een mail ontvangen met een uitnodiging. U kunt bij uw secretaris naar informatie vragen. Aanmelden kan bij: Henk Littooij, De Flank 24, Klundert, 0168-403788 en Jack Schoep, Boudewijn-straat 27, Klundert. 0168-750671 of door naam, hengelsportvereniging, geboorte-datum en telefoonnummer te mailen naar

[email protected]. U kunt ook de uitno-diging bekijken op onze facebookpagina of website www.wachtertje.nlU doet toch ook mee en wie weet wordt u wel Moerdijks kampioen sportvissen! Na afloop is er nog een gezellige huldiging met een hapje en een drankje en een aan-tal verlotingen. Loting en huldiging vinden plaats in het Tolhuis, Zevenbergsepoort 43 te Klundert. Loten zal om 08.00u beginnen en de huldiging rond 14.00u. Wij hopen u te mogen begroeten aan de Klundertse waterkant op 29 augustus.

Open Moerdijks Kampioenschap sportvissenKHSV ‘ t Wachtert je Klundert

Open Moerdijks Kampioenschap u komt toch ook?

BREDA 076-5729568HEIJNINGEN 0167-528558

Profi teer nu vanverlaagde BTW-tarief!

WILT U OOK OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET NIEUWS UIT DE REGIO?

Schrijf u dan nu in voor de Bode Nieuwsbriefen ontvang dagelijks het nieuws uit uw regio

Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van de dagelijkse gebeurtenissen bij u om de hoek. Maar u wilt toch ook up-to-date blijven van nieuws uit de hele regio? Zoals een grote uitslaande brand in Moerdijk of de ontwik-kelingen rond voetbalclub NAC?

Met onze dagelijkse nieuwsbrief bieden wij u een welkome aanvulling op het lokale nieuws dat u kunt lezen in Weeblad de Bode en op internetbode.nl.Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvangt u elke werkdag om 17.00 uur het nieuws van de dag dat u niet mag missen; vers van de pers!

Schrijft u zich daarom in via onze website www.internetbode.nl. Aan de rechterkant vindt u het kopje ‘nieuwsbrief’. Als u uw emailadres invult, voorzien wij u elke dag van al het laatste regionale nieuws. U mist helemaal niets meer.Bij het inschrijven op onze West-Brabantse edities ontvangt u de nieuwsbrief regio West-Brabant en bij de Zeeuwse edities ontvangt u de nieuwsbrief regio Zeeland.Aanmelden voor beide nieuwsbrieven is natuurlijk ook mogelijk!

E-Mail

NIEUWSBRIEF

INSCHRIJVEN

Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit uw regio

met onze dagelijks niewsbrief.

Page 9: Moerdijkse Bode 05-08-2015

Bosschendijk 11 - 4731 DA OudenboschTel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

van €449,- voor 349

van €799,- voor 599

van €249,- voor 199

€649,- - €100,- met inruil oude tv 549

SAMSUNGUE43J5600AWXXNZWART

109 cm LED televisie, 43 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels,Full HD, Quad Coreprocessor, Wi-Fi Direct,Energieklasse A+

AEGL89496NFLWITWasautomaat,9 kg laadvermogen,max 1.400 toerental/min,Wol, Tijdsbesparing, Aquacontrol,Energieklasse A+++

WHIRLPOOLWasautomaat,7 kg laadvermogen,max 1.400 toerental/min,Energieklasse A+++

WHIRLPOOLARC 103 APWITKoelkast zonder vriesvak,128 L Netto inhoud koelgedeelte,Energieklasse A+,breedte: 540 mm,hoogte: 850 mm,diepte: 580 mm

van €349,- voor 299

SAMSUNG

80 cm LED televisie, 32 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels,100 Hz-Technologie,Full HD

VAKANTIE AANBIEDINGEN

Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

PER STUK

400 G 500 G

500 G

1.5 KG

420 G

2 STUKS 2 STUKS

0.89 WEEKEND

0.99 WEEKEND

2.69 WEEKEND

0.99 WEEKEND

0.89 WEEKEND

3.49 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.49 WEEKEND

9x 200 vel

2.59

6x 80 g

4.15/kg

1.99Per 100 g

4.89/kg

0.49

0.5 l

1.50/l

0.75400 g

3.98/kg

1.59

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALS BEST GETEST

Hollandse sperziebonen

Met 5 losse stokjes.

BBQgroentespiespakket**

300 g

Kaas-ui baguette300 g

Meergranen baguette

Met 5 losse stokjes.

Varkenssaté**

6-8 stuks

Gemarineerde grillfakkels**

Galia meloen Braeburn appelen

4.15/kg 4.89/kg4.89/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

Bron: Stiwa juli 2015

Bron: CosmoGIRL! juli 2015

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Bron: Gezondgids juni 2015

KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Sterk en zacht.

3-laags toiletpapier

Lasagne Bolognese**

Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

Geconcentreerd afwasmiddel

LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN*

7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Page 10: Moerdijkse Bode 05-08-2015

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 0168 373 555Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK5 AuGuSTuS 2015

Volg ons ook via twitter@Moerdijkse_Stem

BEKEnDMAKinGEnHieronder en op de volgende pagina geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige infor-matie. u kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

Bent u er ook weer bij dit jaar? Wij wel! Tot ziens bij de prominentenrace tijdens het Moerdijkse wielerweekend.

WIELERWEEKEND MOERDIJK 8/9 AUGUSTUS 2015

www.moerdijk.nl

Vanwege het Wielerweekend in Zevenbergen zijn op de volgende data de volgende wegen en locaties afgeslo-ten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Bovendien geldt voor deze locaties een parkeerverbod.• De parkeerplaats aan de Molenstraat in Zevenbergen vanaf donderdag 6 augustus 2015, 17:00 uur tot

maandag10augustus2015,12:00uur.Opdezelocatieisdewegsleepregelingopdegenoemdetijdenvantoepassing.

• DeKerkstraat,devanSteelandtstraatendeZuidhaveninZevenbergenopzaterdag8augustus2015van11:00uurtot22:00uur.Opditparcoursisop8augustus2015van08:00uurtot22:00uurdewegsleeprege-ling van toepassing.

• DeZuid-enNoordhaven,Kerkstraat,vanSteelandtstraat,Dijkstraat,Lobbekenstorenstraat,Zeestraat,vander Markstraat, Arembergstraat, Korte Wipstraat, Drielindenstraat, Brugstraat, Molenstraat en Markt inZevenbergenopzondag9augustus2015van06:00uurtot22.00uur.Opditparcoursisopdegenoemdetijden de wegsleepregeling van toepassing.

WegaFSluITIngen

BurgemeesterenwethoudersvandegemeenteMoerdijkmakenbekenddatzijop29juli2015hetvolgendeverkeersbesluitheeftgenomen:

Gereserveerdegehandicaptenparkeerplaatsvoordewoning’tHoorenWerck56teKlundert• DoorplaatsingvanhetbordE06vanbijlage1vanhetRVV1990,metdaarondereenonderbordmetkenteken

40-HR-VD,eenparkeervakvoordewoning’tHoorenWerck56teKlundertaanteduidenalseenvoorhetvoertuigvandeaanvragergereserveerdegehandicaptenparkeerplaats.

Hetbovenstaandeverkeersbesluitligttot17oktober2015terinzageinhetgemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 17 oktober 2015 schriftelijk bij het college van B&W eenbezwaarschriftindienen.Inhetbezwaarschriftvermeldtuhetbesluitenderedenenwaarombezwaarwordtgemaakt.

VerKeerSBeSluIT(en)

BurgemeesterenwethoudersvandegemeenteMoerdijkmakenbekenddatzijindevergaderingvan21juli2015heeftbeslotenhetcollegevanburgemeesterenwethoudersvanBredatemandaterenvoor:a) Het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking aan de aanbieder van beschermd wonen, met de

bevoegdheid van ondermandaat;b) De behandeling van en het besluiten op verzoeken om een maatwerkvoorziening beschermd wonen met de

bevoegdheid van ondermandaat (hieronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie);c) Debehandelingvanenhetnemenvanbeslissingenopbezwaarschriftenmetbetrekkingtotbeschermdwonen;d) Het voeren van rechtsgedingen of administratieve beroepsprocedures of het verrichten van handelingen ter

voorbereiding daarop met betrekking tot beschermd wonen;e) Het uitvoeren van toezicht op de naleving van wat bij of krachtens de Wet is geregeld ten behoeve van

beschermd wonen;f) Het aangaan van overeenkomsten op het gebied van beschermd wonen met aanbieders van beschermd wonen,

eenenandervoorzoverhetbeschikbarebudgetnietwordtoverschreden.

Hetbesluittreedtinwerkingopdedagnapublicatieenwerktterugtotenmet1januari2015enligtvoorieder-eenbijdereceptieinhetgemeentehuisterinzage.Hetistegenbetalingvandekostenverkrijgbaarenvanafhetmoment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere informatieoverditbesluitkuntucontactopnemenmetdhr.KeesKlasenvandeafdelingRuimtelijkeenMaatschap-pelijkeOntwikkeling.

MandaaTBeSluIT In HeT Kader Van BeScHerMd WOnen

Burgemeesterenwethoudersmakenbekenddatdevolgendemeldingen(artikel8.41Wm)zijningediend:

Activiteitenbesluitmilieubeheer• RecamaxBandenBV,OostelijkeRandweg14inMoerdijkvoorhetstartenvanhetbedrijf.

MeldIngen WeT MIlIeuBeHeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken conform artikel 26 van de Wet gemeen-schappelijkeregelingenbekenddatzijop28juli2015,nadatderadenvandebetrokkengemeentenhiervoortoestemming hebben verleend, besloten hebben tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling van de bedrijfsvoeringsorganisatieICTSamenwerkingWest-Brabant-West.

DezeregelingwordtaangegaandoordecollegesvandegemeentenBergenopZoom,Etten-Leur,Roosendaalen Moerdijk en treedt in werking op 1 augustus 2015. De regeling heeft tot doel om ten behoeve van degezamenlijkegemeententakenuittevoerenenhetoperationeelbeleidteverzorgenenteondersteunenophet gebied van ICT. Denieuwe regelingwordt ingeschreven inhetRegistervanGemeenschappelijkeRegelingenalsbedoeld inartikel27vandeWetgemeenschappelijkeregelingen.Ditregisterligtvooreeniederterinzage.

VoormeerinformatiekuntucontactopnemenmetMevrouwC.GeerdinkvandeGemeenteMoerdijk

BeKendMaKIng BeSluIT TOT TreFFen Van de geMeenScHaPPelIjKe regelIng Van de BedrIjFSVOerIngS-OrganISaTIe IcT SaMenWerKIng WeST-BraBanT-WeST

VanwegeonderhoudzaldeLamgatsebrugbijZevenbergenvan17t/m24augustusafgeslotenzijnvooralleverkeer.

aFSluITIng laMgaTSeBrug

Page 11: Moerdijkse Bode 05-08-2015

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Gildelaan 11 in Zevenbergen vervangen van de brug over het Zwanegat 24 juli 2015 St. Janstraat 26 in Standdaarbuiten aanbouwen van een erker 26 juli 2015 Moye Keene 133 in Klundert plaatsen van een dakkapel 24 juli 2015 Transitoweg 1A in Moerdijk uitbreiden van de locatie 28 juli 2015 Talingkreek 20 in Willemstad bouwen van een woning 27 juli 2015 Driehoefijzersstraat 6 in Zevenbergschen Hoek plaatsen van een dakkapel 22 juli 2015 Havenstraat 4b in Standdaarbuiten verbouwen van een woonhuis 24 juli 2015 Rijksweg A16 nr. 1 in Zevenbergschen Hoek uitbreiden van de aanbouw 24 juli 2015 Oude Heijningsedijk 10 in Heijningen plaatsen van een CO2 tank zonder fundering 22 juli 2015

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

• Het houden van een Toeterfeest in gymzaal de Waai en Dorpshuis Ons Stedeke aan de Klooster-laan 2 en 22 in Langeweg op 10 oktober 2015 van 19:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 22 juli 2015)

• Het houden van een Nazomerfestival op 11, 12 en 13 september 2015 in het centrum van Zevenber-gen, met een filmavond/muziekavond op de Markt op 11 september van 18:00 uur tot 01:00 uur, een braderie op het Haventracé op 12 en 13 september van 10:00 uur tot 20:00 uur, een feestavond op de Markt op 12 september tot 01:00 uur en een feestavond op Markt op 13 september tot 24:00 uur (verzonden 22 juli 2015)

• Het houden van een buurtbarbecue op de parkeer-plaatsen achter Luchtenburg 20 in Zevenbergen op 29 augustus 2015 van 15:00 uur tot 23:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van een buurtbarbecue op het grasveld tegenover Rosmolen ter hoogte van de huisnummers 24 tot en met 44 in Zevenbergen op 5 september 2015 van 17:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van een buurtbarbecue op ontmoe-tingsplein de Brink in Klundert op 29 augustus 2015 van 16:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van een tentenkamp voor pupillen op het terrein van v.v. Klundert aan de Molenvliet 9 in Klundert op 19 en 20 september 2015 (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van diverse activiteiten tijdens Zomer-carnaval 2015 in Zevenbergschen Hoek, waaronder een Streetparade op 4 september 2015 van 19:00 uur tot 20:45 uur, 2 feestavonden in de feesttent op de parkeerplaats van sportpark D’n Hoekschop aan de Bloemendaalse Zeedijk 2b op 4 en 5 september tot 01:00 uur en een Dorpsbrunch en Zevenkamp op 6 september tot 18:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van de jaarlijkse Tuinfeesten in Lan-geweg in een feesttent aan de Kloosterlaan op 11 en 12 september 2015 van 20:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van Pleinpop 2015 op het plein aan de Wethouder Trompersstraat in Langeweg op 29 augustus 2015 van 17:30 uur tot 01:00 uur (verzon-den 27 juli 2015)

• Het houden van een Fancy Fair in en rondom de kerk aan de Kerkring 1 in Fijnaart op 29 augustus 2015 van 10:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van een Oogstmarkt bij Stichting Emmaus aan de Kloosterlaan 6 in Langeweg op 13 september 2015 van 13:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 27 juli 2015)

• Het houden van een straatbarbecue op de Lint tussen de Wouw en de Braak in Zevenbergen op 29 augustus 2015 van 14:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 28 juli 2015)

• Het houden van circusvoorstellingen op het evene-mententerrein aan de Kristallaan in Zevenbergen van 23 tot en met 27 september 2015 (verzonden 28 juli 2015)

• Het houden van een hockeytoernooi met aanslui-tend een feest op het terrein van Hockeyclub aan de Westrand 5 in Zevenbergen op 5 september 2015 van 10:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 28 juli 2015)

• Het houden van een buurtbarbecue aan de Noord-schans 1 in Klundert op 29 augustus 2015 van 15:00 uur tot 01:00 uur (verzonden 28 juli 2015)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

EVENEMENTENVERGUNNING

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de periode van 22 juli 2015 tot en met 29 juli 2015 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden Driehoefijzersstraat 31a in Zevenbergschen Hoek plaatsen van een reclamezuil 24 juli 2015 Blokweg 15 in Zevenbergen uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan de schachten van de schoorstenen 27 juli 2015 Stadsedijk 33 in Oudemolen vervangen van de bestaande kapconstructie en het toevoegen van een dakkapel 27 juli 2015 Koningin Emmastraat 33 in Fijnaart isoleren van het dak aan de buitenzijde 24 juli 2015 Steiledijk 1a in Fijnaart bouwen van een nieuwe woning 27 juli 2015 Eerste Kruisweg 9 in Fijnaart verplaatsen van de fietsenstalling en het plaatsen van een nieuwe watertank 24 juli 2015 Middenweg 30 in Moerdijk wijzigen van tankput 5 en 6, verladingsstations en aanleggen leidingbruggen 27 juli 2015 Markweg Zuid 1 c in Heijningen wijzigen van de brandcompartimentering 29 juli 2015

VERLENGING BESLISTERMIJN WABO Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

De beslistermijn wordt verlengd met maximaal 6 weken om zo mogelijk tot een positief besluit op de aanvraag te kunnen komen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaar-schrift dient te worden gericht aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Mark S Clarkelaan 21 Zevenbergen Wijzigen van de brandcompartimentering en de vluchttrappenhuizen 8 mei 2015

ONTWERP BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 augustus 2015 tot en met 16 september 2015 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen. ZienswijzenBinnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

Adres Omschrijving project Oliemolenstraat 25 Klundert Oprichtingsvergunning voor een tankstation voor het (on)bewaakt afleveren van brandstoffen aan het wegverkeer

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTENBurgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichtingen, op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoor-schriften zijn gesteld:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W van de gemeente Moerdijk.

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Mts. Bouwmeester, Galgenweg 113a Zevenbergen Wijzigen van de brandcompartimentering en de vluchttrappenhuizen 8 mei 2015

Page 12: Moerdijkse Bode 05-08-2015

PAGINA 12

Buskaart kopenOns Brabants BusTientje is deze zomer het meest voordelige vervoerbewijs met een groep. Normaal gesproken kost een dagkaart in Brabant € 5,50 per persoon. Als reizigers samen reizen, is Ons Brabants BusTientje al goedkoper vanaf twee personen. Deze actie is geldig voor maximaal 10 perso-nen. Ons Brabants BusTientje is te koop

bij de buschauffeur of via de website goedbezigbus.nl/onsbrabantsbustientje als E-ticket. Brabants dagje uitEen familiebijeenkomst, uitje met het voetbalteam of dagje pretpark: allemaal uitstapjes waarvoor reizigers Ons Bra-bants BusTientje als vervoerbewijs voor de groep kunnen gebruiken.

Het kaartje is geldig voor alle reizen met de bussen van Arriva binnen Brabant. Ons Brabants BusTientje biedt dus de uit-gelezen kans voor een voordelig dagje uit met vrienden, familieleden, buren, klas-genoten, sportteam of andere groep.

Meer informatie over Ons Brabants Bus-tientje is te vinden op goedbezigbus.nl/onsbrabantsbustientje.

Voordelig samen reizen in Brabant met de bus

- ADVERTORIAL -Goed bezig BUS introduceert Ons Brabants BusTient je

Goed bezig BUS heeft de zomerkoorts te pakken en introduceert Ons Brabants BusTientje in de regio’s West- en Oost-Brabant. Dit is een buskaart van slechts tien euro, waarmee reizigers een hele dag met een groep van maximaal 10 personen door Brabant kunnen reizen. De actie loopt van maandag 27 juli tot en met 2 oktober 2015.

ZEVENBERGEN - Op dinsdag 1 sep-tember speelt Virtus D1 een wedstrijd tegen Feyenoord U12.

Het zou leuk zijn dat onze jongens veel support krijgen van familie, vrienden, ken-nissen, opa’s en oma’s. Dus bij deze nodi-

gen wij jullie uit om in grote getale naar sportpark de meeren bij voetbalvereniging Virtus te komen kijken, om onze jongens aan te moedigen. De wedstrijd begint om 19.00 uur en staat onder leiding van een officiële KNVB scheidsrechter. De kantine is vanaf 18.00 uur open voor iedereen.

Feyenoord komt spelen bij vv Virtus

MOERDIJK - Stichting Het Vergeten Kind roept met haar nieuwe zomer-campagne op om vergeten kinderen een onbezorgde dag te laten beleven.

Nederland telt ruim 33.000 kinderen in op-vanglocaties. Door teruglopende subsidies is er voor deze ‘vergeten’ kinderen bijna nooit een leuk zomers uitje weggelegd. Ze brengen de vakantie noodgedwongen door in de opvang en de meeste kinderen zitten daar de tijd uit totdat school weer begint. Stichting Het Vergeten Kind start deze week een aansprekende en zeer tref-fende zomercampagne, om te bewerkstel-ligen dat kinderen uit opvanglocaties deze zomer voor héél even hun zorgen vergeten. Met donaties die naar aanleiding van de nieuwe campagne binnenkomen, reali-seert Stichting Het Vergeten Kind namelijk fijne zomerse dagen vol plezier bij acht Libéma-attractieparken verspreid over het hele land.

OproepIn ons land zijn er ruim 3 miljoen kinderen die in de vakantie van een zomers gevoel genieten, door leuke dagjes uit of door een vakantietrip. In de nieuwe zomer-campagne plaatst Stichting Het Vergeten Kind heel treffend en confronterend een vakantiefoto van een thuiswonend kind uit een doorsnee gezin naast een foto van een kind uit een opvanglocatie. Bij de ene foto druipt de vrolijkheid en onbezorgdheid ervan af en op de tweede foto is pijnlijk zichtbaar hoe weinig de 33.000 vergeten kinderen in Nederland hebben om zich te vermaken en blij van te worden. Met de nieuwe campagne wil de stichting Neder-land oproepen een kleine donatie te doen deze zomer. Zodat kinderen uit de opvang gewoon weer heel even kind kunnen zijn en kunnen genieten van een zomerse dag uit. Een donatie van slechts € 12,50 komt ten goede aan het vervoer en een lekkere lunch. Met een donatie van € 25,- kan een kind genieten van een compleet verzorgde

dag in een attractiepark en bij € 50,- kun-nen zelfs twee kinderen genieten van een onvergetelijk uitje. Doneren kan via zo-mer.hetvergetenkind.nl

Dagje weg maakt wereld van verschilAl sinds 2011 kent Stichting Het Vergeten Kind een bijzonder fijne samenwerking met Libéma. Zo vond de allereerste ‘Dag van Het Vergeten Kind’ plaats in Safari-park Beekse Bergen. Ook bij deze zomer-campagne levert Libéma een belangrijke (sponsor)bijdrage aan Stichting Het Ver-geten Kind. Leuke dagjes weg lijken voor kinderen die uit een stabiel gezin komen zo vanzelfsprekend, maar maken voor een kind dat in een opvanglocatie woont een wereld van verschil. De samenwerking tus-sen Libéma en Stichting Het Vergeten Kind maakt het mogelijk dat kinderen een dagje heerlijk kunnen genieten in Safaripark of Speelland Beekse Bergen, Luchtvaart-Themapark Aviodrome Lelystad, Klimrijk Brabant, Sportiom ’s-Hertogenbosch, Dierenrijk, ZooParc Overloon of AquaZoo Friesland.

Vergeten KinderenNederland telt ruim 33.000 kinderen in op-vangcentra. Vergeten kinderen die mishan-deld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien in sobere op-vanglocaties met minimale speelmogelijk-heden en specialistische begeleiding. Dit is niet hoe een kinderleven moet beginnen. Stichting Het Vergeten Kind zet zich in om voor deze kinderen binnen de opvang een veilige, fijne leefomgeving te creëren waar ze tot rust kunnen komen, onbezorgd kun-nen spelen en gewoon weer kind kunnen zijn. Daarnaast ondernemen we initiatie-ven om de problematiek van deze vergeten kinderen onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek en werken zij aan zij met de verantwoordelijke instanties om hun situatie duurzaam te verbeteren.Meer informatie over Het Vergeten Kind kun je vinden op www.hetvergetenkind.nl

Zomercampagne Stichting Het Vergeten Kind

ETTEN-LEUR - Afgelopen donderdag sloten de mannen van het Etten-Leurs Mannenkoor samen met hun dirigent het zangseizoen af. De commissie van de 3 J’s (Jan, Jos en Jaap) hadden een programma samengesteld waar-bij deze keer geen noot meer hoefde worden gezongen.

Een bezoek aan het Oudenbosche Arbore-tum werd met zon overgoten en de man-nen kregen er een deskundige rondleiding met uitleg over de prachtige aanleg en de grote verscheidenheid. ‘ s Avonds waren ook de partners welkom in het vertrouwde repetitiegebouw De Baai waar via een kwis over de vijftiger jaren iedereen flink werd bezig gehouden. Het was een aanspraak op het geheugen, maar ook een feest van herkenning. Al met al een geslaagde dag.De laatste repetities waren geen opvulling geweest na het laatste voorjaarsconcert,

integendeel. Er is al een goede start ge-maakt met het programma voor de vol-gende optredens. Het mannenkoor gaat immers een lustrumjaar in. Op 23 april wordt hiervoor een speciaal lustrumcon-cert gegeven. Maar na de vakantie volgt er eerst al snel de deelname aan de Koren-dag waaraan wel acht Etten-Leurse koren deelnemen. Dat is op 11 oktober in het schoolgebouw van de KSE. Na dit optreden zullen alle inspanningen gaan naar het Kerstconcert dat dit jaar gepland is op 19 december om 20 uur in De Baai. Dit concert wordt gege-ven samen met Gemengd koor De Canto-rije.En nu ligt het koor een paar weken stil. Op 27 augustus gaan de repetities onder leiding van Dieneke Bicknese- de Rhoter weer beginnen. Voor mannen die interesse hebben in koorzang: het Etten-Leurs Mannenkoor geeft u 4 gratis repetitiebezoeken, waarna u kunt beslissen of dit koor iets voor u is.

De repetities zij op donderdagavond van 20 tot 22 uur.Inlichtingen via de website www.etten-leursmannenkoor.nl of via 076-5020258.

Etten-Leurs Mannenkoor gaat de zomer inAfslui t ing van het seizoen

Het Etten-Leurs Mannenkoor vanwege de vakantie slechts op halve sterkte bij het Arboretum.

088 - 50 60 310088 - 50 60 310www.brabantexpres.nlwww.brabantexpres.nl

Bent u op zoek naar een supervoordelige dag- of meerdaagse reis?

Voor uw bedrijf, instelling of vereniging? Of gewoon voor u zelf?

Dan heeft Brabant Expres diverse ideeën voor een mooie dagtocht

of meerdaagse reis. Uiteraard met een uitstekende prijs/kwaliteit

verhouding. Wij staan garant voor onbezorgde, comfortabele en

voordelige reizen. Daarom kiest men voor Brabant Expres.

Dagtocht Schalke 04

vanaf € 99,00 p.p.

(zie pagina 10)

Dagtocht Disneyland® Paris

vanaf € 59,00 p.p.

(zie pagina 4)

3-daagse reis Londen

vanaf € 159,00 p.p.

(zie pagina 16)

Voordelige dagtochten enmeerdaagse reizen met de bus!Bent u op zoek naar een supervoordelige dag- of meerdaagse reis?

3-daagse reisParijs

vanaf € 129,00 p.p.

(zie pagina 17)

Dagtocht Keukenhof

vanaf € 32,50 p.p.

(zie pagina 8)

Bewaar exemplaar

Voorjaar/zomer 2015

W E E K B L A D

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B E R G E N O P Z O O M S E

THUIS IN DE REGIO

W E E K B L A D

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OPLAGE BERGEN OP ZOOM 30.600

TOTALE OPLAGE: 480.000

Lees op pagina 5

@BergseBode

/bergenopzoomsebode

www.internetbode.nl

Lees op pagina 3

rabantWerkt.nl

22 JULI 2015

WEEK 30

Geen budget voor

najaarskermis op

de Boulevard

DOOR RIA VAN MEIR

Het zijn cijfers waarvan wethouder Yvonne

doen, computergebruik of kinderen helpen

bij hun huiswerk”, beseft ze. Landelijk ligt

het percentage laaggeletterden op gemid-

deld 12 procent, maar dat aantal neemt

Nederlandse Gemeenten (VNG) stuitte ze

op het initiatief Taal voor het Leven, een

programma gericht op het opsporen en

ondersteunen van laaggeletterden. “Het

probleem is altijd: hoe bereik je deze doel-

groep. Je kunt ze niet zomaar een brief

sturen. Daar heb je een heel netwerk voor

nodig. Via de Intergemeentelijke Sociale

Dienst (ISD), woningstichting Stadlander,

scholen en andere partners willen we de

laaggeletterden in beeld krijgen. We zullen

SleutelDoor aan te sluiten bij Taal voor het Leven

is West-Brabant aangewezen als zevende

taalregio voor Nederland. Voor de hele

regio is er een regionaal coördinator be-

schikbaar, die gemeenten ondersteunt.

Bergen op Zoom is vooralsnog de eerste

West-Brabantse gemeente die lokaal met

Taal voor het Leven aan de slag gaat. Kam-

meijer hoopt over twee jaar een daling

van het aantal laaggeletterden te kunnen

waarnemen. “Uit onderzoek van de Univer-

Gemeente in actie tegen laaggeletterdheidBijna vi j f t ien procent inwoners heef t moeite met lezen en schri jven

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom komt met een actieplan

om de strijd aan te binden tegen laaggeletterdheid. Uit onderzoek blijkt dat

bijna vijftien procent van de beroepsbevolking moeite heeft met lezen en

schrijven. Door het vormen van een taalnetwerk, het inzetten van taalam-

bassadeurs en het bieden van gratis taalcursussen hoopt de gemeente dat

aantal omlaag te brengen.

WV De Schelde

koopt terrein voor

winterstalling

BERGEN OP ZOOM – Fort Smakelijk ont-

vangt de komende drie jaar een subsidie

van bijna 20.000 euro per jaar van de

gemeente Bergen op Zoom. Volgens het

college sluit het concept van Fort Smake-

lijk, dat gevestigd is in de voormalige ba-

sisschool ‘t Fort aan de Bernadettestraat,

goed aan bij de visie in de kadernota So-

ciaal Domein. Bij Fort Smakelijk kunnen

mensen met een kleine beurs terecht voor

maaltijden. Daarnaast is het ontmoetings-

punt erkend als leerbedrijf. “Meedoen

aan de samenleving staat centraal”, aldus

wethouder Yvonne Kammeijer. De subsi-

die loopt tot medio 2017. Daarna moet Fort

Smakelijk zichzelf kunnen bedruipen.

Drie jaar subsidie

voor Fort Smakelijk

LEPELSTRAAT - Het bestuur van voetbal-

vereniging Lepelstraatse Boys is voor het

seizoen 2015-2016 nog steeds naarstig

op zoek naar een keeperstrainer voor de

keepers van de selectie en A-junioren. On-

danks verschillende gesprekken is er nog

geen geschikte kandidaat gevonden. “De

trainingsavonden van de doelmannen is in

goed overleg af te spreken met het bestuur

en de hoofdtrainer”, zo meldt het bestuur

in de oproep. Geïnteresseerden voor deze

functie kunnen contact opnemen met de

secretaris van Lepelstraatse Boys. Dit kan

door een email te sturen naar lepboys@

home.nl. Op www.lepelstraatseboys.nl

staat meer informatie.

Lepelstraatse Boys

zoekt keeperstrainer

BERGEN OP ZOOM - Het fotoboek ter ere

van Canadays is nu ook voor de ‘gewone

Bergenaar’ te koop. Tijdens de viering van

70 jaar bevrijding Bergen op Zoom en om-

streken werd er tijdens een afsluitende bij-

eenkomst een fotoboek overhandigd aan

de burgemeester. Deze fotoboekwerken

zijn cadeau gedaan aan alle vrijwilligers,

sponsors en betrokkenen. Ook de Cana-

dese Ambassade heeft exemplaren ont-

Fotoboek van Canadays te koop

Feyenoord verliest op De Beek van VVV VenloToeschouwers komen massaal af op wedstr i jd tussen Feyenoord en VVV Venlo

HALSTEREN - Het oefenduel tussen Feyenoord en VVV Venlo op sportpark De Beek in Halsteren is zaterdag geëindigd in een 1-2 overwinning voor de club uit Limburg. Ruim 3000

bezoekers zagen hoe de Rotterdamse topclub met teruggekeerde publiekslieveling Dirk Kuyt in de basis niet wist te winnen op het veld van RKSV Halsteren. FOTO MERIJNSITSEN.NL

UITGEVERIJ DE BODEPARTNER IN LOKAAL EN EFFECTIEF BEREIKInformeer naar de mogelijkheden en onze tarieven en zorg dat iedereen uw boodschap onder ogen krijgt:

Neem contact op via telefoonnummer 076 - 599 81 11

www.internetbode.nl Facebook Eigen uitgaveWeekblad de Bode

Page 13: Moerdijkse Bode 05-08-2015

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 5 augustus t/m dinsdag 11 augustus 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP ACTION.NL

149

LUXEGEURVERSPREIDERdiverse geuren en varianten80/100 ml

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL

NIEUWEMODE

2195

PROLECTRIX VACUUMRAAMREINIGERlichtgewicht en compact, 3.7V, oplaadbaar,ingebouwd waterreservoir van 150 ml, 20 minuten onafgebroken gebruikincl. sprayfl acon en microvezel poetsdoek

10 LITER 100 ML

2 PAARVAKANTIETIP

2 VOORUITZOEKEN

KAFTPAPIERuni of dessin80 gram50x300 cm

078

AXEAFTERSHAVEdiverse soorten

229

149

DAMES/MEISJESSOKKENdiverse printsmaten 23-42

KUNSTSTOFOPBERGBOXmet klemdeksel32 liter39x39x26 cm

60 liter57x39x35 cm

5.79

339

ZOMERSPEELGOEDuitzoeken

069

DAMESSJAALdiverse varianten en prints

149

DAMESBIJOUXdiverse varianteno.a. oorbellen, armbandof ketting

069

MUURVERFSETanti-spat roller25 cm4-delig

2.99

NATUURZEEMLEDERca. 48x33 cm

2.79

GEVLOCHTENRIEMdiverse kleuren

0.99

KAFTPAPIERtransparantzelfklevend45x250 cm

0.69

349

SNOEISCHAARmet 3-traps ratelsysteem20 cm

COLGATETANDPASTAbijv. advanced white100 ml

tandenborstelsmedium 3-pack

0.99

099

595

2-IN-1HOOFDTELEFOONhoofdtelefoon en oordopjesmet microfoonvoor een optimale geluidsbeleving

995

MUURVERFWITvoor binnengebruik70-80 m2

299

DAMESSHIRTdiverse kleuren en printsmaten S-XXL

069

SCHOOLBENODIGDHEDENdiverse onmisbare schoolartikeleno.a. pennen, agendaof tabbladen

499

BOXHOOFDKUSSEN60x50x10 cmvulgewicht800 gramwasbaar op 60°

159

TROPPIEVRUCHTENLIMONADEorange of multi fruit10x 200 ml

Page 14: Moerdijkse Bode 05-08-2015

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

NAC HEEFT DIT SEIZOEN IN JUPILER LEAGUE SLECHTS EEN DOEL: PROMOVEREN

UITDAGENDE EERSTE MAAND VOOR NAC

NAC krijgt een uitdagende eerste maand voor de kiezen. De ploeg, die in de oefencam-pagne nog niet kon overtuigen, begint het seizoen aanstaande vrijdag met een thuis-wedstrijd tegen FC Volendam. .

FOTO MAURICE VAN STEEN

"Het komt dit jaar niet vanzelf, we zullen er keihard voor moeten knokken." Aan het woord is NAC-aanvoerder Michael Dingsdag, die na weinig succesvolle oefenpotjes tegen Westerlo en tegen Eupen weet dat het ook in de Neder-landse competitie aankomt op passie en strijd. Dingsdag was daags voor het laatste oefenduel tegen KAS Eupen gepromoveerd tot aanvoer-der en weet als geen ander waar hij over praat. Met meer dan 250 officiele wedstrijden in het betaald voetbal op zijn cv, is Dingsdag een ervaren rot die de Bredase verdediging tot grote prestaties moet stuwen. Dingsdag kwam in Nederland onder andere uit voor Vitesse en sc Heerenveen.

MiskleumIn Breda wordt door de supporters met enige

TEGEN OUDE CLUB

Kevin Brands Hij was afgelopen zomer één van de eerste aanwinsten van NAC Breda: Kevin Brands. De ‘nummer 10’ wist vorig jaar bij FC Volendam maar liefst 22 keer het net te bollen en wil dat kunstje bij NAC graag herhalen. De doelstelling is dan ook duidelijk: promoveren. “Het liefst door kam-pioen te worden, maar eigenlijk kan het me niet zoveel schelen hoe.”

Even voorstellen: wie is Kevin Brands?

“Haha, Kevin Brands is de nummer 10 van NAC Breda. 27 jaar oud en woonachtig in Breda. Geboren in Waalwijk, maar bijna altijd in Den Bosch gewoond. Mijn vader voetbalde bij RKC dus daar ben ik ook begonnen. Toen was de jeugd eigenlijk nog een amateurtak, het was nog niet zoals bij bvo’s nu. Je kon nog gewoon in de F5 voetballen. Daar ben ik begonnen en heb ik me elk jaar goed ontwikkeld, steeds een elftalletje vooruit. Op mijn zeventiende kreeg ik daar mijn eerste profcontract en trainde ik mee met het eerste elftal.”

Vanaf deze zomer bij NAC. Wat sprak je aan om hierheen te komen?

“Iedereen die ik ken komt uit Brabant. Dat is natuurlijk een voordeel. (Trainer Robert) Maaskant speelde daar ook op in. Ik had aanbiedingen uit de Eredivisie op zak, maar ik heb twee jaar onderin de Eredivisie gespeeld. Naar mijn mening kun je dan beter bovenin de Jupiler League spelen, vooral het type speler dat ik ben. Maaskant stuurde me op een gegeven moment een foto van hemzelf in het Rat Verlegh Stadion en zei: “Je wil toch veel liever hier spelen.” Dat heeft zeker meegeholpen, haha. Ik speel ook liever voor de prijzen en alles bij NAC is top: de supporters, het stadion, de faciliteiten. Je speelt bij een topclub.”

Het volledige interview staat aan-staande vrijdag in programmaboek-je "De Klok", dat voorafgaand aan de wedstrijd gratis wordt verspreid.

argwaan naar het eerste competitieduel ge-keken, na een niet geheel vlekkeloos verlopen oefencampagne. NAC wist alleen te winnen tegen amateurteams en sloot zo recent als afgelopen zaterdag nog af met de grootste nederlaag van de campagne: uit tegen het Belgische KAS Eupen werd het 4-1. Saillant de-tail is dat NAC deze oefenwedstrijd lange tijd speelde met tien man, nadat Joeri de Kamps al in de eerste helft in korte tijd twee gele kaarten pakte.

OudgediendenDe oefenwedstrijd tegen KAS Eupen vormde het slotstuk van een tumultueuze voorberei-ding, waarbij de vraag omtrent de spitspositie het hete hangijzer was in Breda en omstreken. In de zomer vertrokken dan ook een aantal

prominente namen uit Breda, waaronder spits Guyon Fernandez en controleur Demy de Zeeuw. Oud-aanvoerder Dirk Marcellis trainde nog een tijd mee op Zunderella, maar tekende uiteindelijk een profcontract bij PEC Zwolle. Jeffrey Sarpong kocht zijn eigen contract af en hoopt te slagen bij Blackburn Rovers.

Niet alle vertrokken spelers gingen zonder slag of stoot. Vooral het vertrek van Erik Falkenburg naar naaste concurrent Willem II bezorgde de Bredase aanhang een flinke kater. In Tilburg wordt hij herenigd met oud-team-genoot Ruben Ligeon, die door zijn club Ajax werd verhuurd aan de Tricolores.

VersterkingenTegenover de vertrekkende spelers stond natuurlijk ook vers bloed. NAC versterkte zich al snel in de voorbereiding in het hart van de defensie met Michael Dingsdag en Luis Pedro en kon in de voorhoede bogen op een hand-tekening van de goalgetter van FC Volendam, Kevin Brands. Brands maakte in oranje dienst maar liefst 22 goals en moet dat kunstje dit jaar laten zich voor het geel-zwart. Aanstaan-de vrijdag staat hij meteen tegenover zijn oude team om ze een slag toe te brengen.

Grootste aankoop van de afgelopen maanden was echter Ronnie Stam. De vedette, die zijn voetballloopbaan ooit als achtjarig jochie begon in Breda, liet op de Open Dag van de voetbalclub zijn naam officieel voor het eerst door de speakers knallen. Hiermee kiest Stam op 32-jarige leeftijd -en een zeer bewogen loopbaan in Engeland en Belgie- bewust voor een terugkeer naar zijn roots.

VolendamAlle gebeurtenissen komen uiteindelijk samen in de seizoensopener aanstaande vrijdag in het Rat Verlegh Stadion. Dan treedt NAC om 20.00 uur tegen 'het andere Oranje'. Wilt u het zelf een keer meemaken? Op NACtickets.nl kunt u terecht voor meer kaartinformatie.

GRATIS VERVOER ARRIVA De pilot van Arriva en NAC Breda met gratis busvervoer rond thuiswedstrijden krijgt ook komend seizoen een vervolg. Sup-porters kunnen op thuiswedstrijddagen vanaf twee uur voor de wedstrijd gratis gebruikmaken van de stads- en streekbussen van Arriva in Brabant richting het Rat Verlegh Stadion/Breda CS op vertoon van de seizoen- of losse kaart. De pendelbussen tussen het Rat Verlegh Stadion en Breda CS keren niet terug, maar de twee haltes zijn direct met elkaar verbonden door lijn 2.

Op vertoon van je losse kaart, seizoenkaart of ClubCard kun je op de wedstrijddag vanaf twee uur voor de wedstrijd gratis met de bussen van Arriva richting Breda. Het gratis busvervoer geldt voor alle stads- en streekbussen van Arriva in Brabant, inclusief de Bra-bantliners (m.u.v. Eindhoven), die naar het Rat Verlegh Stadion of Centraal Station in Breda rijden. Vanaf dat station kun je met lijn 2 richting het Rat Verlegh Stadion.

Na afloop van de wedstrijd geldt de actie tot twee uur na het laat-ste fluitsignaal. Kijk voor meer informatie of het plannen van je reis op www.goedbezigbus.nl.

RICHTING 10.000 Er is veel om te doen. Haalt NAC de 10.000 seizoenkaarthou-ders, zelfs in een jaar waarin de club degradeert en is veroor-deeld tot de Jupiler League? Het ziet er naar uit van wel.

Op moment van schrijven is NAC de 9.800 seizoenkaarten gepas-seerd en heeft het er alle schijn van dat de magische grens van 10.000 vandaag bereikt gaat worden. NAC scherpt hiermee het record van seizoenkaarten in de Jupiler League heel erg aan. Het voorgaande record stond op naam van De Graafschap, die het in seizoen 2010 met stukken minder moest doen. In Doetinchem gingen kregen toen 8.137 een kaart.

Met de prestatie ligt NAC mijlenver voor op een groot aantal clubs uit de Eredivisie. Zo verhoudt het aantal seizoenkaarthouders van NAC zich bijvoorbeeld met een middelgrote Eredivisieclub als FC Utrecht. NAC kan zich met het aantal gelukkig prijzen, omdat de club in de begroting was uitgegaan van heel wat minder supporters. Aanstaande vrijdag zal blijken op hoeveel supporters NAC tijdens de 2015-2016 campagne kan rekenen.

OURANTUpdate

NAC - FC Volendam 7 augustus

NAC BEGINT OP 9 AUGUSTUS AAN NIEUWE SEIZOEN IN EREDIVISIE

JONGE SELECTIE MET DRANG NAAR VOREN

Als er een ding duidelijk is geworden naar aanleiding van het afgelopen seizoen van NAC, dan is dat er aankomend seizoen uit een ander vaatje moet worden getapt. De selectie staat te trappe-len om het publiek te vermaken met aanvallend en strijdvaardig voetbal.

FOTO MAURICE VAN STEEN

Wie de huidige selectie van NAC vergelijkt met de selectie van vorig seizoen, komt tot de conclusie dat er een ware metamorfose heeft plaatsgevon-den op het veld. NAC liet zich vorig seizoen, tot frustratie van het publiek, regelmatig in de hoek dwingen. De technische staf heeft zich de kriti-sche geluiden van de achterban aangetrokken en gezorgd voor een nieuw elan. Hierbij was met name de stempel van Technisch Directeur Graeme Rutjes duidelijk zichtbaar. Rutjes verzekerde zich tijdens de zomerperiode van de diensten van smaakmaker Uros Matic en ging veelal shoppen bij toonaange-vende clubs. Rutjes verzekerde zich op deze wijze ondermeer van aanvaller Kingsley Boateng (o.a. AC Milan) en Aleksandar Damcevski (Chernomorets Burgas). Ook op Nederlandse bodem was Rutjes trefzeker. Hij lonkte succesvol naar de diensten van

RECORDJACHT

ru

achter elkaar in de basis.

palen.

prestatie.

JEUGDSPORTFONDS

mooi aandenken uitgereikt.

terrier Joeri de Kamps ( Jong Ajax, sc Heerenveen), Erik Falkenburg (Go Ahead Eagles) en Remy Amieux (RKC). Opvallend is hierbij de gemiddelde leeftijd van de selectie. Alhoewel de media becijferde dat NAC de oudste selectie van de Eredivisie, is het op-vallend hoe jong de selectie is als men reservekee-per Gabor Babos (39) uit de berekening haalt. NAC gaat dan de strijd aan met de gemiddelde leeftijd bij onder andere Feyenoord en bouwt hiermee aan het elftal van de toekomst. Doel: met jonge honden zoveel mogelijk achter de bal aanjagen en druk zet-ten en het eigen spel spelen.

OEFENSCHEMATijdens de voorbereidingen probeerde de techni-sche staf de juiste snaar al te raken. Ten opzichte van vorig seizoen waren er zwaardere sparring-

partners uitgekozen voor het oefenschema, waaronder Sparta, Dundee United, Volendam en OFI Kreta. In alle vier de wedstrijden nam NAC het heft in eigen hand en werd er een voorsprong ge-nomen. In de laatste twee oefenduels tankte NAC het nodige vertrouwen. Eerst werd Volendam met ruim verschil verslagen en bij het laatste duel tegen het Griekse OFI Kreta legde NAC een complete dominantie op de mat. De minimale overwinning (1-0) was geen goede afspiegeling van het veldover-wacht dat de ploeg had. "Tijdens de eerste thuis-wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion mag er maar een ploeg de bovenliggende partij zijn," zo lieten de selectiespelers elkaar weten.

NAC IN AUGUSTUSDie scherpte moet er vanaf het begin goed inzitten. NAC opent thuis tegen een op papier zwakkere tegenstander (nieuwkomer Excelsior) en zal erop gebrand zijn deze op een gepaste manier welkom te heten in de Eredivisie. De bittere nasmaak van de vorige twee seizoenopeners (in 2012 werd het 1-1 uit tegen Willem II en in 2013 werd het een 0-0 remise tegen sc Cambuur) moet worden wegge-spoeld. De ploeg heeft weinig maling aan het goede trackrecord van de promovendi van vorig jaar.

Na die langverwachte openingswedstrijd wacht NAC in augustus nog een redelijk zwaar program-ma. Medio augustus moet de selectie van Nebojsa Gudelj namelijk aantreden tegen PSV in Eindhoven, waarna het de maand afsluit met twee thuiswed-strijden op zondag tegen respectievelijk FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus). Het seizoen staat op het punt weer te beginnen. Het vertrouwen zit er goed in. Wilt u het zelf een keer meemaken? Op NACtickets.nl kunt u terecht voor meer kaartinformatie.

NIEUWE NAC FANSHOP Wie vanaf de A16 richting de binnenstad van Breda rijdt, kan het niet ontgaan. UMBRO is de nieuwe shirtsponsor van NAC Breda. Een groot geveldoek aan het Rat Verlegh Stadion van 40 meter breed en 7 meter hoog schreeuwt het van de daken. Mede door de nieuwe kledinglijn en de samenwerking met Voetbalshop.nl is er aan de Stadionstraat in Breda een compleet nieuwe NAC Fanshop ingericht. In de winkel vind je de nieuwste merchandise en goodies met het trotse logo van de Parel van het Zuiden. Wie het geel-zwart een warm hart toedraagt of sowieso het nieuwe wedstrijdshirt op de kop wil tikken, moet zeker eens een kijkje komen nemen. De nieuwe NAC fanshop is elke woensdag open van 13.00 - 17.00 uur. En uiteraard vanaf twee uur voor aanvang van elke NAC thuiswedstrijd.

CONTRACT SSEWANKAMBO Isak Ssewankambo heeft zich tijdens de proeftrainingen bij NAC van zijn beste kant laten zien. De op meerdere posities inzetbare verdediger zette vandaag zijn handtekening onder een eenjarig contract met een optiejaar.

Ssewankambo (spreek uit Zawankamboe) trainde vanaf eind juli mee met de se-lectie. Het 18-jarige talent komt over van het Engelse Chelsea. Technisch directeur Graeme Rutjes was zeer te spreken over de nieuwe aanwinst: "Ssewankambo is een intelligente, dynamische en leergierige speler. Hij kan zowel rechtsback, rechts-centraal als in het middenveld spelen. Wij zijn blij met deze versterking van onze selectie." De Zweed kwam de afgelopen jaren regelmatig uit voor de nationale elf-tallen van zijn geboorteland. Hij was onderdeel van Zweden -17 dat tijdens het EK tot de halve finales reikte. Tijdens dat toernooi noteerde hij zes assists, de meeste van alle spelers.

“ In het Rat Verlegh mager maar een ploeg de

bovenliggende partij zijn”

BESTEL VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd NAC - Excelsior van 9 augustus geldt een vrije ver-koop. Dit betekent dat iedereen voor dit duel makkelijk kaarten op de kop kan tikken via onze online bestelmodule www.nactickets.nl. Maak de terugkeer van Excelsior in de Eredivisie mee en vier tegelijkertijd het

Op de ticketsite zijn ook de kaarten voor de zondagwedstrijden tegen FC Twente (24 augustus) en PEC Zwolle (31 augustus) al in de verkoop. Natuurlijk kun je op deze site ook al kaarten bestellen voor de eerste

NACourant_4augustus_DeBode.indd 1 02-08-15 23:42

Page 15: Moerdijkse Bode 05-08-2015

Bezorg jij hen een onvergetelijke

vakantietijd?www.wielewaal.nl/

vrijwilligers

VAKANTIE IS...

...EEN KIJKJE IN EEN ANDERE WERELDG

RA

TIS

AD

VERT

EN

TIE

VAKANTIE IS WIELEWAAL

www.dier.nu

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

www.ladderensteigerkoning.nl0165-561424 Vijfhuizenberg 121 Roosendaal

Oude Steigerplanken

5 meter lengte e3,- per meter incl. BTW.

steigerhout

www.ladderensteigerkoning.nl0165-561424 Vijfhuizenberg 121 Roosendaal

Koop ze nu voor al uw werK:Professioneel kamersteiger 3 meter werkhoogte

Nu 6249,- incl. BTw of rolsteiger 100x200cm werkhoogte 6 meter Nu 6998,- incl. BTw

dus bel 0165 - 561424

rolsteigers

Opel Vectra 22i-16v executiveairco, ecc, navigatie, Panacotta mt.9-2007, 92.348 km Prijs: € 8.950,-

Ford Ka 1.3 69PKCool & Sound08-2007, 77.247 km Prijs: € 3.950,-

Autobedrijf VAN DRIMMELEN

MELASSESTRAAT 2ZEVENBERGEN

TEL. 0168-371501www.vandrimmelenford.nl

Feel the difference

dit zo’n 39,- per maand minder bijtelling (42%

belastingschijf). Focus Limited, nu in de showroom.

Tijdelijk model, dus kom snel naar de Ford dealer of

kijk op www.ford.nl en sla uw slag.

Nu: 22.343,-Tegen meerprijs ook leverbaar

als diesel en/of Wagon.

Nu ook in onze showroom:

Ford Mondeo Limited van 33.239,- voor 28.739,-

Ford C-MAX Limited van 28.786,- voor 24.286,-

Zevenbergen, 0168 - 37 15 01

Breda 076 - 528 14 00Etten-Leur 076 - 503 44 50Oosterhout 0162 - 48 14 00

Autobedrijf HOPMANS

DE LANGEWEG 12AZEVENBERGEN

TEL. 0168-328040 www.hopmans.com

Autobedrijf SCHEERDERS

TOUWSLAGERIJ 20ZEVENBERGEN

TEL. 0168-335531www.garagescheerders.nl

Autobedrijf AARSMAN

TOUWSLAGERIJ 18ZEVENBERGEN

TEL. 0168-370500www.aarsmanzevenbergen.nl

Opel Corsa 12i-16v 3drs 111 edition airco, cruisecontrol, zilver mt.2-2010, 93.799 km Prijs: € 7.950,-

Ford Fiesta 1.25 82PK 5drs.Titanium08-2009, 66.949 km Prijs: € 9.150,-

Ford Focus 1.8 16V 5drs.Limited09-2009, 101.133 km Prijs: € 10.495,-

Ford Focus 1.0 EcoBoost 100PK Wagon Titanium06-2014, 22.304 km Prijs: € 18.300,-

Nissan Qashqai 2.0 benzine 4WD Acenta01-2009, 72.782 km Prijs: € 13.800,-

TOPPER VAN DE MAAND TOPPER VAN DE MAAND

Renault Kangoo Family 1.6 16VElektrische ramen, radio Renault CD, Trekhaak 05-2009, 115.000 km Prijs: € 7.950,-

in b

eeld

Zeve

nber

gen

op on

ze w

ebsit

es vi

ndt u

nog v

eel m

eer o

ccas

ions

Ford Focus 1.6 TDCI Titanium

2011, 183.697 km Prijs: € 9.250,-

Fiat 500X 1.6 Popstarmet navigatie, rijklaar8-2015, 1 km Prijs: € 23.994,-

Fiat Grande Punto 1.4-16v Racing

2009, 82.547 km Prijs: € 6.950,-

Fiat Panda 85PK Lounge

2012, 20.254 km Prijs: € 7.750,

TOPPER VAN DE MAAND

Fiat 500 1.2 Lounge automaat

2009, 17.648 km Prijs: € 8.950,-

TOPPER VAN DE MAAND

Opel Astra 14i-16v 5drs edition turboairco, zilver mt.1-2012, 29.613 km Prijs: € 14.950,-

Renault Grand Scénic TCE 130 7-pers. Expression Navigatie geregelde airco, Parkeer-sensoren met Camera01-2011, 92.800 km Prijs: € 14.750,-

Renault Scenic TCE 130 DynamiqueGeregelde airco, LM velgen 11-2009, 76.863 km Prijs: € 12.450,-

Renault Clio 3-drs TCE100 Night & DayTomTom Nav., geregelde airco, LM velgen12-2011, 30.052 km Prijs: € 10.450,-

Renault Twingo 1.2-16V 75ParisienneAirco, Radio Blue Tooth, wit2013, 27.553 km Prijs: € 7.950,-

Opel Agila 12i-16v editionstyle pakket, airco, antraciet mt.1-2011, 18.634 km Prijs: € 9.500,-

teert u het nieuwe jaar meteen al van aantrekkelijk

Uw voordeel kan dus oplopen tot wel 5 4.000,-. Kom bij ons langs of

atfi nancialsolutions.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. De Fiat voorraadactie is geldig tot en met 28 februari 2009.

6 4.000,- !

2: 115 -165 gr/km.

AUTOBEDRIJF AARSMAN

Opel Corsa 1.3cdti 5drs cosmoairco, navigatie, zwart mt.12-2013, 21.951 km Prijs: € 13.950,-

Specialist in Opel

Page 16: Moerdijkse Bode 05-08-2015

PAGINA 16

www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl - [email protected] - www.west-Point.nl

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e rWe s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i a w w w. we s t - p o i n t . n l

PalmParkies Vrouwenhof Roosendaal woensdag 5 augustusEnvy The West Time-Out Roosendaal woensdag 5 augustusPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 6 augustusFake Billy & The False Prophets Gebouw-T Bergen op Zoom donderdag 6 augustusCopy Cat ‘t Slik Bergen op Zoom donderdag 6 augustusTony’s Birthday De Schorre Bergen op Zoom donderdag 6 augustusLil’Kleine El Corazon Roosendaal zaterdag 8 augustusSteve Payne & Paul Hobday Gesellies Zevenbergen zaterdag 8 augustusFrisky Whisky Time-Out Roosendaal zaterdag 8 augustusTiny Legs Tim Mezz Breda zondag 9 augustusPalmParkies Valkenbergpark Breda dinsdag 11 augustusPalmParkies Vrouwenhof Roosendaal woensdag 12 augustusPalmParkies Wilhelminaveld Bergen op Zoom donderdag 13 augustus

Agenda

Jaren geleden staken twee mannen met een passie voor de song ‘sum-mertime’ de koppen bij elkaar. Hun doel was om zoveel mogelijk ver-schillende versies van de beroemde eerste aria uit de opera ‘Porgy & Bess’ te verzamelen. op dit moment bestaat hun organisatie uit 11 personen, ver-spreid over heel de wereld: neder-land, oostenrijk, Duitsland, Grieken-land, italië, Rusland en Amerika.

Hun speurtocht vindt hoofdzakelijk plaats via internet, maar ook worden artiesten en verzamelaars benaderd om opnamen beschikbaar te stellen. Eén jaar na de start kon worden beschikt over 1.000 opnames. Eind februari 2008 werd de grens van 10.000 opnames bereikt. Op de website summertime-connection.nl staat vermeld dat er inmiddels 41.915 versies bekend zijn en dat de heren van de summertime connection inmiddels 25.998 versies in hun bezit hebben…..Summertime werd geschreven door Ge-orge Gershwin (muziek) en DuBose Hey-ward (tekst). De tekst is gedeeltelijk ont-leend aan de traditional All My Trials. In 1935 maakte het publiek voor het eerst kennis met Summertime. In dat jaar ging Porgy and Bess in première en werd ook de eerste plaatversie van Summertime op-genomen door Helen Jepson. Het succes van de opera kwam slechts langzaam op gang. Het duurde tot de jaren vijftig voor Porgy and Bess als een klassieker werd beschouwd. Summertime was inmiddels, door de uivoering van Billie Holiday uitge-groeid tot een jazzstandard. Sam Cookes versie uit 1957 is de eerste versie die als pop kan worden aangemerkt. In 1969 bracht Janis Joplin een onvergetelijke uitvoering van het lied ten gehore tijdens

het legendarische Woodstock festival. In datzelfde jaar waagde ook de Nederland-se band Brainbox zich succesvol aan het nummer.Ook de Beatles hebben het nummer ooit gecovered. Eind 1960 namen zij het num-mer op in een kleine studio in Hamburg.

Het resultaat verscheen op negen 78 toeren platen. Waarschijnlijk zijn al deze platen gesneuveld. Er is in ieder geval niet één exemplaar meer bekend. Mocht u op uw zolder een 78 toeren plaat met Summertime van The Beatles tegenko-men……

40.000 keer ‘summertime’Meest gecoverde song ter wereld

Janis Joplin maakte 1 van de bekendste Summertime uitvoeringen.

In 1964 besloten The Beatles hun succes op vinyl te herhalen op het witte doek. Dat lukte, want de film ‘A Hard Day’s Night’ uit de zomer van 1964 werd zeer populair. Nog geen jaar later verscheen de tweede Beat-les film: Help!

In tegenstelling tot de eerste film bevatte Help! een echt verhaal. Twee leiders van een Indiase stam zijn op zoek naar een ring met geheime krachten. De ring is op toe-vallige wijze om de vinger van Ringo geko-men, waarna de stamleiders er alles aan doen om het sieraad weer terug te krijgen. Voor de film werden opnamen gemaakt op de Bahama’s, Oostenrijk en Engeland.

Natuurlijk zit de film boordevol muziek. De nummers die speciaal voor de soundtrack werden opgenomen zijn Ticket To Ride, You’re Going To Lose That Girl, I Need You en Help. Het titelnummer verscheen eind juli op single en niet veel later bereikte het de eerste plaats in de Veronica Top 40. De plaat bleef 24 weken in de lijst staan, waarmee het de langst genoteerde Beat-les single in de geschiedenis van de Vero-nica Top 40 werd.De film ging in juli 1965 in première in Lon-den. Ondanks het succes van de film, zo-wel bij critici als publiek, waren de Beatles er niet echt tevreden over. Toch wilde de band verder gaan met films. Van de derde

film wilde men een western maken. Toen eind 1965 verschillende scripts waren afgekeurd, besloot de groep de hele film maar in de ijskast te zetten. Hoewel later nog de TV-films Magical Mystery Tour en Yellow Submarine en de documentaire Let It Be volgden, betekende Help het einde van de kortstondige, maar succesvolle filmcarrière van de Beatles.

De Veronica Top 5 van 7 augustus 19651.Help - The Beatles2.Wooly Bully - Sam the Sham & Pharaohs3.Mr. Tambourine Man - Byrds4.Il Silenzio - Nini Rosso5.La Danse De Zorba - Trio

helP!Vij f t ig jaar geleden

The Beatles hadden in 1965 een grote reeks nummer 1 hits.

De negende editie van het Roosendaalse Blommenkindersfestival vond plaats op zondag 26 juli. De zaterdag voorafgaande aan het festival vond de zwaarste zomer-storm plaats die sinds 1901 (!) door de KNMI werd genoteerd. Hierdoor werden die zaterdag in het hele land festivals af-gelast, waaronder het Rotterdamse zomer-carnaval.

West-Point is benieuwd hoe het mogelijk was dat het Blommenkindersfestival de dag na deze zomerstorm toch doorgang kon vinden. Blommenkindersbestuurslid Cor Geers: “Wij hebben de dagen vooraf-gaande aan dit weekeind de weerberich-ten goed in de gaten gehouden. Aan de kust werd de ergste storm verwacht en landinwaarts harde wind met rukwinden. En natuurlijk veel regen. Gebaseerd op de weerberichten hebben wij het besluit genomen om de meeste zaken op zaterdag ‘gewoon’ op te bouwen. Zoals de podia en hekken. Wij waren op die zaterdag met ruim 100 man, stuk voor stuk bikkels met een groot hart voor het festival, het terrein aan het inrichten. Dat was af en toe erg lastig.

Met name door de harde rukwinden. Een aantal marktkramen werd letterlijk de lucht in geblazen en moesten we uit een gracht vissen. De meest windgevoelige constructies hebben we daarom pas op zondagmorgen kunnen opbouwen. Geluk-kig was het op de zondag een stuk minder slecht en kwamen de festivalbezoekers massaal op ons festival af. Dat heeft ons toch wel ontroerd. Dat we een fantastisch publiek hebben wisten we wel, maar dat ze zo trouw aan het festival zijn daar had-den we alleen maar van kunnen dromen. Als het op zondag hetzelfde weer was geweest als op zaterdag hadden we het festival af moeten gelasten.Uiteindelijk hebben we hetzelfde aantal bezoekers kunnen noteren als in 2013. Toen waren de weersomstandigheden ook extreem: 32 graden en windstil. Dit jaar bleven de bezoekers gemiddeld wel korter aanwezig. Niet vreemd als je je bedenkt dat het bijna de hele dag regende en in de avond behoorlijk koud werd. Je hoort ons echter niet klagen. Integendeel! De editie 2015 was nat, koud maar de sfeer tijdens het festival was weer super. En daar doen we het allemaal voor………..”

Wondertje dat het blommenkindersfestival doorgang kon vinden

Publiek kwam weer massaal naar het fest ival

Veel plezier ondanks de regen. FOTO CORNÉ MARIJNISSEN

Page 17: Moerdijkse Bode 05-08-2015
Page 18: Moerdijkse Bode 05-08-2015

PAGINA 18

Hij versleet een groot aantal clubs. De meeste furore maakte hij bij Feyenoord, waar hij vier seizoenen onder contract stond. Met de Rotterdamse ploeg behaalde hij in 1999 het landskampioenschap. Hoewel geen vedette was hij toch populair in De Kuip. Dat kwam door zijn uitstraling, zijn vlotte babbel en de technische hoogstand-jes met zijn linkervoet. Hij schreef een beetje voetbalgeschiedenis door als eerste met witte schoenen te spelen, een marketingtrucje van Adidas. Henk Vos, want over hem gaat het, kreeg tweede helft jaren negentig, vlak voor de aftrap van Fortuna Düsseldorf-Feyenoord, opeens alle schijnwerpers op zich gericht. Witte schoenen! Nog nooit vertoond, behalve in Brazilië. Vos, geboren in Wouw, genoot optimaal van alle media-aandacht.Zes jaar geleden hing Henk, inmiddels 40, zijn kicksen aan de muur. Zijn carrière sloot hij, na zeshonderd wedstrijden, af in het shirt van RBC Roosendaal. ”De cirkel is rond,” zei hij. ”Ik ben tevreden over wat ik bereikte. Ik heb er het maximale uit gehaald, op alle gebied.”Zonder meer waar. Hoe zijn voetballoopbaan verliep, valt te lezen in Enfant Terri-ble, de door mijn jeugdvriend Eddy Janssen uit Stampersgat opgetekende biografie. Het boek wordt woensdagavond 12 augustus in café-restaurant Gastel Sfeer in Oud Gastel ten doop gehouden. NAC-coach Robert Maaskant, die het voorwoord schreef, overhandigt Henk het eerste exemplaar. Ik zal er, onvoorziene omstandigheden daar-gelaten, bij zijn.Ik heb Enfant Terrible nog niet gelezen, maar de auteur vertelde me al dat het een voetbalboek is. Privékwesties en relletjes uit het tamelijk turbulente leven van de koi-karper-specialist aanhoorde hij en liet het hierbij. Prijzenswaardig in een tijdsgeest, waarin ook in de boekensector onthullingen (denk aan Van der Gijp en Kieft) torenho-ge verkoopcijfers garanderen. Hoe meer sensatie, hoe beter. Shit sells. Geen insteek voor Eddy Janssen. Hij weet wat het betekent peilloos diep te zinken. Zijn vrouw Jeanny en hij overkwam het ergste wat een mens kan overkomen: het verlies van een kind. Zij verloren plotseling hun zoon Remy. Negen jaar later, in 2008, verscheen van zijn hand Alles is Remy, een indrukwekkende en ingrijpende terugblik. Min of meer in eigen beheer uitgebracht, iets wat absoluut niet afdeed aan de kwaliteit. ”Als jij in Amsterdam had gewoond, zou het een bestseller zijn geworden,” zei ik tegen Eddy. Hij haalde zijn schouders op. ”Met Amsterdam heb ik niets,” mompelde hij. Typisch Eddy, altijd recht voor z’n raap.Wat dat betreft, lijkt het mij niet toevallig dat de wegen van de Stampersgatse cult-figuur Eddy, iemand met een prachtige loopbaan in het onderwijs, en die van voet-balcultfiguur Henk Vos elkaar kruisten. Toen Eddy me enkele jaren geleden vroeg hoe ik dacht over een biografie over Henk Vos antwoordde ik: ”Uitstekend idee. Het klikt vast tussen jullie. Actie!” En zo geschiedde uiteindelijk.Henk Vos ken ik oppervlakkig. Namens mijn toenmalige werkgever Audax ’contrac-teerde’ ik hem voor de prominentenrace in de aanloop naar het WK veldrijden 2009 in Hoogerheide. In tegenstelling tot de andere Bekende Nederlanders interesseerde het startgeld van 500 euro hem totaal niet. Na afloop van de koers heb ik geruime tijd met hem zitten praten. Opeens verscheen Jean-Marie Pfaff aan ons tafeltje. Pfaff sprak, Henk luisterde. Toen de beroemdste Belgische keeper ooit, met een overhemd vol sponsornamen, naar het volgende tafeltje wandelde, grinnikte Vos. ”Aardige vent, die mafkees. De voetbalwereld barst van de mafkezen.”Henkie Vos (tegenwoordig trainer van de C-jeugd van NAC) en pensionado Eddy Jans-sen hebben gemeen dat ze absoluut zichzelf zijn gebleven. Vandaar dat ik u Enfant Terrible, een uitgave van Sylfaen uit Lobith, van harte aanbeveel. Koop dat boek!

Henkie VosLouis Bovée

SportColumn

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-paro-chie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 6 augustus9.30u Eucharistieviering.Vrijdag 7 augustus15.00u Parochiehuis Klundert.Zondag 9 augustus9.30u Eucharistieviering. Celebrant P. de Rooij. Diaken M. Bastiaansen. Samenzang o.l.v. Cora Schoonderwoerd. Misdienaars Manon en Toos. Lector Elly. Koster W. Schrauwen. Collectanten P. Berghout en Y. Reuvers. Gebedsintenties: Lucia Frijters-Nagtzaam (3). Collecte voor eigen kerk

JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.

Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected]

Zondag 9 augustus11.00u Eucharistie m.m.v. Bartholomeus-koor Nederlands gezongen. Voorgangers: Pastoor P.d.Rooij en Pastor M. Bastiaan-sen. Misintenties: Voor levende en overl. fam. Kallenberg Mientjes; Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr. Willem v. Fessem; Fam. v. Fessem de Graaf; Adrianus Nefkens e.v. Engeline Kouters; Mien Kremers Buijs e.v. Gom Kremers; Sjaak Schouwenaars e.v. Trees Ossenblok jgt.; Ad Verschuren e.v. Jo Ossenblok; Ouders Henk van Putten en Nellie Ossenblok; Ouders Ossenblok Dirne; Ouders Schouwenaars Goverde; Ouders Johannes de Koning verjaardag en Isa-bella van Nispen; Ouders Jo v. Sliedrecht en Nel Dietvorst.

Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected]

Zaterdag 8 augustus19.00u Eucharistieviering met vakantie-koor. Voorganger pastor P. de Rooij.

PROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 9 augustus9.30u Ds. F.A. den Harder. Organist dhr. A.J. Moraal.

GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 9 augustus09.30u ds. J. Luiten, Ede.16.30u Kerkdienst

GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 9 augustus10.00u Viering in de Herv. kerk. Voorgan-ger: Ds. R. Luijk.

HERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBERGENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 9 augustus10.00u ds. R. Luijks, Tilburg. Gezamenlijke dienst Hervormd/Gereformeerd.

HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 9 augustus10.00u Ds. L. v. Wingerden, ‘s Hertogen-bosch18.30u Kand. P. Mostert, Hendrik Ido Am-bacht

GEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 9 augustus10.00u ds. Kees Groenendijk16.30u ds. T. Meijer, Puttershoek

PAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIRVAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pas-toor Maickel Prasing, 0165-330502; pas-toraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Standdaarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lambregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Ouden-

bosch. Misintenties aangeboden voor vrij-dag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd, maar wel in de be-treffende viering afgeroepen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Ou-denbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkda-gen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak ma-ken met de pastoor.Donderdag 6 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 7 augustus10.00u de Blomhof, viering.10.00u Hellemonskapel, woord- en com-munieviering, 1e vrijdag v.d. maand.Zondag 9 augustus11.00u Basiliek, eucharistieviering. Voor-gangers: pastoor M. Prasing en S. v. Om-men. Intenties: Dré Klep; Ad v.d. Vorst namens buurtbewoners Stationsstraat-St. Bernaertsstraat; Jo Brood e.v. Anny van den Buijs (jgt); Sandra Kok, mama van Gillian en Jamie en fam. Kok . Lector: M. Jongmans. Acolieten: Christ, Joanieke, Eva. Koor: Vakantiekoor Basiliek.Dinsdag 11 augustus19.00u Hellemonskapel, eucharistievie-ring. Voorganger: pastor A. Schuerman. Intentie: voor alle overledenen van onze geloofsgemeenschap.Winkel en museum: De winkel en het museum v.d. Basiliek zijn dagelijks ge-opend v. 13.00u tot 16.00u en zijn bereik-baar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 18.00u.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 9 augustus10.00u Ds. J.H. van der Sterre de Ontmoe-tingskerkMaandag 10 augustus15.00u Ds. J.H van der Sterre Fendertshof-dienst

PROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEMSTADZondag 9 augustus10.00u Koepelkerk, dhr. P. Reedijk, Putters-hoek

KERKELIJK NIEUWS

MOERDIJK - Bouwvak visconcours HSV het Alvertje is op woensdag 19 augustus!

Dit evenement staat altijd garant voor een volle bak aan deel-nemers, dus wees er weer snel bij! Vislocatie is de voormalige jachthaven Moerdijk aan de Roode Vaart. Inschrijven bij Henk

Fens, 0168-326861, of [email protected]. Verzamelen: vanaf 6.45u café de Druif, Langenoordstraat 154 4761 DR Zevenbergen, hier kan men zich nog tot aan de loting 7.15u inschrijven. Direct na de loting vertrek naar de waterkant. Vissen van 09.00 tot 12.00 uur en de prijsuitreiking is om 13.30 uur café de Druif. Vissen met de vaste stok Er kunnen maximaal 50 deelnemers inschrijven..

Bouwvak visconcours woensdag 19 augustusHSV het Alvert je

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

Tour

Win ViP-kaarten voor de eneco TourWeekblad de Bode mag 2x 4 VIP-kaarten met toegang tot het VIPTourcafé beschikbaar stellen.

Weet jij het juiste antwoord op de vraag:

Welke nederlandse renner

won in 2012 de eneco tour?

vul het formulier in op

www.internetbode.nl

woensdrecht/enecotour

en maak kans op vIP-kaarten.

HOOGERHEIDE - De Brabantse Wal is op donderdag 13 augustus het strijdtoneel van de tijdrit van de Eneco Tour. Start en finish zijn in het wielerdorp Hoogerheide, waar het de hele dag bruist van de activiteiten. Het VIP-Tourcafé strijkt neer op het plein voor het gemeentehuis en biedt het beste zicht op de wedstrijd en de renners. In samenwerking met de gemeente Woensdrecht houdt Uitgeverij de Bode een lezersactie, waarbij u kans maakt op gratis toegangskaarten voor het VIP-Tourcafé. DOOR RIA VAN MEIR

De deelnemers aan de Eneco Tour wacht een pittig parcours langs alle facetten die de gemeente Woens-drecht als wielergemeente te bieden heeft. Na veertien kilometer door de Woensdrechtse polders en een ver-raderlijke klim van vijf procent over de Rijzendeweg ligt de finish op de Huijbergseweg voor het gemeentehuis, waar het VIP-Tourcafé is ingericht. Vanaf daar heeft u het beste zicht op de finish en de zogenaamde hot seat, de plaats waar de beste renner van dat moment plaats mag nemen. Daarnaast begeven ook renners en ploegleiders zich na de wedstrijd in het VIP-Tourcafé. U kunt er bovendien proeven van allerlei lekkernijen afkomstig van de Brabantse Wal. Bijzonder aan het Hoogerheidese VIP-Tourcafé is dat het café niet alleen toegankelijk is voor sponsoren en hun relaties, maar

dat ook wielerliefhebbers een ticket kunnen kopen. Deze zijn à 75 euro te koop bij Primera Hoogerheide en VVV Brabantse Wal in Hoogerheide. U kunt echter ook een ticket winnen door mee te doen met de lezersactie van Uitgeverij de Bode, mediapartner van de tijdrit van de Eneco Tour. Wij mogen 2x 4 VIP-kaarten met toegang tot het VIP-Tourcafé weggeven. Daarvoor moet u antwoord geven op de volgende vraag: Welke Nederlandse renner won in 2012 de Eneco Tour? Vul het antwoord in op www.internetbode.nl/woensdrecht/enecotour en maak kans op de VIP-kaarten. Inzenden is mogelijk tot en met woensdag 5 augustus. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Winnaars krijgen persoonlijk bericht. www.woensdrecht.nl/enecotour

Page 19: Moerdijkse Bode 05-08-2015

RadiateuR stuk?auto, tractor,

motor, schip…Teunis bellen!

0113-216261

HOLLANDSE PRUIMENTE KOOP

Dagvers geplukt.

Afhalen bij de boomgaardop adres: Noordhoeksedijk 4,

Noordhoek

Tel. 0168 - 402574 Noordhoek

Alle soorten

Handels- onderneming

R&s metalenKoperslagerij 62

ZevenbergenWij kopen al uw oude Metalen

Tel. 0647028993

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected]

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

GRATIS!

Wilt u meer informatie?

088-2212122

GRATIS!GRATIS!GRATIS!GRATIS!

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Verlangt u naar romantiek en geborgenheid van een

Vaste relatie?De hoogste slagingskans via 0165-388816

Lia van der Wel www.mens-en-relatie.nl

of 088-0221900 Erkend BVSK en Geschillencommissie

Farm Trans Materieel BV is op zoek naar een:

TrailermonTeurTer ondersteuning van onze werkplaats voor het onderhoud en repareren van zelflossende opleggers, koel-/vriesopleggers en chassis.Functie eisen:• Relevante technische achtergrond.• Bereid om met enige regelmaat in service-

dienst te werken, alsmede in de weekenden.

Acqu

isitie

wor

dt n

iet o

p pr

ijs g

este

ld.

Kijk voor meer informatie op www.farmtrans.nl

Reageren: Farm Trans Materieel BV, t.a.v. HRM. Postbus 80, 4780 AB Moerdijkof per mail: [email protected]

Mark S. Clarkelaan 17 (Havennr. 516), 4761 RK Zevenbergen (industrieterrein Moerdijk).

Wij bieden: Een uitdagende fulltime baan in een team van jonge, enthousiaste collega’s in een bedrijf met een informele werksfeer tegen marktconforme arbeidsvoorwaarden.

’t Sandt zoektexploitant

Veelzijdig gemeenschapshuis met horecavergunning zoekt hartelijke gastheer/-vrouw

Voor multifunctioneel dorpscentrum ’t Sandt in Standdaarbuiten zoeken wij een professionele, en-thousiaste exploitant.

Wat vragen wij?Wij zijn op zoek naar een professionele gastheer en/of gastvrouw die de balans tussen verenigingsleven, gemeenschapszin en commerciële exploitatie goed in evenwicht houdt. Een ervaren (horeca)ondernemer met een open oog en goed gevoel voor al degenen die ‘t Sandt als hun thuisbasis voelen. Uw ervaring, inbreng en enthousiasme zijn een waardevolle aan-vulling bij het gebruik van het pand, maar ook bij het organiseren van activiteiten en dorpsevenemen-ten. Daarbij bent u een realistische, open en eerlijke gesprekspartner. De horecafunctie maakt commerci-ele exploitatie goed mogelijk indien u beschikt over de benodigde diploma’s. Wij hechten daarbij wel sterk aan het behouden en stimuleren van het ac-tieve dorpsleven. Wij verwachten daarin een actieve rol van u. U zult één van de verbindende schakels zijn tussen inwoners, gemeente en verenigingsleven.

Wat bieden wij?De exploitatie en het beheer van een veelzijdig, mo-dern en duurzaam gemeenschapshuis in een karak-teristiek kerkdorp. Waar nauw betrokken inwoners zich graag hard maken voor sfeervol en levendig wo-

nen en ontspannen. MFC ’t Sandt is er hét punt waar de inwoners samenkomen, activiteiten beoefenen en kunnen sporten onder de vlag van verenigingen. ’t Sandt is verbouwd en uitgebreid in 2012, heeft drie zalen en één gymzaal en heeft een dorpscafé en to-neelzaal met een volledige horecavergunning.

Wat verwachten de gebruikers?De gebruikers hebben de uitdrukkelijke wens dat de toekomstig exploitant een hartelijk gastheer is die jeugd, scholen, ouderen, verenigingen en soci-ale instellingen kan samenbrengen. Zodat ’t Sandt een bruisende spil en uitvalsbasis kan zijn voor een gezellig en actief dorpsleven. Waar jong en oud, in-woners en toeristen, ondernemers en verenigingen zich thuis voelen.

OrganisatieEigenaar van het pand is Woningcorporatie Bernar-dus Wonen. De gemeente Moerdijk huurt het MFC en verhuurt het aan u en is uw gesprekspartner als het gaat om de exploitatie van ’t Sandt. U wordt exploitant en beheerder van het gebouw, in nauwe samenspraak met beide partijen.

PlanningHeeft u zin in een professionele onderneming waarin ondernemerschap en sociale verbintenis kernbegrip-

pen zijn? Vanaf begin september 2015 starten wij de aanbesteding. We hopen dat de nieuwe exploitant op 1 november a.s. beschikbaar is voor het inwerken en overdragen. Per 1 januari 2016 moet de overname een feit zijn en staat u aan het roer.

Meer wetenHeeft u vragen over het exploiteren van ’t Sandt? Dan kunt u die stellen aan mevrouw Marjoleine Hoogendoorn of de heer Jim Krijnen, via e-mail [email protected] of telefonisch via Gemeente Moerdijk, telefoonnummer 14 0168.

Zij horen ook graag of u belangstelling heeft voor het exploiteren. Indien u dat vóór eind augustus a.s. aan hen meldt, onder vermelding van uw gegevens en bij voorkeur uw e-mailadres, zullen zij u op de hoogte houden van de vervolgstappen.

www.moerdijk.nl

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

HARMONIEZAAL te RIJSBERGENVOOR SINGLES & PAREN

ZATERDAG 15 AUGUSTUSZaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

MET

GEZELLIGEMUZIEK

WIJ VERLOTEN

DIVERSEPRIJZEN

IEDE

DANSAVONDEN IN KOUTERSHOFIEDERE ZATERDAG

IEDEREEN IS DAAR WELKOM !!240 M2 DANSVLOER ………MET EEN DJZAAL OPEN 19.30 UUR START 20.00 UURTEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Afmeting: 7,4 x 7,0 cm.

D A N S EN ONTMOET ELKAAR IN RIJSBERGEN

HARMONIEZAAL te RIJSBERGENVOOR SINGLES & PAREN

ZATERDAG 15 AUGUSTUSZaal open vanaf 19.30 uur Start 20.30 uur

MET

GEZELLIGEMUZIEK

WIJ VERLOTEN

DIVERSEPRIJZEN

IEDE

DANSAVONDEN IN KOUTERSHOFIEDERE ZATERDAG

IEDEREEN IS DAAR WELKOM !!240 M2 DANSVLOER ………MET EEN DJZAAL OPEN 19.30 UUR START 20.00 UURTEL: 06 22 41 43 07 www.bootrijsbergen.nl

Afmeting: 7,4 x 7,0 cm.

resisTANCe iNTerNATiONAL BV te Zevenber-gen is onderdeel van iNsULiNDe GrOeP. Deze groep van bedrijven is actief in het beleggen in onroerend goed, investeert en neemt deel in diverse productie- en handelsondernemingen en exploiteert webshops en is hiermee actief op het gebied van de online-sales.

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een:

Administratief / Secretarieel medewerker(ster)

(32 u/w.)Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, vlotte administratief/ secretarieel medewerk(st)er voor 32 uur per week. De primaire werkzaamheden liggen op de financiële administratie, maar daar-naast zal je als spin in het web van de organisa-tie, secretariële en organisatorische werkzaam-heden voor de directie en verkoop uitvoeren.

Bekijk het volledige profiel van de vacature op:

www.insulinde-groep.nl/vacatures

Wij bieden je:- een leuke, uitdagende, afwisselende en zelf-

standige functie;- een prettige, informele werksfeer in een

gezond, modern familiebedrijf met een no-nonsense mentaliteit;

- een passend salaris;- Bij gebleken geschiktheid een vaste aanstelling.

stuur uw sollicitatiebrief alsmede CV [email protected] danwel naar post-adres: Resistance International BVMarkt 20, 4761 CE Zevenbergen

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf heden tandarts en mondhygiëniste

aanwezigRaadhuisplein 4

te Hoeven0165-505510

[email protected]

www.brabantwerkt.nlVacatures bij

jou in de buurt

Page 20: Moerdijkse Bode 05-08-2015

Albert Heijn In de Klundert, Doorsteek 9, KlundertOpeningstijden: Maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.

“In Albert Heijn gemoedelijke sfeer.”Waar nu de Albert Heijn is gevestigd, zat eerst een

winkel van C1000. “De medewerkers zijn aan de slag

in onze nieuwe supermarkt. Klanten kunnen dus

rekenen op een gemoedelijke sfeer”, vertelt

ondernemer Henk Strootman. Ook de leuke acties

waar de winkel om bekend staat zijn gebleven.

De actie die al begon in de C1000 gaat door in de

Albert Heijn. Klanten kunnen hierdoor verder sparen

voor de voorraaddozen van Rosti Mepal. “En, het

actieprogramma voor het najaar ziet er veelbelovend

uit”, aldus supermarktmanager Patrick Nouwen.

“Honderden Bonusaanbiedingen.”Het pand aan de Doorsteek heeft een ingrijpende

verbouwing ondergaan. Toch is de winkel niet groter

geworden. Natascha kan dat bijna niet geloven.

“Het is nu een stuk ruimer dan eerst. Ook heb ik

veel meer producten gezien.” Het assortiment is

inderdaad behoorlijk uitgebreid, met producten in

alle prijsklassen. Ook zijn er elke week honderden

Bonusaanbiedingen. Natascha heeft wel vaker bij

een Albert Heijn boodschappen gedaan.

“Als producten in de Bonus zijn dan zijn ze echt heel

goedkoop. Dat voordeel laat ik niet liggen.”

“Het is heel ruim en overzichtelijk.”De eerste klant die in de Albert Heijn afrekent, is

Willem. Ondanks dat hij maar kort binnen is

geweest, heeft hij de winkel goed kunnen bekijken.

“Het is ontzettend mooi geworden, heel ruim en

overzichtelijk”, concludeert Willem. Ook de klanten

die na hem bij caissière Lydia afrekenen zijn erg

tevreden over de Albert Heijn. En er waren meteen

al veel klanten: het leek wel of alle inwoners van

Klundert gelijktijdig de Albert Heijn wilden bezoeken.

Lydia krijgt voortdurend complimenten. “Iedereen

vindt onze winkel prachtig!”

“Verstand van zaken op versplein.”Op het versplein zoekt Bea perziken uit. Ze wil twee

zachte voor nu en wat hardere exemplaren voor later

in de week. “Het fruit ziet er prima uit. Dat had ik,

eerlijk gezegd, ook verwacht van Albert Heijn.

Daar is immers alles van uitstekende kwaliteit”, zegt

ze. Medewerkster Yvonne helpt Bea bij het uitkiezen

van de perziken. Ze maken ondertussen een praatje

met elkaar. Bea vindt het prettig om Yvonne weer te

zien. “Ze heeft verstand van zaken. Als ik iets niet

weet, dan helpt Yvonne mij meteen. Net zoals al

haar collega’s.”

“Lekkere broodjes op papadag.”Het versaanbod is groot en gevarieerd. Brood komt

uit eigen oven en er wordt tot aan sluitingstijd

gebakken. Ook zijn er verschillende broodjes

verkrijgbaar die klanten zelf mogen pakken, in elke

gewenste hoeveelheid. Martin kiest voor de triangel

meergranen. “Voor mij en mijn vrouw. Lekker met

een salade.” Lucas wil croissantjes. Daar doet hij

thuis een flinke laag chocoladepasta op. Tijmen is

dol op gesuikerde donuts en ook die gaan mee de

mand in. “Het is papadag en dus mag er vandaag

veel”, bekent Martin lachend.

“Bedankt voor gratis boodschappen!”Marion zag op de dag van de opening een blauw

winkelmandje op straat liggen. “Ik wist dat dit hoorde

bij een ludieke actie van de Albert Heijn”, vertelt ze.

Dat klopt. Wie zo’n mandje ontdekte, mocht een

boodschappenpakket ter waarde van 25 euro

ophalen. Marion meldt zich dus meteen met haar

mandje bij de servicebalie, net zoals Wilma. Ook zij

heeft een mandje gevonden. Beide dames krijgen

ieder een goed gevulde boodschappentas. “Wat is dit

leuke actie”, zegt Wilma. “Albert Heijn, bedankt voor

de gratis boodschappen!”

Woensdag 29 juli opende Albert Heijn een nieuwe supermarkt in

Klundert. De winkel is ruim van opzet en ademt een prettige sfeer.

De nadruk van het aanbod ligt op verse producten uit alle

windstreken en die zijn dan ook goed vertegenwoordigd. Het was al

snel gezellig druk bij de Albert Heijn. Hieronder leest u een aantal

reacties op de nieuwe supermarkt.

Advertorial

Feestelijke opening

Albert Heijn In de Klundert